mistrzowskie posunięcie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mistrzowskie posunięcie"

Transkrypt

1 treer MAGAZYN POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NR /05 () mistroskie posuięcie Prc treer brmkr repreetcji Poski do t 7 Wyjątko kursokoferecj Biłej Podskiej Sprodie e stżu Róo gidkiem, jedostk treigo mikrocyku tygodioego espołu u fc bse jest drugiej stroy

2 Drod Cteicy, Soi Treer! Choć kcje kojrą się głóie ypockiem, d s był to okres brdo prcoity. Po r drugi orgioiśmy Gieiie obó Letiej Akdemii Młodych Orłó, który krc do Ws już okłdki josego umeru Treer. Skoeie dieci jest d s brdo że, poież młodież to s prsłość. Prsłość repreetcji Poski. Nic ie spri też tk iekiej prjemości, jk obseroie młodych deptó futbou i dostregie postępó, jkie cią di dień, i tego, jką p spri im rdość. Jk ygądł tegorocy obó LAMO? Zjrjcie stroy 6 i prectjcie rport treer repreetcji Poski do t 6, Robert Wójcik, który podobie jk sscy ii seekcjoer repreetcji młodieżoych jest brdo gżoy te projekt. W dich ipc 05 r. po r piers orgioiśmy Ogóoposką Koferecję Treeró Skoe Treeró Poskiego Ziąku Piłki Nożej, okioej obiektch AWF Biłej Podskiej. Brdo eżło m tym, by było to spotkie dudioe. Chcieiśmy prekć jk jięcej ied, e też pooić treerom to, by pr kocji poromii, podyskutoi, ymieii pogądy i dośidceie. Precież jedym miejscu ebriśmy prdę komitych skoeiocó, cee seekcjoerem Admem Nłką i opiekumi cołoych kubó Ekstrksy. Tkiej ied, jką posidją oi, ie m i ie prekże ikt iy. Jesteśmy dooei cłej koferecji. Prekiśmy ucestikom spotki teorię, e i prktykę, co brdo że. Zjęci były skieroe ie tyko do treeró prcujących jyżsm scebu rogryek, e tkże tym iżsm, jk róież skoeiocó młodieży. Jedym jcieksch puktó koferecji Skoe Treeró PZPN był pe dyskusyjy, którym ięi udił seekcjoer repreetcji Poski Adm Nłk or Michł Probier i Jer Bręcek. Treer odpoiediei iee żych pytń, które peością postił już sobie kżdy Ws. Opiie tkich ekspertó ycją tredy piłce ożej, tem peo prjemością obejrcie cły pe i prectcie rport cłej koferecji. Ob mteriły jdiecie ociście tym umere Treer. Stef Mjeski Dyrektor Sportoy PZPN, tkże Dyrektor Skoły Treeró PZPN Miłej ektury! KUP TERAZ NA NIKE.COM/FOOTBALL

3 umere Leti Akdemi Młodych Orłó, ci mistroskie posuięcie 6 Sprodie e stżu Southmpto FC Jedostk treigo mikrocyku tygodioego espołu U FC 6 Bse Prc treer brmkr repreetcji Poski do t 7 8 Róo gidkiem, ci sędi rdi treeroi Wyjątko kursokoferecj Biłej Podskiej 5 Sme sy skoej łie! 8 Aktue kursy Skoe Treeró PZPN 0 Aspekty cochigu jko eemetre podsty sukcesu piłce ożej Redktor cey: Mrci Ppier Kosutcj merytoryc: Komisj Techic PZPN Korekt: A Mreck i Peł Drżb Projekt grficy i skłd: Agiesk Budic Wsprcie grfice, iustrcje: Gregor Gromdki Zdjęci: Archium łse PZPN, Cyfrsport, Est Nes Wydc: Asystet Treer Sp. o.o. eceie Poskiego Ziąku Piłki Nożej Aby obejreć imcje i fimy eży kikąć kod QR W prpdku ydrukoi mgu moż róież ŚCIĄGNĄĆ URUCHOMIĆ OGLĄDAĆ drmoą pikcję do skoi kodó QR sój smrtfo ub tbet : App Store (IOS) Skep Py (Adroid) Mrketpce [(Widos Phoe) ściągiętą pikcję, stępie skieroć kmerę sojego teefou stroę, której jduje się kod QR, tk by był yrźie idocy yśietcu teefou yjątkoe imcje i fimy 5

4 LAMO Leti Akdemi Młodych Orłó, ci mistroskie posuięcie Robert Wójcik Treer repreetcji Poski U6 Di 9 ipc 05 r. końcł się II edycj oboó Letiej Akdemii Młodych Orłó. Stb skoeioy kżdej grupy chłopcó stoii treer młodieżoych repreetcji Poski spieri pre systetó or treeró prcujących co dień Akdemich Młodych Orłó, tkże treeró brmkr. Grupmi diecąt jmoły się treerki głóe r systetkmi i treermi brmkr. Młodi depci i ożej byi ucestikmi turusó:. W termiie pojii się chłopcy rocik 00.. W termiie chłopcy rocik 00.. W termiie 9.07 diecęt rocikó: 00, 00, 005. Kżdy turus icł po 80 diecek i chłopcó, któr podieei osti grupy 0-osoboe. I Turus Chłopcy rocik 00 (termi: r.) Grup A Treer: Mrci Dor Treer systet: Rysrd Robkieic Treer systet (AMO): Kmi Suc Grup B Treer: Rfł Js Treer systet: Gregor Diubek Treer systet (AMO): Rdosł Bubik Grup C Treer: Robert Wójcik Treer systet: Jkub Kcmrek Treer systet (AMO): Toms Łchoski Grup D Treer: Brtłomiej Zeski Treer systet: Mrci Mtysik Treer systet (AMO): Piotr Grek Treer brmkr: Adrej Didiuk, Jóef Młyrck, Wdemr Piątek, Michł Chmer Lekr: Agiesk Dąbek-Sjik II Turus Chłopcy rocik 00 (termi: r.) Grup A Treer: Mrci Dor Treer systet: Rysrd Robkieic Treer systet (AMO): Kmi Suc Grup B Treer: Rfł Js Treer systet: Gregor Diubek Treer systet (AMO): Rfł Kotu Grup C Treer: Robert Wójcik Treer systet: Toms Bieecki Treer systet (AMO): Brtos Kubik Grup D Treer: Brtłomiej Zeski Treer systet: Mrci Mtysik Treer systet (AMO): Mrci Włodrski Treer brmkr: Adrej Didiuk, Jóef Młyrck, Domiik Kubik, Rdosł Hołubiec Lekr: Peł Krmioski 6 7

5 LAMO III Turus Diecęt rocik 00, 00, 005 (termi: r.) Treer Mrci Ksproic Kieroik Projektu Skoei Grup A (rocik 00) Treerk: Ni Pto Treerk systetk: Mri Wąsosk Grup B (rocik 00) Treerk: Ptrycj Jkosk Treerk systetk: Mgd Koiec Grup C (rocik 00) Treerk: A Rogck Treerk systetk: Agt Kutik Grup D (rocik 005) Treerk: Pui Kec Treerk systetk: Jo Kubisik Treer brmkr: Mrci Chmur, Włodimier Kitkoski, Jrosł Murcki Fijoterpeut: Brtos Grobey Lekr: Peł Krmioski Kieroikiem obou był P Adrej Pdeski, cłoek rądu PZPN, Preodicący Komisji ds. Prst Kobiecego. Z łście prgotoie boisk, piłek i potrebego kżde jęci sprętu pomocicego odpoidi: Artur Bi, Adm Biercki i Piotr Kurpski. Nd łściym prebiegiem grupoi cui prcoicy Deprtmetu ds. Grssroots: Dyrektor Mgde Urbńsk, Mgde Krińsk, E Sumosk, Michł Kró i Premysł Prętkieic. Kiedy po r piers usłysłem o projekcie LAMO, ydł mi się brdo iteresujący. Byłem prekoy, że prodeie go życie i późiejse modyfikcje udoskoą seekcję do jmłodsch repreetcji krju. Po drugim oboie musę stierdić, że jest to brdo dobre posuięcie. Njbrdiej podob mi się możiość prcy diećmi tym ieku. Ich ogrome gżoie i etujm spriją, że jęci imi są ieką prjemością. P oż je iesmoicie cies. Są mbite i dyscypioe, sbko robią postępy. Kiedy ie ud im się ygrć mecu, cęsto ie mogą się tym pogodić i roią ł. Chcą się jk jsbciej reżoć. Jest to spotice i pięke. Zodicy, im trfią do repreetcji U5, mją ssę odbyć tkie obo. Prcując pod okiem treeró repreetcji, poją się orgicją grupoń, tkże poją specyfikę prcy repreetcją. Młodi grce musą choyć odpoiedią dyscypię i doceić fkt, że spotkło ich iekie yróżieie. Obo mją ich chęcić do ciężkiej codieej prcy kuboej. Orgicj obou po r piers diecki W mojej opiii tegorocy obó (podobie jk esłorocy) był brdo dobre orgioy. Wsstkie osoby odpoiedie orgicję stęły ysokości di. Dieci mieskły doskołym hoteu Mistr, Rokłd jęć i dodtkoe trkcje Prki i pre, rmch tygodioego pobytu, odbyi jęci treigoe, poddi byi testom sprości ogóej, które preprodii prcoicy AWFiS Gdńsku, or testom, które są reioe Akdemich Młodych Orłó. Zodicy miei też możiość yki się soimi umiejętościmi podcs eętrego, -dioego Turieju LAMO (sstkie grupy grły dukrotie kżdy kżdym). Po prcoicie spędoym csem boisku młodież mił peioe dodtkoe trkcje: yjdy d more, ycieckę do Sopotu, jęci kuire kuchrem prebyjącym grupoiu espołu Lech Poń, rejs po jeiore żroieckim, spotki ciekymi udźmi (m.i. odikmi Mistr Poski Lech Poń), kurs piersej pomocy predmedycej, kręge, bse itp. Iteresujący goście Od pocątku grupoi poci młodych odikó śedił Dyrektor Sportoy PZPN, Stef Mjeski. W trkcie obou odiedii s tkże m.i. Sekretr Geery PZPN, Mciej Sicki, Zstępc Dyrektor Sportoego PZPN, Bogd Bsłj or Dyrektor Deprtmetu Komuikcji i Mrketigu PZPN, Jus Bsłj. Prdią isieką torcie było ś spotkie Preesem PZPN, Zbigieem Bońkiem, który odiedił s drugim tygodiu obou. Prees PZPN dużym iteresoiem obseroł jęci treigoe i mece rmch turieju LAMO. P Zbigie Boiek dieił się róież odikmi soim dośidceiem i prekł cee ugi dotycące ich rooju. Głóy ce LAMO Głóym łożeiem Letiej Akdemii Młodych Orłó jest prsie młodych, jbrdiej udoioych krju grc obo sportoe i yłoieie ich jepsch, któr będą trfić do młodieżoych repreetcji Poski. Seekcji kdydtó. obo dokoują treer młodieżoych repreetcji Poski r treermi koordytormi Wojeódkich Ziąkó Piłki Nożej, treermi prodącymi repreetcje ojeódt, treermi kuboymi. Cee iformcje o odikch prekują m róież skuci PZPN poołi kżdym ojeódtie. 8 9

6 otrmły jedoity spręt sportoy i mogły doskoić soje umiejętości brdo dobre prgotoych boiskch. W oboch ucesticł spor grup odikó, któr prjechi po r drugi, e pojiło się też ieu oych pr. Pred ikim ie mykmy drogi. Po grupoiu możemy stierdić, że cęść odikó roij się brdo dymicie, cęść trochę oiej, e jesteśmy dooei poiomu sportoego, który preetoi róo podcs treigó, jk i mecó (-dioy Turiej LAMO). W csie tegorocych oboó dło się dostrec, że grupy skoeioe fukcjooły o iee spriej iż pred rokiem. Zodicy doskoe iediei, jkie ymgi są pred imi stie róo od stroy ychocej, jk i sportoej. Wieu ich prjźiło się esłym roku, dtego od pocątku grupoi łtiej im się prcoło. Kik jęć treigoych było potóreiem i doskoeiem eemetó spred roku treb prć, że młodi depci i ożej sbko je opoyi, co peo brdo s cies. W tym roku po r piers LAMO pooło młode prki, które miły możiość preetoi soich umiejętości. Stby skoeioe ugą śediły ich poci i mją dużo ciekych spostreżeń. Zodicki digooo podcreprodoych testó or oceioo ich grę turieju, który o Tetidą. Treer użją, że udił diecąt oboie LAMO cym stopiu ułti im łścią seekcję do repreetcji krju. Pukt roty prejście duże boisko Podcs obou udiłem chłopcó rocik 00 prodoe ostły pee miy orgicji treigó. Zodicy tego rocik jbiżsm seoie ropocą rogryki ktegorii trmpkr. Fkt te pooduje prejście pełoymiroe boisko i grę -osoboych skłdch. Do tej pory ( ktegorii młodik) ryioi miejsch boiskch skłdch 9-osoboych (8 + brmkr). W iąku tym pre csie jęć treigoych cęsto reioi środki treigoe ięksm pou, musiei ykoyć siiejse podi i prebiegć iękse dystse. Podcs mecó sporym probemem było,,odeieie się tk dużym boisku i iąie spółprcy koegmi róo podcs broiei, jk i tkoi. Kłopoty cęły się róież u brmkr, któr musiei itereioć pełoymiroej brmce (iee ceych ug preki im dośidcei treer brmkr). U ieu odikó dło się dostrec spore męceie podcs turieju LAMO. Musi miąć trochę csu, ż młodi grce dptują się do oych rukó i będą sobie rdić dojący sposób. Wioski po LAMO Obo LAMO orgioe ostły po r drugi. Po piersm spotkiśmy się kikkrotie serokim groie (Dyrektor PZPN, treer młodieżoych repreetcji, prcoicy Deprtmetu ds. Grssroots), by omóić tę impreę. Zstiiśmy się, co moż byłoby mieić i uepsć od stroy orgicyjej i skoeioej, by koejy obó dł jesce ięcej potyych efektó. Zdecydoiśmy, że jepsm posuięciem będie, by odicy, któr będą poołyi pierse kcje skoeioe jmłodsej repreetcji Poski U5, popredi je -krotym prjdem obo LAMO. Te mode będie fukcjooł od rocik 00. Neży dążyć do tego, by łściie moitoroć młodych pr i koeje obo poołyć jepsch. Dobr spółprc treermi kuboymi, koordytormi i treermi repreetcji ojeódt m pomóc rooju odicek i odikó. Ucesticy oboó otrmują iformcje i skóki dotycące ich ktuych umiejętości (musą mieć śidomość, d jkimi eemetmi eży prcoć, by osiągąć yżs ich poiom). Neży pmiętć, że grupoi LAMO mją prjeżdżć jbrdiej utetoe dieci, które są prsłością poskiej i. Umiejęte prodeie prek i pr tym ieku, skie łściej ścieżki rooju od jmłodsch t (pre osoby utorytetem) mogą prieść iedługim csie ymiere efekty. Mmy dieję, że spor grup ucestikó LAMO gr młodieżoych repreetcjch Poski. Wsstkim życmy, by prsłości mogi ystąpić tej jżiejsej piersej repreetcji Poski! LAMO Zeskuj poiżse QR kody i obejrj fimy o LAMO! LAMO 05 obó prskiej prsłości Videobog Błyskicy O krok od repreetcji 0

7 Z PIŁKĄ PRZEZ ŚWIAT Sprodie e stżu Southmpto FC Dień. Środ 7 istopd 0 r., god. :00 Toms Forik Treer icecją UEFA Pro. Podił die grupy siłoi grjących sobotę mec igoy i iegrjących: grjący cs 0 mi: treig mcijący, sesomotorycy, stbiicj; iegrjący cs 0 mi: rogrek roerek stcjory 0 mi; stk ćiceń dymicych 0 mi.. Obie grupy spóie boisku cs 50 mi: didek 5 mi; kkońco trem strtmi 5 mi; cęść biegoo-gimstyc dymicy frgmet gry (DFG) eemetem 8 mi; DFG eemetem 8 mi. Stż kubie Southmpto FC odbył się dich 5 istopd grudi 0 r. Ośrodku Treigoym Stpeood Triig Ceter pr pomocy brmkr repreetcji Poski, Artur Boruc. Di istopd Śięci gri yjdoy mec igoy Arseem Lody i pregri 0:. Od tego di ropocął się mikrocyk treigoy, który jest predmiotem tego rtykułu. Treerem Southmpto FC był ócs Muricio Pochettio. Dień. Poiediłek 5 istopd 0 r., god. :00 Podił die grupy grjących sobotę mec igoy i iegrjących: grjący cs 5 mi: robiegie, ktyy stretchig, gimstyk 0 mi; didek 0 mi; robiegie tempo kstłtujące 5 mi (prer 5 s 00 m). iegrjący cs 85 mi: siłoi: rogrek roerek stcjory 0 mi; obód siłoo-fukcjoy 0 mi. boisko: didek 0 mi; stk ytrmłości sbkościoej (odciki 0 i 0-metroe) 0 mi; gr 5 5 (tk jk grfice) 5 mi.. Obie grupy spóie boisku cs 50 mi: didek 5mi; sbkościoej (odciki 0 m, 0 m) 8 mi; stkytrmłości gr r : 6 6 bdmi, środku kotkty, eątr mi (osttie mi sscy kotkt); s p p. y sypił k p s łożei: sojej połoie kotkty, połoie preciik kotkty, by brmk był ico, odicy musą yjść połoę 0 mi. y cs treigu: 00 mi. Dień. Crtek 8 istopd 0 r., god. :00 Rogrek siłoi (stbiicj, gibkość, ćicei mcijące) 0 mi. y końcoe strtmi 0 mi. Robiegie boisku k 5 mi. Didek (prechodoy) Ćiceie doskoei udereń ( die stroy) 0 mi. s 5 łk pi s 5 s sp gr 9 9 pou od sesstki do sesstki i ormej serokości, y k s y bieg be i p p. c d s Gr bdie (odicy eętri są połoie preci- s ik, brmk po obroy pkt, brmk piersej i pkt, brmkr może grć ręką do sojego odik eętrego, miy po mi) 0 mi. b Dień. Wtorek 6 istopd 0 r., god. :00 strł s c LEGENDA: podie i p y sypił k c p Łą. p s y k ćicei otrci gry mi; y sypił k p y g r r : 9 9 (piers cęść doo icb kotktó 0 mi, drug cęść kotkty 5 mi).. Podił die grupy siłoi grjących sobotę mec igoy i iegrjących: grjący cs 50 mi: rogrek roerek stcjory 0 mi; obód siłoo-fukcjoy 0 mi. iegrjący cs 50 mi: rogrek mtch, treig sesomotorycy, sił ogó, stbiicj. b y cs treigu: 00 mi. prodeie i strt/prejęcie i LEGENDA: podie i strł bieg be i prodeie i strt/prejęcie i

8 y k y sypił k p y s c Łą s sp s 5 Gr odikó eętrych (kżdy espół kżdym po y k,5 mi, kotkty sojej połoie, połoie preciik ub dooie, gdy końc się kcję strłem) mi. y syp c ą Ł p y cs treigu: 75 mi. Dień 5. Piątek 9 istopd 0 r., god. :00 Rogrek siłoi 0 mi. Robiegie boisku 5 mi. Didek 8, 9 pou 7 7 m 5 mi. Dooy podił grupy cs 5 mi: sp s y ćicei strłó treerem, ćicei rutó oych, sitkoog. y cs treigu: 65 mi. Dień 6. Sobot 0 istopd 0 r., god. :00 Rogrek fukcjo siłoi 0 mi. Robiegie boisku 8 mi. Didek ( opcje: oboiąek gry kotkty, mksymie kotkty, mksymie kotkt) 0 mi. Didek hispński (6 podń i tedy moż pregrć drugą stroę) 0 mi. LEGENDA: podie i strł bieg be i y cs treigu: 50 mi. Dień 7. Niedie grudi 0 r., god. 7:00 Mec igoy: Chese FC Southmpto FC : prodeie i strt/prejęcie i 5

9 Jedostk treigo Jedostk treigo mikrocyku tygodioego espołu U FC Bse Doskoeie sbkiego tku Jedostk treigo mikrocyku tygodioego espołu U FC Bse Cs tri: 90 mi. Rogrek koordycyj. Cs: 0 mi N odciku 5 m tor koordycyjy. Cs: 5 mi. W rogrece sstkie rodje skipó pre płotki, ćicei propriocepcji, bieg od pchołk do pchołk,,,preptk, bieg tyłem, prspieseie odciku 0 m. Ćicei rociągjące sttyce. Cs: 5 mi. Cesł Ocrek Treer icecją UEFA Pro Stż FC Bse odbył się dich od do 7 styci 05 r. Miłem okję obseroć treigi espołu U okresie prgotocm (prkłdoy treig preetuję tym rtykue). Obserołem róież treigi piersej drużyy FC Bse bepośredio pred mecem Ligi Mistró FC Porto, ociście r obejreiem tego mecu. Podto miłem prjemość romić Dyrektorem Sportoym FC Bse o strtegii rądi kubem pod kątem piersej drużyy or Akdemii FC Bse.. Doskoeie podń diem preiesiei tku pre środkoych pomocikó drugą stroę boisk. Cs: 0 mi Poe: 0 0 m. Cs: 5 mi, prer mi. Prebieg: Zodicy eętri, grjąc kotkt, strją się pre sbkie podi prekć ę do środkoych pomocikó, któr po roegriu międ sobą (podie rote) prekują podiem ę drugą stroę boisk. Preskdjąc córk podieo po odikó kżdą stroę. Po 5 mi mi córki odikó, środkoi pomocicy prekujący ę drugą stroę się ie mieiją. 5 FC Bse to sjcrski kub prski, łożoy Bei 89 r., grjący sjcrskiej piersej ide. Jest 8-krotym Mistrem Sjcrii, osttio doby to trofeum co rok, pocąs od 00 r. Jest róież 5-krotym ucestikiem Ligi Mistró UEFA seoie 0/0 dotrł do półfiłu, którym uegł odyńskiej Chese.. Sbki tk po preiesieiu cetrum gry drugą stroę boisk. Cs: 5 mi Poe: jk schemcie. Prebieg: Ćiceie brmki. Podie prej stroy do środk boisk do brmkr, który długim podiem miei kieruek tku, odicy od mometu prjęci mją 7 s końceie kcji. Zespoły tkują ukłdie odegłości 0 m od brmki. Piąty odik po końceiu kcji tychmist ropoc prebieg ćicei, jk popredio cjąc od eej stroy. 7 sekud. Gr dio brmkr. Cs: 5 mi Poe: poło boisk. Cs: 5 mi, prer mi. Prebieg: Ceem gry jest odbiór i pre pressig i sbkie końceie kcji do brmki ub grie prostopdłego podi pre młą brmkę do odik biegjącego oą prestreń ub jej prodeie pre brmkę. LEGENDA: podie i 6 strł bieg be i prodeie i strt/prejęcie i 7

10 TRENING Prc treer brmkr repreetcji Poski do t 7 Rdosł Hołubiec Treer brmkr repreetcji Poski U6 Ro treer brmkr stbie skoeioym bier cor ięksego cei. Disij skoeioiec ie ogric się już tyko do prcy gokipermi pod kątem diłń idyiduych. Ż eby dobre prgotoć do gry brmkr, musimy treoć im pod kątem diłń idyiduych, jk też espołoych. Dtego treer brmkr poiie być biskim spółprcoikiem piersego treer, który prejrsty sposób okreśi jego roe i di stbie. Był cs, że stbch repreetcji Poski po piersą repreetcją ie było treer brmkr. N scęście, mm dieję, tmte cs igdy ie róci. Diś stbie kżdej repreetcji od U5 do U prcuje treer brmkr. Z poiżsego rtykułu doiecie się, jk ygąd prc treer brmkr repreetcji do t 7. Etpy seekcji Seekcj do repreetcji ropoc się od obsercji rogryek kuboych, turiejó or kdr ojeódkich, gdie trfiją jdoiejsi. Od 6 t Poskim Ziąku Piłki Nożej dił róież sekcj moitorigu, któr jmuje się skutigiem międrodoym. N grupoie seekcyje prjeżdż odikó, tym brmkr. Zyke grupoie tr 5 di i tym csie odicy preetują soje umiejętości podcs treigó or mecó kotroych. Koejym etpem seekcji jest mec międpństoy. Poołie dostją Ci, któr poki się dobrej stroy podcs kosutcji seekcyjej. Z repreetcją rocik 97 odbyiśmy 8 kcji skoeioych. Wyikiem sej prcy był seekcj ścisłej grupy brmkr, któr ięi udił eimicjch do Mistrost Europy, osttecie grupy 5 brmkr, któr ucestici kosutcjch skoeioych, yseekcjooiśmy dójkę brmkr Brtłomiej Drągoskiego or Adm Mkuchoskiego. Gr repreetcji do t 7 był jedym etpó rooju tych brmkr. Cies mie to, że koeje etpy ich rooju prebiegją łściie. Brtek disij brdo dobre rdi sobie, ystępując regurie Ekstrksie or koejych rocikch repreetcji Poski. Róież roój Adm prebieg godie pem, gr koejych rocikch repreetcji, cor cęściej jest prsy jęci do piersego espołu Lech Poń. Wży spekt odporość stres Brmkr, który spiruje do gry poiomie repreetcji, poiie cechoć się ysokim poiomem odporości Aityk stres. Nieże, jkim ieku, gr orłem piersi se iąże się dużym preżyciem. Dtego sytucj podcs eimicji Mistrost Europy Mcedoii utierdił s prekoiu, że osttec seekcj i decyj o poołiu brmkr był trf. Sytucje, jkimi się spotkiśmy, potierdiły, że róo Brtek, jk i Adm brdo potyie regują stres Ambsdor II Treer TRENER GŁÓWNY Kieroik i sstko, co jest iąe grą repreetcji. W kucoym momecie eimicji, mecu Turcją, po yiku 0:0 dosło do kokursó rutó krych. Brtek obroił rut kry, po cm sm skutecie egekoł jedestkę. Istotą roę odegrł Adm, który grł miej, e se był prgotoy. Gdy chodił boisko, broił ysokim poiomie. Dobrym prkłdem jest fił Puchru Syreki, którym obroił ruty kre, djąc Posce ycięsto turieju. Tę dójkę brmkr cechoł ciągł dro ryicj boisku, tomist po boiskiem byi d siebie sprciem. To brdo że, by kdre brmkr poł dobr tmosfer. D kżdego treer jest istote, by mieć dóch brmkr o ysokim poiomie umiejętości. Treer brmkr Struktur stbu skoeioego repreetcji Poski U7 Lekr Fijoterpeut Obsercj brmkr i odikó po Prodeie dokumetcji Specyfik prcy repreetcji Prc repreetcji dimetrie różi się od prcy kubie. Brmkre prjeżdżją grupoie, które tr kik di. W tym csie odby się ok. 5 6 sesji treigoych, które skłd się głóie prc d spektem tktycym i prgotoiem mecoym, miejsm stopiu tomist mmy pły roój umiejętości techicych. Wyik to tego, że kstłtoie umiejętości techicych ymg cykicych potóreń, co jest rołożoe csie. Głóe treści treigoe, które reiujemy, to espołoe diłi brmkr. Zicmy do ich spółprcę obrońcmi i obrońcó brmkrem. W ofesyie tomist prcujemy d sposobem prodei i do gry. Współprc pr orgicji SFG Ro treer brmkr repreetcji Poski U7 TRENER BRAMKARZY Moitoroie brmkr Seekcj brmkr do repreetcji U7 Poie i prodeie sesji treigoych brmkr Ai meco i treigo brmkr or odikó P orgicji skoei brmkr repreetcji Poski U7 głóymi kcetmi treigoymi Dień Sobot Niedie Poiediłek Wtorek Środ Crtek Piątek CZAS Prjd odikó grupoie 90 mi 90 mi 60 mi 80 mi 60 mi 80 mi Zjęci do połudi Zjęci po połudiu motoryk prgotoie specje jęci espołem. SO (ifekietik, gibkość). KZM (iość pmi). DGN biżsą odegłość. Techik gry predpou dośrodkoi 5. Gr obro formcji 6. SFG defesyie. SO (ifekietik). KZM (iość pmi). DGN dsą odegłość. Ustieie brmce 5. Gr ofesyie 6. Frgmet gry 7. SFG ofesyie. O (ifekietik, gibkość). KZM (drbik koordycyj) SPACER. Techik gry ogmi. Sbkość rekcji ćicei brmce MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY 5. SFG ofesyie Treig regeercyjy yróc SPACER MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY CZAS 60 mi 90 mi motoryk. SO (ifekietik). SO (ifeietik, gibkość) ODNOWA BIOLOGICZNA ODNOWA BIOLOGICZNA prgotoie specje. DGN biżsą odegłość. Techik chytu. Ustieie brmce jęci espołem 5. Gr łści. Gr obro cłego espołu 5. SFG defesyie. DGN biżsą odegłość. Techik gry predpou- -dośrodkoi SPACER/WYCIECZKA KINO WOLNE Wyjd odikó do domu Leged: DGN doskoeie gry ogmi KZM kstłtoie doości motorycych SO sprość ogó SFG stłe frgmety gry 8 9

11 y k TRENING sp y sypił k p p p. s c Łą A p. Orgicj jk schemcie. Brmkr gry ę (oej bocy) do C, stępie C po prjęciu i podjełdo B, koejo B odgry do C, który ykouąc s je dośrodkoie poe kre.w tym momecie treer stje się pstikiem i utrudi skutecą iterecję brmkroi. Po iterecji C pokuje się do gri, brmkr dokłdym ykopem iemi podje ę. y C B y syp c ą Ł p y B y k y syp c ą Ł p s y s B C p B s A C 5 C A s p. Orgicj jk schemcie. Zodik A gry ę do brmkr y brmki, po śitło te po prjęciu gry ę do C i po odegriu p odik D. Zodik brmce str się ogricć ici uruchmi bę kotktó ą. p p. B Gr predpou. Brmkr A ykouje dośrodkoie (może być to odik po). Brm skutecej iterecji. Po yłpiu kr C str się preskodić mu dośrodkoi brmkr (sygł treer: ub ) i ę iemi do odpoiediej brmki. y Modyfikcj: N sygł treer B i C mogą ykoć udereie brmkę. sp sp A ąc y y Gr ogmi k. Zgrie po śitło brmki do brmkr, te po prjęciu pregry ę drugą stroę do obrońcy. sp Prkłdoe środki treigoe ykorstye prcył brmkrmi repreetcji Poski U7 Modyfikcj: Wyrut i ręką. Woej bocy. Po iterecji ( sygł treer, p. ) yrut ręką () oej bocy. A s D Modyfikcj: Piłki gre po iemi. Piłki półgóre. Ustieie brmce. Zodik broi pierse udereie pr biżsm słupku, stępie treer gry pikę do odik, który jest ustioy rożiku po krego i po prjęciu uder ę stroę brmki. Brmkr m die jk jsbciej premieścić się i ustić do drugiego uderei. LEGENDA: podie i 0 strł bieg be i. Orgicj jk schemcie. Treer gry ę do brmkr, te po prjęciu gry do odik B i usti się do eetuego uderei. B gry ę do C, brmkr tym momecie pooie prjmuje pocję dogodą do skutecej iterecji. Nstępie C podje ę do treer, który może mieić soją pocję. Brmkr m die łściie się ustić i skutecie itereioć po stre treer. prodeie i strt/prejęcie i LEGENDA: podie i strł bieg be i prodeie i strt/prejęcie i

12 SĘDZIOWANIE Róo gidkiem, ci sędi rdi treeroi Zbigie Presmycki Preodicący Koegium Sędió PZPN P reprsm scerość, e sędioskiego puktu idei o ksie treer śidc yłącie jego choie. Nie presdę, jeżei poiem, że od reguł i ycjó prodoych kubie pre skoeioc, eży choie cłej łki reeroych, tkże odikó ystępujących boisku. Ich choie cęsto może koei prekłdć się choie idó trybuch. Jk treer poiie choyć się podcs mecu? N jkie gesty może sobie pooić, jkich poiie uikć? Jkie ytyce mją sędioie? Cego ie ubią jbrdiej choich skoeiocó i jkie chcieiby mieć imi stosuki? Specjie d Treer o recjch iii sędi treer, opoiedił Zbigie Presmycki, Preodicący Koegium Sędió PZPN. Dtego też to, cego sędioie prede sstkim mogą sobie życć e stroy treeró, to scuku d łożoej, skompikoej prcy sędió i doości do spółprcy roumiej jko strie rbitrom odpoiedich rukó do ykoyi soich oboiąkó csie mecu. Tk, to treer csie mecu prie se jest d sędió kucoą osobą i dtego skoeiocy yierjący presję sędió krkiem, gestmi, e i iy subteiejs sposób, poii stoić się d soim choiem. Po pierse, dtego że ug, jką rbitr musą pośięcć temu, co dieje się łce reeroych i strefie techicej, może płyąć jkość ocey ydreń boiskoych. A precież bis musi yjść ero. Oc to, że treer, który protestuje, próbuje yierć presję, tk prdę tyko str dodtkoe ryko popełiei błędu pre sędiego. Ociście iekoiecie musi to być błąd preciko drużyie protestującego treer, e precież i tego ie moż ykucć. I ie będie to odgryie się pre sędió treere, e yik soistej ruetki, którą soim choiem może urądić prom, idom i sędiom ieodpoiediie choujący się treer. Po drugie, e gędó ierukoych. Może się myę, e treer, któr ie preskdją prodeiu mecu, potrfiący okć scuek jego ucestikom, tym sędiom, te łśie sposób budują sój potyy ieruek, którym treerom poio eżeć brdiej, iż się iektórym ydje. Wiemy, że ód treerski jest brdo stresujący. Roumiemy, że csmi mogą puścić ery, e systemoe egtye choi już tkiego roumiei ie jdują. Mm tkie preśidceie, że duż cęść iełściie choujących się podcs mecu treeró, ogądjąc soje ycy pisie fimoym, po prostu się ich stydi. A tem rto poprcoć d cechmi metymi, które odpoidją tkie ge choi. My, sędioie, iemy coś te temt, poież ciągłe uepsie sch jkości metych to podst sego rooju.

13 SZKOŁA TRENERÓW PZPN I po trecie rescie, e gędó csto prgmtycych, kokretie móiąc, e gędu -stopioy sposób postępoi sędió obec iełściie choujących się treeró i iych jdujących się łce oficjei, jki ostł prodoy boiskch sceb cetrego. Piers stopień to uste upomieie udieoe treeroi pre sędiego techicego. Z drugim rem sędi techicy proł sędiego, który udiei treeroi reprymedy/poucei. Koeje, trecie prołie sędiego, ocć będie usuięcie treer e strefy techicej trybuy. Ociste jest, że scegóych prpdkch treer może ostć usuięty trybuy już piersm rem. Zprsm sstkich treeró do uruchomiei sojej yobrźi ceu umysłoiei sobie, jk byłby jkość ich prcy, gdyby csie mecu ktoś preskdł im jego ogądiu, ioiu bieżąco rooju sytucji, podejmoiu decyji dotycących skłdu, mi, tktyki. Zpee trudo byłoby to sobie yobrić, bo to się po prostu ie dr i ręc ocier o grice yobrźi. A sędiom iestety dr się regurie, prjmiej byt cęsto. I to treb mieić. Jeżei chodi o ytyce i rekomedcje dotycące poscegóych obsró Prepisó Gry, to jdują się oe stroie PZPN kłdce Sędioie. Jesteśmy róież stie, kżdej chii, życeie kubu preprodić skoeie dooym, skym pre kub miejscu. Systemoo skoei tkie ostą preprodoe e sstkich kubch sceb cetrego pred rudą ioseą. Poprosiłem róież o dresy e-mioe sstkich treeró i/ub kieroikó druży, tk by bieżąco, drogą e-mioą predstić stoisko Koegium Sędió sprie ciekych skoeioo c też kotroersyjych decyji sędió. Mm dieję, że jest to yjście preci ocekiiom środoisk prskiego, bo chyb już ikt ie m ątpiości, że sscy jego cłokoie: treer, pre, sędioie i diłce, poii grć do tej smej brmki. Piąty dień Ekstrksy to cotygodioej i sędioskiej prodoej pre Zbigie Presmyckiego. Sef Koegium Sędió Poskim Ziąku Piłki Nożej stroie /federcj/sedioie/i-dre yjśi sstkie kotroersje igoych boisk. Serdecie prsmy! Wyjątko kursokoferecj Biłej Podskiej Drius Psiek Zstępc Dyrektor Skoły Treeró PZPN W dich ipc 05 r. po r piers orgioiśmy dudioą Ogóoposką Koferecję Treeró Skoe Treeró Poskiego Ziąku Piłki Nożej, okioej obiektch AWF Biłej Podskiej. Było to predsięięcie yjątkoe, gdyż ięło im udił iee ybitych osób, treer icecjmi UEFA Pro i UEFA A. ie do Biłej Podskiej prjechło około 50 skoeiocó cłej Poski, co jest kpitym yikiem i brdo s cies. 5

14 SZKOŁA TRENERÓW PZPN O trci koferecji dokoi Wiceprees PZPN ds. skoeioych, Rom Kosecki, tkże Dyrektor Sportoy PZPN i Dyrektor Skoły Treeró PZPN Stef Mjeski. Piersego di soje ystąpieie mił Piotr Mrd Deprtmetu Skoei i Rogryek Międrodoych PZPN, który poiformoł gromdoych słuchc o mich uchłch dotycących odu treer i rogryek, które sły osttim csie. Koejym puktem progrmu było ystąpieie seekcjoer repreetcji Poski, Adm Nłki, który opoiedił o prcy drużyą rodoą i jbiżsch pch kdry. Nstępie premóił seekcjoer repreetcji Poski do t, Mrci Dor, predstijąc słuchcom rys Nrodoego Modeu Gry, który postie do końc 05 r. Nstępym puktem progrmu był ykłd Pt Boer. Legedry gokiper Ceticu Gsgo i repreetcji Irdii predstił oocesy sposób prcy treer brmkr. Sposób te postoiiśmy preetoć ie tyko teorii, e tkże prktyce. Zjęci poprodii treer Adrej Didiuk i Brtłomiej Zeski, któr doskoe to sstko obroi. Grupą treigoą byi odicy piersoigoej Pogoi Siedce. Merytoryc cęść piersego di kursokoferecji trł 5 godi. Po iej prsedł cs odpocek, e i dse ymieiie się pogądmi or dośidceimi. Wsscy słuchce koferecji osti boiem prosei kocję, której mogi się też itegroć. Brdo m tym eżło, poież jk doskoe iemy co dień prcy treer ie m tkie spotki byt iee csu. A skod, poież użm, że środoisko treerskie poio się biżyć i idetyfikoć. Drugi dień koferecji upłyął pod kiem jęć prktycych prodoych pre treer Mrci Dorę or skoeioc Jgieoii Biłystok Michł Probier. Nstępie ucesticy preieśi się boisk do ui AWF-u. Tm doktor Hubert Mkruk ucei Biłej Podskiej ygłosił refert dotycący sbkości piłce ożej. Predosttim puktem skoei e jkże żym był pe dyskusyjy, którym ięi udił seekcjoer Adm Nłk or treer Michł Probier i Jer Bręcek. To ieyke ciek dyskusj, której mogą posłuchć sscy, był boiem trsmito ke PZPN Ns P. Wżym puktem kursokoferecji było róież końceie piersego kursu UEFA Pro, który odbył się Biłej Podskiej. Wsscy ucesticy otrmi certyfikty, dodtkoo yróżioo treer Dorę, który był jepsm kurstem rocik 0. R jesce serdecie grtuujemy i życmy poodei prcy repreetcją Poski do t, tkże cłej kriere skoeioej. Wsstko, co dobre, sbko się końc. Tk było i są dudioą kursokoferecją. Ciesmy się ysokiej frekecji i iteresoi e stroy środoisk treerskiego. Myśę, że prekiśmy dużo pożytecej ied, róo teoretycej, jk i prktycej. Mmy dieję, że skorstiście sego spotki i miło spędiiście cs! My koei podosimy sobie popreckę i chcemy, by stępe kursokoferecje były jesce ciekse, by premii podcs ich koeji ybiti fchocy. Wsstkim ucestikom sch jęć ostły ręcoe certyfikty potierdjące ięcie udiłu kursokoferecji, tkże uprijące do predłużei icecji treerskich. 6 7

15 SZKOŁA TRENERÓW PZPN Sme sy skoej łie! W dich sierpi reśi 05 r. Skoe Treeró PZPN okioej tereie AWF Biłej Podskiej ropocęł się piers sesj kursu UEFA B+A d ybitych odikó. W skoych łch ż roi się od postci ych igoych boisk i byłych repreettó Poski. Sprdźcie restą smi! List ucestikó kursu:. Arkdius Aeksder. Gregor Br. Rfł Boguski. Gregor Brooicki 5. Adm Dch 6. Edi Adrdi 7. Seery Gcrck 8. Arkdius Głocki 9. Brtos I 0. Mrci Kikut. Wojciech Łobodiński. Łuks Mierejeski. Ptryk Rchł. Mrek Sgoski 5. Peł Ssi 6. Smo S 7. Rdosł Soboeski 8. Pvo Sto 9. Wojciech Smek 0. Brtos Śusrski. Aeksdr Vuković. Gregor Wódkieic. Mrci Żełko Nie było łto ebrć tyu só jedej ksie. Nbór jęci trochę trł, e ciesmy się, że fi grup jest brdo moc. W końcu jest iej ieu doskołych byłych ub obecych pr, któr gri ieu mecch Ekstrksie c repreetcji Poski. Brdo się ciesmy, że po końceiu kriery odicej chcieiby ostć treermi. My ś chcieibyśmy prekć im jk jięcej ied, której będą mogi korstć. Widomo, że do pr będie m łtiej dotreć, gdyż doskoe iedą, o co chodi futbou. Pomożemy im uporądkoć iee myśi, pokżemy, co cego yik, ucmy treerskiego fchu. N cs kursu będiemy ich treermi, oi smi odikmi. Stormy jedą drużyę! poiedił m Drius Psiek, Zstępc Dyrektor Skoły Treeró PZPN. Frekecj piersej sesji był stuproceto. Widomo, że to brdiej jęci poce, e cł grup był brdo skupio i idć było, że prsł po potrebą iedę. To profesjoiści. Ciesmy się, że możemy prcoć tkimi kurstmi dodł Drius Psiek. Zeskuj poiżs QR kod i obejrj fim o piersej sesji kursu UEFA B+A d ybitych odikó! 8 9

16 Z ŻYCIA SZKOŁY TRENERÓW Aktue kursy Skoe Treeró PZPN Skoł Treeró PZPN siedibą Biłej Podskiej, okio obiektch Akdemii Wychoi Ficego Wydił Wychoi Ficego i Sportu, fukcjouje już drugi rok. Sti ykłdocy Skoły Treeró PZPN: Stef Mjeski, Dyrektor Skoły Treeró PZPN; Drius Psiek, Zstępc Dyrektor Skoły Treeró PZPN; Lesek Cicirko. W 05 r. jęci Skoe Treeró odbyją się iżej ymieioych kursch: UEFA Pro, UEFA Eite Youth A, UEFA Gokeeper A, UEFA A Wyróc or UEFA B + A d byłych profesjoych pr. Osttie miesiące UEFA Pro 0 W cercu ucesticy kursu UEFA Pro 0 ięi udił sesji yjdoej, podcs której obseroi ybre mece Mistrost Europy U Cechch i preprodii ię gry ogądych espołó. Mteriły te będą podstą do jęć dydktycych rmch koejych sesji. Koeje sesje odbyły się d. 7 9 sierpi or 6 reśi. UEFA Eite Youth A (kurs skieroy do treeró dieci i młodieży) Zkońcł się kurs I edycj. Nstępy bór do koejej edycji kursu poy jest pod koiec 05 r. O dokłdym termiie poiformujemy i.cspik. UEFA A Wyróc W dich 5 8 cerc odbył się II sesj IV edycji kursu. UEFA A Wyróc 05 Ed. III W d. 8 reśi ropocął się treci kurs UEFA A Wyróc. UEFA B+A d ybitych odikó W d. sierpi reśi odbył się piers sesj kursu UEFA B+A d ybitych odikó. Ogóoposk koferecj treeró UEFA Pro i UEFA A Jedym jżiejsch ydreń skoeioych osttim seoie był OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRENERÓW UEFA PRO I UEFA A, któr odbył się tereie Skoły Treeró or obiektó AWF Bił Podsk. Po r piers koferecj trł di. Prjechło ią pod 50 treeró icecją UEFA Pro i UEFA A. W progrmie koferecji było międ iymi ystąpieie Pti Boer (deegt UEFA ds. progrmó kursó treerskich d brmkr), który móił o oej roi brmkr drużyie. Wskł, że poie jedostek treigoych poio ugędić ięksą roę treeró brmkr. Zcą cęść koferecji stoiły prktyce jęci treigoe preprodoe pre treeró: Michł Probier, Mrci Dorę i Brtłomiej Zeskiego. Wiecorem treer spotki się spóym griu, gdie ymieii pogądy, toci dyskusje i po prostu miło spędii cs. Wit Skoe Treeró Federcji Niemieckiej N proseie DFB dich reśi 05 r. rmch spółprcy metodyco-skoeioej do siediby Skoły Treeró Niemcech yjechi predsticiee Skoły Treeró PZPN. Po krótkiej kcyjej prerie Skoł Treeró oił prcę 7 sierpi 05 r. kursem UEFA Pro 0 /kotyucj/. W jbiżsm okresie UEFA Pro Ed. 0 kotyucj kursu ropocętego 0 r. Koej sesj odędie się 6 8 pźdierik. 0

17 SZKOŁA TRENERÓW PZPN Aspekty cochigu jko eemetre podsty sukcesu piłce ożej Drius Psiek Zstępc dyrektor Skoły Treeró PZPN W dich 7 9 ipc 05 r. CogressPrk Wofsburg odbył się międrodo kursokoferecj treeró UEFA PRO i A, orgio pre iąek BDFL i DFB. Temtem preodim spotki były Aspekty cochigu jko eemetre podsty sukcesu piłce ożej. W koferecji ięło udił 900 treeró krjó. Nie mogło brkąć predsticiei Skoły Treeró PZPN Stef Mjeskiego i Drius Psieki. Fot. Est Nes K oferecję otorł Burmistr Wofsburg Kus Mohrs i Predet BDFL Lut Hgrter, tkże Dyrektor Sportoy VfL Wofsburg Kus Aofs. Nstępie cęły się ykłdy, jko piers premóił Dyrektor Sportoy DFB Hsi Fick, predstijąc fioofię gry i prcy sstkich repreetcji rodoych Niemiec. Po krótkiej prerie koej głos brł Mger Repreetcji Niemiec Oiver Bierhoff, który pokł projekt i cee postjącej e Frkfurcie oej Akdemii DFB. Oivier Bierhoff Fot. Est Nes Po połudiu jęci ropocął prof. dr J Myer, psychoog sportoy, który opoiedił o podstch efektyego cochigu perspektyy psychoogicej. Nstępie cłe groo treeró preiosło się stdio AOK Wofsburg, gdie odbyły się jęci prktyce. Pierse poprodił treer repreetcji Niemiec U7, Meike Schoeit. Temtem był Atk idyiduy sukces sytucji. Koejy treig to już popis seekcjoer repreetcji Niemiec U7, Mrcus Sorg, który preetoł: Tktyk grupo ofesyie podi i ychodeie oe poe jko podst do efektyej gry kombicyjej. Grupą ćicącą był espół U VfL Wofsburg. Nstępy dień soim ykłdem ropocął prcoik ukoy DFB dr Thoms Huser, który omóił treig ytrmłości piłce ożej, stijąc pytie: Jk jest różic pomięd ysoko itesyą metodą iterłoą ksycą metodą ciągłą prgotoi d poepsei prmetró ytrmłościoych pr?. Brdo iteresujący temt predstił róież dr Steph Nopp Stłe frgmety gry ss i ryko. Prcoik Akdemii Sportoej Kooii omóił sttystyki, kretyość i podstoe eemety pr treoiu stłych frgmetó gry. Nstępie, godie progrmem koferecji, cłokoie BDFL dokoi yboru oych łd tej orgicji. Serdecie grtuujemy pooego yboru Predet BDFL Lutoi Hrgrteroi. Popołudioe jęci ropocął prof. dr Tim Meyer, ekr Repreetcji Niemiec. Temtem preetcji było odpoiedie stosoie i obchodeie się e sekimi oikmi ukoymi dotycącymi i ożej. Nstępie sscy treer preieśi się pooie stdio AOK jęci prktyce, które ropocął treer Fori Kohfedt, systet piersego treer (Viktor Skripik) kubie Werder Brem. Temtem jego treigu był Idyidu gr obroie. Drugi treig poprodił koei Achim Beierore, systet piersego treer (Rf Rgick) kubie RB Lipsk temcie Obro grupo. Zgodie trdycją koferecji grup jej ucestikó preiosł się głóy stdio VfL Wofsburg do Bisess Louge, gdie odbył się spó kocj. Treci dień koferecji ropocął Mrkus Horick, Dyrektor Medió FC Byer Mochium, który podkreśł, jk żą roę disiejsej piłce ożej odgryją medi, i preetoł, jk poi ygądć jego perspektyy i Byeru spółprc pomięd treerem sefem medió profesjoym kubie. Nstępie dieikr TV SKY Miche Leopod preprodił yid Treerem Roku Niemcech Mgu Prskiego Kicker, Dieterem Heckigem, pytjąc o róże spekty dotycące jego życi, jk też ociście jego codieej prcy. Kursokoferecj końcł się peem dyskusyjym, który poprodił ociście Miche Leopod, udił im ięi: Dieter Heckig (VfL Wofsburg), Mrkus Horick (FC Byer Mochium), Thoms Schff (były treer Werder Brem i Eitrcht Frkfurt), Jorg Schmdtke (FC Koe) or Berd Stober (Treer Eduktor DFB). Temt dyskusji: Jk osttim csie mieiły się di treer kubie profesjoym. Koferecję końcł urocście Predet BDFL. Wsscy treer otrmi certyfikty ucestict jęcich icbie 0 godi, upożijące do predłużei soich icecji. Poiformoo róież, że koej koferecj odbędie się rok Fudie. Dyrektor Kus Aofs ( prej) i treer Dieter Heckig ( eej) yborie ypdi podcs koferecji. N djęciu preetują ś Adre Schuerre ( środku)

MAGAZYN POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NR 5/2015 (125) Pierwsze zgrupowanie bramkarzy reprezentacji Polski U15/U16 rocznika 2001/2000

MAGAZYN POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NR 5/2015 (125) Pierwsze zgrupowanie bramkarzy reprezentacji Polski U15/U16 rocznika 2001/2000 t reer MAGAZYN POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NR 5/2015 (125) Pierse grupoie brmkr repreetcji Poski U15/U16 rocik 2001/2000 Rok pod kiem EURO i ydict! Mrci Żełko: W prcy treer jżiejs jest kosekecj Sprodie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NR 2/2015 (122) Rozmowa ze Stefanem Majewskim

MAGAZYN POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NR 2/2015 (122) Rozmowa ze Stefanem Majewskim trener MAGAZYN POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NR 2/2015 (122) 2013- -2015 Kurs UEFA Pro Bił Podsk 9.06.2015 r. Sprodnie e stżu trenerskiego kubie Hnnover 96 or Akdemii Hnnover 96 Mrius Rumk: Stż trenerski

Bardziej szczegółowo

Nasza Szesnastka. '' Święta, święta i po świętach '' WWW.JUNIORMEDIA.PL

Nasza Szesnastka. '' Święta, święta i po świętach '' WWW.JUNIORMEDIA.PL Ns Sesnstk Skoł Podstwow nr 16 Krkowskie Predmieście 11 97-300, Piotrków Trybunlski Numer 5 01/15 WWWJUNIORMEDIAPL ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER '' Święt, święt i po świętch '' Zim be śniegu: (prysłowie:

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Staż trenerski - Werder Brema. Jerzy Cyrak

Staż trenerski - Werder Brema. Jerzy Cyrak Staż trenerski - Werder Brema Jerzy Cyrak 1. Schemat organizacyjny 2. Baza sportowa 3. Szkolenie a. Zespół profesjonalny Werder Brema plan prezentacji b. Zespół amatorów i zespoły młodzieżowe 4. Sukcesy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

ALBERTO ZACCHERONI W SZKOLE TRENERÓW PZPN. Tomasz PIŁKA NOŻNA UCZY POKORY AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW MŁODZI POLSCY PIŁKARZE GRAJĄ Z NAJLEPSZYMI ANALITYK

ALBERTO ZACCHERONI W SZKOLE TRENERÓW PZPN. Tomasz PIŁKA NOŻNA UCZY POKORY AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW MŁODZI POLSCY PIŁKARZE GRAJĄ Z NAJLEPSZYMI ANALITYK treer MAGAZYN POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NR /07 () ALBERTO ZACCHERONI W SZKOLE TRENERÓW PZPN PIŁKA NOŻNA UCZY POKORY Z itą Akdemii Jgieoii Biłystok Toms Włodrek: ANALITYK TEŻ TRENER MŁODZI POLSCY PIŁKARZE

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODKSZTAŁCEŃ SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ

BADANIE ODKSZTAŁCEŃ SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ LABORATORIU WYTRZYAŁOŚCI ATERIAŁÓW Ćiceie 0 BADANIE ODKSZTAŁCEŃ SRĘŻYNY ŚRUBOWEJ 0.. Wproadeie Sprężyy, elemety sprężyste mają bardo różorode astosoaie ielu kostrukcjach mechaicych. Wykorystuje się je

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Programowanie z więzami (CLP) CLP CLP CLP. ECL i PS e CLP

Programowanie z więzami (CLP) CLP CLP CLP. ECL i PS e CLP Progrmowie z więzmi (CLP) mjąc w PROLOGu: p(x) :- X < 0. p(x) :- X > 0. i pytjąc :- p(x). dostiemy Abort chcelibyśmy..9 CLP rozrzeszeie progrmowi w logice o kocepcję spełii ogriczeń rozwiązie = logik +

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

VII WIATOWE DNI BAJKI RAMOWY PROGRAM

VII WIATOWE DNI BAJKI RAMOWY PROGRAM VII WIATOWE DNI BAJKI RAMOWY PROGRAM 31 V 2013 (pi tek) 1. WIECZÓR UKRAI SKI I opis miejsce PA STW pryj cie muyk i kuchi budyek wschodi, kocert espo u Horpya Starostwa S SIEDNICH 2. KULTURA WSCHODU ZACHWYCA

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE. Naturalną rzeczą w otaczającym nas świecie jest porządkowanie różnorakich obiektów, czyli ustawianie ich w pewnej kolejności.

CIĄGI LICZBOWE. Naturalną rzeczą w otaczającym nas świecie jest porządkowanie różnorakich obiektów, czyli ustawianie ich w pewnej kolejności. CIĄGI LICZBOWE Nturlą rzeczą w otczjącym s świecie jest porządkowie różorkich obiektów, czyli ustwiie ich w pewej kolejości. Dl przykłdu tworzymy różego rodzju rkigi, p. rkig jlepszych kierowców rjdowych.

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO DO CIEPLIC? NAJSTARSZY KURORT W POLSCE I WIELOWIEKOWA TRADYCJA ŚWIADCZENIA USŁUG LECZNICZYCH WYJĄTKOWE BOGACTWA NATURALNEO -

DLACZEGO DO CIEPLIC? NAJSTARSZY KURORT W POLSCE I WIELOWIEKOWA TRADYCJA ŚWIADCZENIA USŁUG LECZNICZYCH WYJĄTKOWE BOGACTWA NATURALNEO - Uzdroisko Cieplice Profile lecznicze: 1. CHOROBY ORTOPEDYCZNOURAZOWE 2. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO 3. CHOROBY REUMATOLOGICZNE 4. OSTEOPOROZA 5. CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH 6. CHOROBY OKA I PRZYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEIOLOGICZNA W GDYNI LABORATORIU BADAŃ FIZYKO-CHEICZNYCH WODY Słomir Piliszek Rport n temt stężeni fluorkó odzie przeznczonej do spożyci przez ludzi będącej pod ndzorem PPIS

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki w klasie II LO

Scenariusz lekcji matematyki w klasie II LO Autor: Jerzy Wilk Sceriusz lekcji mtemtyki w klsie II LO oprcowy w oprciu o podręczik i zbiór zdń z mtemtyki utorów M. Bryński, N. Dróbk, K. Szymński Ksztłceie w zkresie rozszerzoym Czs trwi: jed godzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Pdsty Knstrukcji Msyn Wykłd 9 Prekłdnie ębte cęść Krekcje Dr inŝ. Jcek Crnigski Obróbk kół ębtych Metd biedni Pdcięcie ębó Pdcięcie stpy ęb Wstępuje gdy jest duŝ kąt dległść ębó, cyli pry ncinniu młej

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Czesław Michniewicz. Plan przygotowań do rundy wiosennej Lecha Poznań (sezon 2005/2006)

Czesław Michniewicz. Plan przygotowań do rundy wiosennej Lecha Poznań (sezon 2005/2006) Czesław Michniewicz Plan przygotowań do rundy wiosennej Lecha Poznań (sezon 2005/2006) Okres budowy formy sportowej Przygotowanie ogólne 9 styczeń 5 luty Przygotowanie specjalne 6 26 luty Mikrocykl startowy

Bardziej szczegółowo

Projekt. Trenerów UEFA Pro i UEFA A. Ogólnopolska Konferencja. zakończona! Przepisy Gry. po rewolucji. to oni przygotowali reprezentację Polski

Projekt. Trenerów UEFA Pro i UEFA A. Ogólnopolska Konferencja. zakończona! Przepisy Gry. po rewolucji. to oni przygotowali reprezentację Polski t reer MAGAZYN POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NR /0 (8) Ogóoposk Koferecj Treeró UEFA Pro i UEFA A końco! Prepisy Gry po reoucji Projekt Poskie Brmkrki Zgrupoie seekcyje repreetcji Poski U0 to oi prgotoi

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 25.01.2003 r.

Matematyka finansowa 25.01.2003 r. Memyk fisow 5.0.003 r.. Kóre z poiższych ożsmości są prwdziwe? (i) ( ) i v v i k m k m + (ii) ( ) ( ) ( ) m m v (iii) ( ) ( ) 0 + + + v i v i i Odpowiedź: A. ylko (i) B. ylko (ii) C. ylko (iii) D. (i),

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Tok sprawdzania nośności ścian obciążonych pionowo wg metody uproszczonej zgodnie z PN-EN 1996-3

Tok sprawdzania nośności ścian obciążonych pionowo wg metody uproszczonej zgodnie z PN-EN 1996-3 To sprwdzi ośości ści ociążoyc pioowo wg eody uproszczoej zgodie z P- 996- UWAGA: ośość ści eży sprwdzć żdej odygcji, cy że gruość ści i wyrzyłość uru ścisie są ie se wszysic odygcjc..... 5. De: rodzje

Bardziej szczegółowo

Boisko piłkarskie: 26 maja 1 czerwca

Boisko piłkarskie: 26 maja 1 czerwca Boisko piłkarskie: 26 maja 1 czerwca 26.05 poniedziałek 27.05 wtorek 28.05 środa 29.05 czwartek 30.05 piątek 31.05 sobota 01.06 niedziela Animacja: Zajęcia zamknięte Boisko wielofunkcyjne: 26 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że zestaw, który przygotowaliśmy maturzystom, spełni swoje zadanie i przyczyni się do egzaminacyjnych sukcesów.

Mamy nadzieję, że zestaw, który przygotowaliśmy maturzystom, spełni swoje zadanie i przyczyni się do egzaminacyjnych sukcesów. Zestw wzoów mtemtyzy zostł pzygotowy dl potze egzmiu mtulego z mtemtyki oowiązująej od oku 00. Zwie wzoy pzydte do ozwiązi zdń z wszystki dziłów mtemtyki, dltego może służyć zdjąym ie tylko podzs egzmiu,

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Iloczyn skalarny

2.3.1. Iloczyn skalarny 2.3.1. Ilon sklrn Ilonem sklrnm (sklrowm) dwóh wektorów i nwm sklr równ ilonowi modułów ou wektorów pre kosinus kąt wrtego międ nimi. α O Rs. 2.8. Ilustrj do definiji ilonu sklrnego Jeżeli kąt międ wektormi

Bardziej szczegółowo

Upiór opery The Phantom Of The Opera

Upiór opery The Phantom Of The Opera Upiór opery The Phatom O The Opera Allegrovivace 4 4 5 10 10 CHRISTINE P Te głos a ie dzał mie przyy ał sach () 15 15 Wy iał i mię me aż a stał rzask 2007 y TM ROMA Upiór opery 2 19 19 23 23 I chy a da

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W REPREZENTACJI POLSKI U-15

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W REPREZENTACJI POLSKI U-15 REPREZENTACJA POLSKI U-15 ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W REPREZENTACJI POLSKI U-15 Bartłomiej Zalewski Konferencja Szkoleniowa Trenerów - Wielkopolski ZPN Poznań 15.12.2013 SZTAB SZKOLENIOWY REPREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

ETAPIZACJA PROCESU SZKOLENIA rozwiązania systemowe. Poznań;

ETAPIZACJA PROCESU SZKOLENIA rozwiązania systemowe. Poznań; ETAPIZACJA PROCESU SZKOLENIA rozwiązania systemowe Poznań; 18.05.2017 Reprezentacje narodowe Reprezentacja narodowa Reprezentacja Polski U21 Reprezentacja Polski U20 Reprezentacja Polski U19 Reprezentacja

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Podstawy wytrzymałości materiałów

Podstawy wytrzymałości materiałów Podst trmłośi mteriłó IiR - ib - Wkłd Nr 6 Skrę prętó sił eętre i prężei pr skręiu, kres mometó skręją, ruek bepeńst skrę, ruek stośi pr skręiu, skźik trmłośi prekroju skrę, skręe prętó o prekroju kołom,

Bardziej szczegółowo

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił 3.7.. Reducja dowolego uładu sił do sił i par sił Dowolm uładem sił będiem awać uład sił o liiach diałaia dowolie romiescoch w prestrei. tm pucie ajmiem się sprowadeiem (reducją) taiego uładu sił do ajprostsej

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ą ó ó ó ś ó ó ś ó ó ó ó ó Ó ś ó ś ó ó ś Ó ó Ó ś ó ś ó ó ó Ź ó ó ś ó ó ó ś ó ść ó ó ó Ą ó ś ó ó ó ś śó ó ó ź ó ó ś ó Ź ś ó ć ó ś Ę Ą ó ś óź ó ó ś ó ś Ę ó Ó ź ść ó ó ś ś ś Ó ó ź ó ś Ó ó ó ó ó ó ś Ó ó

Bardziej szczegółowo

POLSKO - NIEMIECKA KURSOKONFERENCJA DLA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ

POLSKO - NIEMIECKA KURSOKONFERENCJA DLA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ POLSKO - NIEMIECKA KURSOKONFERENCJA DLA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ Szkolenie trenerów: 22-24.11.2013 r. Lubsko Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie przeznaczone dla trenerów i instruktorów piłki nożnej

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Ścianki szczelne. Marek Cała Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Ścianki szczelne. Marek Cała Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Ścinki scelne W preentcji tej obsernie korystłem mteriłów dokumentcyjnych ebrnych pre mgr inż. Sebstin Olesik, co mu jesce r tą drogą skłdm podiękownie. Ścinki scelne Ścinki scelne to lekkie konstrukcje

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

135 X 4000 135 X 2500 185 X

135 X 4000 135 X 2500 185 X eveling diesel rzekładnia hydrostatyczna z dyferencjałami 4W ZTRY KOŁ SKRĘT eveling 135 X 4000 eveling 135 X 2500 eveling 185 X 3000 eveling eveling eveling 135 x 4000 O 2500-3000 beta 8,5 8,5 6 2080 1620

Bardziej szczegółowo

I 06 B. Arbeitsanweisung. Berechnung von Linsenradien. Instrukcja. Wyliczanie promienia soczewek

I 06 B. Arbeitsanweisung. Berechnung von Linsenradien. Instrukcja. Wyliczanie promienia soczewek I 6 B Abeitsnweisung Beecnung von Linsenien Instukcj Wlicnie pomieni socewek Äneungsbestätigung von Abeitsnweisung / Potwieenie min instukcji Äneung / Zmin 1 3 5 6 Seitenumme / Nume ston tum / t Untescift

Bardziej szczegółowo

FORMULAR) ŻYWIENIA ANKIETA

FORMULAR) ŻYWIENIA ANKIETA FORMULAR) ŻYWIENIA Wysła ie for ularza jest jed oz a z e ze złoże ie za ówie ia i ak epta ją regula i u w każdy pu k ie. ANKIETA. I ię i azwisko:. Płat ość: peł a kwota/ a raty lu * * iepotrze e skreślić.

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie analogii w geometrii płaskiej i przestrzennej

Znajdowanie analogii w geometrii płaskiej i przestrzennej Gimnzjum n 17 im. Atu Gottge w Kkowie ul. Litewsk 34, 30-014 Kków, Tel. (12) 633-59-12 Justyn Więcek, Atu Leśnik Znjdownie nlogii w geometii płskiej i pzestzennej opiekun pcy: mg Doot Szczepńsk Kków, mzec

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zsd idukcji mtemtyczej. Dowody idukcyje. W rozdzile sformułowliśmy dl liczb turlych zsdę miimum. Bezpośredią kosekwecją tej zsdy jest brdzo wże twierdzeie, które umożliwi i ułtwi wiele dowodów twierdzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa Kod /nr grupy DZ/04/POKL - GR01 Powiat/Miejsce organizacji Termin od 15.03.2010r. do 27.06.2010r. 1 modułowej 2 1 15.03.2010 9.00 16.00 GR01 Moduł I - praca z celem 2 16.03.2010 9.00 16.00 GR01 Moduł

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Od wzorów skróconego mnoŝenia do klasycznych nierówności

Od wzorów skróconego mnoŝenia do klasycznych nierówności Hery Pwłowsi IV LO Toruń O wzorów sróoego moŝei o lsyzyh ierówośi Uzą w szole wzorów sróoego moŝei zzymy o owozei wóh toŝsmośi: () ( ) () ( ) Nstępie uŝywmy ih o przesztłi wyrŝeń Tym rzem zrómy z ih iy

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r.

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r. DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warsaa,xpaźdiernika 2010 r. Pan Rysard Proksa Preodnicący Sekcji Krajoej Ośiaty i Wychoania NSZZ Solidarność" ul. Wały Piastoskie 24 80-855 Gdańsk Sanony Panie Preodnicący, Odpoiadając

Bardziej szczegółowo

C I E K AW O S T K I D O K T O R K A M E M O R K A

C I E K AW O S T K I D O K T O R K A M E M O R K A C I E K AW O S T K I D O K T O R K A M E M O R K A Cy wiecie, że 1 grudni obchodimy Świowy Dień AIDS? W ym dniu solidryujemy się osobmi kżonymi wirusem HIV, kórych w Polsce żyje obecnie pond 12 ysięcy.

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

mgh. Praca ta jest zmagazynowana w postaci energii potencjalnej,

mgh. Praca ta jest zmagazynowana w postaci energii potencjalnej, Wykłd z fizyki. Piot Posmykiewicz 49 6-4 Enegi potencjln Cłkowit pc wykonn nd punktem mteilnym jest ówn zminie jego enegii kinetycznej. Często jednk, jesteśmy zinteesowni znlezieniem pcy jką sił wykonł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł TRZECI SEMESTR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PRACA KONTROLNA Z MATEMATYKI ROZSZERZONEJ O TEMACIE: Liczby rzeczywiste i wyrżeni lgebriczne Niniejsz prc kontroln skłd się z zdń zmkniętych ( zdń)

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY PRZELICZANIA WSPÓŁRZĘDNYCH KARTEZJAŃSKICH NA GEODEZYJNE

ALGORYTMY PRZELICZANIA WSPÓŁRZĘDNYCH KARTEZJAŃSKICH NA GEODEZYJNE Mteriły dydktyce eodej geometryc Mrci Ligs, Ktedr eomtyki, Wydił eodeji óricej i Iżyierii Środowisk ALORYMY PRZELICZANIA WSPÓŁRZĘDNYCH KAREZJAŃSKICH NA EODEZYJNE Predstwioe poiżej metody trsformcji ostą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK

KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK Opracował: Marek Szerszenowicz PREZENTACJA W RAMACH KURSU NA STOPIEO TRENERA I KLASY / UEFA A FILOZOFIA We współczesnej piłce nożnej bramkarz, to zawodnik

Bardziej szczegółowo

- materia y pomocnicze - e) tabulatory do prawej (pozycja 2cm), dziesi tny (pozycja 8cm), do prawej (pozycja 12cm):

- materia y pomocnicze - e) tabulatory do prawej (pozycja 2cm), dziesi tny (pozycja 8cm), do prawej (pozycja 12cm): - mteri y omocnice - TI - /3 0. 06 Z WORD I. Uruchom edytor tekstu MS Word, utór lik Formt.doc ustl ror ieru, mrginesy i rod sy tekst u yj c tbulcji: ) tbultor do leej n oycji 5 cm Polsk St Zjednocone

Bardziej szczegółowo

Cele i Filozofia szkolenia w wieku 7-13 lat na podstawie praktyk w wybranych europejskich klubach

Cele i Filozofia szkolenia w wieku 7-13 lat na podstawie praktyk w wybranych europejskich klubach Cele i Filozofia szkolenia w wieku 7-13 lat na podstawie praktyk w wybranych europejskich klubach MIEJSCE: HOTEL ARSENAL PALACE, Chorzów, ul. Paderewskiego 35 oraz STADION ŚLĄSKI, Chorzów, ul. Katowicka

Bardziej szczegółowo

PINEZKA 4(9) Parę zdań o...walentynkach str. 6. Co w szkole piszczy? Szkolne walentynki! str. 4. Kilka pytań do...

PINEZKA 4(9) Parę zdań o...walentynkach str. 6. Co w szkole piszczy? Szkolne walentynki! str. 4. Kilka pytań do... PINEZKA 4(9) NIEREGULARNIK ZESPOŁU SZKÓL NR 5 W RZESZOWIE Tylko dl ciebie! NUMER L U T Y 2 0 1 1 Prę dń o...wlentynkch str. 6 Co w skole piscy? Skolne wlentynki! str. 4 IMPREZA WALENTYNKOWA! Kilk pytń

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Punkty ECTS. Forma zaliczenia Punkty ECTS. s u m a. W y k ł. s u m a. W y k ł. Ć w. Ć w

Forma zaliczenia Punkty ECTS. Forma zaliczenia Punkty ECTS. s u m a. W y k ł. s u m a. W y k ł. Ć w. Ć w ZAKŁAD Pnt ECTS Ogóe godz Pnt ECTS Pnt ECTS Pnt ECTS einri Pnt ECTS einri Pnt ECTS einri Pnt ECTS Stdi tcjonrne Dziennirto i onicj poeczn 2015-2018 Lp Mod jęzo 1 Jęz obc 8 120 30 30 2 Zo 30 30 2 Zo 30

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Modelowanie matematyczne procesów transportu w mikroskali

Modelowanie matematyczne procesów transportu w mikroskali METRO MEtaurgicn TRening On-ine Modeoanie matematcne proceó tranportu mikrokai Piotr Furmańki IT PW Edukaca i Kutura Modeoanie arodkoania Tempo arodkoania dn dt f T N N cr gdie: N -gętość obętościoa aktnc

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Collegium Novum Akademia Maturalna

Collegium Novum Akademia Maturalna Collegium Novum Akdemi Mturl wwwcollegium-ovumpl 0- -89-66 Mtemtyk (GP dt: 00008 sobot Collegium Novum Akdemi Mturl Temt 5: CIĄGI Prowdzący: Grzegorz Płg Termi: 0007 godzi 9:00-:0 8 Zdie Które wyrzy ciągu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zagrożeń

Program Profilaktyki Zagrożeń Program Profilaktyki Zagrożeń Podstaa prana: 1. Ustaa o systemie ośiaty dnia 7 reśnia 1991r / D. U. 2004r Nr 56, po. 2572 pó. m./. 2. Roporądenie Ministra Edukacji Narodoej 26 grudnia 2008r spraie podstay

Bardziej szczegółowo