Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995"

Transkrypt

1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe drewno klasy C27, pierwsza klasa użytkowania konstrukcji, kombinacja obciążeń: ciężar własny (stałe), śnieg (średniotrwałe) oraz wiatr (krótkotrwałe); obciążenie najkrótsze wiatr. Wartości współczynników częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ M,3, częściowy współczynnik modyfikacyjny k mod 0,9. Parametry drewna f m,k 27 MPa, f m,d 8,9 MPa, E 0,mean,5 GPa, f t,0,k MPa, f t,0,d,08 MPa, E 0,05 7,7 GPa, f c,0,k 22 MPa, f c,0,d 5,23 MPa, G mean 0,72 GPa, Wzór (E-2) tylko druga kolumna (wytrzymałości)! ρ k 370 kg/m 3 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

2 . Rozciąganie Przykład : element rozciągany Sprawdzić nośność elementu o przekroju poprzecznym [mm] rozciąganego siłą N 20 kn wykonanego z drewna klasy C27. C27: f t,0,d,08 MPa Naprężenie rozciągające σ t,0,d : σ t,0,d N/A n 20/ (0,038 0,075) 7,02 MPa Współczynnik zwiększający k h (wzór (E-)): { } k h min (50/h) 0,2,,3 min { } (50/75) 0,2,,3,5 Zmodyfikowana wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie f t,0,d : Warunek nośności (wzór (E-4)): f t,0,d,08,5 2,74 MPa σ t,0,d 7,02 < f t,0,d 2,74 [MPa] Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Zginanie jednokierunkowe A Przykład 2: Belka zginana z usztywnieniem Sprawdzić nośność belki o rozpiętości l b 5,4 m i przekroju poprzecznym 0 40 [mm] zginanej momentem zginającym M y 2,80 knm od siły skupionej przyłożonej na krawędzi górnej/ściskanej wykonanej z drewna C27. Belka jest usztywniona deskowaniem na całej długości krawędzi ściskanej. C27: f m,y,d 8,9 MPa Wskaźnik wytrzymałości przekroju prostokątnego W y : W y bh2 Naprężenia zginające σ m,y,d : 0,0 0,42,9 0 4 m 3 σ m,y,d M y W y 2,8 4,29 MPa,9 0 4 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

3 2. Zginanie jednokierunkowe A (c.d.) Współczynnik zwiększający k h (wzór (E-), wysokość): { (50 ) { 0,2 (50 ) 0,2 k h min min,0 h 40 Zmodyfikowana wytrzymałość obliczeniowa na zginanie f m,y,d : Warunek nośności (wzór (E-)): f m,y,d 8,9,0 8,88 MPa σ m,y,d 4,29 f m,y,d 8,88 0,7,0 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Zginanie jednokierunkowe B Przykład 3: Belka zginana bez usztywnienia Sprawdzić nośność belki o rozpiętości l b 5,4 m i przekroju poprzecznym 0 40 [mm] zginanej momentem zginającym M y 2,80 knm od siły skupionej przyłożonej na krawędzi górnej/ściskanej wykonanej z drewna C27. C27: f m,y,d 8,9 MPa, E 0,mean,5 GPa, E 0,05 7,7 GPa, G mean 0,72 GPa Wskaźnik wytrzymałości przekroju prostokątnego W y : W y bh2 Naprężenia zginające σ m,y,d : 0,0 0,42,9 0 4 m 3 σ m,y,d M y W y 2,8 4,29 MPa,9 0 4 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-995 / 35

4 3. Zginanie jednokierunkowe B (c.d.) Współczynnik zwiększający k h (wzór (E-), wysokość): { (50 ) { 0,2 (50 ) 0,2 k h min min,0 h 40 Zmodyfikowana wytrzymałość obliczeniowa na zginanie f m,y,d : Warunek nośności (wzór (E-)): f m,y,d 8,9,0 8,88 MPa σ m,y,d 4,29 f m,y,d 8,88 0,7,0 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Zginanie jednokierunkowe B Stateczność elementów zginanych Naprężenia krytyczne przy zginaniu (wzór (E-4)): σ m,crit 0,78b2 hl ef E 0,05 0,78 0, ,7 MPa 0,4(0,85 5, ,4) Smukłość względna przy zginaniu (wzór (E-)): f m,k 27 λ rel,m σ m,crit 3,7 0,92 Współczynnik stateczności giętnej (wzór (E-5)): Warunek stateczności (wzór (E-9)): k crit,5 0,75 0,92 0,87 4,29 0,87 8,88,43 [MPa] Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

5 4. Zginanie dwukierunkowe Przykład 4: Belka zginana dwukierunkowo Sprawdzić nośność belki o rozpiętości l b 5,4 m i przekroju poprzecznym 0 40 [mm] zginanej momentami zginającymi M y 2,00 knm i M z 0,80 knm wykonanej z drewna C27. C27: f m,y,d f m,z,d 8,9 MPa Wskaźniki wytrzymałości przekrojów: W y bh2 0,0 0,42 W z b2 h 0,02 0,2 Naprężenia zginające: σ m,y,d M y W y σ m,z,d M y W y,9 0 4 m 3 0, m 3 2,0 0,20 MPa, ,8 9,52 MPa 0, Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Zginanie dwukierunkowe (c.d.) Współczynniki zwiększające k h (wzór (E-)): { } { } k h,y min (50/h) 0,2,,3 min (50/40) 0,2,,3,0 { } { } k h,z min (50/h) 0,2,,3 min (50/0) 0,2,,3,20 Zmodyfikowane wytrzymałości obliczeniowe na zginanie f m,y,d i f m,z,d : Warunki nośności (wzór (E-5)): są spełnione. σ m,y,d f m,y,d k m σ m,y,d f m,y,d f m,y,d 8,9,0 8,88 MPa f m,z,d 8,9,20 22,43 MPa + k m σ m,z,d f m,z,d 0,20 8,88 + 0,7 9,52 22,43 0,84 < + σ m,z,d f m,z,d 0,7 0,20 8,88 + 9,52 22,43 0,80 < Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

6 5. Rozciąganie i zginanie jednokierunkowe Przykład 5: Element rozciągany i zginany Sprawdzić nośność elementu o rozpiętości l b 5,4 m i przekroju poprzecznym 3 00 [mm] rozciąganego siłą N 20 kn i zginanego momentem zginającym M y,0 knm wykonanego z drewna C27. C27: f t,0,d,08 MPa, f m,y,d 8,9 MPa Wskaźnik wytrzymałości przekroju prostokątnego W y : W y bh2 Naprężenia zginające σ m,y,d : 0,03 0,02, m 3 σ m,y,d M y W y,2,43 MPa, Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-995 / Rozciąganie i zginanie jednokierunkowe (c.d.) Naprężenie rozciągające σ t,0,d : σ t,0,d N/A n 20/ (0,03 0,0) 3,7 MPa Współczynnik zwiększający k h (wzór (E-), wysokość): { (50 ) { 0,2 (50 ) 0,2 k h min min,08 h 00 Zmodyfikowane wytrzymałości obliczeniowe na rozciąganie f t,0,d i zginanie f m,y,d : Warunek nośności (wzór (E-8)): σ t,0,d f t,0,d f t,0,d,08,08,97 MPa f m,y,d 8,9,08 20,9 MPa + σ m,y,d f m,y,d 3,7,97 +,43 20,9 0,83 < Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

7 . Ściskanie osiowe bez wyboczenia Przykład : Pręt ściskany krępy Sprawdzić nośność pręta o długości l y l z 0,4 m (między podporami) i przekroju poprzecznym 3 75 [mm] ściskanego siłą N 50 kn wykonanego z drewna C27. Współczynniki wyboczeniowe są równe µ y,0 i µ z 0,8. C27: f c,0,d 5,23 MPa, f c,0,k 22 MPa, E 0,05 7,7 GPa Smukłość/wpływ wyboczenia Długości wyboczeniowe l c,y i l c,z (wzór (E-7)): l c,y µ y l y,0 0,4 0,35 m l c,z µ z l z 0,8 0,4 0,28 m Promienie bezwładności i y i i z dla przekroju prostokątnego: i y 7,5 2 2,7 cm i i z,3 2,82 cm Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35. Ściskanie osiowe bez wyboczenia Smukłość/wpływ wyboczenia (c.d.) Smukłości elementu (wzór (E-)): λ y l c,y i y 35,0 2,7 λ z l c,z i z 28,0,82,3 < 50, 5,38 < 50 Smukłości sprowadzone przy ściskaniu λ rel,y i λ rel,z (wzór (E-9)): λ rel,y λ y π λ rel,z λ z π Wpływ wyboczenia można pominąć. f c,0,k,3 22 0,27 < 0,3 E 0,05 π 7700 f c,0,k 5, ,2 < 0,3 E 0,05 π 7700 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

8 . Ściskanie osiowe bez wyboczenia Pole przekroju poprzecznego: Naprężenia ściskające σ c,0,d : A d 0,03 0,075 4, m 2 σ c,0,d N A d Warunek nośności (wzór (E-20)): 50,0 0,57 MPa 4, σ c,0,d 0,57 f c,0,d 5,23 0,9 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Ściskanie osiowe z wyboczeniem Przykład 7: Pręt ściskany smukły Sprawdzić nośność pręta o długości l y 2,0 m i l z,5 m (między podporami) i przekroju poprzecznym 3 75 [mm] ściskanego siłą N 20 kn wykonanego z drewna C27. Współczynniki wyboczeniowe są równe µ y µ z,0. C27: f c,0,d 5,23 MPa, f c,0,k 22 MPa, E 0,05 7,7 GPa Smukłość/wpływ wyboczenia Długości wyboczeniowe l c,y i l c,z (wzór (E-7)): l c,y µ y l y,0 2,0 2,0 m l c,z µ z l z,0,5,5 m Promienie bezwładności i y i i z dla przekroju prostokątnego: i y 7,5 2 2,7 cm i i z,3 2,82 cm Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-995 / 35

9 7. Ściskanie osiowe z wyboczeniem Smukłość/wpływ wyboczenia (c.d.) Smukłości elementu (wzór (E-)): λ y l c,y i y 200,0 2,7 λ z l c,z i z 50,0,82 92,7 < 50, 82,42 < 50 Smukłości sprowadzone przy ściskaniu λ rel,y i λ rel,z (wzór (E-9)): λ rel,y λ y π λ rel,z λ z π Należy uwzględnić wpływ wyboczenia. f c,0,k 92,7 22,43 > 0,3 E 0,05 π 7700 f c,0,k 82,42 22,40 > 0,3 E 0,05 π 7700 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Ściskanie osiowe z wyboczeniem Pole przekroju poprzecznego: Naprężenia ściskające σ c,0,d : A d 0,03 0,075 4, m 2 σ c,0,d N A d 20,0 4,23 MPa 4, Współczynniki pomocnicze k y i k z (wzór (E-2)): k y 0,5 ( + 0,2 (,43 0,3) +,43 2),4 k z 0,5 ( + 0,2 (,40 0,3) +,40 2),59 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

10 7. Ściskanie osiowe z wyboczeniem (c. d.) Współczynniki wyboczeniowe k c,y i k c,z (wzór (E-27)): k c,y k c,z k y + ky 2 λ 2 rel,y k z + kz 2 λ 2 rel,z,4 +,4 2,43 2 0,4,59 +,59 2,40 2 0,43 Współczynnik wyboczeniowy: Warunek nośności (wzór (E-28)): k c min {k c,y ; k c,z } min {0,4; 0,43} 0,4 σ c,0,d k c f c,0,d 4,23 0,4 5,23 0,8 < Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Ściskanie i zginanie jednokierunkowe A Przykład 8: Pręt ściskany i zginany krępy Sprawdzić nośność pręta o długości l y l z 0,35 m (między podporami) i przekroju poprzecznym 3 75 [mm] ściskanego siłą N 20 kn i momentem zginającym M 0,7 knm od siły skupionej przyłożonej na krawędzi górnej/ściskanej wykonanego z drewna C27. Współczynniki wyboczeniowe są równe µ y,0 i µ z 0,8. C27: f c,0,d 5,23 MPa, f c,0,k 22 MPa, E 0,05 7,7 GPa, f m,y,d 8,9 MPa Smukłość/wpływ wyboczenia Długości wyboczeniowe l c,y i l c,z (wzór (E-7)): l c,y µ y l y,0 0,35 0,35 m l c,z µ z l z 0,8 0,35 0,28 m Promienie bezwładności i y i i z dla przekroju prostokątnego: i y 7,5 2 2,7 cm i i z,3 2,82 cm Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

11 8. Ściskanie i zginanie jednokierunkowe A Smukłość/wpływ wyboczenia (c.d.) Smukłości elementu (wzór (E-)): λ y l c,y i y 35,0 2,7 λ z l c,z i z 28,0,82,3 < 50, 5,38 < 50 Smukłości sprowadzone przy ściskaniu λ rel,y i λ rel,z (wzór (E-9)): λ rel,y λ y π λ rel,z λ z π Wpływ wyboczenia można pominąć. f c,0,k,3 22 0,27 < 0,3 E 0,05 π 7700 f c,0,k 5, ,2 < 0,3 E 0,05 π 7700 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Ściskanie i zginanie jednokierunkowe A Pole przekroju poprzecznego: Naprężenia ściskające σ c,0,d : A d 0,03 0,075 4, m 2 σ c,0,d N A d 20,0 4,23 MPa 4, Wskaźnik wytrzymałości przekroju prostokątnego W y : W y bh2 Naprężenia zginające σ m,y,d : 0,03 0,0752 5,9 0 5 m 3 σ m,y,d M y W y 0,7,84 MPa 5,9 0 5 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

12 8. Ściskanie i zginanie jednokierunkowe A (c. d.) Współczynnik zwiększający k h (wzór (E-), wysokość): { (50 ) { 0,2 (50 ) 0,2 k h min min,5 h 75 Zmodyfikowana wytrzymałość obliczeniowa na zginanie f m,y,d : Warunek nośności (wzór (E-22)): ( σc,0,d f c,0,d f m,y,d 8,9,5 2,49 MPa ) 2 + σ ( ) 2 m,y,d 4,23 +,84 f m,y,d 5,23 2,49 0,3 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Ściskanie i zginanie jednokierunkowe A Stateczność elementów zginanych Naprężenia krytyczne przy zginaniu (wzór (E-4)): σ m,crit 0,78b2 hl ef E 0,05 0,78 0, ,25 MPa 0,075(0,85 0, ,075) Smukłość względna przy zginaniu (wzór (E-)): f m,k 27 λ rel,m σ m,crit 70,25 0,9 Współczynnik stateczności giętnej (wzór (E-5)): k crit,0 Warunek stateczności (wzór (E-0)): ( ) 2 σm,d + σ ( ) 2 c,0,d,84 + k crit f m,d k c,z f c,0,d,0 2,49 4,23,0 5,23 0,58 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

13 9. Ściskanie i zginanie jednokierunkowe B Przykład 9: Pręt ściskany i zginany smukły Sprawdzić nośność pręta o długości l y l z 2,2 m (między podporami) i przekroju poprzecznym [mm] ściskanego siłą N kn i momentem zginającym M,20 knm od siły skupionej przyłożonej na krawędzi górnej/ściskanej wykonanego z drewna C27. Współczynniki wyboczeniowe są równe µ y,0 i µ z 0,8. C27: f c,0,d 5,23 MPa, f c,0,k 22 MPa, E 0,05 7,7 GPa, E 0,mean,5 GPa, G mean 0,72 GPa, f m,y,d 8,9 MPa Smukłość/wpływ wyboczenia Długości wyboczeniowe l c,y i l c,z (wzór (E-7)): l c,y µ y l y,0 2,2 2,20 m l c,z µ z l z 0,8 2,2,7 m Promienie bezwładności i y i i z dla przekroju prostokątnego: i y 2,5 2 3, cm i i z 5,0 2,44 cm Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Ściskanie i zginanie jednokierunkowe B Smukłość/wpływ wyboczenia (c.d.) Smukłości elementu (wzór (E-)): λ y l c,y i y 220,0 3, λ z l c,z i z 7,0,44 0,94 < 50, 22,22 < 50 Smukłości sprowadzone przy ściskaniu λ rel,y i λ rel,z (wzór (E-9)): λ rel,y λ y π λ rel,z λ z π Należy uwzględnić wpływ wyboczenia. f c,0,k 0,94 22,04 > 0,3 E 0,05 π 7700 f c,0,k 22, ,08 > 0,3 E 0,05 π 7700 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

14 9. Ściskanie i zginanie jednokierunkowe B Pole przekroju poprzecznego: Naprężenia ściskające σ c,0,d : A d 0,050 0,25, m 2 σ c,0,d N A d,0 0,9 MPa, Wskaźnik wytrzymałości przekroju prostokątnego W y : W y bh2 Naprężenia zginające σ m,y,d : 0,050 0,252, m 3 σ m,y,d M y W y,0 9,23 MPa, Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Ściskanie i zginanie jednokierunkowe B (c. d.) Współczynniki pomocnicze k y i k z (wzór (E-2)): k y 0,5 ( + 0,2 (,04 0,3) +,04 2), k z 0,5 ( + 0,2 (2,08 0,3) + 2,08 2) 2,84 Współczynniki wyboczeniowe k c,y i k c,z (wzór (E-27)): k c,y k c,z k y + ky 2 λ 2 rel,y k z + kz 2 λ 2 rel,z, +, 2,04 2 0,7 2,84 + 2,84 2 2,08 2 0,2 Współczynnik wyboczeniowy: k c min {k c,y ; k c,z } min {0,7; 0,2} 0,2 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

15 9. Ściskanie i zginanie jednokierunkowe B (c. d.) Współczynnik zwiększający k h (wzór (E-), wysokość): { (50 ) { 0,2 (50 ) 0,2 k h min min,04 h 25 Zmodyfikowana wytrzymałość obliczeniowa na zginanie f m,y,d : Warunek nośności (wzór (E-30)): f m,y,d 8,9,04 9,44 MPa σ c,0,d k c f c,0,d + σ m,y,d f m,y,d 0,9 0,2 5,23 + 9,23 9,44 0,78 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Ściskanie i zginanie jednokierunkowe B Stateczność elementów zginanych Naprężenia krytyczne przy zginaniu (wzór (E-4)): σ m,crit 0,78b2 hl ef E 0,05 0,78 0, , MPa 0,25(0,85 2, ,25) Smukłość względna przy zginaniu (wzór (E-)): f m,k 27 λ rel,m σ m,crit 5, 0,9 Współczynnik stateczności giętnej (wzór (E-5)): k crit,0 Warunek stateczności (wzór (E-0)): ( ) 2 σm,d + σ ( ) 2 c,0,d 9,23 + k crit f m,d k c,z f c,0,d,0 9,44 0,9 0,2 5,23 0,53 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

16 0. Ściskanie i zginanie jednokierunkowe C Przykład 0: Pręt ściskany i zginany smukły z usztywn. Sprawdzić nośność pręta o długości l y l z 2,2 m (między podporami) i przekroju poprzecznym [mm] ściskanego siłą N kn i momentem zginającym M,20 knm od siły skupionej przyłożonej na krawędzi górnej/ściskanej wykonanego z drewna C27. Pręt jest usztywniony deskowaniem na całej długości krawędzi: A ściskanej B rozciąganej Współczynnik wyboczeniowy jest równy µ y,0 (µ z 0,0). C27: f c,0,d 5,23 MPa, f c,0,k 22 MPa, E 0,05 7,7 GPa, E 0,mean,5 GPa, G mean 0,72 GPa, f m,y,d 8,9 MPa Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Ściskanie i zginanie jednokierunkowe C Smukłość/wpływ wyboczenia Długość wyboczeniowa l y (wzór (E-7)): l c,y µ y l y,0 2,2 2,2 m 220 cm Promień bezwładności i y i smukłość λ y (wzór (E-)): i y 2, 5 2 3, cm i λ y l c,y i y 220 3, Smukłość sprowadzona przy ściskaniu λ rel,y (wzór (E-9)): λ rel,y λ y π Należy uwzględnić wpływ wyboczenia. f c,0,k 0,94 22 E 0,05 π ,94 < 50,04 > 0,3 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

17 0. Ściskanie i zginanie jednokierunkowe C Pole przekroju poprzecznego: Naprężenia ściskające σ c,0,d : A d 0,050 0,25, m 2 σ c,0,d N A d,0 0,9 MPa, Wskaźnik wytrzymałości przekroju prostokątnego W y : W y bh2 Naprężenia zginające σ m,y,d : σ m,y,d M y W y 0,050 0,252 Współczynnik pomocniczy k y (wzór (E-2)):, m 3,0 9,23 MPa, k y 0,5 ( + 0,2 (,04 0,3) +,04 2), Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / Ściskanie i zginanie jednokierunkowe C (c. d.) Współczynnik wyboczeniowy k c,y (wzór (E-27)): k c,y k y + ky 2 λ 2 rel,y, +, 2,04 2 0,7 Współczynnik zwiększający k h (wzór (E-), wysokość): { (50 ) { 0,2 (50 ) 0,2 k h min min,04 h 25 Zmodyfikowana wytrzymałość obliczeniowa na zginanie f m,y,d : Warunek nośności (wzór (E-30)): f m,y,d 8,9,04 9,44 MPa σ c,0,d k c,y f c,0,d + σ m,y,d f m,y,d 0,9 0,7 5,23 + 9,23 9,44 0,57 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

18 0. Ściskanie i zginanie jednokierunkowe C Stateczność elementów zginanych Wersja A: zabezpieczenie przed zwichrzeniem - warunek spełniony. Wersja B: naprężenia krytyczne przy zginaniu (wzór (E-4)): σ m,crit 0,78b2 hl ef E 0,05 0,78 0, , MPa 0,25(0,85 2, ,25) Smukłość względna przy zginaniu (wzór (E-)): f m,k 27 λ rel,m σ m,crit 5, 0,9 Współczynnik stateczności giętnej (wzór (E-5)): k crit,0. Warunek stateczności (wzór (E-0)): ( σm,d k crit f m,d ) 2 + σ ( ) 2 c,0,d 9,23 + k c,z f c,0,d,0 9,44 0,9,0 5,23 0,29 Nowoczesne konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN / 35

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Normy konstrukcji drewnianych PN-B-03150-0?:1981.

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x4.000m, y2.000m); 4 (x2.000m, y1.000m) Profil: Pr 50x170 (C 30) Wyniki

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010 Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y-0.000m); 1 (x4.000m, y-0.000m) Profil: Pr 150x50 (C 0)

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu STÓŁ NR 1 1. Geometria stołu Stół składa się ze stalowej ramy wykonanej z płaskowników o wymiarach 100x10, stal S355 oraz dębowego blatu grubości 4cm. Połączenia elementów stalowych projektuje się jako

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

0,04x0,6x1m 1,4kN/m 3 0,034 1,35 0,05

0,04x0,6x1m 1,4kN/m 3 0,034 1,35 0,05 ' 1 2 3 4 Zestawienie obciążeń stałych oddziałujących na mb belki Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystycz ne stałe kn/mb Współczyn nik bezpieczeń stwa γ Obciążenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych ĆWICZENIE 3 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Słup ELEMENT OSIOWO ŚCISKANY Słup 3 Polecenie 4 Wyznaczyć nośność charakterystyczną słupa ściskanego na podstawie następujących danych: długość słupa:

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych Konstrukcje metalowe Przykład 4 KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ Budynek wielorodzinny przy ul. Woronicza 28 w Warszawie str. 8 3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 3.1. Materiał: Elementy więźby dachowej zostały zaprojektowane z drewna sosnowego klasy

Bardziej szczegółowo

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Informacje ogólne Globalna analiza stateczności elementów konstrukcyjnych ramy może być przeprowadzona metodą ogólną określoną przez EN 1993-1-1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE 9.1. HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM...14 9.1.3. Płyty...16 9.1.3.1. Płyta poz +3.54 gr.20cm...16 9.1.3.2. Płyta poz +4.80 gr.20 i 16cm...18 9.1.3.3. Płyta poz +8,00

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Złącza jednocięte

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Spis treści Dwuteowniki spawane #t / 3 Przykład (VI klasa przekroju) #t / 10 Przykład (spoiny) #t / 36 Dodatkowe zjawiska #t / 44 Dwuteowniki z falistym

Bardziej szczegółowo

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy.

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy. .0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy..1. Szkic.. Charakterystyki przekrojów Własności techniczne drewna: Czas działania obciążeń: ormalny. Klasa warunków wilgotnościowych: 1 - Wilg. 60% (

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE WIADOMOŚCI OGÓLNE O zginaniu mówimy wówczas, gdy prosta początkowo oś pręta ulega pod wpływem obciążenia zakrzywieniu, przy czym włókna pręta od strony wypukłej ulegają wydłużeniu, a od strony wklęsłej

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe Płatew dachowa Przyjęcie schematu statycznego: - belka wolnopodparta - w halach posadowionych na szkodach górniczych lub w przypadkach, w których przewiduje się nierównomierne osiadanie układów poprzecznych

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995

Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii ądowej i Środowiska Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Ugięcie końcowe wynikowe w net,fin Składniki ugięcia: w

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń wg PN-EN 81-1 / 2 Wymagania podstawowe: - prowadzenie kabiny, przeciwwagi, masy równoważącej - odkształcenia w trakcie eksploatacji ograniczone by uniemożliwić: niezamierzone

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYCZNA i WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI RAMY

ANALIZA STATYCZNA i WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI RAMY ANALIZA STATYCZNA i WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI RAMY 11 10 9 8 7 6 5 4 1 1 WĘZŁY: Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]: 1,7 1,41 7 1,6,17,968 1,591 8 1,07,46,658 1,759 9 0,688,54 4,4 1,916 10 0,46,609 5,00,061

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 4 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowsa 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE. Wartość wtrzmałości obliczeniowej f id f

Bardziej szczegółowo

I. OBLICZENIA WIĘŹBY DACHOWEJ wg PN-B-03150:2000

I. OBLICZENIA WIĘŹBY DACHOWEJ wg PN-B-03150:2000 I. OBLICZENIA WIĘŹBY DACHOWEJ wg PN-B-050:000. ZałoŜenia o obliczeń.. Schemat geometrczn więźb achowej Więźba achowa płatwiowo-kleszczowa... Dane ogólne Lokalizacja bunku - Biłgoraj Strefa obciąŝenia śniegiem

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona f y M f,rd b f t f (h γ w + t f ) M0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed,385 km 00 mm 16 mm 355 1,0

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995

Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.31 (2013) Wstęp Normy konstrukcji drewnianych PN-B-03150-0?:1981.

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3 Zadanie 1 Obliczyć naprężenia oraz przemieszczenie pionowe pręta o polu przekroju A=8 cm 2. Siła działająca na pręt przenosi obciążenia w postaci siły skupionej o wartości P=200 kn. Długość pręta wynosi

Bardziej szczegółowo

ul. KRASZEWSKIEGO 4, MYSŁOWICE, tel , tel. kom NIP , REGON: Gmina Miasto Mysłowice

ul. KRASZEWSKIEGO 4, MYSŁOWICE, tel , tel. kom NIP , REGON: Gmina Miasto Mysłowice DL USŁUGI W BUDOWNICTWIE ŁUKASZ DROBIEC P R O J E K T O W A N I E, E K S P E R T Y Z Y, O P I N I E, N A D Z O R Y ul. KRASZEWSKIEGO 4, 41-400 MYSŁOWICE, tel. 32 318 18 65, tel. kom. 505 807 349 NIP 222-042-69-14,

Bardziej szczegółowo

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 1 Obliczyć SGN (bez docisku) dla belki pokazanej na rysunku. Belka jest podparta w sposób ograniczający możliwość skręcania na podporze. Belki rozstawione są co 60cm. Obciążenia charakterystyczne belki

Bardziej szczegółowo

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 1 Obliczyć SGN (bez docisku) dla belki pokazanej na rysunku. Belka jest podparta w sposób ograniczający możliwość skręcania na podporze. Belki rozstawione są co 60cm. Obciążenia charakterystyczne belki

Bardziej szczegółowo

Podkreśl prawidłową odpowiedź

Podkreśl prawidłową odpowiedź TEST z przedmiotu: Zakres: Czas trwania egzaminu: Punktacja: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH projektowanie konstrukcyjne obciążenia budowli, konstrukcje drewniane 40minut 0pkt.- Odpowiedź nieprawidłowa lub brak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY ZAMIENNY W ramach przystosowania projektu typowego do warunków miejscowych

PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY ZAMIENNY W ramach przystosowania projektu typowego do warunków miejscowych PROJEKT KONSTRUKCYJNO UDOWLNY ZMIENNY W ramach przystosowania projektu typowego do warunków miejscowych Obiekt: Element: Inwestor: WIELOFUNKCYJNY PLC PULICZNY W MIEJSCOWOŚCI TYMOW. FUNDMENTY LTNY TURYSTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

MAXPOL P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE

MAXPOL P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Raom ul. śeromskiego 51a tel./fax. (0-48) 385-09-57 O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE Lokalizacja: Kierzyń z. Nr 100/1, 101/1 gm. Góz Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji drewnianych PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010

Projektowanie konstrukcji drewnianych PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-1-1:010/NA:010 Dźwigary GL Projektowanie konstrukcji drewnianych PN-EN 1995-1-1:010/NA:010 Dźwigary GL PN-EN 1995-1-1:010/NA:010 Dźwigary GL Dźwigar dwutrapezowy symetryczny h 1 h ap Geometria

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych ĆWICZENIE 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Belka stropowa BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM Belka stropowa 3 Polecenie 4 Zaprojektować belkę stropową na podstawie następujących danych: obciążenie:

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

Stan graniczny użytkowalności wg PN-B-03150

Stan graniczny użytkowalności wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii ądowej i Środowiska Stan graniczny użytkowalności wg PN-B-03150 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii ądowej i Środowiska

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4

Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4 Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4 Informacje ogólne Analiza globalnej stateczności nieregularnych elementów konstrukcyjnych (na przykład zbieżne słupy, belki) może być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 5 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów studia niestacjonarne I-go stopnia, semestr zimowy

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów studia niestacjonarne I-go stopnia, semestr zimowy Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów studia niestacjonarne I-go stopnia, semestr zimowy 1. Położenie osi obojętnej przekroju rozciąganego mimośrodowo zależy od: a) punktu przyłożenia

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Stateczność prętów prostych Równowaga, utrata stateczności, siła krytyczna, wyboczenie w zakresie liniowo sprężystym i poza liniowo sprężystym, projektowanie elementów konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użtkownik: Biuro Inżnierskie SPECBUD Autor: mg inż. Jan Kowalski Ttuł: Konstrukcje drewniane wg PN-EN Belka - 1 - Kalkulator Konstrukcji Drewnianch EN v.1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO 2013 SPECBUD

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Plik przeznaczony do celów edukacyjnych. Kopiowanie wyrywkowych fragmentów do użytku komercyjnego zabronione. Autor: Bartosz Sadurski

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Zginanie Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach i ramach, analiza stanu naprężeń i odkształceń, warunek bezpieczeństwa Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości,

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ OGÓLNA WYBOCZENIE PRETÓW ŚCISKANYCH ZWICHRZENIE PRĘTÓW ZGINANYCH

STATECZNOŚĆ OGÓLNA WYBOCZENIE PRETÓW ŚCISKANYCH ZWICHRZENIE PRĘTÓW ZGINANYCH STATECZOŚĆ OGÓLA WYBOCZEIE PRETÓW ŚCISKAYCH ZWICHRZEIE PRĘTÓW ZGIAYCH STATECZOŚĆ ELEMETÓW PEŁOŚCIEYCH OŚOŚĆ A WYBOCZEIE Warunek nośności elementu ściskanego siłą podłuŝną Ed Ed / b,rd 1.0 b,rd - nośność

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz na rysunku 3a. 4. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

R3D3-Rama 3D InterDrewno wymiarowanie drewna podręcznik użytkownika

R3D3-Rama 3D InterDrewno wymiarowanie drewna podręcznik użytkownika R3D3-Rama 3D InterDrewno wymiarowanie drewna podręcznik użytkownika Wydawca INTERsoft Sp. z o.o ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź www.intersoft.pl Prawa Autorskie Zwracamy Państwu uwagę na to, że stosowane

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: Pomost z drewna sosnowego klasy C27 dla dyliny górnej i dolnej Poprzecznice z drewna klasy C35 lub stalowe Balustrada z drewna klasy C20 Grubość pokładu górnego g

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ.. Obciążenia stałe Rozaj: ciężar Typ: stałe... Ciężar Charakterystyczna wartość obciążenia: Q k = 0,63 kn/m 2. Obliczeniowe wartości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

PROJEKT STROPU BELKOWEGO PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość

Bardziej szczegółowo

Współczynnik określający wspólną odkształcalność betonu i stali pod wpływem obciążeń długotrwałych:

Współczynnik określający wspólną odkształcalność betonu i stali pod wpływem obciążeń długotrwałych: Sprawdzić ugięcie w środku rozpiętości przęsła belki wolnopodpartej (patrz rysunek) od quasi stałej kombinacji obciążeń przyjmując, że: na całkowite obciążenie w kombinacji quasi stałej składa się obciążenie

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn TEMATY ĆWICZEŃ: 1. Metoda elementów skończonych współczynnik kształtu płaskownika z karbem a. Współczynnik kształtu b. MES i. Preprocesor ii. Procesor iii.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Wyznaczyć zbrojenie przekroju pokazanego na rysunku z uwagi na przekrój podporowy i przęsłowy. Rozwiązanie: 1. Dane materiałowe Beton C25/30 - charakterystyczna wytrzymałość walcowa na ściskanie betonu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995

Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.31 (2013) Założenia projektowe przekrój poprzeczny składa

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładów z wytrzymałości materiałów 1 i 2 (299 stron)

Materiały pomocnicze do wykładów z wytrzymałości materiałów 1 i 2 (299 stron) Jerzy Wyrwał Materiały pomocnicze do wykładów z wytrzymałości materiałów 1 i 2 (299 stron) Uwaga. Załączone materiały są pomyślane jako pomoc do zrozumienia informacji podawanych na wykładzie. Zatem ich

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr 1 z 13 Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.120m,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Belka stropowa Zespół Konstrukcji Drewnianych 2016 / 2017 BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM

ĆWICZENIE 2. Belka stropowa Zespół Konstrukcji Drewnianych 2016 / 2017 BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM 07-0-7 ĆWICZENIE 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Belka stropowa BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM 07-0-7 Belka stropowa 3 Polecenie Zaprojektować belkę stropową na podstawie następujących danych:

Bardziej szczegółowo

SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY

SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY Projekt nr 1373 00 Obliczenia nr 1373-15 SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY OBLICZENIA DO PROJEKTU: - DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ - DACH ZAPLECZA SOCJALNEGO Projektował: Kierownik zakładu projektowego......

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów. Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów. 2. Omówić pojęcia sił wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcji.

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo