Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10"

Transkrypt

1 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE WN do,5 M do dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE jest przeznczony do zminy kierunku przepływu cieczy hydrulicznej w ukłdzie co umożliwi zminę kierunku ruchu odiornik njczęściej tłoczysk cylindr lu silnik hydrulicznego orz relizcję stnów: strt, stop. rzystosowny jest do montżu płytowego w dowolnym położeniu w ukłdch hydrulicznych. Wyró spełni wymgni dyrektywy 6/95/WE dl npięć: 5 5 V prądu przemiennego 75 5 V prądu stłego OIS DZIŁNI 4WE G -5/G4NZ4 5 4 Główne elementy rozdzielcz typ WE to korpus (), elektromgnesy (), suwk - tłoczek (), sprężyny centrujące (4) i przyciski ręcznego przesterowni (5). rzesterownie rozdzielcz nstępuje po przesunięciu suwk () w jedno ze skrjnych położeń przez ezpośrednio n niego dziłjący elektromgnes (). owrót do położeni środkowego (ezprądowego) wymuszją sprężyny centrujące (4). Ksztłt suwk () (rozstw krwędzi sterujących) powoduje zminę konfigurcji połączeń pomiędzy komormi:,,,. W sytucjch rku zsilni przesunięcie suwk () możn dokonć ręcznie przyciskiem (5) - tylko dl wersji elektromgnesu z przyciskiem ręcznego przesterowni. W przypdku przewidywni tkiej sytucji rozdzielcz nleży montowć w miejscu umożliwijącym dostęp. 6 Wersj WE.../OF... - tylko dl suwków:, C, D. Rozdzielcz - położeniowy ez sprężyn powrotnych z ztrzskiem. ołożenie suwk () jest ustlne i podtrzymywne n ztrzsku (6), zminę wywołuje się podniem impulsu npięci n jeden z elektromgnesów (). yp WE - - WK

2 OIS DZIŁNI DNE ECHNICZNE Wersj WE.../O... - tylko dl suwków:, C, D. Rozdzielcz -położeniowy ez sprężyn powrotnych. ołożenie suwk ustl i podtrzymuje ktulnie złączony elektromgnes. W tej wersji nie m położeni ezprądowego gdyż suwk nie m wtedy ustlonej pozycji. Wersj WE.../... - rozdzielcz w tej wersji posid zwężke dłwiącą w knle. Ciecz hydruliczn Lepkość nominln cieczy Zkres lepkości Zkres tempertury cieczy (w ziorniku) Zkres tempertury otoczeni Mx ciśnienie prcy Ms olej minerlny Wymgn kls czystości oleju ISO 446 kls /8/5 rzekrój przepływu w położeniu środkowym schemty wg str. 4 Npięcie nominlne zsilni elektromgnesów 7 mm /s w temperturze 55 oc,8 do 8 mm /s zlecny o 4 C do 55 oc mx - o C do +7 o C o o - C do +5 C knły,,, 5 M knł M rodzj suwk kierunek przepł. przekrój przepł. Q olerncj npięci zsilni ±% oór mocy (prąd stły) 45 W Moc podtrzymując (prąd przemienny) _ Moc włączeniow (prąd przemienny) _ Czs przesterowni Mx licz przesterowń Stopień ochrony I 65 empertur cewki elektromgnesu DC W V 5,5 mm,5 mm mm mm wersje z elektr. WE ,6 kg WE...H , kg wersje z elektr. WE...- 6, kg WE...H ,7 kg C wtyczk z prostownikiem V 4V V V- 5Hz V- 5Hz V- 5Hz o mx 5 C zł. do 6 ms wył. do 4 ms 5 zł./h C zsilnie ezpośrednie V- 5Hz ±% V 46 V zł. do 45 ms wył. do ms zł./h WK yp WE

3 WYMGNI MONŻU I EKSLOCJI. Rozdzielcz nleży użytkowć tylko w pełni sprwny i prwidłowo przyłączony do instlcji elektrycznej. rzyłącznie lu odłącznie od instlcji elektrycznej musi yć wykonywne przez wykwlifikowny personel.. Łączówk uziemijąc ( ) musi yć połączon z przewodem ochronnym (E ) w instlcji zsiljącej zgodnie z odpowiednimi przepismi.. Wtyczk elektromgnesu powinn przylegć dokłdnie do gnizd i nleży ją zezpieczyć poprzez dokręcenie wkręt mocującego do oporu. Zrni się eksplotcji rozdzielcz, jeżeli wtyczk nie jest zezpieczon i nie jest zpewnion szczelność i odpowiedni zcisk kl w dłwnicy wtyczki. 4. Dl rozdzielczy w wersji W-5 nleży wykluczyć jednoczesne złączenie dwóch elektromgnesów tego smego rozdzielcz (niepełne przesterownie elektromgnesu prowdzi do przegrzni i uszkodzeni uzwojeń cewki). 5. odczs eksplotcji nleży utrzymć zlecną w niniejszej Krcie Ktlogowej - Instrukcji Osługi lepkość cieczy hydrulicznej. 6. y zpewnić ezwryjną i ezpieczną prcę rozdzielcz nleży systemtycznie sprwdzć: stn połączeni elektrycznego dziłnie zworu czystość cieczy hydrulicznej 7. Ze względu n ngrzewnie się cewki elektromgnesu i korpusu rozdzielcz do wysokiej tempertury rozdzielcz powinien yć umiejscowiony tk, y wyeliminowć możliwość przypdkowego kontktu z cewką lu korpusem podczs eksplotcji lu nleży przewidzieć odpowiednie osłony zgodnie z wymgnimi norm europejskich: N - EN ISO 7 - i N - EN Dl zpewnieni szczelności przyłącz rozdzielcz do ukłdu hydrulicznego nleży przestrzegć wymirów pierścieni uszczelnijących, momentów dokręceni i prmetrów prcy rozdzielcz podnych w niniejszej Krcie Ktlogowej - Instrukcji Osługi. 9. Osługujący rozdzielcz musi yć zpoznny z treścią niniejszej Krty Ktlogowej - Instrukcji Osługi. yp WE - - WK

4 SCHEMY Symole grficzne rozdzielczy -położeniowych WE.../... WE.../... - S... Symole grficzne suwków położeni roocze i pośrednie położeni roocze WE.../... WE.../... E Symole grficzne rozdzielczy -położeniowych WE... /... - S... WE... /... - M położeni roocze i pośrednie WE.../... - S... G G WE.../... - M położeni roocze E położeni roocze i pośrednie położeni roocze E UWG: rzekroje przepływu w położeniu środkowym relizowne przez tłoczki: Q, W, V - wg dnych technicznych n str. F G H J L M Q R U V W F G H J L M Q R U V W F G H J L M Q R U V W yp WE WK

5 SCHEMY Symole grficzne rozdzielczy -położeniowych wersje z położenimi, WE.../... WE.../O... WE.../OF... WE.../... WE.../... - S... WE.../... - S... G WE.../... - M WE.../... - M UWG: (*) - wersje WE.../O...;.../OF...;.../O...H...;.../OF...H... tylko z suwkmi - schemt:, C, D G Symole grficzne suwków położeni roocze i pośrednie położeni roocze położeni roocze i pośrednie położeni roocze C D D Y Y WK yp WE

6 WYMIRY GRYOWE I RZYŁĄCZENIOWE wersj WE.../...Z4... (przyłącze elektryczne typ ISO 44) 5 O - 4 pogł 4 O6,6-4 otw H ,5 8 69,5 min M6 gł - 4otw,4,5 46 6, O, (mx)- 4 otw* (,,, ) 54 5,8 7, 7 6, Opcj przyłącz elektrycznego...z4... (ISO 44) wtyczk typ npięcie ster. (DC) ISO 44 (DIN ) V, 4V, V wtyczk typ ISO 44 (DIN ) z prostownikiem npięcie ster. (C) V, V, V 9 (min) r,/ mm,6,* 8,5 7 wymir H 9 - Elektromgnes od strony - Elektromgnes od strony - Wtyczk od strony - typ ISO 44 (DIN ) 4 - Wtyczk od strony - typ ISO 44 (DIN ) 5 - Wtyczk - typ ISO 44 (DIN ) z prostownikiem 6 - ierścień uszcz. o-ring x - szt. 5/kpl (,,,, ) 7 - Wymir rozdzielcz z elektromgnesmi - od str., -położeniowego centrownego sprężynmi (schemty suwków:e, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str.4) -położeniowego ez sprężyn powrotnych -położeniowego ez sprężyn z ztrzskiem (schemty suwków:, C, D - wg str. 5) 8 - Wymir rozdzielcz z elektromgnesem - od str. -położeniowego centrownego sprężynmi (schemty suwków:, C, D, D, E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4, 5) 9 - Wymir rozdzielcz z elektromgnesem - od str. -położeniowego centrownego sprężynmi (schemty suwków:, Y, Y, E, F, G,H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4, 5) - Konfigurcj otworów powierzchni płyty przyłączeniowej zgodn z normą ISO 44 oznczenie ISO (wielkość nominln CEO 5) UWG: (*) - wystrczjące jest wykonnie przyłącz z jednym otworem od strony knłu lu - otwory i są połączone knłem w korpusie rozdzielcz. śruy mocujące M6 x wg N -EN ISO 476 (N/M-8) - szt. 4 / komplet moment dokręceni Md = 5 Nm. - Wymgny stn powierzchni płyty przyłączeniowej yp WE WK

7 WYMIRY GRYOWE I RZYŁĄCZENIOWE wersj WE.../...W-5...Z4... (elektromgnesy n prąd przemienny; przyłącze elektryczne typ ISO 44) ,5 9 6 UWG: ozostłe wymiry, opis pozostłych elementów rysunku rozdzielcz; konfigurcj otworów i wymgni stnu powierzchni płyty przyłączeniowej jk w wersji WE.../...Z4 z elektromgnesmi n prąd stły wg str. 6 - Elektromgnes n prąd przemienny (z zsilniem ezpośrednim) od strony - Elektromgnes n prąd przemienny (z zsilniem ezpośrednim) od strony UWG: Nleży wykluczyć jednoczesne złączenie dwóch elektromgnesów tego smego rozdzielcz (niepełne przesterownie elektromgnesu prowdzi do przegrzni i uszkodzeni uzwojeń cewki). - Wtyczk od strony - typ ISO 44 (DIN ) 4 - Wtyczk od strony - typ ISO 44 (DIN ) WK yp WE

8 WYMIRY GRYOWE I RZYŁĄCZENIOWE wersje -położeniowe WE.../...H Z4...;.../...HS Z4... wersje -położeniowe WE.../O...H Z4...;... /OF... H Z4... WE.../O...HS Z4...;... /OF...HS Z ruch rooczy ruch jłowy = 6 = = 6 = ruch rooczy ruch jłowy O - 4 pogł. O6,6-4 otw. ~8 ~ , O O O , ,5 6 Opcj przyłącz elektrycznego...z4... (ISO 44) wtyczk typ npięcie sterowni (DC) ISO 44 (DIN ) V, 4V, V wtyczk typ ISO 44 (DIN ) z prostownikiem npięcie sterowni (C) V, V, V wymir H 9 UWG: konfigurcj otworów i wymgni stnu powierzchni płyty przyłączeniowej jk w wersji WE.../...Z4... wg str. 6 WK Elektromgnes od strony - Elektromgnes od strony - Wtyczk - typ ISO 44 (DIN ) 4 - Wtyczk - typ ISO 44 (DIN ) 5 - ierścień uszcz. o-ring 9, x,8 - szt. 4/kpl (,,, ) 6 - Wymir rozdzielcz z elektromgnesmi - od str., -położeniowego centrownego sprężynmi wersje WE.../...H...;...HS... (schemty suwków: E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4) -położeniowego ez sprężyn powrotnych wersje WE.../O...H...;.../O...HS... -położeniowego ez sprężyn z ztrzskiem wersje WE.../OF...H....../OF...HS... (schemty suwków:, C, D, - wg str. 5) 7 - ozycje dźwigni sterowni ręcznego w wersjch: WE.../...H...; WE6.../O...H...;.../OF...H ozycje dźwigni sterowni ręcznego w wersjch: WE.../...HS...; WE6.../O...HS...;.../OF...HS... UWGI: o przesterowniu rozdzielcz z pomocą dźwigni sterowni ręcznego, powrót dźwigni do położeni początkowego (neutrlnego) nstępuje smoczynnie. o przesterowniu rozdzielcz z pomocą elektromgnesu dźwigni ręczn nie jest ktywn. yp WE

9 WYMIRY GRYOWE I RZYŁĄCZENIOWE wersje -położeniowe WE.../...H Z4...;.../...HS Z ruch rooczy 6 = = ruch jłowy () () ~8 ~57 6 O- 4 pogł. O6,6-4 otw O O8 4 77, O , Opcj przyłącz elektrycznego...z4... (ISO 44) wtyczk typ npięcie sterowni (DC) ISO 44 (DIN ) V, 4V, V wtyczk typ ISO 44 (DIN ) z prostownikiem npięcie sterowni (C) V, V, V 54 8,5 9 wymir H 9 UWG: konfigurcj otworów i wymgni stnu powierzchni płyty przyłączeniowej jk w wersji WE.../...Z4... wg str. 6 - Elektromgnes od strony - Elektromgnes od strony - Wtyczk od strony - typ ISO 44 (DIN ) 4 - Wtyczk od strony - typ ISO 44 (DIN ) 5 - ierścień uszcz. o-ring x - szt. 5/kpl (,,,, ) 6 - Wymir rozdzielcz -położeniowego z ustlniem sprężyną powrotną z elektromgnesem od strony wersje WE.../...H...;...HS... (schemty suwków:, C, D, D, E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W wg str. 4, 5) 7 - Wymir rozdzielcz -położeniowego z ustlniem sprężyną powrotną z elektromgnesem od strony wersje WE.../...H......HS... (schemty suwków:, Y, Y, E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W wg str. 4, 5) 8 - ozycje dźwigni sterowni ręcznego w wersji WE.../...H... z elektromgnesem od strony 9 - ozycje dźwigni sterowni ręcznego w wersji WE.../...HS... z elektromgnesem od strony - ozycje dźwigni sterowni ręcznego w wersji WE.../...H... z elektromgnesem od strony - ozycje dźwigni sterowni ręcznego w wersji WE.../...HS... z elektromgnesem od strony UWGI: o przesterowniu rozdzielcz z pomocą dźwigni sterowni ręcznego, powrót dźwigni do położeni początkowego (neutrlnego) nstępuje smoczynnie. o przesterowniu rozdzielcz z pomocą elektromgnesu dźwigni ręczn nie jest ktywn. yp WE WK

10 CHRKERYSYKI Chrkterystyki oporów przepływu o dl lepkości cieczy hydrulicznej ν = 4 mm /s i tempertury t = 5 C p [M],4,,,,,9,8,7,6,5,4,,, wykresy chrkterystyk p(q) rozdzielcz typ WE... w wersjch z różnymi suwkmi Q [dm /min] symol suwk nr wykresu chrkterystyki schemty wg str. 4, 5, C D, Y E F G H J L M Q R U, V W kierunek przepływu D Y symol su wk poł. centr. - schemt - str. 4 F G, H nr wykresu chrkterystyki kierunek przepływu symol su wk nr wykresu c hrkterystyk i poł. zster. - kierunek przepływu schemt - str. 4 R Chrkterystyki zkresów dziłni wykresy chrkterystyk p-q rozdzielcz typ WE... w wersji z elektromgnesmi n prąd stły dl różnych suwków,5 5 p [M] Q [dm /min] UWG: odne wrtości przepływów grnicznych odnoszą się do symetrycznego przepływu przez wszystkie knły t.j. jeżeli z knłu do wpływ olej to tk sm jego symol suwk schemty - str. 4, 5 C, C/O, C/ OF D, D/O, D/O F, Y M nr wykresu chrkterystyki E J, H, Q, W 4 R 5 L 6 U 7, /OF, 8 V 9 F,, G D, Y ilość wypływ z knłu do (dotyczy rozdzielczy 4 - drogowych ). Wielkość niesymetrii wpływ n pogorszenie prmetrów. WK yp WE

11 CHRKERYSYKI dl lepkości cieczy hydrulicznej v = 4 mm o /s i tempertury t = 5 C Chrkterystyki zkresów dziłni p [M] wykresy chrkterystyk p-q rozdzielcz typ WE... w wersji z elektromgnesmi n prąd przemienny z zsilniem ezpośrednim dl różnych suwków, Q [dm /min] symol suwk schemty - str. 4, 5 nr wykresu chrkterystyki E, W D L H 4 V 5 6 C, Y 7 M, Q 8 J 9 U G p [M], Q [dm /min] UWG: odne wrtości zkresów dziłni odnoszą się do symetrycznego przepływu przez wszystkie knły tzn. jeżeli z knłu do wpływ olej to tk sm jego ilość wypływ z knłu do (dot. rozdzielczy 4-drogowych). Wielkość niesymetrii wpływ n pogorszenie prmetrów. yp WE - - WK

12 WYOSŻENIE DODKOWE ROZDZIELCZ Czujnik kontroli położeni suwk typ S Dne techniczne uzupełnijące Czujnik indukcyjny Rodzj położeni indukcyjny zliżeniowy N Zkres npięci zsilni Mx prąd ociążeni Rodzj przyłącz - V DC m Stopień ochrony I 65 Ms rozdzielcz z elektromgnesem i iem z elektromgnesmi i iem z elektromgnesmi i mi gwint zewnętrzny Mx; 4 ieguny (piny), kg,7 kg, kg Schemty przyłącz elektrycznego indukcyjnego typ S typ S typ S ukłd styków (pinów) złącz m 4 m -V DC -V DC Symole grficzne rozdzielczy i stny wyjść ów Stn wyjści indukcyjnego w zleżności od położeni suwk - stn eznpięciowy n styku wyjściowym - stn npięciowy n styku wyjściowym wersj -położeniow Symol grficzny rozdzielcz monitorownie pozycji i monitorownie pozycji typ S typ S po str. po str. po str. po str. 5 5 położenie suwk [%] typ S 5 5 położenie suwk [%] typ S po str. po str. po str. po str. 5 5 położenie suwk [%] 5 5 położenie suwk [%] yp WE - - WK

13 WYOSŻENIE DODKOWE ROZDZIELCZ Czujnik kontroli położeni suwk typ S Stn wyjści indukcyjnego w zleżności od położeni suwk wersj -położeniow WE... (z położenimi, ) elektromgnes i po stronie monitorownie pozycji monitorownie pozycji Symol grficzny rozdzielcz typ S typ S typ S typ S 5 położenie suwk [%] 5 położenie suwk [%] wersj - położeniow WE... (z położenimi, ) elektromgnes i po stronie monitorownie pozycji monitorownie pozycji typ S typ S typ S typ S 5 położenie suwk [%] 5 położenie suwk [%] typ S typ S monitorownie pozycji 5 położenie suwk [%] wersj - położeniow WE...;...C...;...D...;.../O...;.../OF... po stronie typ S typ S monitorownie pozycji 5 położenie suwk [%] wersj - położeniow WE...;...Y... po stronie monitorownie pozycji monitorownie pozycji typ S typ S typ S typ S 5 położenie suwk [%] 5 położenie suwk [%] WK yp WE

14 WYOSŻENIE DODKOWE ROZDZIELCZ Czujnik kontroli położeni suwk typ S Wymiry grytowe wersj z elektromgnesmi i mi przesterowni M x 5 7 (min) wersj z elektromgnesem i iem przesterowni 6 69, ,5 wersj z elektromgnesmi i iem przesterowni ln przyłącz orz wymgny stn powierzchni przyłączeniowej wg str. 6 UWGI : Rozdzielcz z iem położeni suwk jest frycznie wyregulowny, jkiekolwiek regulcje w rozdzielczu mogą yć wykonywne wyłącznie przez producent W przypdku wdy lu rozdzielcz nleży wymienić kompletny rozdzielcz - Wymir rozdzielcz z elektromgnes mi -, i mi położeni suwk -położeniowego centrow nego sprężynm i WE.../...S...;...S... (schemty suwków: E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4) - Wymir rozdzielcz z elektromgnesem - od strony i iem położeni suwk -położeniowego centrow nego sprężyn mi WE.../...S...;...S... (schemty suwków:, C, D, E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4, 5) - Wymir rozdzielcz z elektromgnesem - od strony i iem położeni suwk -położeniowego centrow nego sprężyn mi WE.../...S...;...S... (schemty suwków:, Y, E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4, 5) 4 - Wymir rozdzielcz z elektromgnes mi - od str., i iem krńcowego poł ożeni suwk - od str. -położeniowego ez sprężyn powro tnych WE.../O...S...;...S... -położeniowego ez sprężyn z ztrzskiem WE.../OF...S...;...S... (schemty suwków:, C, D - wg str. 5) 5 - Dystns do montżu wtyczki i przewodu (wtyczki nie uwidocznione n rysunku, dostrczne n osone zmówienie wg krty ktlogowej WK ). 6 - ierścień uszcz. o-ring x - szt. 5 /kpl (,,,, ) yp WE WK

15 WYOSŻENIE DODKOWE ROZDZIELCZ Czujnik kontroli położeni suwk typu M (tylko dl wersji -położeniowych centrownych sprężynmi) Dne techniczne uzupełnijące Czujnik typ M Rodzj położeni z dwom lterntywnymi wyjścimi typu N Zkres npięci zsilni 4 VDC +% -% Mx prąd ociążeni 4 m Rodzj przyłącz Stopień ochrony I 65 Ms rozdzielcz gwint zewnętrzny Mx; 4 ieguny (piny) mx 4,6 kg UWG : Czujników indukcyjnych typ M nie nleży łączyć szeregowo. Schemty przyłącz elektrycznego indukcyjnego typ M N 4 Ukłd styków (pinów) złącz 4 Symole grficzne rozdzielczy i stny wyjść Stn wyjści typ M w zleżności od położeni suwk - stn eznpięciowy n styku wyjściowym - stn npięciowy n styku wyjściowym wersj -położeniow WE... (z położenimi, ) elektromgnes po stronie, po stronie Symol grficzny rozdzielcz monitorownie pozycji monitorownie pozycji G 5 5 położenie suwk [%] położenie suwk [%] wersj - położeniow WE... (z położenimi, ) elektromgnes po stronie i po stronie monitorownie pozycji monitorownie pozycji G 5 położenie suwk [%] 5 położenie suwk [%] WK yp WE

16 WYOSŻENIE DODKOWE ROZDZIELCZ Czujnik kontroli położeni suwk typ M (tylko dl wersji -położeniowych centrownych sprężynmi) Symole grficzne rozdzielczy i stny wyjść Stn wyjści typ M w zleżności od położeni suwk - stn eznpięciowy n styku wyjściowym - stn npięciowy n styku wyjściowym wersj - położeniow WE...;... C...;... D...;...D... po stronie Symol grficzny rozdzielcz monitorownie pozycji monitorownie pozycji 5 5 położenie suwk [%] położenie suwk [%] wersj - położeniow WE...;...Y...;...Y... po stronie monitorownie pozycji monitorownie pozycji G G 5 położenie suwk [%] 5 położenie suwk [%] yp WE WK

17 WYOSŻENIE DODKOWE ROZDZIELCZ Czujnik kontroli położeni suwk typu M (tylko dl wersji dwupołożeniowych centrownych sprężynmi) Wymiry grytowe Wersj z elektromgnesem po stronie i iem typ M 5 M x (mx) 7 (min) 54 8,5 Wersj z elektromgnesem po stronie i iem typ M 9 ln przyłącz orz wymgny stn powierzchni przyłączeniowej wg str. 6 UWGI: Rozdzielcz z iem położeni suwk jest frycznie wyregulowny, jkiekolwiek regulcje w rozdzielczu mogą yć wykonywne wyłącznie przez producent. W przypdku wdy lu rozdzielcz nleży wymienić kompletny rozdzielcz. - Wymir rozdzielcz z elektromgnesem - z iem typ M -położeniowego centrownego sprężynmi (schemty suwków:, C, D, D, E, F, G, H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4, 5) - Wymir rozdzielcz z elektromgnesem - z iem typ M -położeniowego centrownego sprężynmi (schemty suwków:, Y, Y, E, F, G,H, J, L, M,, Q, R,, U, V, W - wg str. 4, 5) - Dystns do montżu wtyczki i przewodu (wtyczki nie uwidocznione n rysunku, dostrczne n oddzielne zmówienie wg krty ktlogowej WK ) 4 - ierścień uszcz. o-ring x - szt. 5 /kpl (,,,, ) WK yp WE

18 SOSÓ ZMWINI WE Ilość dróg przepływu -drogowy (tylko z suwkmi, ) = 4-drogowy (z pozostłymi suwkmi) = 4 Wielkość nominln (WN) WN = Symol suwk schemty suwków - wg str. 4, 5 Numer serii konstrukcyjnej (-9) -niezmienne wymiry przyłącz i zudowy = X seri 5 = 5 Centrownie/ustlnie położeni suwk z pomocą sprężyn powrotnych = ez oznczeni ez sprężyn powrotnych (tylko suwki, C, D) = O ez sprężyn powrotnych z ztrzskiem (tylko suwki, C, D) = OF Npięcie zsilni elektromgnesów V DC = G 4V DC = G4 V DC = G V C 5Hz (wtyczk z prostownikiem) = WR V C 5Hz (wtyczk z prostownikiem) = WR V C 5Hz (wtyczk z prostownikiem) = WR V C 5 Hz (zsilnie ezpośrednie prądem przemiennym) = W-5 Sterownie ręczne elektromgnesów z przyciskiem ręcznego przesterowni = N ez przycisku ręcznego przesterowni (tylko dl wersji z iem typ M) = ez oznczeni Sterownie rozdzielcz dźwignią ręczną ez dźwigni sterowni ręcznego z dźwignią sterowni ręcznego ustwioną pionowo z dźwignią sterowni ręcznegoo ustwioną ukośnie Rodzj przyłącz elektrycznego wtyczk ISO 44 (DIN ) ez LED wtyczk ISO 44 (DIN ) z LED = ez oznczeni = H = HS = Z4 = Z4L Zwężk dłwiąc (w knle ) ez zwężki = ez oznczeni zwężk φ,8 = 8 zwężk φ, = zwężk φ, = zwężk φ, = WK yp WE

19 SOSÓ ZMWINI * Ewentulne dodtkowe wymgni określone w sposó opisowy (uzgodnione z producentem) Monitorownie pozycji suwk monitorownie pozycji - zero (wersje -położeniowe orz -położeniowe z położenimi (, ) lu (, )) = monitorownie pozycji (wersje -położeniowe z położenimi (, ) lu (, ) monitorownie pozycji (wersje -położeniowe z położenimi (, ) lu (, ) monitorownie pozycji i (wersje -położeniowe) = = = Czujnik przesterowni suwk kontroli położeni suwk typ S kontroli położeni suwk typ S kontroli położeni suwk typ M (tylko dl wersji -położeniowych centrownych sprężynmi) UWG: Możliwość montżu przesterowni suwk w wersji z dźwignią sterowni ręcznego (opcje...h......hs...) dostępn po uzgodnieniu z producentem = S = S = M Rodzj uszczelnieni NR (dl cieczy n zie olejów minerlnych) FKM (dl cieczy n zie estrów fosfornowych) = ez oznczeni = V UWGI: Rozdzielcz nleży zmwić wg kodu, ustlonego z symoli wg powyższego digrmu. Symole zznczone drukiem pogruionym oznczją preferowne wersje wykonni dostępne w krótkim terminie dostwy. rzykłd kodu rozdzielcz w zmówieniu: 4WE E -5/G4 N Z4 8-S yp WE WK

20 RZYKŁD ZSOSOWNI W UKŁDZIE HYDRULICZNYM 4WE J... M ŁYY RZYŁĄCZENIOWE I ŚRUY MOCUJĄCE łyty przyłączeniowe nleży zmwić wg krty ktlogowej WK Symole płyt: G 66/ - przyłącz gwintowe G /8 G 67/ - przyłącz gwintowe G / G 89/ - przyłącz gwintowe G /4 G 67/ - przyłącz gwintowe M x,5 łyt przyłączeniow i śruy do montżu rozdzielcz M6 x 5 -,9 wg N-EN ISO 476 (N/M-8) szt.4/komplet dostrczne są n oddzielne zmówienie. Moment dokręceni śru Md = 5 Nm. UWG: Symol płyty zznczony drukiem pogruionym ozncz preferowną wersję wykonni dostępną w krótkim terminie dostwy. ONR Wdowice S.. ul. Wojsk olskiego 9 4- Wdowice tel fx WK yp WE

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny sterowany typ UZSG16

Zawór zwrotny sterowany typ UZSG16 Zawór zwrotny sterowany typ UZSG16 WN16 31,5 MPa 200 dm 3/min WK 490 850 07.2008 ZSTOSOWNIE Zawór zwrotny sterowany typ UZSG16 stosowany jest w układach hydraulicznych, w których wymagany jest swobodny

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Płyta przyłączeniowa szeregowa typ ULRA10

Płyta przyłączeniowa szeregowa typ ULRA10 Płyta przeniowa szeregowa typ ULR10 WN10 31,5 MPa WK 450 500 03.2012 ZSOSOWNIE Płyty przeniowe szeregowe typ ULR LR10 10 są stosowane do montażu bloków sterowniczych z elementów produkowanych przez Ponar

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

Przepływowe pompy zębate KF 4... 80

Przepływowe pompy zębate KF 4... 80 Przepływowe pompy zęte K... Spis Zespół treści silnik - pomp kcesori Opis : przyłącz ne techniczne Wymiry Stron Spis Stron Zlety lnsz produktu gwintown Uwgi Spis............................... 2 plikcje...........................

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE ODLEWÓW STALIWNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12680-1

ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE ODLEWÓW STALIWNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12680-1 Dr inż. MAREK ŚLIWOWSKI NDTEST Sp. z o.o. Wrszw WSTĘP W rmch prc Komitetu Technicznego CEN/TC 190 Wyroy odlewne we współprcy z CEN/TC 190/WG4.10 Wdy wewnętrzne oprcowywne są nstępujące normy wyrou: EN

Bardziej szczegółowo

SIlNIk POdwOZIE SERwIS kompetencja w CZęśCIACH SAmOCHOdOwyCH BROSZURA TECHNICZNA ElEmENTy UkłAdU ROZRZądU

SIlNIk POdwOZIE SERwIS kompetencja w CZęśCIACH SAmOCHOdOwyCH BROSZURA TECHNICZNA ElEmENTy UkłAdU ROZRZądU Silnik Podwozie Serwis Kompetencj w częścich smochodowych ROSZUR TECHNICZN ElemENTy ukłdu ROZRZądu . HISTORI SPIS TREŚCI. Histori. Ukłd rozrządu. Wymgni. Rodzje. Luz zworowy. Regulcj luzu zworowego. udow

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B 15 50

Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B 15 50 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B 15 50 Seria EV220B 15 50 to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN OGANICZANIE PZEPIĘĆ W YEMACH PZEYŁ YGNAŁÓW Ochron przed przepięcimi w siecich IDN Andrzej ow Wstęp Wzrost zpotrzeowni n usługi odiegjące od klsycznego przekzu telefonicznego spowodowł gwłtowny rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY OSIOWE. Podræcznik uýytkownika

WENTYLATORY OSIOWE. Podræcznik uýytkownika WENTYLATORY OSIOWE Podræcznik uýytkownik 2012 Úrednic króãc wylotowego 100,, mm Seri wentyltor - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1, PF, PF1, F, F1,, 1, L, L1, S, S1, X, X1, X str, Silent-M,

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Cewki do zaworów elektromagnetycznych

Cewki do zaworów elektromagnetycznych Cewki do zaworów elektromagnetycznych Przegląd oferty Podstawowe cewki typu B Strony 43-44 Pozostałe cewki typu B Strona 45 Zawory elektromagnetyczne firmy Danfoss przedstawione w niniejszym katalogu są

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZAWORY VDMA 24563 SERII MACH 18

ZAWORY VDMA 24563 SERII MACH 18 ZAWORY VDMA 45 SERII MACH Zawory MACH zaprojektowane są zgodnie z normą VDMA 45-0- mm. Dostępne w wersjach 5/ i 5/ sterowanych pneumatycznie lub elektrycznie. DANE TECHNICZNE Medium robocze Ciśnienie robocze:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

BELZER ŚCIĄGACZE, PRZECINAKI, ŁYŻKI DO KÓŁ, PRZYRZĄDY DO WYKRĘCANIA URWANYCH ŚRUB

BELZER ŚCIĄGACZE, PRZECINAKI, ŁYŻKI DO KÓŁ, PRZYRZĄDY DO WYKRĘCANIA URWANYCH ŚRUB EZER ŚCIĄGCZE, PRZECINKI, ŁYŻKI DO KÓŁ, PRZYRZĄDY DO WYKRĘCNI URWNYCH ŚRU 584 ŚCIĄGCZE, PRZECINKI, ŁYŻKI DO KÓŁ, PRZYRZĄDY DO WYKRĘCNI URWNYCH ŚRU EZER Ściągcze, przecinki, łyżki do kół, przyrządy do wykręcni

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Broszura katalogowa 2 Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe zasterowanie: przez kabel (końcówki żyły ocynowane) ilość cewek elektromagnetycznych:

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o.

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o. 25-217 Kielce tel. (0-41)361-50-15; 361-91-01 ul. Hauke Bosaka 15 fax (0-41)361-17-51 www.obreiup.com.pl e-mail: obreiup@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego

Ćwiczenie 3. Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego - projektownie Ćwiczenie 3 Dobór ikrosilnik prądu stłego do ukłdu pozycjonującego Instrukcj Człowiek - njlepsz inwestycj Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rch Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Kuźnia Batory

Katalog produktów. Kuźnia Batory Ktlog prouktów Ktlog prouktów Kuźni Btory Kuźni Btory wytwrz różnego rozju wyroby kute z pon 100 gtunków stli. łównymi obiorcmi są brnże: mszynow, energetyczn, motoryzcyjn i okrętow. N liście Klientów

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie Konstrkcje Elementy Mteriły Prost metod sprwdzni fndmentów ze względ n przebicie Prof dr b inż Micł Knff, Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie, dr inż Piotr Knyzik, Politecnik Wrszwsk 1 Wprowdzenie

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o.

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o. 25-217 Kielce tel. (0-41)61-50-15; 61-91-01 ul. Hauke Bosaka 15 fax (0-41)61-17-51 www.obreiup.com.pl e-mail: obreiup@neostrada.pl Pneumatyczne

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

EuropeGAS Wizerunek dealera. Wizytówka. Imię, nazwisko Stanowisko

EuropeGAS Wizerunek dealera. Wizytówka. Imię, nazwisko Stanowisko Wizerunek deler EuropeGAS Wizerunek deler Wizytówk MIEJSCE NA LOGO DEALERA Wymiry: 90 x 50 mm Kolory druku: CMYK: 90/90/0/0 Teksty: CMYK: 90/90/0/0 Podłoże: kred mt 350 g/m 2. Uszlchetnienie: foli mt dwustronnie.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA SCHODOWA V 64-74 MODEL B.I. - BARIERKI NIEZALEŻNE B.R. - BARIERKI CHOWANE KOD INSTRUKCJI. 7 5 1 7 1 1 6/b

PLATFORMA SCHODOWA V 64-74 MODEL B.I. - BARIERKI NIEZALEŻNE B.R. - BARIERKI CHOWANE KOD INSTRUKCJI. 7 5 1 7 1 1 6/b Oryginł Instrukcji Vimec s.r.l Vi Prri, 7-42045 Luzzr - Reggio Emili- Itly Tel. + 39 0522 970 666 - Fx. + 39 0522 970919 www.vimec.iz PLATFORMA SCHODOWA V 64-74 MODEL B.I. - BARIERKI NIEZALEŻNE B.R. -

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWY STATYKI NA PŁASZCZYŹNIE

2. PODSTAWY STATYKI NA PŁASZCZYŹNIE M. DSTY STTYKI N ŁSZZYŹNIE. DSTY STTYKI N ŁSZZYŹNIE.. Zsdy dynmiki Newton Siłą nzywmy wektorową wielkość, któr jest mirą mechnicznego oddziływni n ciło ze strony innych cił. dlszej części ędziemy rozptrywć

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką Informacje ogólne i przegląd programu produkcyjnego Funkcja Zawory VZWE są zaworami 2/2 z pilotem. Służą one do generowania impulsów sprężonego powietrza dla systemów mechanicznego czyszczenia filtrów

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Elektrozawory PNEUMAX 8880 i 8884 - zintegrowane złącze elektryczne

Elektrozawory PNEUMAX 8880 i 8884 - zintegrowane złącze elektryczne Elektrozawory PNEUMAX 8880 i 8884 - zintegrowane złącze elektryczne 1 3 5 7 9 11 13 15 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 24 26 28 30 32 Złącze 25-stykowe dla maksymalnej liczby 11 zaworów monostabilnych

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

Akcesoria szalunkowe

Akcesoria szalunkowe Akesori szlunkowe 1 Akesori szlunkowe Śiągi do deskowń / nkrętki BETOMAX - Śiągi gwintowne - przeznzenie, włśiwośi, zlety Uniwerslne rozwiązni dl nowozesnego udownitw monolityznego. Śiągi gwintowne BETOMAX

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie obliczeń za pomocą programu MathCad

Wspomaganie obliczeń za pomocą programu MathCad Wprowdzenie do Mthcd' Oprcowł:M. Detk P. Stąpór Wspomgnie oliczeń z pomocą progrmu MthCd Definicj zmiennych e f g h 8 Przykłd dowolnego wyrŝeni Ay zdefinowc znienną e wyierz z klwitury kolejno: e: e f

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

wejście wartości zadanej

wejście wartości zadanej 1 Konstrukcja zawór osadowy zasterowanie Analogowy Certyfikaty Deklaracja zgodności CE Temperatura otoczenia min./maks. +0 C / +70 C Temperatura medium min./maks. +0 C / +70 C Medium Sprężone powietrze

Bardziej szczegółowo

Pompa łopatkowa typ V3/40

Pompa łopatkowa typ V3/40 Pompa łopatkowa typ V3/40 NG40 do 10 MPa 40 dm 3 /min WK 144 618 04.1999r. Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumienia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety pompy: łatwy rozruch

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Specyfikcj Techniczn Prmetry Lv700 F Rdio Crrier Ethernet Przepustowość 700 Mbps 100/200/500/100 1000 Mbps 0 Mbps Częstotliwość 71-76 GHz z krokiem knłu co 71-76GHz 81-125 MHz 86GHz Stndrdy ETSI, FCC Tryb

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy Szczegółowe wymgni edukcyjne z mtemtyki, kls 2C, poziom podstwowy Wymgni konieczne () dotyczą zgdnieo elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny byd opnowne przez kżdego uczni. Wymgni

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 2. Uczeń:

Wymagania kl. 2. Uczeń: Wymgni kl. 2 Zkres podstwowy Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni. SUMY ALGEBRAICZNE. Sumy lgebriczne definicj jednominu pojęcie współczynnik jednominu porządkuje jednominy pojęcie sumy lgebricznej

Bardziej szczegółowo

Schemat tworzenia indeksu kolorystycznego wyrobu. OPIS TECHNICZNY 1. Biurka i stoły:

Schemat tworzenia indeksu kolorystycznego wyrobu. OPIS TECHNICZNY 1. Biurka i stoły: CENNIK 01/2008, wydnie II OPIS TECHNICZNY 1. Biurk i stoły: Łączyn wykonn z płyty gruości 18mm. Orzeże PVC 2mm. 2. Szfy i kontenery: Blt wielowrstwowy o łącznej gruości 40mm, wykonny z płyt gruości 12+28mm.

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

10 Bloki rozdzielcze. www.ergom.com

10 Bloki rozdzielcze. www.ergom.com 10 Bloki rozdzielcze 50 6 32 133 BLOKI ROZDZIELCZE Strona Bloki rozdzielcze kompaktowe typ BRC 135 Bloki rozdzielcze kompaktowe typ BRC 35-70 136 Bloki rozdzielcze typ EBR 137 Bloki rozdzielcze mocowane

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ENERGETYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA JEDNOSTKI OCEANOTECHNICZNEJ

SYSTEM ENERGETYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA JEDNOSTKI OCEANOTECHNICZNEJ Mgr inż. LSZK CHYBOWSKI Politechnik Szczecińsk Wydził Mechniczny Studium Doktornckie SYSTM NRGTYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTMU DYNAMICZNGO POZYCJONOWANIA JDNOSTKI OCANOTCHNICZNJ STRSZCZNI W mterile

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki Złącznik nr 3 do PSO z mtemtyki Wymgni n poszczególne oceny szkolne z mtemtyki n poziomie podstwowym Chrkterystyk wymgń n poszczególne oceny: Wymgni n ocenę dopuszczjącą dotyczą zgdnień elementrnych, stnowiących

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Seria standard mini. T010 Mini - Filtry. Standardowe pozycje dostêpne w magazynie: Kod. Filtry. Rozmiar T010002201000. Fil 0 Seria Fil Standard 0 Mini

Seria standard mini. T010 Mini - Filtry. Standardowe pozycje dostêpne w magazynie: Kod. Filtry. Rozmiar T010002201000. Fil 0 Seria Fil Standard 0 Mini Filtry Seria standard mini T010 Mini - Filtry System przygotowania sprężonego powietrza serii Standard / Standard mini Filtry Standardowe pozycje dostêpne w magazynie: Kod Rozmiar Gwint Filtracja Przep³yw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02 Wymgni n ocenę dopuszczjącą z mtemtyki kls II Mtemtyk - Bbiński, Chńko-Now Er nr prog. DKOS 4015-99/02 Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielominu 2. Dodwnie

Bardziej szczegółowo

Systemy zaworowe Systemy zaworów wg normy ISO 5599-1, wielkość 1, seria 581. Broszura katalogowa

Systemy zaworowe Systemy zaworów wg normy ISO 5599-1, wielkość 1, seria 581. Broszura katalogowa ISO 5599-1, wielkość 1, seria 581 Broszura katalogowa 2 ISO 5599-1, wielkość 1, seria 581 Uruchamiane elektrycznie System zaworowy, Seria 581, rozmiar 1 Qn = 1100 l/min Szerokość zaworu sterowania wstępnego:

Bardziej szczegółowo

Xi5 wersja bezprzewodowa

Xi5 wersja bezprzewodowa 2014 Mercury Mrine Xi5 wersj ezprzewodow pol 90-8M0098440 814 pol INSTRUKCJE W ORYGINALNE WERSJI JĘZYKOWEJ Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC Xi5 WIRELESS FOOT PEDAL FCC ID - MVU09291 Xi5 WIRELESS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO MATEMATYKA. Zakresie podstawowym i rozszerzonym. Klasa II rok szkolny 2011/2012

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO MATEMATYKA. Zakresie podstawowym i rozszerzonym. Klasa II rok szkolny 2011/2012 mgr Jolnt Chlebd mgr Mri Mślnk mgr Leszek Mślnk mgr inż. Rent itl mgr inż. Henryk Stępniowski Zespół Szkół ondgimnzjlnych Młopolsk Szkoł Gościnności w Myślenicch WYMAGANIA I RYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

ZWORY TRZPIENIOWE ZWORY. Seria zwór trzpieniowych SOL dedykowana jest do wszystkich rodzajów istniejących na rynku drzwi.

ZWORY TRZPIENIOWE ZWORY. Seria zwór trzpieniowych SOL dedykowana jest do wszystkich rodzajów istniejących na rynku drzwi. ZWORY TRZPIENIOWE Seria zwór trzpieniowych SOL dedykowana jest do wszystkich rodzajów istniejących na rynku drzwi. Zalety: Możliwość montażu zarówno na drzwiach pojedynczych jak i podwójnych Możliwośc

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe z adapterem (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Przekaźniki ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia ln wynikowy kls 2c i 2e - Jolnt jąk Mtemtyk 2. dl liceum ogólnoksztłcącego, liceum profilownego i technikum. sztłcenie ogólne w zkresie podstwowym rok szkolny 2015/2016 Wymgni edukcyjne określjące oceny:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.60 Zastosowania Budowa maszyn Obrabiarki Technologia pomiarowa i kontrolna

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające Wymgni edukcyjne z mtemtyki ls 2 b lo Zkres podstwowy Oznczeni: wymgni konieczne; wymgni podstwowe; R wymgni rozszerzjące; D wymgni dopełnijące; W wymgni wykrczjące Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci

Bardziej szczegółowo

Programy współbieżne

Programy współbieżne Specyfikownie i weryfikownie Progrmy współieżne Mrek A. Bednrczyk, www.ipipn.gd.pl Litertur wiele prc dostępnych w Sieci np.: http://www.wikipedi.org/ Specyfikownie i weryfikcj progrmy współieżne PJP Prosty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

HALFEN SZYNY DO WBETONOWANIA B07 BETON

HALFEN SZYNY DO WBETONOWANIA B07 BETON HALFEN SZYNY DO WBETONOWANIA B07 BETON SZYNY HALFEN I AKCESORIA Przeglą prouktów Hlfen - szyny typ HTA stron 1 - Hlfen - śruy stron 1 - Płytki gwintowne stron 1 - Hlfen-szyny typ HZA Profil ząkowny i Hlfen-śruy

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo