Wartość oczekiwana Mediana i dominanta Wariancja Nierówności związane z momentami. Momenty zmiennych losowych Momenty wektorów losowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość oczekiwana Mediana i dominanta Wariancja Nierówności związane z momentami. Momenty zmiennych losowych Momenty wektorów losowych"

Transkrypt

1 Przykład(Wartość średnia) Otrzymaliśmy propozycję udziału w grze polegającej na jednokrotnym rzucie symetryczną kostką. Jeśli wypadnie 1 wygrywamy2zł,;jeśliwypadnie2,płacimy1zł;za3wygrywamy 4zł;za4płacimy5zł;za5wygrywamy3złiwreszcieza6 płacimy4zł.czywartobraćudziałwtejgrze?czynadłuższą metę opłaca się grać?

2 Definicja Zmienna losowa X o wartościach w R ma wartość oczekiwaną (średnią, nadzieję matematyczną, esperancję), jeżeli jest całkowalna, czyli jeżeli X dp <. Ω W takim przypadku wartością oczekiwaną zmiennej losowej nazywamy liczbę(całka Lebesgue a) EX = XdP. Ω

3 Definicja Niech X będzie zmienną losową dyskretną o rozkładzie P(X = x i ) = p i, i =1,2,...Wartościąoczekiwanązmiennej losowej X nazywamy liczbę EX = i x i p i, oile x i p i <. i Jeżeli i x i p i =,tomówimy,żezmiennalosowa Xniema wartości oczekiwanej.

4 Żądanie bezwzględnej zbieżności szeregu jest bardzo ważne. Gwarantuje ono, że wartość oczekiwana nie zależy od kolejności sumowania wyrazów. W przeciwnym razie wartość oczekiwana mogłaby zależeć nie tylko od rozkładu zmiennej losowej X, ale również od sposobu ponumerowania punktów skokowych. Nie byłaby więc w takiej sytuacji wyznaczona jednoznacznie.

5 Przykład(konieczność warunku bezwzględnej zbieżności) Ile wynosi wartość oczekiwana w następującym rozkładzie P(X = x k ) = p k, k =1,2,..., p k = 2 3 k, x k = ( 1)k 3 k. k

6 Przykład(wartość oczekiwana w rozkładzie Bernoulliego) Ile wynosi E X w rozkładzie Bernoulliego? Przykład(wartość oczekiwana w rozkładzie geometrycznym) Ile wynosi E X w rozkładzie geometrycznym z parametrem p =1/2?

7 Przykład(wartość oczekiwana w rozkładzie Bernoulliego) Ile wynosi E X w rozkładzie Bernoulliego? Przykład(wartość oczekiwana w rozkładzie geometrycznym) Ile wynosi E X w rozkładzie geometrycznym z parametrem p =1/2?

8 Definicja Niech X będzie zmienną losową ciągłą o gęstości f(x). Wartością oczekiwaną zmiennej losowej X nazywamy liczbę EX = xf(x)dx, oile x f(x)dx <.

9 Przykład(wartość oczekiwana w rozkładzie jednostajnym) IlewynosiEXwrozkładziejednostajnymnaodcinku [a,b]?

10 Twierdzenie Niech g : R n Rbędziefunkcjąborelowską,aXzmiennąlosową owartościachwr n.wtedy: E(g(X)) = g(x)dp. R n CzęstocałkiLebesque a R g(x)dpoznaczasięprzez R g(x)df i nazywa całkami Lebesque a-stieltjesa.

11 Twierdzenie Niech g : R n Rbędziefunkcjąborelowską,aXzmiennąlosową owartościachwr n.wtedy: E(g(X)) = g(x)dp. R n CzęstocałkiLebesque a R g(x)dpoznaczasięprzez R g(x)df i nazywa całkami Lebesque a-stieltjesa.

12 Twierdzenie Załóżmy,żeistniejąwartościoczekiwaneEXorazEY.Wtedy 1 Jeśli X 0,toEX 0. 2 EX <E X. 3 Dla a,b R 4 Jeżeli X Yna Ω,to E(aX +by) = aex +bey. EX EY 5 Jeżeli X i Y są niezależnymi zmiennymi losowymi, to EXY =EXEY

13 Przykład(wzór kombinatoryczny) Kupujemy klosównaloterii,wktórejjest Mlosów przegrywających i N wygrywających. Niech X będzie liczbą losów wygrywających wśród tych, które kupujemy. Ile wynosi wartość oczekiwana X? Przykład(E1) Niech X 1,X 2,...,X n będąniezależnymizmiennymilosowymi dodatnimi o jednakowych rozkładach. Wykazać, że dla każdego k n ( ) X X k E = k X X n n.

14 Przykład(wzór kombinatoryczny) Kupujemy klosównaloterii,wktórejjest Mlosów przegrywających i N wygrywających. Niech X będzie liczbą losów wygrywających wśród tych, które kupujemy. Ile wynosi wartość oczekiwana X? Przykład(E1) Niech X 1,X 2,...,X n będąniezależnymizmiennymilosowymi dodatnimi o jednakowych rozkładach. Wykazać, że dla każdego k n ( ) X X k E = k X X n n.

15 Twierdzenie( Lebesgue a o zbieżności monotonicznej) Jeżeli (X n )jestciągiemniemalejącymnieujemnychzmiennych losowych, to E(lim X n) = lim E(X n). n n Wniosek Niech (X n )będzieciągiemnieujemnychzmiennychlosowych. Wówczas ( ) E X n = E(X n ). n=1 n=1

16 Twierdzenie( Lebesgue a o zbieżności monotonicznej) Jeżeli (X n )jestciągiemniemalejącymnieujemnychzmiennych losowych, to E(lim X n) = lim E(X n). n n Wniosek Niech (X n )będzieciągiemnieujemnychzmiennychlosowych. Wówczas ( ) E X n = E(X n ). n=1 n=1

17 Twierdzenie( Lebesgue a o zbieżności zmajoryzowanej) Jeżeli (X n )jesttakimciągiemzmiennymlosowych,że X n Zdla pewnej całkowalnej zmiennej losowej Z, to E(lim n X n) = lim n E(X n). Twierdzenie( Lebesgue a o zbieżności ograniczonej) Jeżeliistniejetakaliczbarzeczywista c,że X n cna Ωoraz lim n X n = X,toEX < oraz E(lim n X n) =EX.

18 Twierdzenie( Lebesgue a o zbieżności zmajoryzowanej) Jeżeli (X n )jesttakimciągiemzmiennymlosowych,że X n Zdla pewnej całkowalnej zmiennej losowej Z, to E(lim n X n) = lim n E(X n). Twierdzenie( Lebesgue a o zbieżności ograniczonej) Jeżeliistniejetakaliczbarzeczywista c,że X n cna Ωoraz lim n X n = X,toEX < oraz E(lim n X n) =EX.

19 jest szczególnym przypadkiem grupy parametrów, które nazywamy momentami. Definicja Liczbę m k =E(X k ) nazywamy momentem zwykłym rzędu k zmiennej losowej X. Liczbę β k =E( X k ) nazywamy momentem absolutnym rzędu k zmiennej losowej X.

20 Twierdzenie Jeśli moment zwykły rzędu s zmiennej losowej X jest skończony, to wszystkie momenty zwykłe rzędu r < s są również skończone.

21 jest jedną z charakterystyk liczbowych zmiennych losowych zwanych parametrami położenia. Mówi ona z grubsza, gdzie są skupione wartości przyjmowane przez zmienną losową. Odpowiada za średnią wartość przyjmowaną przez zmienną losową. Istnieją również inne parametry położenia. Definicja Wartość x spełniającą nierówności P(X x) p, P(X x) 1 p, dla0 < p <1nazywamykwantylemrzędu pzmiennejlosowej Xi oznaczamyprzez x p.

22 Równoważnie możemy zapisać p P(X = x) F(x) p. Zatem jeśli X jest zmienną losową absolutnie ciągłą, to kwantylem rzędu pzmiennejlosowej Xjestwartość x p spełniającarówność F(x p ) = p. Warto jeszcze podkreślić, że kwantyl może nie być zdefiniowany jednoznacznie. W przypadku jednak gdy dystrybuanta jest rosnąca jest wyznaczony jednoznacznie.

23 Definicja Kwantyl rzędu 1/2 nazywamy medianą, kwantyl rzędu 1/4 i 3/4 nazywamy odpowiednio dolnym i górnym kwartylem. Dla zmiennej losowej Xoznaczmyodpowiednio Me(X), Q 1 (X)iQ 3 (X).

24 Przykład(M1) Ile wynosi mediana w rozkładzie jednostajnym na odcinku [a, b]? Przykład(M2) Ile wynosi mediana w rozkładzie o funkcji gęstości postaci f(x) = k x k+1i [1, )(x), gdzie k > 0 jest rzeczywistym parametrem?

25 Przykład(M1) Ile wynosi mediana w rozkładzie jednostajnym na odcinku [a, b]? Przykład(M2) Ile wynosi mediana w rozkładzie o funkcji gęstości postaci f(x) = k x k+1i [1, )(x), gdzie k > 0 jest rzeczywistym parametrem?

26 Definicja Dominantą(modą) zmiennej losowej X nazywamy: W przypadku zmiennej losowej dyskretnej wartość, której odpowiada największe prawdopodobieństwo. W przypadku zmiennej losowej ciągłej wartość dla której gęstość przyjmuje maksimum lokalne. Podobnie jak kwantyle dominanta może nie być wyznaczona jednoznacznie. W przypadku gdy zmienna losowa X ma dokładnie jedną wartość modalną jej rozkład nazywamy jednomodalny, w przeciwnym razie mówimy o rozkładach wielomodalnych.

27 Przykład(D1) Ile wynosi dominanta w rozkładzie jednostajnym na odcinku [a, b]? Przykład(D2) Ile wynosi dominanta w rozkładzie o funkcji gęstości postaci f(x) = k x k+1i [1, )(x), gdzie k > 0 jest rzeczywistym parametrem?

28 Przykład(D1) Ile wynosi dominanta w rozkładzie jednostajnym na odcinku [a, b]? Przykład(D2) Ile wynosi dominanta w rozkładzie o funkcji gęstości postaci f(x) = k x k+1i [1, )(x), gdzie k > 0 jest rzeczywistym parametrem?

29 Kolejną grupę parametrów zmiennej losowej stanowią parametry rozproszenia. Definicja Liczbę Var(X) =E([X EX] 2 ) nazywamy wariancją zmiennej losowej X, jeżeli wartość oczekiwana poprawejstronieistnieje.liczbę σ x = Var(X)nazywamy odchyleniem standardowym zmiennej losowej X. Uwaga Var(X) 0.

30 Kolejną grupę parametrów zmiennej losowej stanowią parametry rozproszenia. Definicja Liczbę Var(X) =E([X EX] 2 ) nazywamy wariancją zmiennej losowej X, jeżeli wartość oczekiwana poprawejstronieistnieje.liczbę σ x = Var(X)nazywamy odchyleniem standardowym zmiennej losowej X. Uwaga Var(X) 0.

31 Wniosek Var(X) =EX 2 E 2 X. Twierdzenie Dladowolnychliczb aoraz bzachodziwzór Var(aX +b) = a 2 Var(X). Twierdzenie Jeżeli X oraz Y są niezależnymi zmiennymi losowymi to zachodzi wzór Var(X +Y) =Var(X)+Var(Y).

32 Wniosek Var(X) =EX 2 E 2 X. Twierdzenie Dladowolnychliczb aoraz bzachodziwzór Var(aX +b) = a 2 Var(X). Twierdzenie Jeżeli X oraz Y są niezależnymi zmiennymi losowymi to zachodzi wzór Var(X +Y) =Var(X)+Var(Y).

33 Wniosek Var(X) =EX 2 E 2 X. Twierdzenie Dladowolnychliczb aoraz bzachodziwzór Var(aX +b) = a 2 Var(X). Twierdzenie Jeżeli X oraz Y są niezależnymi zmiennymi losowymi to zachodzi wzór Var(X +Y) =Var(X)+Var(Y).

34 jest miarą rozrzutu wartości zmiennej losowej X wokół jej wartości oczekiwanej E X. Zauważmy, że jeżeli X jest zmienną losową dyskretną, to Var(X) = [x k EX] 2 P(X = x k ). k=1 Jeżeli natomiast X jest zmienną losową absolutnie ciągłą, to Var(X) = [x EX] 2 f X (x)dx, gdzie f X (x)jestgęstościązmiennejlosowej X.

35 Twierdzenie Jeśli XjestzmiennąlosowądlaktórejEX 2 <,toistnieje Var(X). Przykład(W1) Ile wynosi wariancja w rozkładzie dwumianowym? Przykład(W2) Ile wynosi wariancja w rozkładzie jednostajnym na odcinku [a, b]?

36 Twierdzenie Jeśli XjestzmiennąlosowądlaktórejEX 2 <,toistnieje Var(X). Przykład(W1) Ile wynosi wariancja w rozkładzie dwumianowym? Przykład(W2) Ile wynosi wariancja w rozkładzie jednostajnym na odcinku [a, b]?

37 Twierdzenie Jeśli XjestzmiennąlosowądlaktórejEX 2 <,toistnieje Var(X). Przykład(W1) Ile wynosi wariancja w rozkładzie dwumianowym? Przykład(W2) Ile wynosi wariancja w rozkładzie jednostajnym na odcinku [a, b]?

38 Definicja Zmiennalosowa X,dlaktórejVar(X) =1nazywasięzmienną losową unormowaną. Definicja Zmiennalosowa X,dlaktórejEX =0iVar(X) =1nazywasię zmienną losową standaryzowaną. Przykład(standaryzacja) Czy zmienna losowa Y = X EX Var(X), gdy Var(X) > 0 jest zmienną losową standaryzowaną?

39 Definicja Zmiennalosowa X,dlaktórejVar(X) =1nazywasięzmienną losową unormowaną. Definicja Zmiennalosowa X,dlaktórejEX =0iVar(X) =1nazywasię zmienną losową standaryzowaną. Przykład(standaryzacja) Czy zmienna losowa Y = X EX Var(X), gdy Var(X) > 0 jest zmienną losową standaryzowaną?

40 Definicja Zmiennalosowa X,dlaktórejVar(X) =1nazywasięzmienną losową unormowaną. Definicja Zmiennalosowa X,dlaktórejEX =0iVar(X) =1nazywasię zmienną losową standaryzowaną. Przykład(standaryzacja) Czy zmienna losowa Y = X EX Var(X), gdy Var(X) > 0 jest zmienną losową standaryzowaną?

41 Definicja Dla każdego naturalnego k liczbę µ k =E(X EX) k nazywamy momentem centralnym rzędu k zmiennej losowej X. Zauważmy, że wariancja jest momentem centralnym rzędu drugiego.

42 Momenty wyższych rzędów wykorzystywane są do mierzenia asymetrii(skośności) oraz stopnia koncentracji wokół średniej. Definicja Wielkość E(X EX)3 α 3 = Var 3/2 (X) nazywamy współczynnikiem asymetrii. Definicja Wielkość E(X EX)4 α 4 = Var 2 3 (X) nazywamy współczynnikiem spłaszczenia(kurtozą).

43 Momenty wyższych rzędów wykorzystywane są do mierzenia asymetrii(skośności) oraz stopnia koncentracji wokół średniej. Definicja Wielkość E(X EX)3 α 3 = Var 3/2 (X) nazywamy współczynnikiem asymetrii. Definicja Wielkość E(X EX)4 α 4 = Var 2 3 (X) nazywamy współczynnikiem spłaszczenia(kurtozą).

44 Twierdzenie(Nierówność Cachy ego-schwarza) JeżeliEX 2 < orazey 2 <,to (EXY) 2 EX 2 EY 2. Twierdzenie(Nierówność Jensena) JeżeliE X < iniech gbędzietakąfunkcjąwypukłą,że E g(x) <.Wtedy g(ex) Eg(X).

45 Twierdzenie(Nierówność Cachy ego-schwarza) JeżeliEX 2 < orazey 2 <,to (EXY) 2 EX 2 EY 2. Twierdzenie(Nierówność Jensena) JeżeliE X < iniech gbędzietakąfunkcjąwypukłą,że E g(x) <.Wtedy g(ex) Eg(X).

46 Twierdzenie(Nierówność Markowa) P( X ε) E X. ε Twierdzenie(Nierówność Czebyszewa) Przykład(NC) P( X EX ε) VarX ε 2. Korzystając z nierówności Czebyszewa oszacować prawdopodobieństwo, że przy 100 rzutach symetryczną monetą uzyskamy pomiędzy 40 a 60 orłów.

47 Twierdzenie(Nierówność Markowa) P( X ε) E X. ε Twierdzenie(Nierówność Czebyszewa) Przykład(NC) P( X EX ε) VarX ε 2. Korzystając z nierówności Czebyszewa oszacować prawdopodobieństwo, że przy 100 rzutach symetryczną monetą uzyskamy pomiędzy 40 a 60 orłów.

48 Twierdzenie(Nierówność Markowa) P( X ε) E X. ε Twierdzenie(Nierówność Czebyszewa) Przykład(NC) P( X EX ε) VarX ε 2. Korzystając z nierówności Czebyszewa oszacować prawdopodobieństwo, że przy 100 rzutach symetryczną monetą uzyskamy pomiędzy 40 a 60 orłów.

49 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Definicja Wartościąoczekiwanązmiennejlosowej X = (X 1,X 2,...,X n )o wartościachwr n nazywamywektor EX = (EX 1,EX 2,...,EX n ), o ile wszystkie współrzędne mają wartość oczekiwaną.

50 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Definicja Liczbę m lk =E(X l Y k ) nazywamy momentem zwykłym rzędu l + k wektora losowego (X,Y). Definicja Liczbę µ lk =E[(X EX) l (Y EY) k ], gdzie l, k są nieujemnymi liczbami całkowitymi, nazywamy momentemcentralnymrzędu l +kwektoralosowego (X,Y).

51 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Definicja Liczbę m lk =E(X l Y k ) nazywamy momentem zwykłym rzędu l + k wektora losowego (X,Y). Definicja Liczbę µ lk =E[(X EX) l (Y EY) k ], gdzie l, k są nieujemnymi liczbami całkowitymi, nazywamy momentemcentralnymrzędu l +kwektoralosowego (X,Y).

52 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Definicja Liczbę Cov(X,Y) =E[(X EX)(Y EY)] nazywamy kowariancją zmiennych losowych X i Y. Zauważmy, że kowariancja jest momentem centralnym rzędu 1 + 1, czyli µ 11. Uwaga Cov(X,Y) =EXY EXEY. Jeżeli istnieją odpowiednie wariancje, to istnieje również kowariancja.

53 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Definicja Liczbę Cov(X,Y) =E[(X EX)(Y EY)] nazywamy kowariancją zmiennych losowych X i Y. Zauważmy, że kowariancja jest momentem centralnym rzędu 1 + 1, czyli µ 11. Uwaga Cov(X,Y) =EXY EXEY. Jeżeli istnieją odpowiednie wariancje, to istnieje również kowariancja.

54 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Uwaga Cov(X,X) =Var(X), Cov(X,Y) =Cov(Y,X), Var(X +Y) =Var(X)+Var(Y)+2Cov(X,Y), Cov(a+X,Y) =Cov(X,Y), Cov(aX +by,z) = acov(x,z)+bcov(y,z).

55 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji JeżeliCov(X,Y) 0,tozmiennelosowe Xi Ysązależne.Jako ilościową charakterystykę stopnia tej zależności wykorzystuje się współczynnik korelacji. Definicja Liczbę ρ(x,y) = Cov(X,Y) Var(X)Var(Y) nazywamy współczynnikiem korelacji.

56 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Twierdzenie Dlakażdejzdwóchzmiennychlosowych Xi Y,dlaktórych 0 <Var(X),Var(Y) < 1 1 ρ(x,y) 1, 2 ρ(x,y) =1 wtedyitylkowtedy,gdyistniejątakieliczby a 0ib,że P(Y = ax +b) =1.Jeżeli ρ(x,y) =1,to a >0ijeżeli ρ(x,y) = 1,to a <0. Uwaga Jeżelizmiennelosowe Xi Ysąniezależne,toCov(X,Y) =0i zmienne te są nieskorelowane. Z nieskorelowania zmiennych losowych X i Y nie wynika jednak ich niezależność. Jest to prawdą jedynie dla dwuwymiarowego rozkładu normalnego.

57 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Twierdzenie Dlakażdejzdwóchzmiennychlosowych Xi Y,dlaktórych 0 <Var(X),Var(Y) < 1 1 ρ(x,y) 1, 2 ρ(x,y) =1 wtedyitylkowtedy,gdyistniejątakieliczby a 0ib,że P(Y = ax +b) =1.Jeżeli ρ(x,y) =1,to a >0ijeżeli ρ(x,y) = 1,to a <0. Uwaga Jeżelizmiennelosowe Xi Ysąniezależne,toCov(X,Y) =0i zmienne te są nieskorelowane. Z nieskorelowania zmiennych losowych X i Y nie wynika jednak ich niezależność. Jest to prawdą jedynie dla dwuwymiarowego rozkładu normalnego.

58 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Przykład(korelacja a niezależność) Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie b(p). Pokazać, że zmiennelosowe Xoraz X 2 sąnieskorelowaneizależne.

59 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Dla wektora losowego odpowiednikiem wariancji jest macierz kowariancji. Definicja JeśliVar(X i ) < dlakażdego i =1,2,...,n,tomacierz Σ = [σ ij ] n i,j=1,gdzie σ ij =Cov(X i,x j )nazywamymacierzą kowariancjiwektoralosowego X = (X 1,X 2,...X n ). Twierdzenie Macierz kowariancji ma następujące własności: jest symetryczna, jest nieujemnie określona, tzn. dla każdego skończonego ciągu liczbrzeczywistych t 1,t 2,...,t n mamy n i,j=1 t it j σ ij 0.

60 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Dla wektora losowego odpowiednikiem wariancji jest macierz kowariancji. Definicja JeśliVar(X i ) < dlakażdego i =1,2,...,n,tomacierz Σ = [σ ij ] n i,j=1,gdzie σ ij =Cov(X i,x j )nazywamymacierzą kowariancjiwektoralosowego X = (X 1,X 2,...X n ). Twierdzenie Macierz kowariancji ma następujące własności: jest symetryczna, jest nieujemnie określona, tzn. dla każdego skończonego ciągu liczbrzeczywistych t 1,t 2,...,t n mamy n i,j=1 t it j σ ij 0.

61 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Przykład(K1) Rozmieszczono n ponumerowanych kul w n ponumerowanych urnach w taki sposób, że każda urna zawiera dokładnie jedną kulę. Niech { 1, jeżelikula ijestwurnie i, X i = 0, wp.p. Ilewynosi ρ(x i,x j ),dla i j?

62 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Przykład(K2) Dana jest gęstość dwuwymiarowej zmiennej losowej (X, Y) { 24x 2 y(1 x) dla0 x 1,0 y 1 f(x,y) = 0 w pozostałych przypadkach. Wyznaczyć kowariancję oraz współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymilosowymi Xoraz Y.

63 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Przykład(K3) Niechwektorlosowy (X,Y)magęstośćpostaci(rozkład jednostajny na kole): { 1 f(x,y) = π dla x 2 +y w pozostałych przypadkach. Wyznaczyć kowariancję oraz współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymilosowymi Xoraz Y.

64 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Gdy znamy warunkowy rozkład zmiennej Y, czyli rozkład Y dla dowolnej wartości x zmiennej losowej X, to możemy wyznaczyć wartość oczekiwaną takiego rozkładu(o ile istnieje). Nazywamy ją warunkową wartością oczekiwaną Y pod warunkiem X = x i oznaczamy E(Y X = x). Dla rozkładów dyskretnych mamy: E(Y X = x) = j y j P(Y = y j X = x), natomiast dla ciągłych E(Y X = x) = yf Y X f(y x)dy.

65 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Twierdzenie JeżeliistniejeEY,toistniejerównieżE(Y X = x). Definicja Warunkową wartością oczekiwaną zmiennej losowej Y pod warunkiem zmiennej losowej X nazywamy gdzie m(x) =E(Y X = x). E(Y X) = m(x), Uwaga Warunkowa wartość oczekiwana E(Y X) jest pewną funkcją zmiennej losowej X, jest zatem również zmienną losową.

66 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Twierdzenie JeżeliistniejeEY,toistniejerównieżE(Y X = x). Definicja Warunkową wartością oczekiwaną zmiennej losowej Y pod warunkiem zmiennej losowej X nazywamy gdzie m(x) =E(Y X = x). E(Y X) = m(x), Uwaga Warunkowa wartość oczekiwana E(Y X) jest pewną funkcją zmiennej losowej X, jest zatem również zmienną losową.

67 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Twierdzenie JeżeliistniejeEY,toistniejerównieżE(Y X = x). Definicja Warunkową wartością oczekiwaną zmiennej losowej Y pod warunkiem zmiennej losowej X nazywamy gdzie m(x) =E(Y X = x). E(Y X) = m(x), Uwaga Warunkowa wartość oczekiwana E(Y X) jest pewną funkcją zmiennej losowej X, jest zatem również zmienną losową.

68 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Przykład(CE1) Łączny rozkład zmiennych losowych X i Y dany jest tabelką Wyznaczyć E(Y X). Y = 1 Y =0 Y =2 X =0 1/4 1/4 0 X =1 1/6 1/6 1/6

69 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Przykład(CE2) Rozpatrzmy schemat n prób Bernoulliego z prawdopodobieństwem sukcesu p. Jaka jest średnia liczba sukcesów w i-tej próbie, jeżeli wiadomo, ile zaszło sukcesów w całej serii? Przykład(CE3) Wektorlosowy (X,Y)marozkładogęstości: { 2(x +y) dla0 x 1,0 y x, f(x,y) = 0 wp.p. Wyznaczyć E(Y X).

70 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Przykład(CE2) Rozpatrzmy schemat n prób Bernoulliego z prawdopodobieństwem sukcesu p. Jaka jest średnia liczba sukcesów w i-tej próbie, jeżeli wiadomo, ile zaszło sukcesów w całej serii? Przykład(CE3) Wektorlosowy (X,Y)marozkładogęstości: { 2(x +y) dla0 x 1,0 y x, f(x,y) = 0 wp.p. Wyznaczyć E(Y X).

71 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Twierdzenie Niech (X,Y,Z)będziewektoremlosowym.Załóżmy,żewartości oczekiwaneexieyistnieją.wtedy Jeśli X 0,toE(X Z) 0, E(X Z) E( X Z), E(aX +by Z) = ae(x Z)+bE(Y Z),dladowolnych a,b R. Twierdzenie Niech (X,Y)będziewektoremlosowym.Załóżmy,żeistnieje wartośćoczekiwanaey.wtedy E(E(Y X)) =EY, Jeśli X,Ysąniezależne,toE(Y X) =EY.

72 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Twierdzenie Niech (X,Y,Z)będziewektoremlosowym.Załóżmy,żewartości oczekiwaneexieyistnieją.wtedy Jeśli X 0,toE(X Z) 0, E(X Z) E( X Z), E(aX +by Z) = ae(x Z)+bE(Y Z),dladowolnych a,b R. Twierdzenie Niech (X,Y)będziewektoremlosowym.Załóżmy,żeistnieje wartośćoczekiwanaey.wtedy E(E(Y X)) =EY, Jeśli X,Ysąniezależne,toE(Y X) =EY.

73 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Przykład(CE4) Czas pracy T pewnego urządzenia ma rozkład wykładniczy z parametrem λ = 1. Koszt użytkowania urządzenia, które uległo awariiwchwili t,marozkład U(1,3 e t ).Jakajestwartość oczekiwana kosztów K użytkowania tego urządzenia?

74 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Analogicznie do warunkowej wartości oczekiwanej można zdefiniować warunkową wariancję Y pod warunkiem X = x którą oznaczamy Var(Y X = x). Dla rozkładów dyskretnych mamy: Var(Y X = x) = j (y j m(x)) 2 P(Y = y j X = x), natomiast dla ciągłych Var(Y X = x) = gdzie m(x) =E(Y X = x). (y m(x)) 2 f Y X f(y x)dy,

75 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Definicja Warunkową wariancją zmiennej losowej Y pod warunkiem zmiennej losowej X nazywamy Var(Y X) =E[(Y E(Y X)) 2 X] = σ 2 (X), gdzie σ 2 (x) =Var(Y X = x). Twierdzenie Var(Y X) =E(Y 2 X) E 2 (Y X). Twierdzenie VarY =E(Var(Y X))+Var(E(Y X)).

76 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Definicja Warunkową wariancją zmiennej losowej Y pod warunkiem zmiennej losowej X nazywamy Var(Y X) =E[(Y E(Y X)) 2 X] = σ 2 (X), gdzie σ 2 (x) =Var(Y X = x). Twierdzenie Var(Y X) =E(Y 2 X) E 2 (Y X). Twierdzenie VarY =E(Var(Y X))+Var(E(Y X)).

77 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Definicja Warunkową wariancją zmiennej losowej Y pod warunkiem zmiennej losowej X nazywamy Var(Y X) =E[(Y E(Y X)) 2 X] = σ 2 (X), gdzie σ 2 (x) =Var(Y X = x). Twierdzenie Var(Y X) =E(Y 2 X) E 2 (Y X). Twierdzenie VarY =E(Var(Y X))+Var(E(Y X)).

78 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Przykład(suma losowa) Niech X 1,X 2,...będzieciągiemniezależnychzmiennychlosowych o jednakowym rozkładzie(i.i.d.). Niech N będzie indeksem losowymniezależnymodciągu (X i ).Sumąlosowąnazywamy zmienną losową N S = X i. i=1 Ile wynosi wartość oczekiwana oraz wariancja sumy losowej?

79 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Jeżeli składowe wektora (X, Y) spełniają warunek P(Y = αx +β) =1,toprostą y = αx +β nazywa się prostą regresji. Pojęcie to można rozszerzyć na pojęcie linii regresji I rodzaju. Definicja Linią regresji zmiennej losowej Y względem X nazywamy krzywą o równaniu y = h(x) =E(Y X = x), a linią regresji zmiennej losowej X względem Y krzywą o równaniu x = g(y) =E(X Y = y).

80 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Jeżeli składowe wektora (X, Y) spełniają warunek P(Y = αx +β) =1,toprostą y = αx +β nazywa się prostą regresji. Pojęcie to można rozszerzyć na pojęcie linii regresji I rodzaju. Definicja Linią regresji zmiennej losowej Y względem X nazywamy krzywą o równaniu y = h(x) =E(Y X = x), a linią regresji zmiennej losowej X względem Y krzywą o równaniu x = g(y) =E(X Y = y).

81 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Jeżeli P(Y = αx +β) =1( ρ =1),toliniąregresjijest prosta regresji. Gdy powyższy warunek nie jest spełniony, to linia regresji nie jest prostą. Szukamy wówczas takiej funkcji liniowej, aby prawdopodobieństwo P(Y = αx + β) było możliwie duże. Zazwyczaj jako kryterium jakości przyjmuje się oczekiwany błąd kwadratowy aproksymacji e =E(Y αx β) 2. Wartości α, β, dla których e jest minimalne, wyznaczają prostą regresji II rodzaju.

82 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Jeżeli P(Y = αx +β) =1( ρ =1),toliniąregresjijest prosta regresji. Gdy powyższy warunek nie jest spełniony, to linia regresji nie jest prostą. Szukamy wówczas takiej funkcji liniowej, aby prawdopodobieństwo P(Y = αx + β) było możliwie duże. Zazwyczaj jako kryterium jakości przyjmuje się oczekiwany błąd kwadratowy aproksymacji e =E(Y αx β) 2. Wartości α, β, dla których e jest minimalne, wyznaczają prostą regresji II rodzaju.

83 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Uwaga Jeżeli ρ =1,toobydwielinieregresjiIiIIrodzajupokrywająsię. Twierdzenie Linia regresji II rodzaju zmiennej losowej Y względem zmiennej losowej X ma postać: y = ρ σ Y σ X x + ( EY ρ σ ) Y EX, σ X gdzie ρ σ Y σ X jestwspółczynnikiemregresjiliniowej.błąd aproksymacji wynosi e = (1 ρ 2 )σ 2 Y.

84 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Uwaga Jeżeli ρ =1,toobydwielinieregresjiIiIIrodzajupokrywająsię. Twierdzenie Linia regresji II rodzaju zmiennej losowej Y względem zmiennej losowej X ma postać: y = ρ σ Y σ X x + ( EY ρ σ ) Y EX, σ X gdzie ρ σ Y σ X jestwspółczynnikiemregresjiliniowej.błąd aproksymacji wynosi e = (1 ρ 2 )σ 2 Y.

85 Kowariancja i korelacja Warunkowa wartość oczekiwana Warunkowa wariancja Prosta regresji Przykład(linie regresji) Jaką postać mają linie regresji zmiennej losowej Y względem zmiennej losowej X gdy łączna gęstość prawdopodobieństwa jest postaci { x +ydla0 < x,y <1 f(x,y) = 0wp.p.

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Rozdział 1 Wektory losowe 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Definicja 1 Wektor X = (X 1,..., X n ), którego każda współrzędna jest zmienną losową, nazywamy n-wymiarowym wektorem losowym (krótko wektorem

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne 5.2. Momenty rozkładów łącznych. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska rozkładów wielowymiarowych Przypomnienie Jeśli X jest zmienną losową o rozkładzie

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną Definicja 1 Jednowymiarowa zmienna losowa (o wartościach rzeczywistych), określoną na przestrzeni probabilistycznej

Bardziej szczegółowo

12DRAP - parametry rozkładów wielowymiarowych

12DRAP - parametry rozkładów wielowymiarowych DRAP - parametry rozkładów wielowymiarowych Definicja.. Jeśli h : R R, a X, Y ) jest wektorem losowym o gęstości fx, y) to EhX, Y ) = hx, y)fx, y)dxdy. Jeśli natomiast X, Y ) ma rozkład dyskretny skupiony

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 4 / 9 Przekształcenia zmiennej losowej X

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Definicja 1 Rodzinę S zdarzeń losowych (zbiór S podzbiorów zbioru

Bardziej szczegółowo

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Matematyka Finansowa sem. letni 2011/2012 Spis treści Zajęcia 1 3 1.1 Przestrzeń probabilistyczna................................. 3 1.2 Prawdopodobieństwo warunkowe..............................

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) = Zestaw : Zmienne losowe. Które z poniższych funkcji są dystrybuantami? Odpowiedź uzasadnij. Wskazówka: naszkicuj wykres. 0, x 0,, x 0, F (x) = x, F (x) = x, 0 x

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład VII: Rozkład i jego charakterystyki 22 listopada 2016 Uprzednio wprowadzone pojęcia i ich własności Definicja zmiennej losowej Zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) to funkcja

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Nierówność Czebyszewa Niech X będzie zmienną losową o skończonej wariancji V ar(x). Wtedy wartość oczekiwana E(X) też jest skończona i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Zbiór możliwych wyników eksperymentu będziemy nazywać przestrzenią zdarzeń elementarnych i oznaczać Ω, natomiast

Bardziej szczegółowo

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Jarosław Kotowicz Instytut Matematyki Uniwersytet w

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 19 października 2016r Momenty zmiennych losowych Wartość oczekiwana - przypomnienie Definicja 3.1: 1 Niech X będzie daną zmienną losową. Jeżeli X jest zmienną

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 18 października 2017r Momenty zmiennych losowych Wartość oczekiwana - przypomnienie Definicja 3.1: 1 Niech X będzie daną zmienną losową. Jeżeli X jest zmienną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. A Teoria Definicja A.1. Niech (Ω, F, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Zmienną losową określoną na przestrzeni Ω nazywamy dowolną

Bardziej szczegółowo

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Trójkę (Ω, F, P ), gdzie Ω, F jest σ-ciałem podzbiorów Ω, a P jest prawdopodobieństwem określonym na F, nazywamy przestrzenią probabilistyczną. 2. Rodzinę F

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład II: Zmienne losowe i charakterystyki ich rozkładów 13 października 2014 Zmienne losowe Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Definicja zmiennej losowej i jej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.

Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego. Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.. Zmienna losowa X ma rozkład dany tabelką: - 0 3 0, 0,3 0, 0,3 0, Naszkicować dystrybuantę zmiennej X. Obliczyć EX oraz VarX.. Zmienna losowa ma rozkład

Bardziej szczegółowo

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych 1. [E.A 5.10.1996/zad.4] Funkcja gęstości dana jest wzorem { 3 x + 2xy + 1 y dla (x y) (0 1) (0 1) 4 4 P (X > 1 2 Y > 1 2 ) wynosi:

Bardziej szczegółowo

5 Przegląd najważniejszych rozkładów

5 Przegląd najważniejszych rozkładów 5 Przegląd najważniejszych rozkładów 5. Rozkład Bernoulliego W niezmieniających się warunkach wykonujemy n razy pewne doświadczenie. W wyniku każdego doświadczenia może nastąpić zdarzenie A lub A. Zakładamy,

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa Spis treści Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa Romuald Kotowski Katedra Informatyki Stosowanej PJWSTK 2009 Spis treści Spis treści 1 Wstęp Bardzo często interesujący

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Momenty Zmienna losowa jest wystarczająco dokładnie opisana przez jej rozkład prawdopodobieństwa. Względy praktyczne dyktują jednak potrzebę znalezienia charakterystyk

Bardziej szczegółowo

1 Zmienne losowe wielowymiarowe.

1 Zmienne losowe wielowymiarowe. 1 Zmienne losowe wielowymiarowe. 1.1 Definicja i przykłady. Definicja1.1. Wektorem losowym n-wymiarowym(zmienna losowa n-wymiarowa )nazywamywektorn-wymiarowy,któregoskładowymisązmiennelosowex i dlai=1,,...,n,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski Modelowanie zależności pomiędzy zmiennymi losowymi Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski P Zmienne losowe niezależne - przypomnienie Dwie rzeczywiste zmienne losowe X i Y

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkład dwumianowy Rozkład normalny Marta Zalewska Zmienna losowa dyskretna (skokowa) jest to zmienna, której zbór wartości jest skończony lub przeliczalny.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady WYKŁAD 2 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady Metody statystyczne metody opisu metody wnioskowania statystycznego syntetyczny liczbowy opis właściwości zbioru danych ocena

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 6. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki

WYKŁAD 6. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki WYKŁAD 6 Witold Bednorz, Paweł Wolff 1 Instytut Matematyki Uniwersytet Warszawski Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, 2010-2011 Własności Wariancji Przypomnijmy, że VarX = E(X EX) 2 = EX 2 (EX) 2. Własności

Bardziej szczegółowo

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji -go i 2-go rodzaju Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe 4.4. Momenty zmiennych losowych Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska Wprowadzenie Przykład 1 Rzucamy raz kostką Ile wynosi średnia liczba oczek, jaka

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe.

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Rachunek prawdopodobieństwa MAP3040 WPPT FT, rok akad. 2010/11, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Warunkowa wartość oczekiwana.

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAT1332 Wydział Matematyki, Matematyka Stosowana Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Warunkowa

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład IV: 27 października 2014 Współczynnik korelacji Brak korelacji a niezależność Definicja współczynnika korelacji Współczynnikiem korelacji całkowalnych z kwadratem zmiennych losowych X i Y nazywamy

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Wykład II: i charakterystyki ich rozkładów 24 lutego 2014 Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna. Wykład 4 Rozkłady i ich dystrybuanty Dwa typy zmiennych losowych Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne 5.3 Rozkłady warunkowe i warunkowa wartość oczekiwana Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska semestr zimowy 2015/2016 Prawdopodobieństwo wyraża postawę

Bardziej szczegółowo

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: Zmienne losowe skokowe (dyskretne) przyjmujące co najwyżej przeliczalnie wiele wartości Zmienne losowe ciągłe

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA Zadanie 0.1 Zmienna losowa X ma rozkład określony funkcją prawdopodobieństwa: x k 0 4 p k 1/3 1/6 1/ obliczyć EX, D X. (odp. 4/3;

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAP1181 Wydział PPT, MS, rok akad. 213/14, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Statystyka Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Zmienna losowa i jej rozkład Mając daną przestrzeń probabilistyczną, czyli parę (&, P) stanowiącą model pewnego doświadczenia losowego (gdzie

Bardziej szczegółowo

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Statystyka i opracowanie danych W4 Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Rozkład normalny wykres funkcji gęstości

Bardziej szczegółowo

1 Gaussowskie zmienne losowe

1 Gaussowskie zmienne losowe Gaussowskie zmienne losowe W tej serii rozwiążemy zadania dotyczące zmiennych o rozkładzie normalny. Wymagana jest wiedza na temat własności rozkładu normalnego, CTG oraz warunkowych wartości oczekiwanych..

Bardziej szczegółowo

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III. Literatura Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K, Wasilewski M., Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna w Zadaniach, cz. I. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa Elementy rachunku prawdopodobieństwa Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się analizą praw rządzących zdarzeniami losowymi Pojęciami pierwotnymi są: zdarzenie elementarne ω oraz zbiór zdarzeń elementarnych

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Statystyka i eksploracja

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń probabilistyczna

Przestrzeń probabilistyczna Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty zbiór Σ rodzina podzbiorów tego zbioru P funkcja określona na Σ, zwana prawdopodobieństwem. Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty

Bardziej szczegółowo

Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki

Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki Spis treści I. Wzory ogólne... 2 1. Średnia arytmetyczna:... 2 2. Rozstęp:... 2 3. Kwantyle:... 2 4. Wariancja:... 2 5. Odchylenie standardowe:...

Bardziej szczegółowo

Jednowymiarowa zmienna losowa

Jednowymiarowa zmienna losowa 1 Jednowymiarowa zmienna losowa Przykład Doświadczenie losowe - rzut kostką do gry. Obserwujemy ilość wyrzuconych oczek. Teoretyczny model eksperymentu losowego - przestrzeń probabilistyczna (Ω, S, P ),

Bardziej szczegółowo

Przykłady 6.1 : charakterystyki liczbowe rozkładów dyskretnych

Przykłady 6.1 : charakterystyki liczbowe rozkładów dyskretnych Rachunek Prawdopodobieństwa MAP8 Wydział Matematyki, Matematyka Stosowana Przykłady 6. Wartość oczekiwana, wariancja, mediana, kwartyle rozkładu prawdopodobieństwa. Transformacje zmiennej losowej. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 2013/2014 Wykład 3 Zmienna losowa i jej rozkłady Zdarzenia losowe Pojęcie prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Akademicka 15, p.211a bud. Agro II, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 2 i 3 1 / 19 Zmienna losowa Definicja Dana jest przestrzeń probabilistyczna

Bardziej szczegółowo

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ dr n. mat. Zdzisław Otachel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Głęboka 28, p. 221 bud. CIW, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz.

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz. Tematy: WSTĘP 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Próbkowe odpowiedniki wielkości populacyjnych. Modele statystyczne i przykładowe zadania wnioskowania statystycznego. Statystyki i ich rozkłady. 2. Estymacja

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. Powtórzenie. Dariusz Uciński. Wykład 1. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski

Zmienne losowe. Powtórzenie. Dariusz Uciński. Wykład 1. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Powtórzenie Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Wykład 1 Podręcznik podstawowy Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodnicznych,

Bardziej szczegółowo

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Komputerowa analiza danych doświadczalnych Komputerowa analiza danych doświadczalnych Wykład 3 11.03.2016 dr inż. Łukasz Graczykowski lgraczyk@if.pw.edu.pl Wykłady z poprzednich lat (dr inż. H. Zbroszczyk): http://www.if.pw.edu.pl/~gos/student

Bardziej szczegółowo

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka W 2. Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne. Twierdzenia graniczne Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 20.2.208 / 26 Motywacja Rzucamy wielokrotnie uczciwą monetą i zliczamy

Bardziej szczegółowo

Seria 1. Zbieżność rozkładów

Seria 1. Zbieżność rozkładów Seria Zbieżność rozkładów We wszystkich poniższych zadaniach (E, ρ) jest przestrzenią metryczną Wykazać, że dla dowolnych x, x n, δ xn δ x wtedy i tylko wtedy, gdy x n x Sprawdzić, że n nk= δ k n λ, gdzie

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa

Rozkłady prawdopodobieństwa Tytuł Spis treści Wersje dokumentu Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej 10 grudnia 2011 Spis treści Tytuł Spis treści Wersje dokumentu 1 Wartość oczekiwana Wariancja i odchylenie standardowe Rozkład

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne 6. Momenty zmiennych losowych Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 8.11.2018 1 / 47 Funkcje zmiennych losowych Mierzalna funkcja Y

Bardziej szczegółowo

Procesy stochastyczne

Procesy stochastyczne Wykład I: Istnienie procesów stochastycznych 2 marca 2015 Forma zaliczenia przedmiotu Forma zaliczenia Literatura 1 Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych. 2 Egzamin ustny z teorii 3 Do wykładu przygotowane są

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017 Statystyka Magdalena Jakubek kwiecień 2017 1 Nauka nie stara się wyjaśniać, a nawet niemal nie stara się interpretować, zajmuje się ona głównie budową modeli. Model rozumiany jest jako matematyczny twór,

Bardziej szczegółowo

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2,

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2, Wykład 4. Rozkłady i ich dystrybuanty 6 marca 2007 Jak opisać cały rozkład jedną funkcją? Aby znać rozkład zmiennej X, musimy umieć obliczyć P (a < X < b) dla dowolnych a < b. W tym celu wystarczy znać

Bardziej szczegółowo

Procesy stochastyczne

Procesy stochastyczne Wykład I: Istnienie procesów stochastycznych 21 lutego 2017 Forma zaliczenia przedmiotu Forma zaliczenia Literatura 1 Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych. 2 Egzamin ustny z teorii 3 Do wykładu przygotowane

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Rachunku Prawdopodobieństwa, IIr. WMS

Wstęp do Rachunku Prawdopodobieństwa, IIr. WMS Wstęp do Rachunku Prawdopodobieństwa, IIr. WMS przykładowe zadania na. kolokwium czerwca 6r. Poniżej podany jest przykładowy zestaw zadań. Podczas kolokwium na ich rozwiązanie przeznaczone będzie ok. 85

Bardziej szczegółowo

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Komputerowa analiza danych doświadczalnych Komputerowa analiza danych doświadczalnych Wykład 4.03.06 dr inż. Łukasz Graczykowski lgraczyk@if.pw.edu.pl Semestr letni 05/06 Zmienne losowe, jednowymiarowe rozkłady zmiennych losowych Pomiar jako zdarzenie

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka - W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i unkcja gęstości rozkładu

Bardziej szczegółowo

Matematyka dla biologów Zajęcia nr 12.

Matematyka dla biologów Zajęcia nr 12. Matematyka dla biologów Zajęcia nr 12. Rachunek prawdopodobieństwa Dariusz Wrzosek Zajęcia nr 12. 9 stycznia 2019 1 / 32 Zmienne losowe Przebieg różnych zjawisk losowych wygodnie jest opisywać za pomoca

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Statystyka i opracowanie danych W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Rozkład Poissona. Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i funkcja gęstości

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. dr Mariusz Grzadziel. rok akademicki 2016/2017 semestr letni. Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zmienne losowe. dr Mariusz Grzadziel. rok akademicki 2016/2017 semestr letni. Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zmienne losowe dr Mariusz Grzadziel Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rok akademicki 2016/2017 semestr letni Definicja 1 Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór

Bardziej szczegółowo

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A)

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A) Wykład 3 Niezależność zdarzeń, schemat Bernoulliego Kiedy dwa zdarzenia są niezależne? Gdy wiedza o tym, czy B zaszło, czy nie, NIE MA WPŁYWU na oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzenia A: P (A B) = P

Bardziej szczegółowo

Zmienna losowa. Rozkład skokowy

Zmienna losowa. Rozkład skokowy Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy Kody kolorów: żółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga * - materiał nadobowiązkowy Anna Rajfura, Matematyka i statystyka matematyczna na kierunku Rolnictwo SGGW 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX = 4 i EY = 6. Rozważamy zmienną losową Z =.

Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX = 4 i EY = 6. Rozważamy zmienną losową Z =. Prawdopodobieństwo i statystyka 3..00 r. Zadanie Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX 4 i EY 6. Rozważamy zmienną losową Z. X + Y Wtedy (A) EZ 0,

Bardziej szczegółowo

Rozkłady dwóch zmiennych losowych

Rozkłady dwóch zmiennych losowych Rozkłady dwóch zmiennych losowych Uogólnienie pojęć na rozkład dwóch zmiennych Dystrybuanta i gęstość prawdopodobieństwa Rozkład brzegowy Prawdopodobieństwo warunkowe Wartości średnie i odchylenia standardowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA. Zmienną losową X nazywamy funkcję (praktycznie każdą) przyporządkowującą zdarzeniom elementarnym liczby rzeczywiste. X : Ω R (dokładniej:

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa

1 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa 1 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa Dystrybuantą zmiennej losowej X nazywamy prawdopodobieństwo przyjęcia przez zmienną losową X wartości mniejszej od x, tzn. F (x) = P [X < x]. 1. dla zmiennej losowej

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa 1B; zadania egzaminacyjne.

Rachunek prawdopodobieństwa 1B; zadania egzaminacyjne. Rachunek prawdopodobieństwa B; zadania egzaminacyjne.. Niech µ będzie rozkładem probabilistycznym na (0, ) (0, ): µ(b) = l({x (0,) : (x, x) B}), dla B B((0, ) (0, ))), gdzie l jest miarą Lebesgue a na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA Piotr Wiącek ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA Jest to miara probabilistyczna określona na σ-ciele podzbiorów borelowskich pewnej przestrzeni metrycznej. σ-ciało podzbiorów

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Magdalena Frąszczak Wrocław, 11.10.2017r Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Rozkłady łaczne wielu zmiennych losowych

Rozkłady łaczne wielu zmiennych losowych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Wykład 3 Motywacje Przykłady sytuacji z kilkoma zmiennymi losowymi: Antropometria: wzrost, waga ciała i grubość skóry przedramienia

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie normy, normy wektora [Kiełbasiński, Schwetlick]

1. Pojęcie normy, normy wektora [Kiełbasiński, Schwetlick] 1. Pojęcie normy, normy wektora [Kiełbasiński, Schwetlick] wektor x R d x =(x 1,x 2,..., x d ) T wektor, punkt w przestrzeni d-wymiarowej norma wektora własności (1) kxk > 0, kxk =0tylko wtedy, gdy x =0

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa STATYSTYKA MATEMATYCZNA rachunek prawdopodobieństwa treść Zdarzenia losowe pojęcie prawdopodobieństwa prawo wielkich liczb zmienne losowe rozkłady teoretyczne zmiennych losowych Zanim zajmiemy się wnioskowaniem

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Statystyka matematyczna Wykład 5 Magdalena Alama-Bućko 1 kwietnia 2019 Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 1 kwietnia 2019 1 / 19 Rozkład Poissona Po(λ), λ > 0 - parametr tzw. rozkład zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014 Zmienne losowe dr Mariusz Grządziel Wykład 2; 20 maja 204 Definicja. Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Wykład 11: Martyngały: Twierdzenie o zbieżności i Hoeffdinga

Wykład 11: Martyngały: Twierdzenie o zbieżności i Hoeffdinga RAP 412 21.01.2009 Wykład 11: Martyngały: Twierdzenie o zbieżności i Hoeffdinga Wykładowca: Andrzej Ruciński Pisarz: Łukasz Waszak 1 Wstęp Na ostatnim wykładzie przedstawiliśmy twierdzenie o zbieżności

Bardziej szczegółowo

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d. Ważne rozkłady i twierdzenia c.d. Funkcja charakterystyczna rozkładu Wielowymiarowy rozkład normalny Elipsa kowariacji Sploty rozkładów Rozkłady jednostajne Sploty z rozkładem normalnym Pobieranie próby

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 3

Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 3 Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 3 Przygotowując wykład korzystam głównie z książki Jakubowski, Sztencel Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. Zmienna losowa i jej

Bardziej szczegółowo

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1.1 Elementy kombinatoryki W rozwiązywaniu pewnych problemów związanych z obliczaniem prawdopodobieństwa o skończonej liczbie zdażeń elementarnych bardzo

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład 3-4. Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych

METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład 3-4. Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład - Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych Parametry zmiennej losowej EX wartość oczekiwana D X wariancja DX odchylenie standardowe inne, np. kwantyle,

Bardziej szczegółowo

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03)

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) 4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) Definicja 1 Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału

Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału Magdalena Frąszczak Wrocław, 22.02.2017r Zasady oceniania Ćwiczenia 2 kolokwia (20 punktów każde) 05.04.2017 oraz 31.05.2017 2 kartkówki

Bardziej szczegółowo

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podaj przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ,

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podaj przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ, Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II -. Udowodnij, że dla dowolnych liczb x n, x, δ xn δ x wtedy i tylko wtedy, gdy x n x.. Wykaż, że n n k= δ k/n λ, gdzie λ jest miarą Lebesgue a na [, ].. Podaj przykład

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład XIII: Prognoza. 26 stycznia 2015 Wykład XIII: Prognoza. Prognoza (predykcja) Przypuśćmy, że mamy dany ciąg liczb x 1, x 2,..., x n, stanowiących wyniki pomiaru pewnej zmiennej w czasie wielkości

Bardziej szczegółowo

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne , centralne twierdzenia graniczne Katedra matematyki i ekonomii matematycznej 17 maja 2012, centralne twierdzenia graniczne Rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych, centralne twierdzenia graniczne

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład XV: Zagadnienia redukcji wymiaru danych 2 lutego 2015 r. Standaryzacja danych Standaryzacja danych Własności macierzy korelacji Definicja Niech X będzie zmienną losową o skończonym drugim momencie.

Bardziej szczegółowo

Kwantyle. Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p. , że. Możemy go obliczyć z dystrybuanty: P(X x p.

Kwantyle. Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p. , że. Możemy go obliczyć z dystrybuanty: P(X x p. Kwantyle Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p, że P(X x p ) p P(X x p ) 1 p Możemy go obliczyć z dystrybuanty: Jeżeli F(x p ) = p, to x p jest kwantylem rzędu p Jeżeli F(x p )

Bardziej szczegółowo

Centralne twierdzenie graniczne

Centralne twierdzenie graniczne Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Wykład 4 Ważne uzupełnienie Dwuwymiarowy rozkład normalny N (µ X, µ Y, σ X, σ Y, ρ): f XY (x, y) = 1 2πσ X σ Y 1 ρ 2 { [ (x ) 1

Bardziej szczegółowo

Rozkłady statystyk z próby

Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Przypuśćmy, że wykonujemy serię doświadczeń polegających na 4 krotnym rzucie symetryczną kostką do gry, obserwując liczbę wyrzuconych oczek Nr kolejny

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin z matematyki - dr Anita Tlałka - 1

Przykładowe zadania na egzamin z matematyki - dr Anita Tlałka - 1 Przykładowe zadania na egzamin z matematyki - dr Anita Tlałka - 1 Zadania rozwiązywane na wykładzie Zadania rozwiązywane na ćwiczeniach Przy rozwiązywaniu zadań najistotniejsze jest wykazanie się rozumieniem

Bardziej szczegółowo