PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016"

Transkrypt

1 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt , ,00 0,00 i produktach pochodzenia zwierzęcego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Różne opłaty i składki Izby rolnicze 6 440, ,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości , ,00 0,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 408, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , , ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu na ,00 0, ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 0,00 Strona 1

2 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,00 0, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 000, ,00 0, Działalność usługowa 6 000, ,00 0, Cmentarze 6 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 744, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 884, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe , ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 3 000, ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). Strona 2

3 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0, , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Promocja jednostek samorządu , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Nagrody konkursowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 5 465,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy 5 465,00 0, ,00 inwestycyjne realizowane na podstawie Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 898, ,00 0,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 898, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 195,00 195,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 134, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 569, ,00 0, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00 50,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 732, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 145, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 850, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 7 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Strona 3

4 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 328,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie ,00 0, ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 730, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 200, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 140, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 094, ,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 6629 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0, ,00 jednostkami samorządu 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , ,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę , ,00 0,00 samorządu kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , ,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 645, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 8 544, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 3 700, ,00 0, Różne opłaty i składki 5 081, ,00 0,00 Strona 4

5 , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 6 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 844,00 844,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 telekom Odpisy na nikac zakładowy jn ch fundusz świadczeń , ,00 0, Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 068, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 526, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków żywności , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 848, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu , ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 250,00 250,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 644,00 644,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 Strona 5

6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 527, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 662, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 2 150, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 017, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 400, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 235, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 509,00 509,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 254,00 254,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 203,00 203,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 0, Różne opłaty i składki 2 500, ,00 0, , ,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 051, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 577, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 814,00 814,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 0, , ,00 0, Podatek od nieruchomości 1 800, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 Strona 6

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 945, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 420,00 420,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe , ,00 0, , ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 899, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków żywności , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 933, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 0, , ,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , ,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 029, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, , ,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach , ,00 0,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 1 418, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 092, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 220, ,00 0,00 706,00 706,00 0,00 Strona 7

8 58 405, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 0,00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 0,00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 1 800, ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 200, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna , ,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu oraz związków gmin lub związków powiatów na , ,00 0,00 dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 od innych jednostek samorządu , ,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu oraz związków gmin lub związków powiatów na , ,00 0,00 dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 4 000, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe Strona 8

9 4430 Różne opłaty i składki 2 000, ,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,00 0,00 społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o , ,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 800, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 400, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 6 200, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 6 500, ,00 0, , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , ,00 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 3 100, ,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 Strona 9

10 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0, Opłaty telekom za nikac administrowanie jn ch i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 0, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 0, , ,00 0, Podatek od nieruchomości 2 000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 100, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 200, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 400, ,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, Żłobki , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 900,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 439, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 900, ,00 0, Zakup środków żywności , ,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 Strona 10

11 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 680, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 900, ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0, Różne opłaty i składki 360,00 360,00 0, , ,00 0,00 490,00 490,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Świetlice szkolne , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 568, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 199, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, Zakup usług remontowych 1 950, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 814,00 814,00 0, , ,00 0,00 357,00 357,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 300,00 300,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 621, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 560, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0, Zakup energii 5 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 0, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 0,00 Strona 11

12 4 376, ,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i ,00 548,00 0,00 prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 200, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 400, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,00 0,00 środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 360, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 660, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 000, ,00 0,00 Strona 12

13 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 0, ,00 zakupów inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 088, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Biblioteki , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 800,00 800,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 150, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 591,00 591,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Stypendia różne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0,00 Wydatki razem: , , ,00 Strona 13

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有 - Adres J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes 公司 Silverback 街 212 号斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Adam Smith 先生 Smith's 塑料公司 Crossfield

Bardziej szczegółowo

36.4 7.5 9 1983 1 9.8 2006 2012 6 2013 4 H5 H6 H10 H12 H19 66 23 4 1 14 7 6 2 1 F1 3 1 F1 2 423 242 48 109 11 1 12 3. 61 22 H2 H4 700 2 3 8

36.4 7.5 9 1983 1 9.8 2006 2012 6 2013 4 H5 H6 H10 H12 H19 66 23 4 1 14 7 6 2 1 F1 3 1 F1 2 423 242 48 109 11 1 12 3. 61 22 H2 H4 700 2 3 8 2014.1/ 130 2013 430077 2014 1 20 2013 1. 2012, 718 6 7 2 3 1 2. 2013 15 25 2 4 20 20 40 1 3 50 2 4 10 18 50 90 67 7 36.4 7.5 9 1983 1 9.8 2006 2012 6 2013 4 H5 H6 H10 H12 H19 66 23 4 1 14 7 6 2 1 F1 3

Bardziej szczegółowo

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出 - Ogólne Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? 我可以在哪里找到 的表格? Pytanie o formularze Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? 您的 文件 是什么时候签发的? Pytanie o datę wydania dokumentu [Tài liệu] của bạn được ban

Bardziej szczegółowo

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公 - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. J.Rhodes 先生 Rhodes

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - administrative-law-08.doc

Microsoft Word - administrative-law-08.doc 行 政 法 第 八 講 : 公 務 員 綱 要 一 公 務 員 之 概 念 ( 一 ) 學 理 上 之 概 念 ( 二 ) 法 律 上 之 概 念 二 公 務 員 關 係 之 特 質 : 特 別 權 力 關 係 ( 一 ) 起 源 ( 二 ) 定 義 ( 三 ) 現 代 定 義 ( 四 ) 加 入 之 原 因 ( 五 ) 種 類 ( 六 ) 特 色 ( 七 ) 理 論 演 變 ( 八 ) 存 廢 問

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 030115.docx

Microsoft Word - 030115.docx 7. 智 慧 和 明 创 世 记 41:1-43 我 们 今 天 开 始 谈 谈 约 瑟 夫 在 监 狱 的 状 况 他 遭 受 了 极 大 的 不 公 正 他 的 职 业 生 涯 被 毁 了 我 们 看 到 上 帝 给 约 瑟 夫 被 关 的 监 狱 里 的 侍 臣 一 个 梦, 约 瑟 夫 帮 助 他 解 了 这 梦 这 侍 臣 答 应 他 出 去 后 会 将 约 瑟 夫 从 监 狱 释 放,

Bardziej szczegółowo

2007. 3 1. 3, ( ), 1 1, 1 0. 3-0. 33; 1 0. 22; 1 0. 21,, 4 : ( ) ; ( ); ( ), ( ) ; ( ); ( ); () ; ( );() ;( ) 3,,, 5, 6000; 5000( 405 ), 33 6,,, 100,,

2007. 3 1. 3, ( ), 1 1, 1 0. 3-0. 33; 1 0. 22; 1 0. 21,, 4 : ( ) ; ( ); ( ), ( ) ; ( ); ( ); () ; ( );() ;( ) 3,,, 5, 6000; 5000( 405 ), 33 6,,, 100,, () 124, 2007. 3 ACADEM ICS IN CH INA No. 3 May. 2007 (, 100872),,,, ; ; ;,, ( 1721),,,,, 1 (1723) (1724), ; 2,,,,,,,, :, 25 2007. 3 1. 3, ( ), 1 1, 1 0. 3-0. 33; 1 0. 22; 1 0. 21,, 4 : ( ) ; ( ); ( ),

Bardziej szczegółowo

倮 怎 伽 灶 缝 已 经 用 草 和 破 布 堵 住 了, 风 还 是 可 以 灌 进 来 躁 蚤 佟 灶 倮 她 的 一 双 小 手 几 乎 冻 僵 了 于 是, 她 从 成 把 的 火 柴 里 抽 出 一 根 来, 在 墙 上 一 擦, 火 柴 燃 起 来 了, 冒 出 火 焰 来 了! 她

倮 怎 伽 灶 缝 已 经 用 草 和 破 布 堵 住 了, 风 还 是 可 以 灌 进 来 躁 蚤 佟 灶 倮 她 的 一 双 小 手 几 乎 冻 僵 了 于 是, 她 从 成 把 的 火 柴 里 抽 出 一 根 来, 在 墙 上 一 擦, 火 柴 燃 起 来 了, 冒 出 火 焰 来 了! 她 1 卖 火 柴 的 小 女 孩 天 下 着 雪, 又 快 黑 了, 冷 极 了 这 是 一 年 的 最 后 一 天 大 年 夜 在 这 又 冷 又 黑 的 夜 晚, 一 个 光 着 头 赤 着 脚 的 小 女 孩 在 街 上 走 着, 一 双 小 脚 冻 得 红 一 块 青 一 块 的 她 的 旧 围 裙 里 装 着 许 多 火 柴, 手 里 还 拿 着 一 把 这 一 整 天, 谁 也 没 有 买

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - B02 李華瑞_南北宋社會變動與山水畫風格之演變_全文.doc

Microsoft Word - B02 李華瑞_南北宋社會變動與山水畫風格之演變_全文.doc 南 北 宋 社 會 變 動 與 山 水 畫 風 格 之 演 變 李 華 瑞 首 都 師 範 大 學 歷 史 學 院 教 授 引 言 山 水 畫 至 南 宋 在 風 格 題 材 審 美 旨 趣 諸 方 面 都 發 生 了 明 顯 變 化 和 北 宋 相 比, 山 水 畫 由 山 重 水 複 氣 勢 壯 闊 的 全 景 發 展 到 煙 水 淒 迷 幽 寂 虛 曠 的 一 角, 花 鳥 畫 由 坡 石 花

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 總目錄.doc

Microsoft Word - 總目錄.doc 06 指 揮 中 心 1004 消防安全法令輯要(下) 078 內政部消防署災害事故處理小組作業要點 中華民國八十八年八月三十日內政部消防署八十八消署指字第 88J0128 號函頒 一 內政部消防署(以下簡稱本署)為協助縣市消防機關迅速處理災害事故 隨 時瞭解並掌握災害動態 即時報告上級及對外發布新聞 特訂定本要點 二 本署災害事故處理小組(以下簡稱本小組)於消防或義消因公死亡或災害未 達成立中央防救(處理)中心前或其他經署長認有必要時成立之

Bardziej szczegółowo

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 理 年 論 隆 隆 立 立 立 理 北 理 隆 律 識 隆 理 隆 北 廬 隆 蓮 理 易 . 類. 來 60 年 類. 流 . 料 林 林 易 林 綠 量 不 浪 浪 飼 類 六 年 CH 4 CH 4 CH 4 . 度 糧 不 1 4 不 2 3 來 糧 數 糧 聯 諾. 說 . 不 良 糧 離 聯 力 糧 來 糧 類 類 . 裡 . 來. (NASA) (2007/ 12) 北 2012 年.

Bardziej szczegółowo

Are You suprised ?

Are You suprised ? 彩 虹 显 示 器 件 股 份 有 限 公 司 第 二 十 四 次 (2015 年 度 ) 股 东 大 会 会 议 文 件 二 一 六 年 四 月 十 五 日 彩 虹 显 示 器 件 股 份 有 限 公 司 第 二 十 四 次 (2015 年 度 ) 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 时 间 :2016 年 4 月 15 日 下 午 14:00 会 议 地 点 : 公 司 会 议 室 主 持

Bardziej szczegółowo

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 α β 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Bardziej szczegółowo

学校简介

学校简介 学 校 简 介 山 东 工 艺 美 术 学 院 位 于 山 东 省 济 南 市, 始 建 于 1973 年, 是 目 前 全 国 31 所 独 立 设 置 的 艺 术 院 校 中 唯 一 一 所 工 艺 美 术 学 院 学 校 是 学 士 学 位 硕 士 学 位 授 予 单 位, 现 已 形 成 本 科 教 育 研 究 生 教 育 高 等 职 业 教 育 继 续 教 育 和 附 中 教 育 等 多

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 策略聯盟單位103.06.01

Microsoft Word - 策略聯盟單位103.06.01 策 略 聯 盟 單 位 : 更 新 日 期 :103.06.01 表 一 策 略 聯 盟 機 構 名 單 - 中 小 企 業 1 ART 101 公 2 十 全 十 美 生 物 科 技 股 份 有 限 公 3 三 易 學 習 科 技 有 限 公 4 上 暘 環 保 科 技 股 份 有 大 千 生 物 科 技 有 限 公 5 限 公 6 大 自 然 生 機 企 業 有 限 公 7 大 樹 連 鎖 藥

Bardziej szczegółowo

在 地 仕 紳 創 念 興 起 1938 年 1 月 13 日 ( 昭 和 13 年 ), 是 26 歲 的 王 冰 淇 忙 碌 的 一 天, 籌 蓋 了 一 年 的 彰 化 廳 最 大 的 酒 樓 建 成 了, 將 要 舉 行 上 棟 式, 就 是 安 上 建 築 的 身 份 證 棟 札, 名 高

在 地 仕 紳 創 念 興 起 1938 年 1 月 13 日 ( 昭 和 13 年 ), 是 26 歲 的 王 冰 淇 忙 碌 的 一 天, 籌 蓋 了 一 年 的 彰 化 廳 最 大 的 酒 樓 建 成 了, 將 要 舉 行 上 棟 式, 就 是 安 上 建 築 的 身 份 證 棟 札, 名 高 苒 苒 幾 盈 虛 彰 化 鐵 路 醫 院 ( 原 高 賓 閣 ) 古 蹟 保 留 故 事 文 化 是 城 市 的 生 活 記 憶, 是 國 家 的 文 明 展 現, 是 人 民 情 感 的 深 根, 透 過 這 些 有 形 或 無 形 的 資 產, 緊 緊 鑲 嵌 的 集 體 文 化 實 力, 把 現 代 人 帶 入 過 往 時 空 環 境, 穿 梭 古 今 感 受 歷 史 的 生 活 年 代 1982

Bardziej szczegółowo

096THU DOC

096THU DOC 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) ( ) ( ) 10 ( ) ( ) ( ) 11 12 ( ) ( ) 13 1 31 14 2 363 ( ) 15 16 3 33 17 18 19 4 artnet - The Art World Onlinehttp://www.artnet.com/artist/11913/joan-mitchell.html. 5 389 20 21 22 23

Bardziej szczegółowo

11 时 旸 董 事 长 调 研 东 莞 航 信 目 录 CONTENTS 要 闻 回 顾 01-22 01 集 团 公 司 魏 毅 寅 副 总 经 理 到 四 川 航 天 金 穗 调 研 指 导 工 作 02 集 团 公 司 总 会 计 师 王 云 林 到 航 天 信 息 调 研 指 导 工 作

11 时 旸 董 事 长 调 研 东 莞 航 信 目 录 CONTENTS 要 闻 回 顾 01-22 01 集 团 公 司 魏 毅 寅 副 总 经 理 到 四 川 航 天 金 穗 调 研 指 导 工 作 02 集 团 公 司 总 会 计 师 王 云 林 到 航 天 信 息 调 研 指 导 工 作 11 时 旸 董 事 长 调 研 东 莞 航 信 目 录 CONTENTS 要 闻 回 顾 01-22 01 集 团 公 司 魏 毅 寅 副 总 经 理 到 四 川 航 天 金 穗 调 研 指 导 工 作 02 集 团 公 司 总 会 计 师 王 云 林 到 航 天 信 息 调 研 指 导 工 作 03 国 土 资 源 部 党 组 成 员 严 之 尧 到 航 天 信 息 所 属 江 苏 爱 信 诺

Bardziej szczegółowo

不 是 想 了 想 又 说, 身 体 有 点 不 舒 服, 过 来 看 看 哦, 怎 么 了? 许 是 出 于 职 业 习 惯, 谭 清 辰 脱 口 而 出 你 是 外 科 大 夫 吧? 妇 科 的 毛 病 你 也 能 治? 田 惜 菁 明 显 不 愿 意 继 续 这 个 话 题, 说 话 语 气

不 是 想 了 想 又 说, 身 体 有 点 不 舒 服, 过 来 看 看 哦, 怎 么 了? 许 是 出 于 职 业 习 惯, 谭 清 辰 脱 口 而 出 你 是 外 科 大 夫 吧? 妇 科 的 毛 病 你 也 能 治? 田 惜 菁 明 显 不 愿 意 继 续 这 个 话 题, 说 话 语 气 女 人, 别 装 了 / 作 者 : 绯 雨 闲 CH1 医 院 偶 遇 (1) 周 六, 一 大 早 被 电 话 吵 醒 的 谭 清 辰 有 点 儿 心 气 不 顺 他 睁 着 眼 睛 在 床 上 又 躺 了 五 分 钟 才 磨 磨 蹭 蹭 的 起 床 穿 衣 服 让 他 郁 闷 的 有 两 件 事, 一 是 他 昨 天 为 了 想 一 个 即 将 进 行 的 手 术 方 案, 熬 夜 到 凌 晨

Bardziej szczegółowo

服務記錄撰寫技巧

服務記錄撰寫技巧 2004.4.13 1 case record 2 3 4 medical information 1. 2. psychological evaluation 1. 2. social history 1. 5 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. / 1. 2. 3. 4. Genogram 6 genogram 1 1 2 3 4 M. 48 met 80

Bardziej szczegółowo

Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung! Habt Ihr schon entschieden, wann die Hochzeit stattfinden wird? 恭喜你们订婚, 大喜之日确定了吗? Używane, gdy gratulujemy zaręc

Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung! Habt Ihr schon entschieden, wann die Hochzeit stattfinden wird? 恭喜你们订婚, 大喜之日确定了吗? Używane, gdy gratulujemy zaręc - Ślub Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Używane, gdy gratulujemy młodej parze 祝贺, 愿你们幸福快乐 Die allerbesten Wünsche zur Hochzeit,

Bardziej szczegółowo

在 业 务 拓 展 方 面 : 支 付 清 算 系 统 处 理 业 务 345.3 万 笔, 清 算 资 金 5030.7 亿 元, 同 比 分 别 增 长 146.8% 和 59.9%; 其 中, 通 过 与 深 圳 金 融 电 子 结 算 中 心 业 务 系 统 对 接 进 行 的 辖 外 汇

在 业 务 拓 展 方 面 : 支 付 清 算 系 统 处 理 业 务 345.3 万 笔, 清 算 资 金 5030.7 亿 元, 同 比 分 别 增 长 146.8% 和 59.9%; 其 中, 通 过 与 深 圳 金 融 电 子 结 算 中 心 业 务 系 统 对 接 进 行 的 辖 外 汇 内 部 资 料 注 意 保 存 2016 第 1 期 总 144 期 城 市 商 业 银 行 资 金 清 算 中 心 编 中 心 动 态 城 市 商 业 银 行 资 金 清 算 中 心 2015 年 度 工 作 简 报 2015 年 度, 城 市 商 业 银 行 资 金 清 算 中 心 在 上 海 市 政 府 和 中 国 人 民 银 行 领 导 下, 在 理 监 事 会 的 决 策 监 督 下, 在

Bardziej szczegółowo

, 2

, 2 * * * 1 www.xuefo.net , 2 www.xuefo.net 3 www.xuefo.net / / / / / / / / 4 www.xuefo.net 5 www.xuefo.net 6 www.xuefo.net 7 www.xuefo.net 8 www.xuefo.net 9 www.xuefo.net 10 www.xuefo.net 11 www.xuefo.net

Bardziej szczegółowo

一至五歲兒童的用餐頭痛時間 小孩子可能今天吃很多 而明天卻幾乎什麼都不 吃 他們也可能餐餐要吃同樣的食物 放心 這 情形很正常 許多小孩覺得吃東西是件自己可以 控制的事 但這卻會導致兒童和家長展開一場權 力大戰 兒童和成人不同 成人對食物有堅決的看法和喜好 兒童照樣如此一點 也不奇怪 但是兒童和成人

一至五歲兒童的用餐頭痛時間 小孩子可能今天吃很多 而明天卻幾乎什麼都不 吃 他們也可能餐餐要吃同樣的食物 放心 這 情形很正常 許多小孩覺得吃東西是件自己可以 控制的事 但這卻會導致兒童和家長展開一場權 力大戰 兒童和成人不同 成人對食物有堅決的看法和喜好 兒童照樣如此一點 也不奇怪 但是兒童和成人 小 孩 子 常 常 說 謊 他 們 可 能 會 誇 大 或 改 變 事 實 編 故 事 或 只 是 拒 絕 承 認 大 人 知 道 的 真 相 但 這 些 並 不 等 於 說 謊 其 中 的 差 別 在 於 孩 子 的 動 機 真 正 的 謊 言 是 為 了 隱 藏 真 相 而 故 意 亂 說 孩 子 為 什 麽 會 說 謊? 以 下 是 說 謊 的 一 些 原 因 : 害 怕 孩 子 怕 父 母

Bardziej szczegółowo

刊 首 寄 语 本 期 隆 重 推 出 的 文 和 图, 是 岱 衢 洋 上 的 谢 洋 节 她 是 伴 随 着 当 年 大 黄 鱼 汛 期 的 渔 民 的 一 个 节 日 谢 洋 九 章 是 从 谢 洋 节 的 历 史 渊 源 所 祭 神 灵 庆 典 始 末 岱 衢 大 洋 东 沙 古 镇 各 路

刊 首 寄 语 本 期 隆 重 推 出 的 文 和 图, 是 岱 衢 洋 上 的 谢 洋 节 她 是 伴 随 着 当 年 大 黄 鱼 汛 期 的 渔 民 的 一 个 节 日 谢 洋 九 章 是 从 谢 洋 节 的 历 史 渊 源 所 祭 神 灵 庆 典 始 末 岱 衢 大 洋 东 沙 古 镇 各 路 刊 首 寄 语 本 期 隆 重 推 出 的 文 和 图, 是 岱 衢 洋 上 的 谢 洋 节 她 是 伴 随 着 当 年 大 黄 鱼 汛 期 的 渔 民 的 一 个 节 日 谢 洋 九 章 是 从 谢 洋 节 的 历 史 渊 源 所 祭 神 灵 庆 典 始 末 岱 衢 大 洋 东 沙 古 镇 各 路 渔 人 渔 人 之 歌 渔 人 之 画 渔 场 之 思 等 九 个 方 面 来 展 现 谢 洋 节

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 1.doc

Microsoft Word - 1.doc 儿 科 学 见 习 大 纲 一. 目 的 要 求 ( 一 ) 见 习 的 目 的 和 任 务 儿 科 学 是 一 门 研 究 小 儿 生 长 发 育 规 律 提 高 小 儿 身 心 健 康 水 平 和 疾 病 防 治 质 量 的 医 学 科 学, 是 医 学 系 的 必 修 课 在 科 学 发 展 的 今 天, 各 门 学 科 互 相 渗 透, 专 业 越 分 越 细, 强 化 内 外 向 型 人

Bardziej szczegółowo

1916 10 16 166 1905 1 9 7 15 Science 1694 1778 1895 1976 30 1862 1949 1860 1904 1890 1890 1857 1928 Rite Art 794 1192 Phoenix Phoenix 1897 1931 1862 1919 1887 1939 1902

Bardziej szczegółowo

1916 10 16 166 1905 1 9 7 15 Science 1694 1778 1895 1976 30 1862 1949 1860 1904 1890 1890 1857 1928 Rite Art 794 1192 Phoenix Phoenix 1897 1931 1862 1919 1887 1939 1902

Bardziej szczegółowo

幼儿教育1301-改.FIT)

幼儿教育1301-改.FIT) 苏 幼 教 育 2013 年 6 月 ( 总 第 31 期 ) 目 录 主 编 : 孔 宝 刚 常 务 主 编 : 潘 建 中 吴 敏 编 辑 :( 按 姓 氏 笔 划 为 序 ) 丁 春 锁 孔 宝 刚 朱 智 红 庆 旭 吴 敏 胡 娟 曹 开 南 潘 建 中 嵇 红 英 封 面 设 计 : 金 红 莲 摄 影 : 李 金 元 笫 研 究 与 思 考 笫 改 革 发 展 五 年 制 高 师 的

Bardziej szczegółowo

BOOKLET2

BOOKLET2 2 3 2005 128200470% 2005 1P3 2P12 3P18 4P23 5P28 2005/3/26 (02-27766133) 4 5 20022005 6 232124 2004 45.1 10.1 1.3 50-60 200516 5 7 1999 1999 7 2005/6/18 8 9 10 11 9 1.2 1.2. 11 10 12 1313 12 43 72605964

Bardziej szczegółowo

區 內 從 事 應 回 收 廢 棄 物 之 回 收 分 類 貯 存 轉 運 及 營 利 之 場 所 八 既 有 工 業 管 線 : 指 本 自 治 條 例 施 行 前 已 設 置, 非 屬 公 用 事 業 或 公 共 使 用, 而 供 工 業 使 用 之 管 線 第 四 條 為 查 核 本 自 治

區 內 從 事 應 回 收 廢 棄 物 之 回 收 分 類 貯 存 轉 運 及 營 利 之 場 所 八 既 有 工 業 管 線 : 指 本 自 治 條 例 施 行 前 已 設 置, 非 屬 公 用 事 業 或 公 共 使 用, 而 供 工 業 使 用 之 管 線 第 四 條 為 查 核 本 自 治 環 保 11-102 高 雄 市 環 境 維 護 管 理 自 治 條 例 中 華 民 國 104 年 10 月 15 日 高 市 府 環 綜 字 第 10405694300 號 令 制 定 第 一 章 總 則 第 一 條 為 維 護 本 市 環 境 品 質, 推 動 城 市 永 續 發 展, 特 制 定 本 自 治 條 例 第 二 條 本 自 治 條 例 之 主 管 機 關 為 本 府 環 境 保

Bardziej szczegółowo

露 和 溜 的 声 母 是 l, 不 要 读 成 n 丛 的 声 母 是 c, 不 要 读 成 ch 塞 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 币 的 韵 母 是 i, 不 要 读 成 ei 甩 的 声 母 是 sh, 不 要 读 成 s 注 意 本 课 的 多 音 字 : { f 佼 佛 家

露 和 溜 的 声 母 是 l, 不 要 读 成 n 丛 的 声 母 是 c, 不 要 读 成 ch 塞 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 币 的 韵 母 是 i, 不 要 读 成 ei 甩 的 声 母 是 sh, 不 要 读 成 s 注 意 本 课 的 多 音 字 : { f 佼 佛 家 8. 印 度 奇 观 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 18 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 菩 佛 圣 蝙 蝠 赭 堡 玫 瑰 雀 铛 寺 蕉 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 养 象 的 人 叫 它 象 小 姐, 怪 不 得 把 它 打 扮 得 这 么 漂 亮 呢

Bardziej szczegółowo

臺 灣 地 區 今 天 傍 晚 5 點 32 分 發 生 強 烈 地 震, 震 央 在 南 投 名 間 南 方 10 公 里 的 地 方, 震 源 深 度 19 公 里, 屬 於 淺 層 地 震, 名 間 鄉 的 震 度 達 到 7 級, 雲 林 古 坑 6 級, 隨 後 在 5 點 38 分, 南

臺 灣 地 區 今 天 傍 晚 5 點 32 分 發 生 強 烈 地 震, 震 央 在 南 投 名 間 南 方 10 公 里 的 地 方, 震 源 深 度 19 公 里, 屬 於 淺 層 地 震, 名 間 鄉 的 震 度 達 到 7 級, 雲 林 古 坑 6 級, 隨 後 在 5 點 38 分, 南 國 立 臺 東 高 級 中 學 103 學 年 度 第 一 學 期 期 末 考 高 一 環 境 科 學 概 論 卷 別 : 綜 高 班 作 答 方 式 : 答 案 卡 適 用 班 級 : 1-1 1-2 1-3 1-4 命 題 範 圍 : 第 5-7 章 ; 施 測 時 間 :70 分 鐘 104.01.16 一 題 組 題 (1~42 題, 每 題 2 分, 共 84 分 ) 題 組 右 圖 為

Bardziej szczegółowo

前 言 典 籍 是 人 类 智 慧 和 知 识 的 宝 库 阅 读 典 籍 有 益 于 育 德 励 志 启 智 明 史, 是 人 的 素 质 全 面 发 展 的 重 要 途 径 之 一 为 了 配 合 通 识 教 育 的 推 行 与 实 施, 培 养 学 生 良 好 的 读 书 习 惯, 营 造 浓

前 言 典 籍 是 人 类 智 慧 和 知 识 的 宝 库 阅 读 典 籍 有 益 于 育 德 励 志 启 智 明 史, 是 人 的 素 质 全 面 发 展 的 重 要 途 径 之 一 为 了 配 合 通 识 教 育 的 推 行 与 实 施, 培 养 学 生 良 好 的 读 书 习 惯, 营 造 浓 问 道 典 籍 读 书 笔 记 汇 编 ( 第 八 期 ) 首 都 师 范 大 学 良 乡 校 区 基 础 学 部 二 零 一 四 年 六 月 前 言 典 籍 是 人 类 智 慧 和 知 识 的 宝 库 阅 读 典 籍 有 益 于 育 德 励 志 启 智 明 史, 是 人 的 素 质 全 面 发 展 的 重 要 途 径 之 一 为 了 配 合 通 识 教 育 的 推 行 与 实 施, 培 养 学 生

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC8FDBDECBBAACEC4CFB7BEE7BDDAA3A8CCA8B1B1A3A9C7E9BFF6BDE9C9DC2E68746D6C>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC8FDBDECBBAACEC4CFB7BEE7BDDAA3A8CCA8B1B1A3A9C7E9BFF6BDE9C9DC2E68746D6C> 第 三 届 华 文 戏 剧 节 ( 台 北 ) 情 况 介 绍 田 本 相 - 华 文 戏 剧 节 上 的 演 出 情 况 1. 台 湾 本 土 的 现 代 剧 姚 一 苇 是 最 早 为 大 陆 观 众 所 认 知 的 台 湾 剧 作 家 早 在 1982 年, 他 的 剧 作 红 鼻 子 经 由 中 国 青 年 艺 术 剧 院 排 演, 就 与 北 京 观 众 见 面 了 1990 年, 姚 先

Bardziej szczegółowo

大 连 艺 术 学 院 2012 年 招 生 简 章 PROGRAMS GUIDE OF DALIAN ART COLLEGE 大 连 艺 术 学 院 始 建 于 2000 年 2009 年 4 月 经 教 育 部 批 准 由 东 北 大 学 大 连 艺 术 学 院 转 设 为 独 立 设 置 的

大 连 艺 术 学 院 2012 年 招 生 简 章 PROGRAMS GUIDE OF DALIAN ART COLLEGE 大 连 艺 术 学 院 始 建 于 2000 年 2009 年 4 月 经 教 育 部 批 准 由 东 北 大 学 大 连 艺 术 学 院 转 设 为 独 立 设 置 的 PROGRAMS GUIDE OF DALIAN ART COLLEGE 大 连 艺 术 学 院 2012 年 招 生 简 章 PROGRAMS GUIDE OF DALIAN ART COLLEGE 大 连 艺 术 学 院 始 建 于 2000 年 2009 年 4 月 经 教 育 部 批 准 由 东 北 大 学 大 连 艺 术 学 院 转 设 为 独 立 设 置 的 民 办 普 通 本 科 学

Bardziej szczegółowo

<4D F736F F D20D0C5CDD0D0D0D2B C4EACDB6D7CAB2DFC2D4A3BAD3C9B9E6C4A3D4F6B3A4CFF2C4DAC9FAD0D4D4F6B3A4D7AAB1E42D E646F63>

<4D F736F F D20D0C5CDD0D0D0D2B C4EACDB6D7CAB2DFC2D4A3BAD3C9B9E6C4A3D4F6B3A4CFF2C4DAC9FAD0D4D4F6B3A4D7AAB1E42D E646F63> 2012 / 2011 11 30 2011 3 40977.73 9.5% 38.6% 2011 3 265.9 184.8 143.0% 143.12% 2009 2009 18% 8% -3% -13% -24% -35% -45% 10-11-30 11-2-27 11-5-27 11-8-24 11-11-21 : S0550511020009 TEL: (8621)6336 7000-258

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 識 識 ( 落 識 ( 拉 識 1. (c1v1~c2v3) 2. 類 (c1v26~c2v25) 3. (c2v22~24) 4. (c3v1~7) 5. (c38~4) 識 6. (c4v1~15) 7. (c4v16~21) 8. (c10) 9. (c11v1~9) 10. (c12) 識 1. 2. 3. 利 4. 數 40 年 流 錄 流 5. 識 ( ) 1 類 24 說 立 立 33

Bardziej szczegółowo

吳門花鳥畫的雙胞案──陸治《仙圃長春圖》與魯治《百花圖》研究

吳門花鳥畫的雙胞案──陸治《仙圃長春圖》與魯治《百花圖》研究 議 藝 份 子 第 十 三 期 吳 門 花 鳥 畫 的 雙 胞 案 陸 治 仙 圃 長 春 圖 與 魯 治 百 花 圖 研 究 中 央 大 學 藝 術 學 研 究 所 姜 又 文 前 言 明 代 中 晚 期 以 來, 在 蘇 州 地 區 聚 集 了 一 群 文 人 雅 士, 這 些 人 或 世 代 設 籍 在 此 ; 或 以 此 為 生 平 活 動 的 的 主 要 區 域, 這 些 人 帶 動 了

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2B0CDE2C9FAB4E6CAD6B2E12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2B0CDE2C9FAB4E6CAD6B2E12E646F63> 前 言 16 年 的 职 业 军 人 生 涯, 使 我 有 机 会 为 特 种 航 空 部 队 (SAS) 服 务 作 为 英 国 皇 家 军 队 的 精 英 之 一, 她 的 训 练 目 标 是 使 得 战 斗 人 员 能 在 全 球 任 一 地 点 完 成 各 种 异 常 艰 巨 的 作 战 任 务, 通 常 是 在 与 主 力 隔 绝 的 敌 占 区 域 进 行 小 组 作 战 这 要 求 战

Bardziej szczegółowo

深教〔2016〕 号

深教〔2016〕  号 深 教 2016 136 号 深 圳 市 教 育 局 关 于 印 发 2016 年 深 圳 市 中 小 学 生 体 育 竞 赛 计 划 及 规 程 的 通 知 各 区 教 育 局 各 新 区 公 共 事 业 局, 市 局 直 属 各 学 校 : 为 实 施 深 圳 市 中 小 学 体 育 发 展 三 年 行 动 计 划 (2015-2017 年 ), 大 力 开 展 校 园 体 育 一 小 时 阳

Bardziej szczegółowo

目 錄 ~ 升 學 篇 ~ 壹 技 專 校 院 考 招 分 離 制 度 簡 介 2 貳 105 學 年 統 一 入 學 測 驗 重 要 日 程 表 3 參 105 學 年 度 四 技 二 專 統 一 入 學 測 驗 考 試 類 別 與 考 試 科 目 一 覽 表 4 肆 技 專 院 校 招 生 管

目 錄 ~ 升 學 篇 ~ 壹 技 專 校 院 考 招 分 離 制 度 簡 介 2 貳 105 學 年 統 一 入 學 測 驗 重 要 日 程 表 3 參 105 學 年 度 四 技 二 專 統 一 入 學 測 驗 考 試 類 別 與 考 試 科 目 一 覽 表 4 肆 技 專 院 校 招 生 管 國 立 北 港 高 級 農 工 職 業 學 校 104 學 年 度 學 生 進 路 輔 導 手 冊 中 華 民 國 105 年 2 月 輔 導 室 編 印 目 錄 ~ 升 學 篇 ~ 壹 技 專 校 院 考 招 分 離 制 度 簡 介 2 貳 105 學 年 統 一 入 學 測 驗 重 要 日 程 表 3 參 105 學 年 度 四 技 二 專 統 一 入 學 測 驗 考 試 類 別 與 考 試 科

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAD2BBC6AA2020B9E6D5C2D6C6B6C8>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAD2BBC6AA2020B9E6D5C2D6C6B6C8> 上 海 师 范 大 学 内 部 控 制 规 范 实 用 手 册 2014 年 12 月 目 录 关 于 编 制 上 海 师 范 大 学 内 部 控 制 规 范 实 用 手 册 的 说 明... 5 第 一 篇 规 章 制 度... 6 第 一 部 分 单 位 层 面 的 规 章 制 度... 6 1. 中 共 上 海 师 范 大 学 委 员 会 常 委 会 议 事 决 策 规 则... 7 2. 中

Bardziej szczegółowo

总第 020 期 2013 02 CONTENTS 目录 诗 潮 发 现 04 小说的艺术 创作谈 /熊 06 长生赋 长篇小说节选 /熊 焱 焱 曹琨的诗/曹 琨 况璃的诗/况 璃 杨通的诗/杨 通 王贵荣的诗/王贵荣 何燕子的诗/何燕子 书同的诗/书 同 夜 谭 世 说 14 比赛/竹 间 18

总第 020 期 2013 02 CONTENTS 目录 诗 潮 发 现 04 小说的艺术 创作谈 /熊 06 长生赋 长篇小说节选 /熊 焱 焱 曹琨的诗/曹 琨 况璃的诗/况 璃 杨通的诗/杨 通 王贵荣的诗/王贵荣 何燕子的诗/何燕子 书同的诗/书 同 夜 谭 世 说 14 比赛/竹 间 18 ART OF QINTAI 总 第 020 期 2013 02 顾 问 阿 来 魏 明 伦 罗 波 叶 浪 杨 吉 成 干 天 全 张 放 舒 炯 谭 继 和 李 伯 清 桂 建 梅 邱 颖 赵 艳 艳 总 编 冯 照 援 副 总 编 刘 咏 梅 张 中 信 编 委 上 官 燕 王 林 先 冯 照 援 刘 咏 梅 邢 舸 杨 喆 杨 虎 吴 润 地 张 中 信 张 兴 渭 李 国 仁 康 良 琼 唐

Bardziej szczegółowo

2. 读 课 文, 填 空 : (1) 树 上 垂 挂 着 择 怎 侉 (2) 孔 雀 好 像 美 人 拖 着 (3) 象 身 上 刺 着, 耳 朵 上 戴 着, 脖 子 上 系 着 (4) 象 主 人 敲 着, 象 小 姐 踩 着 一 摇 一 晃 的 (5) 小 松 鼠 歪 着, 朝 你 挤 眉

2. 读 课 文, 填 空 : (1) 树 上 垂 挂 着 择 怎 侉 (2) 孔 雀 好 像 美 人 拖 着 (3) 象 身 上 刺 着, 耳 朵 上 戴 着, 脖 子 上 系 着 (4) 象 主 人 敲 着, 象 小 姐 踩 着 一 摇 一 晃 的 (5) 小 松 鼠 歪 着, 朝 你 挤 眉 8. 印 度 奇 观 星 期 一 1. 写 一 写 : 幻 盆 妨 露 丛 裙 牙 松 49 2. 读 课 文, 填 空 : (1) 树 上 垂 挂 着 择 怎 侉 (2) 孔 雀 好 像 美 人 拖 着 (3) 象 身 上 刺 着, 耳 朵 上 戴 着, 脖 子 上 系 着 (4) 象 主 人 敲 着, 象 小 姐 踩 着 一 摇 一 晃 的 (5) 小 松 鼠 歪 着, 朝 你 挤 眉 弄 眼

Bardziej szczegółowo

19-3 聚合物

19-3   聚合物 ( 一 ) 聚 合 物 的 通 論 A 定 義 : 1. 有 機 聚 合 物 是 由 許 多 單 元 體 重 複 鏈 結, 組 合 成 的 巨 大 分 子 例 如 : 石 墨 鑽 石 石 英 澱 粉 蛋 白 質 DNA... 等 物 質 2. 聚 合 物 的 分 子 量 非 常 大, 通 常 含 有 數 千 個 到 數 十 萬 個 原 子 ; 並 且 聚 合 物 不 一 定 是 有 機 化 合 物,

Bardziej szczegółowo

國立政治大學中國文學系國文教學碩士學位班

國立政治大學中國文學系國文教學碩士學位班 中 文 系 文 教 碩 士 在 職 專 班 102 年 度 第 一 期 碩 士 位 論 文 指 導 教 授 : 黃 志 民 先 生 三 演 義 呂 布 形 象 之 研 究 研 究 生 :96912021 吳 昆 展 中 華 民 103 年 1 月 誌 謝 從 96 年 九 月 到 今 年 一 月, 六 年 半 的 歲 月, 足 夠 再 讀 一 個 半 的 綽 綽 有 餘, 這 段 時 間 發 生 許

Bardziej szczegółowo

说 明 系 统 解 剖 学 是 医 学 专 业 的 一 门 重 要 基 础 课 程, 学 习 这 门 课 程 的 目 的 在 于 使 医 学 生 通 过 学 习, 认 识 并 掌 握 正 常 人 体 器 官 的 位 置 形 态 和 结 构, 为 学 习 其 它 医 学 课 程 打 下 基 础 本 大

说 明 系 统 解 剖 学 是 医 学 专 业 的 一 门 重 要 基 础 课 程, 学 习 这 门 课 程 的 目 的 在 于 使 医 学 生 通 过 学 习, 认 识 并 掌 握 正 常 人 体 器 官 的 位 置 形 态 和 结 构, 为 学 习 其 它 医 学 课 程 打 下 基 础 本 大 人 体 系 统 解 剖 学 教 学 大 纲 ( 本 科 临 床 医 学 麻 醉 学 全 科 医 学 影 像 学 和 药 学 专 业 ) 徐 州 医 学 院 人 体 解 剖 学 教 研 室 2010.05 说 明 系 统 解 剖 学 是 医 学 专 业 的 一 门 重 要 基 础 课 程, 学 习 这 门 课 程 的 目 的 在 于 使 医 学 生 通 过 学 习, 认 识 并 掌 握 正 常 人 体

Bardziej szczegółowo

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是 10. 孔 子 求 教 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 16 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 陈 蚂 蚁 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 孔 子 的 许 多 思 想 和 观 念 一 直 被 人 们 所 重 视 和 继 承 (2) 他 经 常 向 人 们 请 教 学

Bardziej szczegółowo

9902resitH31_sgeog

9902resitH31_sgeog 私 立 弘 文 高 級 中 學 九 十 九 學 年 度 第 二 學 期 高 中 部 三 年 級 社 會 組 1. 下 列 何 者 非 地 理 學 探 討 醫 學 疾 病 常 用 的 觀 點? (A) 探 討 疾 病 健 康 與 環 境 的 關 係 (B) 探 討 疾 病 的 空 間 分 布 與 擴 散 (C) 探 討 疾 病 的 病 理 成 因 (D) 探 討 疾 病 地 方 性 潛 在 致 病 因

Bardziej szczegółowo

98年度塑膠製造業原物料耗用通常水準調查報告.doc

98年度塑膠製造業原物料耗用通常水準調查報告.doc 1 2 3 4 5 6 PVC n CH 2 =CHC 1 CH 2 CH ) n C1 (PVC) 7 8 9 10 11 12 13 titanates 1,4 1,4 14 15 16 17 18 19 20 ( ) 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 1020 [(W-C) W] 1020 (B W) 1020 [(C-B) W] 1020 [(1.34B-C)

Bardziej szczegółowo

抬 高 子 贡 子 贡 非 常 气? 愤, 他 当 即 以 房 子 为 喻, 说 老 师 的 围 墙 高 十 数 丈, 屋 内 富 丽 堂 皇, 不 是 一 般 人 所 能 看 到 的 ; 而 自 己 不 过 只 有 肩 高 的 围 墙, 一 眼 就 可 望 尽 他 还 把 孔 子 比 作 太 阳

抬 高 子 贡 子 贡 非 常 气? 愤, 他 当 即 以 房 子 为 喻, 说 老 师 的 围 墙 高 十 数 丈, 屋 内 富 丽 堂 皇, 不 是 一 般 人 所 能 看 到 的 ; 而 自 己 不 过 只 有 肩 高 的 围 墙, 一 眼 就 可 望 尽 他 还 把 孔 子 比 作 太 阳 高 年 级 第 一 学 期 第 一 单 元 第 1 课 授 课 题 目 教 学 目 标 教 学 重 点 教 学 难 点 教 学 过 程 岁 月 如 歌, 感 谢 师 恩 1. 能 够 用 自 然 柔 美 深 情 的 声 音 演 唱 每 当 我 走 过 老 师 的 窗 前 2. 体 会 歌 曲 所 表 达 的 学 生 对 老 师 的 热 爱 之 情, 并 了 解 歌 曲 的 创 作 背 景 了 解 教

Bardziej szczegółowo

案由:研商「生活服務小組」96年度工作重點、行動計畫及績效目標事宜

案由:研商「生活服務小組」96年度工作重點、行動計畫及績效目標事宜 98 9 23 0980093279 98 9 ... 1...1...1...7... 10...10...12...14...16... 17...17...18...19... 20...21...24...28... 31...31...32...33... 38... 38...38...39 () 97 10 30 0970005767A 98 () 97 12 17 4 5. WISDOM

Bardziej szczegółowo

O C SOS A V W GBJ GB W SOS C A A B A B B C A A A C C P H CH

Bardziej szczegółowo

武 汉 大 本 科 人 才 培 养 方 案 系 统 规 范 地 进 行 体 格 及 精 神 检 查, 能 规 范 书 写 并 口 头 汇 报 病 史 运 用 基 本 的 诊 断 和 技 术 规, 对 所 获 得 的 检 查 结 果 进 行 析 和 解 释 能 判 读 基 本 的 辅 助 检 查 结

武 汉 大 本 科 人 才 培 养 方 案 系 统 规 范 地 进 行 体 格 及 精 神 检 查, 能 规 范 书 写 并 口 头 汇 报 病 史 运 用 基 本 的 诊 断 和 技 术 规, 对 所 获 得 的 检 查 结 果 进 行 析 和 解 释 能 判 读 基 本 的 辅 助 检 查 结 医 部 临 床 医 业 八 年 制 中 法 班 本 科 人 才 培 养 方 案 一 业 代 码 名 称 业 代 码 :100201K 业 名 称 : 临 床 医 ( 八 年 制 )(Clinical Medicine(Eight-year program)) 二 业 培 养 目 标 八 年 制 医 教 育 以 八 年 一 贯, 本 博 融 通 为 原 则 培 养 熟 练 掌 握 英 语 和 法 语

Bardziej szczegółowo

() 001 ( 147 : ) 787 mm1092 mm

() 001 ( 147 : ) 787 mm1092 mm () 001 ( 147 : 710003) 787 mm1092 mm 16 2005 10 1 2005 10 1 2002,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2003,,,, 2005 3, 11 65, 60 :,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, 2005 3 15 ,,, 1921 6,, 1945 6

Bardziej szczegółowo

成人扁桃体切除利弊_扁桃体切除利弊_扁桃体切除利弊 3141扁桃体发炎

成人扁桃体切除利弊_扁桃体切除利弊_扁桃体切除利弊 3141扁桃体发炎 成 人 扁 桃 体 切 除 利 弊 _ 扁 桃 体 切 除 利 弊 _ 扁 桃 体 切 除 利 弊 发 炎 3141 扁 桃 www.lw4.cn http://www.lw4.cn 成 人 扁 桃 体 切 除 利 弊 _ 扁 桃 体 切 除 利 弊 _ 扁 桃 体 切 除 利 弊 3141 扁 桃 体 发 炎 但 效 果 一 般 只 能 维 持 三 个 月 不 少 医 生 开 始 给 患 者 开

Bardziej szczegółowo

( CIP ). :,2003 ISBN 7-5331 - 3432 - X......... - -.S - 01 CIP (2003) 028743 : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2065109 :www.lkj.com.cn : jn- public.sd.

( CIP ). :,2003 ISBN 7-5331 - 3432 - X......... - -.S - 01 CIP (2003) 028743 : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2065109 :www.lkj.com.cn : jn- public.sd. ( CIP ). :,2003 ISBN 7-5331 - 3432 - X......... - -.S - 01 CIP (2003) 028743 : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2065109 :www.lkj.com.cn : sdkj @ jn- public.sd.c ninfo.net : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2020432 : : 1

Bardziej szczegółowo

智力测试故事

智力测试故事 II 980.00 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9...10...10...10 I II...11...11...11...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...17...17...18...18...19...19...19...19...20...20...21...21...21

Bardziej szczegółowo

日期

日期 2013 公 共 基 础 精 讲 班 - 全 真 绝 密 模 拟 试 卷 一 单 选 题 : 1 自 1984 年 1 月 1 日 起, 中 国 人 民 银 行 所 承 担 的 工 商 信 贷 和 储 蓄 业 务 职 能 移 交 至 新 设 立 的 ( ) A. 中 国 银 行 B. 中 国 建 设 银 行 C. 中 国 工 商 银 行 D. 中 国 农 业 银 行 你 的 答 案 : 2 2003

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031323238A578C657BB50A8C8AC77A46AB2B3A4E5BEC7ACE3A873B2C4A451A4BBB667BDD2B0F3B04FBFFD2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031323238A578C657BB50A8C8AC77A46AB2B3A4E5BEC7ACE3A873B2C4A451A4BBB667BDD2B0F3B04FBFFD2E646F63> 第 十 六 週 20101228 想 像 的 界 線 : 奇 幻 與 恐 怖 的 錯 構 課 堂 記 錄 報 告 者 : 蘇 威 銘 陳 盈 臻 壹 課 堂 報 告 大 綱 文 本 摘 要 : 1. 抽 鬼 故 事 的 敘 述 重 點 集 中 在 幾 個 傳 說 上, 首 先 是 宿 舍 鬼 話 傳 說, 在 傳 言 不 斷 的 鬧 鬼 的 儲 藏 室 中, 幾 個 故 事 主 角 玩 起 了 抽

Bardziej szczegółowo

,,,,?,?,,,, :,,,,,,,, 125?,,?,, 358,, ( ),, :,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 :,,,?,? 5

,,,,?,?,,,, :,,,,,,,, 125?,,?,, 358,, ( ),, :,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 :,,,?,? 5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,!! ( ),,,, 141,,,,,,?,,,,,,,? ;,, ; ;,, :,,,??, 4 ,,,,?,?,,,, :,,,,,,,, 125?,,?,, 358,, ( ),, :,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 :,,,?,? 5 6 :,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3BCAACFE9BABDBFD5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3BCAACFE9BABDBFD5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE92E646F63> 1-1-I 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 不 超 过 6,800 万 股, 约 占 公 司 发 行 后 总 股 本 的 比 例 为 发 行 股 数 11.97% 根 据 询 价 结 果, 最 终 发 行 数 量 以 中 国 证 监 会 核 准 的 发 行 数 量 为 准 本 次 发 行 股 份 全 部 为 公 开 发 行 新 股, 不 涉 及 公 司

Bardziej szczegółowo

目 录 总 经 理 致 辞 1 公 司 介 绍 篇 公 司 简 介 2 公 司 发 展 战 略 4 公 司 企 业 文 化 6 公 司 管 理 模 式 12 20 员 工 管 理 篇 劳 动 合 同 管 理 25 薪 酬 管 理 25 绩 效 考 核 26 员 工 培 训 27 员 工 个 人 发 展 28 休 假 管 理 29 出 差 管 理 29 员 工 守 则 30 奖 惩 规 定 32 主

Bardziej szczegółowo

新汉语水平考试

新汉语水平考试 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 三 级 ) H31001 注 意 一 HSK( 三 级 ) 分 三 部 分 : 1. 听 力 (40 题, 约 35 分 钟 ) 2. 阅 读 (30 题,30 分 钟 ) 3. 书 写 (10 题,15 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 5 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 90 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时 间

Bardziej szczegółowo

1 2 abc 3 4 (2) 5 6 7 8 9 50 p.h. 50 50 p.h. 50 10 50 P.H. 50.c.c 50 P.H. 50c.c 11 19 37 12 30 40 50 30 40 50 13 14 15 CH 3 COONa 16 17 18 MgSO 4 19 20 ; 21 1 10 2 40 50 60 70 80 3 22 23 1. 2. 3. --- 1997

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - ?????.doc

Microsoft Word - ?????.doc 非 馬 動 物 詩 創 作 意 涵 探 析 * 藍 治 平 摘 要 非 馬 兼 具 有 核 能 科 學 家 現 代 詩 人 畫 家 與 雕 塑 藝 術 家 等 多 重 身 份, 而 這 樣 豐 富 的 人 生 履 歷, 結 合 理 性 與 感 性, 融 入 於 詩 歌 風 格 中 非 馬 詩 融 合 中 西 方 詩 歌 創 作 經 驗, 用 理 性 手 法 抒 發 感 性 情 懷, 風 格 大 膽

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 3604 藍色狂想.doc

Microsoft Word - 3604 藍色狂想.doc 2014 高 雄 市 立 第 54 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 ( 類 ) 別 : 生 活 與 應 用 科 學 組 別 : 高 中 組 作 品 名 稱 : 藍 色 狂 想 關 鍵 字 : 藍 晒 圖 裝 置 藝 術 赤 血 鹽 編 號 :3604 目 錄 摘 要 p1 壹 研 究 動 機 p2 貳 研 究 目 的 p2 參 研 究 設 備 及 器 材 p3 肆 研 究

Bardziej szczegółowo

<39392DB0B7AB4FC2F9A4EBA55A2D312E706466>

<39392DB0B7AB4FC2F9A4EBA55A2D312E706466> 編 輯 手 札 有健保 未來會更好 灣共有368個鄉鎮市區 其中有19個離島鄉 包括澎湖 蘭嶼 金門 馬祖等地 台 區 而如何將醫療服務送到離島地區 需要政府和民間共同來努力 健保局從88 年11月起 全面實施 山地離島地區醫療給付效益提昇計畫 Integrated Delivery System, IDS 民眾滿意度達9成以上 本期 IDS計畫 離島居民就醫好安心 內容敘述離島 地區推動IDS實況

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8DEC9BDD1F2C9FAB2FACAB5D3C3BCBCCAF5CAD6B2E12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8DEC9BDD1F2C9FAB2FACAB5D3C3BCBCCAF5CAD6B2E12E646F63> 绒 毛 羊 养 殖 科 技 服 务 系 列 丛 书 ( 培 训 教 材 ) 绒 山 羊 生 产 实 用 技 术 手 册 新 疆 畜 牧 科 学 院 畜 牧 研 究 所 编 1 编 写 人 员 名 单 主 编 : 田 可 川 副 主 编 : 黄 锡 霞 编 写 人 员 : 徐 新 明 付 雪 峰 于 丽 娟 石 晓 雷 张 艳 花 柏 妍 石 刚 狄 江 吴 伟 伟 哈 尼 克 孜 玛 尔 孜 娅 拉

Bardziej szczegółowo

Ch. 2

Ch. 2 Ch. 1 Ch. 2 1 (planning) 2 (organizing) (leading) 4 (controlling) Ch. (System) 1 2 2 4 1 2 1 ISO9 2 1 ( ) 2 Action Plan Check Do Ch. 4 = 4 (p92) (X) (S) n X S = = i= 1 n n x i (

Bardziej szczegółowo

  1、水煤浆是将煤经过加工得到的一种具有流动性的洁净代油燃料

  1、水煤浆是将煤经过加工得到的一种具有流动性的洁净代油燃料 水 煤 浆 激 光 粒 度 仪 的 研 制 与 应 用 国 家 水 煤 浆 工 程 技 术 中 心 何 国 锋 100080 丹 东 市 百 特 仪 器 有 限 公 司 董 青 云 118002 激 光 粒 度 仪 作 为 一 种 新 型 的 粒 度 测 试 仪 器, 已 经 在 其 它 粉 体 加 工 与 应 用 领 域 得 到 广 泛 的 应 用 它 的 特 点 是 测 试 速 度 快 重 复

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A4BDA640A475B57BA454BC68AFC5AB7EBDE8BADEB27AB460C0F4AC5BBA6328ADD7292DB35CBAFBAE78>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A4BDA640A475B57BA454BC68AFC5AB7EBDE8BADEB27AB460C0F4AC5BBA6328ADD7292DB35CBAFBAE78> 公 共 工 程 三 層 級 品 質 管 理 循 環 架 構 桃 園 縣 政 府 工 務 局 許 維 庭 章 節 概 要 一 前 言 二 承 包 商 三 階 品 管 三 工 程 主 辦 單 位 / 監 造 單 位 四 主 管 機 關 三 層 級 品 管 五 工 安 與 品 質 六 結 語 2 一 前 言 1.1 三 層 級 品 質 管 理 定 義 1.2 三 層 級 品 質 管 理 應 用 3 1.1

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20ABD8B86DA743BAD2AED5B6E9A4CEB1C0B0CAACDBC3F6B1B9AC49A4B6B2D02D3130323031622E707074>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20ABD8B86DA743BAD2AED5B6E9A4CEB1C0B0CAACDBC3F6B1B9AC49A4B6B2D02D3130323031622E707074> 建 置 低 碳 校 園 及 推 動 相 關 措 施 介 紹 主 講 人 報 告 大 綱 一 計 畫 緣 起 二 教 育 部 計 畫 三 低 碳 校 園 行 動 方 案 四 規 劃 低 碳 校 園 自 評 五 結 語 2 一 計 畫 緣 起 - 國 家 節 能 減 碳 總 計 畫 3 一 計 畫 緣 起 - 經 濟 部 建 設 低 碳 島 計 畫 社 區 低 碳 文 化 營 造 學 校 能 源 教 育

Bardziej szczegółowo

内 蒙 古 包 头 :1272 万 专 项 资 金 支 持 民 办 幼 儿 园 建 设 承 德 : 贫 困 家 庭 幼 儿 入 园 可 减 免 费 用 需 提 出 书 面 申 请 广 西 贵 港 : 发 放 学 前 教 育 发 展 奖 补 资 金 1400 多 万 元 河 北 石 家 庄 : 开 展

内 蒙 古 包 头 :1272 万 专 项 资 金 支 持 民 办 幼 儿 园 建 设 承 德 : 贫 困 家 庭 幼 儿 入 园 可 减 免 费 用 需 提 出 书 面 申 请 广 西 贵 港 : 发 放 学 前 教 育 发 展 奖 补 资 金 1400 多 万 元 河 北 石 家 庄 : 开 展 目 录 Content 卷 首 prelude 教 育 部 : 有 犯 罪 记 录 者 不 得 在 幼 儿 园 工 作 政 策 聚 焦 Policy Focus 教 育 部 发 布 中 小 学 幼 儿 园 安 全 预 警 严 防 伤 害 事 故 教 育 部 就 幼 儿 园 工 作 规 程 征 求 意 见 教 育 部 :2013 全 国 学 前 教 育 宣 传 月 活 动 即 将 启 动 教 育 部

Bardziej szczegółowo

1012

1012 公 務 赴 大 陸 地 區 出 國 報 告 ( 赴 大 陸 出 國 類 別 赴 大 陸 出 國 類 別 : 其 他 活 動 ) 赴 大 陸 參 加 2012 年 動 向 杯 廣 州 名 將 青 少 年 足 球 錦 標 賽 服 務 機 關 : 臺 北 市 文 山 區 小 姓 名 職 稱 : 陳 顯 榮 校 長 黃 雯 琳 教 師 兼 組 長 陳 美 秀 教 師 派 赴 國 家 : 中 國 大 陸 出

Bardziej szczegółowo

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16 125-0834I/1405/GH I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X. 10-11 XI. 11-12 XII. 12 XIII. 13 XIV. 14-15 XV. 15-16 XVI. 16 I. * ++p ++ p ++ ++ * ++p ++ ++ ++p 1 2 ++ ++ ++ ++ ++ I.

Bardziej szczegółowo

內 地 增 值 稅 衝 擊 來 料 加 工 年 1 月 1 日 起, 中 國 對 增 值 稅 的 基 本 法 規 和 實 施 細 則 修 訂 正 式 實 施 修 訂 中, 取 消 了 對 來 料 加 工 來 件 裝 配 和 補 償 貿 易 所 需 進 口 設 備 的 免 稅 規 定, 有

內 地 增 值 稅 衝 擊 來 料 加 工 年 1 月 1 日 起, 中 國 對 增 值 稅 的 基 本 法 規 和 實 施 細 則 修 訂 正 式 實 施 修 訂 中, 取 消 了 對 來 料 加 工 來 件 裝 配 和 補 償 貿 易 所 需 進 口 設 備 的 免 稅 規 定, 有 大 中 華 要 聞 財 政 司 司 長 曾 俊 華 : 香 港 2009 年 GDP 將 下 降 2% 至 3% 香 港 特 區 政 府 財 政 司 司 長 曾 俊 華 在 立 法 會 發 表 2009/2010 年 度 財 政 預 算 案, 強 調 會 採 取 多 管 齊 下 的 措 施, 應 對 全 球 金 融 危 機 對 香 港 的 影 響 曾 俊 華 回 顧 2008 年 香 港 經 濟 的

Bardziej szczegółowo

TT210 1...1 1.1...1 1.2...2 1.2.1...2 1-1...2 1.2.2...2 1.3...3 1.3.1...3 1.4...4 1.4.1 1...4 1.4.2...4 1.4.3...4 1.4.4...4 2...4 2.1...4 2.2...5 2.2.1...5 2.2.2...5 2.2.3...6 2.2.4...6 2.2.5...6 2.2.6...7

Bardziej szczegółowo

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv)

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv) 30,000,000 75,000,000 75,000,000 24 (i) (ii) (iii) (iv) # * 1,800,000 1,800,000 15% 3,400,000 3,400,000 15% 4,200,000 4,200,000 10% 8,600,000 8,600,000 10% 12,600,000 12,600,000 88% 10% 16,000,000 16,000,000

Bardziej szczegółowo

二O五年八月八 第二版 綜合資訊 ӟ σ ۦڷ Ұᖿ৴ġϷ ٴ գᏰཎဎ 7月3晚 集團中華傳統文化講座系 學院彭永宏院長 惠 州 外 商 投 資 企 協 林長泉 列 印 順 大 和 尚 開 示 講 座 於 集 團 中 總 1 5 長 洪光汜長等 以及公司同事 參 樓多功廳順利舉行 特邀請中佛教協

二O五年八月八 第二版 綜合資訊 ӟ σ ۦڷ Ұᖿ৴ġϷ ٴ գᏰཎဎ 7月3晚 集團中華傳統文化講座系 學院彭永宏院長 惠 州 外 商 投 資 企 協 林長泉 列 印 順 大 和 尚 開 示 講 座 於 集 團 中 總 1 5 長 洪光汜長等 以及公司同事 參 樓多功廳順利舉行 特邀請中佛教協 二O五年八月八 第版 集團報導 ኈ Ȉϛѵᄇ ȶϤএ ತ ȷ 第三六五期 集團員工閱讀刊物 非賣品 本刊物由 之聲 統籌委員編製 月出版 張德江委員長 與 楊釗先親切握手 電子郵箱 gseditor@glorisun.com 7月2 0至 2 2 港中華 總 商 長 集團 董 事 長 楊 釗 率領中總行35前赴北京進行訪問 得到家領導及各關 委 高 度 重 視 和 殷 切 接 待7 月2 1 楊 釗

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA440B8D5C344>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA440B8D5C344> 103- 衛 生 與 護 理 類 專 業 科 目 ( 一 ) 1. 有 關 原 始 生 物 起 源 的 演 化 大 方 向 中, 下 列 何 者 正 確? (A) 由 好 氧 厭 氧 (B) 由 構 造 複 雜 構 造 簡 單 (C) 由 異 營 自 營 (D) 由 多 細 胞 單 細 胞. 植 物 的 莖 頂 及 根 尖 細 胞 利 用 能 量 進 行 細 胞 分 裂, 與 下 列 何 種 生 命

Bardziej szczegółowo

本 指 南 由 联 合 国 环 境 规 划 署 于 2010 年 8 月 出 版, 由 斯 德 哥 尔 摩 公 约 秘 书 处 印 制 本 指 南 仅 供 大 众 信 息 之 用, 并 非 正 式 文 件 只 要 说 明 出 处, 即 可 转 载 或 翻 译 其 内 容 如 需 得 到 更 多 资

本 指 南 由 联 合 国 环 境 规 划 署 于 2010 年 8 月 出 版, 由 斯 德 哥 尔 摩 公 约 秘 书 处 印 制 本 指 南 仅 供 大 众 信 息 之 用, 并 非 正 式 文 件 只 要 说 明 出 处, 即 可 转 载 或 翻 译 其 内 容 如 需 得 到 更 多 资 清 除 世 界 持 久 性 有 机 污 染 物 关 子 持 久 性 有 机 污 染 物 的 斯 德 哥 尔 摩 公 约 指 南 本 指 南 由 联 合 国 环 境 规 划 署 于 2010 年 8 月 出 版, 由 斯 德 哥 尔 摩 公 约 秘 书 处 印 制 本 指 南 仅 供 大 众 信 息 之 用, 并 非 正 式 文 件 只 要 说 明 出 处, 即 可 转 载 或 翻 译 其 内 容 如

Bardziej szczegółowo

1999 3,,,,,??,,,, 1873, 373, 250,, ,,, 8 11, 1871,,, 58 88,,,, 150, 30,,,,,,,,,,,,,, 80, 25, ( ), 156

1999 3,,,,,??,,,, 1873, 373, 250,, ,,, 8 11, 1871,,, 58 88,,,, 150, 30,,,,,,,,,,,,,, 80, 25, ( ), 156 ,,, 1871,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 155 1999 3,,,,,??,,,, 1873, 373, 250,, 1870 12,,, 8 11, 1871,,, 58 88,,,, 150, 30,,,,,,,,,,,,,, 80, 25, ( ), 156 1873,,,, 50 1874,,,,, 1876, 78, 17217, 20,,,,, 1899,,,

Bardziej szczegółowo

崇 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c 创 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c, 韵 母 是 u 倩 n 倮, 不 要 读 成 u 倩 n 或 倩 n 倮 征 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z, 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 注 意 区 别 读 音 相 同

崇 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c 创 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c, 韵 母 是 u 倩 n 倮, 不 要 读 成 u 倩 n 或 倩 n 倮 征 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z, 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 注 意 区 别 读 音 相 同 7. 万 里 长 城 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 14 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 岭 驮 甘 肃 嘉 峪 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 这 个 愿 望 终 于 实 现 了 (2) 我 摸 着 古 老 的 城 墙, 崇 敬 之 情 油 然 而 生 5.

Bardziej szczegółowo

加快学前教育发展 编制学前教育三年行动计划

加快学前教育发展 编制学前教育三年行动计划 目 录 Content 卷 首 prelude 学 前 教 育 财 政 投 入 路 线 图 政 策 聚 焦 Policy Focus 加 快 学 前 教 育 发 展 编 制 学 前 教 育 三 年 行 动 计 划 公 共 财 政 为 何 偏 爱 机 关 幼 儿 园? 关 注 学 前 教 育 : 幼 儿 教 育, 其 实 是 在 构 筑 国 家 财 富 教 育 部 基 础 教 育 二 司 2011 年

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - 6-960129\262\304\244G\275g\254\241\260\312\244\350\256\327\263]\255p-\245\376.doc)

(Microsoft Word - 6-960129\262\304\244G\275g\254\241\260\312\244\350\256\327\263]\255p-\245\376.doc) 第 二 篇 透 過 美 術 媒 介 的 輔 導 活 動 方 案 設 計 透 過 美 術 媒 介 的 輔 導 或 諮 商 治 療 活 動 設 計, 涵 蓋 藝 術 形 式 (art form) 和 心 理 輔 導 與 諮 商 治 療 的 綜 合 與 統 整 就 藝 術 形 式 的 元 素 而 言, 以 藝 術 的 材 料 過 程 產 品 樣 式 內 容 和 象 徵 性 的 藝 術 語 言 等 為 主,

Bardziej szczegółowo

<CEB4B1EACCE22D31>

<CEB4B1EACCE22D31> 大 连 商 品 交 易 所 聚 丙 烯 期 货 合 约 制 度 设 计 说 明 目 录 大 连 商 品 交 易 所 聚 丙 烯 期 货 合 约 大 连 商 品 交 易 所 聚 丙 烯 交 割 质 量 标 准 大 连 商 品 交 易 所 聚 丙 烯 期 货 合 约 设 计 说 明 大 连 商 品 交 易 所 聚 丙 烯 期 货 交 割 质 量 标 准 设 计 说 明 大 连 商 品 交 易 所 聚 丙

Bardziej szczegółowo