/ 'Wj Tamdy, ~ posłmmie kierując..t;e ławie znajazł p$~ 1'abin Pei.się wedle wsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/ 'Wj Tamdy, ~ posłmmie kierując..t;e ławie znajazł p$~ 1'abin Pei.się wedle wsk

Transkrypt

1 OPU TA POCZTOWA US7CZONA RYC7A TEM Konnskf kohou z pó miion oró Noy Jork mógy cy msiąc pić Lonyn 5 m: W porcie Noym Ybrru zsek\v«srono okrę kóry Ji6z k: WMośc! póm:or mi!)joo jiró zog sie 30 OOm zos :reszo n Akoho kóry się n okręie móg n CENA NUMERU 20 GROSZY przeciąg byi zop!rzyć Noy Y m!fesiąc NR 24 SĄD DOR AŻNY n morercmi ś p prezyen Cynrskiego Wszczyk i Ryzeski byi już krni ięzieniem / Wj Tmy posmmie kierując ;e ie znjz p$ bin Peisię ee sk<zóe:k unkjomrjuszy net cbrkerysfyicmj uj sąoych Przefiron przy jśiciu n oe Obrońcy okci Szjcer: \ M ipouąiu Skiupini zj nsse $:zykują si skupieniu o ąnej miejśo kmpjifi o ycie o:skimonyh Ocz Zzneyć rh e mbo kioe kh g mpk koegó prni:6vii gp npyu pubzności pou!je zoro25 zjmują hikoie iczbie y po!"zc\ek o czem osobiście cm przyem o i kury:rz us kojden:ni PP nk zyorczyk ŁW prsy zpenio bi S7C"nie Je sprozc sz ph:e e so mem poiienu Oobue i k bo $o się o możi W()$cią opiem po o o ju hnegi po zpenion S goi 8 AJO P:rzeją jk yke n yeks:mhoniiu z miiejso prsoych pqoes WZbuująicyci semoję p yfoó npyoych nie kóie o rnk z gonym 4ej 4 WY WMC7Ą 0 iicmość ioz g rn ni Si szyskich usch e;n GUe)SOe N W$zyskc usch jfi >V:nie: J czy sprw bęziie qzoo rye ok"" 4 b WeJee VZ ey5 <" 2e e:i: prz:enesion ęze o :u! iiźnym c:zy b i _r b i J "f r; W cu \"O! h;; puu!czd n i nysei u?jego >enu J! f WALASZCYK 7 RYDZEWSK r bu zymego N pycie o opoe są; kury oczej?ni i nero c) s mij JUi o WCesnęgo :ink uoiy po n:ipęc się z mem i0ię ori pofi się iprziez rz! Pro scj jynęy u Pmką 4 sąo okr$jwe Cem krzi>ek zegn mgo ące o si U o OSkmioniych mu n( Są m yjść punkiu me o goz M zefo gmk mi nsiść UW n si 0JPW bo bieó Yryno i pó N króko ipue ym csem n H T}czsem ci kóry Mimo pr7jekonyująoe posy p sii p!jje zupef niem cisz N oó poicyjn:yich żyo rozpriją srój pogi ce grupki uzi nie!"qzpszy się choć mię iez;ino obrz że 0 osniu się n s m<>y być nóe Chozi0 mme yiko by mspokoić części n\:ezifoą rekość i choć ś ktekę ięzfonną przeorżącą posą siezącej śró pubicznoś z ojgiem rob nycb zieci Drobn bonyn o suchoniczych U rumecch n rzy ić cą u o ipyime szą jes obok y oskrżonych rzęzie oskrzonyb poęguje się z minuy n njbrziiej oyiczy siezą obojęnie n pozór u :rogc y OSkrix>nych Zeneronie sią umione znć i :ziią się nie zć sobie spry z e n rzy Ryzeskiego Siczą o Pubiczność njreć żony pierszym Bksperc obron!h i gosą Że z chię m &ę obyć n nimi :śyęieieki Przy z poeb Us O goz 9 min 45 ychozi są Wszczyk siezi biżej sąu Szczu iczn py grnoej mrynrce i czrnym skzie s o Wikoskiego Wiko si : :CZ; z h ;: zpięm ysoko po szyję hszuku skiego Korin Korokieicz nych prze \;ie W02i pns oyc v k Ae i u Ce ski:ch spo!c 7o muniiinyi z iceprez Woje ózkim i Miejsce oskrżycie pubicznego Uczesny srnnie gk z preziem N rzy m spokój oboję zjmuje prokuror: kmernr Teusz bo Wszczyk i Ryzeskego prze yr Zeskim n czee rzy i oczy p (rychoskl _ J ność choćk bość ki iun rzące sz ście przez ąziu e szpr n oh) 50 D"krżnn bj ki móią o ce enęrznej jk " proc r Y U DU obec!jy 6nie br!ricnie si$ nim oczy Jenk jkiego o roumor:oineg> śp prezyem Cy :i84 zju k skruch czy yko srch Gmch sąu &frzieżony sinymi kor skiego okreśić ego niepoobn ej chii kór <onmi pofoji pieszej i i W czsie obierni generji osk Oczy jego szukją kogoś śró pubi Łę eksperó z rzy Br&p:ni kieruie kiom Rouou sy eigm Ffenkr i S Huricz u beij czności i spoczyją reszcie n Po Wszczyk ośiczy e by krny cie QŹJegO S\oego spnziicy i ięzieniem miesiąc gy jd Qry sęipu sugcz szpiny nie zióz powie:rzo Aę <ojś6 o q z gusk nych nu zok: o mpirni ecz ro posiczy kr s4r ży je ogrozie pu Z c6 ey byśce Uepo się Pnie fyj przeoniczący sąu WBks śioe biją szekie n)tch rzecb Nie poożyem zieck upr Mosk 5 mj ziono szyskie rymy i sobór zce}{ ni bo ie chciem J nrnuę mói ZZei o pr\\ for!!ui np Prs sońieck ychoząc n U z Łry kijoskcrpeczerskiej skr mo : hrmii koq\req rom porzą& krmie poje szczegóy z memorju no pyy z ngrobkó 7 ieku skr cą prę proszę ysokiego u Poczcie onisko kąc eb ociekiiący myem n rmio Torzys f ochrony Pomrukó z<iono rón:ież szyskie zony z A byem ukrny bo myśefi e $ iem prześciero :n niieerpiyi N0iennik sinych przeiionego mom ieckiim z zonnjy :rski!j Znmrnny Jes sposób Jki okrmeuq?\ju ego yruk ze zhvki his Drugi posąny by knrby kbu orycme KHo skuek b:rku ozoru ny jes pomnik bięci W> z mie rń i :ekkomyśnośici :z siy się upem rz n Dieprem zibuoooy roku sęcznym ięzeniem 853 Zoziee zczepiii qug sznrur o zomejó W chii oni numeru n m MemorJ:i yiicz s:zkocy yrzą gfoę pomnik i żą po nim n pompog zone osniich mieshicch W si nk obfmuiąc bronzoe ozobv Pomir szynę p przeoniczący ko6ezy ew gin0hu &ąiu pnuje oze&mine cekwsię pnie (órych n ym kszorze skrziono szysikiie mo :Jeokronych vróśb orzys czyynie ku oskre kóry cą; Me nie brk kóre prz)!cho2:4 roz pyy meoe z cmenirz śró! kó cx;rony pemnó sznur z<?zie} enicy Bxpressu" mą m J! rych by:o użo nykó Skrono ski WS cąge ne biruy zief n ;ro)c nery 05nim korem r szchev mek>e cerki ś An pomi!ku UQzieje zcimuią os:ie o 4:e i z u Aor:rej mosferze su:ro rzej z sobom ś Wozimierz skr Z<ioby :e2iono zro:knięem u:ce pócię roem szyhk o niem ""!ep;yszuie! """zme JeS reprezen on : Ar Jjb Oh?JJ Prz mchm kirdi Bieinne iodeii Koiii ioie[iei rekory U kuurch 7

2 Sr=2=E_X_ RE S_S_W_J_Ę_C Z O R Dzic i fige rysó Lure rysycznej n groy mis Wrszy Komr n smyczymrz ocią_ sobie ucho i pc"ro mie z póśik Mr nur" mrz CeZnne i życiorysy Jego ojciee bógy bnkier Dego Ce zmęczony zsną pojum zih> się znne móg moć soje jk mói moe rz z :foeem up n ziemię :moyy" pr7;ez nikogo ey uie Nic zego mu się nie so e pouk uinne gy nmony obrz nie sobie co ko ie)\ pośki A mói spooąf mu się yrzuc go poprosu ern rzek z irycją Ceznne że prze 9kho!!rzeb byo siezieć spokojnie jk Brzo ucieszną hsorję opoi Jbko enże Vor o sem pozoniu CeRz sny już óczs Mne z znneoi o porreu Mrz uso py Ceznne ironicznie: A cóż przyi porreonego n foeu n y goouje pn coś o Sonu zpne sokiem pójurn: kóre z poou zej kon mrą nurę ; srukcji grozio zjeniem się A k opr impeycznie Ce v ści oznczją się empermępem qhi 0ęznrie nkz semu moe znne Przygoouje grnek z k<iry ponosi ich i si syucji oi zupeny sjkój i gy po yg0niu O ego czsu nigy już o nic Mor żiych i humorysycznych " kiej męzrni Vr 2enego rzu ue nie py_ Ceznnc Jeen z njiększych mrzy hiszp(sk:ich Goy órc Cprichos" i Dessres e Guerr" ozncz się Okunieskieo krekością Jko moy mrz przy by z Hszpnji o Rzymu gzie poczę o mu sie nieje poozić Tuj zko Znkomiy mrz pojski APOLJO ch się pięknej mniszce i snoi NJUSZ KĘDZERS< orzym n 2roc ją uocą ykrść z kszoru Okryo m Wrszy Ngro ue ies pk r )nk e romnyczne zmiry i moc(! szą kór mozonem życiu ry i urbony mrz musif ucie i sycznem spoyk ure k _gubiąc nieyko girę (kórą jko fi sznują się hiszpn zsze nosi ze sobą) e i inne porzebniejsze uen sy J " i Niezyke oryginny by poe ; Prze kikunsu nimi r eszo frncuski ((znkomiy umci romn urz śeczy jenym z hoei : Kr yk()w nemieceh) (Jerr e Nen koie osobnik kóry po si z i\vp on rz n finy 90mys Kupi Ryszr Wio Romn ŚWA TO użego żyego homr przyiąz go PfLK CZfTWERTYŃSKJEGO n smyczy i k przechz się z nim; Jk serzonó reszony by poniby z pieskmi krok z krokiem; po szukiry przez ze ojskoe jburch pryskich Nurnie poko 4C!zerer 9 > u nsępnie j<ko ;so zbiegoisko gpió in JA; :zawadzk przez 5 p n Leg si mieszć się poicją Ząpro i przez ozi U szbu gener<i o :zony ze sym homrem kji:«rn:c zego osfiono go ro!sk sn srju e erv mny sie ę WQ u okręg Krk9ic góe 7J się czemu posępek jego ą: ;ją z niezyky Jeśi "J µipwi srszym mom ono jes przh bć się z obnyiymi pieskmi czego jemu poecie nie 0no cho fkf po bnmze z ŻY"W homrem? M Vn Gog g:y przeby: ies ze sym przyjcieem Ongin 8g}e poczs moni W Pr \ Ponn brzyę i ucią sobie Oy przyjcięe zbnżoi iekich uzi przeeszyskiem iekich rysó pene s\ zyke opoiń o ich zicie i <> oryginności życiu orzysriem Zpene pochozi o są że ryści jjo uzie niezyke rżiw:i i J yobrzymiją sej yo pene syucje życioe jc momencie ię znjują i se ygóronej częso mbicji chcą prkycznie" i z umą o_ ych syucji się zsosoć Częso kże mym ngres biskup ks Pepinie Oszus roi } ksici _ Vn Goch njspokojniej pooy się n óku i zpi porz: "* mio Jes by bez uch"_ ego u:!9 eczorv Poro se qcęe mie z Pó 9b ór spok k CbO penej znjomej ske e ky" mm& ie ą u fnsyczną egen<ę s W Peone n PoioiuJ o<n>y się necfzieę Cfo go m izysbr gres ks biskup Okunieskiego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ==::::iu7e z fiipdpdrni8jszi iwekm zikiem by m:ri rn eski Cezmme Róne h_umorysyczne :hsore opoi o nim sej książ:ce pryski hnrz obrzó (mrohn <ie beux) Vor Vor boiem pierszy począ n serjo" rkoć obrzy Qeznn i kupoć zą bezcenby póniej sprzeć je po Jikązię są ysięcy frnkó Ceznne "ogóe ne ży ze sprzey syęh obrzó ecz z uej reny }órą pozosir mu "!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mejsc k reni sporo "b k ODSOrCJUm n oemu US ępuje N;ięz njpopu}mie)sz re: n spor"" SW synin MiS<> S_qfe yr: No J zos SfP?Je:>; ronsorc!jmn boemu k!óre DieJSou em posiw Jks ir pcz rueb! Tr : j się i z roą ego gigni" życiu 5Poioem cbego śi ns<ww szerreg spomnień o y ibinieh zocih iro:reginych n: jego renię mię 50 rzy iez o 8mJ ku ichy oi rozibióej pubiczmoś Tik i_ęc mimo że jeen iohry cios Sin pó$!by ry żoogjer krinę eni mecz skończy się bez re2i:u gyr: k oipiey f>ze<pisy b BmCJ c nczvcv i pr n So\VB _ : Loie W i!rszie Częocoie Zierciu ą osnio by zjęy zrzązie óbr Zkopne Pojąc się z księci kóry uciek prze reoucją z Rosji yuz zszcz o rysokrcji zpomogi i ierzi że kończy suj imn Krkoie i n krkoskim i ieiskim uni co okzo się nieprąą Rze komy książę siezi iuż ięzieniu "fz MJfffiej enże Sun Wrszie i Zierciu z oszus em po rz pierszy ne komisrjcie roku 882im zy ei zo xyiciu Z0y by o prru N Mm skzie poiezi z: smiosc ry _kiem ze ;!{ VC"zySC!e pr\iją :u bepocyj obecny n meczu oficer pohcj sze W SOWUJCkUJJ nie eeze bokseke one?oem _y n ring i przer kę obie 0 y ipn!y osczęme ionię kkuze cie Miche obec nieprzyomnego Sę<NoysąQziym H?mcm; pos y uporu e oseg:o yniós go: sią znc;r;n: :ośc:: io US ocho z reny i zić _o _ ;:re:nych ks Użiąc sę z pokirzyzon_ego M h _ sf Tkim snscyijnym <ecz róncicześc e sz re!wu z UJnem Soie meski Moskie r }) Łk b M przez 5 i orzyrri r<o reszcie n przcpro ; &e opę e \Wyń spo mem y 5 Z spis cu zozemco mepos 3ą isori Sq Gren mecz męy Su ące po Pryzfi:m ze czyi ze so cych?byes so"7ieckiego: :_ inem misir:rem śi szys:kich bą n goe pęśi rzz 3 oz!ny osp en ykz ze hczb kich g i ngikiem Co:iinsem Suin cem rozeszh się ko neps przyjcuzoziemcó ynosi W: M?ske oo mi z znie pokonć sego przeci ciee 9 7 ys osob PrzouJą memcy k;p_ nik ciąiu 4 run po 3 miin k W nozyicih czsch ho 90 Ych es Moke z }6 ys osqb rią giyiż in>czef e:ug umoy nie orzy r n reme Mison oby się rek9rosęprue z oei ią :chm_c7iycy (5800 my żnego honorjum _y mecz 40 runich J?ęzy unczyosób) pers (3 ys) mm " J v" Juem Bhng Nesonem ruemcem z ObyWei poskicj:j jes Mqskie : M is;ii: śir jenk niie z róbi nic merykinizonfm W ogfrem Nieive!ug o spisu 68 osób Oczy\vjś; iem Aiepi:u yż ngik un os ogony Wpfos cis rni ki y cyfre ej niem pokó k6rzy ;onie przez 2 mioo zemię się z rzym en osni śi4?żio" i zyoięprzyjęi ciycso soieckie ; iwm!w: rzie porzeby k się n Zie iżył Sm ki zgrnico r:: ; soicy :::z:iperi:yrj:eqr!g Krkoie rząu uzyskć Wrszie r 926 k uznni" jko książę Czeeryński Ry szr Wio kóry zrzek sie oby k es rosyjskiego i przyjmuje pos 8 obyeso Wymieni9ny oszusksiże ny się ściie JAN ZA W ADZ< i es synem mchr z Tr now: zś osnio zpuści broę inny _ sej fizjognomi_i i"\_ : c DO REKM GAZETOWYCH CEHNKOW PROSPEKTÓW Zeci fooqrfcrrc ie! <O reorooujyi RYSUNK QroJeky rekmo"""c yo C)nc z c y iony ABORKENHAGEM : ioódżpiorko:;k00teuh"2 ;

3 EXPrES WECZORN N szosie f oźnic Pbjniceóź zerzyy się z oze broęrn Szofr Sr3 "\v u o:kocmsego kko rnni; konu zbio Nie ząy jenk ycof Ló 5 mj W gnju ąnegąjszym gozni 3ei bezpiecznego rn po pniu n szqsie prozącej z P bjnic o iozi yrzy se k srof Szosą ą kiernnkn Łozi pą z Łisku oz nony buekmi neżący o reprezencji broru okocimskiego Ło7i przy uicy ooej nr 7 Mniej ięcej n pooie rogi z P Zpiem jk się en chre Z:isz e o ies Qr<kc ny m N sukruę srczy 3D $on n:zyw i nie zqm efmeoji e bjnic o Łozi oźnic zboczy z szo eżei mi J :Pr:i zgr n pefo!! o sy uif:zszy Prze sobą uq i sy oych sząc z yu sygny osrzcg"cze ru No o mer JeWe koszue 50; Ją rne se przypomnę giego smochou oych? " _ się z e D oeho(y rszski 6z ki przy munfu se zerzyy sie z obą przyczem mro oskoczyo bok spc cym cęrem n óz broru okecimski Zróno óz jk i smochó _ zruirmne A nieśf yko _ szofer orb obren ceesne _Of py ob ronie snoiące Wć brq okocm skiego óre zosy zbie PoicJ (JW oy ocbożenie i:nee ń ceu mkoe przyczyny ksfy Szoenm o n spsno proo ky DziB)e gnechu

4 EX PR Ę SS W f CZ OR NY:""" ą n more cmi ś p C nr e o ie o goz 9mej rno obrzymie zineresoynie czą się ziś rozp zbuzi Proces zi się giz!e przyieri!ł mies2k oz sesji 9 ską przez ogró n A Ko SiBrfnJny f n W niu zisiejszym o goz 9ej rno ze zyke yjeżiż z omu pomięzy ściuszki i ej Zchonią o Cegieni iuj U r oznoc zę si ę s::z;;e Jiffęg rym 0<bnej gzie poórzu omu nr 3 _ 0 rc o 67 gozjiną : b """ przeko rybie orźnym rozpr! b ku ib y"o N rn zzok rz LO rne ziny iv : ie rę::>e po ne przy przeuu0 so my poczl k " zbojcom s np prezye Cynrskiego 5 ik y: J S"O oe) u cm pomziej v mu pr zez pr ny zczep;i prezyen brmie P_onież szczegóy ohynego mor rosk nieczyikioeg o prosząc 0 prcę PrezyJen otzek że óz przeien ręzon! rzuci rnę ugości 3 cm 2 mm u by y pone pzez ;ekóre org ny prsoe forme osc cboycznej przehieoi ą ukośnie or 66r z pr kie kesre zf si mósr o?sępu omu znjuącegozsię nprze c omu nr 6 zy u WSZV " "" " b "r k cz ęs o (Oc mescs ej PO Jcmy 2!J!eJ ó eo orkoą rozr:> po cie obec czero u s:ię!ni nsępne nosr noz ugo / s "" i" 2 mm o brzegch śroku n cm "e z upeibr _ so e przy : g go znó o mqgisru 6rzie omjmiop r cb reg z o e ug zro s ()uo)sio z:merz pope;uc ó;yz /5 h h k nyc ne uoryy" mem pircy ze mu no po crą rue mmm romyc c vv Nsępnego ni pino prezyien rzu rksom J " W niu 4 ien! 927 rokv pre hiegnięych 4 o kąch osrych przycz;em Sf>O oiszr się pozneh z;e ;" zyen m Ł9u Mrin Cynrski górny ką ies n przesrzeni kiku mii prze je&o omem i znó ynn rue zosirue posnoi rozsc się " J 0 m 45 ze sojego sze z nożem O chii zbójs Ryze prosi go n WeCżkch :i :WOroni b z mieszkni mieszcziceg0 sie n 2 pię j me R: ski;o nie izi k k ocorn Wyuorązy 5ą A omu nr 4 ;>rzy ""f> _:zie!" u \ n :ej by się pynn kre przy oierniu o u ze ene JJ o e c prcy Drn 7 kieni pokorrrsrz p rczy en o moi n e orrą zek i u o"""em PP Jmy oczu!sznej ye sę cmmn p yn " " k o rrrr rno"o" 0m u prezyren :ni uc sę uo mgr;u i n rre kórej zebrno 2 i pó ir oi go Wieząc ze Cynrsk i jko prezy Yc Mim przy pomo"y s:zy ogzgo z;niern cię poem r Soovne)zyk rz z icznymi użymi ecz uźnymi en m móg mu ć prcę nie chci y::;j r:0 przy ępu Y posnoi n ni:m się zemścić i zbić go i meszrnący n pięrze ego smego o skr;;;epmi 00 szrego W mi ei;cu opioi jącem Opisne:j Prnecem jenk zmierz się porzić! PioiksJciJ po 7He mu ychoząc ze ego miesvkni f;!ysz onoszący s:ę preru przer rnie orzen pobiegę mią n z koegą snim Kzimierzem Ryze! ooru ru 9 WhLm s posernnkoy Afrcms Pospec o:n z Oe kb " Dr SoJoieJhy krzyk zoiee p:zs rzeni ie Kosc seurnj 2 Joo;v s Jrn i_r em z ąego_ o Vvg z c{ koez:nynn oiu m 3 przy u Zi bi ei rk z rękojeśooż ciuości cz; ny s} z e"" knik 0 h \pr f k; pos;f<; oor kiszhem iek:os zrsci v; csi? Lg!nicki:n kie 5 30 i pó cm 5 y Ryizesk chc:i vmc p:oicin erne n 4 5 s Oipmu sic ooe) cią oipoący rrue zenęmnej Nsępnie przeniej ścirie żo z co zos skziiy przez są n pó r cią okręconą rokiem skorznym \Le:ż Pireo/e:n Cynski nieprzyom ąk części oziernikorei sier ięzieni później prze 3 miesiącmi ny rzymic eczkj po ychą kohcy źoą k ioc:e n byo z się Hnioy oór ugości oko c) 3 nmi jego Wrszczyk cio z cm i ki sm ofu r ścinie przeci j Mci posfor Amn z jego ziez:nnfo i)rocze!ie V Zeszo: Kmier:z Ryize są:zie rozipcm ph br r So egej j śroę sk zezn pohcry sę!z:jmu secziemu Kn u rny biegnie ej przez ikn Hnczyk o?rg ku rnę W rk OóZ ego smego nfsip0k ;sziczyk 3 się z że m Am c:?k2:y:"n pen"sz J pomocy ekr kę zofrzeoą nrfijąc n orę 3 kiefoi ieczorem brzuszną n yis okoś onego brzegu! Ryzeskim n u Aerkisnrokiej gjcyiż ob] prnc oh ko robohcy miej GeJ MMJ; Cynrs ki scy pnzecini j opowiezi mu o som zmire nie WJ?ezmszy m so zm;;:r krę4!u ęzioego mfogo rnbi:nikó Ten oirzek ż:e i on orzym k5e obj neżie[i o ziązrkiu prze o 9ą nieco ukośnie piozosv:ijc ąski oczekując \Voznic chrześcifiiiskick no!ek ścinie po sron:ie prej yś o iceiprezyien Groszkoskie prezyen usysz mem r 7<k v prcy ne 3 k ; óo omoę UJzieieniF Lrzymć WiązLo :oouzne przenie for<»6osun yi czsie kriz yk brmie J iszc 7 n e?i spo OK " b k " " " k; rr kz mu iść krść" A k s rceprez;yen z o Ze J i z J { cs oso!ii y ym mrejscu przeęe ies iy;m e sn ro i ei s zczy \ z u bv rż k k b i e g z ihrmy i p0hfeg ku u Arze neroiirh y opgvr mu że by smym icrun u co nczyni orz res c s ru ięc k p k " _ u k m! oiou sh onę u os iej nie u Prcz Cy:n[skiego spri or zy Z nnu zromc oruec _ i i eccz irk me p W)Skoi:zyo kik ooiób :m!< " pzy" P""f"V m k C b" i U krooi by en rzyczyn :; erc ć k "_ ": 0u "" m 6:i sę żje z ią yn S ego nenrzny fr się z!\ rzyn ume :rąiceg0!! srępnrego ni prze pouniem kiey h Ryzesk zgozi się pomoc p ( b o szvscy snęi i ptygąi!ię mu ym oeu m nie zmoroni Cynrskiego gyż """ Y MUS/;!eJ sipoo oiy prz me ychozi z omu r:zecęceekoriy i::;ecch? op?w i siię okć pomi<><zy &oziną 8 Q mb zość n eceprezyen Grosz m < e < crny Zi:Lncq nrzę Zem Ou WS ;:U omrjj fi n Pou Woności prze mgisr!m rv:sne z o oerue SWOi! cz_ khu 9 U J g"y _ sie p:rcy uz z<e W n ącym nip norzem orce n ro i_sczy j i;o sońzouej rozmoe Z pomocą ogęzin miejsc pr brzsżną chrker rny śfoczy o szyso Je<iJ?O n: ocym z mch ruę sęps usono że o u Anrzej em że rnz zny by z ość znczną kup klep przy ui Noomeikiei zms nr 4 ehoz isią przyem są2ąc śó n kirę (p ej srome zrz skerkiem) przez brmę omczoną Wszx:zyk pokzy prz}goosię io nęrz brmy poczrem PfJeZ e<j OSipie órż (zig\ęinfo inne nrzęzie) Zy nóz 2J 450 gr z pen ę!zy ny jz nóri ie z foeij Sirony brmy neopifrzo me bęąc yiciąiinięy zoo jk yby mnyoh y zpo ; nie o W!O"V) spoiki się n Soso WZ<niieioioneo po brom k"óm cofnięciu jeiszicz rz W C2W7;Łek 4 J:i;ni Ws:iczrk ne rzimi o nieco p rzieisinrk khc śchooej W gębi pohnęy "Opiero nsęipe "Wycinnę rzjeci s;pokh Mę n uiz;iiomojem sępego ni rno n Pou Woności m0soo pciszh n u AnirzeJ oczek:u przie Mre ego pmeis!oo!k n WJProo Op!Lsnego y z rny ur; po:zy by : c jiąic JPrzie omem m 4 poru pre;ybg!ęme smiereny ejści znrju!ją się poój!ie rzi pro "JY OUJJU po u r """ "" e n: JeSZez _ J"""" o R J e przez u: )!ej:i!kow!oz uie= mqgi U!i<WJU per :ei0 >o WJWąoo J{Jiey ki00e yerhy esif o przyn!em:oe prziez Ryzieskego uych prę chi po okonru go poruszć W hez:pośre:ni"j eąsoozie proo o ki i s:ię n ;L Anriief po cm zie prresionk isi b c ziri0bić prę kmkóvr ne przeisfo :rz:i po prej sronie zz SH z prezyen mz o:np:!ują się rzi oozklone nie:zmknię krzyiczeć pomoc ekrsk ne n s:ho!o;ij Ry:zek przy sobiie om Ryzieski mi _ ioące o kii:ki sic hoooej Część vchmisfo okzby się bezsrin rz;m kki scho&ery Wiszczy sf n\vproo ki3< schoovrej nó kóry pkzy WszczyrfooL pr:resfonk pob rzi proizą OozekiJi pr7esfon:ki kjbki scher p:zjesimnu H mn cyci o pter eg ku Czy R z cnimi o RyizeWRc ukiryy z rzimi i Drzi kikii oovj orec ez!biegy;:!h DU:iniiPuo: pr ck2ici preroie Wfszczyik sojąc prionk Wi nąirz rpzeisionk orzą ro:z:j pr Po u&erniu ropieó n:es2knm; Ws:z;czf nie WD7:i: ym cz&e W[s2Cz yk by rz usę _J <L! m k!órym pi RyJCW6ki sojiąc ukryciu mu c 6 2J Pocij Seicz z krużyn rzie ohoniie ukr ę hroże eeu n czee o h! _: n: by zv oibok rmri zmknięe n kmkę n kom Sniem Weyereun }n: J e s u _ J UUi o!pos7jukiiń i ywip"zys\ąpi mij4c rxy sobre om c przy ioc o pomięzy nimi zmoy pozosć ruesposrze;onyn :nnsez oso ó ce mmpufoć ze! ą :? To eż nocy n 7 kwienń by ycoozą_oe Jki schoj po Wiząc mieszknie zmknięe n zszie ofrnmnu!ch koifjjm"on ru :yreisb :ue J>Ozy ikiiegorprrez pres0nek o brmy suzącego clo my kókę pe:en by żie niim nikogo niie ko":iek D:Z " 0 D c Wo m po;zią ięc zmir ść coś nie _:z kpro oące?_pr eroego nych infomcii riesz:on"f! i m niforns JeS<zce n PiL u zyik W nne"rziny Am Wiszc;k kóry ko i7" sh ZHięe iek { 0 z Y80s n:? poirnzy on szc o przy :OCj:ąc sobie spry co bęzie możn r mqui ący SJę uszkozon:y neis?ny zie sobą noo J:iugosCi 20 cm zbrć Nie zicµy rzi yżyć gyż pzyzn się o zibos n mc niemry skobc JSJki0zono osrym koń n schoch y się sysizeć kroki sę&ie! ()bosiieczny zikońcmony pnyem 5Z!kozienoe o orz śiee ś i yjśn po:icji później ho! Prechocb:i jkiś UJCXeń Wey oez ek i h oem ry gęhokioh igrecień rzich O śicfrzemu co n!sępuje rec hm się WJszczyk że nk z eg() nie : W kieniu b r zos przyryęy o ik \Jcz::s prz;y nikch! r:z znziiione J s "Y"" c bęzie n co RY&eSki c;h;;ricimizy go p:rc;y przy roboeh brukrrskkh mg is 0 e ykzuiią ż z rękę orriz:ek!spokóij się" eru m Lozi Wskek niepoinu c:iepr skiobe usiono Po pr chich y się syszeć n neprez:enem sichocxi zie scho jk:mm osro końcmnym WrzęZiem men z ozorcą e rześniu ub r ue ohji ne Juks uc:ien W szczyk?syisz:v schoch kiroki Wszczyk iskz że ukono!fo i o obecnej zforie omem eg0 krok en:eromu pore o Prezyeni boiem on yko gio zn b pireroy kórego rzi zo Pffiouie: z p!rośbą o prcę zrc się Gy Prezyen schozi z osfnich so sy uszko2jo!e n o Binem o inż Ziienicoeg Mysk o y z;i sepem o siebie pni W fszjczyik szepną RyizeVSkie:niic z ego nie bęzie" Szii Knec Sk się on zie knzoji zr;pis się o ziąz ecz ym ruomencie Ryizeiki sy mu by chyci Cynrskiego z rękę mejió vci z ;ścem o ku ecz Wśzysbko bez skuku \V/óiczs piosnoh prosić icepire sząc iocz:nfe e so p!o :Z rę on gio n:&gnie śc u Aninej i miieszkm Ryeis SKoczy <o Preni o ki pro ópi!e rzi zyiµef: GroSzko:skiegi0 o jkąś s kę moonym uśskiem móąo rzymj sięi W chię poem gy schozi chyic go z oiną ręę W TngieJ by ipricę i ym eu przesi:onk Cyrrnki oez się rzym4 się bo i eczk) e:nocześme Wim się z nim rźykronie Bm 4 bm U:er pne J(o<biną Z i N _ : Co zzn RJZVJSk P bfi!! in orzy zeznn izbzyk k;jku zi szr skfepoe n fronoe rzi yne z! o ms:nki n!cucz i km!kę i u s!ę o choei ony prm u br Kiy poróoi J)c ibó?shvie Pezy iem kó&:i n yinyoh &zch nie byo r;:kobe 6kz się rn&jęy górny ryigc ookoiek csunięy Wszczyk pchną brzuch riz mg:iisroe nsępnie brniie cię " ;isiuną się n schoy \Y/f5:z;czyk zrozumi o jko oź KiOOy Prezye OU zie mies::: foeprezyieni bę 0 ieby osniej chii schórzv! zcęh o?i uciekc: Wsz;Czyk ""!!u późniire je;go mieszkniu PrreZren nąze rzymjąc e ron!ku Pork;nvskmJ Ryz;e sk s omó pow:2ią Wioeprezyien p"zyrzy szybkun krokiem suronę A Kosciu on i szki W A zrzym o jki pooe>n koy ecz po zi:eniemu zie S"eiszy po e:ktsw0 psc L i z!hirci go Dej bez przjeszkó: osf się o h pcuiuą go nzem O:\ę D"uh P!zyszr mu jenk mvr4 e ni icepeeyieeim jesi jeis:zio pez}en iz:qc e pzyen p nr schoy mu Nóż scho\v n puicu biskjo omu W"yCiąg:ą n;óż i począ ciekć kie \\iocznie jeink kboś njpropocnmkń óry ou r<!p"on o gyrż nie Chcą<:: iro2!m!óiić ię z piezyenfom run u Piiobikoiskiej skęci ą Uii orhruiej zie ykopy :: y;zień pr 2ih&jSiWem 2 n:y cę W!P 0 brmy omu nr 93 ZJją moż go hyo os:miikć Wszczyk O chih zbóijs mgisrie nie zos jo!nik pnex J po i rmci je ufi o uisępu przeey zmirur zem się n icepreeycnoie Groszkoskim \ sie mjoy się ne!\jy pmniume ogóm m0!ci o 500 z meszlkij zniem ścicie n bvo oo kść Omin k6bk zniezion 2JOiSm przez ozorcę omu br 0Qego qpy Ah e\w!i 4" WÓWC7J$ oe eij ręce eozikę Ryizeski mii Prezy<en z prą Wszczyk rękę skqczy pm:ez pi n poórze po ięiooj nie izi

5 ; ; ; E _ X g_ę SS WEC Z O R życie Oebri sobie z nuó sr 5 ;;;;;;; CASN O W uksusoym ucie zneziono rupy Bogy mryknin zszq/i nprzó sq nrzeczoną poem siebie Poróż pośubn W oegioo 40!Wemró o P Mis5 Mon Robe"s zpowi się! ryż 5pokno prze kiku ni jnko śien pfn isk o!nohi isoący n Zbocziu rog cinieh em mf ysąpić z koncer niu gu:py irze ksznoycih em Pryź:U \V/ ksusoej imuzynie Sipoczyv M ;rehh i Miss Robecs by[ zrę:ze i rupy o zimnej oni siemiosrzoy re"foer Pooem śmierci o}? moych Po uższyich bnich usono iż byo znuzenie i zniechęcnf EuropejJyii o A:mcrykni zmieszki o uż czycy obierją!mi Zycie 0bie poego czsu Pryżu ojennej z poou biey i bezroho Ameryce corz częśej 2Jrzią się Moy czoiek nziskim J"Ujn ypci iri niu p iuiz W objęci Mereih pochozi z pfryicjusro śmierci skiej rozny noojorskiej i by nipisyich:jrzy merykńiscy okreśii kiem gener Snivn Mereih po h o k k b kórego oózem vuoy E cepeni syc r ó o c mro ę pocniozącą z pr:iiesyu ropie piersze oziy merykńskie Gyrby yróny się róinke fin:npieszące n pomoc Fr!cfi S!Oe obu pókui byoby 7!roiej n Pserk rgicznego smocho! śiecie pmonsrum &! V i By o prc nieco osobi n Mnk rgenyński obis: inik Pooou mzonk rego mi e\\o yko oko po ny pjee u rąr nbs {)Omony by cyn0brem ucho ur perypeje miosne i eskie ujny my króce fimie uóbiogrficznym SA UO niezyke orz jej T\ KTDR\ DDWr &Mi WMW\ BZ & _ Qi&&Mf 4 nie ob czy mszkr? porre pni Giuso kóry * 4 bęzie yśieny kino erze CASNO" mryną osonięą nogę porsy o mrsb fuujrysyiczn go nie ono ekce2yć Niejki Anzem Gi s:o rgenyńsk obszrnik zmói Nou::hjum porre sej żony u mni:ieg ::> mirz E"Yr Koh Z cenę 0000 mrek memiecich iqi rysi mimfowć poobiznę pn G inso nfrnej ieoś njmo "kfsej foi!ee i reemi frib?ini Tk 0;pie piśmienn 2g9 Po yigoniu prcy pn Kiroh ukoń czy ZJieo i &cs je Arge yńczyko kór O SS Nieo yko fuurysyczn y ąż nie chc: pcć e mrz ygr proces Prze sąem Mo:r::jmm oczy ię prze kiku nimi proce3 ;kóry o pxozi o prokisyzmu śmiechu nie nieckie Aeny" i urzęoo msir i! njmszej n;oe nie so n przegz:koze o ch szczesc Oboje byi mozi zmożni śi Vy ciąg o nich rmion jenk oei :rozsć się z życiem Móre iprzy czo ich ciężrem M?io m! 23 mi przesrze bną skrioń 3 kumi obok niej siezi m!iwy mozieniec śskjąc k"czo njrozkoszniejszej; njpiknniejszej fimoej sy przyponiniące mpią sier zmis kpusz! szi rys n go ę pni Giusio cone obieszooy bn nmi Skoro rgenyńczyk ujrj ką poo bi znę SW j y p psiję i niey ko omói ryście zpy e uszkozi póno zrnzrując rmenem irz mżoni A"Ty& yoczy proe"es ip Giuso o oszkoonie z zniszczone zieio i zipę z porreonie W czsie rozpry yori się ys koin kirej :ns 00 czy iiuryznn :ncjży :uić 2: zico coryi mó czy? keirunek rysycz:ny gony zkobey czy nu mcif zmrii snoieni FUbryJ >zycięfy uznny by offc 7Lcn:ii miss Rmsooe z Piefi Miss Bker sorzys ze inie z szrę p Gio picić u n" siię pru ki&u ygu!rmi ścii j po się n; SJ!JCZY s z piorre!! zony obosuęi! mipią sznurze n szczy 40 meroego komw::vsokoś kon!w yoosi 43 mery 5forścią 0000 mrek n fbfycznego mem mss Dorohy pob merykński ZnZszy n: h<:au u rekor!is n kroiie: Zn%sZJ sę in SZCZYe rozejr:z Wzym k<jbiey oego s sobone po okoky b ponie:o WSp(>zomic Nieh uco00r sieni& eiu sego zycięs 00ńzó yp 7334 resz n cuzoziem ni i!ż P?si ą ocemnie zjn czy soo kmk f!egur cereson có przeżnie merykn Zużyć nosc h me er!:>ią n zró goy poob k jej >OPmein!cZik pn! ze czb rozo o Wezme 5en!i poobnie jk jej >OPrzeJiczk e yp zrs k D ho Bprzeczy ki Cnerbury Rnm<ine pomimo rónoczesnegu brzo zncz z ie e o z _ Wym s roiby cego nego zrosu koszó procesu rozonprić oo śme Pobuu śfi >ciie sę Jeszicze yż >oegó ro f ibfy\k!i żei z enmie i pokżcie e me ogę! CASN O Zrjo ny rekor Chreson n szczycie fbryczue(o innych e i\ n J rozo o Pryzu v; roku 923 byo Pryżu okoo 4000 roz\voó \V roku nsępnym b i c rocz zm b y ob ecnym ku _zróść o 00 proc porónniu z rokie:n z?rzeszyj \\ biegiym r_?m yno V Pry :!!9:?2; z ;:::Jsmmmusmmiiieemiiiiiiiii ;!r G WARDEN : ; mb (Poieść kryminn n e yci ngeskc riijoneró soicy hzru) fi i ZBRDDR\ DTEMCARhD!i = : B :c2nnsmu sm"um=a=mhc= 7) p nie Goście byi ;skoczeni ą ngą no Przeµrszm brzo że nuzę r są :n;rczyo cią zrócf się KHfor o Krkoskiego e spr kpin Mfemis br:zo mniie obfhozi ego eż chciibym Wficzieć szyskie szczeg6y oyczące jego o;oby KDifor ym ii e so ogromnie zruszonym gosem zu:cjąc n sie b: pos"zechną rigę Krkoski! zrrrszczy czoo Chcf ybuchnąć gnie ecz nge opro go zrość posrzym się ięc o ybucm i zjpy zgcyźiie: A czy mogę Wieizieć!CZego k \neresuje pin osob kiipin Miems? Obcbozii mnie o o y:e opr spokojnie Kifor że mfem zsz:iy poznć c6rkę kpin MiJemLs pokoju zipnoo guche mi:cze ną Kifor AT!i An:rzej ni Rober nie iezjie:i o iis(n!eniu córki kpn Miemis Kun!nigm począ siię zsnić Przysio mu n myś że propoobnre Jemn:iicz nieis kór prze<; kiiku gozijmi zeie k mę ż!e prrecisf!f się npsriko i z reoerem Joni Wygn go z iiii by córką kp Miemisr Krkoskf by k zskoczony 9ZC rp oipo!emą (ijiifor że pierszej chii!jii nie fiezi4 co opoiezieć Po chi nmysiu oipr jenk: Hm A Więc kpfn Mie!hnis mi córkę_ Znem go brzo poierzchonie zpoznlśny się ksjnie me ięc zi\\ego e niiie zrm ZU!PeuH! jego sosunkó rozinnych A jeink uj uvici mu OŻJCZki_ rąci Anrze;J mi_ : z&: u : _ No k!iem mu pożyzkę zenerony Krko Ae ysokri zs Poży;k z!beiieczon by Wią kórej miesz:k k" pin Mii:emiisL Wynik z eg9 że hiien :me czynk pozb!wion jes cchu ni g)ą? zpy K:ifo To mnie nie obchozii Cóż J mogę mieć spónego :z córką kp n Miemiis hę? ozek Kr3ikosk _ ko? On pn ce nfo obchozi? _ zpy grornie Kiifor skkując z krzes _ Przeeż JPi z nią jeszc:ze qzi:&iuj rozrni:! _ Co? Co kiego? _ zovono\vru Krkoski rumieniąc się ż iekiego gnieu Co się pnu przyśnio? Gziie? K:fCy? pocekni ksyn oym czuisie gy Jęy byem szknem jei ojc Nsąpi krók puz Krkoski K!for< hmoi się j!k mog by ni! yhuichnąć gnńeem riesz; gości przysuchii się ich sprzeczce z yężon; opr ugą R<nmiJem ziś rzeczyii:ście z Peną pnną poc:ekni ksyn rieki uj Mi:koj Użm e ki z:ecik n;iepoiinien sm przychoz:ić O» ksyn Je skoro oie<fzijiem si e ie y m zrfz ir6ć oszeem A ięc o pn by ym przyjceem kóry ją JBTLY)rozi o ksyin hę? Zn:izem ją yczerpą n ro ze uocej o Menony o)pr KHfor Choi się osć o Mone Cro owoziem ją ięc rmjem Nsępme uem się o kym Vi ceu oszu\kni jej oijc Zcho się pn po żenehneń sk sykną Krikos zsfug pn jes em iększ u czyni p: o szysko kobiey nieznjoneij _ Użm że kży cjoek mjf\cy sobiiie roszkę UCZJć Juizroiicb JXJsąprhy!k smo Soczegóe jeijei mo pnn jes ość zgrbn in M:ru rżenie że khy ngii\: n! sąpiby Jy yipku inczej A eiskii korzyn? Obrz by k niesmczn i g;ru jńsk że Anrzej o mo nie skoczy n kześe Choiii przyijść z pomocą obioremu mzy;rnowii Jecz egozjr zycięży (iiior by by nie móg ymóić iri sio Drż n cem ciee W poierzu czuć byo xbiiżiącą sie burz

6 W Syrfiuzcb PO Pr7erie W()Jenne W%o0ne zosfy synne prie<fse n r<fycj fici!moj " z ncfem njwjf9*esyi sw forskki h si : f!* f4 $ 0 \?!? f? "?2# r7 f? ;JM?! _ą nww:!?:#scm?crmra!s!!!!!!s

7 ; " : / Poro! :QieDDroe rieni WmJ V zień urnieju Wk : ncuskic ; ; r : ropurno :o: Turysó ogóe Krq Szczerbiński ysze z honrem e zhrunymnirpcmdeh!ee7k i eegąf; szczegoności Nie : śmie OO jenk c ry!y W(r;ią izo J?Ozi erson Feresn()ff bohęrm ieczo i " r:i b \fchesob ąreszce!ycięży ; ; o r sporu sc się przysoioą JU " kscą negpy : Porsz k fr!urzyn hom pson ni : ; zis0szym <: niu coorj:szyun " :szysł Niezy ruk Eume rnie! iprur ieiy o brozo ciekwyeh A«>b ogriornnej si!e MJcbe[so fo {ii :kich Wrsz szczegóności Krsi irążv mnrzoskiiej WYiz nszej f jk i c:ej i>czki :jej:zoennikó ie_kóry oby nie s się kośoią :iie i rzymy iizó npięci/u pzei: c k się z oigtonmą zeg ru :;;o _ gego y ecó<r kiiic6\i "ri$ifpi( niei:eę ni zgóy po rp pii ;miicji Puibfiicmiość 6ir WCzorj r Niezyke ser:ec7 ny nój pryo Łym Oeohem sezi prbig UJ? chy Miohesohn Bum g;)i" b m o gozime:(:7 miin 50 z Wrc zróno!pomięzy przsk: c só mi <!zjję pozić _sipru: :ps ci{ćm SWiego ci przy _ bryczneg0 :! Dość czesni>?!i ofz<ru SJrH mrobu bó jk pómięizy rż} ych epjko os«>h/ch i ob"re ąpki pn 2 z zojnegk> ie nie szyscy sibk sifyn czs już nmi n bo$ku Nreymuszony humor Feresf_ orsz 0 )/ &czerbiń$ki (Ben) Debie rys?> z i siporoiei i e; z""i"o"" ; ość U" zróno n rużyn<::; r s ku<ro u;mni!e \W :Biyi Sobieski zosi po CJ!bie jk ;cju! U V:; "& ; i mmubh :ii ro f :: njepsee re kk i n jej ooczenie py;nęo nfes mieszkąmi i!:y prov:qzon W prer0e ; p DJuz Mi fo :ens!k Się nprn *so grjczy " o!o zsnicze posy n kórych O: C7V :U: Hk4 o ;pozycji nienec :Dmienfuej siie J: b ::Jr ; iego osypfy rę rozme omys Y per sę spóprc PoonJi z Turysmi "" _ s <" Zucz suigąic sę z _ b h L iml ń me2ic2ą!p"2ewgę p sic:u irur:e noze c ory moze o U oo ecz o przyniosą cnnro ree konrści! :WCUCZDJe: K ; "!" S pirę ę z "n u ego me sail< ecz o z:yic<!<"! 7 N ruuuo ob rą r ę b Y"o UAk D Jbie posu on s;&jje ceony W hoe!u J n boiiisku przybyr o _ " e n me" &iijąoej W szierep m mon : : " " c ono fen :Sp0So ze Jecien :z KbLc6 07JWO!ońy<;!h or:zymije _ ns rszine u S!7JCzerenn obre _ b: r kc:ióz:jj b 0 b o nyci JJP&Śn<K!ÓW : <6ry mi przyresć Mehfskiego J>f> ci:o A se! rm(pe::ę bij 3 r"oz;: szczęśoi! os ŁoZi!L uu:i W " oc sę oo u no:s:ć yun VJiLiną npę c>ą b ew i n S p! o zimy pozmej przy Y o irszy z k<: spoki si:ę rużyn Turysó ok:iu Apo!o :neżo ke P Bry _ ) ein Bumis"7Je FeriesnoHe:n z e n (ponnecno grczy bros!kukórj u pryje: Góny enk ;ru:por i*:rff por!w fmmy h o soicy o gomi!e 0 m 20 oując ih meyiiko po nzwsku "Z J zo uokoińy hou Vrcor: nę o j}jięni : imy n ń!:;8::n= kó mniejn u;fe:ia brom się :nfe :osi)e DWi b szego zooern spoowege oosującym resuricę e oku n:j!ch ry6i ; "i ;:; Sę " : : my oso:bisroścą Jenkż njgródjre}szą T u ybucho J>!ers :nez<ooe pozw się " niu nrbifąc n z punkem kimincyjnym n k6 "" " oe Łoziąnin zyi k P<>Pg:rne: z: ry _skupi s): c3jko ug by omego F = ; :i i ; P; f9 se \V_o;x :: _ y Loqzemench hr!ji bfze żi!;śei b 0 ; ; i:" "" Oe p?qjw\ W W r "" _ n "" ; i FesnOff Wic r Pi _ " : Krś "::_: " ypc prze eszysąem µz o\ u :: ::: " pr 4 T{ii iąkem iz i rrie rocz:ro;mę resura} ąes:zee kfór p:im śmecoyrn rfe czynn} ::gy zi<:;zę <:być zyhą o ": : ; J ; k ki kigo emprcą9 Peienm Jci) Fer : ) " _!c:;jj """"": J "" ;i " "" " ] nnvejszą creszy " _ ":!" i"y "" ":" ;* r;r"_ ; " ; : Się k zjo _ sę; ze0ius;g :szczegon r niegyś Loy GeQfg qbecme Mosso nigz riik5km ;p / nii: _:! u: VUC ;vu n r:_: W " vr zo merczn co n gornze z e 9 ęk Mość " e WWee " POEyCe czoną k T r S:ro2ecm Scribi e Uiióg J:CY _ : poone i sqbpoiry nfre smkoy fozfnom Nomis gy!przyszp fo <? j szyscy r"ą_ i ;go oić nfoej e me;mc i = pceni" okzo «się że icsurrz miego nim sz;ysc; : g;ną b ko kov(iii urzym ynk so er r eb cz Zp :Pi izó \f:pf" ni \\szsr?ir: czą i "ogo kżą on ch b() :ej!u 0 :ej U y zr Pio ąsi!niyh 0 WZ!U Wmmirę r ur sobe pei he:ore ooiem pory :<Y me )ezeh u mch grć rue moze Jk koóczy się ymem oh Przyjrzyjm y się ięc ko m oń DJOSc corz cw ":!! =!_;e50 i nnoie H:zono o SO ie 00 ;()C :* isoym Po ro ru zipsd; z J<UL """ <P" J ; z;m przyję i : ioo o = ;hs i o rsi njiększe i>o? oej jk i : N izień zisiejszy irojb!m ZJ0"4 Ooz są rózj Pr & pogą\r perszym ysępie om zs0j!szym Nc ez ręc zii\vriego; że z ych o : : : i:z:n kórzy ym ;;rzcm Vcorji Krś jko imecko: Łozi iini<en grć murr_!b :go z poęr! sy :nsępjąice ipiry: niego f JOJCzym &M orz o : ś n (Wę) Fe resoff M oroo:niu S:zc2ebskiie :m og:ią rein!ź; iruzy;rue :r:ugi z P SO WJ Sę zu:n : ej rs uroji ne?: h:e srom fsi) Debie ein} : cez Zuzh sę 00 boem ik me mnji:ej iżny o Jego zpo go z Micioh::m )honiso (Wsch bi)" Pzebieg ziip:s6: yko soem e WJros przysięg: s?użb o_sko nkciją_ nń i :pr (Wih;M:>) r<eż SZ!CZerbiński [WW) : \ Trun m jenk spr )Jo k6ż i i obowiią:zkii kóremi są piersrej J&k " ręczy że g:zifoln)izfej bę7jiie e!)iej :ińfi grnie rużme ofkoej Je Bunie CO!i)chesiohn ) Mciesori Joi)! Po śniiu riuży uf ię L go zś obecny przy!2iij o Wrszy spoczynek kij!hce i;zrezdjie mf kż J;U mejiko grć rszsej : s już po 0 rriin ęrurók:i rir W K s:legji WkÓrerj nich K:rś irć msi j fkmo n sfimie o(:zi:y poiicii jk:by on szośie J{pnsnynó Zgierz i czero!jącej czeioś pożnego Az u z Jeżei nie u Turysó o Legjj jeżi A Uroosk:ich WYnii się pochó: obi jeinocześnie njie może W ym fąą mqbr przez ;ożkr kieruinku uczyiniiono pocż!s pobyu Tu By! o komuniśc " sporoego eenomenef! Momeniniie A Jerozo]imskiie i uj rysó Wrsze P:?Wżne boki zosk!e zrsono smochomi Ze srony Legjii oiieqzi:i Turysó Jk gciż onosiiiśmy fo:uji:r j s e sr:odirńii:eirze" Mohesk n ufi po:iej konn r pjes:z rozsypszy 5 :ę pp pukowicy Wsser:q i Kryski zo!u uomiohioego ohoe : <K:bę cie" Seńkoski USfroDimerze" yery niem okmginieniiu róz kórzy byi róniież n zoch be zie sę Łozi Refo"eni prs<o y ko Morszyn n Fice Bernisbock n Sziosein n misji sporoei Auomohik:J:b Po Ausiro:Dimer2e" cni prószy cy p0ch6 A!SroJ)erzie" R:nenfu Fiins informjie GrboWski Je"zy p ski" Nsze Wkró?ę poohó Ozo:o y Jk oboonre spr soi ne iiemy sikie o piersz ych egorocz nych V!J ci" Ponfo Q yi poy$sef;!o nim znf śę pść czn guµ ne mniej je<pk jki& kompromi zn ścigeh :uomobiiycfh orąiz0i; sc kikn ś ie mszyn :z Poznnfo:Wr Jeźć s:ę mµsr by po:mięzy ymj ku n:yicn przez Łórzki!Gub Aiiom0bihy miąrę np:yni gos?jeń bęi:ęmy zrnspręnem O nprse kiioiniró: n czye:lnik9 oos;y:ch infooć :hvy Nec żyje kso Spor robonfozy! bmii_ ychczsov:_ Jrnmnj) przy n przesirzeni sreściu cięzqóo:z!!iją WSPnie nimry:pdo KonsnynóW ssie spniiej My k kijc:go: spororcaeri jźń sereczn niiie osiy mkócone Zgierz mjącyich się obyć nsępną ychczs ;Oiiroii rufgroy: Ąu!ą;0" Z npis nie rosi jeclnk niczem ipopry: hikub PoJ<Ski z njęikiszą szyihkqś ć niezieę ni 5 ki:eni!!!!!!!!! ąc boiem z niiirri grupk sk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pierzjr en yśig zr hr ó heg:ęqn or::z Łózki Khg;; ĄU:; " :ę yącznie z zieci kóre może :ion:o sfor sqroycn pokęg0 Mn mobioy z n;ivększ?c szibkc: "!! hserµ jik i Wrzi; v; bą4io <iuiże nkµ o 0 ęos>c cro oe f)foro kieyś zcyą s0; uprfć Nzmeres:me Wysci oąibę4 SJę ze _g mszyny Org:0rzy <!?o i omiis sioroców czynnych ni:e b:vo sru sfoją<:eo n oomkv prooe ą iee s<rń by piersz f W;" niej prie zupeiiie Jenkże n po goś ok9o sreściu kiome<6; Do z }5"ez yrp:i ip!oo krnyiip _ip go Shief oó 2gosii się Ujieif>si poiscy kięro osk?ne P:rce proiowze )>o \>bre oi> Cz<>ek pikrskie :AOcnis :mie<cztu W szyko oą : :i oóźnrej iclzfn e \V fiei Bury L0y:ie pomocnik Bu cy ż im Henryiciiem Uefer};i3em n: sęipi\ą Zgoią pokreśem SZ)!ifo _ niepobiyin 0y:Chcfs u ns Cią niprzio: Bezipieni yęci s śoiicy byfo brurzo iuiresująo prócz ry Finney zors k nesmżęśiie ro sym biy że 2ńr nie ozyiskszy przyom AursixoDimerzie orz z yr; Jnu mochooe Ło7i bęią eenemren (Leszczu kóry się szyskim moc ności Jeos fo iuż rigi ypek śnier sziem Reguskin n Bugi" n źiefo sezoniu spor hoe2o nszem imeś ci ipiikrzi V osniih miesioh Pc:mo uzi sój zgosii jszcze n ci no e znki sępujicv je:i!j=cy: A Poocki n ;AuPoourDośĆ KL TVSó ogó Wrżeni z meczu Poonj_;ruryści i "" i fih ei ki! V: i WySCigi : uodobioe :< urzqzone : " Auo sezonu 0 Smierfeny ypek POuCZS meczu r kub

8 !! XP RES S W! CZ ORNY Sr 8 Dziś CA po rz osni o DzH po rz osni Mono: [Y obiey!ueiner 0eie mio[i mio puepy[bn i eenrii oi[ i y V U ULCA (Rue e Pix) Fim kóry roziązuje oieczne zgnienie: Czy kobieę możn kupie z pieniąze! W roi spóczesnej kobieki" n kórą z j nej srony czyh bgno grzechu i rozpusy z rugiej mioś pen piknerji kork Anr6e Lfyee Począek APOLLO Dziś 6 Leon Mho Prnerem jej jes rsoy kor frncuski o goz 330 po poi KonnYnos zień Nekego Pięzynrooego Turnieju WALK zpśniczych czą Dzi pry: Wimn (Weory) Frsnon (Rouri) srom (zeci) Db (femj) mnrun Thompson (Wnf nie) Kroon (Wino) Szczrbińsk (W) Pichsobn (o) ren:oe poknie Począek Począek k o gozinie 830 konceru o goz 8ej Ks czynn o o 2ej o 5eJ po po o ry Uk Hf f S DY Zff H Dr me E r f k H Tf zn: 2538 Chorb ;kórne osó eery ekrzy specjisó gbine eny syczny przy Górnym Rynku pnie Mo ejcem 6ró mfeki Wrszy ineigenn pnn n knor ub sk poszukuje jkiejkoo onjęci o z Wiek biuroej prowocowj rz Ofery po cy Ofer:! ioy<! sub (rk" o Biur bezpnie c:>_gosiefpersirek ne i moczopcioe Aminisrcj Pó nocii 36!eczenie 6em krc 0 } rp eni Bucher poup=gen:" kuje posy Przyfm o Pierszorzęne red pń o 4 6 fecencje skromne Ozien poc:ze ymgnie Ofery sub M L" kn re zgrbe nio pokój z cziee ge mesqce bez obuie Wrsz Mrszk>k 5 po5ukuje się sys on ub svsenk o g>ineu enysycznego W runk brzo ogo ne Ofery po ysen" n ry Krey" Nro 5 p X fkuszerk Ppko PorkOWS sk?2 przyjmuje zgm pies brny zmoen orz szpc Opr ms:e ići Obyesk przy knzcj Dezpnr r>rospek Qqjnek Foyński u y isonych kursó senogrfji kigrfii ysy Krcirki porzebne Wio Rekcj Senogrf mość; Pomorsk 4 Wrsz Szczyg 30V 6 N2 2 m 46 n S\nT\S" zg B 44N5 Cegienin!: oprunki Por 3 Wizyy n mieści Zbiegi i opercje o umoy Kpiee śicune Nśhn JP n:ow\ Roege Zęby szuczne 5orODJ zoe pynoe mosy W ez!ee ę o go 3 po pol zoe Zrojoiisko poone n Niemnem i ooozone obrz}qieni u O!O emi Rio czyooe SQn:Jkii Kąpiee so nkoe ksoęgoe boroe Hickopj Eekropj Kąpiee shme cmopoierzoe P p Niem8D Kąpiee ksikooe Sucho Sonecznie W e90o Tnio spce«ó i ycieczek Ry boóso Grzybobrie Semn o 5 JB&j o 20 zreśni nformqje biurze Zm\u: Wrsz Mrszko:sik 30 e 823 Duro nych o goz 2ej o 2ej ZWYCZAJN!: 8 z iersz mdmeroy (n sronic 0 szp) W TeCSCB: 40 groszy z erz miimeroy (n sronie 4 szpy) Zręczynoe zśubd PO ekście 0 z ZmeJscoe o 50 proc Zgr o 00 proc rożej Z erminoy ruk ocosie4 msr oe opo Drobne O zr Poszuk prey 5 er NJrn &O Cf Ozoszen kooroo 4ruk "" : Pk#Ju Nh 4 OerC sroq) 00 ro&ej Jic u ± (mmn ekośc :::m:i_u: Z Wk:o ik" s op przy przysnku rm pbjnkkich) przyjmuje chorych chorobch szyskich specjności (\ g 0 rno o 6ej po po Szczepienie opy nizy (moczu ku kri pocin ec) opercje DRUSKENNK Q g QSZen = W Łozi i 400 mesięczniezmesco 5 z miesieczniezgrnk 7 zroycb miesięcznieonoszenie o omó 40 iroszy ======== Goziny przyjęć rekc 67 Rekcj AmosrcJ Piorkosk 49 PQ por Rękopisó niezmóio Teefony rekcji nych ne zrc się Teefon mnsrc 224 Prenume f Piorkosk 294 e Lekrzy specjisó i gbine ekrskoenysyc:ny

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34 I 10NC U C I E J O Ł J 2 3 9 9 I E O Ó, O I I U E I E C O I I I C E U O Ó N O C Š C E C E I O C Y Ł O I E J 1 0 a n c E U J 4 O 8, I Ł O Y O 5 U U I U Y E I I, I E O E J E U Ł Ó N J E C I N O Ł Y U I N

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU. Wstęp. Podstawowe definicje i pojęcia. Klasyfikacja gruntów według norm polskich. 2. Podstawowe właściwości fizyczne gruntów. Podstawowe i pochodne wskaźniki identyfikacyjne.

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó ć Ł Ś Ó ó ś ą ś Ł ń Ą Ę ń śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó Ę ń Źą ń ó Ą ś ś ń Ń ó ń ń ń ń ę ś Ę ń ń ś ą ą ą ę śó ń Ó Ś ę Ź ę ść ń ó ę Ę ń ó ą ó ą ą ą ę ą ó ń ń ę ć ń ó ó ń ą ń ę ó ś ą ś Ł ą ń ą ń Źą ń ę ś ń Ź ó ę ń

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3

STATUT. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 STATUT Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 Rozdział 1 Podstawa prawna 1. Statut opracowano na podstawie: s z n ze n o s s e e o z z poz z p n z ; ozpo z zen n s uk o o e z n

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo