Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Grajewo: możliwe rozpoczęcie korekty April June

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Grajewo: możliwe rozpoczęcie korekty April June"

Transkrypt

1 Poniedziałek Indeksy GPW WIG otw ,5 -,1% WIG zam ,5 -,8% obrót (tys. PLN) ,3% WIG 2 otw , -,3% WIG 2 zam. 2 11,2-1,% FW2U11 otw ,,2% FW2U11 zam. 2 31,,9% mwig4 otw. 2 18,8,3% mwig4 zam. 2 91,8 -,6% Największe wzrosty kurs zmiana ANTI 1,64 13,1% JHMDEV 1,49 12,% SFINKS-PDA 2,99 1,3% NEWWORLDR 27,45 9,8% TELL 9, 9,8% Największe spadki kurs zmiana INTAKUS,63-13,7% PATENTUS 1,72-1,4% EUROFAKTR 2,4-1,1% SKYLINE 1,64-9,9% FOTA 6,99-9,6% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 135, PZU 339, PKOBP 29, PKNORLEN 32, PEKAO 124, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 14 94,8-1,4% RTS 1 318,3,2% PX5 864,1-3,5% DJIA 1 771,5,4% NASDAQ 2 483,2 1,1% S&P ,4,6% DAX XETRA 5 196,6,6% FTSE 5 66,8,5% CAC 2 81,1 1,% NIKKEI 8 395,4-1,9% HANG SENG , -1,8% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,66,2% EUR/PLN 4,375-3,1% USD/PLN 3,248-2,8% EUR/USD 1,347 -,2% miedź (USD/t) 7 674, -7,5% miedź (PLN/t) ,6-4,% ropa Brent (USD/bbl) 16,64 -,9% Wykres dnia: Grajewo Najważniejsze informacje: Sektor wydobywczy - Przetarg na ZGH Bolesław ING BSK - Decyzja o splicie 24 października Millennium - Intesa zainteresowana przejęciem ZA Puławy - MSP przedłużyło wyłącznośd negocjacyjną na kupno Azotów-Adipol KGHM, Hutmen - Rozmowy w sprawie zakładu produkcji rur miedzianych Grupa Żywiec - Plany wypłaty 9 PLN dywidendy tyt. Zaliczki za 211 rok Polmed - Polmed chce utrzymad 4% wzrost przychodów Quercus TFI - Skup akcji własnych za kwotę 4,5 mln PLN CD Project RED - CD Prject chce rozszerzyd ofertę Enel-Med - Umowa z PZU Pomoc Pozostałe informacje: Anti Famur Ferrum Kernel Holding Radpol TUP Grajewo: możliwe rozpoczęcie korekty Od kilku dni Grajewo porusza się w ramach krótkoterminowej konsolidacji. Przełamanie jej górnego ograniczenia na poziomie 7,47 zł będzie oznaczad rozpoczęcie korekcyjnych wzrostów. Chod pierwszy opór w postaci górnego ograniczenia średnioterminowego kanału spadkowego kurs napotkałby już 4 groszy wyżej, to jednak wzrosty powinny sięgnąd przynajmniej okolic 1, zł, a nie można wykluczyd ruch do 12, zł March April May June July August September Octobe Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje Sektor wydobywczy Przetarg na ZGH Bolesław Ministerstwo Skarbu Paostwa zaprosiło do negocjacji w sprawie sprzedaży 86,92% kapitału zakładowego spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław. Termin składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji upływa 4 listopada 211 r. Bolesław to największy w Polsce producent i dostawca cynku elektrolitycznego. Spółka produkuje rocznie około 75 tys. ton cynku elektrolitycznego, z którego wytwarza około 19 tys. ton stopów ocynkowniczych. 16 % produkcji przedsiębiorstwo eksportuje. W 21 roku ZGH Bolesław osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 833 mln PLN, EBITDA wyniosła 83 mln PLN i zysk netto 37 mln PLN. Faworytem do zakupu ZGH Bolesław wydaje się byd KGHM. (A. Iwaoski) ING BSK Decyzja o splicie 24 października 24 października, nadzwyczajne walne zgromadzenia ING Banku Śląskiego podejmie decyzję o podziale akcji w stosunku 1:1. Split akcji, ma na celu zwiększenie płynności walorów i zwiększenie dostępności akcji dla inwestorów indywidualnych. Na NWZA akcjonariusze zadecydują również o połączeniu ING BSK ze spółką zależną ING Bankiem Hipotecznym. KNF wydał zgodę na połączenie banków. (G. Zawada) Millennium Intesa zainteresowana przejęciem Jak podaje prasa, włoski bank Intesa Sanpaolo jest zainteresowany przejęciem Banku Millennium. Rzecznik Intesy odmówił komentarza w tej sprawie. Intesa Sanpaolo jest drugim, pod względem aktywów, bankiem włoskim. W ostatnim czasie agencja Standard & Poor s obniżyła rating Intesy, z uwagi na wcześniejsze obniżenie wiarygodności kredytowej Włoch. (G. Zawada) ZA Puławy MSP przedłużyło wyłącznośd negocjacyjną na kupno Azotów-Adipol Resort Skarbu Paostwa wydłużył ZA Puławy termin wyłączności negocjacyjnej na kupno Azotów-Adipol do 7 października 21 r. Wcześniej wyłącznośd była przyznana na okres od 22 sierpnia do 23 września 211 r. (M. Kalwasioska) KGHM, Hutmen Rozmowy w sprawie zakładu produkcji rur miedzianych Dziś przedstawiciele KGHM i Hutmen mają się spotkad, aby omówid projekt stworzenia wspólnego zakładu produkcji rur miedzianych. Według Parkietu szacunkowa wartośd inwestycji w planowany zakład wynosi 1 mln PLN. (A. Iwaośki) Grupa Żywiec Plany wypłaty 9 PLN dywidendy tyt. Zaliczki za 211 rok Zarząd Żywca zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 211 rok w wysokości 9 PLN na akcję. Żywiec podał, że decyzja zarządu w tej sprawie zostanie przedstawiona do zatwierdzenia radzie nadzorczej spółki. Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na 15 listopada 211 r. Polmed Polmed chce utrzymad 4% wzrost przychodów Radosław Szubert, prezes Polmedu, poinformował, że Polmed chciałby utrzymad 4% dynamikę przychodów w ciągu następnego roku-dwóch oraz wzrost zysku netto o ok. 5%. Możliwa jest też wypłata dywidendy w wysokości ok. 3% zysku za 211 rok, ale to już zależy od ostatecznych wyników, jakie osiągnie spółka na koniec tego roku. Quercus TFI Skup akcji własnych za kwotę 4,5 mln PLN Akcjonariusze Quercus TFI upoważnili zarząd spółki do przeprowadzenia za kwotę do 4,5 mln PLN skupu do 4.5. akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą, cena nabywania akcji nie będzie wyższa niż 2 PLN i nie niższa niż,1 PLN. 2

3 CD Project RED CD Prject chce rozszerzyd ofertę Spółka chce zwiększyc przychody z działalności dystrybucyjnej na terenie Polski do 1 mln PLN rocznie. Adam Kicioski prezes spółki przyznaje, że w bieżącym roku przychody z działalności dystrybucyjnej będą jeszcze niższe niż 1 mln PLN, ale będą dużo większe niż w poprzednim roku. Według niego możliwy jest wzrost o 3-45 r/r. Prezes podtrzymuje deklarację, że serwis GOG.com będzie się w tym roku rozwijał w 1% tempie. Deklaruje, że GOG.com podpisze co najmniej jedną umowę z kolejnym znanym wydawcą gier. Enel-Med Umowa z PZU Pomoc Enel-Med podpisał umowę z PZU Pomoc na świadczenie usług medycznych. Wartośd umowy nie została określona i będzie zależała od liczby pacjentów skierowanych przez PZU do placówek Enel-Medu. Pozostałe informacje Anti Zarząd spółki podjął uchwałę o odwołaniu prokury łącznej udzielonej w dn. 26 października 21 r. Tomaszowi Kaczyoskiemu i jednocześnie udzielił prokury łącznej Jolancie Musiałek-Janickiej. Famur Ferrum Kernel Holding Emitent zwarł z Dalkia Paliwa szereg jednostkowych transakcji sprzedaży węgla, których łączna kwota netto w okresie od 23 listopada 21 r. do 23 września 211 r. wynosi ok. 76,15 mln PLN. Pomiędzy emitentem a TU Euler Hermes (gwarant) zawarta została umowa o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego. Na mocy umowy gwarant udzielał będzie na rzecz wskazanych przez emitenta beneficjentów ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu zaangażowania w kwocie 3 mln PLN. Została zawarta umowa zabezpieczonego kredytu odnawialnego na kwotę 15 mln USD pomiędzy spółką Inerco Trade (kredytobiorca), jednostką zależna Kernel Holding a bankami Natixis, UBS AG i Raiffeisen Bank International AG jako organizatorami kredytu i kredytodawcami. Kernel Holding informuje o otrzymaniu zezwolenia Komitetu Antymonopolowego Ukrainy na nabycie 1% udziału w spółce Black Sea Industries, na której aktywa składają się głównie zakłady przetwórstwa słonecznika zlokalizowane w Illiczewsku na Ukrainie. Radpol Emitent otrzymał od RURGAZ, która jest spółką zależną od emitenta, informację o podpisaniu przez Rurgaz w dn. 22 września 211 r. z Bankiem Millenium aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dn. 2 czerwca 211 r. W związku z podpisanym aneksem kwota kredytu została zwiększona o kwotę,85 mln EUR do łącznej kwoty ok. 2,63 mln EUR. Wskazana powyżej umowa kredytu na rachunku bieżącym została zawarta w celu finansowania bieżącej działalności Rurgaz. TUP TUP Property (podmiot zależny, kredytobiorca) zawarła aneks do umowy kredytowej z dn. 24 czerwca 21 r. zawartej z DZ Bank Polska (kredytodawca), na podstawie którego wydłużeniu ulega okres amortyzacji kredytu z 13 do 19 lat oraz ulega zmniejszeniu wysokośd miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych o kwotę ok. 25 tys. EUR. Jednocześnie o,3 punktu procentowego zostaje podwyższona marża banku, co powoduje wzrost kosztu odsetek o ok. 3 tys. euro miesięcznie. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ NWZ emitenta uchwala, że podwyższa się KZ banku o kwotę nie niższą niż 1 PLN oraz nie wyższą niż 65 mln PLN w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.5. akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 PLN każda. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ: 1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 88,51% na tym NWZ, 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 5,5% na tym NWZ> Kruk Spółka zwołuje na dzieo 2 października 211 r. na godz. 1. NWZ spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56. 3

4 Mercor WZ spółki, postanawia pokryd stratę netto spółki za rok obrotowy kooczący się dn. 31 marca 211 r. w wysokości ok. 19,4 mln PLN w całości z kapitału zapasowego spółki. WZ spółki, postanawia utworzyd kapitał rezerwowy w wysokości 1 mln PLN przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych notowanych na rynku podstawowym GPW. Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ: 1) AVIVA OFE AVIVA BZ WBK 35,16% na tym ZWZ, 2) ING OFE 27,77% na tym ZWZ, 3) ING TFI 26,96% na tym ZWZ. Police Spółka zwołuje NWZ na dzieo 2 października 211 r. na godz. 1.., w siedzibie spółki przy ul. Kuźnickiej 1 w Policach. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie AB City Interactive Eko Holding Hawe Hygienika Lena Lighting Polnord W wyniku zbycia przez ING Parasol FIO akcji emitenta w dn. 16 września 211 r. na dzieo zawiadomienia oraz sporządzenia korekty tego zawiadomienia ING Parasol FIO posiada szt. akcji AB, co stanowi 2,14% KZ tej spółki. Do spółki wpłynęło zawiadomienie od Marka Tymioskiego - prezesa zarządu City Interactive - o przekazaniu przez niego w dn. 21 września 211 r. na podstawie umowy darowizny zawartej w dn. 2 września 211 r. darowizny 5. szt. akcji spółki City Interactive, których wartośd została określona na 22,1 PLN za jedną akcję - na podstawie średniego kursu akcji spółki notowanych na GPW z dnia poprzedzającego zawarcie umowy darowizny, tj. z dn. 19 września 211 r. Członek zarządu emitenta w dn. 28 lipca 211 r. i 19 września 211 r. dokonał sprzedaży 3.2 akcji emitenta po średniej cenie 3,75 PLN/szt. Członek zarządu emitenta 19 września 211 r. zbył 13. akcji po średniej cenie 3,75 PLN. Spółka zależna - HAWE Telekom - zawiadomiła emitenta, że w dn. 21 września 211 r., dokonała nabycia szt. akcji HAWE po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,4514 PLN. HAWE Telekom posiada obecnie łącznie szt. akcji spółki, stanowiących,51% KZ spółki i dających,51% głosów na WZ. Kamil Kliniewski prezes zarządu emitenta - dokonał zbycia 1.1. akcji emitenta po cenie,85 PLN za jedną akcję i obecnie posiada akcji Hygienika, co stanowi 7,72% i uprawnia do głosów na WZA. Jednocześnie Kamil Kliniewski poinformował, o nabyciu w dn. 23 września 211 r akcji Hygienika przez spółkę pod nazwą Trade Company & Consulting, która to spółka jest bezpośrednio kontrolowana przez Kamila Kliniewskiego. Trade Company & Consulting Sp. z o.o. dokonała w dn. 23 września nabycia 1.1. akcji emitenta po cenie,85 PLN za jedną akcję i obecnie posiada akcji Hygienika, co w KZ stanowi 6,83% i uprawnia do głosów na WZA. Kamil Kliniewski wraz z Trade Company & Consulting posiada akcji Hygienika, co stanowi 14,551% w KZ spółki i uprawnia do głosów na WZA. Członek zarządu emitenta w dniach 19, 2, 21 i 22 września 211 r. dokonał zakupu łącznie szt. akcji zwykłych na okaziciela spółki Lena Lighting w przedziale cenowym 1,69-1,75 PLN za 1 akcję. Emitent otrzymał od Templeton Asset Management Ltd. - podmiot pośrednio zależny od Franklin Resources, Inc. - zawiadomienie o zmianie w dn. 21 września 211 r. udziału o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w spółce, w wyniku zbycia akcji spółki. Po dokonaniu transakcji zbycia akcji spółki, klienci i fundusze zarządzani przez Templeton Asset Management Ltd. posiadają łącznie akcje spółki, co stanowi 11,58% w KZ i uprawnia do wykonywania głosów, stanowiących 11,58% w ogólnej liczbie głosów w spółce. Spośród akcji będących w posiadaniu klientów i funduszy zarządzanych przez Templeton Asset Management Ltd., FTIF Templeton Eastern Europe Fund posiada ponad 5% w KZ i ogólnej liczbie głosów w spółce. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Alchemia Emitent nabył 1. akcji własnych, po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,681 PLN. Łącznie emitent posiada akcji własnych, które stanowią,624 % KZ emitenta i uprawniają do głosów na WZ emitenta. 4

5 Complex Spółka nabyła łącznie 1. szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,52 PLN. Od dnia rozpoczęcia skupu spółka nabyła łącznie 25.9 szt. akcji własnych uprawniających do 25.9 głosów na WZ. Akcje własne nabyte przez spółkę od dnia rozpoczęcia skupu stanowią,116% KZ spółki oraz,116 % ogólnej liczby głosów na WZ. Energopol Emitent dokonał, za pośrednictwem BM, transakcji nabycia akcji własnych, po średniej cenie 8,55788 PLN. Na dzieo 23 września 211 r. Energopol Południe posiada łącznie akcji nabytych w ramach realizacji programu, co odpowiada głosom na WZ Energopol Południe, stanowiącym 3,846% udziału w KZ spółki. Ferrum Magellan Marvipol MNI Platforma Mediowa Point Group Sygnity DM nabywający akcje na rachunek i na rzecz emitenta, zawiadomił emitenta o nabyciu akcji emitenta po średniej cenie 9,26 PLN. Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzieo publikacji raportu szt., z których wynika głosów, stanowiących odpowiednio,4336% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. DI BRE Banku zawiadomił emitenta o nabyciu w dn. 22 września 211 r. na rachunek własny spółki 541 akcji własnych po średniej cenie 32,87 PLN za jedną akcję. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi akcji co stanowi,7164% w KZ emitenta oraz uprawnia do głosów na WZ spółki. Emitent dokonał nabycia 4.55 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,24 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi co stanowi 2,696%w KZ emitenta. Spółka nabyła 6. szt. akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,91 PLN. Obecnie łącznie spółka posiada 72. akcji spółki, stanowiących,73% KZ spółki i dających,73% głosów na WZ. DM AmerBrokers działając w mieniu własnym i na zlecnie emitenta, nabył na własny rachunek szt. akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia,79 PLN/szt. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers, emitent będzie posiadał łącznie akcji własnych, stanowiących,879% udziału w KZ emitenta, uprawniających do wykonywania głosów na WZ emitenta oraz stanowiących,879% udziału w ogóle głosów na WZ emitenta. DM AmerBrokers działając w imieniu własnym i na zlecenie emitenta, nabył na własny rachunek 9.34 szt. akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia,79 PLN/szt. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers emitent będzie posiadał łącznie akcji własnych, stanowiących,888% udziału w KZ emitenta, uprawniających do wykonywania głosów na WZ emitenta oraz stanowiących,888% udziału w ogóle głosów na WZ emitenta. Spółka nabyła szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 14,9438 PLN. W wyniku niniejszej transakcji spółka posiada łącznie szt. akcji własnych, stanowiących 2,485% KZ i dających 2,485% głosów na WZ spółki. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 27 wrzesnia NG2 Wypłata dywidendy 1,5 PLN na akcję 28 września PZU Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (26 PLN na akcję) 3 września PGE Wypłata dywidendy,65 PLN na akcję 4 października JSW NWZA 5 października PGNiG NWZA 6 października PBG Wypłata dywidendy 1,4 PLN na akcję 5

6 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto 2 Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 5 28 Cena spot aluminium, LME, USD/t złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw. 16 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton COMEX LME Shanghai Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) tys. ton USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 6

7 Wykresy i tabele sektorowe pozycje długie netto Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) niekomercyjne nieraportowane cena miedzi cena miedzi, USD/t Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /9/21 7/27/21 12/14/21 5/3/211 9/2/211 niekomercyjne komercyjne nieraportowane 7

8 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 212P P 212P Banki BRE* zawieszona ,1 8,9 8,2 1,9 1,1 1, Handlowy* zawieszona ,2 11,3 1, 1,9 1,3 1,3 ING BSK* zawieszona ,4 9,9 9,1 2,1 1,4 1,3 Kredyt Bank* zawieszona ,5 8,9 8,4 1,4 1,,9 Millennium* zawieszona ,3 11,2 9,2 1,5 1,2 1,1 Pekao* zawieszona ,6 11,3 1, 2,3 1,5 1,5 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 212P P 212P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj , 15,5 18,6 12,3 8,2 8,4 5,6 JSW Kupuj , 6,7 3,9 4,2 2,3 1,7 1,8 KGHM Kupuj , 5,9 3,8 4,2 3,9 2,5 2,8 NWR Trzymaj , 48,8 26,9 31,2 16,3 13,2 14,4 Paliwa i Chemia Ciech Kupuj ,36 17,3 26,5 7,5 3,8 4,8 4,4 Lotos Sprzedaj ,25 5, 4,4 3,8 8, 6,7 5,7 PGNiG Kupuj ,5 13,2 12,2 1,4 5,4 6,2 5,3 PKN Orlen Neutralnie ,6 5,8 9,6 8,3 3,9 5,2 4,8 Puławy** Kupuj ,48 45,7 6,4 5,9 18,5 3,7 3,4 Synthos zawieszona Handel hurtowy i detaliczny AmRest Kupuj ,4 24,4 35,2 19,5 5,6 8,2 5,4 LPP Neutralnie , 29,9 22,9 22,9 11,3 1,8 1,8 NFI Empik Neutralnie , NG2 Neutralnie ,9 16,6 12, 1,6 1,9 9,3 7,2 Pozostałe Mispol Kupuj ,1 6, 5,1 3,2 5,3 4,9 3,8 Netmedia Kupuj ,95 7,7 5,8 4,8 9,4 6,5 5,8 Oponeo.pl Kupuj ,29 15,9 1,8 8,7 8,1 6,2 5,1 Polimex Mostostal* zawieszona Travelplanet.pl Kupuj , ,2-15,4 8,9 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 29 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 29/21, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 8

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: May

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: May Czwartek 13.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39427,9 0,3% WIG zam. 40182,1 2,2% obrót (tys. PLN) 1220780 15,8% WIG 20 otw. 2268,1 0,3% WIG 20 zam. 2316,7 2,4% FW20Z11 otw. 2280,0 0,1% FW20Z11 zam. 2336,0 2,5%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PGE - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,83 PLN na akcję. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PGE - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,83 PLN na akcję. Nadchodzące wydarzenia: Poniedziałek 2.8.212 Indeksy GPW WIG otw. 4243,,1% WIG zam. 4194,8-1,1% obrót (tys. PLN) 577769-45,9% WIG 2 otw. 2344,9,% WIG 2 zam. 2313,7-1,3% FW2U12 otw. 2318,,6% FW2U12 zam. 2287, -1,4% mwig4 otw.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Enea: kontynuacja korekcyjnych wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Enea: kontynuacja korekcyjnych wzrostów Poniedziałek 11.6.212 Indeksy GPW WIG otw. 37552,4 -,4% WIG zam. 38526,6 2,2% obrót (tys. PLN) 14853 35,1% WIG 2 otw. 287,7-1,1% WIG 2 zam. 2153,9 2,% FW2M12 otw. 273, -,7% FW2M12 zam. 2142, 2,6% mwig4

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe infomacje: Pekao: naruszenie wsparcia

Najważniejsze informacje: Pozostałe infomacje: Pekao: naruszenie wsparcia Wtorek 12.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 48561,9-0,3% WIG zam. 47922,1-1,6% obrót (tys. PLN) 721087-15,8% WIG 20 otw. 2782,8-0,4% WIG 20 zam. 2743,4-1,8% FW20U11 otw. 2775,0-0,1% FW20U11 zam. 2743,0-1,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: NG2 - Wypłata dywidendy 1,50 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Azoty Tarnów: odbicie od wsparcia

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: NG2 - Wypłata dywidendy 1,50 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Azoty Tarnów: odbicie od wsparcia Wtorek 27.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 35 921,4-1,7% WIG zam. 36 765,9 0,6% obrót (tys. PLN) 1 043 827-18,1% WIG 20 otw. 2 055,2-2,2% WIG 20 zam. 2 115,2 0,7% FW20U11 otw. 2 284,0 0,2% FW20U11 zam. 2 301,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Integer.pl: kontynuacja wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Integer.pl: kontynuacja wzrostów Wtorek 26.04.2011 Indeksy GPW WIG otw. 50 216,1 0,1% WIG zam. 49 966,3-0,4% obrót (tys. PLN) 872 431 0,0% WIG 20 otw. 2 927,9 0,1% WIG 20 zam. 2 908,0-0,6% FW20M11 otw. 2 932,0 0,3% FW20M11 zam. 2 911,0-0,4%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: TVN - Umowa z Canal+ najpóźniej do końca br. Z.Ch.Police - Pozew przeciw Pekao S.A.

Najważniejsze informacje: TVN - Umowa z Canal+ najpóźniej do końca br. Z.Ch.Police - Pozew przeciw Pekao S.A. Środa 02.11.2011 Indeksy GPW WIG otw. 41446,2-0,6% WIG zam. 41160,7-1,3% obrót (tys. PLN) 799147-5,4% WIG 20 otw. 2392,5-0,7% WIG 20 zam. 2371,6-1,6% FW20Z11 otw. 2408,0-0,5% FW20Z11 zam. 2404,0-0,6% mwig40

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Barlinek Budimex DM IDM Ferro. Synthos: kontynuacja trendu wzrostowego

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Barlinek Budimex DM IDM Ferro. Synthos: kontynuacja trendu wzrostowego Środa 27.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 47 415,3 0,1% WIG zam. 47 185,6-0,4% obrót (tys. PLN) 688 646-3,3% WIG 20 otw. 2 737,7 0,1% WIG 20 zam. 2 720,5-0,5% FW20U11 otw. 2 730,0 0,2% FW20U11 zam. 2 716,0-0,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Puławy: test wsparcia

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Puławy: test wsparcia Środa 14.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37 963,5 1,4% WIG zam. 37 735,4 0,8% obrót (tys. PLN) 920 809-11,7% WIG 20 otw. 2 211,9 1,4% WIG 20 zam. 2 195,9 0,6% FW20U11 otw. 2 209,0 1,0% FW20U11 zam. 2 195,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: PKN Orlen: powrót wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: PKN Orlen: powrót wzrostów DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Poniedziałek 7.3.211 Indeksy GPW WIG otw. 48 241,8,4% WIG zam. 48 295,8,5% obrót (tys. PLN) 1 198 462-11,3% WIG 2 otw. 2 777,6,5% WIG 2 zam. 2 783,1,7% FW2H11 otw. 2

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: March February

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: March February Środa 13.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 47 501,2-0,9% WIG zam. 47 695,5-0,5% obrót (tys. PLN) 1 167 133 61,9% WIG 20 otw. 2 717,6-0,9% WIG 20 zam. 2 734,8-0,3% FW20U11 otw. 2 726,0-0,6% FW20U11 zam. 2 729,0-0,5%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ING BSK - Raport za I półrocze Enea - Ostatni dzień z prawem do 0,48 PLN dywidendy na akcję

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ING BSK - Raport za I półrocze Enea - Ostatni dzień z prawem do 0,48 PLN dywidendy na akcję Środa 08.08.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41149,0-0,1% WIG zam. 41224,8 0,1% obrót (tys. PLN) 568388-10,3% WIG 20 otw. 2258,6-0,1% WIG 20 zam. 2266,5 0,2% FW20U12 otw. 2227,0 0,7% FW20U12 zam. 2240,0 0,3%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 3.1.211 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 577,5,1% WIG otw. 47 765,,1% POLREST,26-1,3% NASDAQ 2 652,9 -,4% WIG zam. 47 489,9 -,4% WIKANA,11-8,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Echo: odbicie od wsparcia May

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Echo: odbicie od wsparcia May Piątek 16.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 38 026,6 0,4% WIG zam. 38 945,0 2,8% obrót (tys. PLN) 1 105 679 31,5% WIG 20 otw. 2 218,6 0,4% WIG 20 zam. 2 284,0 3,3% FW20U11 otw. 2 232,0 0,8% FW20U11 zam. 2 280,0

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Wtorek 12.06.2012 Indeksy GPW WIG otw. 38754,0 0,6% WIG zam. 38748,2 0,6% obrót (tys. PLN) 619243-38,4% WIG 20 otw. 2167,3 0,6% WIG 20 zam. 2164,7 0,5% FW20M12 otw. 2160,0 0,8% FW20M12 zam. 2164,0 1,0%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Miedź: test wsparcia July

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Miedź: test wsparcia July Czwartek 20.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39999,9 0,4% WIG zam. 39969,8 0,3% obrót (tys. PLN) 764532 16,1% WIG 20 otw. 2298,6 0,4% WIG 20 zam. 2295,2 0,3% FW20Z11 otw. 2313,0 0,6% FW20Z11 zam. 2309,0 0,4%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Poniedziałek 14.11.2011 Indeksy GPW WIG otw. 41617,5 0,6% WIG zam. 40241,2-2,7% obrót (tys. PLN) 1269497 0,0% WIG 20 otw. 2414,3 0,7% WIG 20 zam. 2315,7-3,4% FW20Z11 otw. 2424,0 0,6% FW20Z11 zam. 2323,0-3,6%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Bank Handlowy - Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję. Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Bank Handlowy - Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Piątek 29.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 46 397,3-0,7% WIG zam. 47 071,4 0,7% obrót (tys. PLN) 768 844-17,7% WIG 20 otw. 2 667,8-0,8% WIG 20 zam. 2 720,7 1,2% FW20U11 otw. 2 661,0-0,6% FW20U11 zam. 2 706,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: July

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: July Piątek 21.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39518,5-1,1% WIG zam. 38835,9-2,8% obrót (tys. PLN) 952453 24,6% WIG 20 otw. 2262,0-1,4% WIG 20 zam. 2222,1-3,2% FW20Z11 otw. 2288,0-0,9% FW20Z11 zam. 2234,0-3,2%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia: Wtorek 21.08.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41957,9 0,0% WIG zam. 41759,3-0,4% obrót (tys. PLN) 564431-2,3% WIG 20 otw. 2294,4-0,8% WIG 20 zam. 2281,9-1,4% FW20U12 otw. 2296,0-0,9% FW20U12 zam. 2290,0 0,1%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 13.9.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 462,8,5% WIG otw. 43 77,1 -,1% MEDIATEL 8,56-7,5% NASDAQ 2 242,5,3% WIG zam. 43 671,3 -,3% PETROLINV

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: LPP - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K. Wydarzenia dnia: Barlinek: korekcyjne wzrosty

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: LPP - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K. Wydarzenia dnia: Barlinek: korekcyjne wzrosty Środa 17.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40 298,4 1,0% WIG zam. 40 883,9 2,4% obrót (tys. PLN) 1 111 180-26,8% WIG 20 otw. 2 342,3 0,5% WIG 20 zam. 2 387,5 2,4% FW20U11 otw. 2 321,0 0,0% FW20U11 zam. 2 367,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Wtorek 06.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39 729,4-2,0% WIG zam. 38 992,6-3,8% obrót (tys. PLN) 672 035-28,2% WIG 20 otw. 2 305,0-2,3% WIG 20 zam. 2 276,5-3,5% FW20U11 otw. 2 320,0-1,3% FW20U11 zam. 2 262,0-3,7%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 2.8.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 465,9,% WIG otw. 42 561,5 -,1% RAINBOW 7,4-6,1% NASDAQ 2 254,7,1% WIG zam. 42 464,7 -,4% RESBUD

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Polimex: na oporze July

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Polimex: na oporze July Poniedziałek 21.11.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39617,0-0,5% WIG zam. 39106,2-1,7% obrót (tys. PLN) 1110901 22,6% WIG 20 otw. 2279,9-0,6% WIG 20 zam. 2239,9-2,3% FW20Z11 otw. 2285,0-0,7% FW20Z11 zam. 2262,0-1,7%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ZA PUŁAWY - Dzień wypłaty dywidendy 3,66 PLN na akcję. Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ZA PUŁAWY - Dzień wypłaty dywidendy 3,66 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Wtorek 21.02.2012 Indeksy GPW WIG otw. 42318,9 0,4% WIG zam. 42047,4-0,3% obrót (tys. PLN) 648676-12,1% WIG 20 otw. 2369,1 0,4% WIG 20 zam. 2348,9-0,5% FW20Z11 otw. 2389,0 0,7% FW20Z11 zam. 2372,0 0,0%

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r. Nr raportu Data Temat 1/2006 03.01.2006 r. 2/2006 06.01.2006 r. 3/2006 06.01.2006 r. 4/2006 10.01.2006 r. 5/2006 10.01.2006 r. 6/2006 12.01.2006

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: EFH: prawdopodobne rozpoczęcie spadków

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: EFH: prawdopodobne rozpoczęcie spadków Środa 07.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39367,0-0,6% WIG zam. 38878,8-1,9% obrót (tys. PLN) 968074 74,6% WIG 20 otw. 2274,0-0,8% WIG 20 zam. 2242,1-2,2% FW20Z11 otw. 2277,0-1,0% FW20Z11 zam. 2250,0-2,2%

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009. Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009. Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: COAL ENERGY - Debiut na GPW. WIG20: kontynuacja trendu spadkowego

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: COAL ENERGY - Debiut na GPW. WIG20: kontynuacja trendu spadkowego Czwartek 04.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 45 656,8-1,2% WIG zam. 44 536,7-3,7% obrót (tys. PLN) 1 175 530 69,3% WIG 20 otw. 2 632,5-1,3% WIG 20 zam. 2 579,2-3,3% FW20U11 otw. 2 640,0-0,5% FW20U11 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Poniedziałek 8.8.211 Indeksy GPW WIG otw. 4 758,4-4,8% WIG zam. 42 11,3-1,9% obrót (tys. PLN) 1 739 928 15,4% WIG 2 otw. 2 369,9-4,7% WIG 2 zam. 2 447,2-1,6% FW2U11 otw. 2 41, -2,8% FW2U11 zam. 2 421,

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 23.8.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 213,6 -,6% WIG otw. 42 165,3 -,6% CPENERGIA 2,25-7,% NASDAQ 2 179,8,% WIG zam. 42 22,9 -,5% VARIANT

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Boryszew: odbicie od wsparcia June

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Boryszew: odbicie od wsparcia June Wtorek 26.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 47 243,6-0,5% WIG zam. 47 353,4-0,3% obrót (tys. PLN) 711 813 3,7% WIG 20 otw. 2 722,5-0,8% WIG 20 zam. 2 734,4-0,3% FW20U11 otw. 2 722,0-0,6% FW20U11 zam. 2 725,0-0,5%

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 04 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Ropa Brent: kontynuacja spadków

Dziennik. 04 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Ropa Brent: kontynuacja spadków 29 6 October 13 20 27 3 November 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March Mid-term Indicator 9 16 23 30 April 6 13 20 27 4 May 11 18 25 1 June 8 15 22 29 July 6 13 20 27

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Hawe: kontynuacja spadków. 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 September

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Hawe: kontynuacja spadków. 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 September Poniedziałek 05.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39582,6 0,9% WIG zam. 39144,1-0,2% obrót (tys. PLN) 772829 5,3% WIG 20 otw. 2294,0 1,3% WIG 20 zam. 2257,9-0,3% FW20Z11 otw. 2290,0 0,6% FW20Z11 zam. 2275,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: FAM: w oczekiwaniu na sygnał kupna March May

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: FAM: w oczekiwaniu na sygnał kupna March May Piątek 14.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40102,3-0,2% WIG zam. 39608,1-1,4% obrót (tys. PLN) 1102395-9,7% WIG 20 otw. 2307,5-0,4% WIG 20 zam. 2272,4-1,9% FW20Z11 otw. 2321,0-0,6% FW20Z11 zam. 2281,0-2,4%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek.01.0 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 637,5-0,3% WIG otw. 6 768, -0,% POLREST 0, -18,5% NASDAQ 7,8 0,% WIG zam. 6 16,3-0,9% FON 0,9 -,9% S&P 500

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy 1.1.4. Kapitał zakładowy W 2015 roku nie wystąpiły żadne zdarzenia, które miałyby wpływ na wartość kapitału akcyjnego spółki Na dzień 31.12.2015r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 12.4.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 997,4,6% WIG otw. 43 6,9,7% NORDEABP 4, -7,% NASDAQ 2 454,1,7% WIG zam. 43 262,2 1,3% BIOTON,22-4,4%

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 08 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Wykres dnia CI Games

Dziennik. 08 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Wykres dnia CI Games Najważniejsze informacje: PKO BP - MSP chce zmian w statucie PKO BP Sektor paliwowy - OPEC utrzymał dotychczasowe kwoty wydobywcze minister ds. ropy Śnieżka - ZWZ zdecydowało o wypłacie 3,1 PLN dywidendy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Pekao: test linii trendu spadkowego

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Pekao: test linii trendu spadkowego Piątek 07.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37 733,4 0,6% WIG zam. 37 915,0 1,1% obrót (tys. PLN) 1 205 497 37314,6% WIG 20 otw. 2 160,0 0,7% WIG 20 zam. 2 173,3 1,3% FW20Z11 otw. 2 180,0 0,5% FW20Z11 zam.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje: Famur: prawdopodobny powrót wzrostów December

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje: Famur: prawdopodobny powrót wzrostów December Czwartek 12.04.2012 Indeksy GPW WIG otw. 40207,2 0,0% WIG zam. 40562,6 0,9% obrót (tys. PLN) 653943 10,6% WIG 20 otw. 2228,3 0,1% WIG 20 zam. 2251,9 1,2% FW20M12 otw. 2236,0-0,3% FW20M12 zam. 2267,0 1,1%

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 25 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange - Dzień ustalenia prawa do dywidendy PKO BP - ZWZ

Dziennik. 25 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange - Dzień ustalenia prawa do dywidendy PKO BP - ZWZ Najważniejsze informacje: PGNiG - Tworzy krótką listę aktywów do przejęcia w USA i Kanadzie PZU - PZU pożegnał się z Ryszardem Trepczyńskim, Klesyk wybrany na kolejna kadencję Netia - Zbigniew Jakubas

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Poniedziałek 29.8.211 Indeksy GPW WIG otw. 39 574,6 -,4% WIG zam. 39 774,,1% obrót (tys. PLN) 635 876-33,% WIG 2 otw. 2 32,5 -,5% WIG 2 zam. 2 313,3,% FW2U11 otw. 2 278,,% FW2U11 zam. 2 29,,5% mwig4 otw.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: WIG20: powrót spadków

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: WIG20: powrót spadków Piątek 19.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40 677,2-1,1% WIG zam. 38 697,6-5,9% obrót (tys. PLN) 1 377 884 11,4% WIG 20 otw. 2 353,8-1,4% WIG 20 zam. 2 248,5-5,8% FW20U11 otw. 2 344,0-0,8% FW20U11 zam. 2 215,0-6,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Indeksy GPW WIG otw. 46 748,2 -,7% WIG zam. 47 152,6,2% obrót (tys. PLN) 978 742 27,3% WIG 2 otw. 2 697,9 -,8% WIG 2 zam. 2 726,3,2% FW2U11 otw. 2 688, -,7% FW2U11 zam. 2 725,,7% mwig4 otw. 2 729,1 -,4%

Bardziej szczegółowo

RAPORT DZIENNY. Poniedziałek

RAPORT DZIENNY. Poniedziałek DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Poniedziałek 7.2.211 Indeksy GPW WIG otw. 47 95,4,4% WIG zam. 47 796,4,2% obrót (tys. PLN) 929 2-16,9% WIG 2 otw. 2 752,4,7% WIG 2 zam. 2 742,3,3% FW2H11 otw. 2 762,,4%

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku Lp. 1. 1/2010 06.01.2010 r. Zawarcie znaczącej umowy 2. 2/2010 12.01.2010 r. Daty raportów okresowych w 2010 r. 3. 3/2010 12.01.2010 r.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 07.12.2010 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 362,2-0,2% WIG otw. 46 969,2 0,2% INTAKUS 1,68-9,7% NASDAQ 2 594,9 0,1% WIG zam. 47 348,2 1,0% RESBUD

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: Mieszko: kontynuacja wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: Mieszko: kontynuacja wzrostów DOM MAKLERSKI PKO BP Indeksy GPW WIG otw. 46 685,4,2% WIG zam. 46 761,4,4% obrót (tys. PLN) 95 191-14,2% WIG 2 otw. 2 651,4,4% WIG 2 zam. 2 663,5,8% FW2H11 otw. 2 657,,1% FW2H11 zam. 2 668,,5% mwig4 otw.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 25/2009 Data: 2009-05-06 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 03 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Energa: rozpoczęcie korekty 26.0

Dziennik. 03 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Energa: rozpoczęcie korekty 26.0 03 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: KGHM - Sceptyczny co do inwestycji w FIPP KGHM - MF za utrzymaniem podatku miedziowego, dopuszcza jego modyfikację Budimex - Oferta Budimeksu najtańsza na

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny Środa 23.05.2012 Indeksy GPW WIG otw. 37941,2 0,4% WIG zam. 37887,7 0,3% obrót (tys. PLN) 706048 57,2% WIG 20 otw. 2106,2 0,5% WIG 20 zam. 2099,8 0,2% FW20M12 otw. 2089,0 0,0% FW20M12 zam. 2085,0-0,1%

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być Uchwała Nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 z dnia 26.06.2008 roku 1. Walne

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: GTC - Raport za I półrocze

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: GTC - Raport za I półrocze Poniedziałek 22.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37 898,7-2,1% WIG zam. 38 749,6 0,1% obrót (tys. PLN) 1 016 918-26,2% WIG 20 otw. 2 206,0-1,9% WIG 20 zam. 2 252,4 0,2% FW20U11 otw. 2 182,0-1,5% FW20U11 zam.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym TP S.A.

Zmniejszenia udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym TP S.A. Zmniejszenia udziału Skarbu Państwa TP S.A. I. W dniu 6 listopada 1998 roku Skarb Państwa posiadał 1.400.000.000 TP S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego TP S.A., uprawniających do wykonania 100%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wydarzenia dnia:

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wydarzenia dnia: Czwartek 21.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 47 021,3 0,8% WIG zam. 46 811,1 0,3% obrót (tys. PLN) 894 074-34,6% WIG 20 otw. 2 707,4 1,0% WIG 20 zam. 2 693,2 0,5% FW20U11 otw. 2 706,0 0,6% FW20U11 zam. 2 688,0-0,1%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Dom Development: powrót spadków

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Dom Development: powrót spadków Wtorek 13.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37 969,8-1,9% WIG zam. 37 437,4-3,3% obrót (tys. PLN) 1 042 582 17,0% WIG 20 otw. 2 198,9-2,2% WIG 20 zam. 2 181,9-3,0% FW20U11 otw. 2 215,0-1,1% FW20U11 zam. 2 187,0-2,4%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące dnia: PGE - ZWZ ws. podziału zysku BPH - ZWZ PKN ORLEN - WZA. Pozostałe informacje: Polimex: sygnał kupna

Najważniejsze informacje: Nadchodzące dnia: PGE - ZWZ ws. podziału zysku BPH - ZWZ PKN ORLEN - WZA. Pozostałe informacje: Polimex: sygnał kupna Wtorek 29.05.2012 Indeksy GPW WIG otw. 37100,0 0,6% WIG zam. 37178,2 0,9% obrót (tys. PLN) 325072-41,6% WIG 20 otw. 2055,1 0,9% WIG 20 zam. 2055,7 0,9% FW20M12 otw. 2043,0 0,9% FW20M12 zam. 2040,0 0,7%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 25 lipca 2006r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 6. do Prospektu Emisyjnego JUTRZENKA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 stycznia 2008 roku

ANEKS NR 6. do Prospektu Emisyjnego JUTRZENKA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 stycznia 2008 roku ANEKS NR 6 do Prospektu Emisyjnego JUTRZENKA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 stycznia 2008 roku Prospekt Emisyjny JUTRZENKA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Stalprodukt: możliwa kontynuacja wzrostów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Stalprodukt: możliwa kontynuacja wzrostów Środa 28.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37 747,7 2,7% WIG zam. 37 998,0 3,4% obrót (tys. PLN) 1 050 513 0,6% WIG 20 otw. 2 183,3 3,2% WIG 20 zam. 2 203,3 4,2% FW20U11 otw. 2 284,0 0,2% FW20U11 zam. 2 301,0

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Lp. 1. 1/2012 05.01.2012 r. Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. aneksów do umów faktoringowych 2. 2/2012 16.01.2012 r. Stałe daty przekazywania

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 9 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 9 stycznia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek ABC Data W grudniu skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 535 mln PLN. CCC Ultro (główny akcjonariusz) proponuje, aby NWZA zwołane na 10 stycznia podjęło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Hutmen S.A. w osobie... Głosowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 17 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: DAX: prawdopodobna kontynuacja korekty

Dziennik. 17 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: DAX: prawdopodobna kontynuacja korekty Najważniejsze informacje: MSP - Konsolidacja energetyki nie jest przygotowana Czerwiński, MSP TVN - Southbank Media ma zgodę na przejęcie spółki N-Vision, właściciela stacji TVN JSW - Rozważa emisję akcji

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006 Lp. Numer Data Temat raportu raportu publikacji 1 01/06 06/01/2006 Informacja o zawiadomieniu przez AIB Capital Markets plc o nabyciu znacznego pakietu akcji - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 4.1.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 829,7,4% WIG otw. 45 124,4 -,2% ORCOGROUP 29,2-4,9% NASDAQ 2 37,8,1% WIG zam. 45 225,6,% TELL 11,77-4,5%

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 19 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: NASDAQ: nowe historyczne maksimum

Dziennik. 19 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: NASDAQ: nowe historyczne maksimum Najważniejsze informacje: Bogdanka - WZ zdecydowało o wypłacie 3,5 PLN dywidendy na akcję Grupa Azoty - Nie wypłacą dywidendy z zysku za '14 PKO BP - Przejmie SKOK Wesoła JSW - Spółka nie pracuje teraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 13 lipca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Srebro: ruch powrotny do przełamanego wsparcia

Dziennik. 13 lipca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Srebro: ruch powrotny do przełamanego wsparcia Najważniejsze informacje: Spółki Skarbu Państwa - Sejm uchwalił ustawę chroniącą polskie spółki Rynek kapitałowy - Senat poparł nowy podział kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym PZU - PZU chce kupić

Bardziej szczegółowo

0.0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

0.0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 6.4.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 973,6,4% WIG otw. 42 644,8,5% AMICA 34,8-17,9% NASDAQ 2 429,5 1,1% WIG zam. 43 151,3 1,7% TECHMEX 1,7-9,1%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: HANDLOWY - Raport za II kwartał. Pozostałe informacje: Budimex: test wsparcia

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: HANDLOWY - Raport za II kwartał. Pozostałe informacje: Budimex: test wsparcia Wtorek 09.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 41 129,6-2,1% WIG zam. 40 535,2-3,5% obrót (tys. PLN) 1 637 618-5,9% WIG 20 otw. 2 410,4-1,5% WIG 20 zam. 2 390,0-2,3% FW20U11 otw. 2 383,0-1,6% FW20U11 zam. 2 380,0-1,7%

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Synthos: negacja formacji szczytowej

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Synthos: negacja formacji szczytowej Środa 21.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 38 419,8-0,8% WIG zam. 39 177,6 1,1% obrót (tys. PLN) 822 086 3,5% WIG 20 otw. 2 237,6-1,2% WIG 20 zam. 2 284,9 0,9% FW20U11 otw. 2 284,0 0,2% FW20U11 zam. 2 301,0

Bardziej szczegółowo

DYWIDENDY. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

DYWIDENDY. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych DYWIDENDY Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Podstawowe prawa akcjonariuszy: 1) Prawo do dywidendy - prawo do udziału w zyskach spółki 2) Prawo poboru - prawo do zakupu akcji nowej emisji 3)

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 października stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 października stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Ambra ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 PLN na akcję (stopa dywidendy 5,8%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 21 października, dzień wypłaty

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Getin: ograniczony potencjał wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Getin: ograniczony potencjał wzrostów DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Czwartek 31.03.2011 Indeksy GPW WIG otw. 48 885,5 0,5% WIG zam. 48 605,7-0,1% obrót (tys. PLN) 1 466 373 50,4% WIG 20 otw. 2 832,0 0,6% WIG 20 zam. 2 806,4-0,3% FW20M11

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 12 października stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 12 października stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek AB ZWZA w dn. 5 listopada podejmie decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,7 PLN na akcję (stopa dywidendy 1,9%), proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na NWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Uchwały podjęte na NWZA NEUCA S.A. w dniu r. Uchwały podjęte na NWZA NEUCA S.A. w dniu 12.11.2013 r. Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści: Toruniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 9.8.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 653,6 -,2% WIG otw. 43 522,1,2% IGROUP,77-18,1% NASDAQ 2 288,5 -,2% WIG zam. 43 421,3,% ELKOP,54-1,%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Poniedziałek 5.11.212 Indeksy GPW WIG otw. 4348,5,4% WIG zam. 43581,9,8% obrót (tys. PLN) 779615 42,8% WIG 2 otw. 2329,,5% WIG 2 zam. 2346, 1,2% FW2Z12 otw. 2337, -,1% FW2Z12 zam. 2346, 1,% mwig4 otw.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: MCI: rozpoczęcie korekty September

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: MCI: rozpoczęcie korekty September Wtorek 27.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37559,3 0,2% WIG zam. 37788,7 0,8% obrót (tys. PLN) 279284-41,7% WIG 20 otw. 2154,7 0,3% WIG 20 zam. 2168,8 1,0% FW20H12 otw. 2181,0 0,4% FW20H12 zam. 2195,0 1,1%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 2 października stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 2 października stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek 4fun Media Spółka nabyła 60% udziałów w Screen Network (operator 17 tys. cyfrowych nośników reklamowych) za 6,9 mln PLN (8,8x prognozowana EBITDA 2015). CCC

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Wtorek 25.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40412,9 0,9% WIG zam. 41050,1 2,5% obrót (tys. PLN) 931477 26,3% WIG 20 otw. 2330,2 1,1% WIG 20 zam. 2370,7 2,8% FW20Z11 otw. 2343,0 0,6% FW20Z11 zam. 2391,0 2,6%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 stycznia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Erbud Spółka podpisała kontrakt na przebudowę budynku kina Neptun w Gdańsku za 38,2 mln PLN. Gino Rossi Spółka opublikowała dane o przychodach za grudzień

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 września stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 września stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek ATM Grupa Spółka podpisała kontrakt z Telewizją Polską na produkcję programów telewizyjnych o wartości 34,2 mln PLN. Budimex Budimex wygrał przetarg na budowę

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 kwietnia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 kwietnia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Agora Sprzedaż Gazety Wyborczej spadła w marcu o 5,15% r/r do 186,791 sztuk. AviaAm WZA zadecydowało o wypłaci dywidendy w wysokości 0,09 EUR na akcję (3,9

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Cyfrowy Polsat: Kurs pod presją

Najważniejsze informacje: Cyfrowy Polsat: Kurs pod presją Poniedziałek 20.06.2011 Indeksy GPW WIG otw. 49 122,7 0,0% WIG zam. 49 353,4 0,5% obrót (tys. PLN) 1 868 942 57,7% WIG 20 otw. 2 864,7 0,0% WIG 20 zam. 2 880,1 0,6% FW20M11 otw. 2 864,0-0,2% FW20M11 zam.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: LC Corp: test oporu. 14 21 28 4 April. 11 18 26 2 9 16 23 30 6 June

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: LC Corp: test oporu. 14 21 28 4 April. 11 18 26 2 9 16 23 30 6 June Piątek 09.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40 442,9 0,1% WIG zam. 40 405,2 0,0% obrót (tys. PLN) 766 925 3,4% WIG 20 otw. 2 369,0 0,0% WIG 20 zam. 2 365,9-0,2% FW20U11 otw. 2 362,0-0,7% FW20U11 zam. 2 350,0-1,2%

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: CD Projekt: pod długoterminowym oporem. Wykres dnia: CD Projekt December

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: CD Projekt: pod długoterminowym oporem. Wykres dnia: CD Projekt December Poniedziałek 19.8.213 Indeksy GPW WIG otw. 5146,5 -,2% WIG zam. 49976,5 -,5% obrót (tys. PLN) 559563-45,6% WIG 2 otw. 2457,4 -,2% WIG 2 zam. 2445,6 -,6% FW2U13 otw. 2415,,9% FW2U13 zam. 246, -,7% mwig4

Bardziej szczegółowo