Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu."

Transkrypt

1 Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000,00 Starostwo Powiatowe 3 000, Leśnictwo , Gospodarka leśna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Starostwo Powiatowe , Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup usług pozostałych ,00 Starostwo Powiatowe , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 ZDP 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ZDP , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 ZDP , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ZDP , Składki na Fundusz Pracy ,00 ZDP , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 ZDP , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 ZDP , Zakup energii ,00 ZDP , Zakup usług remontowych ,00 ZDP , Zakup usług zdrowotnych 500,00 ZDP 500, Zakup usług pozostałych ,00 ZDP , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ZDP ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 200,00 ZDP 2 200, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Strona 1 z 25

2 ZDP 1 000, Różne opłaty i składki ,00 ZDP , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 ZDP , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00 ZDP 5 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 ZDP 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ZDP , Infrastruktura telekomunikacyjna , Różne opłaty i składki ,00 Starostwo Powiatowe , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Starostwo Powiatowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 264,00 Starostwo Powiatowe 4 264, Składki na Fundusz Pracy 611,00 Starostwo Powiatowe 611, Zakup usług pozostałych ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Starostwo Powiatowe , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 Starostwo Powiatowe 500, Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Starostwo Powiatowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 Starostwo Powiatowe 4 000, Składki na Fundusz Pracy 121,00 Starostwo Powiatowe 121, Zakup usług pozostałych ,00 Starostwo Powiatowe , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400,00 PINB 2 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 PINB , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Strona 2 z 25

3 PINB , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 PINB , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 PINB , Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 PINB 4 500, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 PINB 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 PINB 2 500, Zakup energii 6 210,00 PINB 6 210, Zakup usług remontowych 300,00 PINB 300, Zakup usług zdrowotnych 300,00 PINB 300, Zakup usług pozostałych ,00 PINB , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 341, PINB 2 341,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 200,00 PINB 7 200, Podróże służbowe krajowe 200,00 PINB 200, Różne opłaty i składki 500,00 PINB 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500,00 PINB 6 500, Podatek od nieruchomości 500,00 PINB 500, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 400,00 PINB 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 PINB 300, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 900,00 PINB 4 900, Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 Starostwo Powiatowe 3 000, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 Starostwo Powiatowe 9 000,00 Strona 3 z 25

4 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 Starostwo Powiatowe 1 000, Zakup usług remontowych ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup usług pozostałych ,00 Starostwo Powiatowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Starostwo Powiatowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Starostwo Powiatowe , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Starostwo Powiatowe , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Starostwo Powiatowe , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Starostwo Powiatowe , Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 Starostwo Powiatowe 1 500, Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Starostwo Powiatowe 5 000, Zakup usług pozostałych 8 000,00 Starostwo Powiatowe 8 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 Starostwo Powiatowe 1 000, Starostwa powiatowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 Starostwo Powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Starostwo Powiatowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Starostwo Powiatowe , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Starostwo Powiatowe , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Starostwo Powiatowe , Składki na Fundusz Pracy ,00 Strona 4 z 25

5 Starostwo Powiatowe , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Starostwo Powiatowe , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup energii ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup usług remontowych ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup usług zdrowotnych 6 360,00 Starostwo Powiatowe 6 360, Zakup usług pozostałych ,00 Starostwo Powiatowe , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000,00 Starostwo Powiatowe 3 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Starostwo Powiatowe ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Starostwo Powiatowe , Podróże służbowe krajowe ,00 Starostwo Powiatowe , Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 Starostwo Powiatowe 1 500, Różne opłaty i składki ,00 Starostwo Powiatowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Starostwo Powiatowe , Podatek od nieruchomości ,00 Starostwo Powiatowe , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Starostwo Powiatowe , Pozostałe odsetki 1 000,00 Starostwo Powiatowe 1 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Starostwo Powiatowe 3 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 Starostwo Powiatowe 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Strona 5 z 25

6 Starostwo Powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Starostwo Powiatowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Starostwo Powiatowe , Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100,00 Starostwo Powiatowe 4 100, Składki na Fundusz Pracy 600,00 Starostwo Powiatowe 600, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Starostwo Powiatowe 2 000, Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 Starostwo Powiatowe 9 000, Zakup usług pozostałych ,00 Starostwo Powiatowe , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 Starostwo Powiatowe 5 000, Nagrody konkursowe ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup usług pozostałych ,00 Starostwo Powiatowe , Pozostała działalność , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Starostwo Powiatowe , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Starostwo Powiatowe , Składki na Fundusz Pracy 2 456,00 Starostwo Powiatowe 2 456, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Starostwo Powiatowe , Zakup materiałów i wyposażenia 262,00 Starostwo Powiatowe 262, Zakup energii 4 000,00 Starostwo Powiatowe 4 000, Zakup usług pozostałych 1 000,00 Starostwo Powiatowe 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Starostwo Powiatowe 300,00 Strona 6 z 25

7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00 KP PSP , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 KP PSP , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 KP PSP , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 KP PSP , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , KP PSP ,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 KP PSP ,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,00 KP PSP , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 KP PSP , Składki na Fundusz Pracy 2 362,00 KP PSP 2 362, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, KP PSP 1 000,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności ,00 KP PSP , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 KP PSP , Zakup środków żywności 1 000,00 KP PSP 1 000, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 500,00 KP PSP 2 500, Zakup sprzętu i uzbrojenia ,00 KP PSP , Zakup energii ,00 KP PSP , Zakup usług remontowych ,00 KP PSP , Zakup usług zdrowotnych ,00 KP PSP , Zakup usług pozostałych ,00 KP PSP , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 KP PSP , Podróże służbowe krajowe 1 200,00 Strona 7 z 25

8 KP PSP 1 200, Różne opłaty i składki ,00 KP PSP , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 KP PSP 6 000, Podatek od nieruchomości ,00 KP PSP , Opłaty na rzecz budżetu państwa 576,00 KP PSP 576, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00 KP PSP 1 500, Zarządzanie kryzysowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Starostwo Powiatowe 1 500, Zakup usług pozostałych 500,00 Starostwo Powiatowe 500, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 Starostwo Powiatowe 4 000, Zakup usług pozostałych 1 000,00 Starostwo Powiatowe 1 000, Pozostała działalność 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Starostwo Powiatowe 2 000, Zakup usług pozostałych 3 000,00 Starostwo Powiatowe 3 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , ,00 Starostwo Powiatowe , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Starostwo Powiatowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Starostwo Powiatowe , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Starostwo Powiatowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 I LO ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Strona 8 z 25

9 ZS Nr ,00 ZS Nr , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 I LO ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 I LO ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr , Składki na Fundusz Pracy ,00 I LO ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 I LO 2 000,00 ZS Nr , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 I LO ,00 ZS Nr , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 I LO 1 500,00 ZS Nr , Zakup energii ,00 I LO ,00 ZS Nr , Zakup usług remontowych 8 000,00 I LO 1 000,00 ZS Nr , Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 I LO 1 500,00 ZS Nr , Zakup usług pozostałych ,00 I LO ,00 ZS Nr , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 I LO 5 000,00 ZS Nr , Podróże służbowe krajowe 2 500,00 I LO 500,00 ZS Nr , Różne opłaty i składki 1 000,00 I LO 500,00 ZS Nr 1 500,00 Strona 9 z 25

10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 I LO ,00 ZS Nr , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 I LO 400,00 ZS Nr 1 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Starostwo Powiatowe , Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 ZS Nr 2 900,00 ZST 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Starostwo Powiatowe ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST , Składki na Fundusz Pracy ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST 1 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST 500, Zakup energii ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 Strona 10 z 25

11 ZST , Zakup usług remontowych ,00 Starostwo Powiatowe ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST 1 000, Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST 1 500, Zakup usług pozostałych ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST 3 500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, ZS Nr ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 ZS Nr , Podróże służbowe krajowe 3 000,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST 1 000, Różne opłaty i składki 2 100,00 ZS Nr ,00 ZS Nr 3 500,00 ZST 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST , Podatek od nieruchomości 200,00 ZST 200, Podatek od towarów i usług (VAT). 300,00 ZST 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 ZS Nr ,00 ZS Nr 3 500,00 ZST 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Strona 11 z 25

12 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 PCKPiEZ 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 PCKPiEZ , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 PCKPiEZ , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 PCKPiEZ , Składki na Fundusz Pracy ,00 PCKPiEZ , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 PCKPiEZ , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 PCKPiEZ , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 PCKPiEZ , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 PCKPiEZ 1 000, Zakup energii ,00 PCKPiEZ , Zakup usług remontowych 5 000,00 PCKPiEZ 5 000, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 PCKPiEZ 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 PCKPiEZ , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 PCKPiEZ 6 000, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 PCKPiEZ 1 000, Różne opłaty i składki 5 000,00 PCKPiEZ 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 PCKPiEZ , Podatek od nieruchomości 4 200,00 PCKPiEZ 4 200, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 PCKPiEZ , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800,00 PCKPiEZ 2 800, Inne formy kształcenia osobno niewymienione , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ZS Nr ,00 Strona 12 z 25

13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 ZS Nr , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ZS Nr , Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 ZS Nr , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 Starostwo Powiatowe 0, Zakup usług pozostałych 0,00 Starostwo Powiatowe 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Starostwo Powiatowe ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 I LO ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 I LO ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZS Nr ,00 ZST 3 600, Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 I LO 2 100,00 ZS Nr ,00 ZS Nr 2 300,00 ZS Nr ,00 ZST 600, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 PCKPiEZ , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 PCKPiEZ , Składki na Fundusz Pracy 3 982,00 PCKPiEZ 3 982, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 PCKPiEZ , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 PCKPiEZ ,00 Strona 13 z 25

14 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 PCKPiEZ 400, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Starostwo Powiatowe , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 Starostwo Powiatowe 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Starostwo Powiatowe ,00 ZST , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700,00 ZST 2 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 327,00 ZST 6 327, Składki na Fundusz Pracy 906,00 ZST 906, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 Starostwo Powiatowe 0,00 ZST 300, Zakup materiałów i wyposażenia 3 267,00 ZST 3 267, Zakup usług pozostałych 500,00 ZST 500, Zakup usług pozostałych ,58 I LO , Zakup usług pozostałych 2 080,62 I LO 2 080, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 ZST 1 800, Podróże służbowe krajowe 50,00 ZST 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 ZST 1 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 ZST 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,93 I LO , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,41 I LO 1 000, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Strona 14 z 25

15 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Starostwo Powiatowe 2 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Starostwo Powiatowe 3 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 PUP , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Starostwo Powiatowe , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 360,00 Placówka Rodzinna w Soninie 3 360, Świadczenia społeczne ,00 PCPR w Łańcucie ,00 Starostwo Powiatowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Placówka Rodzinna w Soninie , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 562,00 Placówka Rodzinna w Soninie 4 562, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Placówka Rodzinna w Soninie , Składki na Fundusz Pracy 1 451,00 Placówka Rodzinna w Soninie 1 451, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 247,00 Placówka Rodzinna w Soninie 2 247, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Placówka Rodzinna w Soninie 500, Zakup materiałów i wyposażenia 1 670,00 Placówka Rodzinna w Soninie 1 670, Zakup środków żywności ,00 Placówka Rodzinna w Soninie , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 800,00 Placówka Rodzinna w Soninie 800, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 Placówka Rodzinna w Soninie 1 000, Zakup energii 5 200,00 Placówka Rodzinna w Soninie 5 200, Zakup usług remontowych 300,00 Strona 15 z 25

16 Placówka Rodzinna w Soninie 300, Zakup usług zdrowotnych 200,00 Placówka Rodzinna w Soninie 200, Zakup usług pozostałych 5 300,00 Placówka Rodzinna w Soninie 5 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 810,00 Placówka Rodzinna w Soninie 810, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 Placówka Rodzinna w Soninie 1 100, Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 300,00 DPS 6 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 DPS , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 DPS , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 DPS , Składki na Fundusz Pracy ,00 DPS , Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 DPS 3 200, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 DPS , Zakup środków żywności ,00 DPS , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 DPS , Zakup energii ,00 DPS , Zakup usług remontowych 7 200,00 DPS 7 200, Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 DPS 2 500, Zakup usług pozostałych ,00 DPS , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 100,00 DPS 5 100, Podróże służbowe krajowe 200,00 DPS 200, Różne opłaty i składki 6 600,00 DPS 6 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 DPS ,00 Strona 16 z 25

17 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 DPS 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DPS , Ośrodki wsparcia , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ŚDS , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 ŚDS , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ŚDS , Składki na Fundusz Pracy ,00 ŚDS , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 ŚDS , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 ŚDS , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 800,00 ŚDS 800, Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00 ŚDS 400, Zakup energii ,00 ŚDS , Zakup usług remontowych 4 000,00 ŚDS 4 000, Zakup usług zdrowotnych 400,00 ŚDS 400, Zakup usług pozostałych ,00 ŚDS , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 ŚDS 6 000, Podróże służbowe krajowe 800,00 ŚDS 800, Różne opłaty i składki 4 000,00 ŚDS 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 ŚDS , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800,00 ŚDS 3 800, Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 920,00 Starostwo Powiatowe 7 920,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Strona 17 z 25

18 Starostwo Powiatowe , Świadczenia społeczne ,00 PCPR w Łańcucie ,00 Starostwo Powiatowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 PCPR w Łańcucie , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 215,00 PCPR w Łańcucie 1 215, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 PCPR w Łańcucie , Składki na Fundusz Pracy 3 328,00 PCPR w Łańcucie 3 328, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 PCPR w Łańcucie , Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 PCPR w Łańcucie 1 400, Zakup energii ,00 PCPR w Łańcucie , Zakup usług pozostałych ,00 PCPR w Łańcucie , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 PCPR w Łańcucie 2 100, Podróże służbowe krajowe 900,00 PCPR w Łańcucie 900, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 PCPR w Łańcucie 500, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 PCPR w Łańcucie , Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 PCPR w Łańcucie 700, Zakup energii 200,00 PCPR w Łańcucie 200, Zakup usług pozostałych 500,00 PCPR w Łańcucie 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 PCPR w Łańcucie 200, Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 PCPR w Łańcucie 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 PCPR w Łańcucie , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 PCPR w Łańcucie ,00 Strona 18 z 25

19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 PCPR w Łańcucie , Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 PCPR w Łańcucie 7 000, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 PCPR w Łańcucie , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 PCPR w Łańcucie 5 000, Zakup energii 7 000,00 PCPR w Łańcucie 7 000, Zakup usług remontowych 200,00 PCPR w Łańcucie 200, Zakup usług zdrowotnych 500,00 PCPR w Łańcucie 500, Zakup usług pozostałych ,00 PCPR w Łańcucie , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 PCPR w Łańcucie 5 000, Podróże służbowe krajowe 500,00 PCPR w Łańcucie 500, Różne opłaty i składki 300,00 PCPR w Łańcucie 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 200,00 PCPR w Łańcucie 9 200, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 PCPR w Łańcucie 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, PCPR w Łańcucie 800,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 PCPR w Łańcucie 2 000, Składki na Fundusz Pracy 400,00 PCPR w Łańcucie 400, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 PCPR w Łańcucie , Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 PCPR w Łańcucie 250, Zakup środków dydaktycznych i książek 150,00 PCPR w Łańcucie 150, Zakup energii 250,00 PCPR w Łańcucie 250, Zakup usług pozostałych 700,00 PCPR w Łańcucie 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00 Strona 19 z 25

20 PCPR w Łańcucie 450, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 PCPR w Łańcucie 150, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Starostwo Powiatowe , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 PZdsOoN 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 PZdsOoN , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 PZdsOoN , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 PZdsOoN , Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 PZdsOoN 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 PZdsOoN , Zakup materiałów i wyposażenia 5 200,00 PZdsOoN 5 200, Zakup energii 7 300,00 PZdsOoN 7 300, Zakup usług remontowych 700,00 PZdsOoN 700, Zakup usług zdrowotnych 400,00 PZdsOoN 400, Zakup usług pozostałych ,00 PZdsOoN , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 PZdsOoN 3 000, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 PZdsOoN 1 000, Różne opłaty i składki 500,00 PZdsOoN 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00 PZdsOoN 4 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 PZdsOoN 1 700, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Strona 20 z 25

21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 PCPR w Łańcucie ,00 PUP 2 090, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 588,00 PCPR w Łańcucie 2 230,00 PUP 358, Składki na Fundusz Pracy 372,00 PCPR w Łańcucie 320,00 PUP 52, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 PCPR w Łańcucie 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 PCPR w Łańcucie 1 000, Zakup usług pozostałych 2 500,00 PCPR w Łańcucie 2 500, Podróże służbowe krajowe 100,00 PCPR w Łańcucie 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 PCPR w Łańcucie 350, Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 PUP 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 PUP , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 PUP , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 PUP , Składki na Fundusz Pracy ,00 PUP , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 PUP , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 PUP , Zakup energii ,00 PUP , Zakup usług remontowych ,00 PUP , Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 PUP 3 000, Zakup usług pozostałych ,00 PUP , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 PUP 4 000,00 Strona 21 z 25

22 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 PUP 3 000, Różne opłaty i składki 8 000,00 PUP 8 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 PUP , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 PUP 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 PUP 2 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Starostwo Powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 PPP 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 PPP , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 PPP , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 PPP , Składki na Fundusz Pracy ,00 PPP , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 PPP , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 PPP 9 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 400,00 PPP 1 400, Zakup energii ,00 PPP , Zakup usług remontowych 500,00 PPP 500, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 PPP 1 000, Zakup usług pozostałych 4 000,00 PPP 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 PPP 2 500, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 PPP 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 PPP ,00 Strona 22 z 25

23 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 PPP 500, Placówki wychowania pozaszkolnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ZPO , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00 ZPO 4 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 380,00 ZPO 9 380, Składki na Fundusz Pracy 1 340,00 ZPO 1 340, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 ZPO 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 ZPO 4 000, Zakup energii 400,00 ZPO 400, Zakup usług zdrowotnych 100,00 ZPO 100, Zakup usług pozostałych 4 000,00 ZPO 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 ZPO 500, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 ZPO 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 900,00 ZPO 2 900, Internaty i bursy szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 ZPO 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Starostwo Powiatowe ,00 ZPO , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 ZPO , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ZPO , Składki na Fundusz Pracy ,00 ZPO , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 ZPO , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 ZPO , Zakup środków żywności ,00 Strona 23 z 25

24 ZPO , Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 ZPO 300, Zakup energii ,00 ZPO , Zakup usług remontowych 1 000,00 ZPO 1 000, Zakup usług zdrowotnych 500,00 ZPO 500, Zakup usług pozostałych ,00 ZPO , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 ZPO 4 000, Podróże służbowe krajowe 500,00 ZPO 500, Różne opłaty i składki 1 600,00 ZPO 1 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 ZPO , Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 ZPO 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 ZPO 1 400, Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów ,00 Starostwo Powiatowe , Inne formy pomocy dla uczniów ,00 Starostwo Powiatowe , Szkolne schroniska młodzieżowe , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 ZPO 500, Zakup energii ,00 ZPO , Zakup usług pozostałych 1 500,00 ZPO 1 500, Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Starostwo Powiatowe , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Starostwo Powiatowe , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Strona 24 z 25

25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 ZDP 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Starostwo Powiatowe ,00 ZDP , Zakup usług remontowych 6 000,00 ZDP 6 000, Zakup usług pozostałych ,00 Starostwo Powiatowe ,00 ZDP , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Starostwo Powiatowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Starostwo Powiatowe 2 500, Zakup usług pozostałych 2 500,00 Starostwo Powiatowe 2 500, Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Starostwo Powiatowe , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ZPO , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 550,00 ZPO 1 550, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 394,00 ZPO 3 394, Składki na Fundusz Pracy 486,00 ZPO 486, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 Starostwo Powiatowe 2 500,00 ZPO 2 000, Zakup usług pozostałych 7 500,00 Starostwo Powiatowe 2 500,00 ZPO 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 440,00 ZPO 1 440,00 Razem: ,54 Strona 25 z 25

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

64 675,00 0, , , , , , ,00 0,00 82, , ,00 0,00 342, ,00

64 675,00 0, , , , , , ,00 0,00 82, , ,00 0,00 342, ,00 ZARZĄD POWIATU WRZESISK!FGO Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1147/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2018-10-25 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 853/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne 12720,00 168400,00 168400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19463,00 19463,00 366162,00 366162,00 4270 Zakup usług remontowych 33944,00 33944,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3450,00 3450,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1014/2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014 1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach WYDATKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia 20.12.2016 r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 198 462,00 0,00 198 462,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 343/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 343/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 343/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 Dz. Rozdz. Par. N a z w a Stan na 13.12.2018 r. Z A D A N I A W Ł A S N E P O W I A T U 95 709 093,43 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 490,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Projekt FN.SS UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia... 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo