Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00"

Transkrypt

1 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Własne , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Własne , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 6 008,00 Własne 6 008, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000, Zakup energii 8 000,00 Własne 8 000, Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych , Własne ,45 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 500,00 Własne 6 500, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 Własne 50, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,34 Własne , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 BeSTia Strona 1 z 23

2 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 500,00 Własne 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne ,00 Zlecone 644, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne ,00 Zlecone 7 081, Składki na Fundusz Pracy 4 896,00 Własne 3 881,00 Zlecone 1 015, Zakup materiałów i wyposażenia 960,00 Własne 460,00 Zlecone 500, Zakup energii ,00 Własne ,00 Zlecone 1 700, Zakup usług remontowych ,00 Własne 5 000,00 Zlecone , Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Zlecone , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 300, Zlecone 300,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Zlecone , Różne opłaty i składki 1 200,00 Własne 200,00 Zlecone 1 000, Podatek od nieruchomości , Własne 9 000,00 Zlecone 1 000,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 200,00 Własne 200, ,00 Własne 5 000,00 Zlecone 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 Zlecone 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Zlecone , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 Zlecone 2 000,00 BeSTia Strona 2 z 23

3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zlecone ,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 5 299,00 Zlecone 5 299, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Zlecone 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 7 289,00 Zlecone 7 289, Zakup energii 7 500,00 Zlecone 7 500, Zakup usług remontowych 5 000,00 Zlecone 5 000, Zakup usług zdrowotnych 200,00 Zlecone 200, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 Zlecone 2 500, Podróże służbowe krajowe 9 000,00 Zlecone 9 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 830,00 Zlecone 5 830,00 201,00 Zlecone 201, Szkolenia członków korpusu 2 000,00 Zlecone 2 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Zlecone 1 000, ,00 Zlecone 1 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 7 281,00 Własne 4 099,00 Zlecone 3 182, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług pozostałych 4 000,00 BeSTia Strona 3 z 23

4 Własne 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 Własne 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114,00 Własne 827,00 Zlecone 6 287, Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 700,00 Własne 7 700, Zakup środków żywności 1 500,00 Własne 1 500, Zakup usług remontowych 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 Własne 2 200, Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 080,00 Własne 4 080, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy , Własne ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności 6 000,00 Własne 6 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 4 760,00 Własne 4 760, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Podróże służbowe zagraniczne 500,00 Własne 500,00 BeSTia Strona 4 z 23

5 4430 Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000, ,00 Własne 4 176, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Własne 5 000, Pozostałe odsetki 500, Własne 500,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 425,00 Własne 425,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 425,00 Własne 425, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Własne , ,00 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 Zlecone 2 100, Składki na Fundusz Pracy 300,00 Zlecone 300, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 Zlecone 2 200, Zakup środków żywności 250,00 Zlecone 250, Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 Poroz. z AR 4 000, Zakup usług pozostałych 6 300, Zlecone 6 300,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 850,00 Zlecone 1 850, Promocja jednostek samorządu , Honoraria 1 200,00 Własne 1 200, Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 Własne 3 700, Nagrody konkursowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Własne 5 000, Zakup środków żywności 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 BeSTia Strona 5 z 23

6 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 Własne 3 000, Pozostała działalność , Różne opłaty i składki ,00 Własne , Obrona narodowa 3 200, Pozostałe wydatki obronne 3 200, Zakup usług pozostałych 3 200,00 Zlecone 3 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 111,00 Własne 111, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 148, Zlecone 1 148,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00 Zlecone ,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 583,00 Zlecone 8 583, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Zlecone ,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 Zlecone ,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,00 Zlecone ,00 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 1 197, Zlecone 1 197,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zlecone , Zakup środków żywności 450,00 Zlecone 450, Zakup energii ,00 Zlecone , Zakup usług remontowych ,00 Zlecone , Zakup usług zdrowotnych ,00 Zlecone , Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 512,00 Zlecone 8 512, Podróże służbowe krajowe 3 200,00 Zlecone 3 200,00 BeSTia Strona 6 z 23

7 4430 Różne opłaty i składki 200,00 Zlecone 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 Zlecone 2 372, Podatek od nieruchomości 2 225,00 Zlecone 2 225, Opłaty na rzecz budżetu państwa 528,00 Zlecone 528, ,00 Zlecone 1 392, Szkolenia członków korpusu 632,00 Zlecone 632, Pozostała działalność 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Zlecone , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 Zlecone 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zlecone , Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw , , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 1 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek , ,00 Własne ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji ,24 Własne , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Własne , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Własne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 BeSTia Strona 7 z 23

8 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 7 400,00 Własne 7 400, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500,00 Własne 5 500, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 6 000,00 Własne 6 000, Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 Własne 2 700, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 Własne 3 500, Podróże służbowe krajowe 6 000,00 Własne 6 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 150,00 Własne 150, ,00 Własne 2 500, ,00 Własne 1 600, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Gimnazja specjalne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 Własne 1 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 3 850,00 Własne 3 850, Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 Własne 6 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii ,00 BeSTia Strona 8 z 23

9 Własne , Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000, Zakup usług zdrowotnych 200,00 Własne 200, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 Własne 1 500, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800,00 Własne 5 800,00 700,00 Własne 700,00 600,00 Własne 600, Technika , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Zasądzone renty 8 400,00 Własne 8 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 565,00 Własne 2 565, Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 368,00 Własne 368, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności 8 000,00 Własne 8 000, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 Własne 8 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,30 Własne ,30 BeSTia Strona 9 z 23

10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 9 050,00 Własne 9 050, Podróże służbowe zagraniczne 3 153,00 Własne 3 153, Podróże służbowe zagraniczne 1 000, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 1 872,00 Własne 1 872, ,00 Własne , Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100, ,00 Własne 7 000, Szkoły policealne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 8 864,00 Własne 8 864, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 4 100,00 Własne 4 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Branżowe szkoły I i II stopnia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 999,00 Własne 4 999, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 BeSTia Strona 10 z 23

11 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 8 080,00 Własne 8 080, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 050,00 Własne 2 050, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 4 090,00 Własne 4 090, Zakup usług zdrowotnych 1 020,00 Własne 1 020, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 180,00 Własne 2 180, Podróże służbowe krajowe 1 020,00 Własne 1 020, Podróże służbowe zagraniczne 70,00 Własne 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 215,00 Własne 215, ,00 Własne 2 300,00 580,00 Własne 580, Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 Własne 3 000, Zakup usług pozostałych ,00 BeSTia Strona 11 z 23

12 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 9 520,00 Własne 9 520, Podróże służbowe zagraniczne 100,00 Własne 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 2 021,00 Własne 2 021, ,00 Własne , ,00 Własne 4 500, Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 200,00 Własne 5 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 020,00 Własne 1 020, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 5 100,00 Własne 5 100, Zakup usług zdrowotnych 500,00 Własne 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 100,00 Własne 5 100, Podróże służbowe krajowe 3 060,00 Własne 3 060, Podróże służbowe zagraniczne 160,00 Własne 160, Podatek od nieruchomości 470,00 Własne 470, ,00 Własne 4 500, ,00 Własne 1 280, Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200,00 BeSTia Strona 12 z 23

13 Własne 4 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 Własne 3 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług zdrowotnych 700,00 Własne 700, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Podróże służbowe krajowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne ,00 800,00 Własne 800,00 800,00 Własne 800, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Własne 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 100,00 Własne 5 100, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , ,00 Własne , Stołówki szkolne i przedszkolne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 945,00 Własne 5 945, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 842,00 BeSTia Strona 13 z 23

14 80152 Własne 3 842, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 1 986,00 Własne 1 986, Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 Własne 2 600, Zakup energii 3 400,00 Własne 3 400, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 240,00 Własne 240, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 310,00 Własne 3 310,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 180,00 Własne 2 180, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 6 454,00 Własne 6 454, Wynagrodzenia bezosobowe 624,00 Własne 624, Zakup materiałów i wyposażenia 2 568,00 Własne 2 568, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 323,00 Własne 3 323, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 1 977,00 Własne 1 977, Zakup usług zdrowotnych 142,00 Własne 142, Zakup usług pozostałych 4 914,00 Własne 4 914, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 451,00 Własne 451, Podróże służbowe krajowe 4 523,00 Własne 4 523, Podróże służbowe zagraniczne 10,00 Własne 10, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 745,00 Własne 4 745, Podatek od nieruchomości 284,00 BeSTia Strona 14 z 23

15 Własne 284, ,00 Własne 1 256,00 90,00 Własne 90, Pozostała działalność , Stypendia dla uczniów 5 000,00 Własne 5 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 560,00 Poroz. z AR 6 250,00 Własne 3 310, Składki na Fundusz Pracy 1 325,00 Poroz. z AR 850,00 Własne 475, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Poroz. z AR ,00 Własne , Nagrody konkursowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 Własne 7 900, Zakup środków żywności 4 500,00 Własne 4 500, Zakup usług pozostałych ,00 Poroz. z AR ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 900,00 Własne 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Własne , Programy polityki zdrowotnej 5 200, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 200,00 Własne 3 200, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zlecone , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,98 BeSTia Strona 15 z 23

16 Własne , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 Własne 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności , Własne ,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 5 000,00 Własne 5 000, Zakup usług zdrowotnych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Własne ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Własne 4 000, Różne opłaty i składki 500,00 Własne 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości , Własne ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 200,00 Własne 200,00 348,00 Własne 348, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 Własne , Ośrodki wsparcia ,00 BeSTia Strona 16 z 23

17 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Zlecone , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 Własne 2 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 511,00 Własne 511, Zakup usług zdrowotnych 780,00 Własne 780, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 240, Własne 6 240,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 4 603,00 Własne 4 603, Podróże służbowe zagraniczne 205,00 Własne 205, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , ,00 Własne 4 080,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 Własne 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 908,00 Własne 6 908, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 2 642,00 Własne 2 642, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 3 069,00 Własne 3 069,00 BeSTia Strona 17 z 23

18 4280 Zakup usług zdrowotnych 130,00 Własne 130, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 967,00 Własne 2 967, Podróże służbowe krajowe 1 023,00 Własne 1 023, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 Własne 2 372, ,00 Własne 1 634, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 700,00 Własne 2 700,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Własne , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 Zlecone 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 4 004,00 Zlecone 4 004, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Zlecone 500, Zakup usług remontowych 200,00 Zlecone 200, Zakup usług zdrowotnych 260,00 Zlecone 260, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 915,00 Zlecone 2 915, Podróże służbowe krajowe 200,00 Zlecone 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 246,00 Zlecone 4 246,00 BeSTia Strona 18 z 23

19 200,00 Zlecone 200, Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 Własne 2 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy , Własne ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 Własne 1 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200, Własne 3 200,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 900,00 Własne 900, Podróże służbowe krajowe 600,00 Własne 600, Różne opłaty i składki 2 700,00 Własne 2 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 5 100,00 Własne 5 100, ,00 Własne 5 100, ,00 Własne 6 500, Pozostała działalność , Stypendia dla uczniów ,71 Własne , Stypendia dla uczniów 6 734,29 Własne 6 734, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 363,92 BeSTia Strona 19 z 23

20 Własne 6 363, Składki na Fundusz Pracy 8 185,70 Własne 8 185, Składki na Fundusz Pracy 917,71 Własne 917, Zakup materiałów i wyposażenia ,13 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,29 Własne , Zakup usług pozostałych ,26 Własne , Zakup usług pozostałych ,65 Własne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 900,00 Własne 2 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 Własne 5 800, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 Własne 3 000, Podróże służbowe krajowe 3 500,00 Własne 3 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Własne , ,00 Własne 4 300,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 Własne ,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 BeSTia Strona 20 z 23

21 3240 Stypendia dla uczniów ,00 Własne , Szkolne schroniska młodzieżowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 Własne , Pozostała działalność 5 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 900,00 Własne 5 900, Rodzina , Rodziny zastępcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 Własne 450, Świadczenia społeczne ,64 Własne ,64 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 112,00 Własne 8 112, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 5 184,00 Własne 5 184, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 119,00 Własne 2 210,00 Zlecone 2 909, Zakup usług zdrowotnych 210,00 Własne 210, Zakup usług pozostałych , Własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 540,00 Własne 540, Podróże służbowe krajowe 4 092,00 Własne 4 092, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 395,00 Własne 4 395, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Świadczenia społeczne ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 BeSTia Strona 21 z 23

22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 180,00 Własne 180, Zakup usług pozostałych , Własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 Własne 6 000, Podróże służbowe krajowe 7 000,00 Własne 7 000, Różne opłaty i składki 900,00 Własne 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , ,00 Własne 1 550, , Pozostała działalność 4 729, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 729,00 Własne 4 729, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych ,00 Własne , Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Własne , Pozostała działalność , Nagrody konkursowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000, Zakup usług remontowych 2 800,00 Własne 2 800, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 BeSTia Strona 22 z 23

23 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 Własne , Muzea 5 000, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 Własne 5 000, Pozostała działalność , Honoraria 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 Własne 7 000, Nagrody konkursowe 3 500,00 Własne 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 Własne 8 500, Zakup środków żywności 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne , Pozostała działalność , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 Własne 8 000, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 Własne 700, Nagrody konkursowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 Własne 5 500, Zakup usług pozostałych 3 500,00 Własne 3 500,00 Razem: ,06 BeSTia Strona 23 z 23

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 Dz. Rozdz. Par. N a z w a Stan na 13.12.2018 r. Z A D A N I A W Ł A S N E P O W I A T U 95 709 093,43 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 490,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia 20.12.2016 r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI.85.15 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo