REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf RODZAJ WYDATKU Plan po zmianach na dzień roku Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku Realizacja wydatków w % Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 13,79% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 11,03% 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 11,03% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 52,38% Zakup usług pozostałych 5 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Gospodarka leśna , ,20 41,16% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 309,32 611,28 18,47% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 50,10% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 390, ,68 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 58,52% Składki na Fundusz Pracy 2 750, ,03 56,62% Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług zdrowotnych 150,00 84,00 56,00% Zakup usług pozostałych 350, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,00 52,33% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,34 75,00% Nadzór nad gospodarką leśną , ,32 53,39% 020 Leśnictwo , ,52 49,38% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,26 68,21% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 45,27% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 47,34% Składki na Fundusz Pracy , ,27 47,85% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 33,60% Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 53,76% Zakup energii , ,56 46,39% Zakup usług remontowych , ,90 1,87% Zakup usług zdrowotnych 3 500, ,00 88,29% Zakup usług pozostałych , ,61 30,13% Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, ,42 39,11% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 200, ,45 48,65% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,63 46,97% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 314, ,00 41,66% Podróże służbowe krajowe 4 000, ,00 78,83% Różne opłaty i składki , ,00 62,84% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75,00% Podatek od nieruchomości , ,00 50,12% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 58,37% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650,00 561,39 86,37% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 400, ,89 71,49% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,30 89,43% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 13,17% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,59 0,04% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 0,37% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00% Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne powiatowe , ,33 10,05% 600 Transport i łączność , ,33 10,05% Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 882,32 19,61% Zakup usług pozostałych 5 500, ,28 75,46% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 630 Turystyka , , , ,60 50,33% 50,33% Zakup energii , ,82 31,45% Zakup usług pozostałych , ,53 9,84% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 16,59% Różne opłaty i składki 315,00 315,00 100,00% Podatek od nieruchomości , ,00 51,66% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600,00 812,00 50,75% Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 400, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 615,25 615,25 100,00% Pozostałe odsetki 50, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 920, ,00 49,32% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 800, ,00 55,91% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,60 28,96% 28,96%

2 Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 44,00% Zakup usług remontowych 2 500, Zakup usług pozostałych , ,36 66,81% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,61 48,29% Zakup usług pozostałych , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 772,00 454,34 58,85% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 48,96% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,12 47,89% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 86,74% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 53,11% Składki na Fundusz Pracy 5 840, ,07 25,26% Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,00 30,30% Zakup materiałów i wyposażenia 3 045, ,26 55,18% Zakup energii 1 273,00 585,44 45,99% Zakup usług remontowych 1 236, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 7 000, ,25 52,70% Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 252,00 42,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 760,00 308,34 40,57% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 534,10 43,21% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,11 44,05% Podróże służbowe krajowe 500,00 60,00 12,00% Różne opłaty i składki 2 400, ,00 79,75% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 950, ,00 74,59% Nadzór budowlany , ,31 50,68% 710 Działalność usługowa , ,92 39,34% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,32 79,42% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 51,91% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 45,60% Składki na Fundusz Pracy 6 100, ,22 46,69% Zakup usług zdrowotnych 300,00 66,00 22,00% Podróże służbowe krajowe 400,00 15,00 3,75% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 839, ,87 75,00% Urzędy wojewódzkie , ,62 53,88% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,49 40,35% Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 396,00 26,40% Zakup usług pozostałych 3 000, ,59 84,15% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 833,38 41,67% Rady powiatów , ,46 40,79% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,73 39,71% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 47,73% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 51,97% Składki na Fundusz Pracy , ,23 52,22% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 39,70% Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 52,07% Zakup energii , ,94 56,89% Zakup usług remontowych , ,46 2,24% Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,00 55,54% Zakup usług pozostałych , ,90 46,07% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,22 49,78% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,03 42,19% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,99 42,08% Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 253,94 12,70% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000, Podróże służbowe krajowe , ,30 40,68% Podróże służbowe zagraniczne 4 000, ,99 34,15% Różne opłaty i składki , ,41 45,11% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,99 68,81% Opłaty na rzecz budżetu państwa 300, Pozostałe odsetki 500,00 45,76 9,15% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 20,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 697,00 6,97% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,05 59,03% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 090, ,35 99,99% Starostwa powiatowe , ,53 48,65% Składki na ubezpieczenia społeczne 1 368, ,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy 196,00 196,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95,74% Zakup materiałów i wyposażenia 3 245, ,09 36,74% Zakup usług pozostałych , ,00 75,62% Podróże służbowe krajowe 200,00 80,00 40,00% Kwalifikacja wojskowa , ,09 81,32% Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 33,16% Zakup usług pozostałych , ,77 35,01%

3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,27 33,38% 750 Administracja publiczna , ,97 48,63% Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 653,00 54,42% Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 372,94 20,72% Pozostałe wydatki obronne 3 000, ,94 34,20% 752 Obrona narodowa 3 000, ,94 34,20% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000, Komendy powiatowe Policji 1 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000, Straż Graniczna 1 000, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,28 33,69% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 51,43% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,01 51,76% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 060, ,49 99,99% Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,03 51,07% Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,77 36,08% Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,62 100,00% Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 55,26% Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 682,31 27,29% Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 50,00% Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,32 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 66,58% Zakup środków żywności 1 000,00 442,80 44,28% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 445,92 44,59% Zakup energii , ,54 71,41% Zakup usług remontowych 4 000, ,77 56,49% Zakup usług zdrowotnych , ,31 14,36% Zakup usług pozostałych , ,28 88,06% Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 761,37 25,38% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 000, ,81 57,71% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,54 42,39% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500, Podróże służbowe krajowe , ,60 69,78% Różne opłaty i składki 2 800,00 349,50 12,48% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, ,79 99,45% Podatek od nieruchomości , ,00 99,90% Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 515,20 85,87% Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00 270,00 22,50% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,47 53,90% Rezerwy , Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 75,95% Zakup środków żywności 2 000,00 831,26 41,56% Zakup usług remontowych , ,40 99,84% Zakup usług pozostałych , ,52 60,03% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , ,71 34,46% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,18 51,29% Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 000, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,81 37,22% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,81 35,98% 757 Obsługa długu publicznego , ,81 35,98% Zakup usług pozostałych 600,00 294,00 49,00% Różne rozliczenia finansowe 600,00 294,00 49,00% Rezerwy , Rezerwy ogólne i celowe , Różne rozliczenia ,00 294,00 0,15% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 50,50% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 54,42% Składki na Fundusz Pracy , ,01 49,18% Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,01 69,98% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 76,65% Szkoły podstawowe specjalne , ,69 54,61% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 55,47% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 99,80% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 53,24% Składki na Fundusz Pracy , ,51 48,22% Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 35,19% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , ,57 82,63% Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 495,40 49,54% Zakup usług pozostałych , ,90 33,52%

4 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 633,72 42,25% Podróże służbowe krajowe 1 500,00 272,00 18,13% Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 64,42% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Gimnazja , ,00 57,81% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 50,93% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 49,80% Składki na Fundusz Pracy , ,92 38,55% Zakup energii 3 000, ,52 40,52% Zakup usług pozostałych 3 424, ,98 72,63% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 91,60% Gimnazja specjalne , ,42 55,06% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,10 31,48% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 400,00 200,00 2,13% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 52,42% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 91,12% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 59,46% Składki na Fundusz Pracy , ,31 47,48% Wynagrodzenia bezosobowe , ,34 50,32% Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 18,30% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, ,19 24,96% Zakup energii , ,86 71,05% Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 150, ,60 75,19% Zakup usług pozostałych , ,19 55,88% Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 200, ,51 57,76% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 300,00 995,47 30,17% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,53 40,80% Podróże służbowe krajowe , ,00 9,95% Różne opłaty i składki , ,56 16,77% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,17 59,96% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 270,00 27,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 64,31% Licea ogólnokształcące , ,13 55,09% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 92,70% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 92,44% Składki na Fundusz Pracy , ,95 74,87% Zakup energii 9 000, Zakup usług zdrowotnych 3 220, ,00 86,34% Zakup usług dostępu do sieci Internet 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 674,05 67,41% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Licea profilowane , ,80 90,26% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,80 61,68% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,24 62,23% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 50,39% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99,15% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 53,63% Składki na Fundusz Pracy , ,03 51,27% Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,32 44,27% Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 7,11% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 517,70 5,18% Zakup energii , ,29 34,39% Zakup usług remontowych , ,53 11,69% Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 105,00 10,50% Zakup usług pozostałych , ,60 35,51% Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 600, ,56 43,51% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 153,90 30,78% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 852,41 20,30% Podróże służbowe krajowe 1 000,00 219,58 21,96% Różne opłaty i składki , ,00 20,74% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 48,73% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 790,00 52,67% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 27,33% Szkoły zawodowe , ,74 52,93% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 49,37% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 51,71% Składki na Fundusz Pracy , ,28 39,09% Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 70,87% Zakup energii 1 185, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 65,46% Szkoły zawodowe specjalne , ,43 53,45% Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup usług pozostałych , ,00 45,09% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 22,48%

5 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 90, Składki na Fundusz Pracy 15, Wynagrodzenia bezosobowe 3 895, Rezerwy , Pozostała działalność , Oświata i wychowanie , ,21 55,29% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000, ,00 100,00% Szpitale ogólne 6 000, ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,20 49,29% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,20 49,29% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie ,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00% Zakup usług pozostałych 1 000, Pozostała działalność 6 000, Ochrona zdrowia , ,20 49,29% Świadczenia społeczne , ,10 31,20% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,22 72,24% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,32 70,68% Świadczenia społeczne , ,20 51,52% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 38,91% Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,57 36,93% Wynagrodzenia bezosobowe , ,62 50,62% Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,30 52,62% Zakup usług pozostałych 5 000,00 481,00 9,62% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 65,78% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 43,54 8,71% Rodziny zastępcze , ,54 53,04% Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 750,23 37,51% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 43,31% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 48,92% Składki na Fundusz Pracy 9 500, ,33 46,04% Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 29,82% Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 51,92% Zakup energii , ,08 47,30% Zakup usług remontowych 2 207,48 884,51 40,07% Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 451,00 25,06% Zakup usług pozostałych , ,40 74,93% Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 007,00 836,40 41,67% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 757,27 50,48% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 511,53 85,26% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 908, ,04 49,92% Podróże służbowe krajowe 1 500,00 38,82 2,59% Różne opłaty i składki 1 293, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 75,00% Podatek od nieruchomości 1 500,00 714,00 47,60% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 277,52 277,52 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,32 49,02% Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 52,54% Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 193, ,50 52,54% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 837, ,45 99,99% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256,05 256,05 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 47,87% Składki na ubezpieczenia społeczne 602,95 288,87 47,91% Składki na Fundusz Pracy 1 596,00 706,48 44,27% Składki na Fundusz Pracy 85,00 37,40 44,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 4,21% Zakup materiałów i wyposażenia 1 448,00 60,97 4,21% Zakup usług pozostałych ,55 794,15 0,22% Zakup usług pozostałych ,86 42,04 0,22% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 836,00 133,18 15,93% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 45,00 7,06 15,69% Pozostała działalność , ,87 9,70% 852 Pozostała działalność , ,05 51,80% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 4 932,00 959,00 samorządu terytorialnego 19,44% Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 50,00% 50,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 49,23% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 108,86 36,29% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 41,85% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 661, ,86 100,00%

6 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 43,14% Składki na Fundusz Pracy 1 760,00 478,52 27,19% Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 37,37% Zakup materiałów i wyposażenia 651,14 193,43 29,71% Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 4 356, ,15 54,30% Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 007,00 836,40 41,67% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 101,47 20,29% Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 284, ,90 49,97% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,04 42,54% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 46,68% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,39 82,11% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 52,86% Składki na Fundusz Pracy , ,42 40,53% Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 75,21% Zakup energii , ,37 46,50% Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 243,00 8,10% Zakup usług pozostałych , ,77 12,06% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 333,79 11,13% Podróże służbowe krajowe 3 000, ,50 87,35% Różne opłaty i składki 8 000, ,00 92,10% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Podatek od nieruchomości 5 000, ,00 61,26% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000, ,40 92,17% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Powiatowe urzędy pracy , ,36 51,02% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 50,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 8 038, ,33 50,00% Składki na Fundusz Pracy 1 151,84 575,91 50,00% Pozostała działalność , ,98 50,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,38 50,06% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 53,69% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 59,79% Składki na Fundusz Pracy , ,04 48,65% Zakup energii , ,40 48,58% Zakup usług remontowych , ,67 31,64% Zakup usług pozostałych , ,63 38,13% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,40 55,29% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 8 500, ,00 samorządu terytorialnego 20,59% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 46,63% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 44,13% Składki na Fundusz Pracy , ,44 47,15% Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 6,50% Zakup energii , ,00 65,52% Zakup usług pozostałych 2 000, ,10 56,11% Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 270,00 45,00% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 910,31 36,41% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,36 39,35% Podróże służbowe krajowe 1 000,00 516,40 51,64% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 73,04% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 400,00 26,67% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,49 47,40% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 49,96% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 52,78% Składki na Fundusz Pracy , ,09 40,94% Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 26,75% Zakup energii , ,45 65,67% Zakup usług pozostałych , ,12 18,70% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 820,51 27,35% Różne opłaty i składki 1 500, ,50 73,70% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Internaty i bursy szkolne , ,10 55,90% Zakup usług pozostałych , ,00 31,71% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 31,71% Rezerwy , Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,99 53,38% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 596,70 1,49% Zakup usług pozostałych , ,00 11,75%

7 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,70 7,65% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,70 7,65% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 50,00% Biblioteki , ,00 50,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 49,97% Zakup usług remontowych , Muzea , ,00 29,13% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 400, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 20,84% Zakup usług pozostałych , ,00 16,94% Pozostała działalność , ,00 18,17% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 30,11% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 7 500,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów , ,00 38,26% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 887,00 8,87% Zakup usług pozostałych , ,96 26,57% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,96 20,10% 926 Kultura fizyczna , ,96 20,10% Klasyfikacja budżetowa paragra PODSUMOWANIE W DZIAŁACH dział rozdział f Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 11,03% Razem dział 020 Leśnictwo , ,52 49,38% Razem dział 600 Transport i łączność , ,33 10,05% Razem dział 630 Turystyka , ,60 50,33% Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,60 28,96% Razem dział 710 Działalność usługowa , ,92 39,34% Razem dział 750 Administracja publiczna , ,97 48,63% Razem dział 752 Obrona narodowa 3 000, ,94 34,20% Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,18 51,29% Razem dział 757 Obsługa długu publicznego , ,81 35,98% Razem dział 758 Różne rozliczenia ,00 294,00 0,15% Razem dział 801 Oświata i wychowanie , ,21 55,29% Razem dział 851 Ochrona zdrowia , ,20 49,29% Razem dział 852 Pomoc społeczna , ,05 51,80% Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,38 50,06% Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,99 53,38% Razem dział 900 Gospodarka komunalna i chrona środowiska , ,70 7,65% Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 30,11% Razem dział 926 Kultura fizyczna , ,96 20,10% RAZEM , ,36 39,15%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 198 462,00 0,00 198 462,00

Bardziej szczegółowo

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1014/2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014 1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach WYDATKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2011 rok

Plan wydatków na 2011 rok Razem: wydatki bieżące 010 01005 020 02001 3030 02002 600 60014 4480 4520 630 63095 700 70005 3030 4610 710 71013 71014 71015 4020 Strona 1 z 9 58 162 852,00 43 961 530,00 Rolnictwo i łowiectwo 280 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IX/78/2015 z dnia r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IX/78/2015 z dnia r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IX/78/2015 z dnia 29.12.2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 Dz. Rozdz. Par. N a z w a Stan na 13.12.2018 r. Z A D A N I A W Ł A S N E P O W I A T U 95 709 093,43 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 490,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo