W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych P&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Wartości niematerialne i prawne 1. Moduł Projekty 1 szt. 2. Moduł Ksiegowość 3 szt. 3. Moduł HR Płace i Kadry 1 szt. 4. Moduł Business Intelligence Pakiet II - 1 szt. 5. Moduł Pulpit Kontrahenta 1 szt. 6. Moduł Handel Sprzedaż 1 szt. 7. Moduł Zamówienia 7 szt. 8. Moduł Administracja 14 szt. 9. Moduł Środki Trwałe 1 szt. 10. Moduł Modelowanie Procesów 1 szt. 11. Moduł Obieg Dokumentów 1 szt. 12. Moduł Interfejs Programistyczny 1 szt. 13. Moduł Mechanizm Wymiany Danych 1 szt. 14. Moduł ECOD Współpraca z Dostawcami 1 szt.

2 15. Moduł ECOD Współpraca z Odbiorcami 1 szt. 16. Licencja na oprogramowanie SQL Server 2008 R2 Standard, All Languages, Embedded - Runtime w/ 1 CAL, - 2 szt. 17. Licencja na oprogramowanie SQL Server 2008 R2 Standard, All Languages, Embedded Maintenance - Runtime w/ 1 CAL 2 szt. 18. Licencja na oprogramowanie SQL 2008 R2 Standard CAL, All Languages, Embedded Maintenance Runtime 12 szt. 19. Licencja na oprogramowanie SQL 2008 R2 Standard CAL, All Languages, Embedded -Runtime - per User 12 szt. 20. Licencja na oprogramowanie Nośnik SQL 2008 R2 1 szt. 21. Licencja na oprogramowanie Windows Server CAL 2008 Sngl OLP NP. User CAL 14 szt. 22. Licencja na oprogramowanie Windows Svr Std 2008R2 SNGL OLP NL 3 szt 23. Licencja na oprogramowanie Windows Remote Desktop Service 2008 CAL, All Languages, Embedded - 5 CAL - per user 2 szt. Nowe środki trwałe 1. serwer usług terminalowych 1 szt. 2. serwer bazodanowy, 1 szt. 3. serwer hurtowni danych 1 szt. 4. UPS - 3 szt. Analizy przygotowawcze i doradcze 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 200 rbg przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Szkolenia specjalistyczne 1. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi systemu B2B dla pracowników własnych firmy Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych P&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 220rbg.

3 Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B 1. Wdrożenie oprogramowania Windows Remote Desktop Services 2008 CAL, All Languages, Embedded - 5 CAL-per user 25 rbg 2. Konfiguracja MS SQL na serwerze 120 rbg 3. Wdrożenie oprogramowania Windows Svr Std 2008R2 SNGL OLP NL 60rbg 4. Wdrożenie Moduł Hadnel Sprzedaż 140 rbg 5. Wdrożenie Moduł Środki Trwałe 10 rbg 6. Wdrożenie Moduł Modelowanie Procesów 90 rbg 7. Wdrożenie Moduł Interfejs Programistyczny 80 rbg 8. Wdrożenie Moduł Business Intelligence pakiet II 70 rbg 9. Wdrożenie Moduł Projekty 100 rbg 10. Wdrożenie Moduł Zamówienia 190 rbg 11. Wdrożenie Modul Administracja 80 rbg 12. Wdrożenie Modułu Pulpit Kontrahenta 290rbg 13. Wdrożenie Moduł HR Płace i Kadry 20 rbg 14. Wdrożenie Moduł Księgowość 150 rbg 15. Wdrożenie Moduł Obieg Dokumentów 130rbg 16. Wdrożenie Modul ECOD Współpraca z Odbiorcami 115 rbg 17. Wdrożenie Moduł ECOD Współpraca z Dostawcami 115 rbg 18. Wdrożenie Moduł Mechanizm Wymiany Danych 120 rbg 19. Wdrożenie oprogramowania Windows Server CAL 2008 Sngl OLP NP. User CAL 40 rbg III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

4 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna: - zawierać pełną nazwę oferenta - adres oferenta - posiadać datę sporządzenia - termin ważności oferty V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na adres: Orle, ul. Wejhera 1, Zamostne. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Agnieszka Kupper, /58/ Termin nadsyłania ofert upływa w dniu r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100%. Załączniki: Specyfikacja Wzór formularza ofertowego

5 Specyfikacja do zapytania ofertowego nr 1/2013 Wartości niematerialne i prawne 1. Moduł Projekty 1 szt. Wykorzystując rozbudowaną funkcjonalność modułu, Użytkownik będzie mógł ewidencjonować i zarządzać dokumentami w ramach projektów prowadzonych współnie z Partnerami. Aplikacja ma umożliwiać import kosztorysów z programów do kosztorysowania, a także generowanie i powiązanie ze sobą różnych dokumentów na każdym etapie prac projektowych wykonywanych dla Partnerów. Dzięki modułowi możliwe będzie sprawne zarządzanie dokumentacją oraz kosztami, śledzenie bieżącego stanu realizacji projektów, zleceń zarówno przez P&P jak i Partnera. 2. Moduł Ksiegowość 3 szt. Moduł stanowiskowy, który ma umożliwiać zarządzanie dokumentami handlowymi (faktury i korekty faktur), oraz pilnowanie należności i stanu rozrachunków z partnerami. Moduł ma umożliwiać śledzenie historii transakcji i rozliczeń z partnerem jak również wglądu w obroty, stany kont danych Partnerów na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu. 3. Moduł HR Płace i Kadry 1 szt. Moduł Płace i Kadry ma obsługiwać pełen zakres informacji Kadrowo Płacowych. Moduł ten ma umożliwiać rezerwację konkretnych zasobów do realizacji danego zamówienia, oraz automatycznego przeliczenia wartości zlecenia wg. stawek na danego pracownika, z uwzględnieniem urlopów, systemów pracy oraz innych wartości zdefiniowanych dla konkretnego zasobu (pracownika). Moduł ma umożliwiać planowanie zleceń w integracji z kalendarzami pracowniczymi, innymi zadaniami koordynowanymi przez pracownika, oraz w oparciu o stawkę roboczogodziny danego pracownika. Moduł niezbędny do prawidłowej realizacji zleceń w oparciu o zasoby pracownicze. Zgodność modułu z Prawem Pracy oraz jego bieżące uaktualnienia do wciąż zmieniających się przepisów gwarantują pewność w kontaktach z ZUS. Moduł Kadry

6 i Płace pełni pośrednią rolę (pomocniczą) w procesach B2B, ale jego zakup jest niezbędny z uwagi na integracyjność całego systemu. 4. Moduł Business Intelligence Pakiet II - 1 szt. Moduł serwerowy. Moduł ten będzie służył do budowania wszelkiego rodzaju raportów oraz analiz ze wszystkich dostępnych zintegrowanych danych, które wykorzystywane są w innych modułach do obsługi procesów biznesowych z Partnerami. Moduł także zapewni dostęp do tych raportów partnerom w ramach odpowiednio przyznanych uprawnień. Prezentacja raportów będzie realizowana za pomocą technologii OLAP - raportów tabelarycznych lub wykresów. Jego dodatkowym atutem będzie prosta obsługa, szybki dostęp do aktualnych danych, wielowymiarowość oraz możliwość wglądu w dane dotyczące funkcjonowania wszystkich procesów biznesowych między P&P a Partnerami. 5. Moduł Pulpit Kontrahenta 1 szt. Moduł serwerowy- Jest to moduł, dzięki któremu partnerzy będą mieli dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych dokumentów, które były wystawione dla danego partnera. Będzie on pozwalał na prezentowanie oferty firmy wraz z ich opisem i cenami dedykowanymi dla danego partnera (po uwzględnieniu jego poziomu rabatowego, terminów płatności itp.). Ponadto moduł ten umożliwi dostęp do dokumentów, przesyłanie komunikatów oraz publikowanie informacji dla partnerów. Moduł wyposażony będzie w profil partnera pozwalający na zmianę/bieżącą aktualizację danych firmowych oraz kontaktowych. Moduł będzie integrował i wymieniał dane z systemu informatycznego P&P i systemu informatycznego partnera w sposób automatyczny. Partner będzie miał również możliwość dokonywania zamówień w samym module. Moduł będzie narzędziem dokonującym wymiany informacji między systemami informatycznymi przedsiębiorców. Dodatkową funkcjonalnością w ramach modułu będzie udostępnienie interfejsu dostępowego (webowego) do systemu w wersji on-line co stworzy możliwość dokonywania zamówień, także bezpośrednio w samym module na rzeczywistych stanach magazynowych, w danym czasie, oraz podglądu dokumentów zamówień (historycznie) lub też ponownego dokonania zamówienia na bazie zamówienia historycznego (ponowne wykonanie zamówienia historycznego).

7 Moduł nie będzie wprowadzać funkcjonalności odpowiedzialnych za obsługę innych procesów biznesowych, nie obsługiwanych przez integrowane systemy. 6. Moduł Handel Sprzedaż 1 szt. moduł stanowiskowy. Pozwalać będzie na pełną obsługę zakupów i sprzedaży towarów, surowców oraz usług w systemie B2B. Moduł ten umożliwi przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów (zamówienia, księgowość), pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Ma posiadać rozbudowane struktury tworzenia promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów partii towaru. Zaawansowane definiowane cenniki w połączeniu z mechanizmami zarządzania promocjami, progami rabatów dla grup i poszczególnych kart zarówno Partnerów jak i asortymentu stają się potężnym narzędziem do sprostania oczekiwaniom Partnerów biznesowych. 7. Moduł Zamówienia 7 szt. moduł stanowiskowy. Jest dopełnieniem modułu handlowego i zarządza procesami związanymi z obsługą ofert i zamówień. W systemie B2B obieg dokumentów w tym zakresie może przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez ofertę aż do zamówienia, które może być dalej automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych, księgowych. Moduł umożliwi częściową bądź całościową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień można rezerwować ilościowo, bądź ilościowo z przeznaczeniem pod konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia ma duże znaczenie przy sporej rotacji asortymentu. Moduł umożliwi tworzenie dokumentów przedpłat / zaliczek skojarzonych z konkretnym zamówieniem. 8. Moduł Administracja 14 szt. moduł stanowiskowy, będzie to podstawowy moduł niezbędny dla każdego użytkownika systemu B2B. Moduł ma zawierać: wstępną konfigurację sytemu B2B; definiowanie typów i serii dokumentów; definiowanie Interfejsu dla poszczególnych

8 użytkowników, przydzielania praw dostępu dla danego użytkownika, dostępu do funkcji programu, indeksowania baz danych. Moduł wymagany dla poprawnego działania systemu B2B. Niezbędny dla każdego nowego stanowiska operującego w systemie B2B. 9. Moduł Środki Trwałe 1 szt. Moduł ma umożliwiać prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (tzw. składników niskocennych). Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym będzie odbywać się w oparciu o stosowne dokumenty, np.: Przyjęcie składnika majątku trwałego - dokument OT, Zwiększenie lub zmniejszenie wartości - dokument MW, Likwidacja składnika majątku trwałego - dokument LT, Amortyzacja - dokument AM, Zmiana osoby odpowiedzialnej - dokument ZO Przeszacowanie - dokument PK. Moduł umożliwi rezerwacje konkretnych zasobów (środków trwałych) pod dane zlecenie. Zakup moduł środki trwałe jest też niezbędny w celu zapewnienia integralności całego systemu B2B. 10. Moduł Modelowanie Procesów 1 szt. Moduł serwerowy, który umożliwi tworzenie schematów postępowania w systemie CDN XL, składających się z zadań przydzielonych do operatorów systemu. Zadania mogą dotyczyć wykonania operacji związanych z dokumentami wystawianymi w systemie B2B. Schemat taki, zwany definicją procesu, wyznacza sposób postępowania. Moduł niezbędny do wdrożenia ścieżki obiegu dokumentów, który automatyzuje kompleksowy obieg dokumentów w systemie B2B między P&P a Partnerami. 11. Moduł Obieg Dokumentów 1 szt. Moduł obiegu dokumentów - Moduł typu CORE-ROOT-ENGINE będzie kluczowym komponentem systemu B2B. Będzie on wykorzystywany przez prawie wszystkie komponenty i moduły B2B w tych miejscach gdzie potrzebujemy funkcjonalności obsługi decyzyjności i obsługi zdarzeń merytorycznych alternatywnych dla obsługiwanego w danej chwili procesu. Za pomocą narzędzi i funkcjonalności jakie będzie udostępniał ten komponent możemy wykreować routing dowolnych

9 obiektów B2B sterowany zdarzeniami (decyzjami) podejmowanymi przez użytkownika B2B, który uczestniczy w danym routingu (ścieżce decyzyjnej) procesu. 12. Moduł Interfejs Programistyczny 1 szt. Moduł serwerowy umożliwiający rozbudowę systemu o nowe dedykowane rozwiązania funkcjonalne. interfejs programistyczny aplikacji definiuje określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki poszczególne moduły będą się między sobą komunikować. Zadaniem modułu będzie dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych między modułami systemu B2B. Moduł niezbędny do integracji systemu B2B z systemami Partnerów. 13. Moduł Mechanizm Wymiany Danych 1 szt. Moduł serwerowy. Moduł wymagany do elektronicznej wymiany danych, integrujący pozostałe moduły projektowanego systemu B2B w jedną całość. Podstawową funkcjonalnością modułu będzie zarządzanie i automatyzacja procesu przekazywania dokumentów i ich statusów, w formie plików EDI-XML do modułów ECOD, za pomocą których nastąpi elektroniczna wymiana danych w standardzie EDI pomiędzy systemem P&P, a systemami informatycznymi Partnerów. Z systemami P&P i Partnerów moduł komunikował się będzie za pomocą interfejsów. Dzięki takiemu rozwiązaniu moduł będzie importował i eksportował dane bez udziału operatorów. 14. Moduł ECOD Współpraca z Dostawcami 1 szt. Moduł serwerowy. Za pomocą tego modułu będzie realizowana transmisja dokumentów handlowych w postaci elektronicznej od i do Dostawców w standardzie EDI. 15. Moduł ECOD Współpraca z Odbiorcami 1 szt. Moduł serwerowy. Za pomocą tego modułu będzie realizowana transmisja dokumentów handlowych w postaci elektronicznej od i do Odbiorców w standardzie EDI. Nowe środki trwałe 1. serwer usług terminalowych 1 szt.

10 Minimalne parametry: x3650 M3, Xeon 4C E W 2.26GHz/1066MHz/8MB,1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1015, 460W p/s, Rack IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD, IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 2. serwer bazodanowy, 1 szt. Minimialne parametry: x3650 M3, Xeon 6C E W 2.40GHz/1333MHz/12MB,1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5014, 460W p/s, Rack 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD 3. serwer hurtowni danych 1 szt. Minimalne parametry: x3650 M3, Xeon 4C E W 2.26GHz/1066MHz/8MB,1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1015, 460W p/s, Rack 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS 4. UPS - 3 szt. Minimalne parametry: 53951KX, IBM 1500VA LCD 2U Rack UPS (230 V) Analizy przygotowawcze i doradcze Zakup analizy przedwdrożeniowej 200 rbg przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

11 Wydatek obejmować będzie usługę zewnętrzną dotyczącą opracowania przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B, które umożliwią odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B w obszarze zastosowania procesów biznesowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych pomiędzy P&P, a Partnerami. W ramach tego etapu nastąpi opracowanie analizy opisującej struktury danych przekazywanych od konkretnych kontrahentów do systemu B2B, analizy modułów systemu B2B i struktur danych systemów Partnerów oraz przygotowanie diagramów konwersji i przepływu danych w systemie B2B. Powstała analiza stanowić będzie podstawę do dopasowania zaprojektowanych systemów do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez P&P i jego Partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów zastosowania nowych systemów przy uwzględnieniu wyposażenia sprzętowego i rozwiązań z zakresu IT, które wykorzystywane jest przez te podmioty. Szkolenia specjalistyczne Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi systemu B2B dla pracowników własnych firmy Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych P&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 220rbg. Zakup szkolenia jest niezbędny dla wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Przeszkolenie personelu własnego zaangażowanego w realizację projektu pracowników umożliwi efektywne korzystanie z systemu B2B. Szkolenie obejmuje swoim zakresem: szkolenie administratora systemu 20rbg. (1osoba) szkolenie z zakresu obsługi systemu B2B dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych 200 rbg. (14 osób) Szkolenie jest niezbędne, gdyż wdrożenie systemu będzie stanowiło innowację procesową, oraz będzie nowym rozwiązaniem integrującym systemy informatyczne Partnerów z systemem informatycznym P&P. Szkolenie dotyczy dedykowanego systemu B2B, oraz skierowane jest wyłącznie dla pracowników P&P - osób zaangażowanych w realizację projektu.

12 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy: Adres:..... Tel/Fax/ . NIP.. Regon: Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nr 1/2013 składamy następującą ofertę: Opis 1. Moduł Projekty 1 szt. Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto 2. Moduł Ksiegowość 3 szt. 3. Moduł HR Płace i Kadry 1 szt. 4. Moduł Business Intelligence Pakiet II - 1 szt. 5. Moduł Pulpit Kontrahenta 1 szt. 6. Moduł Handel Sprzedaż 1 szt. 7. Moduł Zamówienia 7 szt.

13 8. Moduł Administracja 14 szt. 9. Moduł Środki Trwałe 1 szt. 10. Moduł Modelowanie Procesów 1 szt. 11. Moduł Obieg Dokumentów 1 szt. 12. Moduł Interfejs Programistyczny 1 szt. 13. Moduł Mechanizm Wymiany Danych 1 szt. 14. Moduł ECOD Współpraca z Dostawcami 1 szt. 15. Moduł ECOD Współpraca z Odbiorcami 1 szt. 16. Licencja na oprogramowanie SQL Server 2008 R2 Standard, All Languages, Embedded - Runtime w/ 1 CAL, - 2 szt. 17. Licencja na oprogramowanie SQL Server 2008 R2 Standard, All Languages, Embedded Maintenance - Runtime w/ 1 CAL 2 szt. 18. Licencja na oprogramowanie SQL 2008 R2 Standard CAL, All Languages, Embedded Maintenance Runtime 12 szt. 19. Licencja na oprogramowanie SQL 2008 R2 Standard CAL, All Languages, Embedded - Runtime - per User 12 szt. 20. Licencja na oprogramowanie Nośnik SQL 2008 R2 1 szt.

14 21. Licencja na oprogramowanie Windows Server CAL 2008 Sngl OLP NP. User CAL 14 szt. 22. Licencja na oprogramowanie Windows Svr Std 2008R2 SNGL OLP NL 3 szt 23. Licencja na oprogramowanie Windows Remote Desktop Service 2008 CAL, All Languages, Embedded - 5 CAL - per user 2 szt. 24. Serwer usług terminalowych 1 szt. 25. Serwer bazodanowy 1 szt. 26. Serwer hurtowni danych 1 szt. 27. UPS - 3 szt. 28. Zakup analizy przedwdrożeniowej 200 rbg przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. 29. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi systemu B2B dla pracowników własnych firmy Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych P&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 220rbg. 30. Wdrożenie oprogramowania Windows Remote Desktop Services 2008 CAL, All Languages, Embedded - 5 CAL-per user 25 rbg

15 31. Konfiguracja MS SQL na serwerze 120 rbg 32. Wdrożenie oprogramowania Windows Svr Std 2008R2 SNGL OLP NL 60rbg 33. Wdrożenie Moduł Handel Sprzedaż 140 rbg 34. Wdrożenie Moduł Środki Trwałe 10 rbg 35. Wdrożenie Moduł Modelowanie Procesów 90 rbg 36. Wdrożenie Moduł Interfejs Programistyczny 80 rbg 37. Wdrożenie Moduł Business Intelligence pakiet II 70 rbg 38. Wdrożenie Moduł Projekty 100 rbg 39. Wdrożenie Moduł Zamówienia 190 rbg 40. Wdrożenie Modul Administracja 80 rbg 41. Wdrożenie Modułu Pulpit Kontrahenta 290rbg 42. Wdrożenie Moduł HR Płace i Kadry 20 rbg 43. Wdrożenie Moduł Księgowość 150 rbg 44. Wdrożenie Moduł Obieg Dokumentów 130rbg

16 45. Wdrożenie Modul ECOD Współpraca z Odbiorcami 115 rbg 46. Wdrożenie Moduł ECOD Współpraca z Dostawcami 115 rbg 47. Wdrożenie Moduł Mechanizm Wymiany Danych 120 rbg 48. Wdrożenie oprogramowania Windows Server CAL 2008 Sngl OLP NP. User CAL 40 rbg Razem: Oferta ważna.. Podpis i pieczęć

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą Warszawa, dnia 6 listopada 2014 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Aston Legal sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Platforma

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo