TRAKCJA POLSKA AKUMULUJ WYCENA 4,56 PLN RAPORT ANALITYCZNY 25 STYCZNIA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRAKCJA POLSKA AKUMULUJ WYCENA 4,56 PLN RAPORT ANALITYCZNY 25 STYCZNIA 2010"

Transkrypt

1 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,56 PLN 25 STYCZNIA 2010 Nasza zaktualizowana wycena akcji Trakcji Polskiej wskazuje na cenę docelową na poziomie 4,56 PLN. Dlatego biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową walorów spółki podtrzymujemy naszą wcześniejszą rekomendację AKUMULUJ. Wzrost wyceny wynika głownie z przesunięcia okresu prognozy na lata oraz podwyższenia stopy wzrostu FCFF w okresie rezydualnym (długoterminowe perspektywy sektora kolejowego uległy w naszej ocenie stopniowej poprawie w ostatnich miesiącach). W 3Q 09 Trakcja Polska na poziomie marż oraz wyniku operacyjnego i netto pokazała rezultaty lepsze od konsensusu rynkowego, słabsze od oczekiwań były z kolei przychody, co związane jest głownie z niskim backlogiem (spółka w 1H 09 została wykluczona z przetargu na LCS Ciechanów, w którym złożyła najlepszą ofertę - kontrakt ten mógł przynieść dodatkowe 80 mln PLN przychodów w 2009 roku). Zarząd Trakcji stopniowo obniżał swoje oczekiwania względem możliwego do osiągnięcia poziomu sprzedaży w 2009 roku. Spółka wygeneruje jednak wyższe niż pierwotnie spodziewaliśmy się marże (efekt wzrostu średniego kursu EUR względem lat , kiedy podpisywano realizowane w 2009 roku kontrakty - straty na transakcjach zabezpieczających w sporej części ujęto już w 2H 08 roku, kiedy gwałtownie osłabił się kurs PLN; dodatkowo doszedł efekt ustąpienie presji ze stron wzrostu cen materiałów i robocizny). Nasza szacunki zakładają osiągnięcie w 2009 roku przez spółkę 731,3 mln PLN przychodów, 71,7 mln PLN zysku EBIT oraz 64,5 mln PLN zysku netto. Nasze poprzednie prognozy z czerwca 2009 skorygowaliśmy o -9%/+8% /+3%. Niski poziom zamówień, szczególnie na 2010 rok był główną przyczyną słabego na tle szerokiego rynku zachowania kursu akcji spółki na przestrzeni ostatnich miesięcy. Sytuację częściowo poprawia złożenie najtańszej oferty w przetargu na wykonanie robót budowlanych przy modernizacji szlaków i stacji kolejowych w obszarze LCS Działdowo o wartości 781 mln PLN netto (zwracamy jednak uwagę, że umowa nie została jeszcze podpisana, na razie doszło jedynie do otwarcia kopert z ofertami). Jeżeli prace związane z inwestycją ruszą na przełomie 1/2Q 10, zdaniem zarządu spółki, wygenerują one mln PLN przychodów w 2010 roku. Obecnie portfel zamówień, bez LCS Działdowo, na 2010 rok wynosi około 300 mln PLN. Daje to w sumie mln PLN przychodów. W swoich założeniach przyjmujemy, ze spółka wygra w 1H 10 kolejne kontrakty (lub jeden duży kontrakt), które pozwolą zrealizować w 2010 roku około mln PLN dodatkowych przychodów (po stronie PKP PLK w 4Q 09 pojawiło się ożywienie w zakresie organizacji i ogłaszania przetargów). W sumie w 2010 roku spodziewamy się wypracowania 798,4 mln PLN przychodów ze sprzedaży (w tym 30,9 mln PLN przychodów z tytułu sprzedaży mieszkań w projekcie Oliwska II). Zakładamy jednak, że dużo niższe niż w 2009 roku będą osiągane marże (brak efektu umocnienia się EUR, mała ilość zleceń na 1H 10, bardziej agresywna polityka cenowa wykonawców w przetargach). Szacujemy, że zysk operacyjny spadnie o 36,8% do 45,3 mln PLN a zysk netto o 38,1% do 39,9 mln PLN. Wycena DCF [PLN] 4,70 Wycena porównawcza [PLN] 4,03 Wycena końcowa [PLN] 4,56 Potencjał do wzrostu / spadku 14,6% Koszt kapitału 11,1% Cena rynkowa [PLN] 3,98 Kapitalizacja [mln PLN] 637,2 Ilość akcji [mln. szt.] 160,1 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 4,27 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 3,65 Stopa zwrotu za 3 mc 2,3% Stopa zwrotu za 6 mc 7,6% Stopa zwrotu za 9 mc -7,4% Struktura akcjonariatu: Comsa 50,6% ING OFE 6,9% Pozostali 42,5% Krzysztof Pado tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice P 2010P 2011P 2012P Trakcja Polska WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 646,8 794,7 731,3 798,4 889,2 1003,9 5,6 EBITDA [mln PLN] 35,6 60,8 81,8 57,4 65,5 75,5 5,2 EBIT [mln PLN] 29,6 52,9 71,7 45,3 53,2 62,7 Zysk netto [mln PLN] 28,5 54,7 64,5 39,9 46,8 55,2 P/BV 4,3 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 P/E 22,4 11,7 9,9 16,0 13,6 11,5 EV/EBITDA 15,9 6,1 6,2 8,1 6,8 5,6 EV/EBIT 19,2 7,0 7,1 10,2 8,3 6,8 4,8 4,4 4,0 3,6 3,2 2,8 sty 09 lut 09 mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 lip 09 sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Trakcja Polska opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 4,03 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 4,70 PLN. Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 4,56 PLN. Uważamy, że wycena DCF lepiej oddaje obecną wartość spółki i przypisaliśmy jej wagę na poziomie 80%. Dla wyceny porównawczej przyjęliśmy wagę 20%, ze względu na specyfikę działalności Trakcji, która nie występuje w podobnej konfiguracji w pozostałych spółkach budowlanych notowanych na GPW (wysokie bariery wejścia oraz oparcie przychodów na inwestycjach finansowanych ze źródeł publicznych). Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 80% 4,70 Wycena metodą porównawczą 20% 4,03 Wycena 1 akcji Trakcji Polskiej [PLN] 4,56 Końcówka 2009 roku przyniosła wyraźne ożywienie w poczynaniach PKP PLK. Otwarto koperty w dwóch dużych kontraktach o wartości 0,8-0,9 mld PLN a także w kilku mniejszych wartych po kilkadziesiąt mln PLN. Prezes PKP PLK zapowiedział także, że inwestycje w 2010 roku mogą osiągnąć poziom 5,0 mld PLN (obecne spółka ma zapewnione finansowanie na 4,2 mld PLN; zwracamy jednak uwagę, że historycznie wykonanie planu wynosi około 80-85% bez względu na to jakie były wcześniejsze zapowiedzi kolejowej spółki; w naszych założeniach na 2010 rok przyjmujemy wykonanie budżetu na poziomie 83% z 4,2 mld PLN). W stosunku do sytuacji sprzed roku widać wyraźne odwrócenie relacji inwestor - wykonawcy. Jeszcze w styczniu, gdy po raz pierwszy próbowano rozstrzygnąć przetarg na LCS Działdowo, wszystkie oferty przekraczały budżet inwestora o 11-33%. W grudniowych przetargach najlepsze oferty cenowe były niższe o prawie 40% od budżetu PKP PLK (częściowo jest to także efekt zmian EUR/PLN, budżety tych inwestycji były ustalane przy wyższym niż obecnie kursie). Taka sytuacja może być także jednym z czynników, które przełożą się na brak wykonania budżetu od strony finansowej przez PKP PLK. Biorąc pod uwagę dotychczasowe problemy proceduralne z rozstrzyganiem przetargów i pozyskiwaniem środków z UE, wątpimy, by takie dodatkowe fundusze udało się szybko zagospodarować. Niemniej uważamy, że ostatnie miesiące przynoszą pozytywne impulsy, które mogą poprawić długoterminową sytuację inwestycyjną PKP PLK. Dotychczas inwestycje w infrastrukturę kolejową (w latach rosły one w średnim tempie 8% rocznie) pozostawały w cieniu inwestycji drogowych (CAGR w powyższym okresie wyniósł 21%). Wyniki rozstrzyganych przetargów zapowiadają także spory spadek marż w branży w 2010 roku. Po dość ubogim 2009 roku w zlecaniu realizacji nowych kilkusetmilionowych kontraktów przez PKP PLK największe podmioty na rynku muszą zapełnić swoje portfele, by pokryć w pierwszej kolejności koszty stałe. Kontrakty na LCS Działdowo i odcinek Warszawa Zachodnia Skierniewice, jeżeli nic niespodziewanego się nie wydarzy (na razie doszło tylko do otwarcia kopert w powyższych przetargach), otrzymają konsorcja z dwoma największymi podmiotami w branży na czele, czyli Trakcją oraz PKP Energetyką. Znamienne jest, że pierwszy grudniowy przetarg na LCS Działdowo PKP Energetyka przegrała z Trakcją jedynie o 4%, natomiast w otwieranym kilkanaście dni później przetargu na Warszawa Zachodnia Skierniewice oferta Trakcji była już o 14% gorsza od będącej najtańszą ofertą PKP Energetyki. Portfel Trakcji na 2010 rok wygląda jednak nadal dość słabo. Jeżeli w 1Q 10 spółka szybko podpisze ostateczną umowę na realizację LCS Działdowo jej backlog sięgnie prawie 1,2 mld PLN, z czego około mln PLN przypadnie na 2010 rok. W 1Q 09 backlog spółki wynosił 938 mln PLN, z tego jednak aż 770 mln PLN było zaplanowane na 2009 rok (rzeczywiste przychody w 2009 roku są mniejsze z powodu zmian kursu EUR/PLN, backlog w podanych wyżej kwotach liczono po kursie 4,66, 59% portfela nominowane było w EUR). Oznacza to, że spółka musi podpisać jeszcze umowy o wartości około 150 mln PLN, które będzie mogła zrealizować w 2010 roku, by wykonać naszą prognozę przychodów na poziomie 798,4 mln PLN (z tego 30,9 mln PLN to sprzedaż mieszkań). Zakładamy, że rentowność brutto ze sprzedaży powróci do poziomu jednocyfrowego. W 2010 roku spodziewamy się spadku zysku EBIT z 71,7 mln PLN do 45,3 mln PLN oraz zysku netto z 64,5 mln PLN do 39,9 mln PLN. Taki scenariusz przyjmujemy jako bazowy. W pesymistycznej wersji, przy przedłużeniu się procedury podpisania umowy na realizację LCS Działdowo, bolesne dla spółki będzie szczególnie 1H 10 (w 1H 09 przychody wyniosły 331,1 mln PLN - obecnie około 300 mln PLN wynosi backlog na cały rok bez kontraktu na LCS Działdowo) i odbije się to także na całorocznych wynikach. 2

3 WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych (przyjęliśmy 6,12%, w poprzednim modelu było to 6,37%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: Zakładamy, że w 2009 roku PKP PLK na inwestycje przeznaczyło niespełna 3,1 mld PLN (84% planowanego budżetu), czyli kwotę nieznacznie niższą niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę zapowiedzi wzrostu wydatków podnieśliśmy nasze założenia na przyszły rok do prawie 3,5 mld PLN (do obecnych zapowiedzi prezesa PKP PLK podchodzimy ostrożnie, szersze uzasadnienie znajduje się w dalszej części raportu) oraz około 4,0 mld PLN w roku Założyliśmy średni kurs EUR/PLN w 2010 roku i kolejnych latach na poziomie 4,0. Skonsolidowany poziom przychodów ze sprzedaży Trakcji w 2009 roku szacujemy na 731,3 mln PLN. Biorąc pod uwagę obecny poziom zamówień oraz zakładając, że spółka pozyska jeszcze dodatkowe około 150 mln PLN kontraktów do realizacji w 2010 roku, estymujemy w naszych prognozach wzrost przychodów w 2010 roku o 9,2% do 798,4 mln PLN (767,3 mln PLN wyłączając sprzedaż mieszkań; implikuje to spadek udziału rynkowego, liczonego jako stosunek przychodów do budżetu PKP PLK, z 24% do 22%). Szacujemy, że rentowność operacyjna Trakcji w 2009 roku wzrosła do 9,8% z 6,7% (w dużej mierze dzięki korzystnemu osłabieniu kursu PLN w stosunku do 2008 roku). W kolejnych latach zakładamy jednak jej powrót do poziomu 6-7% (brak efektu osłabienia kursu PLN, większa konkurencja cenowa przy obecnie rozstrzyganych kontraktach), z dołkiem w roku 2010 (słaby obecnie backlog determinuje walkę o nawet nisko marżowe kontrakty). Stopę wzrost FCFF w okresie rezydualnym podnieśliśmy z 1,0% do 2,0% (w poprzednim modelu zakładaliśmy skrajnie konserwatywne podejście do możliwości realizacji inwestycji przez PKP PLK). Wycena nie uwzględnia akwizycji ani potencjalnych zysków z wejścia spółki w sektor energetyki wiatrowej oraz ewentualnych środków ze sprzedaży posiadanych nieruchomości (zakładamy jedynie dokończenie sprzedaży projektu Oliwska II z 5,1 tys mkw PUM w 2010 roku; z ostatnich zapowiedzi zarządu wynika, że w 2010 możliwe jest rozpoczęcie budowy mieszkań na drugiej działce w Warszawie, przy ul. Pełczyńskiego z 17,3 tys PUM I etap objąłby około połowy tej liczby) Zakładamy stopniowy wzrost dywidendy w kolejnych latach (wzrost payout ratio z 29% za 2008 rok do 40% za 2009 i >60% w kolejnych latach). Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy ,48 tys akcji. Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 25 stycznia 2010 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 751,9 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 4,70 PLN. 3

4 Model DCF 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 798,4 889,2 1003,9 1102,7 1178,6 1225,0 1260,8 1297,7 1329,4 1355,6 EBIT [mln PLN] 45,3 53,2 62,7 70,1 74,8 77,4 79,0 80,8 82,2 83,2 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 8,6 10,1 11,9 13,3 14,2 14,7 15,0 15,3 15,6 15,8 NOPLAT [mln PLN] 36,7 43,1 50,7 56,8 60,6 62,7 64,0 65,4 66,6 67,4 Amortyzacja [mln PLN] 12,1 12,3 12,8 13,4 13,8 14,0 14,1 14,1 14,1 14,0 CAPEX [mln PLN] -13,6-15,1-18,1-17,6-16,5-15,9-15,4-15,2-15,0-14,9 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 2,2-5,2-6,6-1,4-1,1-0,7-0,5-0,5-0,5-0,4 Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCF [mln PLN] 37,4 35,0 38,9 51,1 56,8 60,1 62,2 63,8 65,2 66,1 DFCF [mln PLN] 34,0 28,6 28,6 33,8 33,8 32,2 30,0 27,7 25,5 23,3 Suma DFCF [mln PLN] 297,5 Wartość rezydualna [mln PLN] 749,5 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 263,5 Wartość firmy EV [mln PLN] 561,0 Dług netto 2009P [mln PLN] -158,1 Wartość udziałów w Eco Wind 32,7 Wartość kapitału[mln PLN] 751,9 Ilość akcji [mln szt.] 160,1 Wartość kapitału na akcję [PLN] 4,70 Przychody zmiana r/r 9,2% 11,4% 12,9% 9,8% 6,9% 3,9% 2,9% 2,9% 2,4% 2,0% EBIT zmiana r/r -36,8% 17,4% 17,8% 11,8% 6,8% 3,4% 2,0% 2,3% 1,7% 1,2% FCF zmiana r/r - -6,3% 11,0% 31,3% 11,2% 5,8% 3,4% 2,7% 2,1% 1,5% Marża EBITDA 7,2% 7,4% 7,5% 7,6% 7,5% 7,5% 7,4% 7,3% 7,2% 7,2% Marża EBIT 5,7% 6,0% 6,2% 6,4% 6,4% 6,3% 6,3% 6,2% 6,2% 6,1% Marża NOPLAT 4,6% 4,8% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 5,0% 5,0% CAPEX / Przychody 1,7% 1,7% 1,8% 1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% CAPEX / Amortyzacja 112,2% 122,5% 140,9% 131,7% 119,7% 113,8% 109,3% 107,7% 106,7% 106,2% Zmiana KO / Przychody -0,3% 0,6% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Zmiana KO / Zmiana przychodów -3,3% 5,8% 5,8% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% Kalkulacja WACC 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Stopa wolna od ryzyka 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% Udział kapitału własnego 95,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% Udział kapitału obcego 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,9% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 4

5 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 4,48 4,61 4,76 4,94 5,16 5,44 5,81 6,30 7,01 0,8 4,33 4,44 4,57 4,73 4,92 5,16 5,47 5,87 6,44 beta 0,9 4,19 4,29 4,41 4,54 4,71 4,92 5,17 5,51 5,97 1,0 4,06 4,15 4,25 4,37 4,52 4,70 4,92 5,20 5,58 1,1 3,94 4,02 4,11 4,22 4,35 4,50 4,69 4,93 5,24 1,2 3,83 3,90 3,98 4,08 4,19 4,32 4,49 4,69 4,95 1,3 3,73 3,79 3,86 3,95 4,05 4,17 4,31 4,48 4,70 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3% 4,64 4,79 4,96 5,17 5,43 5,76 6,20 6,81 7,73 4% 4,33 4,44 4,57 4,73 4,92 5,16 5,47 5,87 6,44 Premia za ryzyko 5% 4,06 4,15 4,25 4,37 4,52 4,70 4,92 5,20 5,58 6% 3,83 3,90 3,98 4,08 4,19 4,32 4,49 4,69 4,95 7% 3,63 3,69 3,75 3,83 3,92 4,02 4,14 4,30 4,48 8% 3,46 3,50 3,56 3,62 3,69 3,77 3,86 3,98 4,12 9% 3,30 3,34 3,38 3,43 3,49 3,55 3,63 3,72 3,82 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 6,46 6,21 5,97 5,76 5,56 5,38 5,21 5,06 4,92 4% 5,90 5,63 5,38 5,16 4,96 4,78 4,62 4,46 4,32 Premia za ryzyko 5% 5,44 5,16 4,92 4,70 4,50 4,32 4,17 4,02 3,89 6% 5,06 4,78 4,54 4,32 4,14 3,97 3,81 3,68 3,55 7% 4,74 4,46 4,23 4,02 3,84 3,68 3,53 3,41 3,29 8% 4,46 4,20 3,97 3,77 3,59 3,44 3,31 3,18 3,08 9% 4,23 3,97 3,74 3,55 3,39 3,24 3,12 3,00 2,90 5

6 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki polskich spółek z sektora budowlanego. Analizę spółek oparto na dwóch wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 50%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach, dla których ustaliśmy wagę równą 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki Trakcji Polskiej ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 644,5 mln PLN, co odpowiada 4,03 PLN na jedną akcję. Dla wyceny porównawczej przyjęliśmy wagę 20%, ze względu na specyfikę działalności Trakcji (wysokie bariery wejścia oraz oparcie przychodów na inwestycjach finansowanych ze źródeł publicznych). Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P PBG 14,1 13,2 11,2 9,0 8,1 7,2 Polimex-Mostostal 13,3 11,5 8,7 7,4 6,6 5,4 Elektrobudowa 17,2 15,6 12,8 11,0 10,0 8,8 Budimex 11,7 12,1 12,7 8,1 8,4 8,7 Mostostal Warszawa 11,9 12,1 11,0 6,1 6,0 5,3 Erbud 14,9 14,1 12,2 10,3 8,7 7,2 Pol-Aqua 16,4 11,8 11,3 6,2 5,1 4,7 Mediana 14,1 12,1 11,3 8,1 8,1 7,2 Trakcja Polska 16,0 13,6 11,5 8,1 6,8 5,6 Premia/dyskonto do Trakcji Polskiej 12,9% 12,5% 2,2% -0,1% -16,1% -21,3% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 3,5 3,5 3,9 4,0 4,5 4,7 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 3,7 4,4 Waga wskaźnika 50% 50% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 4,03, Bloomberg, wg cen z Porównanie rentowności EBIT Trakcja PBG Polimex-Mostostal Elektrobudowa Budimex Mostostal Warszawa Pol-Aqua Erbud 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

7 WYNIKI FINANSOWE Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 3Q'08 3Q'09 zmiana r/r 1-3Q'08 1-3Q'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 217,7 193,7-11,0% 548,1 524,8-4,2% 646,8 794,7 22,9% Zysk brutto ze sprzedaży 25,6 37,3 45,6% 59,5 78,5 31,9% 53,9 75,8 40,6% EBITDA 21,6 32,5 50,3% 52,4 65,2 24,4% 35,6 60,8 70,8% EBIT 19,6 29,9 52,2% 46,6 57,8 24,0% 29,6 52,9 79,0% Zysk (strata) brutto 21,4 28,7 34,2% 50,1 66,7 33,1% 36,8 68,0 84,9% Zysk (strata) netto 17,5 22,5 28,9% 41,1 53,0 28,8% 28,5 54,7 92,2% Marża zysku brutto ze sprzedaży 11,8% 19,3% 10,9% 15,0% 8,3% 9,5% Marża EBITDA 9,9% 16,8% 9,6% 12,4% 5,5% 7,7% Marża EBIT 9,0% 15,4% 8,5% 11,0% 4,6% 6,7% Marża zysku netto 8,0% 11,6% 7,5% 10,1% 4,4% 6,9%, spółka Wyniki spółki za 3Q 09 były nieco niższe od konsensusu rynkowego na poziomie przychodów ze sprzedaży (193,7 mln PLN wobec konsensusu na poziomie 208,0 mln PLN), przy jednak wyższych niż spodziewał się rynek marżach (wynik operacyjny wyniósł 29,9 mln PLN a netto 22,5 mln PLN wobec oczekiwań rynkowych na poziomie odpowiednio 25,0 mln PLN oraz 21,6 mln PLN). Rentowność brutto ze sprzedaży osiągnęła rekordowe w giełdowej historii spółki 19,3% (efekt wyższych niż pierwotnie zakładano marż na starych kontraktach oraz umocnienia się kursu PLN względem EUR w 3Q 09, co pozytywnie wpłynęło na wycenę kontraktów walutowych spółka wycenia i rozlicza transakcje zabezpieczające na poziomie brutto ze sprzedaży, w 4Q 08 i 1Q 09 wykazywane w rachunku zysków i strat marże były sztucznie zaniżone z powodu strat na wycenie transakcji hedgingowych bez pokrycia w przychodach). Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na przyjętą politykę w obszarze zasad rachunkowości dotyczących wyceny walutowych instrumentów pochodnych, wyniki kwartalne spółki, przy dużych wahaniach kursów walut, są słabo porównywalne i należy rozpatrywać je w ujęciu całego roku. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Trakcji Polskiej [tys PLN] % 16% 12% 8% 4% 0% IQ'07 IIQ'07IIIQ'07IVQ'07 IQ'08 IIQ'08IIIQ'08IVQ'08 IQ'09 IIQ'09IIIQ'09-4% Przychody netto ze sprzedaży Marża EBIT Marża brutto ze sprzedaży Marża netto, Raporty okresowe spółki 7

8 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Trakcji Polskiej [tys PLN] IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 Zysk brutto ze sprzedaży EBIT Zysk netto, Raporty okresowe spółki Dynamika produkcji budowlano-montażowej w Polsce r/r 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ,0% ,0% -30,0%, GUS zmiana r/r średnia kwartalna AKWIZYCJE I STRATEGIA Spółka nie sfinalizowała żadnej z zapowiadanych akwizycji na rynku budownictwa kolejowego. Ucichły także spekulacje na temat fuzji z dużym podmiotem giełdowym z segmentu budownictwa infrastrukturalnego (budowa dróg, obiektów ochrony środowiska czy energetyki) w celu stworzenia bardziej zdywersyfikowanego podmiotu (prezes Trakcji zapowiadał, że szczegóły pojawią się jesienią 2009). W przypadku prywatyzacji PRK Kraków w czerwcu 2009 roku Trakcja była obok trzech innych podmiotów (KZN Bieżanów, ZUE oraz słowacki Żelsys) dopuszczona do negocjacji w sprawie zakupu 85% akcji PRK. Ostatecznie podmiot został nabyty przez krakowskie ZUE za ponad 70 mln PLN. Zdaniem zarządu Trakcji kwota ta była zbyt wygórowana. Drugim podmiotem, którym zainteresowanie wyrażał zarząd Trakcji była Wytwórni Podkładów Strunobetonowych Kolbet z Suwałk (spółka posiada 50% rynku podkładów strunobetonowych w kraju). W tym wypadku negocjacje także rozbiły się o cenę (Kolbet posiada wysokie zadłużenie wynikające z przejęcia Wytwórni Podkładów Strunobetonach w Goczałkowie). W wywiadzie pod koniec grudnia 2009 roku prezes Trakcji zapowiedział, że związku z przeprowadzoną w tym roku fuzją Comsy (główny akcjonariusz spółki) oraz EMTE, spółka pracuje nad modyfikacją swojej strategii (prawdopodobnie większy nacisk zostanie położony na akwizycje w sektorze energetyki). EMTE to hiszpańska spółka działająca w budownictwie energetycznym. W zakresie działalności w segmencie energetycznym Trakcja jak na razie nabyła w 1H 09 41% udziałów w spółce Eco-Wind, zajmującej się projektami farm wiatrowych. Do sprzedaży pierwszych projektów ma dojść w 2010 roku (ze względu na brak wystarczającej ilości informacji uwzględniamy wartość udziałów w Eco-Wind w naszej wycenie DCF po wartości ich nabycia). 8

9 PORTFEL ZAMÓWIEŃ W 2Q 09, mimo zapowiedzi, spółka ostatecznie nie odwołała się od rozstrzygnięć w przetargu na modernizację LCS (Lokalne Centrum Sterowania) Ciechanów. Wartość oferty konsorcjum Trakcji (429 mln PLN netto) była najniższa, jednak na przełomie maja i czerwca okazało się, że PKP PLK wykluczyły Trakcję z przetargu z powodu wadliwie sporządzonych gwarancji. Zwycięstwo w przetargu przyznano konsorcjum w składzie Tchas (czeska część francuskiej grupy Eiffage), Leonhard Weiss, ZUE oraz PNiUIK (oferta na 468 mln PLN netto). Zarząd Trakcji uznał, że w sytuacji niskiego zapełnianie portfela zamówień, korzystniejsze dla spółki będzie zrezygnowanie z procedury odwoławczej (która opóźniłaby ostateczny wybór wykonawcy o kolejne kilka miesięcy pierwotnie wykonawca miał być już wybrany w lutym 2009) i podpisanie umów podwykonawczych (o łącznej wartości 154 mln PLN) z konsorcjum Tchasa, do czego doszło w 4Q 09. W grudniu otwarto koperty z ofertami dotyczącymi dwóch dużych przetargów organizowanych przez PKP PLK. Oferta Trakcji w wysokości 781 mln PLN netto jest najtańsza w kontrakcie na LCS Działdowo. Zaproponowana cena stanowi 62,3% zaplanowanego przez PKP PLK budżetu (niższa od budżetu cena to także efekt umocnienia się kursu PLN na przestrzeni ostatnich miesięcy). Ze względu na słabe wypełnienie portfela zamówień na koniec 3Q 09 zakładamy, że marża na kontrakcie będzie dość niska (spółka musiała złożyć agresywna ofertę). Pośrednio potwierdza to sam zarząd spółki, który stwierdził, że w pierwszej kolejności zależy mu na wystarczającym do pokrycia kosztów stałych wypełnieniu portfela zamówień a dopiero w dalszej kolejności skupi się na wyżej marżowych zleceniach. W drugim z dużych grudniowych przetargów (modernizacja odcinka Warszawa Zachodnia Skierniewice) najlepszą ofertę złożyło konsorcjum z PKP Energetyką na czele (69,5% budżetu inwestora). Zwracamy uwagę, że w obydwu przetargach wystartowały w zasadzie te same, znane już od lat w branży, spółki, głownie z Polski a także z Czech (Tchas, OHL, Trakce, Trakce Tor), Niemiec (Leonhard Weiss), Austrii (Strabag), Węgier (Szentesi) i Holandii (VolkerRail). W przeciwieństwie do budownictwa drogowego nie pojawiła się egzotyczna konkurencja z południa Europy czy Azji (przyczyną są wysokie bariery wejścia w postaci małej liczby wykwalifikowanej kadry oraz różnic w kwestiach technicznych pomiędzy sieciami trakcyjnymi w Polsce i w innych krajach). Pod koniec grudnia rozstrzygnięto kilka przetargów z obszaru LCS Nasielsk (o budżecie inwestorskim na poziomie mln EUR). Oferty wykonawców nominowane były, podobnie jak budżety inwestycji, w EUR. W 3 z 4 przetargów najlepsze ofert złożyło konsorcjum Torpol Ferroco. Jeden z kontraktów przypadł Mostostalowi Warszawa. Najlepsze oferty były składane na poziomie 59-65% budżetu (Trakcja oferowała ceny 15-35% wyższe od najniższych). Oferty złożone w przetargu na LCS Działdowo [mln PLN] budżet PKP PLK skład konsorcjum: wartość ofert % budżetu Trakcja, PRKiI, PRK Kraków, Tchas, ZUE, PNiUIK, ZRK-DOM ,3% Feroco, PKP Energetyka, PNI, Torpol, PPM-T, Intercor ,7% Strabag, Trakce, Szentesi, Trakce Tor ,1% Leonhard Weiss, VolkerRail, Energopol Szczecin, Dolkom ,4% OHL, Erbud, Polbud, Polwar ,5%, PKP PLK Oferty złożone w przetargu na modernizację linii Warszawa Zachodnia - Skierniewice [mln PLN] budżet PKP PLK skład konsorcjum: wartość ofert % budżetu PKP Energetyka, PNI, PPM-T ,5% Torpol, Polimex-Mostostal, Feroco, ZRK-DOM, Intercor ,2% Trakcja, PRKiI, PNiUIK, Transkol, Agat ,0% Strabag, OHL, Trakce ,7% ZUE, KZA, PRK Kraków ,6%, PKP PLK 9

10 SYTUACJA W PKP PLK W 2008 roku PKP PLK przeznaczyły na inwestycje około 3,2 mld PLN. W 2009 roku wydatki miały wzrosnąć do 3,6 mld PLN ale prawdopodobnie, w związku ze znacznymi opóźnieniami w rozstrzyganiu dużych przetargów, były równe lub nieznaczne niższe niż rok wcześniej i sięgnęły 3,0-3,1 mld PLN (tym samym spółka wykonała tradycyjnie około 80-85% planowanego na początku roku budżetu; byłoby jeszcze gorzej, gdyby nie osłabienie się kursu PLN w 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego). Zdaniem wielu przedstawicieli branży problemem PKP PLK nie jest brak środków finansowanych na inwestycje, ale problemy proceduralne (słabe przygotowanie inwestycji od strony projektowej, słaba dokumentacja techniczna i pojawiające się w związku z tym ze strony wykonawców pytania, które znacznie wydłużają proces przetargowy). W celu przyspieszenia działań od początku 2010 roku działalność w ramach PKP PLK rozpoczęło Centrum Realizacji Inwestycji. W 1Q 09 doszło do zmian w zarządzie PKP PLK, które mają głównie doprowadzić do uporządkowania programu inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową infrastruktury kolejowej. Pierwsze efekty zaczęły pojawiać się pod koniec 2009 roku. Doszło w końcu do otwarcia ofert w wielokrotnie już przekładanych przetargach na LCS Działdowo oraz odcinek Warszawa Zachodnia Skierniewice (zwracamy jednak uwagę, że nie doszło jeszcze do formalnego podpisania umów między PKP PLK a wykonawcami). Ogłoszono także daty otwarcia ofert w kolejnych kilku dużych przetargach m.in. oraz kolejne prace w obszarze LCS Ciechanów. W 1Q 10 mają zostać także ogłoszone przetargi m.in. na modernizację linii Wrocław Poznań oraz Rzeszów granica Państwa (o tym, że zostaną ogłoszono lada moment mówi się już jednak przynajmniej od początku 2009 roku). W grudniu Ministerstwo Infrastruktury pochwaliło się pracami nad nowym Programem rozwoju kolei do 2015 roku. Z naszych informacji wynika, że prace nad dokumentem mogą potrwać jeszcze kilka miesięcy. Lista i szacunkowa wartość planowanych do ogłoszenia przez PKP PLK przetargów Spodziewana data ogłoszenia przetargu Modernizacja linii E-65/CE 65 - obszar LCS Ciechanow; odcinek: Ciechanow - Mława; stacje: Konopki, Mława; szlaki: Ciechanow- Konopki, Konopki - Mława Szacunkowa wartość [mln PLN] * 300 Modernizacja linii kolejowej Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna ** Modernizacja linii E-59 Poznań - Wrocław 1Q' Modernizacja linii E-30 Rzeszów - granica Państwa 1Q' Realizacja robot budowlanych w obszarze LCS Malbork (odcinek 236,9-275,9 km) 1Q' Realizacja robot budowlanych w obszarze LCS Malbork (odcinek 275,9-278,9 km) 1Q' Realizacja robot budowlanych w obszarze LCS Malbork (odcinek 278,9-287,7 km) 1Q' Modernizacja stacji Leśnica 1Q'10 40, PKP PLK, Trakcja Polska, *spodziewana data przetargu ** szacunkowa wartość robót, które mogą przypaść grupie Trakcji w konsorcjum to 20-25%; termin składania wniosków w przetargu był już dwukrotnie przesuwany w 2010 roku Zdaniem prezesa PKP PLK przyszłoroczny budżet inwestycyjny PKP PLK może sięgnąć nawet 5,0 mld PLN, z czego na razie około 4,2 mld PLN zdaniem spółki to pewne pieniądze. Zwracamy uwagę jednak uwagę na dwa czynniki. Problemem PKP PLK nie jest brak funduszy, ale problemy proceduralne. Jeżeli nie dojdzie w 1Q 10 do szybkiego rozstrzygnięcia planowanych przetargów oraz podpisanie ostatecznych umów, planowane pieniądze nie zostaną w 2010 roku wydane z powodu braku rozpoczęcia prac. Z drugiej strony, jeżeli nawet dojdzie do realizacji optymistycznego scenariusza i umowy zostaną podpisane bez większych opóźnień, wydatki mogą być niższe od planowanych, ponieważ najlepsze oferty składane przez wykonawców są o 30-40% niższe niż przeznaczony na konkretne inwestycje budżet PKP PLK. Biorąc pod uwagę dotychczasowe problemy proceduralne z rozstrzyganiem przetargów i pozyskiwaniem środków z UE, wątpimy, by takie dodatkowe fundusze udało się natychmiast zagospodarować (podobna sytuacja ma miejsce obecnie w GDDKiA, która chwali się uzyskaniem korzystnych warunków realizacji kontraktów, jednak nie wykonuje całości budżetu finansowego). 10

11 Rzeczywiste i planowane nakłady inwestycyjne w PKP PLK [mln PLN] ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% P 2010P 0,00% Rzeczywiste nakłady inwestycyjne PKP PLK Plan inwestycyjny PKP PLK wykonanie, PKP PLK, Raporty Roczne PKP PLK Wydatki na drogi krajowe (18,1 tys km) i linie kolejowe (19,0 tys km) w latach [mld PLN] 30,0 25,0 27,6 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 18,0 13,6 11,9 9,2 7,0 6,0 3,3 3,5 3,7 3,7 5,0 4,1 2,4 3,2 2,3 1,4 3,1 0,9 1,3 1,0 0,8 0,4 0,4 0,9 1, P 2010P linie kolejowe, PKP PLK, GDDKiA drogi krajowe AKTUALIZACJA PROGNOZ Zarząd Trakcji stopniowo obniżał swoje oczekiwania względem możliwego do osiągnięcia poziomu sprzedaży w 2009 roku. Jeszcze w 2Q 09 liczono na osiągnięcie 850 mln PLN (brano pod uwagę możliwość realizacji około 80 mln PLN z kontraktu na LCS Ciechanów). Po niekorzystnych rozstrzygnięciach w tym przetargu obniżono szacunki do około 800 mln PLN. W 2H 09 nie podpisano już jednak znaczących umów które mogłyby podwyższyć backlog na 2009 rok. Portfel zamówień na 2009 rok po 3Q 09 wynosił około 220 mln PLN przy przychodach za okres 1-3Q 09 na poziomie 524,8 mln PLN (sezonowo 4Q jest najlepszy w roku ze względu na przyspieszenie rozliczeń kontraktów przez PKP PLK w celu wykorzystania dostępnych środków). Ostatecznie w listopadzie i grudniu zarząd spółki szacował, że możliwe do zrealizowania w 2009 roku jest około mln PLN przychodów ze sprzedaży oraz 65 mln PLN zysku netto. Zarząd spółki przez większą część 2009 rok zapowiadał, że celem na 2010 rok jest skok przychodów do około 1,0 mld PLN. W ostatnich wypowiedziach prezes Trakcji stwierdził jednak, że mimo ożywienia na rynku, nie spodziewa się, by taki poziom udało się osiągnąć. Przeszkodą jest głównie słaby backlog na 1H 10. Z grudniowej wypowiedzi prezesa spółki wynika, że realny cel to poziom około 800 mln PLN. Kontrakt na LCS Działdowo w przypadku ostatecznego podpisania umowy będzie realizowany najwcześniej od marca/kwietnia. W takim wypadku wniósłby on około mln PLN do przychodów w 2010 roku. Na koniec grudnia backlog (bez uwzględnienia LCS Działdowo) na 2010 rok wynosił około 300 mln PLN. Daje to obecnie około mln PLN przychodów ze sprzedaży (przy optymistycznym scenariuszu szybkiego podpisania umowy na Działdowo). 11

12 W ostatnich latach udział Trakcji w rynku (liczony jako stosunek przychodów spółki do faktycznej realizacji budżetu przez PKP PLK) wynosił około 25%. Z ostatnich zapowiedzi PKP PLK wynika, że jej przyszłoroczny budżet inwestycyjny może sięgnąć nawet 5,0 mld PLN (w tym roku budżet wynosił 3,6 mld PLN, z czego uda się zrealizować 3,0-3,1 mld PLN). Przyjmując założenie, że realny do wykonania plan inwestycyjny PKP PLK to około 3,5 mld PLN (zakładamy wykonanie 83% z 4,2 mld PLN), udział Trakcji w rynku spadnie do około 22%, przy naszej prognozie przychodów, bez sprzedaży mieszkań, na poziomie 767,5 mln PLN. Podsumowując, zakładamy osiągnięcie w 2009 roku przychodów na poziomie 731,3 mln PLN (-8,0% r/r), zysku operacyjnego w wysokości 71,7 mln PLN (+35,4% r/r) oraz zysku netto w kwocie 64,5 mln PLN (+18,0% r/r). W 4Q 09 spodziewamy się 206,5 mln PLN przychodów (-16,3% r/r), 13,9 mln PLN zysku operacyjnego (+119,4% r/r efekt wyższe marży brutto ze sprzedaży, która w 4Q 08 została obciążona przez księgowe straty na hedgingu walutowym) oraz 11,5 mln PLN zysku netto (-14,9% r/r, w 4Q 08 spółka z kolei zaksięgowała spore dodatnie różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych oraz wysokie odsetki od posiadanych środków pieniężnych). W 2010 roku spodziewamy się odpowiednio 798,4/45,3/49,9 mln PLN. Nasze szacunki skorygowaliśmy odpowiednio o -9%/+8%/+3% w 2009 roku oraz -5%/-14%/-20% w 2010 roku. Prognoza uwzględnia przychody z tytułu działalności deweloperskiej (sprzedaż mieszkań w projekcie Oliwska II) w wysokości 30,9 mln PLN w 2010 roku. W naszych prognozach nie uwzględniamy potencjalnych akwizycji oraz ewentualnych wpływów z inwestycji w Eco Wind Construction, ze względu na brak wystarczająco danych na ten temat. Zakładamy, że dużo niższe niż w 2009 roku będą w kolejnych latach osiągane przez Trakcję marże. Na ich rekordowy poziom w 2009 wpłynęło głównie osłabienie się kursu PLN w stosunku do lat , kiedy podpisywano obecnie realizowane umowy (na koniec 2008 roku 59% z wartego wtedy 938 mln PLN backlogu nominowane było w EUR w 2009 wszystkie umowy podpisywano w PLN; dodatkowo, w związku z tym, że spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, sporą część strat na transakcjach zabezpieczających ujęto już w 2H 08 na poziomie brutto ze sprzedaży). Po drugie w stosunku do sytuacji sprzed roku widać wyraźne odwrócenie relacji inwestor - wykonawcy (obserwowane wcześniej w innych gałęziach budownictwa). Jeszcze w styczniu 2009 roku, gdy po raz pierwszy próbowano rozstrzygnąć przetarg na LCS Działdowo, wszystkie oferty przekraczały budżet inwestora o 11-33%. W ostatnich dużych grudniowych przetargach najlepsze oferty cenowe były niższe o prawie 40% od budżetu PKP PLK. Spodziewamy się rentowność brutto ze sprzedaży powróci do poziomu jednocyfrowego (13,6% w 2009, 9,5% w 2008). Zakładamy spadek rentowności operacyjnej do 5,7% w 2010 roku (9,8% w 2009 roku). W kolejnych latach spodziewamy się, że będzie na tym polu miejsce na pewną poprawę w związku z większą ilością prac zlecanych ze strony PKP PLK (w latach powinien naszym zdaniem pojawić się większy nacisk na wykorzystanie funduszy unijnych) przy dość ograniczonej konkurencji (mimo kryzysu na rynku budowlanym, w branży budownictwa kolejowego nie pojawiły się nowe podmioty, które mogłyby diametralnie zmienić sytuację konkurencyjną w długim terminie). Szacujemy, że zysk operacyjny spadnie w 2010 roku o 36,8% do 45,3 mln PLN a zysk netto o 38,1% do 39,9 mln PLN. W stosunku do poprzedniej wyceny podnieśliśmy zakładany poziom kosztów zarządu w kolejnych latach (po okresie 1-3Q 09 wzrosły one o prawie 35% r/r, w sporej części to efekt wzrostu płac w stosunku do 2008 roku). Zakładany niższy wynik na poziomie netto to oprócz efektu niższego zysku operacyjnego, także pochodna mniejszego poziomu gotówki netto (w poprzednim modelu nie zakładaliśmy wypłaty dywidendy w 2009 oraz 2010 roku). W 2011 roku przy wzrościeprzychodów do 889,2 mln PLN spodziewamy się poprawy zysku operacyjnego o 17,4% do 53,2 mln PLN a zysku netto o 17,2% do 46,8 mln PLN. Prognozowane P/E 10 przy obecnej cenie rynkowej to 16,0 a P/E 11 = 13,6. Skorygowane prognozy wyników na 2009 i 2010 rok [mln PLN] 2009 poprzednio 2009 aktualnie zmiana 2010 poprzednio 2010 aktualnie zmiana 2011 poprzednio 2011 aktualnie zmiana Przychody 801,3 731,3-8,7% 839,7 798,4-4,9% 918,8 889,2-3,2% Zysk brutto ze sprzedaży 91,3 99,7 9,2% 78,3 74,5-4,8% 84,1 83,8-0,4% EBITDA 79,3 81,8 3,1% 70,3 57,4-18,4% 75,0 65,5-12,6% EBIT 66,1 71,7 8,4% 52,8 45,3-14,2% 57,6 53,2-7,7% Zysk (strata) netto 62,5 64,5 3,1% 50,0 39,9-20,1% 54,0 46,8-13,3% Marża zysku brutto ze sprzedaży 11,4% 13,6% 9,3% 9,3% 9,2% 9,4% Marża EBITDA 9,9% 11,2% 8,4% 7,2% 8,2% 7,4% Marża EBIT 8,2% 9,8% 6,3% 5,7% 6,3% 6,0% Marża zysku netto 7,8% 8,8% 6,0% 5,0% 5,9% 5,3% 12

13 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Aktywa trwałe 139,3 220,4 221,9 224,7 229,9 234,2 236,9 238,8 240,1 241,2 242,1 243,0 Wartości niematerialne i prawne 54,0 54,1 54,2 54,2 54,3 54,4 54,5 54,5 54,6 54,6 54,6 54,6 Rzeczowe aktywa trwałe 52,1 100,4 101,8 104,5 109,6 113,8 116,5 118,3 119,6 120,7 121,6 122,4 Aktywa obrotowe 614,9 461,3 457,2 474,7 530,3 578,1 620,5 651,1 675,7 701,3 725,5 748,2 Zapasy 85,7 84,1 57,4 61,1 65,8 69,8 72,9 74,8 76,3 77,8 79,1 80,2 Należności krótkoterminowe 132,4 146,0 161,6 185,0 214,4 235,5 251,7 261,6 269,3 277,1 283,9 289,5 Inwestycje krótkoterminowe 366,9 203,0 207,3 194,3 211,4 230,2 250,4 267,4 281,5 296,3 311,2 326,2 -środki pieniężne 313,1 172,0 207,3 194,3 211,4 230,2 250,4 267,4 281,5 296,3 311,2 326,2 -inne aktywa finansowe* 53,8 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktywa razem 754,2 681,7 679,1 699,3 760,2 812,2 857,3 889,9 915,8 942,5 967,7 991,2 Kapitał (fundusz) własny 311,6 360,1 374,2 401,1 428,2 451,2 474,0 493,0 508,3 524,1 540,0 555,8 Kapitał (fundusz) podstawowy 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Kapitał (fundusz) zapasowy 191,0 229,7 268,4 288,4 307,1 323,7 342,2 358,7 372,4 386,4 400,8 415,4 Pozostałe pozycje kapitału własnego 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 Zysk (strata) netto 54,7 64,5 39,9 46,8 55,2 61,6 65,9 68,4 70,1 71,9 73,4 74,5 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 437,2 321,6 304,8 298,3 332,0 361,0 383,3 396,9 407,5 418,3 427,7 435,4 Rezerwy na zobowiązania 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 Zobowiązania długoterminowe 41,1 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 355,5 247,4 230,3 256,5 289,6 318,1 340,0 353,3 363,7 374,3 383,5 391,0 Pasywa razem 754,2 681,7 679,1 699,3 760,2 812,2 857,3 889,9 915,8 942,5 967,7 991,2 *fundusz rynku pieniężnego, zakładamy zamianę na środki pieniężne w 2010 roku Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody netto ze sprzedaży 794,7 731,3 798,4 889,2 1003,9 1102,7 1178,6 1225,0 1260,8 1297,7 1329,4 1355,6 Koszty produktów, tow. i materiałów 719,0 631,6 723,9 805,4 909,2 999,5 1069,5 1112,5 1145,7 1179,8 1209,2 1233,7 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 75,8 99,7 74,5 83,8 94,7 103,3 109,0 112,4 115,0 117,9 120,2 122,0 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 21,9 26,4 27,6 28,8 30,1 31,0 31,8 32,6 33,5 34,5 35,4 36,1 Zysk (strata) na sprzedaży 53,9 73,3 46,9 54,9 64,7 72,3 77,2 79,8 81,5 83,4 84,9 85,9 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -1,0-1,6-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,4-2,5-2,6-2,7-2,7 EBITDA 60,8 81,8 57,4 65,5 75,5 83,5 88,6 91,4 93,1 94,9 96,3 97,2 EBIT 52,9 71,7 45,3 53,2 62,7 70,1 74,8 77,4 79,0 80,8 82,2 83,2 Saldo pozostałej działalności finansowej 15,1 9,2 4,0 4,6 5,5 6,0 6,6 7,1 7,5 8,0 8,4 8,8 Zysk (strata) brutto 68,0 80,8 49,3 57,8 68,2 76,1 81,4 84,5 86,5 88,7 90,6 92,0 Zysk (strata) netto 54,7 64,5 39,9 46,8 55,2 61,6 65,9 68,4 70,1 71,9 73,4 74,5 CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przepływy z działalności operacyjnej 141,6-60,2 51,1 50,5 57,4 68,8 72,9 75,1 76,3 77,7 78,8 79,4 Przepływy z działalności inwestycyjnej -51,3-62,4 23,8-9,3-12,3-11,3-9,6-8,5-7,5-6,9-6,3-5,7 Przepływy z działalności finansowej 81,6-18,5-39,5-54,2-28,1-38,7-43,2-49,5-54,8-56,1-57,5-58,7 Przepływy pieniężne netto 172,0-141,1 35,3-13,0 17,1 18,8 20,2 17,1 14,1 14,8 15,0 15,0 Środki pieniężne na początek okresu 141,1 313,1 172,0 207,3 194,3 211,4 230,2 250,4 267,4 281,5 296,3 311,2 Środki pieniężne na koniec okresu 313,1 172,0 207,3 194,3 211,4 230,2 250,4 267,4 281,5 296,3 311,2 326,2 13

14 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody zmiana r/r -8,0% 9,2% 11,4% 12,9% 9,8% 6,9% 3,9% 2,9% 2,9% 2,4% 2,0% EBITDA zmiana r/r 34,4% -29,8% 14,2% 15,2% 10,6% 6,2% 3,1% 1,8% 2,0% 1,5% 1,0% EBIT zmiana r/r 35,4% -36,8% 17,4% 17,8% 11,8% 6,8% 3,4% 2,0% 2,3% 1,7% 1,2% Zysk netto zmiana r/r 18,0% -38,1% 17,2% 18,0% 11,6% 7,0% 3,8% 2,4% 2,6% 2,1% 1,6% Marża brutto na sprzedaży 13,6% 9,3% 9,4% 9,4% 9,4% 9,3% 9,2% 9,1% 9,1% 9,0% 9,0% Marża EBITDA 11,2% 7,2% 7,4% 7,5% 7,6% 7,5% 7,5% 7,4% 7,3% 7,2% 7,2% Marża EBIT 9,8% 5,7% 6,0% 6,2% 6,4% 6,4% 6,3% 6,3% 6,2% 6,2% 6,1% Marża brutto 11,1% 6,2% 6,5% 6,8% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,8% 6,8% 6,8% Marża netto 8,8% 5,0% 5,3% 5,5% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,5% 5,5% 5,5% COGS / przychody 86,4% 90,7% 90,6% 90,6% 90,6% 90,7% 90,8% 90,9% 90,9% 91,0% 91,0% SG&A / przychody 3,6% 3,5% 3,2% 3,0% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% SG&A / COGS 4,2% 3,8% 3,6% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% ROE 17,9% 10,7% 11,7% 12,9% 13,7% 13,9% 13,9% 13,8% 13,7% 13,6% 13,4% ROA 5,7% 7,3% 9,5% 5,9% 6,7% 7,3% 7,6% 7,7% 7,7% 7,7% 7,6% ROE - WACC 7,1% -0,2% 0,6% 1,8% 2,5% 2,8% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,3% Dług 44,9 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D /(D+E) 6,6% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D / E 7,0% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 12,8% 8,9% 8,7% 8,9% 8,6% 8,8% 9,2% 9,6% 9,9% 10,2% 10,6% Dług / kapitał własny 12,5% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto -158,1-174,1-194,3-211,4-230,2-250,4-267,4-281,5-296,3-311,2-326,2 Dług netto / kapitał własny -43,9% -46,5% -48,4% -49,4% -51,0% -52,8% -54,2% -55,4% -56,5% -57,6% -58,7% Dług netto / EBITDA -193,4% -303,3% -296,6% -280,0% -275,8% -282,5% -292,6% -302,5% -312,3% -323,3% -335,5% Dług netto / EBIT -220,6% -384,3% -365,4% -337,4% -328,5% -334,5% -345,5% -356,4% -366,8% -378,7% -392,2% EV 479,1 463,2 442,9 425,9 407,0 386,9 369,8 355,7 340,9 326,0 311,0 Dług / EV 9,4% 7,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 7,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% CAPEX / Amortyzacja 557,8% 112,2% 122,5% 140,9% 131,7% 119,7% 113,8% 109,3% 107,7% 106,7% 106,2% Amortyzacja / Przychody 1,4% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% Zmiana KO / Przychody 17,2% -0,3% 0,6% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Zmiana KO / Zmiana przychodów - -3,3% 5,8% 5,8% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% Wskaźniki rynkowe 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P MC/S* 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 P/E* 9,9 16,0 13,6 11,5 10,3 9,7 9,3 9,1 8,9 8,7 8,6 P/BV* 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 P/CE* 8,5 12,2 10,8 9,4 8,5 8,0 7,7 7,6 7,4 7,3 7,2 EV/EBITDA* 5,9 8,1 6,8 5,6 4,9 4,4 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 EV/EBIT* 6,7 10,2 8,3 6,8 5,8 5,2 4,8 4,5 4,2 4,0 3,7 EV/S* 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 FCF/EV 7,8% 7,6% 8,8% 12,0% 14,0% 15,5% 16,8% 17,9% 19,1% 20,3% 21,5% BVPS 2,25 2,34 2,51 2,67 2,82 2,96 3,08 3,17 3,27 3,37 3,47 EPS 0,40 0,25 0,29 0,35 0,39 0,41 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 CEPS 0,47 0,33 0,37 0,43 0,47 0,50 0,51 0,53 0,54 0,55 0,55 FCFPS 0,23 0,22 0,24 0,32 0,35 0,38 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 DPS 0,16 0,12 0,18 0,24 0,27 0,31 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 Payout ratio 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 70,0% 75,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% * Obliczenia przy cenie 3,98 PLN 14

15 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz materiały budowlane, budownictwo Łukasz Janus tel. (032) dystrybutorzy farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja AKUMULUJ Wycena poprzedniej rekomendacji 4,21 Data poprzedniej rekomendacji Struktura publicznych rekomendacji BDM w 1Q 10 Kupuj 0 0% Akumuluj 1 50% Trzymaj 0 0% Redukuj 1 50% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 15

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 210,0 PLN 3 SIERPIEŃ 2010 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji (Akumuluj z 25 lutego 2010) kurs akcji zyskał 19% (w tym czasie indeks WIG wzrósł o 13%).

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Warszawa, 6 marca 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010 17 WRZEŚNIA 2010 POLIMEX MOSTOSTAL W dłuższym horyzoncie czasowym o atrakcyjności Spółki przesądza potencjał realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy europejskich (drogi i

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Warszawa, 27 sierpnia roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-II KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 1 PLN 18 LUTY 2014 Prognoza roczna zarządu na 2013 rok zakładała osiągniecie 367,0 mln PLN sprzedaży oraz 17,0 mln PLN zysku netto (bez wyłączenia wyniku dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 maja 2015 roku

Warszawa, 14 maja 2015 roku Warszawa, 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW. 2015 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 3,80 PLN 09 CZERWIEC 2014 Spółka jest na etapie porządkowania akcjonariatu.

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. 16 listopad SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 64,5 PLN 19 MAJ 2009 Dobre wyniki spółki za 1Q 09 zostały pozytywnie odebrane przez rynek, jednak częściowo wynikają one ze zdarzeń jednorazowych. Przychody ze sprzedaży wyniosły 647,8 mln

Bardziej szczegółowo

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r.

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Zarząd Mex Polska S.A. informuje, że dokonał analizy wyników spółek Grupy uzyskanych po pierwszym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY Spółka należy do czołówki polskich producentów oprogramowania oraz integratorów systemów informatycznych. Zwracamy uwagę, że połączony podmiot posiada duży potencjał pozwalający na konkurowanie nie tylko

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, r.

Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, r. Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, 13.05.2015 r. Otoczenie Szacunkowy udział największych sieci w rynku w 2014 roku 13,5% 6,1% 5,6% TIM - 512 262 tys. zł 4,8% Alfa Elektro - 470 982 tys. zł ~8,4

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA AKUMULUJ 1 GRUDNIA 2010 ROKU

MERCOR SA AKUMULUJ 1 GRUDNIA 2010 ROKU 1 GRUDNIA 2010 ROKU MERCOR SA W bieżącym roku zmaterializowały się niekorzystne tendencje wynikające z kryzysu, w szczególności spadek zamówień na wykonawstwo zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystko przemawia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 214 roku Maj 214 Komentarz do sytuacji w I kwartale 214 Czynniki rynkowe w I kwartale Zmiany na rynku Popyt na wyroby Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

SPIS TREŚCI. I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. Warszawa 25 lutego 2014 SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo