mistrzowskie posunięcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mistrzowskie posunięcie"

Transkrypt

1 treer MAGAZYN POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NR /05 () mistroskie posuięcie Prc treer brmkr repreetcji Poski do t 7 Wyjątko kursokoferecj Biłej Podskiej Sprodie e stżu Róo gidkiem, jedostk treigo mikrocyku tygodioego espołu u fc bse jest drugiej stroy

2 Drod Cteicy, Soi Treer! Choć kcje kojrą się głóie ypockiem, d s był to okres brdo prcoity. Po r drugi orgioiśmy Gieiie obó Letiej Akdemii Młodych Orłó, który krc do Ws już okłdki josego umeru Treer. Skoeie dieci jest d s brdo że, poież młodież to s prsłość. Prsłość repreetcji Poski. Nic ie spri też tk iekiej prjemości, jk obseroie młodych deptó futbou i dostregie postępó, jkie cią di dień, i tego, jką p spri im rdość. Jk ygądł tegorocy obó LAMO? Zjrjcie stroy 6 i prectjcie rport treer repreetcji Poski do t 6, Robert Wójcik, który podobie jk sscy ii seekcjoer repreetcji młodieżoych jest brdo gżoy te projekt. W dich ipc 05 r. po r piers orgioiśmy Ogóoposką Koferecję Treeró Skoe Treeró Poskiego Ziąku Piłki Nożej, okioej obiektch AWF Biłej Podskiej. Brdo eżło m tym, by było to spotkie dudioe. Chcieiśmy prekć jk jięcej ied, e też pooić treerom to, by pr kocji poromii, podyskutoi, ymieii pogądy i dośidceie. Precież jedym miejscu ebriśmy prdę komitych skoeiocó, cee seekcjoerem Admem Nłką i opiekumi cołoych kubó Ekstrksy. Tkiej ied, jką posidją oi, ie m i ie prekże ikt iy. Jesteśmy dooei cłej koferecji. Prekiśmy ucestikom spotki teorię, e i prktykę, co brdo że. Zjęci były skieroe ie tyko do treeró prcujących jyżsm scebu rogryek, e tkże tym iżsm, jk róież skoeiocó młodieży. Jedym jcieksch puktó koferecji Skoe Treeró PZPN był pe dyskusyjy, którym ięi udił seekcjoer repreetcji Poski Adm Nłk or Michł Probier i Jer Bręcek. Treer odpoiediei iee żych pytń, które peością postił już sobie kżdy Ws. Opiie tkich ekspertó ycją tredy piłce ożej, tem peo prjemością obejrcie cły pe i prectcie rport cłej koferecji. Ob mteriły jdiecie ociście tym umere Treer. Stef Mjeski Dyrektor Sportoy PZPN, tkże Dyrektor Skoły Treeró PZPN Miłej ektury! KUP TERAZ NA NIKE.COM/FOOTBALL

3 umere Leti Akdemi Młodych Orłó, ci mistroskie posuięcie 6 Sprodie e stżu Southmpto FC Jedostk treigo mikrocyku tygodioego espołu U FC 6 Bse Prc treer brmkr repreetcji Poski do t 7 8 Róo gidkiem, ci sędi rdi treeroi Wyjątko kursokoferecj Biłej Podskiej 5 Sme sy skoej łie! 8 Aktue kursy Skoe Treeró PZPN 0 Aspekty cochigu jko eemetre podsty sukcesu piłce ożej Redktor cey: Mrci Ppier Kosutcj merytoryc: Komisj Techic PZPN Korekt: A Mreck i Peł Drżb Projekt grficy i skłd: Agiesk Budic Wsprcie grfice, iustrcje: Gregor Gromdki Zdjęci: Archium łse PZPN, Cyfrsport, Est Nes Wydc: Asystet Treer Sp. o.o. eceie Poskiego Ziąku Piłki Nożej Aby obejreć imcje i fimy eży kikąć kod QR W prpdku ydrukoi mgu moż róież ŚCIĄGNĄĆ URUCHOMIĆ OGLĄDAĆ drmoą pikcję do skoi kodó QR sój smrtfo ub tbet : App Store (IOS) Skep Py (Adroid) Mrketpce [(Widos Phoe) ściągiętą pikcję, stępie skieroć kmerę sojego teefou stroę, której jduje się kod QR, tk by był yrźie idocy yśietcu teefou yjątkoe imcje i fimy 5

4 LAMO Leti Akdemi Młodych Orłó, ci mistroskie posuięcie Robert Wójcik Treer repreetcji Poski U6 Di 9 ipc 05 r. końcł się II edycj oboó Letiej Akdemii Młodych Orłó. Stb skoeioy kżdej grupy chłopcó stoii treer młodieżoych repreetcji Poski spieri pre systetó or treeró prcujących co dień Akdemich Młodych Orłó, tkże treeró brmkr. Grupmi diecąt jmoły się treerki głóe r systetkmi i treermi brmkr. Młodi depci i ożej byi ucestikmi turusó:. W termiie pojii się chłopcy rocik 00.. W termiie chłopcy rocik 00.. W termiie 9.07 diecęt rocikó: 00, 00, 005. Kżdy turus icł po 80 diecek i chłopcó, któr podieei osti grupy 0-osoboe. I Turus Chłopcy rocik 00 (termi: r.) Grup A Treer: Mrci Dor Treer systet: Rysrd Robkieic Treer systet (AMO): Kmi Suc Grup B Treer: Rfł Js Treer systet: Gregor Diubek Treer systet (AMO): Rdosł Bubik Grup C Treer: Robert Wójcik Treer systet: Jkub Kcmrek Treer systet (AMO): Toms Łchoski Grup D Treer: Brtłomiej Zeski Treer systet: Mrci Mtysik Treer systet (AMO): Piotr Grek Treer brmkr: Adrej Didiuk, Jóef Młyrck, Wdemr Piątek, Michł Chmer Lekr: Agiesk Dąbek-Sjik II Turus Chłopcy rocik 00 (termi: r.) Grup A Treer: Mrci Dor Treer systet: Rysrd Robkieic Treer systet (AMO): Kmi Suc Grup B Treer: Rfł Js Treer systet: Gregor Diubek Treer systet (AMO): Rfł Kotu Grup C Treer: Robert Wójcik Treer systet: Toms Bieecki Treer systet (AMO): Brtos Kubik Grup D Treer: Brtłomiej Zeski Treer systet: Mrci Mtysik Treer systet (AMO): Mrci Włodrski Treer brmkr: Adrej Didiuk, Jóef Młyrck, Domiik Kubik, Rdosł Hołubiec Lekr: Peł Krmioski 6 7

5 LAMO III Turus Diecęt rocik 00, 00, 005 (termi: r.) Treer Mrci Ksproic Kieroik Projektu Skoei Grup A (rocik 00) Treerk: Ni Pto Treerk systetk: Mri Wąsosk Grup B (rocik 00) Treerk: Ptrycj Jkosk Treerk systetk: Mgd Koiec Grup C (rocik 00) Treerk: A Rogck Treerk systetk: Agt Kutik Grup D (rocik 005) Treerk: Pui Kec Treerk systetk: Jo Kubisik Treer brmkr: Mrci Chmur, Włodimier Kitkoski, Jrosł Murcki Fijoterpeut: Brtos Grobey Lekr: Peł Krmioski Kieroikiem obou był P Adrej Pdeski, cłoek rądu PZPN, Preodicący Komisji ds. Prst Kobiecego. Z łście prgotoie boisk, piłek i potrebego kżde jęci sprętu pomocicego odpoidi: Artur Bi, Adm Biercki i Piotr Kurpski. Nd łściym prebiegiem grupoi cui prcoicy Deprtmetu ds. Grssroots: Dyrektor Mgde Urbńsk, Mgde Krińsk, E Sumosk, Michł Kró i Premysł Prętkieic. Kiedy po r piers usłysłem o projekcie LAMO, ydł mi się brdo iteresujący. Byłem prekoy, że prodeie go życie i późiejse modyfikcje udoskoą seekcję do jmłodsch repreetcji krju. Po drugim oboie musę stierdić, że jest to brdo dobre posuięcie. Njbrdiej podob mi się możiość prcy diećmi tym ieku. Ich ogrome gżoie i etujm spriją, że jęci imi są ieką prjemością. P oż je iesmoicie cies. Są mbite i dyscypioe, sbko robią postępy. Kiedy ie ud im się ygrć mecu, cęsto ie mogą się tym pogodić i roią ł. Chcą się jk jsbciej reżoć. Jest to spotice i pięke. Zodicy, im trfią do repreetcji U5, mją ssę odbyć tkie obo. Prcując pod okiem treeró repreetcji, poją się orgicją grupoń, tkże poją specyfikę prcy repreetcją. Młodi grce musą choyć odpoiedią dyscypię i doceić fkt, że spotkło ich iekie yróżieie. Obo mją ich chęcić do ciężkiej codieej prcy kuboej. Orgicj obou po r piers diecki W mojej opiii tegorocy obó (podobie jk esłorocy) był brdo dobre orgioy. Wsstkie osoby odpoiedie orgicję stęły ysokości di. Dieci mieskły doskołym hoteu Mistr, Rokłd jęć i dodtkoe trkcje Prki i pre, rmch tygodioego pobytu, odbyi jęci treigoe, poddi byi testom sprości ogóej, które preprodii prcoicy AWFiS Gdńsku, or testom, które są reioe Akdemich Młodych Orłó. Zodicy miei też możiość yki się soimi umiejętościmi podcs eętrego, -dioego Turieju LAMO (sstkie grupy grły dukrotie kżdy kżdym). Po prcoicie spędoym csem boisku młodież mił peioe dodtkoe trkcje: yjdy d more, ycieckę do Sopotu, jęci kuire kuchrem prebyjącym grupoiu espołu Lech Poń, rejs po jeiore żroieckim, spotki ciekymi udźmi (m.i. odikmi Mistr Poski Lech Poń), kurs piersej pomocy predmedycej, kręge, bse itp. Iteresujący goście Od pocątku grupoi poci młodych odikó śedił Dyrektor Sportoy PZPN, Stef Mjeski. W trkcie obou odiedii s tkże m.i. Sekretr Geery PZPN, Mciej Sicki, Zstępc Dyrektor Sportoego PZPN, Bogd Bsłj or Dyrektor Deprtmetu Komuikcji i Mrketigu PZPN, Jus Bsłj. Prdią isieką torcie było ś spotkie Preesem PZPN, Zbigieem Bońkiem, który odiedił s drugim tygodiu obou. Prees PZPN dużym iteresoiem obseroł jęci treigoe i mece rmch turieju LAMO. P Zbigie Boiek dieił się róież odikmi soim dośidceiem i prekł cee ugi dotycące ich rooju. Głóy ce LAMO Głóym łożeiem Letiej Akdemii Młodych Orłó jest prsie młodych, jbrdiej udoioych krju grc obo sportoe i yłoieie ich jepsch, któr będą trfić do młodieżoych repreetcji Poski. Seekcji kdydtó. obo dokoują treer młodieżoych repreetcji Poski r treermi koordytormi Wojeódkich Ziąkó Piłki Nożej, treermi prodącymi repreetcje ojeódt, treermi kuboymi. Cee iformcje o odikch prekują m róież skuci PZPN poołi kżdym ojeódtie. 8 9

6 otrmły jedoity spręt sportoy i mogły doskoić soje umiejętości brdo dobre prgotoych boiskch. W oboch ucesticł spor grup odikó, któr prjechi po r drugi, e pojiło się też ieu oych pr. Pred ikim ie mykmy drogi. Po grupoiu możemy stierdić, że cęść odikó roij się brdo dymicie, cęść trochę oiej, e jesteśmy dooei poiomu sportoego, który preetoi róo podcs treigó, jk i mecó (-dioy Turiej LAMO). W csie tegorocych oboó dło się dostrec, że grupy skoeioe fukcjooły o iee spriej iż pred rokiem. Zodicy doskoe iediei, jkie ymgi są pred imi stie róo od stroy ychocej, jk i sportoej. Wieu ich prjźiło się esłym roku, dtego od pocątku grupoi łtiej im się prcoło. Kik jęć treigoych było potóreiem i doskoeiem eemetó spred roku treb prć, że młodi depci i ożej sbko je opoyi, co peo brdo s cies. W tym roku po r piers LAMO pooło młode prki, które miły możiość preetoi soich umiejętości. Stby skoeioe ugą śediły ich poci i mją dużo ciekych spostreżeń. Zodicki digooo podcreprodoych testó or oceioo ich grę turieju, który o Tetidą. Treer użją, że udił diecąt oboie LAMO cym stopiu ułti im łścią seekcję do repreetcji krju. Pukt roty prejście duże boisko Podcs obou udiłem chłopcó rocik 00 prodoe ostły pee miy orgicji treigó. Zodicy tego rocik jbiżsm seoie ropocą rogryki ktegorii trmpkr. Fkt te pooduje prejście pełoymiroe boisko i grę -osoboych skłdch. Do tej pory ( ktegorii młodik) ryioi miejsch boiskch skłdch 9-osoboych (8 + brmkr). W iąku tym pre csie jęć treigoych cęsto reioi środki treigoe ięksm pou, musiei ykoyć siiejse podi i prebiegć iękse dystse. Podcs mecó sporym probemem było,,odeieie się tk dużym boisku i iąie spółprcy koegmi róo podcs broiei, jk i tkoi. Kłopoty cęły się róież u brmkr, któr musiei itereioć pełoymiroej brmce (iee ceych ug preki im dośidcei treer brmkr). U ieu odikó dło się dostrec spore męceie podcs turieju LAMO. Musi miąć trochę csu, ż młodi grce dptują się do oych rukó i będą sobie rdić dojący sposób. Wioski po LAMO Obo LAMO orgioe ostły po r drugi. Po piersm spotkiśmy się kikkrotie serokim groie (Dyrektor PZPN, treer młodieżoych repreetcji, prcoicy Deprtmetu ds. Grssroots), by omóić tę impreę. Zstiiśmy się, co moż byłoby mieić i uepsć od stroy orgicyjej i skoeioej, by koejy obó dł jesce ięcej potyych efektó. Zdecydoiśmy, że jepsm posuięciem będie, by odicy, któr będą poołyi pierse kcje skoeioe jmłodsej repreetcji Poski U5, popredi je -krotym prjdem obo LAMO. Te mode będie fukcjooł od rocik 00. Neży dążyć do tego, by łściie moitoroć młodych pr i koeje obo poołyć jepsch. Dobr spółprc treermi kuboymi, koordytormi i treermi repreetcji ojeódt m pomóc rooju odicek i odikó. Ucesticy oboó otrmują iformcje i skóki dotycące ich ktuych umiejętości (musą mieć śidomość, d jkimi eemetmi eży prcoć, by osiągąć yżs ich poiom). Neży pmiętć, że grupoi LAMO mją prjeżdżć jbrdiej utetoe dieci, które są prsłością poskiej i. Umiejęte prodeie prek i pr tym ieku, skie łściej ścieżki rooju od jmłodsch t (pre osoby utorytetem) mogą prieść iedługim csie ymiere efekty. Mmy dieję, że spor grup ucestikó LAMO gr młodieżoych repreetcjch Poski. Wsstkim życmy, by prsłości mogi ystąpić tej jżiejsej piersej repreetcji Poski! LAMO Zeskuj poiżse QR kody i obejrj fimy o LAMO! LAMO 05 obó prskiej prsłości Videobog Błyskicy O krok od repreetcji 0

7 Z PIŁKĄ PRZEZ ŚWIAT Sprodie e stżu Southmpto FC Dień. Środ 7 istopd 0 r., god. :00 Toms Forik Treer icecją UEFA Pro. Podił die grupy siłoi grjących sobotę mec igoy i iegrjących: grjący cs 0 mi: treig mcijący, sesomotorycy, stbiicj; iegrjący cs 0 mi: rogrek roerek stcjory 0 mi; stk ćiceń dymicych 0 mi.. Obie grupy spóie boisku cs 50 mi: didek 5 mi; kkońco trem strtmi 5 mi; cęść biegoo-gimstyc dymicy frgmet gry (DFG) eemetem 8 mi; DFG eemetem 8 mi. Stż kubie Southmpto FC odbył się dich 5 istopd grudi 0 r. Ośrodku Treigoym Stpeood Triig Ceter pr pomocy brmkr repreetcji Poski, Artur Boruc. Di istopd Śięci gri yjdoy mec igoy Arseem Lody i pregri 0:. Od tego di ropocął się mikrocyk treigoy, który jest predmiotem tego rtykułu. Treerem Southmpto FC był ócs Muricio Pochettio. Dień. Poiediłek 5 istopd 0 r., god. :00 Podił die grupy grjących sobotę mec igoy i iegrjących: grjący cs 5 mi: robiegie, ktyy stretchig, gimstyk 0 mi; didek 0 mi; robiegie tempo kstłtujące 5 mi (prer 5 s 00 m). iegrjący cs 85 mi: siłoi: rogrek roerek stcjory 0 mi; obód siłoo-fukcjoy 0 mi. boisko: didek 0 mi; stk ytrmłości sbkościoej (odciki 0 i 0-metroe) 0 mi; gr 5 5 (tk jk grfice) 5 mi.. Obie grupy spóie boisku cs 50 mi: didek 5mi; sbkościoej (odciki 0 m, 0 m) 8 mi; stkytrmłości gr r : 6 6 bdmi, środku kotkty, eątr mi (osttie mi sscy kotkt); s p p. y sypił k p s łożei: sojej połoie kotkty, połoie preciik kotkty, by brmk był ico, odicy musą yjść połoę 0 mi. y cs treigu: 00 mi. Dień. Crtek 8 istopd 0 r., god. :00 Rogrek siłoi (stbiicj, gibkość, ćicei mcijące) 0 mi. y końcoe strtmi 0 mi. Robiegie boisku k 5 mi. Didek (prechodoy) Ćiceie doskoei udereń ( die stroy) 0 mi. s 5 łk pi s 5 s sp gr 9 9 pou od sesstki do sesstki i ormej serokości, y k s y bieg be i p p. c d s Gr bdie (odicy eętri są połoie preci- s ik, brmk po obroy pkt, brmk piersej i pkt, brmkr może grć ręką do sojego odik eętrego, miy po mi) 0 mi. b Dień. Wtorek 6 istopd 0 r., god. :00 strł s c LEGENDA: podie i p y sypił k c p Łą. p s y k ćicei otrci gry mi; y sypił k p y g r r : 9 9 (piers cęść doo icb kotktó 0 mi, drug cęść kotkty 5 mi).. Podił die grupy siłoi grjących sobotę mec igoy i iegrjących: grjący cs 50 mi: rogrek roerek stcjory 0 mi; obód siłoo-fukcjoy 0 mi. iegrjący cs 50 mi: rogrek mtch, treig sesomotorycy, sił ogó, stbiicj. b y cs treigu: 00 mi. prodeie i strt/prejęcie i LEGENDA: podie i strł bieg be i prodeie i strt/prejęcie i

8 y k y sypił k p y s c Łą s sp s 5 Gr odikó eętrych (kżdy espół kżdym po y k,5 mi, kotkty sojej połoie, połoie preciik ub dooie, gdy końc się kcję strłem) mi. y syp c ą Ł p y cs treigu: 75 mi. Dień 5. Piątek 9 istopd 0 r., god. :00 Rogrek siłoi 0 mi. Robiegie boisku 5 mi. Didek 8, 9 pou 7 7 m 5 mi. Dooy podił grupy cs 5 mi: sp s y ćicei strłó treerem, ćicei rutó oych, sitkoog. y cs treigu: 65 mi. Dień 6. Sobot 0 istopd 0 r., god. :00 Rogrek fukcjo siłoi 0 mi. Robiegie boisku 8 mi. Didek ( opcje: oboiąek gry kotkty, mksymie kotkty, mksymie kotkt) 0 mi. Didek hispński (6 podń i tedy moż pregrć drugą stroę) 0 mi. LEGENDA: podie i strł bieg be i y cs treigu: 50 mi. Dień 7. Niedie grudi 0 r., god. 7:00 Mec igoy: Chese FC Southmpto FC : prodeie i strt/prejęcie i 5

9 Jedostk treigo Jedostk treigo mikrocyku tygodioego espołu U FC Bse Doskoeie sbkiego tku Jedostk treigo mikrocyku tygodioego espołu U FC Bse Cs tri: 90 mi. Rogrek koordycyj. Cs: 0 mi N odciku 5 m tor koordycyjy. Cs: 5 mi. W rogrece sstkie rodje skipó pre płotki, ćicei propriocepcji, bieg od pchołk do pchołk,,,preptk, bieg tyłem, prspieseie odciku 0 m. Ćicei rociągjące sttyce. Cs: 5 mi. Cesł Ocrek Treer icecją UEFA Pro Stż FC Bse odbył się dich od do 7 styci 05 r. Miłem okję obseroć treigi espołu U okresie prgotocm (prkłdoy treig preetuję tym rtykue). Obserołem róież treigi piersej drużyy FC Bse bepośredio pred mecem Ligi Mistró FC Porto, ociście r obejreiem tego mecu. Podto miłem prjemość romić Dyrektorem Sportoym FC Bse o strtegii rądi kubem pod kątem piersej drużyy or Akdemii FC Bse.. Doskoeie podń diem preiesiei tku pre środkoych pomocikó drugą stroę boisk. Cs: 0 mi Poe: 0 0 m. Cs: 5 mi, prer mi. Prebieg: Zodicy eętri, grjąc kotkt, strją się pre sbkie podi prekć ę do środkoych pomocikó, któr po roegriu międ sobą (podie rote) prekują podiem ę drugą stroę boisk. Preskdjąc córk podieo po odikó kżdą stroę. Po 5 mi mi córki odikó, środkoi pomocicy prekujący ę drugą stroę się ie mieiją. 5 FC Bse to sjcrski kub prski, łożoy Bei 89 r., grjący sjcrskiej piersej ide. Jest 8-krotym Mistrem Sjcrii, osttio doby to trofeum co rok, pocąs od 00 r. Jest róież 5-krotym ucestikiem Ligi Mistró UEFA seoie 0/0 dotrł do półfiłu, którym uegł odyńskiej Chese.. Sbki tk po preiesieiu cetrum gry drugą stroę boisk. Cs: 5 mi Poe: jk schemcie. Prebieg: Ćiceie brmki. Podie prej stroy do środk boisk do brmkr, który długim podiem miei kieruek tku, odicy od mometu prjęci mją 7 s końceie kcji. Zespoły tkują ukłdie odegłości 0 m od brmki. Piąty odik po końceiu kcji tychmist ropoc prebieg ćicei, jk popredio cjąc od eej stroy. 7 sekud. Gr dio brmkr. Cs: 5 mi Poe: poło boisk. Cs: 5 mi, prer mi. Prebieg: Ceem gry jest odbiór i pre pressig i sbkie końceie kcji do brmki ub grie prostopdłego podi pre młą brmkę do odik biegjącego oą prestreń ub jej prodeie pre brmkę. LEGENDA: podie i 6 strł bieg be i prodeie i strt/prejęcie i 7

10 TRENING Prc treer brmkr repreetcji Poski do t 7 Rdosł Hołubiec Treer brmkr repreetcji Poski U6 Ro treer brmkr stbie skoeioym bier cor ięksego cei. Disij skoeioiec ie ogric się już tyko do prcy gokipermi pod kątem diłń idyiduych. Ż eby dobre prgotoć do gry brmkr, musimy treoć im pod kątem diłń idyiduych, jk też espołoych. Dtego treer brmkr poiie być biskim spółprcoikiem piersego treer, który prejrsty sposób okreśi jego roe i di stbie. Był cs, że stbch repreetcji Poski po piersą repreetcją ie było treer brmkr. N scęście, mm dieję, tmte cs igdy ie róci. Diś stbie kżdej repreetcji od U5 do U prcuje treer brmkr. Z poiżsego rtykułu doiecie się, jk ygąd prc treer brmkr repreetcji do t 7. Etpy seekcji Seekcj do repreetcji ropoc się od obsercji rogryek kuboych, turiejó or kdr ojeódkich, gdie trfiją jdoiejsi. Od 6 t Poskim Ziąku Piłki Nożej dił róież sekcj moitorigu, któr jmuje się skutigiem międrodoym. N grupoie seekcyje prjeżdż odikó, tym brmkr. Zyke grupoie tr 5 di i tym csie odicy preetują soje umiejętości podcs treigó or mecó kotroych. Koejym etpem seekcji jest mec międpństoy. Poołie dostją Ci, któr poki się dobrej stroy podcs kosutcji seekcyjej. Z repreetcją rocik 97 odbyiśmy 8 kcji skoeioych. Wyikiem sej prcy był seekcj ścisłej grupy brmkr, któr ięi udił eimicjch do Mistrost Europy, osttecie grupy 5 brmkr, któr ucestici kosutcjch skoeioych, yseekcjooiśmy dójkę brmkr Brtłomiej Drągoskiego or Adm Mkuchoskiego. Gr repreetcji do t 7 był jedym etpó rooju tych brmkr. Cies mie to, że koeje etpy ich rooju prebiegją łściie. Brtek disij brdo dobre rdi sobie, ystępując regurie Ekstrksie or koejych rocikch repreetcji Poski. Róież roój Adm prebieg godie pem, gr koejych rocikch repreetcji, cor cęściej jest prsy jęci do piersego espołu Lech Poń. Wży spekt odporość stres Brmkr, który spiruje do gry poiomie repreetcji, poiie cechoć się ysokim poiomem odporości Aityk stres. Nieże, jkim ieku, gr orłem piersi se iąże się dużym preżyciem. Dtego sytucj podcs eimicji Mistrost Europy Mcedoii utierdił s prekoiu, że osttec seekcj i decyj o poołiu brmkr był trf. Sytucje, jkimi się spotkiśmy, potierdiły, że róo Brtek, jk i Adm brdo potyie regują stres Ambsdor II Treer TRENER GŁÓWNY Kieroik i sstko, co jest iąe grą repreetcji. W kucoym momecie eimicji, mecu Turcją, po yiku 0:0 dosło do kokursó rutó krych. Brtek obroił rut kry, po cm sm skutecie egekoł jedestkę. Istotą roę odegrł Adm, który grł miej, e se był prgotoy. Gdy chodił boisko, broił ysokim poiomie. Dobrym prkłdem jest fił Puchru Syreki, którym obroił ruty kre, djąc Posce ycięsto turieju. Tę dójkę brmkr cechoł ciągł dro ryicj boisku, tomist po boiskiem byi d siebie sprciem. To brdo że, by kdre brmkr poł dobr tmosfer. D kżdego treer jest istote, by mieć dóch brmkr o ysokim poiomie umiejętości. Treer brmkr Struktur stbu skoeioego repreetcji Poski U7 Lekr Fijoterpeut Obsercj brmkr i odikó po Prodeie dokumetcji Specyfik prcy repreetcji Prc repreetcji dimetrie różi się od prcy kubie. Brmkre prjeżdżją grupoie, które tr kik di. W tym csie odby się ok. 5 6 sesji treigoych, które skłd się głóie prc d spektem tktycym i prgotoiem mecoym, miejsm stopiu tomist mmy pły roój umiejętości techicych. Wyik to tego, że kstłtoie umiejętości techicych ymg cykicych potóreń, co jest rołożoe csie. Głóe treści treigoe, które reiujemy, to espołoe diłi brmkr. Zicmy do ich spółprcę obrońcmi i obrońcó brmkrem. W ofesyie tomist prcujemy d sposobem prodei i do gry. Współprc pr orgicji SFG Ro treer brmkr repreetcji Poski U7 TRENER BRAMKARZY Moitoroie brmkr Seekcj brmkr do repreetcji U7 Poie i prodeie sesji treigoych brmkr Ai meco i treigo brmkr or odikó P orgicji skoei brmkr repreetcji Poski U7 głóymi kcetmi treigoymi Dień Sobot Niedie Poiediłek Wtorek Środ Crtek Piątek CZAS Prjd odikó grupoie 90 mi 90 mi 60 mi 80 mi 60 mi 80 mi Zjęci do połudi Zjęci po połudiu motoryk prgotoie specje jęci espołem. SO (ifekietik, gibkość). KZM (iość pmi). DGN biżsą odegłość. Techik gry predpou dośrodkoi 5. Gr obro formcji 6. SFG defesyie. SO (ifekietik). KZM (iość pmi). DGN dsą odegłość. Ustieie brmce 5. Gr ofesyie 6. Frgmet gry 7. SFG ofesyie. O (ifekietik, gibkość). KZM (drbik koordycyj) SPACER. Techik gry ogmi. Sbkość rekcji ćicei brmce MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY 5. SFG ofesyie Treig regeercyjy yróc SPACER MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY CZAS 60 mi 90 mi motoryk. SO (ifekietik). SO (ifeietik, gibkość) ODNOWA BIOLOGICZNA ODNOWA BIOLOGICZNA prgotoie specje. DGN biżsą odegłość. Techik chytu. Ustieie brmce jęci espołem 5. Gr łści. Gr obro cłego espołu 5. SFG defesyie. DGN biżsą odegłość. Techik gry predpou- -dośrodkoi SPACER/WYCIECZKA KINO WOLNE Wyjd odikó do domu Leged: DGN doskoeie gry ogmi KZM kstłtoie doości motorycych SO sprość ogó SFG stłe frgmety gry 8 9

11 y k TRENING sp y sypił k p p p. s c Łą A p. Orgicj jk schemcie. Brmkr gry ę (oej bocy) do C, stępie C po prjęciu i podjełdo B, koejo B odgry do C, który ykouąc s je dośrodkoie poe kre.w tym momecie treer stje się pstikiem i utrudi skutecą iterecję brmkroi. Po iterecji C pokuje się do gri, brmkr dokłdym ykopem iemi podje ę. y C B y syp c ą Ł p y B y k y syp c ą Ł p s y s B C p B s A C 5 C A s p. Orgicj jk schemcie. Zodik A gry ę do brmkr y brmki, po śitło te po prjęciu gry ę do C i po odegriu p odik D. Zodik brmce str się ogricć ici uruchmi bę kotktó ą. p p. B Gr predpou. Brmkr A ykouje dośrodkoie (może być to odik po). Brm skutecej iterecji. Po yłpiu kr C str się preskodić mu dośrodkoi brmkr (sygł treer: ub ) i ę iemi do odpoiediej brmki. y Modyfikcj: N sygł treer B i C mogą ykoć udereie brmkę. sp sp A ąc y y Gr ogmi k. Zgrie po śitło brmki do brmkr, te po prjęciu pregry ę drugą stroę do obrońcy. sp Prkłdoe środki treigoe ykorstye prcył brmkrmi repreetcji Poski U7 Modyfikcj: Wyrut i ręką. Woej bocy. Po iterecji ( sygł treer, p. ) yrut ręką () oej bocy. A s D Modyfikcj: Piłki gre po iemi. Piłki półgóre. Ustieie brmce. Zodik broi pierse udereie pr biżsm słupku, stępie treer gry pikę do odik, który jest ustioy rożiku po krego i po prjęciu uder ę stroę brmki. Brmkr m die jk jsbciej premieścić się i ustić do drugiego uderei. LEGENDA: podie i 0 strł bieg be i. Orgicj jk schemcie. Treer gry ę do brmkr, te po prjęciu gry do odik B i usti się do eetuego uderei. B gry ę do C, brmkr tym momecie pooie prjmuje pocję dogodą do skutecej iterecji. Nstępie C podje ę do treer, który może mieić soją pocję. Brmkr m die łściie się ustić i skutecie itereioć po stre treer. prodeie i strt/prejęcie i LEGENDA: podie i strł bieg be i prodeie i strt/prejęcie i

12 SĘDZIOWANIE Róo gidkiem, ci sędi rdi treeroi Zbigie Presmycki Preodicący Koegium Sędió PZPN P reprsm scerość, e sędioskiego puktu idei o ksie treer śidc yłącie jego choie. Nie presdę, jeżei poiem, że od reguł i ycjó prodoych kubie pre skoeioc, eży choie cłej łki reeroych, tkże odikó ystępujących boisku. Ich choie cęsto może koei prekłdć się choie idó trybuch. Jk treer poiie choyć się podcs mecu? N jkie gesty może sobie pooić, jkich poiie uikć? Jkie ytyce mją sędioie? Cego ie ubią jbrdiej choich skoeiocó i jkie chcieiby mieć imi stosuki? Specjie d Treer o recjch iii sędi treer, opoiedił Zbigie Presmycki, Preodicący Koegium Sędió PZPN. Dtego też to, cego sędioie prede sstkim mogą sobie życć e stroy treeró, to scuku d łożoej, skompikoej prcy sędió i doości do spółprcy roumiej jko strie rbitrom odpoiedich rukó do ykoyi soich oboiąkó csie mecu. Tk, to treer csie mecu prie se jest d sędió kucoą osobą i dtego skoeiocy yierjący presję sędió krkiem, gestmi, e i iy subteiejs sposób, poii stoić się d soim choiem. Po pierse, dtego że ug, jką rbitr musą pośięcć temu, co dieje się łce reeroych i strefie techicej, może płyąć jkość ocey ydreń boiskoych. A precież bis musi yjść ero. Oc to, że treer, który protestuje, próbuje yierć presję, tk prdę tyko str dodtkoe ryko popełiei błędu pre sędiego. Ociście iekoiecie musi to być błąd preciko drużyie protestującego treer, e precież i tego ie moż ykucć. I ie będie to odgryie się pre sędió treere, e yik soistej ruetki, którą soim choiem może urądić prom, idom i sędiom ieodpoiediie choujący się treer. Po drugie, e gędó ierukoych. Może się myę, e treer, któr ie preskdją prodeiu mecu, potrfiący okć scuek jego ucestikom, tym sędiom, te łśie sposób budują sój potyy ieruek, którym treerom poio eżeć brdiej, iż się iektórym ydje. Wiemy, że ód treerski jest brdo stresujący. Roumiemy, że csmi mogą puścić ery, e systemoe egtye choi już tkiego roumiei ie jdują. Mm tkie preśidceie, że duż cęść iełściie choujących się podcs mecu treeró, ogądjąc soje ycy pisie fimoym, po prostu się ich stydi. A tem rto poprcoć d cechmi metymi, które odpoidją tkie ge choi. My, sędioie, iemy coś te temt, poież ciągłe uepsie sch jkości metych to podst sego rooju.

13 SZKOŁA TRENERÓW PZPN I po trecie rescie, e gędó csto prgmtycych, kokretie móiąc, e gędu -stopioy sposób postępoi sędió obec iełściie choujących się treeró i iych jdujących się łce oficjei, jki ostł prodoy boiskch sceb cetrego. Piers stopień to uste upomieie udieoe treeroi pre sędiego techicego. Z drugim rem sędi techicy proł sędiego, który udiei treeroi reprymedy/poucei. Koeje, trecie prołie sędiego, ocć będie usuięcie treer e strefy techicej trybuy. Ociste jest, że scegóych prpdkch treer może ostć usuięty trybuy już piersm rem. Zprsm sstkich treeró do uruchomiei sojej yobrźi ceu umysłoiei sobie, jk byłby jkość ich prcy, gdyby csie mecu ktoś preskdł im jego ogądiu, ioiu bieżąco rooju sytucji, podejmoiu decyji dotycących skłdu, mi, tktyki. Zpee trudo byłoby to sobie yobrić, bo to się po prostu ie dr i ręc ocier o grice yobrźi. A sędiom iestety dr się regurie, prjmiej byt cęsto. I to treb mieić. Jeżei chodi o ytyce i rekomedcje dotycące poscegóych obsró Prepisó Gry, to jdują się oe stroie PZPN kłdce Sędioie. Jesteśmy róież stie, kżdej chii, życeie kubu preprodić skoeie dooym, skym pre kub miejscu. Systemoo skoei tkie ostą preprodoe e sstkich kubch sceb cetrego pred rudą ioseą. Poprosiłem róież o dresy e-mioe sstkich treeró i/ub kieroikó druży, tk by bieżąco, drogą e-mioą predstić stoisko Koegium Sędió sprie ciekych skoeioo c też kotroersyjych decyji sędió. Mm dieję, że jest to yjście preci ocekiiom środoisk prskiego, bo chyb już ikt ie m ątpiości, że sscy jego cłokoie: treer, pre, sędioie i diłce, poii grć do tej smej brmki. Piąty dień Ekstrksy to cotygodioej i sędioskiej prodoej pre Zbigie Presmyckiego. Sef Koegium Sędió Poskim Ziąku Piłki Nożej stroie /federcj/sedioie/i-dre yjśi sstkie kotroersje igoych boisk. Serdecie prsmy! Wyjątko kursokoferecj Biłej Podskiej Drius Psiek Zstępc Dyrektor Skoły Treeró PZPN W dich ipc 05 r. po r piers orgioiśmy dudioą Ogóoposką Koferecję Treeró Skoe Treeró Poskiego Ziąku Piłki Nożej, okioej obiektch AWF Biłej Podskiej. Było to predsięięcie yjątkoe, gdyż ięło im udił iee ybitych osób, treer icecjmi UEFA Pro i UEFA A. ie do Biłej Podskiej prjechło około 50 skoeiocó cłej Poski, co jest kpitym yikiem i brdo s cies. 5

14 SZKOŁA TRENERÓW PZPN O trci koferecji dokoi Wiceprees PZPN ds. skoeioych, Rom Kosecki, tkże Dyrektor Sportoy PZPN i Dyrektor Skoły Treeró PZPN Stef Mjeski. Piersego di soje ystąpieie mił Piotr Mrd Deprtmetu Skoei i Rogryek Międrodoych PZPN, który poiformoł gromdoych słuchc o mich uchłch dotycących odu treer i rogryek, które sły osttim csie. Koejym puktem progrmu było ystąpieie seekcjoer repreetcji Poski, Adm Nłki, który opoiedił o prcy drużyą rodoą i jbiżsch pch kdry. Nstępie premóił seekcjoer repreetcji Poski do t, Mrci Dor, predstijąc słuchcom rys Nrodoego Modeu Gry, który postie do końc 05 r. Nstępym puktem progrmu był ykłd Pt Boer. Legedry gokiper Ceticu Gsgo i repreetcji Irdii predstił oocesy sposób prcy treer brmkr. Sposób te postoiiśmy preetoć ie tyko teorii, e tkże prktyce. Zjęci poprodii treer Adrej Didiuk i Brtłomiej Zeski, któr doskoe to sstko obroi. Grupą treigoą byi odicy piersoigoej Pogoi Siedce. Merytoryc cęść piersego di kursokoferecji trł 5 godi. Po iej prsedł cs odpocek, e i dse ymieiie się pogądmi or dośidceimi. Wsscy słuchce koferecji osti boiem prosei kocję, której mogi się też itegroć. Brdo m tym eżło, poież jk doskoe iemy co dień prcy treer ie m tkie spotki byt iee csu. A skod, poież użm, że środoisko treerskie poio się biżyć i idetyfikoć. Drugi dień koferecji upłyął pod kiem jęć prktycych prodoych pre treer Mrci Dorę or skoeioc Jgieoii Biłystok Michł Probier. Nstępie ucesticy preieśi się boisk do ui AWF-u. Tm doktor Hubert Mkruk ucei Biłej Podskiej ygłosił refert dotycący sbkości piłce ożej. Predosttim puktem skoei e jkże żym był pe dyskusyjy, którym ięi udił seekcjoer Adm Nłk or treer Michł Probier i Jer Bręcek. To ieyke ciek dyskusj, której mogą posłuchć sscy, był boiem trsmito ke PZPN Ns P. Wżym puktem kursokoferecji było róież końceie piersego kursu UEFA Pro, który odbył się Biłej Podskiej. Wsscy ucesticy otrmi certyfikty, dodtkoo yróżioo treer Dorę, który był jepsm kurstem rocik 0. R jesce serdecie grtuujemy i życmy poodei prcy repreetcją Poski do t, tkże cłej kriere skoeioej. Wsstko, co dobre, sbko się końc. Tk było i są dudioą kursokoferecją. Ciesmy się ysokiej frekecji i iteresoi e stroy środoisk treerskiego. Myśę, że prekiśmy dużo pożytecej ied, róo teoretycej, jk i prktycej. Mmy dieję, że skorstiście sego spotki i miło spędiiście cs! My koei podosimy sobie popreckę i chcemy, by stępe kursokoferecje były jesce ciekse, by premii podcs ich koeji ybiti fchocy. Wsstkim ucestikom sch jęć ostły ręcoe certyfikty potierdjące ięcie udiłu kursokoferecji, tkże uprijące do predłużei icecji treerskich. 6 7

15 SZKOŁA TRENERÓW PZPN Sme sy skoej łie! W dich sierpi reśi 05 r. Skoe Treeró PZPN okioej tereie AWF Biłej Podskiej ropocęł się piers sesj kursu UEFA B+A d ybitych odikó. W skoych łch ż roi się od postci ych igoych boisk i byłych repreettó Poski. Sprdźcie restą smi! List ucestikó kursu:. Arkdius Aeksder. Gregor Br. Rfł Boguski. Gregor Brooicki 5. Adm Dch 6. Edi Adrdi 7. Seery Gcrck 8. Arkdius Głocki 9. Brtos I 0. Mrci Kikut. Wojciech Łobodiński. Łuks Mierejeski. Ptryk Rchł. Mrek Sgoski 5. Peł Ssi 6. Smo S 7. Rdosł Soboeski 8. Pvo Sto 9. Wojciech Smek 0. Brtos Śusrski. Aeksdr Vuković. Gregor Wódkieic. Mrci Żełko Nie było łto ebrć tyu só jedej ksie. Nbór jęci trochę trł, e ciesmy się, że fi grup jest brdo moc. W końcu jest iej ieu doskołych byłych ub obecych pr, któr gri ieu mecch Ekstrksie c repreetcji Poski. Brdo się ciesmy, że po końceiu kriery odicej chcieiby ostć treermi. My ś chcieibyśmy prekć im jk jięcej ied, której będą mogi korstć. Widomo, że do pr będie m łtiej dotreć, gdyż doskoe iedą, o co chodi futbou. Pomożemy im uporądkoć iee myśi, pokżemy, co cego yik, ucmy treerskiego fchu. N cs kursu będiemy ich treermi, oi smi odikmi. Stormy jedą drużyę! poiedił m Drius Psiek, Zstępc Dyrektor Skoły Treeró PZPN. Frekecj piersej sesji był stuproceto. Widomo, że to brdiej jęci poce, e cł grup był brdo skupio i idć było, że prsł po potrebą iedę. To profesjoiści. Ciesmy się, że możemy prcoć tkimi kurstmi dodł Drius Psiek. Zeskuj poiżs QR kod i obejrj fim o piersej sesji kursu UEFA B+A d ybitych odikó! 8 9

16 Z ŻYCIA SZKOŁY TRENERÓW Aktue kursy Skoe Treeró PZPN Skoł Treeró PZPN siedibą Biłej Podskiej, okio obiektch Akdemii Wychoi Ficego Wydił Wychoi Ficego i Sportu, fukcjouje już drugi rok. Sti ykłdocy Skoły Treeró PZPN: Stef Mjeski, Dyrektor Skoły Treeró PZPN; Drius Psiek, Zstępc Dyrektor Skoły Treeró PZPN; Lesek Cicirko. W 05 r. jęci Skoe Treeró odbyją się iżej ymieioych kursch: UEFA Pro, UEFA Eite Youth A, UEFA Gokeeper A, UEFA A Wyróc or UEFA B + A d byłych profesjoych pr. Osttie miesiące UEFA Pro 0 W cercu ucesticy kursu UEFA Pro 0 ięi udił sesji yjdoej, podcs której obseroi ybre mece Mistrost Europy U Cechch i preprodii ię gry ogądych espołó. Mteriły te będą podstą do jęć dydktycych rmch koejych sesji. Koeje sesje odbyły się d. 7 9 sierpi or 6 reśi. UEFA Eite Youth A (kurs skieroy do treeró dieci i młodieży) Zkońcł się kurs I edycj. Nstępy bór do koejej edycji kursu poy jest pod koiec 05 r. O dokłdym termiie poiformujemy i.cspik. UEFA A Wyróc W dich 5 8 cerc odbył się II sesj IV edycji kursu. UEFA A Wyróc 05 Ed. III W d. 8 reśi ropocął się treci kurs UEFA A Wyróc. UEFA B+A d ybitych odikó W d. sierpi reśi odbył się piers sesj kursu UEFA B+A d ybitych odikó. Ogóoposk koferecj treeró UEFA Pro i UEFA A Jedym jżiejsch ydreń skoeioych osttim seoie był OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRENERÓW UEFA PRO I UEFA A, któr odbył się tereie Skoły Treeró or obiektó AWF Bił Podsk. Po r piers koferecj trł di. Prjechło ią pod 50 treeró icecją UEFA Pro i UEFA A. W progrmie koferecji było międ iymi ystąpieie Pti Boer (deegt UEFA ds. progrmó kursó treerskich d brmkr), który móił o oej roi brmkr drużyie. Wskł, że poie jedostek treigoych poio ugędić ięksą roę treeró brmkr. Zcą cęść koferecji stoiły prktyce jęci treigoe preprodoe pre treeró: Michł Probier, Mrci Dorę i Brtłomiej Zeskiego. Wiecorem treer spotki się spóym griu, gdie ymieii pogądy, toci dyskusje i po prostu miło spędii cs. Wit Skoe Treeró Federcji Niemieckiej N proseie DFB dich reśi 05 r. rmch spółprcy metodyco-skoeioej do siediby Skoły Treeró Niemcech yjechi predsticiee Skoły Treeró PZPN. Po krótkiej kcyjej prerie Skoł Treeró oił prcę 7 sierpi 05 r. kursem UEFA Pro 0 /kotyucj/. W jbiżsm okresie UEFA Pro Ed. 0 kotyucj kursu ropocętego 0 r. Koej sesj odędie się 6 8 pźdierik. 0

17 SZKOŁA TRENERÓW PZPN Aspekty cochigu jko eemetre podsty sukcesu piłce ożej Drius Psiek Zstępc dyrektor Skoły Treeró PZPN W dich 7 9 ipc 05 r. CogressPrk Wofsburg odbył się międrodo kursokoferecj treeró UEFA PRO i A, orgio pre iąek BDFL i DFB. Temtem preodim spotki były Aspekty cochigu jko eemetre podsty sukcesu piłce ożej. W koferecji ięło udił 900 treeró krjó. Nie mogło brkąć predsticiei Skoły Treeró PZPN Stef Mjeskiego i Drius Psieki. Fot. Est Nes K oferecję otorł Burmistr Wofsburg Kus Mohrs i Predet BDFL Lut Hgrter, tkże Dyrektor Sportoy VfL Wofsburg Kus Aofs. Nstępie cęły się ykłdy, jko piers premóił Dyrektor Sportoy DFB Hsi Fick, predstijąc fioofię gry i prcy sstkich repreetcji rodoych Niemiec. Po krótkiej prerie koej głos brł Mger Repreetcji Niemiec Oiver Bierhoff, który pokł projekt i cee postjącej e Frkfurcie oej Akdemii DFB. Oivier Bierhoff Fot. Est Nes Po połudiu jęci ropocął prof. dr J Myer, psychoog sportoy, który opoiedił o podstch efektyego cochigu perspektyy psychoogicej. Nstępie cłe groo treeró preiosło się stdio AOK Wofsburg, gdie odbyły się jęci prktyce. Pierse poprodił treer repreetcji Niemiec U7, Meike Schoeit. Temtem był Atk idyiduy sukces sytucji. Koejy treig to już popis seekcjoer repreetcji Niemiec U7, Mrcus Sorg, który preetoł: Tktyk grupo ofesyie podi i ychodeie oe poe jko podst do efektyej gry kombicyjej. Grupą ćicącą był espół U VfL Wofsburg. Nstępy dień soim ykłdem ropocął prcoik ukoy DFB dr Thoms Huser, który omóił treig ytrmłości piłce ożej, stijąc pytie: Jk jest różic pomięd ysoko itesyą metodą iterłoą ksycą metodą ciągłą prgotoi d poepsei prmetró ytrmłościoych pr?. Brdo iteresujący temt predstił róież dr Steph Nopp Stłe frgmety gry ss i ryko. Prcoik Akdemii Sportoej Kooii omóił sttystyki, kretyość i podstoe eemety pr treoiu stłych frgmetó gry. Nstępie, godie progrmem koferecji, cłokoie BDFL dokoi yboru oych łd tej orgicji. Serdecie grtuujemy pooego yboru Predet BDFL Lutoi Hrgrteroi. Popołudioe jęci ropocął prof. dr Tim Meyer, ekr Repreetcji Niemiec. Temtem preetcji było odpoiedie stosoie i obchodeie się e sekimi oikmi ukoymi dotycącymi i ożej. Nstępie sscy treer preieśi się pooie stdio AOK jęci prktyce, które ropocął treer Fori Kohfedt, systet piersego treer (Viktor Skripik) kubie Werder Brem. Temtem jego treigu był Idyidu gr obroie. Drugi treig poprodił koei Achim Beierore, systet piersego treer (Rf Rgick) kubie RB Lipsk temcie Obro grupo. Zgodie trdycją koferecji grup jej ucestikó preiosł się głóy stdio VfL Wofsburg do Bisess Louge, gdie odbył się spó kocj. Treci dień koferecji ropocął Mrkus Horick, Dyrektor Medió FC Byer Mochium, który podkreśł, jk żą roę disiejsej piłce ożej odgryją medi, i preetoł, jk poi ygądć jego perspektyy i Byeru spółprc pomięd treerem sefem medió profesjoym kubie. Nstępie dieikr TV SKY Miche Leopod preprodił yid Treerem Roku Niemcech Mgu Prskiego Kicker, Dieterem Heckigem, pytjąc o róże spekty dotycące jego życi, jk też ociście jego codieej prcy. Kursokoferecj końcł się peem dyskusyjym, który poprodił ociście Miche Leopod, udił im ięi: Dieter Heckig (VfL Wofsburg), Mrkus Horick (FC Byer Mochium), Thoms Schff (były treer Werder Brem i Eitrcht Frkfurt), Jorg Schmdtke (FC Koe) or Berd Stober (Treer Eduktor DFB). Temt dyskusji: Jk osttim csie mieiły się di treer kubie profesjoym. Koferecję końcł urocście Predet BDFL. Wsscy treer otrmi certyfikty ucestict jęcich icbie 0 godi, upożijące do predłużei soich icecji. Poiformoo róież, że koej koferecj odbędie się rok Fudie. Dyrektor Kus Aofs ( prej) i treer Dieter Heckig ( eej) yborie ypdi podcs koferecji. N djęciu preetują ś Adre Schuerre ( środku)

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel.

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel. Opłt pocto uscon rycłtem Nr 26 Nede dn 27 cerc 926 roku Adres Łódź Rędkcj: Potrkosk 85 Rok 2 Predstcest Redkcj Admnstrcj POZNANU: Afred eck c 6 tel 30507 R Jn Koubsk Skrbo 7 te 58 ARSZAEJ Cen egempr 30

Bardziej szczegółowo

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~ WYDANE: ABCDE fp ATA Dllllero C eno CechosocJ GOhler Niemcech 7 fenigó Gdńsu fen gdńsich O rosg?j!%jff[fxj!fll!lf!ll!ll!i POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁTeM - Już ol!ie n : esoego i ] P 4(tm tygodni t {EJ [leronj

Bardziej szczegółowo

Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz

Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz Mtk Dyrektork - Ktry Stchyr Pomoc nformtyc - Klud Wencer Zrąd: Redktor celny Mteus Prybylsk Z-c red. celnego skłd Gos Jsec II -c red. celnego korekt Mchł Lr W tym numere ystąpl: Al Luterbch Mrt Tomcyk

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi m or e skól choążych WvdP W elu groch odbyy sę corj promocje bsoleó skól chorążych W urocysoścch uescą rody bsoleó kombc ojy soej predscele óg robocych k dó urymujących rdycyj serdece ę oskem dce Provcego

Bardziej szczegółowo

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre JEST TYLE ADAM ZALEPA odkrycia operacyjny - elastycny jak żaden inny uniknąć. Weźmiemy się spraia, że et tera niektóre też a emulatory, które cynności moż robić łatiej niż ielu osobom skutecnie noomodnych

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji,

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji, Obrdy sesj ydne A BE dnch 92 bm br Brukse sesj Mędyre0 Kmtetu Bepeceńst spóprcy Eurpe ude:n predstce 22 krjó eurpejkch r rgncj mędy rych dyskusj rcn ugę grźbę pgrsn sę ytucj mędyrej ąku tym ptrebą deg

Bardziej szczegółowo

Wartości i wektory własne

Wartości i wektory własne Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk rtości i ektory łse ektorem łsym mcierzy A [ ] zymy kżdy iezeroy ektor V, który zchoue kieruek po ykoiu

Bardziej szczegółowo

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską.

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską. Prjekty ustay Zasady trenia rynku Odbył si ę &ptkaniie pr edsta icieli iąkó a dych (OPZZ NZZ li dairnść") predstaicielami ministerst : Pracy i Plitytki cjalnej F insó Edukacji Nairdel ra Głóneg Ur::ędu

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

5.3.1. Zmiana układów odniesienia

5.3.1. Zmiana układów odniesienia 531 Zmi ukłdów odieiei Z kżdą brłą twą możem wiąć ukłd wółrędch oiując ruch tej brł w retrei Dltego w dlm ciągu w kiemtce brł będiem ię jmowć główie wjemm ruchem ukłdów wółrędch Zjąc ruch ukłdu wółrędch

Bardziej szczegółowo

aan n a l i a z a l i z a

aan n a l i a z a l i z a nliz nliz Hiszpni nie od rzu stł się Mekką turystów. Jeszcze 20 lt temu krj ten w świdomości przeciętnego Europejczyk uchodził z prowincję. Wpływ n tę zminę mił skutecznie przeprowdzon kmpni promocyjn

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

ŁóDt, 1'1 lipca 19'18 r. Rok XXXIV. poniedziałek. nr 160 (9041) DZIENNIK: państwowych. Pińkowski,.Andrzej Werbl~n, Zdzi-

ŁóDt, 1'1 lipca 19'18 r. Rok XXXIV. poniedziałek. nr 160 (9041) DZIENNIK: państwowych. Pińkowski,.Andrzej Werbl~n, Zdzi- ŁóDt etmsk Order yd A ponedaek pca 98 r Rok XXXV nr 60 (904) Ceno 35ece Ludoego P Pryaźn bm byo sę Beedere spotkarue premcące g o Rady Państa prencącego OK FJN Bnryka Jabońskego prebyaącą ofcaną rlytą

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

w Gliwicach BYŁ MOST BĘDZIE WIADUKT czytelników Do niedawna wystarczył mocniejszy deszcz by wiadukt w Sośnicy zamieniał się w most.

w Gliwicach BYŁ MOST BĘDZIE WIADUKT czytelników Do niedawna wystarczył mocniejszy deszcz by wiadukt w Sośnicy zamieniał się w most. według sttystyk Google portl dzisijwgliwicch.pl m 107 864 czytelników ) Nkłd: 25 000 egz. co tydzień Njwiększy nkłd w Gliwicch rozdwny do ręki Tutj dostniesz gzetę: ul. Zwycięstw Dworzec PKP Gliwice Plc

Bardziej szczegółowo

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden sposób reprodukowana

Bardziej szczegółowo

b r a n y Gadżety w zasięgu wzroku w b r a n y

b r a n y Gadżety w zasięgu wzroku w b r a n y b r n y w b r n y N rynku są przyciągjące uwgę bezprzewodowe urządzeni, które możn z powodzeniem wykorzystywć w dziłnich komunikcyjnych. Czy petyt rodzimego pirowc rośnie w mirę ich produkcji? Jki jest

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

NOWE PSI & INTERAKCJE

NOWE PSI & INTERAKCJE Redakcja: Paeł Apollo, Alcja Goźdk, Angelka Jukn Opole, 15 grud 2008 Perodyk studenckch kół ukoych socjologó psychologó. skns.un.opole.pl.sknp.un.opole.pl.skp.un.opole.pl nterakcje NOWE PSI & INTERAKCJE

Bardziej szczegółowo