Najważniejsze informacje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze informacje:"

Transkrypt

1 Indeksy GPW WIG otw ,2 -,7% WIG zam ,6,2% obrót (tys. PLN) ,3% WIG 2 otw ,9 -,8% WIG 2 zam ,3,2% FW2U11 otw , -,7% FW2U11 zam ,,7% mwig4 otw ,1 -,4% mwig4 zam ,7 -,2% Największe wzrosty kurs zmiana DGA 2,61 25,5% NETMEDIA 6,77 11,% OLYMPIC 6,5 1,% ORZBIALY 21, 6,9% GANT 11,11 6,8% Największe spadki kurs zmiana CAMMEDIA 7,1-8,4% BIOTON,12-7,7% EUROFAKTR 2,93-6,4% NOVITA 23,4-6,3% SOBIESKI 185, -5,6% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 19, PKOBP 41, PEKAO 159, PGE 23, PZU 379, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,9 1,4% RTS 1 965, -1,% PX ,2 -,1% DJIA ,2 -,8% NASDAQ 2 756,4 -,4% S&P ,3 -,6% DAX XETRA 7 158,8 -,4% FTSE 5 815,2-1,% CAC 3 671,3-1,1% NIKKEI 1 9,8 1,8% HANG SENG ,1 1,5% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,61,2% EUR/PLN 3,997 -,3% USD/PLN 2,776 -,8% EUR/USD 1,44,4% miedź (USD/t) 9 814,,4% miedź (PLN/t) 27 53,7,4% ropa Brent (USD/bbl) 116,81 -,3% Wykres dnia: CEZ Od kooca czerwca CEZ poruszał się horyzontalnie. Dopiero w miniony piątek kurs spółki wybił się górą z konsolidacji, generując sygnał kupna. Potencjalny ruchu ograniczony jest przełamanym w czerwcu dolnym ograniczeniem średnioterminowego kanału wzrostowego. Tym samym zasięg ruchu należy określid między na 148,5-149, zł. Najważniejsze informacje: Dziennik CEZ - Zakup Energotransu Budimex - Możliwy wzrost backlog o 1,3 mld PLN Budimex - Budowa Wydziału Chemii UAM Libet - Wyniki finansowe zgodne z prognozami Sfinks - Franczyza za granicą Hydrator - Budowa hali BMP MEDIA INVESTORS - Nabycie spółki bmp Pomocni B3System - Spółka nie przystąpi do przetargu na COIG Astara - Wzrost EBITDA r/r MOL - Plany zakupu złóż ropy i gazu Wilbo - Planowana emisja obligacji Wydarzenia dnia: CEZ - Wypłata dywidendy Pozostałe informacje: Armatura Kraków FAM Harper Hygienics Magellan MCI Rank Progress CEZ: ruch powrotny CEZ Mid-term Indicator Poniedziałek cember February March April May June July August 15 2 Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje CEZ Zakup Energotransu Władze CEZ-u zgodziły się na włączenie do grupy spółki Energotran, która dostarcza ciepło w Pradze. Spółka ma za to odsprzedad pakiet 5% w firmie wydobywczej Mibtag z Niemiec. Budimex Możliwy wzrost backlog o 1,3 mld PLN Prezes Budimeksu - Dariusz Blocher.- poinformował, że w przypadku, gdy Budimex przejmie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury (PNI), wartośd portfela zamówieo grupy wzrośnie o 1,3 mld PLN. Portfel zamówieo grupy Budimex na koniec czerwca 211 roku wynosił ponad 7,9 mld PLN. Budimex liczy, że porozumienie w sprawie PNI uda się wypracowad do 5 sierpnia. Budimex Budowa Wydziału Chemii UAM Zarząd Budimeksu poinformował, że w dn. 29 lipca 211 r. z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu została podpisana umowa na budowę Wydziału Chemii. Wartośd netto umowy wynosi ok. 23,1 PLN netto. Jest to kolejna umowa podpisana w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym samym podmiotem. Libet Wyniki finansowe zgodne z prognozami Z wypowiedzi Thomasa Lehmanna w Gazecie Parkiet wynika, że w I półroczu Libet osiągnął wyniki zgodne z oczekiwaniami. Oczekiwania te zakładały wzrost przychodów i wyniku netto. Spółka ma w planach wypracowad w tym roku ponad 279 mln PLN przychodów i ok. 32 mln PLN zysku netto. Od początku sezonu spółka odnotowuje większą sprzedaż, zwłaszcza wysokomarżowych produktów z segmentu Premium. (A. Iwaoski) Sfinks Franczyza za granicą Prezes Sfinksa - Mariola Krawiec-Rzeszotek - Sfinks zakłada, że jeszcze w tym roku ruszy z franczyzą za granicą, na początek w Czechach i na Węgrzech. Spółka zamierza do kooca roku opracowad strategię dla Chłopskiego Jadła. Szacuje, że w drugim kwartale utrzymała dynamikę wzrostu przychodów z I kwartału. Hydrator Budowa hali Spółka poinformowała, że w dn. 25 lipca 211 r. podpisała umowę na wykonanie projektu budowlanowykonawczego hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wartośd podpisanej umowy wynosi ok. 3,4 mln PLN. BMP MEDIA INVESTORS Nabycie spółki bmp Pomocni Bmp Media Investors AG sprzedała swoich 17,24% udziałów w Pomocni sp. z o.o., w ramach większościowego przejęcia przez Edipresse. Edipresse nabyła spółkę Pomocni w ramach swej internetowej strategii budowy kobiecej i rodzinnej platformy internetowej Edi:Net. B3System Spółka nie przystąpi do przetargu na COIG Wiceprezes spółki - Jarosław Kolankowski - poinformował, że B3System nie złoży oferty w nowym przetargu na zakup należących do Skarbu Paostwa udziałów większościowych w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa. Powodem jest zmiana strategii akwizycyjnej spółki. B3System planuje przejęcia mniejszych, wyspecjalizowanych podmiotów z branży IT. Astara Wzrost EBITDA r/r EBITDA spółki rolniczej Astarta Holding wzrosła w pierwszym półroczu 211 roku r/r o 4%, do 75 mln UAH, a skonsolidowane przychody zwiększyły się o 25 %, do 1,3 mld UAH. Wzrost EBITDA to efekt zarówno wzrostu przychodów, jak i kontroli kosztów, rewaluacji aktywów biologicznych, rosnącej produktywności z hektara, a także zysków z hodowli bydła. Na koniec pierwszego półrocza areał ziemi posiadanej przez Astartę wzrósł do 23 tys. ha. Wzrosły też zdolności produkcyjne części cukrowniczej spółki po zakupie cukrowni Novoivanivsky 2

3 i Savinsky. Na początku lipca Astarta rozpoczęła okres żniw. Prognozy zakładają, że tegoroczne zbiory wyniosą ponad 5 tys. t ziarna i nasion oleistych oraz 2 mln t buraków cukrowych. Spółka zapewniła w komunikacie, że te prognozy nie są zagrożone. MOL Plany zakupu złóż ropy i gazu Zsold Hernadi, w wywiadzie dla portalu Hvg.hu kolejny raz zapowiedział, że koncern może w najbliższej przyszłości przeznaczyd 1 mld USD na akwizycję. Dodał, że spółka myśli o zakupie nowych złóż ropy i gazu. Wilbo Planowana emisja obligacji Wilbo zamierza wyemitowad obligacje i pozyskad w ten sposób do 12 mln zł. Spółka ma także otrzymad pożyczkę w wysokości 1 mln zł od Dariusza Bobioskiego, który kontroluje 21% kapitału. Zgodę na powyższe transakcje ma wyrazid walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na 1 września br. Pozostałe informacje Armatura Kraków FAM Harper Hygienics Magellan MCI Armatoora SA i wspólnicy Spółka komandytowa (podmiot, w którym Armatura Kraków działa jako komandytariusz) zawarła z Firmą Handlowo Usługową "MERKURY" w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży. Przedmiotem umowy jest nieruchomośd położona w Krakowie. Cena nabycia została ustalona na kwotę 22,5 mln PLN netto powiększoną o należny podatek VAT. Zostały podpisane umowy kredytowe pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej FAM a BRE Bank. Umowy zostały zawarte przez spółki FAM Grupa Kapitałowa i FAM Cynkowanie Ogniowe. Pozyskane środki przeznaczone zostaną, w przypadku emitenta na spłatę zobowiązao wynikających z wyemitowanych obligacji serii A, w przypadku FAM CO na spłatę zobowiązao wynikających z umów kredytowych zawartych z Bankiem Millennium. Emitent podpisał z BRE Bankiem umowę o kredyt obrotowy w wysokości ok. 8,37 mln PLN. Przyjęto i podpisano plan połączenia spółki z Harper Trade. Spółka jest wiodącym producentem na rynku produktów kosmetyczno-higienicznych do oczyszczania skóry w Polsce. Harper Trade jest podmiotem prowadzącym na tym rynku działalnośd dystrybucyjną i marketingową. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Harper Trade na spółkę. W wyniku połączenia Harper Trade przestanie istnied. W okresie krótszym niż 12 miesięcy spółka zawarła z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej umowy o łącznej wartości nominalnej 24,3 mln PLN. Spółka z dn. 1 sierpnia 211 r. wstrzymuje skup akcji własnych w ramach realizacji Programu Odkupu akcji własnych spółki. PGF Do spółki wpłynął aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dn. 29 października 21 r. na kwotę 35 mln zł, zawartej pomiędzy spółką zależną PGF a Bankiem Polska Kasa Opieki. Na mocy aneksu kwota kredytu spółki zależnej PGF została zwiększona z 2 mln do 35 mln złotych. Pragma Faktoring Pragma Inkaso Do spółki wpłynął aneks do umowy kredytu o linię wielocelową z dn. 25 lutego 25 r. na kwotę 28 mln PLN zawartej pomiędzy spółką zależną PGF a Bankiem Polska Kasa Opieki. Na mocy aneksu kwota kredytu spółki zależnej PGF została zmniejszona z 43 mln do 28 mln złotych. Łączna wartośd umów zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki przez spółki zależne PGF w okresie od 11 maja 211 r. do 27 lipca 211 r. wynosi 63 mln PLN. Zarząd emitenta zawarł z PKO BP umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Umowa jest zawarta na okres 2 lat, tj. do dnia 28 lipca 213r. Limit kredytowy wynosi 5 mln PLN. Zarząd emitenta w związku z zawarciem z PKO B.P. umowy kredytu złożył oświadczenie o ustanowieniu na rzecz ww. banku hipoteki do kwoty 7,5 mln PLN na niezabudowanej nieruchomości emitenta, położonej we Wrocławiu przy ul. Migdałowej. Wartośd zobowiązania - kredytu jaki zabezpiecza hipoteka, wynosi 5 mln PLN limitu kredytowego jaki może byd powiększony o należności uboczne. Emitent zawarł umowę o udzielenie poręczenia ze spółką zależną Pragma Faktoring. Poręczenie dotyczy zobowiązao spółki zależnej wynikających z umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Maksymalna wartośd kredytu udzielonego przez bank spółce zależnej wynosi 5 mln PLN. 3

4 Rank Progress Redan Swissmed UNIBEP Spółka zależna E.F. Progress III nabyła nowoutworzone udziały w spółce zależnej Progres IX i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi zespół aktywów wraz z prawami akcesoryjnymi i zespół pasywów według stanu na dzieo 31 lipca 211r. wynikający z ewidencji księgowej. Spółka otrzymała potwierdzenie zawarcia aneksu zmieniającego postanowienia do umów kredytowych podpisanych przez Redan oraz spółkę zależną Top Secret, z DZ Bank Polska. Zgodnie ze zmianą, wprowadzoną do umów kredytowych, Redan może zaciągad kredyty lub inne zobowiązania bez zgody DZ Bank Polska do łącznej kwoty 2 mln USD. Spółka zależna Swissmed Nieruchomości zawarła ze spółką BPS Leasing następujące umowy: 1) umowę leasingu nieruchomości, której przedmiotem jest: a) nieruchomośd gruntowa stanowiąca działkę gruntu położoną w Gdaosku przy ul. Wileoskiej 44, b) posadowiony na gruncie budynek szpitala o powierzchni użytkowej m2 wraz z wszystkimi częściami składowymi i przynależnościami; 2) umowę sprzedaży nieruchomości, zgodnie z którą spółka Swissmed Nieruchomości (sprzedający) sprzedała spółce BPS Leasing (kupujący) prawo własności nieruchomości za cenę ok. 54,14 mln PLN, powiększoną o należny podatek od towarów i usług; 3) umowę sprzedaży nieruchomości o skutku zobowiązującym, w której strony zgodnie oświadczyły, że w dn. 29 lipca 211 r. finansujący i korzystający zawarli umowę leasingu na okres równy 14,5 roku oraz, że korzystającemu przysługuje roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości po upływie pełnego okresu leasingu. Emitent podpisał ze spółką Zielono (spółka zależna od Atlas Estates Limited) umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowany w Warszawie przy ul. Przasnyskej 11, o powierzchni całkowitej budynków ,7 m2. Inwestycja obejmuje 33 mieszkania. Wynagrodzenie generalnego wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustalono na ok. 6,67 mln złotych netto. Do wynagrodzenia zostanie doliczony należny podatek VAT. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Okres realizacji przedmiotu umowy wynosi 22 miesiące. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Netmedia Spółka zwołuje NWZ na dzieo 24 sierpnia 211 r. o godz. 11: w siedzibie spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Atlantis ERG FON Mewa Mispol Mariusz Patrowicz poinformował, że w wyniku rejestracji akcji emisji serii K emitenta na jego rachunku zapisanych zostało 3..5 nowych akcji serii K. Aktualnie Mariusz Patrowicz posiada akcji emitenta co stanowi 4,76 % udziału w KZ emitenta oraz uprawnia do oddania głosów stanowiących 4,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ emitenta Członek RN w dn. 27 lipca 211 r. dokonał na własny rachunek zakupu 6. akcji ERG, po średnim kursie,54 PLN za 1 akcję. FARTPOL Holdings Limited na skutek podwyższenia KZ emitenta do kwoty 33,6 mln PLN poprzez emisję akcji serii K, w której to emisji FARTPOL Holdings Limited nie brał udziału i utracił status podmiotu dominującego względem emitenta. Stan ilościowy posiadanych przez FARTPOL Holdings Limited akcji emitenta nie uległ zmianie i wynosi co stanowi 21,22 % udziału w KZ emitenta oraz uprawnia do oddania głosów stanowiących 21,22 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ emitenta Członek RN zawiadomił emitenta o sprzedaży w dn. 26 lipca 211 r akcji zwykłych na okaziciela Mewa, po cenie,78 PLN za akcję. Członek RN zawiadomił o nabyciu akcji MISPOL, po cenie 7,2 PLN za jedną akcję Akcje MISPOL zostały nabyte w wyniku ogłoszenia przez NEWMA HILDINGS B.V. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MISPOL z dn. 16 czerwca 211 r. Marek Jutkiewicz dokonał zbycia w dn. 25 lipca 211 r akcji MISPOL. Aktualnie Marek Jutkiewicz posiada akcji MISPOL, co stanowi, 5,85 % udziału w KZ emitenta i w ogólnej liczbie głosów na WZA MISPOL. 4

5 Mostal Zabrze Muza Urlopy.pl Eliza Farmus - wiceprzewodnicząca RN sprzedała w dn. 2 lipca 211 r. 7. szt. akcji, po średniej cenie 3,2 PLN za jedną akcję. Millennium DM, działając na rachunek spółki Muza nabył łącznie 589 akcji po średniej cenie zakupu 5,51 PLN. Aktualnie Muza jest właścicielem akcji, co stanowi w,1163 % udziału w KZ spółki oraz daje prawo do wykonywania głosów, co stanowi,11 % udziału ogólnej liczbie głosów na WZ. W wyniku utraty przez FARTPOL Holdings Limited statusu podmiotu dominującego wobec spółki FON będącej jednocześnie akcjonariuszem emitenta, FARTPOL Holdings Limited pośrednio zbył akcji emitenta która to ilośd stanowi 4,1 % udziału w KZ emitenta i uprawnia do oddania głosów stanowiących 4,1 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ emitenta. Aktualnie FARTPOL Holdings Limited ani pośrednio i bezpośrednio nie posiada akcji emitenta. W wyniku utraty przez FOGUT Holdings Limited statusu podmiotu dominującego wobec spółki ATLANTIS będącej jednocześnie akcjonariuszem emitenta, FOGUT Holdings Limited pośrednio zbył 4.. akcji emitenta która to ilośd stanowi 4, % udziału w KZ emitenta i uprawnia do oddania 4.. głosów stanowiących 4, % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ emitenta. Aktualnie FOGUT Holdings Limited ani pośrednio i bezpośrednio nie posiada akcji emitenta. Pozostałe informacje - skup akcji własnych DM IDM DM IDM dokonał nabycia 27. akcji własnych, po średniej cenie nabycia 2,45 PLN. Na dzieo 29 lipca 211 r. DM IDM posiada akcji nabytych w ramach realizacji programu. Uwzględniając akcji nabytych od 28 czerwca 21 r. do dnia 1 września 21 r., które w dn. 1 września 21 r. zostały zbyte, łączna liczba akcji nabytych przez DM IDM w ramach realizacji programu na dzieo 29 lipca 211 r. wynosi szt. i odpowiada głosom na WZ DM IDM. Energopol Lentex Marvipol MCI Nowagala Sygnity Kalendarium Emitent dokonał, za pośrednictwem BM, nabycia 5.63 akcji własnych, po średniej cenie nabycia 8,4495 PLN. Na dzieo 29 lipca 211 r. "Energopol Południe" posiada łącznie akcje nabyte w ramach realizacji programu, co odpowiada głosom na WZ "Energopol Południe", stanowiącym,596 % udziału w KZ spółki. Spółka dokonała nabycia szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie zakupu 23,81 PLN/szt. Po powyższej transakcji "Lentex" posiada łącznie szt. akcji własnych, stanowiących,54 % KZ i głosów na WZA. Emitent nabył akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,91 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi co stanowi 1,3195% w KZ. DM BOŚ zawiadomił emitenta, że zostało nabytych akcji spółki po średniej cenie jednostkowej w wysokości 7, PLN za jedną akcję. Aktualnie spółka posiada akcji własnych, co uprawnia do głosów na WZ spółki, stanowiących,98 % udziału w głosach na WZ spółki. Emitent dokonał nabycia 6. akcji własnych po średniej cenie 2,35zł/szt. Łącznie spółka wraz z podmiotem zależnym CNG Luxembourg posiada akcji (w tym podmiot zależny posiada akcji) stanowiących głosów na WZ emitenta. Spółka nabyła 9.3 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 21,24934 PLN. W wyniku niniejszej transakcji spółka posiada łącznie szt. akcji własnych, stanowiących,528% KZ i dających,528% głosów na WZ spółki. Data Spółka Wydarzenie 1 sierpnia CEZ Wypłata dywidendy 3 sierpnia PEKAO Raport za I półrocze 3 sierpnia BRE Raport za I półrocze 5 sierpnia PKN ORLEN Raport za I półrocze 8 sierpnia LOTOS NWZA 9 sierpnia HANDLOWY Raport za II kwartał 1 sierpnia PGNiG NWZA 11 sierpnia PKO BP Raport za I półrocze 11 sierpnia TVN Raport za I półrocze 5

6 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) 1/5/21 5/11/21 9/14/21 1/18/211 5/24/211 srebro złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw Cena spot aluminium, LME, USD/t /5/21 5/11/21 9/14/21 1/18/211 5/24/211 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton /5/21 5/11/21 9/14/21 1/18/211 5/24/211 COMEX LME Shanghai Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) tys. ton /5/21 5/11/21 9/14/21 1/18/211 5/24/211 USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 6

7 Wykresy i tabele sektorowe pozycje długie netto Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) 1/5/21 5/11/21 9/14/21 1/18/211 5/24/211 niekomercyjne nieraportowane cena miedzi cena miedzi, USD/t Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /12/21 6/1/21 1/19/21 3/8/211 7/26/211 niekomercyjne komercyjne nieraportowane 7

8 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 212P P 212P Banki BRE* zawieszona ,7 13,9 11,7 1,9 1,7 1,5 Handlowy* zawieszona ,2 13,2 11,5 1,9 1,6 1,6 ING BSK* zawieszona ,4 12,3 11, 2,1 1,7 1,5 Kredyt Bank* zawieszona ,5 13,9 11,8 1,4 1,5 1,4 Millennium* zawieszona ,3 13,8 1,7 1,5 1,4 1,3 Pekao* zawieszona ,6 14,1 12,2 2,3 2, 1,9 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 212P P 212P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,25 7,6 6,7 5,8 9,4 7,9 6,8 PGNiG Kupuj ,68 13,9 13,4 11,1 5,9 6,7 5,8 PKN Orlen Neutralnie ,6 8,4 13,8 12, 5, 6,7 6,1 Puławy** Kupuj , 8, 7,7 7,7 22,5 4,5 4,4 Synthos zawieszona Pozostałe Bogdanka Kupuj , 15,9 19,1 12,6 8,4 8,6 5,8 KGHM Kupuj , 8,4 5,3 6, 5,6 3,7 4,1 Mispol Kupuj ,1 11, 9,4 5,9 7,1 6,6 5, Netmedia Kupuj ,95 13,5 1,1 8,5 15,3 1,6 9,5 Oponeo.pl Kupuj ,29 22,4 15,2 12,3 11,6 8,9 7,2 Polimex Mostostal* zawieszona , 12,7 1,9 27, 8,1 7,3 Travelplanet.pl Sprzedaj , ,5 3,6 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 29 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 29/21, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 8

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Handlowy ogłoszenie raportu za I kwartał. Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Handlowy ogłoszenie raportu za I kwartał. Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje: Poniedziałek 7.5.212 Indeksy GPW WIG otw. 4 65,5 -,1% WIG zam. 39 888, -,6% obrót (tys. PLN) 742 841 9,2% WIG 2 otw. 2 219, -,3% WIG 2 zam. 2 21,1 -,7% FW2M12 otw. 2 219,,% FW2M12 zam. 2 24, -,6% mwig4

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Indeksy GPW WIG otw. 48 496,5,% WIG zam. 48 394, -,2% obrót (tys. PLN) 917 32-21,6% WIG 2 otw. 2 89,2,1% WIG 2 zam. 2 81,6 -,2% FW2U11 otw. 2 784,,1% FW2U11 zam. 2 758, -,8% mwig4 otw. 2 859,4 -,3% mwig4

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Bank Handlowy - Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję. Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Bank Handlowy - Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Piątek 29.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 46 397,3-0,7% WIG zam. 47 071,4 0,7% obrót (tys. PLN) 768 844-17,7% WIG 20 otw. 2 667,8-0,8% WIG 20 zam. 2 720,7 1,2% FW20U11 otw. 2 661,0-0,6% FW20U11 zam. 2 706,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe infomacje: Pekao: naruszenie wsparcia

Najważniejsze informacje: Pozostałe infomacje: Pekao: naruszenie wsparcia Wtorek 12.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 48561,9-0,3% WIG zam. 47922,1-1,6% obrót (tys. PLN) 721087-15,8% WIG 20 otw. 2782,8-0,4% WIG 20 zam. 2743,4-1,8% FW20U11 otw. 2775,0-0,1% FW20U11 zam. 2743,0-1,3%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 3.1.211 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 577,5,1% WIG otw. 47 765,,1% POLREST,26-1,3% NASDAQ 2 652,9 -,4% WIG zam. 47 489,9 -,4% WIKANA,11-8,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Integer.pl: kontynuacja wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Integer.pl: kontynuacja wzrostów Wtorek 26.04.2011 Indeksy GPW WIG otw. 50 216,1 0,1% WIG zam. 49 966,3-0,4% obrót (tys. PLN) 872 431 0,0% WIG 20 otw. 2 927,9 0,1% WIG 20 zam. 2 908,0-0,6% FW20M11 otw. 2 932,0 0,3% FW20M11 zam. 2 911,0-0,4%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Barlinek Budimex DM IDM Ferro. Synthos: kontynuacja trendu wzrostowego

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Barlinek Budimex DM IDM Ferro. Synthos: kontynuacja trendu wzrostowego Środa 27.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 47 415,3 0,1% WIG zam. 47 185,6-0,4% obrót (tys. PLN) 688 646-3,3% WIG 20 otw. 2 737,7 0,1% WIG 20 zam. 2 720,5-0,5% FW20U11 otw. 2 730,0 0,2% FW20U11 zam. 2 716,0-0,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Enea: kontynuacja korekcyjnych wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Enea: kontynuacja korekcyjnych wzrostów Poniedziałek 11.6.212 Indeksy GPW WIG otw. 37552,4 -,4% WIG zam. 38526,6 2,2% obrót (tys. PLN) 14853 35,1% WIG 2 otw. 287,7-1,1% WIG 2 zam. 2153,9 2,% FW2M12 otw. 273, -,7% FW2M12 zam. 2142, 2,6% mwig4

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: May

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: May Czwartek 13.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39427,9 0,3% WIG zam. 40182,1 2,2% obrót (tys. PLN) 1220780 15,8% WIG 20 otw. 2268,1 0,3% WIG 20 zam. 2316,7 2,4% FW20Z11 otw. 2280,0 0,1% FW20Z11 zam. 2336,0 2,5%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PGE - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,83 PLN na akcję. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PGE - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,83 PLN na akcję. Nadchodzące wydarzenia: Poniedziałek 2.8.212 Indeksy GPW WIG otw. 4243,,1% WIG zam. 4194,8-1,1% obrót (tys. PLN) 577769-45,9% WIG 2 otw. 2344,9,% WIG 2 zam. 2313,7-1,3% FW2U12 otw. 2318,,6% FW2U12 zam. 2287, -1,4% mwig4 otw.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Grajewo: możliwe rozpoczęcie korekty April June

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Grajewo: możliwe rozpoczęcie korekty April June Poniedziałek 26.9.211 Indeksy GPW WIG otw. 36 81,5 -,1% WIG zam. 36 549,5 -,8% obrót (tys. PLN) 1 274 586-3,3% WIG 2 otw. 2 116, -,3% WIG 2 zam. 2 11,2-1,% FW2U11 otw. 2 284,,2% FW2U11 zam. 2 31,,9% mwig4

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 1.1.211 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 674,8 -,2% WIG otw. 47 51,5 -,1% BEDZIN 42,58-7,4% NASDAQ 2 73,2 -,2% WIG zam. 46 85,4 -,5% CAMMEDIA

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: ABM Solid Centrum Medyczne Enel-Med Emperia Hydrobudowa Polska INGBSK Mispol Orzeł Biały Petrolinvest

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: ABM Solid Centrum Medyczne Enel-Med Emperia Hydrobudowa Polska INGBSK Mispol Orzeł Biały Petrolinvest Piątek 08.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 48 414,6 0,4% WIG zam. 49 057,1 1,8% obrót (tys. PLN) 821 251 4,8% WIG 20 otw. 2 777,7-0,5% WIG 20 zam. 2 820,1 1,0% FW20U11 otw. 2 774,0 0,3% FW20U11 zam. 2 805,0

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu. Zawarcie z Pragma Inkaso umowy poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring z tytułu obligacji serii B

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu. Zawarcie z Pragma Inkaso umowy poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring z tytułu obligacji serii B Raporty bieżące NR RAPORTU DATA PRZEKAZANIA TEMAT KOMUNIKATU 1 RB nr 241/2011 30.12.2011 Zawarcie znaczącej umowy faktoringu 2 RB nr 240/2011 21.12.2011 Zawarcie znaczącej umowy faktoringu 3 RB nr 239/2011

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: LPP - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K. Wydarzenia dnia: Barlinek: korekcyjne wzrosty

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: LPP - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K. Wydarzenia dnia: Barlinek: korekcyjne wzrosty Środa 17.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40 298,4 1,0% WIG zam. 40 883,9 2,4% obrót (tys. PLN) 1 111 180-26,8% WIG 20 otw. 2 342,3 0,5% WIG 20 zam. 2 387,5 2,4% FW20U11 otw. 2 321,0 0,0% FW20U11 zam. 2 367,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Puławy: test wsparcia

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Puławy: test wsparcia Środa 14.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37 963,5 1,4% WIG zam. 37 735,4 0,8% obrót (tys. PLN) 920 809-11,7% WIG 20 otw. 2 211,9 1,4% WIG 20 zam. 2 195,9 0,6% FW20U11 otw. 2 209,0 1,0% FW20U11 zam. 2 195,0

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: COAL ENERGY - Debiut na GPW. WIG20: kontynuacja trendu spadkowego

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: COAL ENERGY - Debiut na GPW. WIG20: kontynuacja trendu spadkowego Czwartek 04.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 45 656,8-1,2% WIG zam. 44 536,7-3,7% obrót (tys. PLN) 1 175 530 69,3% WIG 20 otw. 2 632,5-1,3% WIG 20 zam. 2 579,2-3,3% FW20U11 otw. 2 640,0-0,5% FW20U11 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek.01.0 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 637,5-0,3% WIG otw. 6 768, -0,% POLREST 0, -18,5% NASDAQ 7,8 0,% WIG zam. 6 16,3-0,9% FON 0,9 -,9% S&P 500

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Boryszew: odbicie od wsparcia June

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Boryszew: odbicie od wsparcia June Wtorek 26.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 47 243,6-0,5% WIG zam. 47 353,4-0,3% obrót (tys. PLN) 711 813 3,7% WIG 20 otw. 2 722,5-0,8% WIG 20 zam. 2 734,4-0,3% FW20U11 otw. 2 722,0-0,6% FW20U11 zam. 2 725,0-0,5%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Poniedziałek 14.11.2011 Indeksy GPW WIG otw. 41617,5 0,6% WIG zam. 40241,2-2,7% obrót (tys. PLN) 1269497 0,0% WIG 20 otw. 2414,3 0,7% WIG 20 zam. 2315,7-3,4% FW20Z11 otw. 2424,0 0,6% FW20Z11 zam. 2323,0-3,6%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: PKN Orlen: powrót wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: PKN Orlen: powrót wzrostów DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Poniedziałek 7.3.211 Indeksy GPW WIG otw. 48 241,8,4% WIG zam. 48 295,8,5% obrót (tys. PLN) 1 198 462-11,3% WIG 2 otw. 2 777,6,5% WIG 2 zam. 2 783,1,7% FW2H11 otw. 2

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Lotos: kontynuacja spadków

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Lotos: kontynuacja spadków Poniedziałek 05.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 41 243,9-0,7% WIG zam. 40 544,3-2,4% obrót (tys. PLN) 936 276 0,8% WIG 20 otw. 2 393,2-0,9% WIG 20 zam. 2 359,8-2,3% FW20U11 otw. 2 384,0-0,8% FW20U11 zam.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: March February

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: March February Środa 13.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 47 501,2-0,9% WIG zam. 47 695,5-0,5% obrót (tys. PLN) 1 167 133 61,9% WIG 20 otw. 2 717,6-0,9% WIG 20 zam. 2 734,8-0,3% FW20U11 otw. 2 726,0-0,6% FW20U11 zam. 2 729,0-0,5%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Wtorek 06.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39 729,4-2,0% WIG zam. 38 992,6-3,8% obrót (tys. PLN) 672 035-28,2% WIG 20 otw. 2 305,0-2,3% WIG 20 zam. 2 276,5-3,5% FW20U11 otw. 2 320,0-1,3% FW20U11 zam. 2 262,0-3,7%

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ Raporty okresowe: Raporty bieżące:

KOMENTARZ Raporty okresowe: Raporty bieżące: KOMENTARZ Raport skonsolidowany za III kwartał roku 2004 obejmuje wyniki Energomontażu Południe S.A., CK Modus Spółka z o.o., Wica Invest Sp. Z o.o. oraz Kompleks Agro-Energetyczny Namysłów Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 30.11.0 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11,0-0,9% WIG otw. 5 815,6-0,% INTAKUS 1,81-9,5% NASDAQ 53,6-0,3% WIG zam. 5 61,9-0,8% ANTI,1-7,8% S&P

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 2.8.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 465,9,% WIG otw. 42 561,5 -,1% RAINBOW 7,4-6,1% NASDAQ 2 254,7,1% WIG zam. 42 464,7 -,4% RESBUD

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: NG2 - Wypłata dywidendy 1,50 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Azoty Tarnów: odbicie od wsparcia

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: NG2 - Wypłata dywidendy 1,50 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Azoty Tarnów: odbicie od wsparcia Wtorek 27.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 35 921,4-1,7% WIG zam. 36 765,9 0,6% obrót (tys. PLN) 1 043 827-18,1% WIG 20 otw. 2 055,2-2,2% WIG 20 zam. 2 115,2 0,7% FW20U11 otw. 2 284,0 0,2% FW20U11 zam. 2 301,0

Bardziej szczegółowo

RAPORTY BIEŻĄCE: NR RAPORTU BIEŻĄCEGO TYTUŁ RAPORTU TERMIN PUBLIKACJI

RAPORTY BIEŻĄCE: NR RAPORTU BIEŻĄCEGO TYTUŁ RAPORTU TERMIN PUBLIKACJI Zarząd Zakładów Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając w oparciu o art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego MEWA S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego MEWA S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO MEWA S.A. sporządzonego w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii D W związku z umową zawartą pomiędzy Emitentem oraz Black Red White S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 2.9.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 67,9,1% WIG otw. 44 336,7,4% MONNARI 5,69-15,2% NASDAQ 2 315,6,5% WIG zam. 44 145,2,% WIKANA,11-8,3%

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 04 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Ropa Brent: kontynuacja spadków

Dziennik. 04 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Ropa Brent: kontynuacja spadków 29 6 October 13 20 27 3 November 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March Mid-term Indicator 9 16 23 30 April 6 13 20 27 4 May 11 18 25 1 June 8 15 22 29 July 6 13 20 27

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: August. September

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: August. September Środa 28.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37798,5 0,0% WIG zam. 37836,5 0,1% obrót (tys. PLN) 372934 33,5% WIG 20 otw. 2169,1 0,0% WIG 20 zam. 2173,4 0,2% FW20H12 otw. 2195,0 0,0% FW20H12 zam. 2191,0-0,2%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: TVN - Umowa z Canal+ najpóźniej do końca br. Z.Ch.Police - Pozew przeciw Pekao S.A.

Najważniejsze informacje: TVN - Umowa z Canal+ najpóźniej do końca br. Z.Ch.Police - Pozew przeciw Pekao S.A. Środa 02.11.2011 Indeksy GPW WIG otw. 41446,2-0,6% WIG zam. 41160,7-1,3% obrót (tys. PLN) 799147-5,4% WIG 20 otw. 2392,5-0,7% WIG 20 zam. 2371,6-1,6% FW20Z11 otw. 2408,0-0,5% FW20Z11 zam. 2404,0-0,6% mwig40

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 6.12.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 382,1,2% WIG otw. 46 676,6,4% OLYMPIC 5,5-9,8% NASDAQ 2 591,5,5% WIG zam. 46 868,4,8% QUANTUM

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Piątek 15.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 47 942,0-0,3% WIG zam. 47 768,4-0,7% obrót (tys. PLN) 577 665-33,0% WIG 20 otw. 2 750,4-0,4% WIG 20 zam. 2 742,3-0,7% FW20U11 otw. 2 741,0-0,4% FW20U11 zam. 2 726,0-0,9%

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

October November

October November DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Środa 23.02.2011 Indeksy GPW WIG otw. 46 467,0-0,6% WIG zam. 46 548,3-0,5% obrót (tys. PLN) 886 452 32,9% WIG 20 otw. 2 638,7-0,9% WIG 20 zam. 2 653,5-0,3% FW20H11 otw.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ING BSK - Raport za I półrocze Enea - Ostatni dzień z prawem do 0,48 PLN dywidendy na akcję

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ING BSK - Raport za I półrocze Enea - Ostatni dzień z prawem do 0,48 PLN dywidendy na akcję Środa 08.08.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41149,0-0,1% WIG zam. 41224,8 0,1% obrót (tys. PLN) 568388-10,3% WIG 20 otw. 2258,6-0,1% WIG 20 zam. 2266,5 0,2% FW20U12 otw. 2227,0 0,7% FW20U12 zam. 2240,0 0,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Poniedziałek 09.05.2011 Indeksy GPW WIG otw. 49 203,0-0,1% WIG zam. 49 321,5 0,1% obrót (tys. PLN) 1 260 661 8,2% WIG 20 otw. 2 856,4-0,1% WIG 20 zam. 2 867,2 0,3% FW20M11 otw. 2 853,0 0,0% FW20M11 zam.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01 WIG SK-15 50500 50000 49500 49000 48500 SK-45 48000 47500 47000 SK-200 46500 46000 45500 45000 15000 10000 x100 Mar Apr May Jun Jul Aug SP500 1380 1370 SK-15 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 SK-45 1290

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 13.9.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 462,8,5% WIG otw. 43 77,1 -,1% MEDIATEL 8,56-7,5% NASDAQ 2 242,5,3% WIG zam. 43 671,3 -,3% PETROLINV

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Wtorek 12.06.2012 Indeksy GPW WIG otw. 38754,0 0,6% WIG zam. 38748,2 0,6% obrót (tys. PLN) 619243-38,4% WIG 20 otw. 2167,3 0,6% WIG 20 zam. 2164,7 0,5% FW20M12 otw. 2160,0 0,8% FW20M12 zam. 2164,0 1,0%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Poniedziałek 28.03.2011 Indeksy GPW WIG otw. 48 225,7 0,1% WIG zam. 48 626,3 0,9% obrót (tys. PLN) 900 709-15,2% WIG 20 otw. 2 786,9 0,2% WIG 20 zam. 2 813,9 1,1% FW20M11

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE I. Podstawowym przedmiotem działalności GANT S.A. z siedzibą w Legnicy ul. Rynek 28 Spółka jest działalność deweloperska, wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych. GANT S.A. jako Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna Raport kwartalny za drugi kwartał 2013 roku 14 sierpień 2013 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Getin: ograniczony potencjał wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Getin: ograniczony potencjał wzrostów DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Czwartek 31.03.2011 Indeksy GPW WIG otw. 48 885,5 0,5% WIG zam. 48 605,7-0,1% obrót (tys. PLN) 1 466 373 50,4% WIG 20 otw. 2 832,0 0,6% WIG 20 zam. 2 806,4-0,3% FW20M11

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny DOM MAKLERSKI PKO BP

Raport dzienny DOM MAKLERSKI PKO BP DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 5.01.0 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 980,5 0,9% WIG otw. 7 688,9 0,1% ATLANTIS 1,61-13,0% NASDAQ 717,6 1,0% WIG zam. 7 363,6-0,6% MOSTALEXP 1,31-8,%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: July

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: July Piątek 21.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39518,5-1,1% WIG zam. 38835,9-2,8% obrót (tys. PLN) 952453 24,6% WIG 20 otw. 2262,0-1,4% WIG 20 zam. 2222,1-3,2% FW20Z11 otw. 2288,0-0,9% FW20Z11 zam. 2234,0-3,2%

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.)

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.) Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.) - budowa mieszkań, domów i lokali handlowousługowych PRYWATNA EMISJA OBLIGACJI SERII A 16 grudnia 2016 r. PLAN STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Impexmetal: test oporów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Impexmetal: test oporów Poniedziałek 21.1.213 Indeksy GPW WIG otw. 47921,4,5% WIG zam. 47813,7,3% obrót (tys. PLN) 79411-8,6% WIG 2 otw. 2584,6,7% WIG 2 zam. 2572,1,2% FW2Z12 otw. 263,,9% FW2Z12 zam. 259, -,1% mwig4 otw. 2624,3,2%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia: Wtorek 21.08.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41957,9 0,0% WIG zam. 41759,3-0,4% obrót (tys. PLN) 564431-2,3% WIG 20 otw. 2294,4-0,8% WIG 20 zam. 2281,9-1,4% FW20U12 otw. 2296,0-0,9% FW20U12 zam. 2290,0 0,1%

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: WIG20: powrót spadków

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: WIG20: powrót spadków Piątek 19.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40 677,2-1,1% WIG zam. 38 697,6-5,9% obrót (tys. PLN) 1 377 884 11,4% WIG 20 otw. 2 353,8-1,4% WIG 20 zam. 2 248,5-5,8% FW20U11 otw. 2 344,0-0,8% FW20U11 zam. 2 215,0-6,3%

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Hawe: kontynuacja spadków. 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 September

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Hawe: kontynuacja spadków. 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 September Poniedziałek 05.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39582,6 0,9% WIG zam. 39144,1-0,2% obrót (tys. PLN) 772829 5,3% WIG 20 otw. 2294,0 1,3% WIG 20 zam. 2257,9-0,3% FW20Z11 otw. 2290,0 0,6% FW20Z11 zam. 2275,0

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: Mieszko: kontynuacja wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: Mieszko: kontynuacja wzrostów DOM MAKLERSKI PKO BP Indeksy GPW WIG otw. 46 685,4,2% WIG zam. 46 761,4,4% obrót (tys. PLN) 95 191-14,2% WIG 2 otw. 2 651,4,4% WIG 2 zam. 2 663,5,8% FW2H11 otw. 2 657,,1% FW2H11 zam. 2 668,,5% mwig4 otw.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 25/2009 Data: 2009-05-06 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku Lp. 1. 1/2010 06.01.2010 r. Zawarcie znaczącej umowy 2. 2/2010 12.01.2010 r. Daty raportów okresowych w 2010 r. 3. 3/2010 12.01.2010 r.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Echo: odbicie od wsparcia May

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Echo: odbicie od wsparcia May Piątek 16.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 38 026,6 0,4% WIG zam. 38 945,0 2,8% obrót (tys. PLN) 1 105 679 31,5% WIG 20 otw. 2 218,6 0,4% WIG 20 zam. 2 284,0 3,3% FW20U11 otw. 2 232,0 0,8% FW20U11 zam. 2 280,0

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

Zmiana rekomendacji co do podziału zysku netto Obecnie spółka chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,432 mld zł, co daje 7,16 zł na jedną akcję.

Zmiana rekomendacji co do podziału zysku netto Obecnie spółka chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,432 mld zł, co daje 7,16 zł na jedną akcję. DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 8.6.29 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 763,1,1% WIG otw. 31 82,9 1,1% ORZEL,7-12,5% NASDAQ 1 849,4,% WIG zam. 31 399, -,2% MONNARI 1,91-11,2%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 4.1.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 829,7,4% WIG otw. 45 124,4 -,2% ORCOGROUP 29,2-4,9% NASDAQ 2 37,8,1% WIG zam. 45 225,6,% TELL 11,77-4,5%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Wtorek 20.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 38 684,0-1,5% WIG zam. 38 740,7-1,3% obrót (tys. PLN) 794 619-43,7% WIG 20 otw. 2 253,4-2,0% WIG 20 zam. 2 263,7-1,5% FW20U11 otw. 2 284,0 0,2% FW20U11 zam. 2 301,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Polimex: na oporze July

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Polimex: na oporze July Poniedziałek 21.11.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39617,0-0,5% WIG zam. 39106,2-1,7% obrót (tys. PLN) 1110901 22,6% WIG 20 otw. 2279,9-0,6% WIG 20 zam. 2239,9-2,3% FW20Z11 otw. 2285,0-0,7% FW20Z11 zam. 2262,0-1,7%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Czwartek 07.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 48 595,4 0,0% WIG zam. 48 200,7-0,8% obrót (tys. PLN) 783 558 10,6% WIG 20 otw. 2 815,1 0,1% WIG 20 zam. 2 792,4-0,8% FW20U11 otw. 2 788,0 0,3% FW20U11 zam. 2 767,0-0,5%

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Lp. 1. 1/2012 05.01.2012 r. Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. aneksów do umów faktoringowych 2. 2/2012 16.01.2012 r. Stałe daty przekazywania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Poniedziałek 8.8.211 Indeksy GPW WIG otw. 4 758,4-4,8% WIG zam. 42 11,3-1,9% obrót (tys. PLN) 1 739 928 15,4% WIG 2 otw. 2 369,9-4,7% WIG 2 zam. 2 447,2-1,6% FW2U11 otw. 2 41, -2,8% FW2U11 zam. 2 421,

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006 Lp. Numer Data Temat raportu raportu publikacji 1 01/06 06/01/2006 Informacja o zawiadomieniu przez AIB Capital Markets plc o nabyciu znacznego pakietu akcji - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie 1.07. 30.09.2015 Struktura Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Cyfrowy Polsat: Kurs pod presją

Najważniejsze informacje: Cyfrowy Polsat: Kurs pod presją Poniedziałek 20.06.2011 Indeksy GPW WIG otw. 49 122,7 0,0% WIG zam. 49 353,4 0,5% obrót (tys. PLN) 1 868 942 57,7% WIG 20 otw. 2 864,7 0,0% WIG 20 zam. 2 880,1 0,6% FW20M11 otw. 2 864,0-0,2% FW20M11 zam.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Miedź: test wsparcia July

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Miedź: test wsparcia July Czwartek 20.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39999,9 0,4% WIG zam. 39969,8 0,3% obrót (tys. PLN) 764532 16,1% WIG 20 otw. 2298,6 0,4% WIG 20 zam. 2295,2 0,3% FW20Z11 otw. 2313,0 0,6% FW20Z11 zam. 2309,0 0,4%

Bardziej szczegółowo