Planowane wydatki na rok 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowane wydatki na rok 2016"

Transkrypt

1 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii 2 000,00 Własne 2 000, Zakup usług remontowych ,00 Poroz. z JST ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poroz. z JST ,00 Własne , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Własne , Turystyka , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne ,00 Strona 1 z 26

2 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 5 102,00 Własne 3 150,00 Zlecone 1 952, Wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00 Zlecone 6 300, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne ,00 Zlecone , Zakup energii ,00 Własne ,00 Zlecone 1 000, Zakup usług remontowych ,00 Własne ,00 Zlecone , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zlecone ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Własne , Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 600,00 Własne 3 450,00 Zlecone 1 150, Podatek od nieruchomości ,00 Własne ,00 Zlecone , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 Zlecone 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 750,00 Własne 3 750, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Strona 2 z 26

3 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 Własne 2 300, Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 600,00 Własne 5 600, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 Własne 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500,00 Własne 5 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 Zlecone 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 4 179,00 Zlecone 4 179, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 Strona 3 z 26

4 Zlecone 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 300,00 Zlecone 8 300, Zakup energii 4 200,00 Zlecone 4 200, Zakup usług remontowych 2 296,00 Zlecone 2 296, Zakup usług zdrowotnych 180,00 Zlecone 180, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Zlecone 2 000,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 200,00 Zlecone 1 200, Podróże służbowe krajowe 150,00 Zlecone 150, Różne opłaty i składki 1 000,00 Zlecone 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 069,00 Zlecone 5 069, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 400,00 Zlecone 2 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Zlecone 2 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 4 877,00 Zlecone 4 877, Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 Własne 4 500, Zakup usług pozostałych 8 888,00 Własne 8 888, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, Różne opłaty i składki ,00 Własne ,00 Strona 4 z 26

5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 Własne 400, Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 Własne 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 Własne 1 500, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 9 900,00 Własne 9 900, Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 Własne 5 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 800, Własne 800,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Podróże służbowe zagraniczne 6 800,00 Własne 6 800, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 Strona 5 z 26

6 Własne 600, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 Własne 100, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Własne , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 Własne 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 Własne 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Własne , Różnice kursowe 255,00 Własne 255, Kwalifikacja wojskowa , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia 5 400,00 Zlecone 5 400, Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 Poroz. z AR 5 000, Zakup usług pozostałych 1 980,00 Zlecone 1 980, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 Zlecone 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Własne 8 000, Nagrody konkursowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 1 728,00 Własne 1 728, Pozostała działalność 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 Własne 3 600, Zakup usług pozostałych 2 400,00 Własne 2 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 Zlecone 600,00 Strona 6 z 26

7 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 447,00 Zlecone 5 447, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Zlecone ,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 Zlecone ,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 1 803,00 Zlecone 1 803, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zlecone 9 000,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zlecone , Zakup energii ,00 Zlecone , Zakup usług remontowych ,00 Zlecone , Zakup usług zdrowotnych ,00 Zlecone , Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 Zlecone 7 000, Podróże służbowe krajowe 5 000,00 Zlecone 5 000, Różne opłaty i składki 3 800,00 Zlecone 3 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300,00 Zlecone 2 300, Podatek od nieruchomości 1 000,00 Zlecone 1 000, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 910,00 Zlecone 1 910, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00 Strona 7 z 26

8 Zlecone 1 500, Ochotnicze straże pożarne 6 500, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 000,00 Własne 6 000, Zakup usług pozostałych 500, Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług remontowych 800,00 Własne 800, Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 Własne 6 000, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 Własne 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 350,00 Własne 5 350, Zakup usług pozostałych 4 950, Własne 4 950,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Własne ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000,00 Własne 5 000, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia 3 708,00 Zlecone 3 708, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 Własne , Różne rozliczenia ,00 Strona 8 z 26

9 75814 Różne rozliczenia finansowe , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 Własne 2 500, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Własne , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Własne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 Własne 3 600, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 800,00 Własne 1 800, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 5 000,00 Własne 5 000, Zakup usług zdrowotnych 800,00 Własne 800, Zakup usług pozostałych 6 680,00 Własne 6 680, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 123,00 Własne 1 123, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 1 440,00 Własne 1 440, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne ,00 Strona 9 z 26

10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 680,00 Własne 680, Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 079,00 Własne 7 079, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 Własne 1 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000, Zakup usług zdrowotnych 400,00 Własne 400, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 620,00 Własne 620, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Własne 1 000, Różne opłaty i składki 2 930,00 Własne 2 930, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 Własne 300, Licea ogólnokształcące , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne ,00 Strona 10 z 26

11 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 6 370,00 Własne 6 370, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 4 971,00 Własne 4 971, Podróże służbowe zagraniczne 994,00 Własne 994, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 Własne 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 088,00 Własne 2 088, Szkoły zawodowe , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 800,00 Własne 2 800,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Strona 11 z 26

12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 6 042,00 Własne 6 042, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100,00 Własne 100, Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Podróże służbowe zagraniczne 1 900,00 Własne 1 900, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 350,00 Własne 350, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 Własne 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00 Własne 4 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Strona 12 z 26

13 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 2 050,00 Własne 2 050, Zakup energii 6 625,00 Własne 6 625, Zakup usług remontowych 2 000,00 Własne 2 000, Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 Własne 1 300, Zakup usług pozostałych 2 110,00 Własne 2 110, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 958,00 Własne 958, Podróże służbowe krajowe 1 350,00 Własne 1 350, Różne opłaty i składki 1 390,00 Własne 1 390, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Własne 300,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 4 556,00 Własne 4 556, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 Własne 4 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 Strona 13 z 26

14 4260 Zakup energii 8 500,00 Własne 8 500, Zakup usług pozostałych 1 529,00 Własne 1 529, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 210,00 Własne 1 210, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 Własne 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Własne ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 145,00 Własne 145, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 4 524,00 Własne 4 524, Wynagrodzenia bezosobowe 180,00 Własne 180, Zakup materiałów i wyposażenia 5 194,00 Własne 5 194, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 850,00 Własne 3 850, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 3 964,00 Własne 3 964, Zakup usług zdrowotnych 80,00 Własne 80, Zakup usług pozostałych 5 530,00 Własne 5 530, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 624,00 Własne 624, Podróże służbowe krajowe 179,00 Własne 179, Podróże służbowe zagraniczne 6,00 Własne 6, Różne opłaty i składki 187,00 Strona 14 z 26

15 Własne 187, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 531,00 Własne 7 531, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 Własne 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 112,00 Własne 112, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 677,00 Własne 9 677, Składki na Fundusz Pracy 1 379,00 Własne 1 379, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup energii 1 700,00 Własne 1 700, Zakup usług pozostałych 823,00 Własne 823, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 Własne 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 Własne 0, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Własne 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000,00 Własne 3 000, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Własne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Strona 15 z 26

16 85156 Własne ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zlecone , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 Własne 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 6 600, Własne 6 600,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Własne , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Poroz. z JST ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Poroz. z JST ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Poroz. z JST ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Poroz. z JST ,00 Własne 7 471, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności ,00 Poroz. z JST ,00 Własne , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500,00 Strona 16 z 26

17 Własne 5 500, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 4 370,00 Własne 4 370, Zakup usług pozostałych , Własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 560,00 Własne 6 560, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500, Podróże służbowe krajowe 2 700,00 Własne 2 700, Różne opłaty i składki 2 300,00 Własne 2 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 Własne 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 404,00 Własne 6 404, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 600,00 Własne 7 600, Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności ,00 Własne ,00 Strona 17 z 26

18 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 9 895,00 Własne 9 895, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 9 412,00 Własne 9 412, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 040,00 Własne 5 040, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 Własne , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 211,00 Zlecone 1 211, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne 3 600,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne 1 300,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 6 450,00 Własne 175,00 Zlecone 6 275, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 Własne 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zlecone ,00 Strona 18 z 26

19 4260 Zakup energii ,00 Zlecone , Zakup usług remontowych 6 936,00 Zlecone 6 936, Zakup usług zdrowotnych 350,00 Zlecone 350, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 516,00 Zlecone 516, Podróże służbowe krajowe 1 224,00 Zlecone 1 224, Różne opłaty i składki 936,00 Zlecone 936, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 338,00 Zlecone 8 338, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 586,00 Zlecone 586, Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne , Świadczenia społeczne ,00 Poroz. z JST ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 353,00 Własne 7 353, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 7 726,00 Własne 7 726, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 700,00 Własne 2 700, Zakup usług pozostałych 6 000, Własne 6 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 3 400,00 Strona 19 z 26

20 Własne 3 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 600,00 Własne 4 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Własne , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 250,00 Własne 7 250, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 236,00 Własne 2 236, Składki na Fundusz Pracy 319,00 Własne 319, Wynagrodzenia bezosobowe 5 733,00 Własne 5 733, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych 2 500,00 Własne 2 500, Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 129,00 Własne 1 129, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 8 100,00 Własne 8 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 Własne 1 000, Zakup energii 8 435,00 Własne 8 435, Zakup usług remontowych 8 979,00 Własne 8 979, Zakup usług zdrowotnych 770,00 Własne 770, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 626,00 Strona 20 z 26

21 4400 Własne 6 626,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 4 546,00 Własne 4 546, Podróże służbowe zagraniczne 1 800,00 Własne 1 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Własne 4 000,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Własne , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600,00 Własne 2 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 1 000,00 Własne 1 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Własne 1 000, Zakup usług pozostałych 8 000,00 Własne 8 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00 Własne 2 900, Podróże służbowe krajowe 2 300,00 Strona 21 z 26

22 Własne 2 300, Różne opłaty i składki 300,00 Własne 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 Własne 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Własne 1 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Własne 2 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Poroz. z JST ,00 Własne , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 930,00 Zlecone 8 930, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 2 290,00 Zlecone 2 290, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Zlecone 3 000, Zakup energii 5 560,00 Zlecone 5 560, Zakup usług remontowych 900,00 Zlecone 900, Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 380,00 Zlecone 380, Podróże służbowe krajowe 180,00 Zlecone 180, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300,00 Strona 22 z 26

23 Zlecone 2 300, Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 144,00 Własne 9 144, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 2 000,00 Własne 2 000, Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 Własne 3 200, Zakup usług pozostałych 3 859,00 Własne 3 859, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 Własne 2 500, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500, Podróże służbowe zagraniczne 500, Różne opłaty i składki 900,00 Własne 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 Własne 300, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 Własne 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150,00 Własne 150, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Własne 1 500, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne ,00 Strona 23 z 26

24 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 Własne 3 200, Różne opłaty i składki , Własne ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Własne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 650,00 Własne 2 650, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 3 140,00 Własne 3 140, Zakup materiałów i wyposażenia 8 488,00 Własne 8 488, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 Własne 2 500, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 8 700,00 Własne 8 700, Zakup usług zdrowotnych 700,00 Własne 700, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 982,00 Własne 2 982, Podróże służbowe krajowe 3 700,00 Własne 3 700, Różne opłaty i składki 400,00 Własne 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 Własne 1 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Strona 24 z 26

25 Własne , Internaty i bursy szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 5 614,00 Własne 5 614, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 Własne 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 Własne 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 Własne 0, Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów ,00 Własne , Inne formy pomocy dla uczniów 5 000,00 Własne 5 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 230, Zakup usług pozostałych 7 230,00 Własne 7 230, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 000,00 Własne 6 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 Strona 25 z 26

26 Własne 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Własne 5 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 600, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Własne 1 000, Zakup usług pozostałych 2 600,00 Własne 2 600, Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Własne , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Własne 1 500, Zakup usług pozostałych 1 500,00 Własne 1 500, Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne , Pozostała działalność , Stypendia różne ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000, Zakup usług pozostałych 1 000,00 Własne 1 000,00 Razem: ,00 Strona 26 z 26

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne 12720,00 168400,00 168400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19463,00 19463,00 366162,00 366162,00 4270 Zakup usług remontowych 33944,00 33944,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3450,00 3450,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

64 675,00 0, , , , , , ,00 0,00 82, , ,00 0,00 342, ,00

64 675,00 0, , , , , , ,00 0,00 82, , ,00 0,00 342, ,00 ZARZĄD POWIATU WRZESISK!FGO Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1147/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2018-10-25 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 853/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia 20.12.2016 r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 Dz. Rozdz. Par. N a z w a Stan na 13.12.2018 r. Z A D A N I A W Ł A S N E P O W I A T U 95 709 093,43 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 490,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1014/2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014 1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach WYDATKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IX/78/2015 z dnia r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IX/78/2015 z dnia r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IX/78/2015 z dnia 29.12.2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo