Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego"

Transkrypt

1 Statystyka Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 2017

2 Zmienna losowa i jej rozkład

3 Mając daną przestrzeń probabilistyczną, czyli parę (&, P) stanowiącą model pewnego doświadczenia losowego (gdzie & jest przestrzenią zdarzeń elementarnych, P jest prawdopodobieństwem określonym dla zdarzeń losowych zawartych w przestrzeni &), wygodnie jest nieraz przejść do innej przestrzeni probabilistycznej - na drodze odpowiedniego przekształcenia przestrzeni zdarzeń elementarnych & - otrzymując model doświadczenia losowego związanego z wyjściowym doświadczeniem losowym. Rozważmy, na przykład doświadczenie polegające na rzucie parą kostek sześciennych. Ω = {(i, j) :i, j = 1,2,,6} P(i, j) = 1 36 (i, j = 1,2,,6)

4 Przypuśćmy, że interesuje nas teraz suma oczek na obu kostkach. Obserwację sumy oczek na kostkach można traktować jako inne doświadczenie losowe, związane jednak z poprzednim. Suma oczek jest to słowny opis funkcji X :Ω! określonej na przestrzeni & w następujący sposób: X(i, j) = i + j (i, j = 1,2,,6). Funkcja ta przekształca przestrzeń & na zbiór & X = {2, 3,, 12} stanowiący odpowiednią przestrzeń zdarzeń elementarnych nowego doświadczenia losowego. W naturalny sposób możemy na & X określić prawdopodobieństwo P X za pomocą prawdopodobieństwa P: P(k) = P(i, j) (k Ω ). X i+ j=k

5 Zmienna losowa Zmienna losowa to funkcja X :Ω!, która wynikom doświadczenia losowego (zdarzeniom elementarnym) przyporządkowuje wartości liczbowe i dla której zbiór {ω Ω : X(ω ) x} jest zdarzeniem losowym dla każdej liczby rzeczywistej x.

6 Pewne oznaczenia Niech X :Ω!, będzie zmienną losową, x, a, b będą liczbami rzeczywistymi, a G niech będzie podzbiorem zbioru liczb rzeczywistych. Wprowadźmy pewne oznaczenia, które uproszczą zapis. Pełny zapis Zapis skrócony {ω Ω : X(ω ) x} X x {ω Ω : X(ω ) = x} X = x {ω Ω : X(ω ) G} X G {ω Ω :a X(ω ) b} a X b

7 Zmienna losowa skokowa i ciągła Zmienne losowe przyjmujące skończoną lub co najwyżej przeliczalną liczbę wartości nazywamy skokowymi lub dyskretnymi. Zmienną losową, której wartością może być każda liczba rzeczywista z pewnego, dopuszczalnego przedziału, określamy jako zmienną losową typu ciągłego.

8 Zmienna losowa typu skokowego Przyporządkowanie wszystkim wartościom skokowej zmiennej losowej prawdopodobieństw ich realizacji, które sumują się do jedności nazywamy funkcją prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Mówimy wtedy, że został określony rozkład prawdopodobieństwa tej zmiennej. Niech x i (i = 1, 2,, k) oznaczają wszystkie wartości zmiennej X. Wtedy funkcja prawdopodobieństwa jest dana wzorem: gdzie P(X = x ) = p(x ) = p (i = 1,2,,k), i i i k p = p + p + + p = 1. i 1 2 k i=1

9 Zmienna losowa typu skokowego Funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej skokowej można określić za pomocą tabeli: x i x 1 x 2! x k p i p 1 p 2! p k Funkcję prawdopodobieństwa wielu zmiennych skokowych można podać również wzorem analitycznym, np. zmienne o rozkładzie dwumianowym (Bernoulliego).

10 Zmienna losowa typu skokowego Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej skokowej można przedstawić graficznie za pomocą diagramu słupkowego: Prawdopodobieńsrwo 0,6 0,5 0,3 0,2 0,0 x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 x_7 Wartości zmiennej skokowej

11 X(i, j) = i + j (i, j = 1,2,,6). P(k) = P(i, j) (k Ω ). X i+ j=k ,18 0,12 0, x i p i /36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 1/36

12 Zmienna losowa typu skokowego Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej skokowej X można określić za pomocą funkcji zwanej dystrybuantą zmiennej losowej. Jest to funkcja F określona dla każdej liczby rzeczywistej x następującym wzorem: x i x F(x) = P( X x) = p(x ). i Zgodnie z powyższym wartość dystrybuanty F(a) jest prawdopodobieństwem, że zmienna losowa X przyjmie wartość nie większą niż a.

13 x i p i /6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 F(x) = 0, dla x < 1, 1 6, dla 1 x < 2, 2 6, dla 2 x < 3, 3 6, dla 3 x < 4, 4 6, dla 4 x < 5, 5 6, dla 5 x < 6, 1, dla x 6.

14 x i p i /6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 F 1 5/6 4/6 3/6 2/6 1/ x

15 Zmienna losowa typu skokowego Znajomość funkcji prawdopodobieństwa lub - równoważnie - dystrybuanty pozwala na obliczenie prawdopodobieństw tego, że zmienna losowa przyjmie wartość z dowolnego przedziału. Na podstawie funkcji prawdopodobieństwa: ( ) = p i a<x i b P a < X b Na podstawie dystrybuanty:. P( a < X b) = P(X b) P(X a) = F(b) F(a).

16 x i p i /6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 ( ) = p i 2<x i 4 P 2 < X 4 = = 1 3.

17 P( 2 < X 4) = F(4) F(2) = = 1 3. F 1 5/6 4/6 3/6 2/6 1/ x

18 Podstawowe parametry rozkładu zmiennej losowej Rozkład zmiennej losowej scharakteryzowany jest syntetycznymi miarami zwanymi parametrami rozkładu zmiennej losowej. Do podstawowych parametrów rozkładu należą: wartość oczekiwana zmiennej losowej, wariancja i odchylenie standardowe zmiennej losowej. Wartość oczekiwana (Expected value) zmiennej losowej X, oznaczana jako E(X), jest określona w przypadku zmiennej losowej skokowej wzorem: E(X) = n x i p i. i=1

19 Podstawowe parametry rozkładu zmiennej losowej x i p i /6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 E(X) = = 3,5.

20 Podstawowe parametry rozkładu zmiennej losowej Wariancja (Variance) skokowej zmiennej losowej X, oznaczana jako Var(X), jest określona w przypadku zmiennej losowej skokowej wzorem: lub Var(X) = Var(X) = n i=1 n (x i E(X)) 2 p i i=1 (x i ) 2 p i E(X) ( ) 2. Wariancję zmiennej losowej X oznacza się również symbolami: V(X) albo D 2 (X).

21 Podstawowe parametry rozkładu zmiennej losowej x i p i /6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 Var(X) = ( 3,5 ) 2 = = 15,17 12,25 = 2,92.

22 Podstawowe parametry rozkładu zmiennej losowej Pierwiastek kwadratowy z wariancji jest odchyleniem standardowym (Standard deviation) zmiennej losowej. Oznaczamy go symbolem SD(X) albo D(X). SD(X) = Var(X) x i p i /6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 SD(X) = 2,92 = 1,71.

23 Zmienna losowa typu ciągłego Zmienną losową, której wartością może być każda liczba rzeczywista z pewnego dopuszczalnego przedziału tych liczb, określamy jako zmienną losową typu ciągłego. Przykładami takiej zmiennej mogą być: czas obsługi klienta przy kasie w sklepie, waga ryby złowionej przez wędkarza, okres użytkowania urządzenia między awariami, wiek wylosowanej osoby.

24 Zmienna losowa typu ciągłego Ponieważ każda liczba rzeczywista z dopuszczalnego przedziału może być wartością zmiennej losowej typu ciągłego, to rozkład prawdopodobieństwa takiej zmiennej losowej nie może być określony w taki sam sposób, jak rozkład zmiennej skokowej, czyli za pomocą funkcji prawdopodobieństwa przyporządkowującej każdej możliwej wartości zmiennej dodatnie prawdopodobieństwo realizacji. Rozkład zmiennej typu ciągłego opisuje się za pomocą nieujemnej funkcji f, zwanej funkcją gęstości prawdopodobieństwa, która ma następującą własność: dla każdego a i b, przy czym a b. b a f (x)dx = P(a < X b),

25 Zmienna losowa typu ciągłego f(x) P(a < X b) b a f (x)dx a b x

26 Zmienna losowa typu ciągłego Zgodnie z powyższą definicją dla funkcji gęstości musi zachodzić: + f (x)dx = 1, ponieważ prawdopodobieństwo tego, że zmienna X przyjmie wartość z przedziału (-, + ), czyli jakąkolwiek wartość, musi być równe 1. f(x) x

27 Zmienna losowa typu ciągłego Dystrybuanta zmiennej losowej ciągłej jako funkcja F, której wartość dla dowolnego x określa się jako prawdopodobieństwo tego, że X x, jest więc równa F(x) = P(X x) = x f (t)dt f(t) x t

28 Zmienna losowa typu ciągłego Dystrybuanta jest niemalejącą funkcją różniczkowalną, której pochodna jest funkcją gęstości w punktach ciągłości funkcji f: F '(x) = f (x). Poniżej przedstawiony jest wykres dystrybuanty. F(x) 1 F(b) P( a < X b) F(a) 0 a b x

29 Zmienna losowa typu ciągłego Podobnie jak w przypadku zmiennej typu skokowego, prawdopodobieństwo tego, że zmienna X typu ciągłego przyjmuje wartości z przedziału (a, b] obliczamy jako P(a < X b) = F(b) F(a). F(x) 1 F(b) P( a < X b) F(a) 0 a b x

30 Zmienna losowa typu ciągłego Zauważmy przy okazji, że dla zmiennej losowej typu ciągłego, zgodnie z powyższym wzorem, dla dowolnej liczby a otrzymujemy: P(X = a) = P(a < X a) = F(a) F(a) = 0. Prawdopodobieństwo trafienia dokładnie w środek tarczy równe jest zero.

31 Zmienna losowa typu ciągłego Z powyższego wynikają wzory: P(X < a) = P(X a), P(X > a) = 1 P(X a) = 1 F(a), P(a < X < b) = P(a X b) = P(a X < b) = P(a < X b) = F(b) F(a). f(x) a b x

32 Zmienna losowa typu ciągłego Wartość oczekiwaną zmiennej typu ciągłego określa wzór: E(X) = + x f (x)dx. Odpowiednio, wariancję i odchylenie standardowe zmiennej ciągłej określają wzory: Var(X) = + ( x E(X) ) 2 f (x)dx, SD(X) = Var(X).

33 Pociągi metra kursują co 6 minut. Załóżmy, że pasażer przychodzi na stację, nie kierując się rozkładem jazdy. Czas oczekiwania na pociąg jest więc zmienną losową, która może przyjąć każdą wartość rzeczywistą z przedziału [0, 6]. Jest to zmienna typu ciągłego. Znajdźmy funkcję gęstości tej zmiennej. Ponieważ pasażer nie kieruje się rozkładem jazdy, więc prawdopodobieństwo czasu oczekiwania dla każdego podprzedziału o jednakowej długości [a, b] [0, 6] jest jednakowe, tzn. P(a X b) = P(a + λ X b + λ). Warunek ten jest spełniony dla funkcji stałej. Niech zatem f (x) = c dla x [0,6]. oraz f (x) = 0 dla x [0,6].

34 Ponieważ P(0 X 6) = 1, to c = 1/6. f(x) 1/6 P(0 X 6) = x Dystrybuantę tej zmiennej losowej można łatwo znaleźć na podstawie rysunku f(x) F(x) = P(X x) = 1 6 x dla x [0,6] 1/6 0 x 6 x

35 F(x) = 0 dla x < 0, 1 x 6 dla x [0,6], 1 dla x > 6. f(x) F(x) 1 1/6 0 6 x 0 6 x

36 Możemy teraz obliczyć prawdopodobieństwo oczekiwania od 2 do 4 minut. Za pomocą funkcji gęstości: f(x) 1/6 P(2 X 4) = (4 2) 1 6 = x Za pomocą dystrybuanty: F(x) 1 2/3 1/3 P(2 X 4) = F(4) F(2) = x

37 Przypuśćmy, że pasażer zbliżający się do peronu przyspiesza, gdy widzi zbliżający się pociąg, a zwalnia, gdy widzi już odjeżdżający pociąg. Wtedy krzywa gęstości mogłaby wyglądać następująco: f(x) 1/6 0 6 x

38 Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby pasażerowie metra prali pod uwagę rozkład jazdy pociągów. Przypuśćmy, że pociągi kursują rzadziej, co 30 minut, co powoduje, że pasażerowie interesują się rozkładem jazdy i biorą go pod uwagę. Wówczas krzywa gęstości prawdopodobieństwa oczekiwania na pociąg przypuszczalnie miałaby następującą postać: f(x) 1/ x

39 Zmienna losowa dwuwymiarowa Przypuśćmy, że każdemu zdarzeniu elementarnemu będącemu rezultatem pewnego doświadczenia losowego przyporządkowuje się parę liczb (x, y). Przyporządkowanie to określa dwuwymiarową zmienną losową, którą oznaczamy jako (X, Y). Niech X i Y będą zmiennymi losowymi skokowymi i wartości jakie przyjmuje zmienna X oznaczmy przez x i (i = 1, 2,, k), wartości jakie przyjmuje zmienna Y oznaczmy przez y j (j = 1, 2,, l). Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej (X, Y) opisuje w takim przypadku funkcja prawdopodobieństwa określona wzorem: P(X = x i, Y = y j ) = p ij (i = 1,2,,k, j = 1,2,,l), przy czym k l p ij = 1. i=1 j=1

40 Zmienna losowa dwuwymiarowa Powyższą funkcję prawdopodobieństwa można zapisać w postaci następującej tabeli: y j x i y 1 y 2 y l p i x 1 p 11 p 12 p 1l p 1 x 2 p 21 p 22 p 2l p 2 x k p k1 p k2 p kl p k p j p 1 p 2 p l 1

41 Zmienna losowa dwuwymiarowa Na podstawie funkcji prawdopodobieństwa łącznego rozkładu zmiennych X i Y (prawdopodobieństwa p ij ) można dla tych zmiennych wyznaczyć tak zwane rozkłady brzegowe (inaczej bezwarunkowe). Rozkład brzegowy zmiennej X określa się za pomocą prawdopodobieństw otrzymanych przez zsumowanie prawdopodobieństw rozkładu dwuwymiarowego w wierszach tablicy: x i y j y 1 y 2 y l p i x 1 p 11 p 12 p 1l p 1 x 2 p 21 p 22 p 2l p 2 x k p k1 p k2 p kl p k p j p 1 p 2 p l 1

42 Zmienna losowa dwuwymiarowa P(X = x i ) = l p ij = p i j=1 (i = 1,2,,k), Rozkład brzegowy zmiennej Y określa się za pomocą prawdopodobieństw otrzymanych przez zsumowanie prawdopodobieństw rozkładu dwuwymiarowego w kolumnach tablicy: x i y j y 1 y 2 y l p i x 1 p 11 p 12 p 1l p 1 x 2 p 21 p 22 p 2l p 2 x k p k1 p k2 p kl p k p j p 1 p 2 p l 1

43 Zmienna losowa dwuwymiarowa przy czym P(Y = y j ) = l k i=1 p j = 1 j=1 p ij = p j oraz ( j = 1,2,,l), k p i = 1. i=1 x i y j y 1 y 2 y l p i x 1 p 11 p 12 p 1l p 1 x 2 p 21 p 22 p 2l p 2 x k p k1 p k2 p kl p k p j p 1 p 2 p l 1

44 Liczba pracujących Liczba samochodów Z 3000 rodzin losujemy jedną i rejestrujemy dla niej liczbę pracujących członków rodziny (x) i liczbę samochodów osobowych, które posiada ta rodzina (y). W ten sposób zostaje określona dwuwymiarowa zmienna losowa (X, Y). Otrzymujemy: P(X = 1, Y = 0) = P(X = 3, Y = 1) = = 0,16, P(X = 1, Y = 1) = = 0,32, = 0,04, P(X = 3, Y = 2) = = 0,05.

45 Liczba pracujących Liczba samochodów Wykres bąbelkowy Liczba samochodów Liczba pracujących

46 Pełną funkcję prawdopodobieństwa tych zmiennych (wraz z rozkładami brzegowymi) przedstawiono w poniższej tabeli: y j x i p i 1 0,16 0,32 0,02 0,50 2 0,03 0,34 0,03 0,40 3 0,01 0,04 0,05 0,10 p j 0,20 0,70 0,10 1

47 Zmienna losowa dwuwymiarowa Na podstawie dwuwymiarowego rozkładu można także określić tak zwane rozkłady warunkowe każdej ze zmiennych. Rozkład warunkowy zmiennej X to rozkład określony, przy warunku, że druga zmienna Y przyjęła ustaloną wartość. Korzystając ze wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe mamy: P(X = x i Y = y s ) = P(X = x i, Y = y s ) P(Y = y s ) = p is p s (i = 1,2,,k). x i y j y 1 y 2 y l p i x 1 p 11 p 12 p 1l p 1 x 2 p 21 p 22 p 2l p 2 x k p k1 p k2 p kl p k p j p 1 p 2 p l 1

48 Zmienna losowa dwuwymiarowa Podobnie, rozkład warunkowy zmiennej Y to rozkład określony, przy warunku, że druga zmienna X przyjęła ustaloną wartość. Korzystając ze wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe mamy: P(Y = y j X = x r ) = P(X = x r, Y = y j ) P(X = x r ) = p rj p r ( j = 1,2,,l). x i y j y 1 y 2 y l p i x 1 p 11 p 12 p 1l p 1 x 2 p 21 p 22 p 2l p 2 x k p k1 p k2 p kl p k p j p 1 p 2 p l 1

49 Na podstawie poniższej tabeli wyznaczymy na przykład rozkład warunkowy zmiennej X przy warunku Y = 0. x i y j p i 1 0,16 0,32 0,02 0,50 2 0,03 0,34 0,03 0,40 3 0,01 0,04 0,05 0,10 p j 0,20 0,70 0,10 1 P(X = 1 Y = 0) = 0,16 0,20 P(X = 3 Y = 0) = 0,01 0,20 = 0,05. = 0,80, P(X = 2 Y = 0) = 0,03 0,20 = 0,15, Nasuwa się pytanie: Czy występuje zależność między liczbą zarobkujących w rodzinie a liczbą samochodów w rodzinie?

50 Niezależność zmiennych losowych Pytanie: Czy występuje zależność między liczbą zarobkujących w rodzinie a liczbą samochodów w rodzinie? Jeśli stwierdzimy fakt takiego powiązania, to będzie nas interesować charakter tego związku, np. jak zmienia się liczba samochodów, gdy rośnie liczba pracujących. Mówimy, że zmienne X i Y są niezależne, jeśli wszystkie zdarzenia typu X = x i i Y = y j są niezależne, tzn. dla każdej pary (i, j) P(X = x i, Y = y j ) = P(X = x i ) P(Y = y j ) lub zapisując powyższe symbolami: p ij = p i p j.

51 Zmienne X i Y z poprzedniego przykładu nie są niezależne, gdyż dla pary (i, j) = (1, 1) otrzymujemy: p 11 = 0,16 0,5 0,2 = p 1 p 1. y j x i p i 1 0,16 0,32 0,02 0,50 2 0,03 0,34 0,03 0,40 3 0,01 0,04 0,05 0,10 p j 0,20 0,70 0,10 1

52 Kowariancja i współczynnik korelacji Jeśli chcemy w sposób syntetyczny scharakteryzować zależność między dwoma zmiennymi losowymi, możemy posłużyć się dwoma parametrami: kowariancją i współczynnikiem korelacji. Kowariancję zmiennych losowych X i Y, którą oznaczać będziemy jako cov(x, Y) definiuje się jako wartość oczekiwaną odchyleń obu zmiennych od wartości oczekiwanych w ich rozkładach brzegowych: cov(x,y ) = E( ( X E(X) ) ( Y E(Y ))), co można też przedstawić w postaci: cov(x,y ) = E(X Y ) E(X) E(Y ).

53 Kowariancja i współczynnik korelacji Jeśli chcemy w sposób syntetyczny scharakteryzować zależność między dwoma zmiennymi losowymi, możemy posłużyć się dwoma parametrami: kowariancją i współczynnikiem korelacji. Kowariancję zmiennych losowych X i Y, którą oznaczać będziemy jako cov(x, Y) definiuje się jako wartość oczekiwaną odchyleń obu zmiennych od wartości oczekiwanych w ich rozkładach brzegowych: cov(x,y ) = E( ( X E(X) ) ( Y E(Y ))), co można też przedstawić w postaci: cov(x,y ) = E(X Y ) E(X) E(Y ).

54 Kowariancja i współczynnik korelacji Dla zmiennych typu skokowego wzory na kowariancję przyjmują zatem postać: cov(x,y ) = k l i=1 j=1 ( x i E(X) ) ( y j E(Y )) p ij albo w postaci: cov(x,y ) = k l i=1 j=1 x i y j p ij E(X)E(Y ).

55 Kowariancja i współczynnik korelacji cov(x,y ) = k l i=1 j=1 ( x i E(X) ) ( y j E(Y )) p ij Jeśli we wspólnym rozkładzie zmiennych X i Y małym wartościom zmiennej X odpowiadają małe wartości zmiennej Y, to odchylenia x i - E(X) i y j - E(Y) mają w większości przypadków jednakowe znaki (oba dodatnie albo oba ujemne), ich iloczyny są przeważnie dodatnie i w konsekwencji cov(x, Y) > 0. Dodatnia wartość kowariancji oznacza zatem, że przy wzroście wartości X wartości Y na ogół również rosną, przy czym relacja ta ma charakter symetryczny. Mówimy w takim przypadku, że zmienne X i Y są dodatnio skorelowane.

56 Kowariancja i współczynnik korelacji cov(x,y ) = k l i=1 j=1 ( x i E(X) ) ( y j E(Y )) p ij Jeśli natomiast małym wartościom zmiennej X odpowiadają duże wartości zmiennej Y, a dużym wartościom zmiennej X - małe wartości zmiennej Y, to odchylenia x i - E(X) i y j - E(Y) mają w większości przypadków przeciwne znaki, ich iloczyny są więc przeważnie ujemne i w konsekwencji cov(x, Y) < 0. Ujemna wartość kowariancji oznacza zatem, że przy wzroście wartości X wartości Y na ogół maleją, przy czym relacja ta ma charakter symetryczny. Mówimy w takim przypadku, że zmienne X i Y są ujemnie skorelowane.

57 Kowariancja i współczynnik korelacji Może się też zdarzyć, że przy wzroście X poziom wartości Y, ogólnie rzecz biorąc, nie zmienia się. Wtedy cov(x, Y) = 0 i mówimy, że zmienne X i Y nie są skorelowane. Taka sytuacja ma na przykład miejsce, gdy zmienne X i Y są niezależne. Wadą kowariancji jest to, że jej wartość zależy od jednostek pomiaru obu cech, więc kowariancja nie może określać stopnia intensywności (siły) zależności. Aby pozbyć się tej wady wprowadza się współczynnik korelacji: ρ = cov(x,y ) SD(X) SD(Y ) = cov(x,y ) Var(X) Var(Y ).

58 Kowariancja i współczynnik korelacji ρ = cov(x,y ) SD(X) SD(Y ) = cov(x,y ) Var(X) Var(Y ). Iloczyn w mianowniku niweluje wpływ jednostek pomiaru X i Y i w rezultacie wartość ρ zależy wyłącznie od intensywności skorelowania zmiennych. Wykazuje się, że: 1 ρ 1 Jeśli ρ = 0, to cov(x, Y)=0, więc zmienne nie są skorelowane; jeśli współczynnik ρ = -1, to zmienne są ujemnie skorelowane; jeśli ρ = 1, to zmienne są skorelowane dodatnio.

59 y j x i p i 1 0,16 0,32 0,02 0,50 2 0,03 0,34 0,03 0,40 3 0,01 0,04 0,05 0,10 p j 0,20 0,70 0,10 1 więc E(X) = 1 0, , ,10 = 1,6, E(Y ) = 0 0, , ,10 = 0,9, E(XY ) = k l x i y j p ij = 1 0 0, ,05 = 1,58, i=1 j=1 cov(x,y ) = k l i=1 j=1 x i y j p ij E(X)E(Y ) = 1,58 1,6 0,9 = 0,14.

60 y j x i p i 1 0,16 0,32 0,02 0,50 2 0,03 0,34 0,03 0,40 3 0,01 0,04 0,05 0,10 p j 0,20 0,70 0,10 1 Ponadto SD(X) = 1 2 0, , ,10 = 0,44, SD(Y ) = 0 2 0, , ,10 = 0,29, więc współczynnik korelacji jest równy ρ = cov(x,y ) SD(X) SD(Y ) = 0,14 0,44 0,29 = 0,392. Uzyskany wynik, bliższy 0 niż 1, wskazuje na niezbyt silne skorelowanie dodatnie obu zmiennych.

61 Własności wartości oczekiwanej i wariancji E(c) = 0, gdzie c jest stałą, E(cX) = ce(x), E(X + Y) = E(X) + E(Y), Var(c) = 0, Var(cX) = c 2 Var(X), Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2cov(X, Y), Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) dla zmiennych niezależnych X i Y.

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Rozdział 1 Wektory losowe 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Definicja 1 Wektor X = (X 1,..., X n ), którego każda współrzędna jest zmienną losową, nazywamy n-wymiarowym wektorem losowym (krótko wektorem

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Definicja 1 Rodzinę S zdarzeń losowych (zbiór S podzbiorów zbioru

Bardziej szczegółowo

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Statystyka i opracowanie danych W4 Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Rozkład normalny wykres funkcji gęstości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Zbiór możliwych wyników eksperymentu będziemy nazywać przestrzenią zdarzeń elementarnych i oznaczać Ω, natomiast

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA. Zmienną losową X nazywamy funkcję (praktycznie każdą) przyporządkowującą zdarzeniom elementarnym liczby rzeczywiste. X : Ω R (dokładniej:

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady WYKŁAD 2 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady Metody statystyczne metody opisu metody wnioskowania statystycznego syntetyczny liczbowy opis właściwości zbioru danych ocena

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną Definicja 1 Jednowymiarowa zmienna losowa (o wartościach rzeczywistych), określoną na przestrzeni probabilistycznej

Bardziej szczegółowo

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ dr n. mat. Zdzisław Otachel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Głęboka 28, p. 221 bud. CIW, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III. Literatura Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K, Wasilewski M., Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna w Zadaniach, cz. I. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Wykład II: i charakterystyki ich rozkładów 24 lutego 2014 Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Statystyka i opracowanie danych W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Rozkład Poissona. Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i funkcja gęstości

Bardziej szczegółowo

Jednowymiarowa zmienna losowa

Jednowymiarowa zmienna losowa 1 Jednowymiarowa zmienna losowa Przykład Doświadczenie losowe - rzut kostką do gry. Obserwujemy ilość wyrzuconych oczek. Teoretyczny model eksperymentu losowego - przestrzeń probabilistyczna (Ω, S, P ),

Bardziej szczegółowo

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka W 2. Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne

Bardziej szczegółowo

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna. Wykład 4 Rozkłady i ich dystrybuanty Dwa typy zmiennych losowych Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. A Teoria Definicja A.1. Niech (Ω, F, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Zmienną losową określoną na przestrzeni Ω nazywamy dowolną

Bardziej szczegółowo

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Akademicka 15, p.211a bud. Agro II, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Nierówność Czebyszewa Niech X będzie zmienną losową o skończonej wariancji V ar(x). Wtedy wartość oczekiwana E(X) też jest skończona i

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski Modelowanie zależności pomiędzy zmiennymi losowymi Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski P Zmienne losowe niezależne - przypomnienie Dwie rzeczywiste zmienne losowe X i Y

Bardziej szczegółowo

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE.. Zmienna losowa i pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa W dotychczas rozpatrywanych przykładach każdemu zdarzeniu była przyporządkowana odpowiednia wartość liczbowa. Ta

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkład dwumianowy Rozkład normalny Marta Zalewska Zmienna losowa dyskretna (skokowa) jest to zmienna, której zbór wartości jest skończony lub przeliczalny.

Bardziej szczegółowo

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03)

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) 4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) Definicja 1 Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład VII: Rozkład i jego charakterystyki 22 listopada 2016 Uprzednio wprowadzone pojęcia i ich własności Definicja zmiennej losowej Zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) to funkcja

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń probabilistyczna

Przestrzeń probabilistyczna Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty zbiór Σ rodzina podzbiorów tego zbioru P funkcja określona na Σ, zwana prawdopodobieństwem. Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty

Bardziej szczegółowo

Dyskretne zmienne losowe

Dyskretne zmienne losowe Dyskretne zmienne losowe dr Mariusz Grządziel 16 marca 2009 Definicja 1. Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Magdalena Frąszczak Wrocław, 11.10.2017r Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

zdarzenie losowe - zdarzenie którego przebiegu czy wyniku nie da się przewidzieć na pewno.

zdarzenie losowe - zdarzenie którego przebiegu czy wyniku nie da się przewidzieć na pewno. Rachunek prawdopodobieństwa Podstawowym celem rachunku prawdopodobieństwa jest określanie szans zajścia pewnych zdarzeń. Pojęcie podstawowe rachunku prawdopodobieństwa to: zdarzenie losowe - zdarzenie

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka - W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i unkcja gęstości rozkładu

Bardziej szczegółowo

12DRAP - parametry rozkładów wielowymiarowych

12DRAP - parametry rozkładów wielowymiarowych DRAP - parametry rozkładów wielowymiarowych Definicja.. Jeśli h : R R, a X, Y ) jest wektorem losowym o gęstości fx, y) to EhX, Y ) = hx, y)fx, y)dxdy. Jeśli natomiast X, Y ) ma rozkład dyskretny skupiony

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa Spis treści Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa Romuald Kotowski Katedra Informatyki Stosowanej PJWSTK 2009 Spis treści Spis treści 1 Wstęp Bardzo często interesujący

Bardziej szczegółowo

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Trójkę (Ω, F, P ), gdzie Ω, F jest σ-ciałem podzbiorów Ω, a P jest prawdopodobieństwem określonym na F, nazywamy przestrzenią probabilistyczną. 2. Rodzinę F

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Statystyka matematyczna Wykład 6 Magdalena Alama-Bućko 8 kwietnia 019 Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 8 kwietnia 019 1 / 1 Rozkłady ciagłe Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 8

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Statystyka Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Podstawowe rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych skokowych Rozkład zero-jedynkowy Rozpatrujemy doświadczenie, którego rezultatem może

Bardziej szczegółowo

W2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie)

W2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie) W2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie) Henryk Maciejewski Jacek Jarnicki Marek Woda www.zsk.iiar.pwr.edu.pl Rachunek prawdopodobieństwa - przypomnienie 1. Zdarzenia 2. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa- wykład 6

Rachunek prawdopodobieństwa- wykład 6 Rachunek prawdopodobieństwa- wykład 6 Zmienne losowe dyskretne. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych dyskretnych dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) = Zestaw : Zmienne losowe. Które z poniższych funkcji są dystrybuantami? Odpowiedź uzasadnij. Wskazówka: naszkicuj wykres. 0, x 0,, x 0, F (x) = x, F (x) = x, 0 x

Bardziej szczegółowo

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa Elementy rachunku prawdopodobieństwa Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się analizą praw rządzących zdarzeniami losowymi Pojęciami pierwotnymi są: zdarzenie elementarne ω oraz zbiór zdarzeń elementarnych

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. Statystyka w 3

Zmienne losowe. Statystyka w 3 Zmienne losowe Statystyka w Zmienna losowa Zmienna losowa jest funkcją, w której każdej wartości R odpowiada pewien podzbiór zbioru będący zdarzeniem losowym. Zmienna losowa powstaje poprzez przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład II: Zmienne losowe i charakterystyki ich rozkładów 13 października 2014 Zmienne losowe Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Definicja zmiennej losowej i jej

Bardziej szczegółowo

1 Zmienne losowe wielowymiarowe.

1 Zmienne losowe wielowymiarowe. 1 Zmienne losowe wielowymiarowe. 1.1 Definicja i przykłady. Definicja1.1. Wektorem losowym n-wymiarowym(zmienna losowa n-wymiarowa )nazywamywektorn-wymiarowy,któregoskładowymisązmiennelosowex i dlai=1,,...,n,

Bardziej szczegółowo

Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka. Zmienne losowe. Aleksander Denisiuk. denisjuk@euh-e.edu.pl

Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka. Zmienne losowe. Aleksander Denisiuk. denisjuk@euh-e.edu.pl Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka Zmienne losowe Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag oraz Biostatystyka p.

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne 5.2. Momenty rozkładów łącznych. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska rozkładów wielowymiarowych Przypomnienie Jeśli X jest zmienną losową o rozkładzie

Bardziej szczegółowo

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2,

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2, Wykład 4. Rozkłady i ich dystrybuanty 6 marca 2007 Jak opisać cały rozkład jedną funkcją? Aby znać rozkład zmiennej X, musimy umieć obliczyć P (a < X < b) dla dowolnych a < b. W tym celu wystarczy znać

Bardziej szczegółowo

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Jarosław Kotowicz Instytut Matematyki Uniwersytet w

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017 Statystyka Magdalena Jakubek kwiecień 2017 1 Nauka nie stara się wyjaśniać, a nawet niemal nie stara się interpretować, zajmuje się ona głównie budową modeli. Model rozumiany jest jako matematyczny twór,

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej

Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Statystyka i opracowanie danych Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne losowe Zmienna

Bardziej szczegółowo

Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa

Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa Marek Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa Rozkład

Bardziej szczegółowo

Zmienna losowa. Rozkład skokowy

Zmienna losowa. Rozkład skokowy Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy Kody kolorów: żółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga * - materiał nadobowiązkowy Anna Rajfura, Matematyka i statystyka matematyczna na kierunku Rolnictwo SGGW 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa

Wykład 13. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa Wykład 13. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa dr Mariusz Grzadziel Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu semestr zimowy, rok akademicki 2015 2016 Doświadczenie losowe Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Rozkłady zmiennych losowych

Rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych losowych Wprowadzenie Badamy pewną zbiorowość czyli populację pod względem występowania jakiejś cechy. Pobieramy próbę i na podstawie tej próby wyznaczamy pewne charakterystyki. Jeśli

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 2 i 3 1 / 19 Zmienna losowa Definicja Dana jest przestrzeń probabilistyczna

Bardziej szczegółowo

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: Zmienne losowe skokowe (dyskretne) przyjmujące co najwyżej przeliczalnie wiele wartości Zmienne losowe ciągłe

Bardziej szczegółowo

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1.1 Elementy kombinatoryki W rozwiązywaniu pewnych problemów związanych z obliczaniem prawdopodobieństwa o skończonej liczbie zdażeń elementarnych bardzo

Bardziej szczegółowo

ZMIENNE LOSOWE. Zmienna losowa (ZL) X( ) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń elementarnych w zbiór liczb rzeczywistych R 1 tzn. X: R 1.

ZMIENNE LOSOWE. Zmienna losowa (ZL) X( ) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń elementarnych w zbiór liczb rzeczywistych R 1 tzn. X: R 1. Opracowała: Joanna Kisielińska ZMIENNE LOSOWE Zmienna losowa (ZL) X( ) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń elementarnych w zbiór liczb rzeczywistych R tzn. X: R. Realizacją zmiennej losowej

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 2013/2014 Wykład 3 Zmienna losowa i jej rozkłady Zdarzenia losowe Pojęcie prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe skokowe

Zmienne losowe skokowe Zmienne losowe skokowe 1.1 Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta Zad.1 Niech zmienna losowa X przyjmuje wartości równe liczbie wyrzuconych oczek przy pojedynczym rzucie kostką do gry, czyli =1,2,3,,6.

Bardziej szczegółowo

Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: Własności dystrybuanty zmiennej losowej:

Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: Własności dystrybuanty zmiennej losowej: Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: F (t) P (X t) < t < Własności dystrybuanty zmiennej losowej: jest niemalejąca: 0 F (t) jest prawostronnie

Bardziej szczegółowo

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW Rachunek prawdopodobieństwa (probabilitis - prawdopodobny) zajmuje się badaniami pewnych prawidłowości (regularności) zachodzących przy wykonywaniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 4 / 9 Przekształcenia zmiennej losowej X

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka

Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga 1 Zagadnienia 1. Przypomnienie wybranych pojęć rachunku prawdopodobieństwa. Zmienna losowa. Rozkład

Bardziej szczegółowo

Rozkłady dwóch zmiennych losowych

Rozkłady dwóch zmiennych losowych Rozkłady dwóch zmiennych losowych Uogólnienie pojęć na rozkład dwóch zmiennych Dystrybuanta i gęstość prawdopodobieństwa Rozkład brzegowy Prawdopodobieństwo warunkowe Wartości średnie i odchylenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład IV: 27 października 2014 Współczynnik korelacji Brak korelacji a niezależność Definicja współczynnika korelacji Współczynnikiem korelacji całkowalnych z kwadratem zmiennych losowych X i Y nazywamy

Bardziej szczegółowo

Wartość oczekiwana Mediana i dominanta Wariancja Nierówności związane z momentami. Momenty zmiennych losowych Momenty wektorów losowych

Wartość oczekiwana Mediana i dominanta Wariancja Nierówności związane z momentami. Momenty zmiennych losowych Momenty wektorów losowych Przykład(Wartość średnia) Otrzymaliśmy propozycję udziału w grze polegającej na jednokrotnym rzucie symetryczną kostką. Jeśli wypadnie 1 wygrywamy2zł,;jeśliwypadnie2,płacimy1zł;za3wygrywamy 4zł;za4płacimy5zł;za5wygrywamy3złiwreszcieza6

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa STATYSTYKA MATEMATYCZNA rachunek prawdopodobieństwa treść Zdarzenia losowe pojęcie prawdopodobieństwa prawo wielkich liczb zmienne losowe rozkłady teoretyczne zmiennych losowych Zanim zajmiemy się wnioskowaniem

Bardziej szczegółowo

Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia.

Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia. D A R I U S Z P I W C Z Y Ń S K I 2 2 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ Polega na przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych 1. [E.A 5.10.1996/zad.4] Funkcja gęstości dana jest wzorem { 3 x + 2xy + 1 y dla (x y) (0 1) (0 1) 4 4 P (X > 1 2 Y > 1 2 ) wynosi:

Bardziej szczegółowo

σ-ciało zdarzeń Niech Ω będzie niepustym zbiorem zdarzeń elementarnych, a zbiór F rodziną podzbiorów zbioru Ω spełniającą warunki: jeśli A F, to A F;

σ-ciało zdarzeń Niech Ω będzie niepustym zbiorem zdarzeń elementarnych, a zbiór F rodziną podzbiorów zbioru Ω spełniającą warunki: jeśli A F, to A F; Zdarzenie losowe i zdarzenie elementarne Zdarzenie (zdarzenie losowe) - wyni pewnej obserwacji lub doświadczenia; może być ilościowy lub jaościowy. Zdarzenie elementarne - najprostszy wyni doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Rachunek Prawdopodobieństwa istatystyka W4 Rozkład normalny Parametry rozkładu zmienne losowe Zmienne losowe wielowymiarowe Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Rozkład normalny - standaryzaca

Bardziej szczegółowo

Ważne rozkłady i twierdzenia

Ważne rozkłady i twierdzenia Ważne rozkłady i twierdzenia Rozkład dwumianowy i wielomianowy Częstość. Prawo wielkich liczb Rozkład hipergeometryczny Rozkład Poissona Rozkład normalny i rozkład Gaussa Centralne twierdzenie graniczne

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA Zadanie 0.1 Zmienna losowa X ma rozkład określony funkcją prawdopodobieństwa: x k 0 4 p k 1/3 1/6 1/ obliczyć EX, D X. (odp. 4/3;

Bardziej szczegółowo

Podstawowe modele probabilistyczne

Podstawowe modele probabilistyczne Wrocław University of Technology Podstawowe modele probabilistyczne Maciej Zięba maciej.zieba@pwr.edu.pl Rozpoznawanie Obrazów, Lato 2018/2019 Pojęcie prawdopodobieństwa Prawdopodobieństwo reprezentuje

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAP1181 Wydział PPT, MS, rok akad. 213/14, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Bardziej szczegółowo

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A)

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A) Wykład 3 Niezależność zdarzeń, schemat Bernoulliego Kiedy dwa zdarzenia są niezależne? Gdy wiedza o tym, czy B zaszło, czy nie, NIE MA WPŁYWU na oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzenia A: P (A B) = P

Bardziej szczegółowo

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne , centralne twierdzenia graniczne Katedra matematyki i ekonomii matematycznej 17 maja 2012, centralne twierdzenia graniczne Rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych, centralne twierdzenia graniczne

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe.

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Rachunek prawdopodobieństwa MAP3040 WPPT FT, rok akad. 2010/11, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Warunkowa wartość oczekiwana.

Bardziej szczegółowo

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Komputerowa analiza danych doświadczalnych Komputerowa analiza danych doświadczalnych Wykład 3 11.03.2016 dr inż. Łukasz Graczykowski lgraczyk@if.pw.edu.pl Wykłady z poprzednich lat (dr inż. H. Zbroszczyk): http://www.if.pw.edu.pl/~gos/student

Bardziej szczegółowo

Zmienna losowa i jej rozkład Dystrybuanta zmiennej losowej Wartość oczekiwana zmiennej losowej

Zmienna losowa i jej rozkład Dystrybuanta zmiennej losowej Wartość oczekiwana zmiennej losowej Zmienna losowa i jej rozkład Dystrybuanta zmiennej losowej Wartość oczekiwana zmiennej losowej c Copyright by Ireneusz Krech ikrech@ap.krakow.pl Instytut Matematyki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA Piotr Wiącek ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA Jest to miara probabilistyczna określona na σ-ciele podzbiorów borelowskich pewnej przestrzeni metrycznej. σ-ciało podzbiorów

Bardziej szczegółowo

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Matematyka Finansowa sem. letni 2011/2012 Spis treści Zajęcia 1 3 1.1 Przestrzeń probabilistyczna................................. 3 1.2 Prawdopodobieństwo warunkowe..............................

Bardziej szczegółowo

SIMR 2017/18, Statystyka, Przykładowe zadania do kolokwium - Rozwiązania

SIMR 2017/18, Statystyka, Przykładowe zadania do kolokwium - Rozwiązania SIMR 7/8, Statystyka, Przykładowe zadania do kolokwium - Rozwiązania. Dana jest gęstość prawdopodobieństwa zmiennej losowej ciągłej X : { a( x) dla x [, ] f(x) = dla pozostałych x Znaleźć: i) Wartość parametru

Bardziej szczegółowo

g) wartość oczekiwaną (przeciętną) i wariancję zmiennej losowej K.

g) wartość oczekiwaną (przeciętną) i wariancję zmiennej losowej K. TEMAT 1: WYBRANE ROZKŁADY TYPU SKOKOWEGO ROZKŁAD DWUMIANOWY (BERNOULLIEGO) Zadanie 1-1 Prawdopodobieństwo nieprzekroczenia przez pewien zakład pracy dobowego limitu zużycia energii elektrycznej (bez konieczności

Bardziej szczegółowo

Zadania zestaw 1: Zadania zestaw 2

Zadania zestaw 1: Zadania zestaw 2 Zadania zestaw 1: Zadania zestaw 2 Zadania zestaw 3. 1 Rozkład zmiennej losowej skokowej X przedstawia tabela. x i m 0 n p i 0,4 0,3 0,3 a) Wyznacz m i n jeśli: są całkowite, m

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAT1332 Wydział Matematyki, Matematyka Stosowana Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Warunkowa

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki 2. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez 5.

Bardziej szczegółowo

II WYKŁAD STATYSTYKA. 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15

II WYKŁAD STATYSTYKA. 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 II WYKŁAD STATYSTYKA 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 WYKŁAD 2 Rachunek prawdopodobieństwa zdarzenia elementarne zdarzenia losowe zmienna losowa skokowa i ciągła prawdopodobieństwo i gęstość prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Matematyka dla biologów Zajęcia nr 12.

Matematyka dla biologów Zajęcia nr 12. Matematyka dla biologów Zajęcia nr 12. Rachunek prawdopodobieństwa Dariusz Wrzosek Zajęcia nr 12. 9 stycznia 2019 1 / 32 Zmienne losowe Przebieg różnych zjawisk losowych wygodnie jest opisywać za pomoca

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo. Jacek Kłopotowski. Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH. 16 października 2018

Prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo. Jacek Kłopotowski. Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH. 16 października 2018 Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH 16 października 2018 Definicja σ-algebry Definicja Niech Ω oznacza zbiór niepusty. Rodzinę M podzbiorów zbioru Ω nazywamy σ-algebrą (lub σ-ciałem) wtedy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.

Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego. Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.. Zmienna losowa X ma rozkład dany tabelką: - 0 3 0, 0,3 0, 0,3 0, Naszkicować dystrybuantę zmiennej X. Obliczyć EX oraz VarX.. Zmienna losowa ma rozkład

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe 4.0. Rozkłady zmiennych losowych, dystrybuanta. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska Wprowadzenie Rozważmy eksperymenty 1 gra Bolka w ruletkę w kasynie;

Bardziej szczegółowo

Rozkłady statystyk z próby

Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Przypuśćmy, że wykonujemy serię doświadczeń polegających na 4 krotnym rzucie symetryczną kostką do gry, obserwując liczbę wyrzuconych oczek Nr kolejny

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014 Zmienne losowe dr Mariusz Grządziel Wykład 2; 20 maja 204 Definicja. Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: F(x) = sin(x),

Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: F(x) = sin(x), Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: Fx sinx, Fx a e x mogą być dystrybuantami?. Podaj twierdzenie Lindeberga

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Momenty Zmienna losowa jest wystarczająco dokładnie opisana przez jej rozkład prawdopodobieństwa. Względy praktyczne dyktują jednak potrzebę znalezienia charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa Rozdział 06: Zmienne losowe. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska semestr zimowy 2015/2016 Wprowadzenie Przykład 6.1 Adam, Bolek i Czesiu wstąpili do kasyna. Postanowili

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe 4.1. Zmienne losowe dyskretne. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska Definicja/Rozkład Zmienne losowe dyskretne Definicja Zmienną losową, która skupiona

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe, statystyki próbkowe. Wrocław, 2 marca 2015

Zmienne losowe, statystyki próbkowe. Wrocław, 2 marca 2015 Zmienne losowe, statystyki próbkowe Wrocław, 2 marca 2015 Zasady zaliczenia 2 kolokwia (każde po 20 punktów) projekt (20 punktów) aktywność Zasady zaliczenia 2 kolokwia (każde po 20 punktów) projekt (20

Bardziej szczegółowo

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka Wybrane rozkłady zmiennych losowych Statystyka Rozkład dwupunktowy Zmienna losowa przyjmuje tylko dwie wartości: wartość 1 z prawdopodobieństwem p i wartość 0 z prawdopodobieństwem 1- p x i p i 0 1-p 1

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT FUNKCJE cz. 1.

KONSPEKT FUNKCJE cz. 1. KONSPEKT FUNKCJE cz. 1. DEFINICJA FUNKCJI Funkcją nazywamy przyporządkowanie, w którym każdemu elementowi zbioru X odpowiada dokładnie jeden element zbioru Y Zbiór X nazywamy dziedziną, a jego elementy

Bardziej szczegółowo

6. Zmienne losowe typu ciagłego ( ) Pole trapezu krzywoliniowego

6. Zmienne losowe typu ciagłego ( ) Pole trapezu krzywoliniowego 6. Zmienne losowe typu ciagłego (2.04.2007) Pole trapezu krzywoliniowego Przypomnienie: figurę ograniczoną przez: wykres funkcji y = f(x), gdzie f jest funkcją ciągłą; proste x = a, x = b, a < b, oś OX

Bardziej szczegółowo

(C. Gauss, P. Laplace, Bernoulli, R. Fisher, J. Spława-Neyman) Wikipedia 2008

(C. Gauss, P. Laplace, Bernoulli, R. Fisher, J. Spława-Neyman) Wikipedia 2008 STATYSTYKA MATEMATYCZNA - dział matematyki stosowanej oparty na rachunku prawdopodobieństwa; zajmuje się badaniem zbiorów na podstawie analizy ich części. Nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody

Bardziej szczegółowo