WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU"

Transkrypt

1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo , ,28 26, Melioracje wodne , ,32 9, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 350,00 5, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 36, Zakup usług pozostałych ,00 501,27 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Izby rolnicze 1 770, ,31 60, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 069,31 60, Pozostała działalność , ,65 57, Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 630,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia 7 380,00 609,40 8, Zakup usług pozostałych 9 400, Różne opłaty i składki , ,25 84,3 020 Leśnictwo , ,39 21, Pozostała działalność , ,39 21, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 56, Zakup usług pozostałych , ,39 17, Różne opłaty i składki 1 200, Transport i łączność , ,25 24, Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan na 2012 r. po zmianach , , Drogi publiczne gminne , ,25 24, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 756,00 7, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 4, Zakup usług remontowych , ,55 18, Zakup usług pozostałych , ,09 18, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 28, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , ,90 38,2 258, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,90 38,2

2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, ,50 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 49, Zakup energii , ,52 52, Zakup usług remontowych , ,72 25, Zakup usług pozostałych , ,03 60, Różne opłaty i składki , ,36 75, Pozostałe odsetki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 14, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 1,0 710 Działalność usługowa , ,20 18, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,14 22, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,80 22, Zakup usług pozostałych , ,34 22, Cmentarze , ,06 5, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,06 14, Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , ,77 37, Urzędy wojewódzkie , ,64 51, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,59 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 53, Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,75 44, Zakup materiałów i wyposażenia 6 079, ,46 76, Zakup usług pozostałych 3 604, ,88 28, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 124,70 12, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017, ,75 75, ,80 36, Starostwa powiatowe , ,00 50, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 750, , ,00 50, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,33 51, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,62 56, Wynagrodzenia bezosobowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 19, Zakup usług pozostałych 2 900, Podróże służbowe krajowe 800, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 36, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 900, ,35 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 46, Składki na Fundusz Pracy , ,33 39,4

3 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 347,00 15, Wynagrodzenia bezosobowe , ,33 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 41, Zakup energii , ,09 62, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , ,96 15, Zakup usług pozostałych , ,34 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 772,10 38, ,44 49, ,28 25, Podróże służbowe krajowe , ,23 61, Różne opłaty i składki , ,13 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75, , , , , ,85 22, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 23, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,69 6, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 730,00 1, Zakup usług pozostałych , ,69 10, Pozostała działalność , ,75 30, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 29, Zakup usług pozostałych , ,74 64, Różne opłaty i składki , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa ,27 47, Składki na ubezpieczenia społeczne 426, Składki na Fundusz Pracy 69, Wynagrodzenia bezosobowe 2 780, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz , ,27 51,3 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 182,00 181,88 99, Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,93 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 70, Zakup materiałów i wyposażenia 6 063, ,00 80, Zakup usług pozostałych 3 720, ,00 33, Podróże służbowe krajowe 444,00 443,46 99,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,87 40, Komendy powiatowe Policji , ,99 43, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 33,3

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,99 99, Ochotnicze straże pożarne , ,88 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,75 55, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 69, Zakup energii , ,50 61, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , ,83 61, Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 360,00 50, ,87 61,2 574,37 28, Podróże służbowe krajowe 600, Różne opłaty i składki , ,00 53, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,15 9, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 700, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, Zarządzanie kryzysowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność 1 300, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, Obsługa długu publicznego , ,27 29,9 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 9 000, , , ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ,00 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,27 49, ,27 49, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , ,51 60, Szkoły podstawowe , ,67 67, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,25 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 55, Składki na Fundusz Pracy , ,51 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,11 72, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 25, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 187,66 37, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 232,00 553,59 17, Zakup energii , ,79 60,4

5 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 486, ,02 49, Zakup usług pozostałych , ,47 46, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 075, ,19 58, ,17 42,4 659,89 41, Podróże służbowe krajowe 4 094,00 534,32 13, Różne opłaty i składki 8 364, ,30 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75, Podatek od nieruchomości 34,00 33,58 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 50, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,12 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 186, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 58, Składki na Fundusz Pracy 8 355, ,90 49, Zakup materiałów i wyposażenia 3 450,00 33,21 1, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii , ,00 36, Zakup usług pozostałych 1 627,00 360,00 22, Podróże służbowe krajowe 316, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Przedszkola , ,20 50, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 329, ,00 209, , , ,97 37, ,50 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,90 70, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 52, Składki na Fundusz Pracy , ,68 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 65, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 850,00 476,11 25, Zakup energii , ,50 48, Zakup usług remontowych 2 000, ,66 57, Zakup usług zdrowotnych 1 680,00 639,96 38, Zakup usług pozostałych , ,62 43, Zakup usług dostępu do sieci Internet 665,00 147,60 22, , ,00 929,88 47,7 644,68 42,1

6 4410 Podróże służbowe krajowe 360,00 181,58 50, Różne opłaty i składki 1 020, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,0 495,00 76, Gimnazja , ,67 56, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 289, ,27 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 62, Składki na Fundusz Pracy , ,55 51, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 879,20 19, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 37, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 62,56 31, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 362, ,55 35, Zakup energii , ,61 62, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 522, ,83 52, Zakup usług pozostałych , ,44 51, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 494, ,44 49, ,46 49, ,98 47, Podróże służbowe krajowe 3 011, ,13 47, Różne opłaty i składki 4 607,00 787,50 17, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75,0 650, , , ,00 799,50 41, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 600, ,00 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,61 48, Zakup usług pozostałych , ,61 48, Szkoły artystyczne , ,24 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 123, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 50, Składki na Fundusz Pracy , ,85 43, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 54, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, ,27 85, Zakup energii , ,85 43, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500,00 276,00 55, Zakup usług pozostałych , ,88 57, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 656,82 46,9

7 387,66 21, ,37 49, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,70 74, Różne opłaty i składki 1 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,93 32, Zakup materiałów i wyposażenia 8 369, ,56 16, Podróże służbowe krajowe 4 988, ,20 20, , , ,17 35, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,18 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 250,00 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,77 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 57, Składki na Fundusz Pracy 9 977, ,96 46, Zakup materiałów i wyposażenia 8 600, ,47 38, Zakup środków żywności , ,64 51, Zakup energii , ,89 45, Zakup usług pozostałych 8 400, ,87 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Pozostała działalność , ,89 65, Składki na ubezpieczenia społeczne 524,00 198,81 37, Składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 35,08 37, Wynagrodzenia bezosobowe 1 320,00 132,00 10, Wynagrodzenia bezosobowe 5 919, ,69 20, Wynagrodzenia bezosobowe 1 044,00 212,42 20, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 10,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 460, ,33 42, Zakup materiałów i wyposażenia 1 140,00 484,46 42, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 7 429, ,95 84, Zakup usług pozostałych 1 311, ,65 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75,7 851 Ochrona zdrowia , ,25 43,4 800, , Lecznictwo ambulatoryjne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , Zwalczanie narkomanii 7 060, ,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia 2 620, Zakup usług pozostałych 4 440, ,00 29,7

8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,05 51, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 812,00 811,10 99, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 500,00 42, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 967, ,57 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 39, Składki na Fundusz Pracy 1 623,00 996,45 61, Wynagrodzenia bezosobowe , ,89 51, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 71, Zakup środków żywności 8 539, ,50 42, Zakup energii 2 800,00 614,68 22, Zakup usług pozostałych , ,88 74,3 641,05 41, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 190,00 19, Różne opłaty i składki 300,00 64,00 21, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 599, ,56 75, ,54 48, Pozostała działalność 200,00 108,20 54, Zakup usług pozostałych 200,00 108,20 54,1 852 Pomoc społeczna , ,87 48, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Zakup usług pozostałych , Domy pomocy społecznej , ,62 28, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,62 28, Ośrodki wsparcia , ,72 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 46, Składki na Fundusz Pracy 7 443, ,01 44, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 17, Zakup środków żywności , ,50 47, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, Zakup energii , ,62 42, Zakup usług pozostałych 8 660, ,06 36, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 300,00 50,0 200, ,00 118,08 59,0 763,03 42,4

9 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 115,34 19, Różne opłaty i składki 850,00 36,00 4, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,74 75,0 360,00 51, Rodziny zastępcze 9 000, Zakup usług pozostałych 9 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 020, ,92 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 427,00 478,96 19, Składki na ubezpieczenia społeczne 718,00 109,83 15, Składki na Fundusz Pracy 115,00 16,42 14, Wynagrodzenia bezosobowe 3 540, ,76 35, Zakup materiałów i wyposażenia 1 720, Podróże służbowe krajowe 500,00 216,95 43,4 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego ,88 49, Świadczenia społeczne , ,80 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 805, ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 58, Składki na Fundusz Pracy 3 323, ,77 39, Wynagrodzenia bezosobowe 5 145, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 57, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 417, Zakup energii 3 605, ,07 50, Zakup usług pozostałych , ,24 25,2 78,72 15,7 462,06 20, Podróże służbowe krajowe 695,00 158,50 22, Różne opłaty i składki 303, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, ,55 66,6 700,00 500, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej 1 448,00 35, ,64 57, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,64 57,9 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe ,67 40, Świadczenia społeczne , ,67 40, Świadczenia społeczne , ,00 41, Dodatki mieszkaniowe , ,70 50, Świadczenia społeczne , ,70 50, Zasiłki stałe , ,66 66, Świadczenia społeczne , ,66 66, Ośrodki pomocy społecznej , ,52 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 424, ,28 70,1

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 46, Składki na Fundusz Pracy , ,98 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,01 41, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 62, Zakup energii , ,43 56, Zakup usług pozostałych , ,19 50, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 510,00 477,24 19, ,57 54, ,24 65, Podróże służbowe krajowe 9 231, ,74 51, Różne opłaty i składki 2 200,00 666,00 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,95 75, ,30 40, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,04 27, Wynagrodzenia bezosobowe , ,04 21, Zakup usług pozostałych , ,00 33, Pozostała działalność , ,50 52, Świadczenia społeczne , ,50 52,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,18 61, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 50, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000, , , , ,00 50, Pozostała działalność , ,18 62, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 6, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201,00 200,70 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11,00 10,63 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 209, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 887, ,64 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 823, ,43 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 255,00 251,01 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 38, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 854, ,79 35, Składki na Fundusz Pracy 3 943, ,75 30, Składki na Fundusz Pracy 407,00 98,43 24, Wynagrodzenia bezosobowe , ,41 86, Wynagrodzenia bezosobowe , ,32 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 27, Zakup materiałów i wyposażenia 2 649,00 369,36 13, Zakup usług pozostałych , ,34 9,7

11 4309 Zakup usług pozostałych 4 193,00 205,55 4, Podróże służbowe krajowe 4 579, ,32 33, Podróże służbowe krajowe 242,00 80,16 33, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 279, ,40 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121,00 82,50 68, ,55 3,0 45,45 3,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,49 49, Świetlice szkolne , ,81 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 51, Składki na Fundusz Pracy 6 124, ,27 41, Wynagrodzenia bezosobowe 8 019, ,50 61, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 75, Pomoc materialna dla uczniów , ,60 52, Stypendia dla uczniów , ,60 52, Pozostała działalność , ,08 47, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 500,00 42, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,08 35,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,56 38, Oczyszczanie miast i wsi , ,21 64, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 32, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 26, Zakup energii 300,00 172,54 57, Zakup usług pozostałych , ,16 73, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,36 7, Wynagrodzenia bezosobowe 5 861, ,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 12, Zakup usług pozostałych , ,35 5, Ochrona gleby i wód podziemnych , ,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , ,00 46, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,25 59, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 50, Zakup energii , ,42 52, Zakup usług pozostałych , ,83 69,9

12 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i ,00 kar za korzystanie ze środowiska ,76 17, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 22, Zakup usług pozostałych , ,90 8, Pozostała działalność , ,98 36, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 58, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 22,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,65 39, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , ,90 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 991,40 62, Składki na Fundusz Pracy 219, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 58, Zakup materiałów i wyposażenia 6 018, Zakup usług pozostałych 2 276, Różne opłaty i składki 918,00 862,50 94, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,32 37, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 91, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , ,22 47, Zakup usług pozostałych 8 800, ,49 93,9 280,16 17, Różne opłaty i składki 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 80, Biblioteki , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 50, Muzea , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , ,00 50, Pozostała działalność , ,43 38, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,08 51, Zakup usług pozostałych , ,35 29,9 926 Kultura fizyczna , ,96 41, Obiekty sportowe , ,75 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 060, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 857, ,40 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 597, ,95 49, Składki na Fundusz Pracy 848,00 407,61 48, Zakup materiałów i wyposażenia 2 825,00 346,01 12,2

13 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 765,00 250,05 32, Zakup energii , ,35 99, Zakup usług pozostałych 8 295, ,96 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, ,75 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Instytucje kultury fizycznej , ,47 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 620, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 56, Składki na Fundusz Pracy , ,30 47, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 032,00 56, Wynagrodzenia bezosobowe , ,19 68, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 41, Zakup energii , ,65 66, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 433,00 36, Zakup usług pozostałych , ,31 40, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 425,70 42, ,18 56, ,55 20, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 14, Podróże służbowe krajowe 4 210, ,37 53, Różne opłaty i składki , ,64 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,91 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 353,40 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 30, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 43, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 610, , , , ,00 43, Pozostała działalność , ,74 22, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , ,74 28,8 Razem: , ,67 41,5

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2007

Plan wydatków na rok 2007 Plan wydatków na rok 2007 Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2006r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 649 530,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17% Strona 1 WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo 49 158,00 48 260,11 98,17% 01009 Spółki wodne 8 000,00 8 000,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom 8

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo