Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: COAL ENERGY - Debiut na GPW. WIG20: kontynuacja trendu spadkowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: COAL ENERGY - Debiut na GPW. WIG20: kontynuacja trendu spadkowego"

Transkrypt

1 Czwartek Indeksy GPW WIG otw ,8-1,2% WIG zam ,7-3,7% obrót (tys. PLN) ,3% WIG 20 otw ,5-1,3% WIG 20 zam ,2-3,3% FW20U11 otw ,0-0,5% FW20U11 zam ,0-3,2% mwig40 otw ,7-1,5% mwig40 zam ,3-4,9% Największe wzrosty kurs zmiana PRAGMAFA 20,93 10,2% PBSFINANSE 0,90 5,9% GINOROSSI 3,09 4,4% INTERSPPL 3,00 3,4% HYDROTOR 29,64 2,4% Największe spadki kurs zmiana CPENERGIA 1,20-18,9% CENTKLIMA 10,40-14,4% ECHO 4,00-12,5% CENTROZAP 0,23-11,5% LUBAWA 1,17-11,4% Najwyższe obroty kurs obrót PZU 366, PKOBP 38, KGHM 179, PEKAO 149, PKNORLEN 43, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,3-1,4% RTS 1 912,8 0,6% PX ,6-1,9% DJIA ,4 0,3% NASDAQ 2 693,1 0,9% S&P ,3 0,5% DAX XETRA 6 640,6-2,3% FTSE 5 584,5-2,3% CAC 3 454,9-1,9% NIKKEI 9 708,1 0,7% HANG SENG ,9-0,1% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,61 0,0% EUR/PLN 4,026 0,0% USD/PLN 2,811-0,9% EUR/USD 1,432 0,8% miedź (USD/t) 9 680,0 0,3% miedź (PLN/t) ,9 1,1% ropa Brent (USD/bbl) 112,95-2,1% Wykres dnia: WIG20 Wczorajsza sesja przyniosła bardzo silny spadek WIG20. Indeks przełamał wsparcie na poziomie 2630 punktów, a następnie zrealizował minimalny zasięg spadków określony na 2590 punktów. Chod po tak silnym ruchu nie można wykluczyd korekty, to jednak na razie brak konkretnych sygnałów zapowiadających zakooczenie ruchu. Najważniejsze informacje: BRE - Oczekiwanie stabilizacji marży odsetkowej ING Bank Śląski - Niższe rezerwy, wyższy zysk Netia - 12,91 mln PLN zysku netto w II kw r., wyniki poniżej oczekiwao Netia - Aktualizacja prognozy na lata OFE - Zakupy akcji w lipcu za 700 mln PLN JSW - Kontrakty menadżerskie dla zarządu Emperia, Eurocash - Emperia chce więcej za Tradis Coal Energy - Debiut na GPW Agora - Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" Gant - Spółka zależna nabyła we Wrocławiu grunty za 60 mln PLN PKM Duda - Sprzedaż 100% udziałów w Wizentalu za 5,5 mln PLN PGF - Oczekiwanie wzrostu rynku farmaceutycznego Energopol-Południe - Oferta o wartości 23,1 mln PLN uznana za najkorzystniejszą Wojas - Przychody w lipcu 2011 r. Kruk - Zakup pakietu wierzytelności o wart. ok. 350 mln PLN Wydarzenia dnia: COAL ENERGY - Debiut na GPW WIG20: kontynuacja trendu spadkowego September October November December 2011 February March April May June July August Se Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje BRE Oczekiwanie stabilizacji marży odsetkowej Prezes Cezary Stypułkowski poinformował, że bank spodziewa się stabilizacji marży odsetkowej, nie oczekuje do kooca 2011 roku większych zmian tego wskaźnika i chce go utrzymad na obecnym poziomie wynoszącym 2,5%. Marża odsetkowa netto pod koniec II kwartału wynosiła 2,5%, podczas gdy pod koniec I kwartału 2011 roku 2,4% i 2,2% na koniec 2010 roku. Biorąc pod uwagę wyniki BRE Banku w pierwszym i drugim kwartale można wyobrażad sobie, że wypracowanie w tym roku 1 mld PLN zysku netto jest w zasięgu możliwości spółki. Prezes powtórzył, że chciałby wypłacid dywidendę z zysku za 2011 rok. (G.Zawada) ING Bank Śląski Niższe rezerwy, wyższy zysk W 2 kw ING BSK zarobił 233 mln PLN netto, bijąc nasze oczekiwania i konsensus rynkowy odpowiednio o 9% i 8%. Główną przyczyną lepszego wyniku od przewidywao był wyższy wynik odsetkowy i niższe rezerwy. Marża odsetkowa rozszerzyła się nieznacznie o 4pb kw/kw, zaś portfel kredytowy wzrósł o 9% od początku roku. Koszty ryzyka spadły do ok. 41pb bazowych w porównaniu z 60pb w poprzednim kwartale i zakładanymi przez nas 63pb. Koszty ryzyka spadły zarówno w segmencie detalicznym jak i korporacyjnym. Udział kredytów nieregularnych w portfelu obniżył się w porównaniu z koocem 2010 r. z 4.9% do 4.5%, zaś wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł z 62% do 64%. W ujęciu r/r zysk wzrósł o 22% głównie za sprawą znaczącego wzrostu wyniku odsetkowego (+17%) i niższego salda rezerw (-4%). Ogólnie oceniamy wyniki umiarkowanie pozytywnie głównie za sprawą rosnącego wyniku odsetkowego i spadających kosztów ryzyka. (G. Zawada) Konsensus 2Q10 1Q11 2Q11 r/r kw/kw 2Q11P Odchylenie Parkietu Odchylenie Wynik odsetkowy % 6% 446 3% 451 2% Wynik z opłat i prowizji % 3% 264-2% 255 1% Przychody ogółem % 1% 733 0% b.d. b.d. Koszty operacyjne % 3% % % Wynik operacyjny % 0% 310 1% b.d. b.d. Saldo rezerw % -34% % % Wynik przed opodatkowaniem % 9% % b.d. b.d. Wynik netto % 10% 214 9% 216 8% % Marża odsetkowa 2,78 2,87 2,91 2,89 Koszty / Dochody Koszty ryzyka 0,49 0,63 0,41 0,60 Netia 12,91 mln PLN zysku netto w II kw r., wyniki poniżej oczekiwao Grupa Netii zanotowała w II kw r. 12,91 mln PLN zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 15,6 mln PLN rok wcześniej. Rynek oczekiwał zysku netto w II kw r. na poziomie średnio 20,6 mln PLN. Zysk operacyjny grupy w II kw roku wyniósł 12,89 mln PLN wobec 20,48 mln PLN rok wcześniej. Konsensus przewidywał zysk operacyjny na poziomie 22,7 mln PLN. Przychody grupy wyniosły w II kw roku 396,28 mln PLN wobec 393,7 mln PLN rok wcześniej i były nieznacznie gorsze od konsensusu zakładającego 402,8 mln PLN przychodów. Narastająco po dwóch kwartałach 2011 roku strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 10,1 mln PLN wobec 29,9 mln PLN zysku rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 38,94 mln PLN wobec 40,04 mln PLN zysku rok wcześniej, a przychody 797,47 mln PLN wobec 780,68 mln PLN. (W.Giller) Netia Aktualizacja prognozy na lata Netia obniżyła prognozę liczby klientów usług szerokopasmowych na koniec 2011 r. do 750 tys. z tys. i wycofała prognozę 1,22 mln liczby klientów głosowych na koniec 2011 roku. Netia nie spodziewa się też wykonania dotychczasowej prognozy 1,0 mln klientów usług szerokopasmowych w 2012 roku i tę prognozę 2

3 także wycofała. Netia zaznaczyła, że nowa prognoza 750 tys. klientów usług szerokopasmowych na koniec 2011 r. nie uwzględnia dalszych przejęd sieci ethernetowych, które stanowią ważny element strategii Grupy Netia, jednak są trudne do prognozowania w czasie i co do kwot oraz wpływu potencjalnych przełomowych akwizycji. Netia podtrzymała też średnio i długoterminową prognozę wyników finansowych. (W.Giller) OFE Zakupy akcji w lipcu za 700 mln PLN Według szacunków Parkietu fundusze emerytalne w lipcu kupiły netto akcji za 700mln PLN. Na taki wynik miały wpływ przeprowadzane w lipcu oferty publiczne (głównie JSW). Jak wynika z danych KNF, mimo zakupów, wartośd aktywów akcyjnych spadła w lipcu o 1,6 mld PLN. Udział akcji w portfelach inwestycyjnych OFE wyniósł na koniec lipca 35,6% wobec 36% w czerwcu. Stało się tak za sprawą spadków notowao, w lipcu indeks WIG spadł o 2,6%. Wskaźnik zaangażowania w akcje jest najniżej od początku roku, pomimo zwiększenia od maja limitu z 40% do 42,5%. JSW Kontrakty menadżerskie dla zarządu Jak wynika z informacji Parkietu wynagrodzenia zarządu mogą przestad podlegad ustawie kominowej. Zarząd zamierza przejśd na kontrakty menadżerskie. (A. Iwaoski) Emperia, Eurocash Emperia chce więcej za Tradis Członek zarządu Eurocashu Jacek Owczarek w rozmowie z Parkietem poinformował, że Emperia zaproponowała inną, niż określona w umowie, metodę wyliczenia ceny za Tradis. Emperia uważa, że jest uprawniona do samodzielnego oszacowania wartości spółki. Owczarek dodaje, że Eurocash jako kupujący nie godzi się na to. Podkreśla, że umowa wskazuje jasno, iż wartośd bazowa transakcji wynosi 926 mln PLN. Może się zmienid tylko po korekcie dokonanej przez wspólnie wybranego niezależnego audytora. (W.Giller) Coal Energy Debiut na GPW Ukraioska spółka wydobywcza, zadebiutuje dziś na warszawskiej GPW. (A. Iwaoski) Agora Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło w czerwcu 2011 roku sztuk i było o 10,3% niższe niż rok wcześniej. Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej" w czerwcu 2011 roku było niższe o 5,96% w stosunku do maja 2011 roku. (W.Giller) Gant Spółka zależna nabyła we Wrocławiu grunty za 60 mln PLN Gant PM, spółka zależna od Ganta, nabyła od osób fizycznych nieruchomośd gruntową o powierzchni ok. 6,3 ha położoną we Wrocławiu przy ul. Racławickiej, za cenę 60 mln PLN. Na działce tej planowana jest budowa ok.16 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o łącznej powierzchni 50 tys. m kw. I etap inwestycji posiada pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie projektu przewiduje się na IV kwartał 2011 r. Źródłem finansowania transakcji zakupu nieruchomości są środki własne Ganta. (S.Ozga) PKM Duda Sprzedaż 100% udziałów w Wizentalu za 5,5 mln PLN Polski Koncern Mięsny Duda zawarł z poznaoską spółką Hyderus umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Wizental za łączną kwotę 5,5 mln PLN, czyli 570,66 PLN za jeden udział. Łączna wartośd nominalna sprzedawanych przez PKM Duda udziałów przekracza 9,6 mln PLN. (M.Kalwasioska) PGF Oczekiwanie wzrostu rynku farmaceutycznego Wiceprezes ds. strategii finansowej i rozwoju Jacek Dauenhauer poinformował, że Polska Grupa Farmaceutyczna szacuje, że w pierwszym półroczu 2011 roku hurtowy rynek farmaceutyczny wzrósł o niecałe 6%. W całym 2011 roku wzrost rynku hurtowego może wynieśd 5-6%, ale to będzie zależało od zachowao pacjentów przed zmianami cen leków planowanymi na początek 2012 roku. Według szacunków PGF wzrost hurtowego rynku farmaceutycznego w samym drugim kwartale 2011 roku zwolnił do ok. 1,0%. 3

4 Energopol-Południe Oferta o wartości 23,1 mln PLN uznana za najkorzystniejszą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybrało jako najkorzystniejszą ofertę Energopolu- Południe na przebudowę i budowę sieci kanalizacji ściekowej oraz wodociągowej w Lublinie. Wartośd oferty brutto wynosi 23,1 mln PLN. Pozostałe informacje Bank Millennium Dom Development EMC FAM IGroup Makarony Polskie Mostalzab Robyg Podmiot zależny od Banku Millennium pod firmą Millennium Leasing zawarł z Bankiem Millennium umowę emisji obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 400 mln PLN. Obligacje pochodzące z pierwszej emisji zostały zbyte przez Bank Millennium w dn. 2 sierpnia 2011 r. w ramach transakcji na warunkach rynkowych. Została zawarta przez spółkę i Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" warunkowa umowa sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Żoliborz, przy ul. Powązkowskiej nr 7/13. Przedmiotowa umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym niewykonania przez Prezydenta m. st. Warszawy ustawowego prawa pierwokupu przysługującego m. st. Warszawie. Łączna należnośd za opisaną powyżej nieruchomośd wynosi ,25 PLN brutto. Zarząd spółki zawarł w dn. 2 sierpnia 2011 r. umowę kredytową z Bankiem DnB NORD Polska, przedmiotem której jest udzielenie emitentowi przez bank kredytu inwestycyjnego o wartości 20 mln PLN. Pozyskane przez emitenta środki będą przeznaczone na spłatę zadłużenia wobec Alior Bank z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie nie wyższej niż 13,5 mln PLN, z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie nie wyższej niż 3,5 mln PLN oraz na częściowe refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na rozbudowę Szpitala Św. Anny w Piasecznie ze środków własnych emitenta - w kwocie nie wyższej niż 3 mln PLN. Stradom - spółka zależna od emitenta - podpisała z BRE Bank umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4 mln PLN. Kredyt został udzielony na okres do 1 sierpnia 2012 r. Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Stradom, z zastrzeżeniem, iż pierwsze wykorzystanie kredytu zostanie przeznaczone na spłatę zobowiązao z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w Banku Millennium oraz częściową spłatę zobowiązao z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w ING Bank Śląski. BRE Bank złożył w Sądzie Okręgowym bezwarunkowe pismo cofające zażalenie na postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego względem spółki wydane w dn. 3 czerwca 2011 r. przez sąd. Spółka zawarła w trybie korespondencyjnym z BNP Paribas Bank Polska aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dn. 29 grudnia 2009 r. zmieniający termin wymagalności tego zobowiązania z dn. 28 czerwca 2012 r. na dzieo 1 lipca 2013 r. Jednocześnie zarząd spółki otrzymał od spółki zależnej Stoczek Sp. z o.o. - informację o zawarciu przez tę spółkę w dn. 2 sierpnia 2011 r. w trybie korespondencyjnym aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dn. 29 grudnia 2009 r. zmieniającego termin wymagalności zaciągniętego zobowiązania z dn. 28 czerwca 2012 r. na dzieo 1 lipca 2013 r. Łączna wartośd wszystkich potencjalnych zobowiązao kredytowych spółek Grupy Makarony Polskie wobec BNP Paribas Banku na dzieo niniejszej publikacji wynosi 6,1 mln PLN, z czego saldo aktualnego zadłużenia kapitałowego wynosi 4,8 mln PLN. Dokonano zbycia wydzielonej i zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PRInż Holding (spółka zależna emitenta) w postaci samodzielnego Wydziału Inwestycji i Zarządzania Majątkiem poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej PRInż Nieruchomości. W dn. 1 sierpnia 2011 r. uchwałą NWZ PRInż Nieruchomości dokonano podwyższenia KZ z kwoty 5.000,00 PLN o kwotę ok. 76,16 mln PLN, to jest do kwoty ok. 76,17 mln PLN, poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym KZ zostały objęte przez dotychczasowego, jedynego wspólnika PRInż, który pokrył je w całości wkładem niepieniężnym, w postaci wydzielonej i zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PRInż - samodzielnego Wydziału Inwestycji i Zarządzania Majątkiem. Łączna wartośd aportu wynosi ok. 76,16 mln PLN. Sąd zawiadomił o wpisaniu w dn. 15 lipca 2011 r. hipoteki umownej łącznej do kwoty 40,5 mln PLN ustanowionej na nieruchomościach stanowiących działki gruntu nr 179 i nr 180 położonych w Warszawie o łącznym obszarze m2 i na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr 181/1 o obszarze m2 będących własnością ROBYG Ogród Jelonki - spółki, w której spółka posiada 50 % udziałów w KZ. Łączna wartośd wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wynosi 27 mln PLN bez odsetek. 4

5 Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Lion NFI Spółka zwołuje na dzieo 29 sierpnia 2011 r. na godz ZWZ spółki, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie spółki, ul. Mioska 25 (Budynek 1923), Warszawa. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Atlantis Energy Decora Ferrum Resbud Sonel Akcjonariusz Urlopy.pl w ramach przysługującego mu prawa poboru akcji nowej emisji serii E w podwyższonym KZ emitenta objął akcji i aktualnie posiada akcji emitenta, która to ilośd stanowi 7,04 % udziału w KZ emitenta i uprawnia do oddania głosów co stanowi 7,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ emitenta. Spółka prawa szwajcarskiego w dn. 25 lipca 2011 r. dokonała zakupu szt. akcji zwykłych na okaziciela spółki DECORA S.A. po cenie 11,99 PLN za jedną akcję. Członek RN emitenta poinformował, że osoba blisko z nim związana w dn. 29 lipca 2011 r. nabył szt. akcji "FERRUM" po cenie 15,10 PLN za akcję a w dn. 2 sierpnia 2011 r. zbył szt. akcji "FERRUM" po cenie 15,10 PLN za akcję. Jerzy Noworyt członek RN emitenta - w dn. 25 lipca 2011 r. w zamian za objęcie nowych udziałów w spółce Dipendu Holding Limited, przeniósł aportem szt. akcji RESBUD stanowiących 5 % KZ spółki i dających 5 % praw głosu na WZ. Osoba mająca dostęp do informacji poufnych kupiła w dn. 17 maja 2011 r. 200 szt. akcji SONEL po średniej cenie 5,21 PLN. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Alchemia Bank Millennium Energopol Emitent nabył akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,4182 PLN. Łącznie emitent posiada własnych, które stanowią 0,328 % KZ emitenta i uprawniają do głosów na WZ emitenta. Bank nabył własne obligacje w liczbie szt. oraz wyemitowane przez bank bankowe papiery wartościowe w liczbie szt. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 1.068,41 PLN a średnia jednostkowa cena nabycia BPW wyniosła 1.024,29 PLN. Wszystkie nabyte obligacje oraz BPW zostały umorzone przez bank w dn. 3 sierpnia 2011 r. Emitent dokonał, za pośrednictwem BM, nabycia akcji własnych po średniej cenie nabycia 8,6677 PLN. Na dzieo 3 sierpnia 2011 r. "Energopol Południe" posiada łącznie akcje nabyte w ramach realizacji programu, co odpowiada głosom na WZ "Energopol Południe", stanowiącym 0,739 % udziału w KZ spółki. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 4 sierpnia COAL ENERGY Debiut na GPW 5 sierpnia PKN ORLEN Raport za I półrocze 8 sierpnia LOTOS NWZA 9 sierpnia HANDLOWY Raport za II kwartał 10 sierpnia PGNiG NWZA 11 sierpnia PKO BP Raport za I półrocze 11 sierpnia TVN Raport za I półrocze 12 sierpnia KGHM Wypłata dywidendy 14,9 PLN na akcję 12 sierpnia KGHM Raport za II kwartał 16 sierpnia CEZ Raport za II kwartał 18 sierpnia TAURON Raport za I półrocze 5

6 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2012P P 2012P Banki BRE* zawieszona ,7 13,4 11,3 1,9 1,6 1,5 Handlowy* zawieszona ,2 12,7 11,0 1,9 1,6 1,5 ING BSK* zawieszona ,4 11,5 10,3 2,1 1,6 1,4 Kredyt Bank* zawieszona ,5 13,3 11,3 1,4 1,4 1,3 Millennium* zawieszona ,3 13,0 10,2 1,5 1,4 1,3 Pekao* zawieszona ,6 13,1 11,4 2,3 1,8 1,8 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2012P P 2012P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj ,00 14,6 17,5 11,6 7,7 7,9 5,3 KGHM Kupuj ,00 7,8 5,0 5,6 5,3 3,5 3,8 Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,25 7,2 6,3 5,5 9,2 7,7 6,6 PGNiG Kupuj ,68 13,3 12,8 10,6 5,7 6,4 5,6 PKN Orlen Neutralnie ,06 7,8 12,8 11,2 4,7 6,3 5,8 Puławy** Kupuj ,00 7,2 6,9 6,9 20,0 4,0 3,9 Synthos zawieszona Handel hurtowy i detaliczny NFI Empik utajniona do: LPP utajniona do: NG2 utajniona do: AmRest utajniona do: Pozostałe Mispol Kupuj ,10 10,3 8,8 5,5 6,9 6,3 4,8 Netmedia Kupuj ,95 11,6 8,7 7,3 13,2 9,2 8,2 Oponeo.pl Kupuj ,29 21,2 14,4 11,6 11,1 8,5 6,9 Polimex Mostostal* zawieszona ,0 11,1 9,5 24,7 7,5 6,7 Travelplanet.pl utajniona do: * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 6

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Handlowy ogłoszenie raportu za I kwartał. Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Handlowy ogłoszenie raportu za I kwartał. Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje: Poniedziałek 7.5.212 Indeksy GPW WIG otw. 4 65,5 -,1% WIG zam. 39 888, -,6% obrót (tys. PLN) 742 841 9,2% WIG 2 otw. 2 219, -,3% WIG 2 zam. 2 21,1 -,7% FW2M12 otw. 2 219,,% FW2M12 zam. 2 24, -,6% mwig4

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: May

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: May Czwartek 13.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39427,9 0,3% WIG zam. 40182,1 2,2% obrót (tys. PLN) 1220780 15,8% WIG 20 otw. 2268,1 0,3% WIG 20 zam. 2316,7 2,4% FW20Z11 otw. 2280,0 0,1% FW20Z11 zam. 2336,0 2,5%

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe infomacje: Pekao: naruszenie wsparcia

Najważniejsze informacje: Pozostałe infomacje: Pekao: naruszenie wsparcia Wtorek 12.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 48561,9-0,3% WIG zam. 47922,1-1,6% obrót (tys. PLN) 721087-15,8% WIG 20 otw. 2782,8-0,4% WIG 20 zam. 2743,4-1,8% FW20U11 otw. 2775,0-0,1% FW20U11 zam. 2743,0-1,3%

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Boryszew: odbicie od wsparcia June

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Boryszew: odbicie od wsparcia June Wtorek 26.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 47 243,6-0,5% WIG zam. 47 353,4-0,3% obrót (tys. PLN) 711 813 3,7% WIG 20 otw. 2 722,5-0,8% WIG 20 zam. 2 734,4-0,3% FW20U11 otw. 2 722,0-0,6% FW20U11 zam. 2 725,0-0,5%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Barlinek Budimex DM IDM Ferro. Synthos: kontynuacja trendu wzrostowego

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Barlinek Budimex DM IDM Ferro. Synthos: kontynuacja trendu wzrostowego Środa 27.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 47 415,3 0,1% WIG zam. 47 185,6-0,4% obrót (tys. PLN) 688 646-3,3% WIG 20 otw. 2 737,7 0,1% WIG 20 zam. 2 720,5-0,5% FW20U11 otw. 2 730,0 0,2% FW20U11 zam. 2 716,0-0,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia: Wtorek 21.08.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41957,9 0,0% WIG zam. 41759,3-0,4% obrót (tys. PLN) 564431-2,3% WIG 20 otw. 2294,4-0,8% WIG 20 zam. 2281,9-1,4% FW20U12 otw. 2296,0-0,9% FW20U12 zam. 2290,0 0,1%

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wtorek 23.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 38 656,3-0,2% WIG zam. 39 549,7 2,1% obrót (tys. PLN) 653 762-35,7% WIG 20 otw. 2 244,8-0,3% WIG 20 zam. 2 304,6 2,3% FW20U11 otw. 2 238,0-0,8% FW20U11 zam. 2 274,0

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 04 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Ropa Brent: kontynuacja spadków

Dziennik. 04 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Ropa Brent: kontynuacja spadków 29 6 October 13 20 27 3 November 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March Mid-term Indicator 9 16 23 30 April 6 13 20 27 4 May 11 18 25 1 June 8 15 22 29 July 6 13 20 27

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: HANDLOWY - Raport za II kwartał. Pozostałe informacje: Budimex: test wsparcia

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: HANDLOWY - Raport za II kwartał. Pozostałe informacje: Budimex: test wsparcia Wtorek 09.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 41 129,6-2,1% WIG zam. 40 535,2-3,5% obrót (tys. PLN) 1 637 618-5,9% WIG 20 otw. 2 410,4-1,5% WIG 20 zam. 2 390,0-2,3% FW20U11 otw. 2 383,0-1,6% FW20U11 zam. 2 380,0-1,7%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Bank Handlowy - Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję. Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Bank Handlowy - Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Piątek 29.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 46 397,3-0,7% WIG zam. 47 071,4 0,7% obrót (tys. PLN) 768 844-17,7% WIG 20 otw. 2 667,8-0,8% WIG 20 zam. 2 720,7 1,2% FW20U11 otw. 2 661,0-0,6% FW20U11 zam. 2 706,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: LPP - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K. Wydarzenia dnia: Barlinek: korekcyjne wzrosty

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: LPP - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K. Wydarzenia dnia: Barlinek: korekcyjne wzrosty Środa 17.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40 298,4 1,0% WIG zam. 40 883,9 2,4% obrót (tys. PLN) 1 111 180-26,8% WIG 20 otw. 2 342,3 0,5% WIG 20 zam. 2 387,5 2,4% FW20U11 otw. 2 321,0 0,0% FW20U11 zam. 2 367,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ING BSK - Raport za I półrocze Enea - Ostatni dzień z prawem do 0,48 PLN dywidendy na akcję

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ING BSK - Raport za I półrocze Enea - Ostatni dzień z prawem do 0,48 PLN dywidendy na akcję Środa 08.08.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41149,0-0,1% WIG zam. 41224,8 0,1% obrót (tys. PLN) 568388-10,3% WIG 20 otw. 2258,6-0,1% WIG 20 zam. 2266,5 0,2% FW20U12 otw. 2227,0 0,7% FW20U12 zam. 2240,0 0,3%

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Integer.pl: kontynuacja wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Integer.pl: kontynuacja wzrostów Wtorek 26.04.2011 Indeksy GPW WIG otw. 50 216,1 0,1% WIG zam. 49 966,3-0,4% obrót (tys. PLN) 872 431 0,0% WIG 20 otw. 2 927,9 0,1% WIG 20 zam. 2 908,0-0,6% FW20M11 otw. 2 932,0 0,3% FW20M11 zam. 2 911,0-0,4%

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: TVN - Umowa z Canal+ najpóźniej do końca br. Z.Ch.Police - Pozew przeciw Pekao S.A.

Najważniejsze informacje: TVN - Umowa z Canal+ najpóźniej do końca br. Z.Ch.Police - Pozew przeciw Pekao S.A. Środa 02.11.2011 Indeksy GPW WIG otw. 41446,2-0,6% WIG zam. 41160,7-1,3% obrót (tys. PLN) 799147-5,4% WIG 20 otw. 2392,5-0,7% WIG 20 zam. 2371,6-1,6% FW20Z11 otw. 2408,0-0,5% FW20Z11 zam. 2404,0-0,6% mwig40

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Wtorek 12.06.2012 Indeksy GPW WIG otw. 38754,0 0,6% WIG zam. 38748,2 0,6% obrót (tys. PLN) 619243-38,4% WIG 20 otw. 2167,3 0,6% WIG 20 zam. 2164,7 0,5% FW20M12 otw. 2160,0 0,8% FW20M12 zam. 2164,0 1,0%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: August. September

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: August. September Środa 28.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37798,5 0,0% WIG zam. 37836,5 0,1% obrót (tys. PLN) 372934 33,5% WIG 20 otw. 2169,1 0,0% WIG 20 zam. 2173,4 0,2% FW20H12 otw. 2195,0 0,0% FW20H12 zam. 2191,0-0,2%

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Informacje ogólne Skyline Investment Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm lub ich właścicieli

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 13 lipca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Srebro: ruch powrotny do przełamanego wsparcia

Dziennik. 13 lipca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Srebro: ruch powrotny do przełamanego wsparcia Najważniejsze informacje: Spółki Skarbu Państwa - Sejm uchwalił ustawę chroniącą polskie spółki Rynek kapitałowy - Senat poparł nowy podział kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym PZU - PZU chce kupić

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Puławy: test wsparcia

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Puławy: test wsparcia Środa 14.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37 963,5 1,4% WIG zam. 37 735,4 0,8% obrót (tys. PLN) 920 809-11,7% WIG 20 otw. 2 211,9 1,4% WIG 20 zam. 2 195,9 0,6% FW20U11 otw. 2 209,0 1,0% FW20U11 zam. 2 195,0

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 marca 2015 5 stron. PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Rafał Materka Analityk

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 marca 2015 5 stron. PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Rafał Materka Analityk Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: 4Q14 Kons. vs kons. Citi vs Citi 4Q13 r/r Składki przypisane brutto 4,476 4,245 5% 4,245 5% 4,077 10% Wynik na

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Indeksy GPW WIG otw. 48 496,5,% WIG zam. 48 394, -,2% obrót (tys. PLN) 917 32-21,6% WIG 2 otw. 2 89,2,1% WIG 2 zam. 2 81,6 -,2% FW2U11 otw. 2 784,,1% FW2U11 zam. 2 758, -,8% mwig4 otw. 2 859,4 -,3% mwig4

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Maj 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w I kwartale 2014: rekordowe 40 mln

Bardziej szczegółowo

October November

October November DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Środa 23.02.2011 Indeksy GPW WIG otw. 46 467,0-0,6% WIG zam. 46 548,3-0,5% obrót (tys. PLN) 886 452 32,9% WIG 20 otw. 2 638,7-0,9% WIG 20 zam. 2 653,5-0,3% FW20H11 otw.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 9 30 września 2014 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 773 3 253 424 766 Pozostałe przychody operacyjne 375 468 90 110 Koszty operacyjne

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: BOGDANKA - Wypłata dywidendy 1,40 PLN na akcję GETIN - Raport za I półrocze

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: BOGDANKA - Wypłata dywidendy 1,40 PLN na akcję GETIN - Raport za I półrocze Piątek 26.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40 002,5 1,0% WIG zam. 39 715,3 0,3% obrót (tys. PLN) 948 521 20,7% WIG 20 otw. 2 331,2 1,3% WIG 20 zam. 2 314,3 0,6% FW20U11 otw. 2 299,0 0,4% FW20U11 zam. 2 278,0-0,5%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: July

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: July Piątek 21.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39518,5-1,1% WIG zam. 38835,9-2,8% obrót (tys. PLN) 952453 24,6% WIG 20 otw. 2262,0-1,4% WIG 20 zam. 2222,1-3,2% FW20Z11 otw. 2288,0-0,9% FW20Z11 zam. 2234,0-3,2%

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 25 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange - Dzień ustalenia prawa do dywidendy PKO BP - ZWZ

Dziennik. 25 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange - Dzień ustalenia prawa do dywidendy PKO BP - ZWZ Najważniejsze informacje: PGNiG - Tworzy krótką listę aktywów do przejęcia w USA i Kanadzie PZU - PZU pożegnał się z Ryszardem Trepczyńskim, Klesyk wybrany na kolejna kadencję Netia - Zbigniew Jakubas

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PGE - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,83 PLN na akcję. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PGE - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,83 PLN na akcję. Nadchodzące wydarzenia: Poniedziałek 2.8.212 Indeksy GPW WIG otw. 4243,,1% WIG zam. 4194,8-1,1% obrót (tys. PLN) 577769-45,9% WIG 2 otw. 2344,9,% WIG 2 zam. 2313,7-1,3% FW2U12 otw. 2318,,6% FW2U12 zam. 2287, -1,4% mwig4 otw.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Enea: kontynuacja korekcyjnych wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Enea: kontynuacja korekcyjnych wzrostów Poniedziałek 11.6.212 Indeksy GPW WIG otw. 37552,4 -,4% WIG zam. 38526,6 2,2% obrót (tys. PLN) 14853 35,1% WIG 2 otw. 287,7-1,1% WIG 2 zam. 2153,9 2,% FW2M12 otw. 273, -,7% FW2M12 zam. 2142, 2,6% mwig4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r. Raport kwartalny KUPIEC SA IV kwartał 2012r (dane za okres 01-10-2012 r do 31-12-2012 r) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 14022013 r RAPORT ZAWIERA: 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: NG2 - Wypłata dywidendy 1,50 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Azoty Tarnów: odbicie od wsparcia

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: NG2 - Wypłata dywidendy 1,50 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Azoty Tarnów: odbicie od wsparcia Wtorek 27.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 35 921,4-1,7% WIG zam. 36 765,9 0,6% obrót (tys. PLN) 1 043 827-18,1% WIG 20 otw. 2 055,2-2,2% WIG 20 zam. 2 115,2 0,7% FW20U11 otw. 2 284,0 0,2% FW20U11 zam. 2 301,0

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe wydarzenia: December

Najważniejsze informacje: Pozostałe wydarzenia: December Wtorek 10.04.2012 Indeksy GPW WIG otw. 40866,2 0,3% WIG zam. 40802,4 0,1% obrót (tys. PLN) 481615-40,5% WIG 20 otw. 2267,4 0,5% WIG 20 zam. 2263,4 0,3% FW20M12 otw. 2277,0 0,3% FW20M12 zam. 2273,0 0,1%

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH

II. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH INFORMACJA DODATKOWA I. Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego W okresie

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 sierpnia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 sierpnia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Lotos Skarb Państwa może wziąć udział w ofercie publicznej Lotosu wykorzystując do tego środki zgromadzone w Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. Vantage

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Action Duda Elbudowa ES-System Igroup Kulczyk Oil Ventures Inc.

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Action Duda Elbudowa ES-System Igroup Kulczyk Oil Ventures Inc. Wtorek 03.04.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41285,6 0,0% WIG zam. 41488,9 0,5% obrót (tys. PLN) 588201-39,1% WIG 20 otw. 2286,4 0,0% WIG 20 zam. 2301,0 0,6% FW20M12 otw. 2294,0 0,5% FW20M12 zam. 2311,0 1,3%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 25 listopada stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 25 listopada stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Apator Andrzej Szostak (Prezes Zarządu) oraz Piotr Nowak (Dyrektor Finansowy) cytowani przez PAP: 1. Oczekują 10% organicznego wzrostu przychodów oraz utrzymania

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ Raporty okresowe: Raporty bieżące:

KOMENTARZ Raporty okresowe: Raporty bieżące: KOMENTARZ Raport skonsolidowany za III kwartał roku 2004 obejmuje wyniki Energomontażu Południe S.A., CK Modus Spółka z o.o., Wica Invest Sp. Z o.o. oraz Kompleks Agro-Energetyczny Namysłów Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Poniedziałek 09.05.2011 Indeksy GPW WIG otw. 49 203,0-0,1% WIG zam. 49 321,5 0,1% obrót (tys. PLN) 1 260 661 8,2% WIG 20 otw. 2 856,4-0,1% WIG 20 zam. 2 867,2 0,3% FW20M11 otw. 2 853,0 0,0% FW20M11 zam.

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 25 lipca 2006r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Lubawa: rozpoczęcie korekty October

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Lubawa: rozpoczęcie korekty October Środa 07.03.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41019,9-0,2% WIG zam. 40479,8-1,5% obrót (tys. PLN) 843148 13,7% WIG 20 otw. 2281,0-0,1% WIG 20 zam. 2249,6-1,5% FW20Z11 otw. 2286,0 0,1% FW20Z11 zam. 2244,0-1,8%

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORTY BIEŻĄCE: NR RAPORTU BIEŻĄCEGO TYTUŁ RAPORTU TERMIN PUBLIKACJI

RAPORTY BIEŻĄCE: NR RAPORTU BIEŻĄCEGO TYTUŁ RAPORTU TERMIN PUBLIKACJI Zarząd Zakładów Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając w oparciu o art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 października do 31 grudnia 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 12 lutego 2013 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Wtorek 06.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39 729,4-2,0% WIG zam. 38 992,6-3,8% obrót (tys. PLN) 672 035-28,2% WIG 20 otw. 2 305,0-2,3% WIG 20 zam. 2 276,5-3,5% FW20U11 otw. 2 320,0-1,3% FW20U11 zam. 2 262,0-3,7%

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 03 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Energa: rozpoczęcie korekty 26.0

Dziennik. 03 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Energa: rozpoczęcie korekty 26.0 03 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: KGHM - Sceptyczny co do inwestycji w FIPP KGHM - MF za utrzymaniem podatku miedziowego, dopuszcza jego modyfikację Budimex - Oferta Budimeksu najtańsza na

Bardziej szczegółowo

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r.

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. Racibórz, 15 maja 2014 r. GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. KOMENTARZ ZARZĄDU RAFAKO DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 ROKU 1. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 08 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Wykres dnia CI Games

Dziennik. 08 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Wykres dnia CI Games Najważniejsze informacje: PKO BP - MSP chce zmian w statucie PKO BP Sektor paliwowy - OPEC utrzymał dotychczasowe kwoty wydobywcze minister ds. ropy Śnieżka - ZWZ zdecydowało o wypłacie 3,1 PLN dywidendy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo