Zeszyt współpracy z rodzicami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyt współpracy z rodzicami"

Transkrypt

1 c r i rze t t i P e P c r i z t e 7 Zeszyt sółrcy z rdzici e Kdr

2 c r i rze t t i P e P c r i z t e 7

3 Wste P c r i rze t t i e P c r i z t e 7 Zeszyt sółrcy z rdzici zstł strzy t, y ułtić rdzic i ieu czye uczestct uce dziec rz óc i zchęcić dziec d ttu z języie giesi życiu cdziey. I częściej dziec tt z języie cy, ty szysze są jeg stęy uce. Dzieci jłtiej rzysjją i utrją iedzę rzez zę, dteg Zeszyt zier rzycje różeg rdzju gier i z, tóre rdzic że z łtścią, ez secjeg rzygt rgzć du. Pdt Zeszyt zier istę słó i zrtó, treści histryje i testy isee, tóre uczeń zje ecji. Dzięi teu rdzic ie, ji terił zstł rdzy trcie zjęć i c że yrzystyć e sóych zch z dziecie. Rdzic że sutecze ć dziecu uce języ giesieg, et jeśi s e ł. W zch t rzede szysti dziec sługić się języie giesi. Wsrcie stią łyty dłącze d Książi ucz: łyt z isei, tóre dziec zje ecji rz -RO, tóry zieszcze są histryji z dręcz ersji ej rz rzite gry języe. Wrt tże sóe z dziecie rzegąć Zeszyt ćiczeń Egish Quest 1, tóry szystie ece są e języu si, c ułti srdze y zń. 3

4 ucz Egish Quest 1 Strutur Ksizi P c r i rze t t i e P c r i z t e 7 Książ ucz sł się z sześciu głóych rzdziłó, rzdziłu stęeg He!, ecji tórzeych Digi Ze, ecji śiąteczych, ćiczeń dte słct ziąze z tetyą rzdziłó, słcz rzeg rz irzedstie. Kżdy z sześciu rzdziłó jest dziey sie ecji i dą struturę: Lecj 1 uczeń zje tetyę rzdziłu i e sł, śie iseę rz uczestczy grze języej Digi s ze; Lecj uczeń śie iseę, yuje rty rze i yrzystuje je grch języych; Lecj 3 uczeń słuch histryji i yuje z ziąze z jej fułą; Lecj uczeń zje yę szczegóych dźięó języ giesieg, trz ryę i dgry scei dige; Lecj 5 uczeń zje e sł/zrty, łączące tetyę rzdziłu z iyi rzediti szyi; Lecj 6 uczeń śie iseę i zje set utury Wieiej Bryti, ziązy z tetyą rzdziłu; Lecj 7 uczeń yuje z i uczestczy grch trzjących terił z cłeg rzdziłu; Lecj 8 uczeń uzueł eji słcze rzy.

5 Gry i zy 7 Przedstie żej gry i zy gą yć stse z żdy zeste słct rzdziłch 1 6 dręcz. Jeśi dziec już uczy się isć giesu, iustrcje ych żej grch ż zstąić yrzi. Kżdrz rść diedzi dziec ż srdzć, rzystjąc z tei ze słcte i zrti zieszczej czątu żdeg rzdziłu Zeszycie. Gry zcze sye * yją d rdzic dstej zjści języ giesieg. e * Ułe ejsci Nrysuj z dziecie rteczch iustrcje słó z rzdziłu, dóch ich. Weź jede zest rtecze, drugi ręcz dziecu. Dziec dgrdz się d Cieie siążą i uł rteczi dej ejści. Nstęe dziec dytuje sł ei, t yś dzł łście rteczi i ułżył je tej sej ejści. Usuń siążę. Srdź, czy ridł yłeś ze, róując sój ułd z ułde rtecze dziec, stęe zieńcie się ri. P c r i z t e Uuie sł * Dziec yśch yier sje uuie sł z eg rzdziłu i je rysuje, je zisuje, zeżści d teg, czy już uczy się is giesu. Ty tże yierz i zisz sje uuie sł. Nie óiąc sie zje jie sł yrcie, sróujcie je dgdąć. Wygry s, tór iersz dgde, jie sł yrł rzeci. P c r i rze t t i Suer iec Nrysuj z dziecie idetyczych rteczch iustrcje słó z rzdziłu dóch ich (jeśi dziec uczy się już isć giesu, drugi zest ie zierć zise yrzy). Ułóżcie se zesty rtecze rysui/yrzi d dłu. N zię dryjcie die rteczi jedej rteczce z żdeg zestu, strjąc się deźć rę: idetycze rysui u rę: rysue i yrz. Dziec ói, c ić dsłętych rtch. Jeśi dsłcie die rty, tóre d sieie e sują, dłóżcie je iejsce. Wygry s, tór zierze jięcej r. 5

6 rteczi Frujce 7 Nrysuj z dziecie rteczch iustrcje słó z rzdziłu. Ułóż rteczi ste u dłdze rysui d dłu. N zię uderzjcie trtą dłą jedycze rteczi. Jeśi u się je rócić, dziec ói, c jest idcze rysuu. Os, tór uderzee rócił rteczę, zier ją. Wygry te, t zierze ięcej rtecze. c r i rze t t i e Yes / N * Dziec zuje igi yre sł z rzdziłu i ridł u łęde je zy,.: destruje ierzee iją, e zist sł ruer (ij), ói sch (trster). Jeśi gesty i sł zgdzją się, iedz Yes, jeśi się e zgdzją, iedz N. Nstęe zieńcie się ri. P Szety * Dziec ói ezgłśe, yrźe ruszjąc usti, yre sł z rzdziłu. Sróuj dczytć z ruchu rg, jie sł dziec yi. Kiedy dgdesz, zieńcie się ri. 6 P c r i z t Ryse ce Nrysuj ce ietrzu u ecch dziec iustrcję yreg sł z rzdziłu. Dziec zgduje, c rysujesz. Nstęe zieńcie się ri. e rteczi Brujce Nrysuj z dziecie rteczch iustrcje słó z rzdziłu. Rzłóżcie je ste u dłdze. Dziec rzygą się rysu, stęe drc się tyłe, tedy ty ususz jedą z rtecze. D utrude żesz zieć ułd zstłych rt. Dziec drc się i ói, tórej rty ruje. Odłóżcie zrą rtę z rte. W stęych ejch żesz usuąć ięcej rt.

7 Ciuciu * 7 Dziec ziązuje Ci chustę czch i ói yre sł. Ti ze jest rysć z zsłętyi czi iustrcję teg sł. sz t 30 seud (użyjcie iut). P rysu sych rtch 3 słó, zieńcie się ri. Nstęe iedzcie, c żdy rysue ił rzedstić. Jeśi dziec już się uczy is giesu, ech disze żdy rysue. e Digi * Otórz Książę ucz ecji (Less ) eg rzdziłu. ytj dziec, czy rziją stci zdjęcich. Odegrjcie dy dig, yrzystując zrty e czątu żdeg rzdziłu Zeszytu. P c r i z t Pisei Odtórz isei z rzdziłu re łycie dłączej d Książi ucz. Prś dziec, y śieł sdziee u rz z re i dgrył treść isei, zując gesty, tóre z z ecji. Dłącz d dziec, róując śdć jeg ruchy. c r i rze t t i e Histryj Otórz dręcz stre z histryją died rzdzie. Prś dziec, y rzedstił jej hteró. Nstęe ejrzyjcie ą histryję -RO-ie dłączy d Książi ucz. chęć dziec d óie z hteri tych estii, tóre trfi. Jeśi e rzuiesz szczegółó histryji, rś dziec, y yjśł Ci je su. P Słcze rzy Otórz słcze rzy stre z eji d eg rzdziłu. Wszuj rysui i rś dziec, y iedził, c e rzedstiją. żesz zryć łyi rteczi yrzy stre. Dziec że też sdziee szyć rzi i j jszyciej yieć sł. Zierz, ie czsu zrł dziecu iedzee szystich słó, stęe rś je, y tórzył ze i srół ić sój rerd czsy. Jeśi dziec już się uczy czyt giesu, żesz rsić je uere yrzó d jrótszeg d jdłuższeg u d jłtiejszeg d jtrudejszeg. 7

8 Sch Ze 7 Ut Histryj P e c r i rze t t i Std u!, Sit d!, Be quiet, ese!, Put yur hd u!, Put y yur thigs! C I he yu? Yes. C I hve..., ese? Here yu re. Th yu. łóe, trster, gu, ij, iór, siąż, red, teeró czery, żółty, ziey, eiesi, rńczy, rązy, róży Wstń!, Usiądź!, Prszę ucisz się!, Pdeś ręę!, Odłóż rzeczy iejsce! eci, sch, ruer, ruer, eci cse,, cry, shreer red, ye, gree, ue, rge, r, i Słct i zrty 8 P c r i z t e W rzdzie stęy He! jiją się hterie Egish Quest 1: iźi Hrry i Hy. N urdziy trzyują sę d gier uterych, z tórej ychdzi iczy s iieu Digi, chdzący z cyfreg śit. Digi szuuje d ecji ziesich rzeditó, czy ją u hterie siążi. W zi s zrsz dzieci d sjeg śit trzech rzdziłch tórzeych Digi Ze. W rzdzie ierszy Hrry, Hy i Digi łączją sę i gąją histryję chłcu i dzieczyce, tórzy uują rzyry sze. Wyre rzez ch rzyry są iły rze, e srzec icze redi, dzięi tóry że ć rzedit żąe ry. Czy gę czyś óc? T. Czy gę rsić...? Prszę. Dzięuję.

9 Pisei y sch (ój trster) C I hve ruer d eci, ese? A ruer, eci. Here yu re. Th yu! A y sch thigs... g i y sch. Cssr (Ks) Std u, std u. Be quiet, ese! Sit d, sit d. Put yur hd u, ese! Sit d, std u. Put yur thigs y. Tht s the ed f css ty! 7 6 e C I hve ruer d cry, ese? A ruer, cry. Here yu re. Th yu! A y sch thigs... g i y sch. P c r i z t C I hve shreer d, ese? A shreer,. Here yu re. Th yu! A y sch thigs... g i y sch. 9 P c r i rze t t i e C I hve ye eci cse, ese? A ye eci cse. Here yu re. Th yu! A y sch thigs... g i y sch. 9

10 Fiy Ze 7 Ut Histryj e W rzdzie drugi Hrry, Hy i Digi łączją sę i gąją histryję rsch. Krs Bey zrsz d sieie d du eżę Fredę. Kre rszą ich c rcch dych. Bey i Fre ją chęte, e są rdz zęcze. W rdę z ich rcę Bey eg yczruje i zjeżdżę d zy i szy iy z rzysi. P 10 e c r i rze t t i Wh s this? It s y... / This is y... C yu...? Yes, I c. / N, I c t. dzide, ci,, tt, rt, sistr, eę, rdzi ścieić je łóż, srzątć, zitć dłgę, ryć d stłu Kt t jest? T ój/j... Czy żesz...? T (gę)./nie (e gę). grd, grd, uy, ddy, rther, sister, y, fiy e y ed, tidy u, ce the fr, y the te P c r i z t Słct i zrty

11 Pisei P c r i rze t t i e P c r i z t D yu he t he? D yu he t he? Ce, everye! Ce, it s fu! D yu he t he? D yu he t he? Ce, everye! e 13 I he t he. I tidy u. I tidy u. I tidy u. I he t he. I tidy u. I tidy u. It s fu! Wh s this? It s y grd. Wh s this? It s y grd. Wh s this? It s e! This is y fiy! Heig t he (Pe du) I he t he. I ce the fr. I ce the fr. I ce the fr. I he t he. I ce the fr. I ce the fr. It s fu! 11 7 This is y fiy (Ot j rdzi) Wh s this? It s y uy. Wh s this? It s y ddy. Wh s this? It s y rther, Hrry. Ad y y sister, Crrie. 11

12 3 Bdy Ze 7 Ut Histryj e W rzdzie trzeci Hrry, Hy i Digi łączją sę i gąją histryję uczch, tórzy rią rzedstiee Czery Kturu. W trcie rzedstie uczie zużją rzerżjący cień rytrzu i yśą, że t rdziy i. Ozuje się jed, że jest t ich egrźy ies, Jc. P e c r i rze t t i I ve gt... Yu ve gt... Hve yu gt...? Yes, I hve. / N, I hve t. see, iste, tste, se, tuch 1 czy, uszy, ust, s, ręce, ce u rą, sty, ce u stó idzieć, słuchć, ssztć, ąchć, dtyć... sz... Czy sz...? T ()./Nie (e ). eyes, ers, uth, se, hds, figers, feet, tes P c r i z t Słct i zrty

13 Pisei 19 I ve gt eyes t see. I see ith y eyes. I ve gt uth t tste. I tste ith y uth. P c r i z t I ve gt hds t tuch. I tuch ith y hds. P c r i rze t t i e Tste d tuch. Liste, se d see. I ve gt five seses, T he e. I ve gt ers t iste. I iste ith y ers. I ve gt t hds. I ve gt six figers. I ve gt t feet. I ve gt six tes. I ve gt se t se. I se ith y se. I ve gt t eyes. I ve gt t ers. I ve gt e uth. I ve gt e se. e I ve gt t hds. I ve gt te figers. I ve gt t feet. I ve gt te tes. Five seses (Pięć zysłó) Tste d tuch Liste, se d see. I ve gt five seses T he e H y figers? (Ie có?) I ve gt t eyes. I ve gt t ers. I ve gt e uth. I ve gt e se. 13

14 Fd Ze 7 Ut Histryj e W rzdzie czrty Hrry, Hy i Digi łączją sę i gąją histryję urdzich tty, tóry zrsz żę i dzieci d resturcji. Juit chtę ej zdre jedzee, e dzieci rzyiją u, że eży jeść ięć rcji rzy i có dziee. Tt zi zte z dtie rzy i deser z dtie có. Wszysti rdz tie jedzee suje. e c r i rze t t i P 1 jł, y, trusi, ry, fryti, rchei, ruły, cist s rńczy, szi, grsze, e, idry Luię... Czy uisz...? T (uię)./nie (e uię). J też. es, s, strerries, fish, chis, crrts, rcci, ce rge juice, sich, es, e, ttes I ie... D yu ie...? Yes, I d. / N, I d t. e t. P c r i z t Słct i zrty

15 Pisei 3 e Yes, I d. I ie chis, ut I ie es t! Five--y (Pięć rzy dziee) Orge juice is gd fr e! e is gd fr e! Sich is gd fr e! Pes re gd fr e! Ttes re gd fr e! Five--y is gd fr e! 1 7 I ie fd (Luię jedzee) L t the eu. L t the fd. I ie crrts, d I ie fish t. D yu ie chis? P c r i z t L t the eu. L t the fd. I ie rcci, d I ie strerries t. D yu ie ce? P c r i rze t t i e Yes, I d. I ie ce, ut I ie s t! 15

16 5 A Ze 7 Ut Histryj e W rzdzie iąty Hrry, Hy i Digi łączją sę i gąją histryję ły róiu, tóry zjduje re iór. Krói chce diedzieć się, t zguił t iór i yt róże zierzęt, e e e ją iór, ją je iy rze. W ńcu rói dry, że iór eży d i, tóry z u je ztrzyć. e c r i rze t t i P 16 rói,, t, ies, śi, cz, żół, s iór, futr, sru, ug, r, ieiór Gdzie jest...? T! W/N/Pd... Czy t jest tój...? T./Nie. rit, ecc, ct, dg, si, duc, trtise, fethers, fur, she, rrt, cr, squirre Where s...? There! I / O / Uder... Is it yur...? Yes, it is. / N, it is t. P c r i z t Słct i zrty

17 Pisei e Bue fethers, gree fethers, I tree. Wht is it? It s rrt, Lig t e! P c r i rze t t i L t the s, s everyhere! A dg, duc d ecc. Where? There! I huse, uder tree, the ter, ce d ith e! Orge she, rge she, I the se. Wht is it? It s cr, Lig t e! 8 e P c r i z t L t the s, s everyhere! A ct, d si. Where? There! I huse, uder tree, the ter, ce d ith e! A (Zierzę) Red fur, red fur, I tree. Wht is it? It s squirre, Lig t e! 5 7 As everyhere (Zierzęt ł) L t the s, s everyhere! A trtise d rit. Where? There! I huse, uder tree, the ter, ce d ith e! 17

18 6 Fu Ze 7 Ut Histryj P c r i z t e W rzdzie szósty Hrry, Hy i Digi łączją sę i gąją histryję uczch, tórzy deszczy dzień dczs długiej rzery ją ysł rzygt rzedstie. Wszyscy uczie rcują d ułi teczyi i uzyą rz yują t. Jed z uczec rze frę t, e eżi rtują sytucję, ycijąc tór iejscu y. Pdczs rzedstie trze ić głę dzieczyi, tór dgry rę słńc. Przedstiee rdz się d szysti idz. P 18 e c r i rze t t i C yu...? Yes, I c. / N, I c t. red, y cuter ge, si, y tes grć iłę żą, grć szyóę, sć, iegć, tńczyć, uszczć tiec, śieć, ć czytć siążę, grć grę uterą, łyć, grć tes Czy trfisz...? T (trfię)./nie (e trfię). y ft, y set, si, ru, ce, fy ite, sig, it Słct i zrty

19 Pisei P c r i rze t t i I c y set, t e. I c si, e, t, three! I c fy ite d I c ru. I c hve ts f fu! P c r i z t Te e the thigs yu c d, yu c d, yu c d. Te e the thigs yu c d, d I c d the t. Let s it icture! Yes,. Let s red! Whe? Ty. It s rexig! It s rexig! 7 3 e I c y ft, t e. I c it icture, fr yu t see. I c sig sg, iste t e. I c ce, c yu? Activities (Czyści) Let s y tes! Yes,. Let s y ft! Whe? Ty. It s gd exercise! It s gd exercise! 30 e I c... (Ptrfię...) Te e the thigs yu c d, yu c d, yu c d. Te e the thigs yu c d, d I c d the t. 19

20 c r i rze t t i P e P c r i z t e 7

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

STUDIA INFORM ATIC A

STUDIA INFORM ATIC A STUDIA INFORM ATIC A Formerly: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA Quarterly Volume 23, Number 1 (47) Andrzej KWIECIEŃ ANALIZA PRZEPŁYW U INFORM ACJI W KOM PUTEROW YCH SIECIACH PRZEM

Bardziej szczegółowo

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz NU R I 2 dutygdi bzpłty Ds pzydt Puls Rgiu LEGNICZANKA NA MISJI 11 KRAJ Agsz Hlusz sją ę zdą zpczył łch Py Lgicj i Rdiu Plus Lgic Dziś jst szf lgistyi Jdsti Spcjlj Plsj Plicji Kssj Mitvicy, tój służy 115

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca: Wy daw nic two Per spek ty wa sp. z o.o. ad res: ul. Stru my ko wa 15, 63-400 Ostrów Wiel ko pol ski. te le fon: 783 031 083

Wy daw ca: Wy daw nic two Per spek ty wa sp. z o.o. ad res: ul. Stru my ko wa 15, 63-400 Ostrów Wiel ko pol ski. te le fon: 783 031 083 Wy daw ca: Wy daw nic two Per spek ty wa sp. z o.o. ad res: ul. Stru my ko wa 15, 63-400 Ostrów Wiel ko pol ski te le fon: 783 031 083 www.wy daw nic two.per spek ty wa.co Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO

Bardziej szczegółowo

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 4/2012 2013 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji H a sło XVII Tar gów Edu ka cyj nych Ta lent Edu ka cja Suk ces łą - czy się ści śle z ideą

Bardziej szczegółowo

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden sposób reprodukowana

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i'

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i' 977023929430302 7702 9"294 STRONA 9 Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i R E K L A M A S z a n o w n y c h K lie n tó w u p r z e j m i e z a w ia d a m ia m y o w z n o

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

SHOE PRINTS ON THE HUMAN BODY AN ANALYSIS OF THREE CASES

SHOE PRINTS ON THE HUMAN BODY AN ANALYSIS OF THREE CASES by the Institute of Forensic Research ISSN 1230-7483 SHOE PRINTS ON THE HUMAN BODY AN ANALYSIS OF THREE CASES Andrzej CHOCHÓ, Maciej ŒWIÊTEK In sti tute of Fo ren sic Re search, Krakow, Po land Abstract

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

through over away from across out of along into under round towards up down 4 PRONUNCIATION: /uː/ /aʊ/ /ɒ/ /əʊ/

through over away from across out of along into under round towards up down 4 PRONUNCIATION: /uː/ /aʊ/ /ɒ/ /əʊ/ Grmmr b rzetwrzie il m c Worboo This record is copyright d xm uilder d xm rctice pges Worboo li she ited c Grmmr b Grmmr exercises sell rules 9 ffirmtive negtive questions Czsu sple używmy do mówieni o

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. TANIEC TOWARZYSKI 6-7 lat; 8-10 lat; 11-15 lat. Janusz Paczocha i P o ro zu m ie n ie dla B yto m ia P d B.

ZYCIE BYTOMSKIE. TANIEC TOWARZYSKI 6-7 lat; 8-10 lat; 11-15 lat. Janusz Paczocha i P o ro zu m ie n ie dla B yto m ia P d B. 977023929420437 > STRONA I Nie zabiorą nam muzeum REKLAMA Kandydat na P rezydenta Bytom ia 9 770239"2 9 4 2 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytom iu i R adzionkow ie 37 (2880) 10.09.2012 Cena 1,50

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Alfa Romeo MiTo nadchodzi. Comau NOWY ROBOT Przedziwne PIĘĆSETKI WALNE ZGROMADZENIE: CELE 2008 POTWIERDZONE

Alfa Romeo MiTo nadchodzi. Comau NOWY ROBOT Przedziwne PIĘĆSETKI WALNE ZGROMADZENIE: CELE 2008 POTWIERDZONE CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 12 NUMER 73 MAJ 2008 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Comau NOWY ROBOT Przedziwne PIĘĆSETKI Alfa Romeo MiTo nadchodzi WALNE ZGROMADZENIE: CELE 2008 POTWIERDZONE

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58 Dzieƒ inny ni zwykle w CNH fiat wokó nas rok 9 numer 58 paêdziernik/listopad 2005 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

program_ilu_lis:layout 1 10/30/13 8:26 AM Page 1

program_ilu_lis:layout 1 10/30/13 8:26 AM Page 1 program_ilu_lis:layout 1 10/30/13 8:26 AM Page 1 ILUZJON FILMOTEKI NARODOWEJ Muzeum Sztuki Filmowej listopad 2013 program_ilu_lis:layout 1 10/30/13 8:26 AM Page 2 ELŻBIETA BARSZCZEWSKA W 100. ROCZNICĘ

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

B ezd om n i w Jarocin ie. J a ro cin ia n in R oku. Nagrody w ojew ody. M acie JOB-a. R ocznik G azety. D ziś 24 stro n y. Szesnastu zablokowanych

B ezd om n i w Jarocin ie. J a ro cin ia n in R oku. Nagrody w ojew ody. M acie JOB-a. R ocznik G azety. D ziś 24 stro n y. Szesnastu zablokowanych TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ NUMER 42 (160) IV Jaradn, 22 października 1993 r. Cena 4.000 zl B ezd om n i w Jarocin ie J a ro cin ia n in R oku D o re d a k c ji n aszej G azety w p ły n ę ły p ie rw sze

Bardziej szczegółowo

Styczeń Luty 2013 NR 1-2 (172-173)

Styczeń Luty 2013 NR 1-2 (172-173) AkAdemickie Styczeń Luty 2013 NR 1-2 (172-173) Noworoczne spotkania z emerytowanymi pracownikami Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi Pamiątkowa fotografia JM rektor swoje wystąpienie zilustrował

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57 Alfa 159 Dominacja technologii fiat wokó nas rok 9 numer 57 sierpieƒ/wrzesieƒ 2005 Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo