Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10"

Transkrypt

1 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE WN do,5 M do dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE jest przeznczony do zminy kierunku przepływu cieczy hydrulicznej w ukłdzie co umożliwi zminę kierunku ruchu odiornik njczęściej tłoczysk cylindr lu silnik hydrulicznego orz relizcję stnów: strt, stop. rzystosowny jest do montżu płytowego w dowolnym położeniu w ukłdch hydrulicznych. Wyró spełni wymgni dyrektywy 6/95/WE dl npięć: 5 5 V prądu przemiennego 75 5 V prądu stłego OIS DZIŁNI 4WE G -5/G4NZ4 5 4 Główne elementy rozdzielcz typ WE to korpus (), elektromgnesy (), suwk - tłoczek (), sprężyny centrujące (4) i przyciski ręcznego przesterowni (5). rzesterownie rozdzielcz nstępuje po przesunięciu suwk () w jedno ze skrjnych położeń przez ezpośrednio n niego dziłjący elektromgnes (). owrót do położeni środkowego (ezprądowego) wymuszją sprężyny centrujące (4). Ksztłt suwk () (rozstw krwędzi sterujących) powoduje zminę konfigurcji połączeń pomiędzy komormi:,,,. W sytucjch rku zsilni przesunięcie suwk () możn dokonć ręcznie przyciskiem (5) - tylko dl wersji elektromgnesu z przyciskiem ręcznego przesterowni. W przypdku przewidywni tkiej sytucji rozdzielcz nleży montowć w miejscu umożliwijącym dostęp. 6 Wersj WE.../OF... - tylko dl suwków:, C, D. Rozdzielcz - położeniowy ez sprężyn powrotnych z ztrzskiem. ołożenie suwk () jest ustlne i podtrzymywne n ztrzsku (6), zminę wywołuje się podniem impulsu npięci n jeden z elektromgnesów (). yp WE - - WK

2 OIS DZIŁNI DNE ECHNICZNE Wersj WE.../O... - tylko dl suwków:, C, D. Rozdzielcz -położeniowy ez sprężyn powrotnych. ołożenie suwk ustl i podtrzymuje ktulnie złączony elektromgnes. W tej wersji nie m położeni ezprądowego gdyż suwk nie m wtedy ustlonej pozycji. Wersj WE.../... - rozdzielcz w tej wersji posid zwężke dłwiącą w knle. Ciecz hydruliczn Lepkość nominln cieczy Zkres lepkości Zkres tempertury cieczy (w ziorniku) Zkres tempertury otoczeni Mx ciśnienie prcy Ms olej minerlny Wymgn kls czystości oleju ISO 446 kls /8/5 rzekrój przepływu w położeniu środkowym schemty wg str. 4 Npięcie nominlne zsilni elektromgnesów 7 mm /s w temperturze 55 oc,8 do 8 mm /s zlecny o 4 C do 55 oc mx - o C do +7 o C o o - C do +5 C knły,,, 5 M knł M rodzj suwk kierunek przepł. przekrój przepł. Q olerncj npięci zsilni ±% oór mocy (prąd stły) 45 W Moc podtrzymując (prąd przemienny) _ Moc włączeniow (prąd przemienny) _ Czs przesterowni Mx licz przesterowń Stopień ochrony I 65 empertur cewki elektromgnesu DC W V 5,5 mm,5 mm mm mm wersje z elektr. WE ,6 kg WE...H , kg wersje z elektr. WE...- 6, kg WE...H ,7 kg C wtyczk z prostownikiem V 4V V V- 5Hz V- 5Hz V- 5Hz o mx 5 C zł. do 6 ms wył. do 4 ms 5 zł./h C zsilnie ezpośrednie V- 5Hz ±% V 46 V zł. do 45 ms wył. do ms zł./h WK yp WE

3 WYMGNI MONŻU I EKSLOCJI. Rozdzielcz nleży użytkowć tylko w pełni sprwny i prwidłowo przyłączony do instlcji elektrycznej. rzyłącznie lu odłącznie od instlcji elektrycznej musi yć wykonywne przez wykwlifikowny personel.. Łączówk uziemijąc ( ) musi yć połączon z przewodem ochronnym (E ) w instlcji zsiljącej zgodnie z odpowiednimi przepismi.. Wtyczk elektromgnesu powinn przylegć dokłdnie do gnizd i nleży ją zezpieczyć poprzez dokręcenie wkręt mocującego do oporu. Zrni się eksplotcji rozdzielcz, jeżeli wtyczk nie jest zezpieczon i nie jest zpewnion szczelność i odpowiedni zcisk kl w dłwnicy wtyczki. 4. Dl rozdzielczy w wersji W-5 nleży wykluczyć jednoczesne złączenie dwóch elektromgnesów tego smego rozdzielcz (niepełne przesterownie elektromgnesu prowdzi do przegrzni i uszkodzeni uzwojeń cewki). 5. odczs eksplotcji nleży utrzymć zlecną w niniejszej Krcie Ktlogowej - Instrukcji Osługi lepkość cieczy hydrulicznej. 6. y zpewnić ezwryjną i ezpieczną prcę rozdzielcz nleży systemtycznie sprwdzć: stn połączeni elektrycznego dziłnie zworu czystość cieczy hydrulicznej 7. Ze względu n ngrzewnie się cewki elektromgnesu i korpusu rozdzielcz do wysokiej tempertury rozdzielcz powinien yć umiejscowiony tk, y wyeliminowć możliwość przypdkowego kontktu z cewką lu korpusem podczs eksplotcji lu nleży przewidzieć odpowiednie osłony zgodnie z wymgnimi norm europejskich: N - EN ISO 7 - i N - EN Dl zpewnieni szczelności przyłącz rozdzielcz do ukłdu hydrulicznego nleży przestrzegć wymirów pierścieni uszczelnijących, momentów dokręceni i prmetrów prcy rozdzielcz podnych w niniejszej Krcie Ktlogowej - Instrukcji Osługi. 9. Osługujący rozdzielcz musi yć zpoznny z treścią niniejszej Krty Ktlogowej - Instrukcji Osługi. yp WE - - WK

4 SCHEMY Symole grficzne rozdzielczy -położeniowych WE.../... WE.../... - S... Symole grficzne suwków położeni roocze i pośrednie położeni roocze WE.../... WE.../... E Symole grficzne rozdzielczy -położeniowych WE... /... - S... WE... /... - M położeni roocze i pośrednie WE.../... - S... G G WE.../... - M położeni roocze E położeni roocze i pośrednie położeni roocze E UWG: rzekroje przepływu w położeniu środkowym relizowne przez tłoczki: Q, W, V - wg dnych technicznych n str. F G H J L M Q R U V W F G H J L M Q R U V W F G H J L M Q R U V W yp WE WK

5 SCHEMY Symole grficzne rozdzielczy -położeniowych wersje z położenimi, WE.../... WE.../O... WE.../OF... WE.../... WE.../... - S... WE.../... - S... G WE.../... - M WE.../... - M UWG: (*) - wersje WE.../O...;.../OF...;.../O...H...;.../OF...H... tylko z suwkmi - schemt:, C, D G Symole grficzne suwków położeni roocze i pośrednie położeni roocze położeni roocze i pośrednie położeni roocze C D D Y Y WK yp WE

6 WYMIRY GRYOWE I RZYŁĄCZENIOWE wersj WE.../...Z4... (przyłącze elektryczne typ ISO 44) 5 O - 4 pogł 4 O6,6-4 otw H ,5 8 69,5 min M6 gł - 4otw,4,5 46 6, O, (mx)- 4 otw* (,,, ) 54 5,8 7, 7 6, Opcj przyłącz elektrycznego...z4... (ISO 44) wtyczk typ npięcie ster. (DC) ISO 44 (DIN ) V, 4V, V wtyczk typ ISO 44 (DIN ) z prostownikiem npięcie ster. (C) V, V, V 9 (min) r,/ mm,6,* 8,5 7 wymir H 9 - Elektromgnes od strony - Elektromgnes od strony - Wtyczk od strony - typ ISO 44 (DIN ) 4 - Wtyczk od strony - typ ISO 44 (DIN ) 5 - Wtyczk - typ ISO 44 (DIN ) z prostownikiem 6 - ierścień uszcz. o-ring x - szt. 5/kpl (,,,, ) 7 - Wymir rozdzielcz z elektromgnesmi - od str., -położeniowego centrownego sprężynmi (schemty suwków:e, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str.4) -położeniowego ez sprężyn powrotnych -położeniowego ez sprężyn z ztrzskiem (schemty suwków:, C, D - wg str. 5) 8 - Wymir rozdzielcz z elektromgnesem - od str. -położeniowego centrownego sprężynmi (schemty suwków:, C, D, D, E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4, 5) 9 - Wymir rozdzielcz z elektromgnesem - od str. -położeniowego centrownego sprężynmi (schemty suwków:, Y, Y, E, F, G,H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4, 5) - Konfigurcj otworów powierzchni płyty przyłączeniowej zgodn z normą ISO 44 oznczenie ISO (wielkość nominln CEO 5) UWG: (*) - wystrczjące jest wykonnie przyłącz z jednym otworem od strony knłu lu - otwory i są połączone knłem w korpusie rozdzielcz. śruy mocujące M6 x wg N -EN ISO 476 (N/M-8) - szt. 4 / komplet moment dokręceni Md = 5 Nm. - Wymgny stn powierzchni płyty przyłączeniowej yp WE WK

7 WYMIRY GRYOWE I RZYŁĄCZENIOWE wersj WE.../...W-5...Z4... (elektromgnesy n prąd przemienny; przyłącze elektryczne typ ISO 44) ,5 9 6 UWG: ozostłe wymiry, opis pozostłych elementów rysunku rozdzielcz; konfigurcj otworów i wymgni stnu powierzchni płyty przyłączeniowej jk w wersji WE.../...Z4 z elektromgnesmi n prąd stły wg str. 6 - Elektromgnes n prąd przemienny (z zsilniem ezpośrednim) od strony - Elektromgnes n prąd przemienny (z zsilniem ezpośrednim) od strony UWG: Nleży wykluczyć jednoczesne złączenie dwóch elektromgnesów tego smego rozdzielcz (niepełne przesterownie elektromgnesu prowdzi do przegrzni i uszkodzeni uzwojeń cewki). - Wtyczk od strony - typ ISO 44 (DIN ) 4 - Wtyczk od strony - typ ISO 44 (DIN ) WK yp WE

8 WYMIRY GRYOWE I RZYŁĄCZENIOWE wersje -położeniowe WE.../...H Z4...;.../...HS Z4... wersje -położeniowe WE.../O...H Z4...;... /OF... H Z4... WE.../O...HS Z4...;... /OF...HS Z ruch rooczy ruch jłowy = 6 = = 6 = ruch rooczy ruch jłowy O - 4 pogł. O6,6-4 otw. ~8 ~ , O O O , ,5 6 Opcj przyłącz elektrycznego...z4... (ISO 44) wtyczk typ npięcie sterowni (DC) ISO 44 (DIN ) V, 4V, V wtyczk typ ISO 44 (DIN ) z prostownikiem npięcie sterowni (C) V, V, V wymir H 9 UWG: konfigurcj otworów i wymgni stnu powierzchni płyty przyłączeniowej jk w wersji WE.../...Z4... wg str. 6 WK Elektromgnes od strony - Elektromgnes od strony - Wtyczk - typ ISO 44 (DIN ) 4 - Wtyczk - typ ISO 44 (DIN ) 5 - ierścień uszcz. o-ring 9, x,8 - szt. 4/kpl (,,, ) 6 - Wymir rozdzielcz z elektromgnesmi - od str., -położeniowego centrownego sprężynmi wersje WE.../...H...;...HS... (schemty suwków: E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4) -położeniowego ez sprężyn powrotnych wersje WE.../O...H...;.../O...HS... -położeniowego ez sprężyn z ztrzskiem wersje WE.../OF...H....../OF...HS... (schemty suwków:, C, D, - wg str. 5) 7 - ozycje dźwigni sterowni ręcznego w wersjch: WE.../...H...; WE6.../O...H...;.../OF...H ozycje dźwigni sterowni ręcznego w wersjch: WE.../...HS...; WE6.../O...HS...;.../OF...HS... UWGI: o przesterowniu rozdzielcz z pomocą dźwigni sterowni ręcznego, powrót dźwigni do położeni początkowego (neutrlnego) nstępuje smoczynnie. o przesterowniu rozdzielcz z pomocą elektromgnesu dźwigni ręczn nie jest ktywn. yp WE

9 WYMIRY GRYOWE I RZYŁĄCZENIOWE wersje -położeniowe WE.../...H Z4...;.../...HS Z ruch rooczy 6 = = ruch jłowy () () ~8 ~57 6 O- 4 pogł. O6,6-4 otw O O8 4 77, O , Opcj przyłącz elektrycznego...z4... (ISO 44) wtyczk typ npięcie sterowni (DC) ISO 44 (DIN ) V, 4V, V wtyczk typ ISO 44 (DIN ) z prostownikiem npięcie sterowni (C) V, V, V 54 8,5 9 wymir H 9 UWG: konfigurcj otworów i wymgni stnu powierzchni płyty przyłączeniowej jk w wersji WE.../...Z4... wg str. 6 - Elektromgnes od strony - Elektromgnes od strony - Wtyczk od strony - typ ISO 44 (DIN ) 4 - Wtyczk od strony - typ ISO 44 (DIN ) 5 - ierścień uszcz. o-ring x - szt. 5/kpl (,,,, ) 6 - Wymir rozdzielcz -położeniowego z ustlniem sprężyną powrotną z elektromgnesem od strony wersje WE.../...H...;...HS... (schemty suwków:, C, D, D, E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W wg str. 4, 5) 7 - Wymir rozdzielcz -położeniowego z ustlniem sprężyną powrotną z elektromgnesem od strony wersje WE.../...H......HS... (schemty suwków:, Y, Y, E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W wg str. 4, 5) 8 - ozycje dźwigni sterowni ręcznego w wersji WE.../...H... z elektromgnesem od strony 9 - ozycje dźwigni sterowni ręcznego w wersji WE.../...HS... z elektromgnesem od strony - ozycje dźwigni sterowni ręcznego w wersji WE.../...H... z elektromgnesem od strony - ozycje dźwigni sterowni ręcznego w wersji WE.../...HS... z elektromgnesem od strony UWGI: o przesterowniu rozdzielcz z pomocą dźwigni sterowni ręcznego, powrót dźwigni do położeni początkowego (neutrlnego) nstępuje smoczynnie. o przesterowniu rozdzielcz z pomocą elektromgnesu dźwigni ręczn nie jest ktywn. yp WE WK

10 CHRKERYSYKI Chrkterystyki oporów przepływu o dl lepkości cieczy hydrulicznej ν = 4 mm /s i tempertury t = 5 C p [M],4,,,,,9,8,7,6,5,4,,, wykresy chrkterystyk p(q) rozdzielcz typ WE... w wersjch z różnymi suwkmi Q [dm /min] symol suwk nr wykresu chrkterystyki schemty wg str. 4, 5, C D, Y E F G H J L M Q R U, V W kierunek przepływu D Y symol su wk poł. centr. - schemt - str. 4 F G, H nr wykresu chrkterystyki kierunek przepływu symol su wk nr wykresu c hrkterystyk i poł. zster. - kierunek przepływu schemt - str. 4 R Chrkterystyki zkresów dziłni wykresy chrkterystyk p-q rozdzielcz typ WE... w wersji z elektromgnesmi n prąd stły dl różnych suwków,5 5 p [M] Q [dm /min] UWG: odne wrtości przepływów grnicznych odnoszą się do symetrycznego przepływu przez wszystkie knły t.j. jeżeli z knłu do wpływ olej to tk sm jego symol suwk schemty - str. 4, 5 C, C/O, C/ OF D, D/O, D/O F, Y M nr wykresu chrkterystyki E J, H, Q, W 4 R 5 L 6 U 7, /OF, 8 V 9 F,, G D, Y ilość wypływ z knłu do (dotyczy rozdzielczy 4 - drogowych ). Wielkość niesymetrii wpływ n pogorszenie prmetrów. WK yp WE

11 CHRKERYSYKI dl lepkości cieczy hydrulicznej v = 4 mm o /s i tempertury t = 5 C Chrkterystyki zkresów dziłni p [M] wykresy chrkterystyk p-q rozdzielcz typ WE... w wersji z elektromgnesmi n prąd przemienny z zsilniem ezpośrednim dl różnych suwków, Q [dm /min] symol suwk schemty - str. 4, 5 nr wykresu chrkterystyki E, W D L H 4 V 5 6 C, Y 7 M, Q 8 J 9 U G p [M], Q [dm /min] UWG: odne wrtości zkresów dziłni odnoszą się do symetrycznego przepływu przez wszystkie knły tzn. jeżeli z knłu do wpływ olej to tk sm jego ilość wypływ z knłu do (dot. rozdzielczy 4-drogowych). Wielkość niesymetrii wpływ n pogorszenie prmetrów. yp WE - - WK

12 WYOSŻENIE DODKOWE ROZDZIELCZ Czujnik kontroli położeni suwk typ S Dne techniczne uzupełnijące Czujnik indukcyjny Rodzj położeni indukcyjny zliżeniowy N Zkres npięci zsilni Mx prąd ociążeni Rodzj przyłącz - V DC m Stopień ochrony I 65 Ms rozdzielcz z elektromgnesem i iem z elektromgnesmi i iem z elektromgnesmi i mi gwint zewnętrzny Mx; 4 ieguny (piny), kg,7 kg, kg Schemty przyłącz elektrycznego indukcyjnego typ S typ S typ S ukłd styków (pinów) złącz m 4 m -V DC -V DC Symole grficzne rozdzielczy i stny wyjść ów Stn wyjści indukcyjnego w zleżności od położeni suwk - stn eznpięciowy n styku wyjściowym - stn npięciowy n styku wyjściowym wersj -położeniow Symol grficzny rozdzielcz monitorownie pozycji i monitorownie pozycji typ S typ S po str. po str. po str. po str. 5 5 położenie suwk [%] typ S 5 5 położenie suwk [%] typ S po str. po str. po str. po str. 5 5 położenie suwk [%] 5 5 położenie suwk [%] yp WE - - WK

13 WYOSŻENIE DODKOWE ROZDZIELCZ Czujnik kontroli położeni suwk typ S Stn wyjści indukcyjnego w zleżności od położeni suwk wersj -położeniow WE... (z położenimi, ) elektromgnes i po stronie monitorownie pozycji monitorownie pozycji Symol grficzny rozdzielcz typ S typ S typ S typ S 5 położenie suwk [%] 5 położenie suwk [%] wersj - położeniow WE... (z położenimi, ) elektromgnes i po stronie monitorownie pozycji monitorownie pozycji typ S typ S typ S typ S 5 położenie suwk [%] 5 położenie suwk [%] typ S typ S monitorownie pozycji 5 położenie suwk [%] wersj - położeniow WE...;...C...;...D...;.../O...;.../OF... po stronie typ S typ S monitorownie pozycji 5 położenie suwk [%] wersj - położeniow WE...;...Y... po stronie monitorownie pozycji monitorownie pozycji typ S typ S typ S typ S 5 położenie suwk [%] 5 położenie suwk [%] WK yp WE

14 WYOSŻENIE DODKOWE ROZDZIELCZ Czujnik kontroli położeni suwk typ S Wymiry grytowe wersj z elektromgnesmi i mi przesterowni M x 5 7 (min) wersj z elektromgnesem i iem przesterowni 6 69, ,5 wersj z elektromgnesmi i iem przesterowni ln przyłącz orz wymgny stn powierzchni przyłączeniowej wg str. 6 UWGI : Rozdzielcz z iem położeni suwk jest frycznie wyregulowny, jkiekolwiek regulcje w rozdzielczu mogą yć wykonywne wyłącznie przez producent W przypdku wdy lu rozdzielcz nleży wymienić kompletny rozdzielcz - Wymir rozdzielcz z elektromgnes mi -, i mi położeni suwk -położeniowego centrow nego sprężynm i WE.../...S...;...S... (schemty suwków: E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4) - Wymir rozdzielcz z elektromgnesem - od strony i iem położeni suwk -położeniowego centrow nego sprężyn mi WE.../...S...;...S... (schemty suwków:, C, D, E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4, 5) - Wymir rozdzielcz z elektromgnesem - od strony i iem położeni suwk -położeniowego centrow nego sprężyn mi WE.../...S...;...S... (schemty suwków:, Y, E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4, 5) 4 - Wymir rozdzielcz z elektromgnes mi - od str., i iem krńcowego poł ożeni suwk - od str. -położeniowego ez sprężyn powro tnych WE.../O...S...;...S... -położeniowego ez sprężyn z ztrzskiem WE.../OF...S...;...S... (schemty suwków:, C, D - wg str. 5) 5 - Dystns do montżu wtyczki i przewodu (wtyczki nie uwidocznione n rysunku, dostrczne n osone zmówienie wg krty ktlogowej WK ). 6 - ierścień uszcz. o-ring x - szt. 5 /kpl (,,,, ) yp WE WK

15 WYOSŻENIE DODKOWE ROZDZIELCZ Czujnik kontroli położeni suwk typu M (tylko dl wersji -położeniowych centrownych sprężynmi) Dne techniczne uzupełnijące Czujnik typ M Rodzj położeni z dwom lterntywnymi wyjścimi typu N Zkres npięci zsilni 4 VDC +% -% Mx prąd ociążeni 4 m Rodzj przyłącz Stopień ochrony I 65 Ms rozdzielcz gwint zewnętrzny Mx; 4 ieguny (piny) mx 4,6 kg UWG : Czujników indukcyjnych typ M nie nleży łączyć szeregowo. Schemty przyłącz elektrycznego indukcyjnego typ M N 4 Ukłd styków (pinów) złącz 4 Symole grficzne rozdzielczy i stny wyjść Stn wyjści typ M w zleżności od położeni suwk - stn eznpięciowy n styku wyjściowym - stn npięciowy n styku wyjściowym wersj -położeniow WE... (z położenimi, ) elektromgnes po stronie, po stronie Symol grficzny rozdzielcz monitorownie pozycji monitorownie pozycji G 5 5 położenie suwk [%] położenie suwk [%] wersj - położeniow WE... (z położenimi, ) elektromgnes po stronie i po stronie monitorownie pozycji monitorownie pozycji G 5 położenie suwk [%] 5 położenie suwk [%] WK yp WE

16 WYOSŻENIE DODKOWE ROZDZIELCZ Czujnik kontroli położeni suwk typ M (tylko dl wersji -położeniowych centrownych sprężynmi) Symole grficzne rozdzielczy i stny wyjść Stn wyjści typ M w zleżności od położeni suwk - stn eznpięciowy n styku wyjściowym - stn npięciowy n styku wyjściowym wersj - położeniow WE...;... C...;... D...;...D... po stronie Symol grficzny rozdzielcz monitorownie pozycji monitorownie pozycji 5 5 położenie suwk [%] położenie suwk [%] wersj - położeniow WE...;...Y...;...Y... po stronie monitorownie pozycji monitorownie pozycji G G 5 położenie suwk [%] 5 położenie suwk [%] yp WE WK

17 WYOSŻENIE DODKOWE ROZDZIELCZ Czujnik kontroli położeni suwk typu M (tylko dl wersji dwupołożeniowych centrownych sprężynmi) Wymiry grytowe Wersj z elektromgnesem po stronie i iem typ M 5 M x (mx) 7 (min) 54 8,5 Wersj z elektromgnesem po stronie i iem typ M 9 ln przyłącz orz wymgny stn powierzchni przyłączeniowej wg str. 6 UWGI: Rozdzielcz z iem położeni suwk jest frycznie wyregulowny, jkiekolwiek regulcje w rozdzielczu mogą yć wykonywne wyłącznie przez producent. W przypdku wdy lu rozdzielcz nleży wymienić kompletny rozdzielcz. - Wymir rozdzielcz z elektromgnesem - z iem typ M -położeniowego centrownego sprężynmi (schemty suwków:, C, D, D, E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4, 5) - Wymir rozdzielcz z elektromgnesem - z iem typ M -położeniowego centrownego sprężynmi (schemty suwków:, Y, Y, E, F, G,H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4, 5) - Dystns do montżu wtyczki i przewodu (wtyczki nie uwidocznione n rysunku, dostrczne n oddzielne zmówienie wg krty ktlogowej WK ) 4 - ierścień uszcz. o-ring x - szt. 5 /kpl (,,,, ) WK yp WE

18 SOSÓ ZMWINI WE Ilość dróg przepływu -drogowy (tylko z suwkmi, ) = 4-drogowy (z pozostłymi suwkmi) = 4 Wielkość nominln (WN) WN = Symol suwk schemty suwków - wg str. 4, 5 Numer serii konstrukcyjnej (-9) -niezmienne wymiry przyłącz i zudowy = X seri 5 = 5 Centrownie/ustlnie położeni suwk z pomocą sprężyn powrotnych = ez oznczeni ez sprężyn powrotnych (tylko suwki, C, D) = O ez sprężyn powrotnych z ztrzskiem (tylko suwki, C, D) = OF Npięcie zsilni elektromgnesów V DC = G 4V DC = G4 V DC = G V C 5Hz (wtyczk z prostownikiem) = WR V C 5Hz (wtyczk z prostownikiem) = WR V C 5Hz (wtyczk z prostownikiem) = WR V C 5 Hz (zsilnie ezpośrednie prądem przemiennym) = W-5 Sterownie ręczne elektromgnesów z przyciskiem ręcznego przesterowni = N ez przycisku ręcznego przesterowni (tylko dl wersji z iem typ M) = ez oznczeni Sterownie rozdzielcz dźwignią ręczną ez dźwigni sterowni ręcznego z dźwignią sterowni ręcznego ustwioną pionowo z dźwignią sterowni ręcznegoo ustwioną ukośnie Rodzj przyłącz elektrycznego wtyczk ISO 44 (DIN ) ez LED wtyczk ISO 44 (DIN ) z LED = ez oznczeni = H = HS = Z4 = Z4L Zwężk dłwiąc (w knle ) ez zwężki = ez oznczeni zwężk φ,8 = 8 zwężk φ, = zwężk φ, = zwężk φ, = WK yp WE

19 SOSÓ ZMWINI * Ewentulne dodtkowe wymgni określone w sposó opisowy (uzgodnione z producentem) Monitorownie pozycji suwk monitorownie pozycji - zero (wersje -położeniowe orz -położeniowe z położenimi (, ) lu (, )) = monitorownie pozycji (wersje -położeniowe z położenimi (, ) lu (, ) monitorownie pozycji (wersje -położeniowe z położenimi (, ) lu (, ) monitorownie pozycji i (wersje -położeniowe) = = = Czujnik przesterowni suwk kontroli położeni suwk typ S kontroli położeni suwk typ S kontroli położeni suwk typ M (tylko dl wersji -położeniowych centrownych sprężynmi) UWG: Możliwość montżu przesterowni suwk w wersji z dźwignią sterowni ręcznego (opcje...h......hs...) dostępn po uzgodnieniu z producentem = S = S = M Rodzj uszczelnieni NR (dl cieczy n zie olejów minerlnych) FKM (dl cieczy n zie estrów fosfornowych) = ez oznczeni = V UWGI: Rozdzielcz nleży zmwić wg kodu, ustlonego z symoli wg powyższego digrmu. Symole zznczone drukiem pogruionym oznczją preferowne wersje wykonni dostępne w krótkim terminie dostwy. rzykłd kodu rozdzielcz w zmówieniu: 4WE E -5/G4 N Z4 8-S yp WE WK

20 RZYKŁD ZSOSOWNI W UKŁDZIE HYDRULICZNYM 4WE J... M ŁYY RZYŁĄCZENIOWE I ŚRUY MOCUJĄCE łyty przyłączeniowe nleży zmwić wg krty ktlogowej WK Symole płyt: G 66/ - przyłącz gwintowe G /8 G 67/ - przyłącz gwintowe G / G 89/ - przyłącz gwintowe G /4 G 67/ - przyłącz gwintowe M x,5 łyt przyłączeniow i śruy do montżu rozdzielcz M6 x 5 -,9 wg N-EN ISO 476 (N/M-8) szt.4/komplet dostrczne są n oddzielne zmówienie. Moment dokręceni śru Md = 5 Nm. UWG: Symol płyty zznczony drukiem pogruionym ozncz preferowną wersję wykonni dostępną w krótkim terminie dostwy. ONR Wdowice S.. ul. Wojsk olskiego 9 4- Wdowice tel fx WK yp WE

Rozdzielacz gniazdowy dwustronnie szczelny typ UREB6

Rozdzielacz gniazdowy dwustronnie szczelny typ UREB6 ZSOSOWNIE Rozdzielcz gnizdowy dwustronnie szczelny typ UREB6 przeznczony jest do zminy kierunku przepływu cieczy hydrulicznej w ukłdzie co umożliwi zminę kierunku ruchu odiornik - njczęściej tłoczysk cylindr

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE5

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE5 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE5 WN5 do 25 M do 16 3 dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 450 187 10.2015 ZSOSOWNIE Rozdzielcze suwkowe sterowne elektrycznie typ WE5 są przeznczone do

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany dźwignią typ WMM16

Rozdzielacz suwakowy sterowany dźwignią typ WMM16 Rozdzielcz suwkowy sterowny dźwignią typ WMM6 WN6 do 5 MP do dm /min WK 99 8. ZASOSOWANIE Rozdzielcze suwkowe sterowne ręcznie, dźwignią typ WMM6 MM6 są przeznczone do zminy kierunku przepływu cieczy hydrulicznej

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór redukcyjny typ 3WZCDE6

Proporcjonalny zawór redukcyjny typ 3WZCDE6 ZSOSOWNIE OIS DZIŁNI roporcjonlny zwór redukcyjny typ 3WZCDE6 WN6 do 10 M 3 do 15 dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI 3-drogowy zwór redukcyjny sterowny elektrycznie, proporcjonlnie typ 3WZCDE6 stosowny

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 seria 32

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 seria 32 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE6 seri WN 6 do 5 M do 8 dm /min KR R KLOGOW - INSRU RUKCJ OSŁUGI WK 4 97 7. ZSOSOWNIE Rozdzielcze suwkowe sterowne elektrycznie typ WE6 są przeznczone do

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie z funkcją miękkiego przesterowania(soft shift) typ WE10 P WN10 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie z funkcją miękkiego przesterowania(soft shift) typ WE10 P WN10 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE10 jest przeznczony do zminy kierunku przepływu cieczy hydrulicznej w ukłdzie co umożliwi zminę kierunku ruchu odiornik - njczęściej tłoczysk cylindr

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie z funkcją miękkiego przesterowania(soft shift) typ WE6 seria 32 P WN6

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie z funkcją miękkiego przesterowania(soft shift) typ WE6 seria 32 P WN6 ZSOSOWNIE Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 jest przeznaczony do zmiany kierunku przepływu cieczy hydraulicznej w układzie co umożliwia zmianę kierunku ruchu odbiornika - najczęściej

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze suwakowe

Rozdzielacze suwakowe Rozdzielcze suwkowe sterowne ręcznie dźwignią typ WMM10 sterowne ręcznie pokrętłem typ WMD10 sterowne mechnicznie rolką typ WMR10 sterowne hydrulicznie typ WH10 WN10 do 35 M do 160 dm 3/min KR KLOGOW -

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB10

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB10 WN 10 Rozdzielacz proporcjonalny typ USE10 do 1,5 MPa do 64 dm /min WK 420 560 11.2016 ZSOSOWNIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USE10 jest przeznaczony do sterowania kierunkiem i szybkością ruchu odbiornika.

Bardziej szczegółowo

Zawór dławiąco - zwrotny warstwowy podwójny typ Z2FS22 WK WN25 do 35 MPa do 360. dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE

Zawór dławiąco - zwrotny warstwowy podwójny typ Z2FS22 WK WN25 do 35 MPa do 360. dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE Zawór dławiąco - zwrotny warstwowy podwójny typ Z2FS22 WN25 do 35 Ma do 360 3 dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 423 700 06.2015 ZSOSOWNIE Zawór dławiąco-zwrotny typ Z2FS22 jest stosowany do nastawiania

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE6 WN 6 do 5 M do 8 dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 499 52 4.22 ZSOSOWNIE Rozdzielcze suwkowe sterowne elektrycznie typ WE6 są przeznczone do zminy

Bardziej szczegółowo

WK Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC10 WN10 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI T A A P B T ZASTOSOWANIE OPIS DZIAŁANIA

WK Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC10 WN10 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI T A A P B T ZASTOSOWANIE OPIS DZIAŁANIA Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC WN do 5 MPa do 70 dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OSŁUGI WK 48 550 11.016 ZSTOSOWNIE Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC jest przeznaczony do utrzymywania stałego

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZCDE4

Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZCDE4 roporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZCDE4 WN4 3 do 21 Ma do 6 dm /min KR KLGW - INSRUKCJ BSŁUGI WK 421 300 02.2016 ZSSWNIE Zawór redukcyjny sterowany elektrycznie, proporcjonalnie typ WZCDE4

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny typ UZZB10

Zawór zwrotny typ UZZB10 Zawór zwrotny typ UZZ10 WN10 do 1,5 MPa do 60dm /min KR RT KTLOGOW - INSTRU RUKCJ OSŁUGI WK 450 47 04.2014 ZSTOSOWNIE Zadaniem zaworu zwrotnego płytowego typ UZZ10 10 jest zamykanie przepływu cieczy w

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz nabojowy dwustronnie szczelny typ 2URED6

Rozdzielacz nabojowy dwustronnie szczelny typ 2URED6 ZASTOSOWANIE Rozdzielacz nabojowy dwustronnie szczelny typ URED6 3 WN6 do 35 MPa do 5 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdzielacz nabojowy typ URED6 przeznaczony jest do sterowania kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny regulator przepływu, sterowany bezpośrednio typ WDUB6

Proporcjonalny regulator przepływu, sterowany bezpośrednio typ WDUB6 Proporcjonalny regulator przepływu, sterowany bezpośrednio typ WDU6 WN6 do 25 MPa do 40 dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OSŁUGI WK 428 720 09.2015 ZSTOSOWNIE Regulator przepływu sterowany elektrycznie,

Bardziej szczegółowo

WK Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR10 WN 10 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE

WK Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR10 WN 10 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE ZSTOSOWNIE OPIS DZIŁNI Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR10 WN 10 3 do 35 MPa do 10 dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OSŁUGI Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy proporcjonalny sterowany pośrednio typ USAP10

Rozdzielacz suwakowy proporcjonalny sterowany pośrednio typ USAP10 Rozdzielcz suwkowy proporcjonlny sterowny pośrednio typ US10 WN 10 do 5 M do 10 dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OSŁUGI WK 42 70 09.2015 ZSTOSOWNIE 4-drogowy rozdzielcz proporcjonlny typ US10... ze sterowniem

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy warstwowy typ UZPR 10 składa

Zawór przelewowy warstwowy typ UZPR 10 składa Zawór przelewowy warstwowy typ UZR0 WN0 do,5 Ma do 00 dm /min WK 497 00.0 ZSOSOWNIE Zawór przelewowy warstwowy typ UZR 0 jest przeznaczony do ograniczenia ciśnienia w układach hydraulicznych. OIS DZIŁNI

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz nabojowy szczelny typ 2URES10

Rozdzielacz nabojowy szczelny typ 2URES10 ZASTSWANIE Rozdzielacz nabojowy typ URES0 przeznaczony jest do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kierunek ruchu lub zatrzymanie odbiornika (cylindra lub silnika hydraulicznego).

Bardziej szczegółowo

WK Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC6 WN6 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE OPIS DZIAŁANIA T1 A1 P1

WK Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC6 WN6 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE OPIS DZIAŁANIA T1 A1 P1 Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC6 WN6 3 do 35 Ma do 30 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OSŁUGI WK 47 430 11.016 ZASTOSOWANIE Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC6 jest przeznaczony do utrzymywania

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 WN6 Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 do 1,5 MPa do 2 dm /min WK 420 50 04.2011 ZASOSOWANIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 jest przeznaczony do sterowania kierunkiem i szybkością ruchu odbiornika.

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB06 seria 20

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB06 seria 20 Zawór zwrotny sterowany typ UZS06 seria 20 3 WN6 do 31,5 MPa do 20 dm /min KR RT KTLOGOW - INSTRU RUKCJ OSŁUGI WK 450 184 04.2014 ZSTOSOWNIE Zawór zwrotny sterowany płytowy typ UZS06 stosowany jest w układach

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotno-dławiący warstwowy typ Z2FS10

Zawór zwrotno-dławiący warstwowy typ Z2FS10 Zawór zwrotno-dławiący warstwowy typ ZFS0 WN0 do,5 Ma do 0 dm /min WK 4 60 06.0 ZSOSOWNIE Zawór zwrotno-dławiący typ ZFS0 0 jest stosowany do nastawiania wielkości strumienia cieczy hydraulicznej przy

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 WN6 Rozdzielacz proporcjonalny typ USE6 do 1,5 MPa do 2 dm /min WK 420 50 04.2011 ZSOSOWNIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USE6 jest przeznaczony do sterowania kierunkiem i szybkością ruchu odbiornika.

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 WN6 do 1,5 MPa do 2 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 420 50 11.2016 ZASOSOWANIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 jest przeznaczony do sterowania kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZPR6

Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZPR6 Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZR6 WN6 do 1,5 Ma do 60 dm /min WK 494 060 0.2010 ZSOSOWNIE Zawór przelewowy warstwowy typ UZR 6 jest przeznaczony do ograniczenia ciśnienia w układach

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZPR6

Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZPR6 Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZR6 WN6 do,5 Ma do 60 dm /min WK 494 060 0.00 ZSOSOWNIE Zawór przelewowy warstwowy typ UZR 6 jest przeznaczony do ograniczenia ciśnienia w układach hydraulicznych.

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy proporcjonalny sterowany pośrednio typ USAP16

Rozdzielacz suwakowy proporcjonalny sterowany pośrednio typ USAP16 Rozdzielcz suwkowy proporcjonlny sterowny pośrednio typ USAP16 WN 16 do 5 MP do 4 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 48 740 09.015 ZASTOSOWANIE 4-drogowy rozdzielcz proporcjonlny typ USAP16...

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny warstwowy typ WZZC10

Zawór zwrotny warstwowy typ WZZC10 ZSOSOWNIE Zawór zwrotny warstwowy typ WZZC0 WN0 do,5 MPa do 20 Zawór zwrotny typ WZZC0 jest dedykowany do współpracy z rozdzielaczami o przyłączu płytowym. Umożliwia on przepływ cieczy roboczej w jednym

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 3 WN6 do 31,5 MPa do 50 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 450 360 12.2015 ZASOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 jest stosowany

Bardziej szczegółowo

Blok odciążenia pompy typ UBOE

Blok odciążenia pompy typ UBOE ZSOSOWNIE Blok odciążenia pompy typ UBOE stosowany jest w układach hydraulicznych z pompą i akumulatorem hydraulicznym (lub drugą pompą). Zadanie bloku zasilania polega na odciążeniu wydatku pompy (do

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB10

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB10 WN 10 Rozdzielacz proporcjonalny typ USE10 do 31,5 MPa do 64 3 dm /min WK 420 560 04.2011 ZSOSOWNIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USE10 10 jest przeznaczony do sterowania kierunkiem i szybkością ruchu

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy proporcjonalny sterowany pośrednio typ USAP16

Rozdzielacz suwakowy proporcjonalny sterowany pośrednio typ USAP16 ZSTOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy proporcjonlny sterowny pośrednio typ USP16 WN 16 4-drogowy rozdzielcz proporcjonlny typ USP16... ze sterowniem pośrednim z pomocą zworu wstępnego typ WZCDE6 z elektromgnesmi

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy proporcjonalny sterowany pośrednio typ USAP25

Rozdzielacz suwakowy proporcjonalny sterowany pośrednio typ USAP25 Rozdzielcz suwkowy proporcjonlny sterowny pośrednio typ USAP25 WN 25 do 5 MP do 800 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 428 790 09.2015 ZASTOSOWANIE 4-drogowy rozdzielcz proporcjonlny typ

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6

Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6 Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6 WN6 do 21 MPa do 22 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 20 80 0.201 ZASTOSOWANIE Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6 przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz grzybkowy sterowany elektrycznie typ UREZ6

Rozdzielacz grzybkowy sterowany elektrycznie typ UREZ6 Rozdzielcz grzykowy sterowny elektrycznie typ UREZ6 WN6 do M do 0 dm /min KR R KLOGOW - INSRU RUKCJ OSŁUGI WK 4 770 04.015 ZSOSOWNIE Rozdzielcz grzykowy sterowny elektrycznie typ UREZ6 przeznczony jest

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 WN6 3 do 31,5 MPa do 32 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 420 520 11.2016 ZASTOSOWANIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 jest przeznaczony do sterowania

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB10

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB10 WN 10 Rozdzielacz proporcjonalny typ US10 do 31,5 MPa do 64 3 dm /min WK 420 570 04.2011 ZSOSOWNIE Rozdzielacz proporcjonalny typ US10 10 jest przeznaczony do sterowania kierunkiem i szybkością ruchu odbiornika.

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektr. wykonanie specjalne typ WE6 - SO 478

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektr. wykonanie specjalne typ WE6 - SO 478 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektr. wykonnie specjlne typ WE6 - SO 478 WN 6 do 1,5 M do 80 dm /min KR R KLOGOW - INSRU RUKCJ OSŁUGI WK 496 420 05.2009 ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrohydraulicznie typ WEH22

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrohydraulicznie typ WEH22 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrohydrulicznie typ WEH dm WN do 5 M do 45 /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 46 8.4 ZSOSOWNIE Rozdzielcze suwkowe sterowne elektrohydrulicznie typ WEH są przeznczone do

Bardziej szczegółowo

3-drogowy regulator przepływu typ UDUE10

3-drogowy regulator przepływu typ UDUE10 ZSTOSOWNIE OIS DZIŁNI 3-drogowy regulator przepływu typ UDUE10 WN10 do 35 Ma 3 do 50 dm /min KR RT KTLOGOW - INSTRU RUKCJ OBSŁUGI 3-drogowy regulator przepływu typ UDUE10 stosowany jest do niezależnego

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB20

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB20 Zawór zwrotny sterowany typ UZS20 WN20 do 1,5 MPa do 200dm /min KR RT KTLOGOW - INSTRU RUKCJ OSŁUGI WK 450 560 04.2014 ZSTOSOWNIE Zawór zwrotny sterowany płytowy typ UZS20 20 stosowany jest w układach

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE WN do, M do dm /min KR R KLOGOW - INSRU RUKCJ OSŁUGI WK 99 78 8. ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE jest przeznczony do zminy kierunku

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 WN6 3 do 31,5 MPa do 32 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 420 520 05.2015 ZASTOSOWANIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 jest przeznaczony do sterowania

Bardziej szczegółowo

3-drogowy zawór logiczny odcinający nabojowy typ 3UZLD4

3-drogowy zawór logiczny odcinający nabojowy typ 3UZLD4 -drogowy zawór logiczny odcinający nabojowy typ UZLD4 WN4 do 5 MPa do 0 dm /min KRT KTLGW - INSTRUKCJ BSŁUGI WK 4 00.06 ZSTSWNIE -drogowy zawór logiczny nabojowy typ UZLD4 jest przeznaczony do zasilania

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR6

Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR6 Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR6 WN6 do,5 Ma do 50 dm /min WK 40 500 07.0 ZSTOSOWNIE Zawór redukcyjny typ UZCR 6 6 jest stosowany do redukowania ciśnienia w układach

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 z zaworem krzyżowym. do 35MPa

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 z zaworem krzyżowym. do 35MPa Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 z zaworem krzyżowym NG6 do 35MPa 3 do dm /min WK 4 850 08.03 Zastosowanie Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE6 przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Zawór dławiący typ UDDB10

Zawór dławiący typ UDDB10 Zawór dławiący typ UDD10 WN10 do 21 MPa do 80 3 dm /min WK 496 230 10.2011 ZSTOSOWNIE Zawory dławiące typ UDD10 są stosowane do regulacji (dławienia) przepływu oleju, który jest zależny od różnicy ciśnień

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB32

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB32 Zawór zwrotny sterowany typ UZS2 WN2 do 1,5 MPa do 60 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OSŁUGI WK 450 60 04.2014 ZASTOSOWANIE Zawór zwrotny sterowany płytowy typ UZS2 stosowany jest w układach

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB10

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB10 Zawór zwrotny sterowany typ UZS10 WN10 do 31,5 MPa 3 do 60 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OSŁUGI WK 470 400 04.2014 ZASTOSOWANIE Zawór zwrotny sterowany płytowy typ UZS10 10 stosowany jest

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik ciśnienia typ USPH4

Przekaźnik ciśnienia typ USPH4 Przekaźnik ciśnienia typ USPH4 - do 5 MPa - KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 450 98 0.06 ZASTOSOWANIE Przekaźnik ciśnienia typ USPH4 jest przeznaczony do włączania i wyłączania obwodów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 NG6 do 35MPa

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 NG6 do 35MPa Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 NG6 do 35MPa 3 do 55 dm /min WK 420 990 08.2015 Zastosowanie Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE6 przeznaczone są do zmiany kierunku

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 służy

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 służy Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 3 WN6 do 31,5 Ma do 50 dm /min KAR ARA KAAOGOWA - INSRU RUKCJA OSŁUGI WK 450 360 01.2012 ZASOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 służy do odcinania

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór redukcyjno-przelewowy warstwowy, sterowany pośrednio typ WZCR6 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WZCR6-02/23-24

Proporcjonalny zawór redukcyjno-przelewowy warstwowy, sterowany pośrednio typ WZCR6 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WZCR6-02/23-24 Proporcjonalny zawór redukcyjno-przelewowy warstwowy, sterowany pośrednio typ WZCR6 WN6 do MPa do 0 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 48 770 09.015 ZASTOSOWANIE Zawór redukcyjno-przelewowy

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik ciśnienia typ USPH1

Przekaźnik ciśnienia typ USPH1 Przekaźnik ciśnienia typ USPH - do 35 MPa - KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 450 75 0.06 ZASTOSOWANIE Przekaźnik ciśnienia typ USPH jest przeznaczony do włączania i wyłączania obwodu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworem krzyżowym. do 35MPa

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworem krzyżowym. do 35MPa Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworem krzyżowym NG10 do 35MPa 3 do 85 dm /min WK 41 980 Zastosowanie Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE10 przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 WN 6 do 21 MPa do 0 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 49 060 05.2015 ZASTOSOWANIE Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 przeznaczony jest do utrzymywania

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotno-dławiący warstwowy typ Z2FS6

Zawór zwrotno-dławiący warstwowy typ Z2FS6 Zawór zwrotno-dławiący warstwowy typ ZFS6 WN6 do 1,5 Ma do 60 dm /min WK 41 060 01.01 ZSOSOWNIE Zawór zwrotno-dławiący typ ZFS jest stosowany do nastawiania wielkości strumienia głównego (lub sterującego)

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny ze zintegrowaną elektroniką typ USAEB10 WN10. do 32 MPa do 90 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozdzielacz proporcjonalny ze zintegrowaną elektroniką typ USAEB10 WN10. do 32 MPa do 90 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdzielacz proporcjonalny ze zintegrowaną elektroniką typ USE10 WN10 do 2 MPa do 90 dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OSŁUGI WK 428 660 10.2016 ZSTOSOWNIE 4-drogowy rozdzielacz proporcjonalny typ USE10...

Bardziej szczegółowo

Zawór dławiąco - zwrotny warstwowy typ Z2FS6

Zawór dławiąco - zwrotny warstwowy typ Z2FS6 Zawór dławiąco - zwrotny warstwowy typ ZF WN do1,5 Ma do 0 dm /min KR R KLOGOW - INRU RUKCJ OŁUGI WK 41 00 08.014 ZOOWNIE Zawór dławiąco-zwrotny typ ZF jest stosowany do nastawiania wielkości strumienia

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze suwakowe

Rozdzielacze suwakowe Rozdzielcze suwkowe sterowne ręcznie dźwignią typ MM6 sterowne ręcznie pokrętłem typ MD6 sterowne mechnicznie rolką typ MR6 sterowne hydrulicznie typ H6 N6 do 31,5 M do 80 dm 3/min K 421 180 01.2013 ZSOSONIE

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz sterowany elektrycznie typu WE 10

Rozdzielacz sterowany elektrycznie typu WE 10 Rozdzielacz sterowany elektrycznie typu WE 10 NG 10 1, MPa do 10 dm /min WK 91 00 0.001r. Rozdzielacze suwakowe przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kierunek

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM22

Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM22 Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM22 NG 22 35 MPa 450 dm 3 /min WK 450 214 04.2001r. Rozdzielacze suwakowe przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kierunek ruchu

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworami przelewowo - zwrotnymi 3

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworami przelewowo - zwrotnymi 3 Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworami przelewowo - zwrotnymi 3 NG10 do 35MPa do 85 dm /min Zastosowanie Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE10 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM16

Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM16 Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM16 NG 16 35 MPa dm 3 /min WK 450 209 04.2001r. Rozdzielacze suwakowe przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kieru nek ruchu lub

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny 3-drogowy regulator przepływu, nabojowy typ WDUD10

Proporcjonalny 3-drogowy regulator przepływu, nabojowy typ WDUD10 Proporcjonalny 3-drogowy regulator przepływu, nabojowy typ WDUD10 WN10 do 2 MPa do 90 3 dm /min WK 420 270 12.201 ZASTOSOWANIE 3-drogowy regulator przepływu sterowany elektrycznie, proporcjonalnie typ

Bardziej szczegółowo

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6 Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP WN do 35 MPa 3 do 0 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 425 940 03.2015 ZASOSOWANIE Zawór odciążający typ UZOP stosowany jest w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór przelewowy typ WZPSE6

Proporcjonalny zawór przelewowy typ WZPSE6 Proporcjonalny zawór przelewowy typ WZPSE6 WN6 do 35 MPa do 6 dm 3/min KARTA KATALGWA - INSTRUKCJA BSŁUGI WK 495 88 2.216 ZASTSWANIE Zawory przelewowe sterowane elektrycznie, proporcjonalnie typ WZPSE6

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany dźwignią typ WMM22

Rozdzielacz suwakowy sterowany dźwignią typ WMM22 Rozdzielacz suwakowy sterowany dźwignią typ WMM22 WN22 do 5 MPa do 45 dm /min WK 46 8.28 ZASTOSOWANIE Rozdzielacze suwakowe sterowane ręcznie, dźwignią typ WMM MM22 22 są przeznaczone do zmiany kierunku

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik ciśnienia typ HED2

Przekaźnik ciśnienia typ HED2 Przekaźnik ciśnienia typ HED2 - do 21 MPa - KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 450 239 02.2016 ZASTOSOWANIE Przekaźnik ciśnienia typ HED2 jest przeznaczony do włączania i wyłączania obwodów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC10

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC10 Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC WN 3 do31,5 MPa do 54 dm /min KR R KLOGOW - INSRU RUKCJ OSŁUGI WK 494 720 08.2014 ZSOSOWNIE Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC przeznaczony jest do utrzymywania stałego

Bardziej szczegółowo

WK Zawór redukcyjno-przelewowy proporcjonalny nabojowy iskrobezpieczny typ IWZCDE4 WN4 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE

WK Zawór redukcyjno-przelewowy proporcjonalny nabojowy iskrobezpieczny typ IWZCDE4 WN4 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE ZSTOSOWNIE Zawór redukcyjno-przelewowy proporcjonalny nabojowy iskrobezpieczny typ IWZCDE4 WN4 do MPa do dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OBSŁUGI Zawór redukcyjno-przelewowy proporcjonalny iskrobezpieczny

Bardziej szczegółowo

2-drogowy regulator przepływu typ 2FRM10, 16

2-drogowy regulator przepływu typ 2FRM10, 16 2-drogowy regulator przepływu typ 2FRM10, 16 WN 10,16 do 1,5 MPa do 160 dm /min KR RT KTLOGOW - INSTRU RUKCJ OSŁUGI WK 450 570 0.2015 ZSTOSOWNIE 2-drogowe regulatory przepływu typ 2FRM10 10, 16 są stosowane

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE5

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE5 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE5 WN 5 do 25 M do 16 3 dm /min KR R KLOGOW - INSRU RUKCJ OSŁUGI WK 450 187 08.2011 ZSOSOWNIE Rozdzielcze suwkowe sterowne elektrycznie typ WE5 są przeznczone

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny z czujnikiem położenia suwaka i zintegrowaną elektroniką typ USEEB6. do 35 MPa do 80 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozdzielacz proporcjonalny z czujnikiem położenia suwaka i zintegrowaną elektroniką typ USEEB6. do 35 MPa do 80 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdzielacz proporcjonalny z czujnikiem położenia suwaka i zintegrowaną elektroniką typ USEE6 WN6 do 5 MPa do 80 dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OSŁUGI WK 428 867 10.2016 ZSTOSOWNIE Rozdzielacz proporcjonalny

Bardziej szczegółowo

RPEK1-03. Opis funkcjonalny. Rozdzielacze suwakowe sterowane bezpośrednio elektrycznie HP /2012

RPEK1-03. Opis funkcjonalny. Rozdzielacze suwakowe sterowane bezpośrednio elektrycznie HP /2012 Rozdzielcze suwkowe sterowne ezpośrednio elektrycznie Wielkość nom. 03 p mx do 250 r Q mx do 20 L/min REK1-03 H 4027 07/2012 Zstępuje 4027 12/2007 Rozdzielcze suwkowe 4/3, 4/2 sterowne ezpośrednio elektrycznie

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD WN6,, do 6 Ma do 250 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 450 6.15 ZASOSOWANIE Zadaniem zaworu przelewowego sterowanego bezpośrednio typ DBD jest

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6

Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6 Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6 WN6 do 21 MPa do 22 dm /min WK 420 840 04.201 ZASTOSOWANIE Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6 przeznaczony jest do niezależnego od ciśnienia i temperatury

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór przelewowy typ WZPPE

Proporcjonalny zawór przelewowy typ WZPPE ZASOSOWANIE WN0, 0, 0 do,5 Ma do 600 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI Zawór przelewowy sterowany elektrycznie proporcjonalnie typ WZE jest stosowany do regulacji ciśnienia w układzie hydraulicznym.

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny 3-drogowy regulator przepływu, nabojowy typ WDUD6

Proporcjonalny 3-drogowy regulator przepływu, nabojowy typ WDUD6 Proporcjonalny -drogowy regulator przepływu, nabojowy typ WDUD6 WN6 do 2 MPa do 2 dm /min KARTA KATALGWA - INSTRUKCJA BSŁUGI WK 426 070 12.201 ZASTSWANIE -drogowy regulator przepływu sterowany elektrycznie,

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S22

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S22 Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S22 3 WN22 do 31,5 MPa do 300 dm /min KAR ARA KAAOGOWA - INSRU RUKCJA OBSŁUGI WK 450 229 01.2012 ZASOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S22 22 służy

Bardziej szczegółowo

Iskrobezpieczne zawory proporcjonalne przelewowe typu IWZP(P, S, G)E10 oraz zawór wstępnego sterowania typu IWZEP6 3

Iskrobezpieczne zawory proporcjonalne przelewowe typu IWZP(P, S, G)E10 oraz zawór wstępnego sterowania typu IWZEP6 3 ZASOSOWANIE OIS DZIAŁANIA Iskrobezpieczne zawory proporcjonalne przelewowe typu IWZ(, S, G)E0 oraz zawór wstępnego sterowania typu IWZE WN0 do 0 Ma do 00 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI Iskrobezpieczne

Bardziej szczegółowo

Niklowany mosiądz. Przyłącze elektryczne Przewód 2 m Przewód 2 m Przewód 2 m Złącze/M8 Przewód 2 m

Niklowany mosiądz. Przyłącze elektryczne Przewód 2 m Przewód 2 m Przewód 2 m Złącze/M8 Przewód 2 m CZUJIKI IDUKCYJE Wielkość oudowy 3 mm M4 x 0,5 4 mm 4 mm M5 x 0,5 Stref dziłni Sn 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,0 mm Instlcj Do wudowni Do wudowni Do wudowni Do wudowni Do wudowni 22 22 25 25 38 Wskznie

Bardziej szczegółowo

Zawory kierunkowe wielkość 06 WL Wymiary instalacyjne ISO 4401/DIN A6

Zawory kierunkowe wielkość 06 WL Wymiary instalacyjne ISO 4401/DIN A6 Zwory kierunkowe wielkość 0 WL.0 Wymiry instlcyjne ISO 01/DIN 0 Zwory kierunkowe wielkość 0 wymiry instlcyjne ISO 01 / DIN 0 0 Zwory kierunkowe wielkość 0 wymiry instlcyjne ISO 01 / DIN 0 0 Opis Oznczeni

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 Rozdzielacz proporcjonalny typ US6 WN6 do 31,5 MPa do 32 3 dm /min WK 420 520 04.2011 ZSTOSOWNIE Rozdzielacz proporcjonalny typ US6 jest przeznaczony do sterowania kierunkiem i szybkością ruchu odbiornika.

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ UZPD30

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ UZPD30 Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ UZD30 WN30 do 31,5 Ma do 330 dm 3/min WK 499 840 01.2013 ZASOSOWANIE Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego ciśnienia w całym układzie

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZRS6

Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZRS6 Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZRS6 WN6 do 5 MPa do 40 dm /min WK 499 979 08.2011 ZSTSWNIE Zawór redukcyjny sterowany elektrycznie, proporcjonalnie typ WZRS6 ZRS6 stosowany jest do redukowania

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny sterowany pośrednio ze zintegrowaną elektroniką typ USAEP10 WN 10. do 35 MPa do 180 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozdzielacz proporcjonalny sterowany pośrednio ze zintegrowaną elektroniką typ USAEP10 WN 10. do 35 MPa do 180 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdzielacz proporcjonalny sterowany pośrednio ze zintegrowaną elektroniką typ USEP10 WN 10 do 5 MPa do 180 dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OSŁUGI WK 48 690 10.016 ZSTOSOWNIE 4-drogowy rozdzielacz proporcjonalny

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik ciśnienia typ HED2

Przekaźnik ciśnienia typ HED2 Przekaźnik ciśnienia typ HED2 - do 21 MPa - KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 450 239 06.2016 ZASTOSOWANIE Przekaźnik ciśnienia typ HED2 jest przeznaczony do włączania i wyłączania obwodów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik ciśnienia typ HED3

Przekaźnik ciśnienia typ HED3 Przekaźnik ciśnienia typ HED3 - do 40 MPa - KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 450 240 06.2016 ZASTOSOWANIE Przekaźnik ciśnienia typ HED3 jest przeznaczony do włączania i wyłączania obwodów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S16 służy

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S16 służy Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S16 3 WN16 do 31,5 MPa do 200 dm /min KAR ARA KAAOGOWA - INSRU RUKCJA OBSŁUGI WK 450 310 01.2012 ZASOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S16 służy

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 seria 32

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 seria 32 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE6 seri 2 WN6 do 5 M do 8 dm /min KR RT KTLOGOW - INSTRU RUKCJ OBSŁUGI WK 42 97 2.24 ZSTOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE6 przeznczony

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany warstwowy typ Z2S10

Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany warstwowy typ Z2S10 Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany warstwowy typ Z2S0 3 WN0 do 35 MPa do 80 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OBSŁUGI WK 450 309 08.207 ZASTOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany warstwowy

Bardziej szczegółowo

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6 Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6 WN 6 do 35 MPa 3 do 6 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 425 72 3.25 ZASTOSOWANIE Zawór odciążający typ UZOD6 stosowany jest w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZRS6

Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZRS6 Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZRS6 WN6 do 5 MPa do 40 dm /min WK 499 979 04.201 ZSTSWNIE Zawór redukcyjny sterowany elektrycznie, proporcjonalnie typ WZRS6 ZRS6 stosowany jest do redukowania

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

Zawór hamujący typ UZPHD4

Zawór hamujący typ UZPHD4 Zawór hamujący typ UZPHD4 WN4 3 do 31,5 MPa do 0 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OBSŁUGI WK 496 390 05.014 ZASTOSOWANIE Zawór hamujący typ UZPHD4 przeznaczony jest do: realizacji swobodnego

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 seria 32

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 seria 32 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE6 seri 3 WN 6 do 3,5 M do 8 dm 3/min KR R KLOGOW - INSRU RUKCJ OSŁUGI WK 4 97 5. ZSOSOWNIE Rozdzielcze suwkowe sterowne elektrycznie typ WE6 są przeznczone

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny warstwowy typ WZZC6

Zawór zwrotny warstwowy typ WZZC6 WN6 Zawór zwrotny warstwowy typ WZZC6 do,5 MPa do 60 dm /min WK 4 440 07.0 ZASTOSOWANIE Zawór zwrotny typ WZZC6 jest dedykowany do współpracy z rozdzielaczami o przyłączu płytowym. Umożliwia on przepływ

Bardziej szczegółowo