INFORMATOR. Białystok 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. Białystok 2010"

Transkrypt

1 INFORMATOR Białystk

2 SPIS TREŚCI DLACZEGO MY?? POZYCJONOWANIE POZYCJONOWANIE SZEROKIE (lng tail) LINKI SPONSOROWANE (AdWrds) DORADZTWO / AUDYT POZYCJONOWANIE PR (SEO PR) E-MARKETING 2

3 DLACZEGO MY? Odpwiedź na t pytanie jest prsta, pnieważ każde zlecenie traktujemy indywidualnie. Wszystkie zrealizwane d tej pry prjekty przynisły zamierzny, mierzalny efekt w pstaci znacząc zwiększnej liczby dwiedzin. Dzięki temu w ciągu stsunkw krótkieg czasu udał nam sie zbudwad slidną pzycje w ścisłej człówce, c ptwierdzają referencje klientów zadwlnych z naszych usług. Eksperci z Maipa.pl udstępniali teg c najcenniejsze, czyli swjej wiedzy: Marketing w wyszukiwarkach - raprt. D dnia dzisiejszeg są ekspertami z zakresu pzycjnwania w serwisie bmway.pl Maipa.pl, jest marką, która skutecznie działa na rynku d pnad 5 lat. Specjaliści z Maipa.pl każdeg dnia pzycjnują swich klientów na najbardziej prestiżwych, skupiających największy ruch na strnie pzycjach w wyszukiwarce Ggle.pl. Pnadt dbają ich wizerunek w internecie. Maipa.pl udstępnia bezpłatnie: keywrd research (pmc w dbrze słów kluczwych), ptymalizacje serwisu klienta, pzycjnwanie strny zgdnie z umwa, dstęp d panelu klienta generująceg statystyki z przebiegu naszych prac. Wykresy, histrię d pczątku nawiązania współpracy pd adresem: Okreswe raprty pzycji, utrzymanie wypzycjnwanej strny w ustalnym przedziale pzycji. 3

4 POZYCJONOWANIE STRON(SEO) Pzycjnwanie jest najlepsza i najefektywniejsza frma reklamy w Internecie. Jeżeli wyjdziemy z załżenia, że reklama jest dźwignia handlu, t mżemy śmiał pwiedzied, że handel w Internecie zaczyna sie d pzycjnwania. Aby istnienie strny internetwej miał jakiklwiek sens, strna musi zstad rzreklamwana. Jeżeli prcedura pzycjnwania nie zstanie wdrżna p uprzednim stwrzeniu i dpracwaniu strny, nikt nie będzie w stanie jej dnaleźd za pśrednictwem wyszukiwarek internetwych. Istnienie jej nie będzie miał większeg sensu. Cdziennie w samym tylk serwisie Ggle użytkwnicy dknują pnad 350 milinów zapyta, pszukując infrmacji pśród 20 miliardów zaindekswanych dkumentów. Wyszukiwarki internetwe umżliwiają knsumentwi, dzięki pzycjnwaniu, bezpśrednie zakmunikwanie własnych ptrzeb. Użytkwnik czekuje przekazu zindywidualizwaneg. Tradycyjna reklama t wysyłanie treści d ptencjalneg klienta (dbircy), próba przeknania g d prduktu. Wyszukiwarki internetwe działają w dwrtnym kierunku. Odbircy staja sie nadawcami, infrmując, czeg ptrzebują. Różnica jest grmna inicjatywa i pierwszy krk wychdzą d dbircy. Pwyższy spsób wyszukiwania staje sie czymś nrmalnym w Internecie. Wiele sób utżsamia Internet z knem przeglądarki z twarta wyszukiwarka. Pzycjnwanie jest techniką pzwalającą prawie na dwlna zmianę na nasza krzyśd pzycji wybranych słów kluczwych / fraz w wynikach wyszukiwania w tzw. wyszukiwarkach internetwych (ggle.pl, msn.cm, wp.pl). Mówiąc najprściej pzycjnwanie t takie dstswanie strny, które pzwala p wpisaniu w wyszukiwarce danej frazy na t, by Pastwa witryna zstała wyświetlna na jak najwyższej pzycji w wynikach wyszukiwania. Słwa kluczwe / frazy są t słwa związane z treścią strny, na przykład na strnie zajmującej się sprzedażą filmów DVD najważniejszym słwem kluczwym jest słw filmy DVD. 4

5 POZYCJONOWANIE SZEROKIE Ile dzisiejszych sklepów internetwych jest rentwnych? Twrzenie sklepu internetweg, który ma siągnąd sukces wymaga prfesjnalizmu, pzycjnwania, niezbędnej wiedzy nie tylk z zakresu ściśle związaneg z jeg twrzeniem ale również z zakresu marketingu internetweg. Prpzycja pzycjnwania szerkieg. Jest t d tej pry najskuteczniejsza, najefektywniejsza przynsząca mierzalne efekty frma reklamy sklepu w internecie. Pzycjnwanie szerkie z ang. Lng Tail plega na uzyskaniu jak najwyższych pzycji dla kilkudziesięciu a nawet kilkuset słów kluczwych / fraz, które kierują ptencjalneg klienta bezpśredni d prduktu, usługi przez nieg pszukiwanej. Jak działa pzycjnwanie szerkie? Osby rbiące zakupy w internecie bdarzają wyszukiwarkę internetwą tak dużym zaufaniem, że craz częściej wpisują bardz szczegółwe słwa kluczwe / frazy. Osba planująca zakup perfum najprawdpdbniej wpisze w wyszukiwarkę ich knkretny mdel np. "Calvin Klein Eternity" a mniej prawdpdbne jest wpisanie przez nią frazy "perfumy męskie". Tak więc naszym celem jest prmcja jak największej liczby knkretnych prduktów, usług ferwanych przez Twój sklep internetwy. 5

6 LINKI SPONSOROWANE, Z tej frmy reklamy krzystają masw zarówn małe jednsbwe firmy niewielkim budżecie przeznacznym na reklamę w Internecie, jak również grmne krpracje wydające miesięcznie gigantyczne kwty na marketing internetwy. Banery reklamwe, zwane również linkami spnsrwanymi, dgrywają najisttniejsza rle w płatnej reklamie, jeżeli mówimy reklamie w wyszukiwarkach internetwych. Mdel ten zwany równie; pay per click plega na pbieraniu płaty, d reklamdawcy za każde klikniecie. W pierwtnej frmie pzycja w rankingu zależna była tylk d zadeklarwaneg ksztu. Kt zapłacił więcej, ten był wyżej. Ggle natmiast uzależnił pzycje linku spnsrwaneg d wyrażnej prcentw ilści sób, które kliknęły reklamę, w stsunku d liczby jej wyświetle. Taka zmiana prmuje te reklamy, które są częściej klikane. Umieszczane ne są wyżej d tych, które maja zadeklarwany identyczny kszt, ale są rzadziej brane pd uwagę przez użytkwnika Internetu. Czyli bardz isttne jest takie sknstruwanie reklamy, które najbardziej dpwiada ptrzebm i pmaga w dnalezieniu infrmacji przez internautę. Opisane pwyżej zmiany są więc krzystniejsze dla użytkwnika wyszukiwarki i prmują kreatywnśd reklamdawcy. Prpnujemy Państwu przygtwanie wyraże, załżenie i prwadzenie kampanii reklamwej. Jak również raprt i analizę z jej przebiegu. NALEŻY PAMIETAĆ, że linki spnsrwane nie pwinny zastępwad pzycjnwania strny internetwej, mgą byd natmiast jeg dsknałym wsparciem. 6

7 DORADZTWO / AUDYT P c audyt Twjeg serwisu? Celem audytu jest szczegółwa analiza strny internetwej pd kntem standardów sieciwych, jej użytecznści jak również mżliwści pd kntem pzycjnwania. Większśd strn niestety psiada mniejsze lub większe błędy, nie jest t cena subiektywna wynikająca tylk i wyłącznie z naszeg dświadczenia, ppierają ją również badania Internetu. Najczęściej ppełniane błędy: BRAK prfesjnalnej ptymalizacji strny / sklepu internetweg BRAK prstej nawigacji i łatweg pruszania się p strnie / sklepie internetwym BRAK eliminacje wszystkich błędów w kdzie strny / sklepu internetweg Jak przez t przejść? Skntaktuj się z nami za pśrednictwem adresu: Uzyskasz infrmacje ewentualnym audycie Twjej strny / sklepu internegweg. Dwiesz się więcej pd adresem w zakładce dradztw audyt 7

8 POZYCJONOWANIE PR (SEO PR) SEO PR, czyli se wizerunkwe, public relatins w internecie. Niewiele firm zdaje sbie sprawę z teg, że nie siągnie sukcesu dpóki nie zadba swój pzytywny wizerunek w Internecie. Wyska pzycja w wynikach wyszukiwania nie jednkrtnie jest nie wystarczająca przy budwie pzytywneg wizerunku firmy. W dbie internetu użytkwnicy zanim skrzystają z ferwanej usługi, bądź też zdecydują się na zakup prduktu, bardz częst sprawdzają firmę wpisując jej nazwę w wyszukiwarkę. Wyniki jakie się pjawiają są czasami zaskakujące. Zdarza się, że klient znajdzie tam braźliwe artykuły, na temat firmy, pinie niezadwlnych klientów, negatywne wpisy na frach. Knsekwencją będzie rezygnacja z zakupów w danej firmie. W Internecie mżna dszukad wiele przykładów firm, które się brykają z taką sytuacją. Ciężk jest później pracwad nad pprawieniem naszeg brazu. Dlateg lepiej prfilaktyczne zadbad nasz PR w Internecie i nie dprwadzid d sytuacji która mże zniszczyd nasze dbre imię. Efekty pzycjnwania wizerunkweg są bardz trwałe i skuteczne. Psługując się taka reklamą, firma ma wpływ na infrmacje jakie pjawiają się na temat knkretneg zapytania. Wystarczy skupid się na artykułach, infrmacjach, czy piniach klientów, które w spsób pchlebny i pzytywny wypwiadają się na nasz temat. Świadmśd i rzpznawalnśd naszej marki przyczyni się d siągnięcia sukcesu i dużych zysków tylk wówczas gdy wizerunek firmy będzie pzytywny. Dlateg wart skrzystać z usługi SEO PR firmy Maipa.pl? Tak jak już napisaliśmy wcześniej. Przede wszystkim dlateg aby uniknąd niekntrlwaneg, negatywneg wizerunku firmy w internecie. T w spsób pśredni mże znacząc przyczynid się d spadku liczby klientów krzystających z naszych usług. 8

9 E-MARKETING Chcesz zaistnieć skutecznie w internecie i dtrzed nawet d 11 milinów internautów? Chcesz graniczyd kszty pzyskania raz zatrudnienia pracwników i jedncześnie zwiększyd elastycznśd swich działa? Nie chcesz wiązad się z pracwnikiem umwą pracę i kupwad mu ksztwnych narzędzi pracy? Masz dsyd prblemów z pracwnikami, którzy nagle zachrwali? Usługa e-marketing w naszej firmie t dpwiedź na wszystkie te pytania. Zlecenidawca dstaje d dyspzycji przeszklnych i dpwiedni wypsażnych pracwników. Nie musi zajmwad się prcesem rekrutacji, szklenia bhp, plityką kadrwą lub inwestwad w ksztwne śrdki transprtu. Psiadamy dświadcznych pracwników zajmujących się skuteczną reklamą firm w internecie. E-marketing t także rzwiązanie prblemu limitu etatów raz przenisienie ksztów z budżetu persnalneg na budżet peracyjny. W skład tej usługi wchdzą między innymi: - Pzycjnwanie (LINK BUILD). - Kampanie z udziałem linków spnsrwanych (SEM). - Optymalizacja strny pd kntem wyszukiwarek (SEO). - Itd. "Jeśli jest cś, czeg nie ptrafimy zrbid wydajniej, taniej i lepiej niż knkurenci, nie ma sensu, żebyśmy t rbili i pwinniśmy zatrudnid d wyknania tej pracy kgś, kt zrbi t lepiej niż my" - pwiedział Henry Frd w 1923 rku. Dlateg też zapraszamy d współpracy wszystkich, którzy na chdby jedn z pstawinych wcześniej pyta dpwiedzieli: TAK". 9

10 KONTAKT Jeżeli jesteście Pastw zaintereswani, macie jakieklwiek pytania z przyjemnścią udzielimy wyczerpujących dpwiedzi. O kntakt prsimy pd pniższym adresem : Dane kntaktwe: MaiPa.pl Ul. Handlwa 7 / Białystk Tel Fax e mail: adres internetwy: 10

INF N O F R O M R A M T A O T R

INF N O F R O M R A M T A O T R INFORMATOR INFORMATOR W ŚWIECIE LICZY SIĘ POZYCJA POZYCJA 1 SPIS TRESCI TRESCI SPIS Dlaczego My? Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie szerokie Linki sponsorowane Doradztwo/audyt Pozycjonowanie PR E-marketing

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Rmualda Traugutta w Kszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA Autr: Pitr Simiński KL II LB Kszalin 2006 C t jest grafika wektrwa? Spsób pisu brazu party na frmułach matematycznych. W

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl 1 O NAS Misją Media Solutions Group są kompleksowe, skuteczne i przejrzyste rozwiązania reklamowe. Nie jesteśmy agencją sieciową dlatego pozwala nam to głęboko zaangażować

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo