Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,60 98, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,60 96, Zakup usług pozostałych , ,60 96, Spółki wodne , ,00 100, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora , ,00 100,00 finansów publicznych Pozostała działalność , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 95, Leśnictwo , ,53 99, Gospodarka leśna , ,53 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,53 99, Nadzór nad gospodarką leśną , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 91, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Transport i łączność , ,49 99, Drogi publiczne powiatowe , ,49 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,31 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 99, Składki na Fundusz Pracy , ,07 99, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 93, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 411, ,12 99, Zakup energii , ,67 97, Zakup usług remontowych , ,44 99, Zakup usług zdrowotnych 1 348, ,50 99, Zakup usług pozostałych , ,32 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 980, ,61 99, , ,36 90, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 371, ,29 99, Podróże służbowe krajowe 4 654, ,64 99, Różne opłaty i składki , ,77 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości 7 343, ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 4 690, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 053, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 6 265, ,07 99, , ,00 100, ,00 490,55 98, , ,26 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,48 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 99,99 9

2 630 Turystyka , ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 100, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 600, ,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3 500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,57 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,57 90, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 212, ,97 98, Składki na Fundusz Pracy 397,00 350,96 88, Wynagrodzenia bezosobowe , ,57 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,40 63, Zakup energii , ,68 85, Zakup usług remontowych , ,18 91, Zakup usług pozostałych , ,63 91, ,00 630,00 88, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 900, ,08 84, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 860,00 86, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , ,31 99, Różne opłaty i składki 28,00 28,00 100, Podatek od nieruchomości 7 616, ,04 98, Podatek od towarów i usług (VAT) 6 536, ,98 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 637,00 637,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500, ,86 66, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,91 99, Działalność usługowa , ,42 99, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,00 99, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,00 98, Nadzór budowlany , ,42 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19,00 18,48 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 99, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 cywilnej , ,27 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 99, Składki na Fundusz Pracy 5 892, ,22 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3 900, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 189, ,90 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 202, ,18 99, Zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00 100, Zakup usług pozostałych , ,34 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 712,00 710,16 99, ,00 307,46 99, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 277, ,06 99, Podróże służbowe krajowe 4 290, ,75 99, Różne opłaty i składki 1 791, ,40 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 549, ,00 100, Szkolenia członków korpusu 2 460, ,00 100, , ,00 100, , ,55 99,97 10

3 , ,09 99, Administracja publiczna , ,91 95, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Rady powiatów , ,18 80, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,49 80, Wynagrodzenia bezosobowe 1 994, ,06 99, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,81 61, Zakup usług pozostałych 6 000, ,82 81, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Starostwa powiatowe , ,04 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, ,00 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 99, Składki na Fundusz Pracy , ,47 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych , ,00 56, Wynagrodzenia bezosobowe , ,13 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 93, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,79 88, Zakup energii , ,07 84, Zakup usług remontowych , ,41 81, Zakup usług zdrowotnych , ,00 95, Zakup usług pozostałych , ,53 86, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,74 94, , ,96 89, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , ,82 89, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000, ,36 36, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 832,00 831,43 99, Podróże służbowe krajowe , ,34 93, Podróże służbowe zagraniczne 967,00 894,38 92, Różne opłaty i składki , ,27 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,03 99, Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900,00 623,01 69, , ,02 73, , ,91 99, , ,60 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 99, Kwalifikacja wojskowa , ,90 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 514,00 513,42 99, Składki na Fundusz Pracy 83,00 82,82 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia 2 008, ,24 99, Zakup usług zdrowotnych 450,00 180,00 40, Zakup usług pozostałych 4 419, ,16 99, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 53,00 52,11 98, ,00 65,15 98, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,68 98, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 100,00 11

4 Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 99, Zakup usług pozostałych , ,95 98, Różne opłaty i składki 500,00 300,00 60, ,00 856,00 100, Pozostała działalność , ,11 99,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,68 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 224,00 223,43 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 98, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , ,75 98,31 powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 870, ,00 78, Składki na ubezpieczenia społeczne 504,00 503,16 99, Składki na Fundusz Pracy 82,00 81,13 98, Wynagrodzenia bezosobowe 3 314, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 065, ,30 99, Zakup usług pozostałych , ,16 99, ,00 95,00 100, Obrona narodowa , ,20 99, Pozostałe wydatki obronne , ,20 99, , ,20 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,05 99, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,73 99,99 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 3070 żołnierzom i funkcjonariuszom , ,19 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 99,99 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 cywilnej , ,92 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 373, ,65 99,99 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych 4050 oraz funkcjonariuszy , ,38 99,99 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 4060 nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,60 99,99 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 4070 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,65 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 292, ,29 99, Składki na Fundusz Pracy 1 430, ,85 99,50 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 4180 funkcjonariuszy , ,24 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup energii , ,45 99, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,05 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 748, ,03 99, , ,07 99, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 500, ,70 99, Podróże służbowe krajowe 2 497, ,00 100, Różne opłaty i składki 1 678, ,29 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 795, ,24 99, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 128,00 127,27 99,43 12

5 1 872, ,30 99, , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,08 99, Zakup materiałów i wyposażenia 6 405, ,42 99, Zakup usług pozostałych , ,66 99, Zarządzanie kryzysowe 7 000, ,24 94, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,24 94, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,00 100, Zakup energii 2 400, ,00 100, Zakup usług remontowych 8 400, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 800,00 100, ,00 900,00 100, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 400, ,00 100, ,00 600,00 100, Obsługa długu publicznego , ,80 40, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,80 40, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 publicznego 1 000, ,00 100,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,80 40,29 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , ,21 99, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 1 379, ,06 99, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,06 99,93 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,15 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 599, ,47 100, Składki na Fundusz Pracy 1 286, ,80 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 384, ,98 99, Zakup usług pozostałych , ,02 100, Podróże służbowe krajowe 1 350, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144, ,00 100, , ,15 99, Oświata i wychowanie , ,58 99, Szkoły podstawowe specjalne , ,70 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,16 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 99, Składki na Fundusz Pracy , ,34 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 098, ,81 99,98 13

6 Zakup energii 6 622, ,05 99, Zakup usług remontowych 2 500, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 330,00 330,00 100, Zakup usług pozostałych 2 704, ,69 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 203,00 203,00 100, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 207, ,42 99, Podróże służbowe krajowe 2 340, ,15 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 270,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,51 46, Gimnazja , ,09 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,38 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 99, Składki na Fundusz Pracy 8 960, ,42 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 71,00 71,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 535,00 534,35 99, Zakup energii , ,61 99, Zakup usług remontowych 1 405, ,94 99, Zakup usług zdrowotnych 1 123, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,68 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 704,00 704,00 100, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 620, ,44 99, Podróże służbowe krajowe 224,00 223,41 99, Różne opłaty i składki 3 623, ,95 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 750,00 100, ,00 653,49 99, , ,00 100, Gimnazja specjalne , ,78 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,30 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 98, Składki na Fundusz Pracy 7 881, ,19 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 044, ,56 99, Zakup energii 6 633, ,15 99, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 100, Zakup usług pozostałych 2 841, ,99 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 145,00 145,00 100, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 987,00 986,04 99, Podróże służbowe krajowe 1 339, ,70 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 220,00 100, Licea ogólnokształcące , ,94 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,30 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 018, ,83 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99,99 14

7 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 99, Składki na Fundusz Pracy , ,16 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,53 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,66 99, Zakup energii , ,46 94, Zakup usług remontowych , ,49 99, Zakup usług zdrowotnych 4 830, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,86 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 840, ,34 99, , ,63 99, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , ,88 96, Podróże służbowe krajowe , ,52 99, Różne opłaty i składki 3 618, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,12 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 100, , ,94 99, , ,45 99, , ,36 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,99 99, Licea profilowane , ,07 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 599, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 99, Składki na Fundusz Pracy , ,48 99, Wynagrodzenia bezosobowe 162,00 161,51 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 783, ,00 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 133,00 133,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 145,00 145,00 100, Zakup energii , ,94 99, Zakup usług zdrowotnych 340,00 340,00 100, Zakup usług pozostałych 4 017, ,16 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 275,00 274,48 99, , ,63 99, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 799,00 798,86 99, Podróże służbowe krajowe 2 378, ,42 99, Różne opłaty i składki 454,00 453,85 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 321,00 100, , ,00 100, Szkoły zawodowe , ,61 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,26 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,09 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 99, Składki na Fundusz Pracy , ,47 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,81 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 99,94 15

8 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 321,00 320,93 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,28 99, Zakup energii , ,52 99, Zakup usług remontowych , ,64 99, Zakup usług zdrowotnych 9 620, ,50 99, Zakup usług pozostałych , ,38 88, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 158, ,05 99, , ,80 99, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , ,17 99, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 259,00 258,35 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 500,00 500,00 100, Podróże służbowe krajowe , ,84 99, Podróże służbowe zagraniczne 1 225, ,98 99, Różne opłaty i składki , ,71 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 2 842, ,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 40,00 40,00 100, , ,00 100, , ,09 99, , ,16 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Szkoły zawodowe specjalne , ,18 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,19 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 99, Składki na Fundusz Pracy , ,64 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 900, ,00 100, Zakup energii 9 572, ,33 99, Zakup usług remontowych 1 543, ,70 99, Zakup usług zdrowotnych 585,00 585,00 100, Zakup usług pozostałych 6 775, ,08 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 37,00 36,35 98, , ,31 99, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 934, ,18 99, Podróże służbowe krajowe 5 016, ,82 99, Różne opłaty i składki 5 145, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, , ,00 100, ,00 999,71 99, , ,28 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 99, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,37 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 939, ,13 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 99, Składki na Fundusz Pracy , ,66 99,99 16

9 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,03 99, Zakup energii , ,12 99, Zakup usług remontowych , ,01 99, Zakup usług zdrowotnych 345,00 345,00 100, Zakup usług pozostałych , ,26 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 348,00 348,00 100, , ,70 99, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 256, ,50 99, Podróże służbowe krajowe 774,00 773,80 99, Różne opłaty i składki 4 988, ,40 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 580,00 100, , ,74 99, , ,54 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,22 99, Inne formy kształcenia osobno niewymienione , ,80 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,80 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,68 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 241, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 167, ,61 99, Zakup usług pozostałych , ,09 99, Podróże służbowe krajowe , ,30 96, , ,00 100, , ,68 99, , ,33 99, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,16 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 904, ,89 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 99, Składki na Fundusz Pracy 4 194, ,18 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 99, Zakup środków żywności , ,27 98, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 101,00 101,00 100, Zakup energii , ,13 99, Zakup usług remontowych , ,60 99, Zakup usług zdrowotnych 545,00 545,00 100, Zakup usług pozostałych 7 245, ,89 99, Różne opłaty i składki 135,00 75,00 55, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 163, ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 754,00 754,00 100, ,00 700,00 100, Pozostała działalność , ,20 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 774, ,02 99, Składki na Fundusz Pracy 1 064, ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 4 247, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 90, Zakup środków żywności 129,00 113,73 88,16 17

10 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,40 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,24 99, ,00 141,88 66, , ,00 99, Gospodarstwa pomocnicze 2 445, ,00 99, Zakup usług remontowych 2 445, ,00 99, Ochrona zdrowia , ,78 99, Szpitale ogólne , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Ratownictwo medyczne 2 684,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 684,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej , ,47 96, Wynagrodzenia bezosobowe 1 027,00 827,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 97, Zakup usług pozostałych , ,26 97, , ,00 91, Zwalczanie narkomanii , ,51 96, Wynagrodzenia bezosobowe 4 530, ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia 3 800, ,17 90, Zakup usług pozostałych 6 029, ,34 99, ,00 641,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,80 99, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 523, ,40 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,40 99, Pozostała działalność 1 000, ,00 100, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,38 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,50 98, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,58 99,99 między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 84,00 83,88 99, Świadczenia społeczne , ,30 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 99, Składki na Fundusz Pracy , ,66 99, Wynagrodzenia bezosobowe 282,00 281,02 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 99, Zakup środków żywności , ,35 99, Zakup energii , ,39 99, Zakup usług remontowych , ,13 24, Zakup usług zdrowotnych 2 490, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,56 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 691,00 690,03 99, , ,07 99,97 18

11 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 880, ,41 99, Podróże służbowe krajowe 4 399, ,39 99, Różne opłaty i składki 3 248, ,61 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 652,00 651,05 99, , ,00 100, ,00 264,00 100, , ,34 99, Domy pomocy społecznej , ,44 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie 2580 zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,78 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 99, Składki na Fundusz Pracy , ,46 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,64 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 99, Zakup środków żywności , ,69 98, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych , ,55 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 307, ,08 99, Zakup energii , ,50 97, Zakup usług remontowych , ,86 99, Zakup usług zdrowotnych , ,50 99, Zakup usług pozostałych , ,54 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 331, ,51 99, , ,13 98, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , ,70 99, Podróże służbowe krajowe 5 874, ,02 99, Różne opłaty i składki , ,08 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,17 99, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 3 158, ,33 99, , ,00 100, , ,46 99, , ,54 99, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , ,68 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 99, Rodziny zastępcze , ,57 99,99 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,24 99, Świadczenia społeczne , ,06 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 150, ,74 99, Składki na Fundusz Pracy 1 114, ,53 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 879, ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,87 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 99,99 19

12 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 99, Składki na Fundusz Pracy 7 714, ,14 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 331, ,40 99, Zakup energii , ,93 99, Zakup usług remontowych 5 308, ,64 99, Zakup usług zdrowotnych 310,00 310,00 100, Zakup usług pozostałych , ,33 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 194, ,64 99, , ,98 99, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 836, ,78 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 1 585, ,63 99, Podróże służbowe krajowe 65,00 63,52 97, Różne opłaty i składki 1 020, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 460,80 99, ,00 898,33 99, , ,37 99, Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 2 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,34 99, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 100, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 425, ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie 2580 zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 100,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 794, ,79 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 99, Składki na Fundusz Pracy , ,60 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 100, Zakup energii , ,89 99, Zakup usług remontowych , ,67 99, Zakup usług zdrowotnych 2 050, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,06 100, , ,16 100, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , ,60 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , ,44 100, Podróże służbowe krajowe 9 759, ,25 100, Różne opłaty i składki 5 522, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości 5 209, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 999,00 998,98 99,99 20

13 , ,00 100, , ,90 99, ,00 427,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Pomoc dla repatriantów , ,32 99, Świadczenia społeczne , ,32 99, Pozostała działalność , ,02 96, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,70 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 857,00 856,77 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 845,00 844,55 99, Składki na Fundusz Pracy 2 089, ,14 99, Składki na Fundusz Pracy 111,00 110,51 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,17 99, Wynagrodzenia bezosobowe 6 322, ,13 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 674, ,78 99, Zakup materiałów i wyposażenia 460,00 459,18 99, Zakup usług pozostałych , ,43 92, Zakup usług pozostałych , ,57 92, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 665,00 664,80 99, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 36,00 35,20 97, , ,26 99, ,00 63,02 98, , ,11 99, ,00 288,07 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,50 99, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,53 99,35 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,64 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 159, ,26 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 99, Składki na Fundusz Pracy , ,03 99, Wynagrodzenia bezosobowe 7 503, ,92 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 078, ,02 98, Zakup energii , ,12 84, Zakup usług remontowych 5 424, ,52 99, Zakup usług zdrowotnych 2 102, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,53 94, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 435, ,88 99, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 640, ,55 94,58 21

14 Podróże służbowe krajowe 8 337, ,33 99, Różne opłaty i składki 1 273, ,18 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,04 99, ,00 470,00 100, , ,84 99, , ,89 99, Placówki wychowania pozaszkolnego , ,41 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 934,00 934,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 99, Składki na Fundusz Pracy , ,13 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 708,00 707,62 99, Zakup energii , ,88 78, Zakup usług remontowych , ,17 99, Zakup usług zdrowotnych 3 580, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,48 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 564, ,00 100, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 486, ,77 89, Podróże służbowe krajowe 5 452, ,98 93, Różne opłaty i składki 573,00 573,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9,00 8,80 97, ,00 48,00 100, ,00 965,01 99, , ,66 99, Internaty i bursy szkolne , ,15 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,69 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 272, ,39 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 99, Składki na Fundusz Pracy 4 999, ,03 99, Wynagrodzenia bezosobowe 183,00 183,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 99, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 111,00 111,00 100, Zakup energii , ,07 99, Zakup usług remontowych , ,62 99, Zakup usług zdrowotnych 385,00 385,00 100, Zakup usług pozostałych , ,66 99, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 636, ,99 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 2 989, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 470,00 469,34 99, Różne opłaty i składki 522,00 522,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 500,00 100, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,07 99,99 22

15 Stypendia dla uczniów , ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów , ,07 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,56 94, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 551, ,38 92, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 102, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 1 428, ,18 95, , ,00 85, , ,00 99, Pozostała działalność , ,78 96, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1 200, ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 046, ,28 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,72 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 99, Składki na Fundusz Pracy 6 405, ,32 84, Wynagrodzenia bezosobowe 8 812, ,02 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 300,00 100, Zakup energii , ,11 87, Zakup usług remontowych , ,41 99, Zakup usług zdrowotnych 1 110, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,56 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 704,00 704,00 100, , ,93 84, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 842, ,50 89, Różne opłaty i składki 3 245, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,68 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 100, ,00 48,80 99, ,00 191,08 99, ,00 615,99 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,64 60, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 100,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,64 59, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 500,00 500,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 45, Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 500,00 669,80 12, Zakup usług remontowych , ,44 90, Zakup usług pozostałych , ,45 14, ,00 439,00 2,93 23

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 Dz. Rozdz. Par. N a z w a Stan na 13.12.2018 r. Z A D A N I A W Ł A S N E P O W I A T U 95 709 093,43 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 490,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1014/2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014 1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach WYDATKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2011 rok

Plan wydatków na 2011 rok Razem: wydatki bieżące 010 01005 020 02001 3030 02002 600 60014 4480 4520 630 63095 700 70005 3030 4610 710 71013 71014 71015 4020 Strona 1 z 9 58 162 852,00 43 961 530,00 Rolnictwo i łowiectwo 280 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 sierpnia 2015 r. Dział Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Plan na 01.01.2015 Plan na 30.06.2015 Wykonanie na 30.06.2015 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z. zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z. zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 13/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie: uchwalenia ostatecznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo