Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa Nowy Tomyśl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl"

Transkrypt

1 Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B szansą na dynamiczny rozwój firmy Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta Paszkowscy Spółka Jawna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 firma Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna zaprasza do składania ofert na następujące zadania, związane z realizacją projektu: Opis projektu Celem projektu jest wdrożenie systemu B2B, dzięki któremu możliwa będzie automatyzacja wymiany informacji w odniesieniu do procesów zarządzania zakupami, realizacji zamówień i sprzedaży, monitorowania należności i rozliczeń, reklamacji oraz raportowania i wymiany danych między Partnerami. Realizacja projektu zakłada usprawnienie 5 procesów biznesowych, realizowanych przez firmę Euro- Płyta z 4 partnerami biznesowymi. Planowany do wdrożenia system B2B stanowić będzie platformę wymiany informacji związanych z realizacją zakupów, zamówień, sprzedaży, rozliczeń, reklamacji, obsługi klienta i raportowania z kluczowymi partnerami spółki Euro-Płyta umożliwiającą automatyzację procesu przesyłania danych pomiędzy współpracującymi firmami. Etap I Okres realizacji Serwer typu IBM Ilość sztuk 1- skalowalne rozwiązanie serwerowe dla firmy z możliwością zmontowania do kilku modułów serwerowych. Wymagane minimalne parametry serwera to: IBMx3500 M4, 2 x Xeon 6C ES W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 4x8GB RAM, o/bay HS 2.5in/SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s Tower, 4 x IBM 146 GB 2.5in SFF Slim=HS 15K 6Gbps SAS HDD; IBM System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply. 2. Licencje niezbędne do funkcjonowania serwera i systemu B2B oprogramowanie serwerowe: Licencja Windows Server Std 2008 R2 SP1 64 Bit/x64 licencja serwerowa 1 szt., Licencja Windows Server 2008 Polish 1 pk DSP OEI 5 Clt Device CAL (dla użytkowników) - 20 szt. licencji stanowiskowych, Licencja Microsoft SQL Server Standard RUNTIME 2008 R2 Embedded MVL licencja serwerowa 1 szt., 1

2 Licencja Microsoft SQL CAL Runtime 2008 R2 All lng Embedded MVL Std - per Device - 20 szt. Licencji stanowiskowych dostępowych. 3. Usługi doradcze i eksperckie - Analiza przygotowawcza o charakterze technicznym w zakresie szczegółowych rozwiązań informatycznych Audyt przedwdrożeniowy W ramach analizy przeprowadzone zostaną prace analityczno-badawcze polegające na zidentyfikowaniu i opisaniu istniejących procesów biznesowych zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu, czyli przede wszystkim w odniesieniu do Partnerów B2B. Obszary, które zostaną objęte audytem będą obejmować między innymi Logistykę i Magazyn oraz Handel i Sprzedaż oraz Finanse i Księgowość. Celem wykonania analizy jest ocena możliwości, jakie daje istniejący system teleinformatyczny w zakresie realizowanych we współpracy z Partnerami czynności (procesów) biznesowych oraz wyznaczenie celów, jakie mają zostać zrealizowane w wyniku wdrożenia systemu B2B. W efekcie analizy powstanie dokumentacja, przygotowana w oparciu o zebrane informacje, zawierająca opis informatyzowanych procesów biznesowych wraz z zestawieniem i opisem funkcjonalności systemu wspierających realizację tych zadań. Analiza wymagań systemowych uzupełniona zostanie także o wywiady z przyszłymi użytkownikami systemu B2B z firmy Zamawiającego oraz firm partnerskich i zgromadzone w ich toku opinie, komentarze i sugestie. Uwzględnienie tego typu wskazówek pozwoli na jak najlepsze dostosowanie projektowanego rozwiązania, tak by procesy biznesowe przeznaczone do objęcia integracją prowadzone były w sposób optymalny dla obu stron współpracy dla zagwarantowania oczekiwanych korzyści. 4. Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B - instalacja i konfiguracja serwera, instalacja oprogramowania serwerowego Usługi techniczne mają na celu poprawną instalację i konfigurację zakupywanego serwera i oprogramowania. Etap II Okres realizacji Zakup wartości niematerialnych i prawnych następujących licencji modułów systemu B2B: Moduł Administrator moduł konfiguracyjny systemu 20 sztuk licencji Moduł Sprzedaż moduł do obsługi procesów sprzedaży i logistyki magazynowej 4 sztuki licencji Moduł Zamówienia moduł do obsługi zamówień, zapytań ofertowych i ofert 12 sztuk licencji Moduł CRM moduł do zarządzania działaniami z kontrahentami i partnerami 2 sztuk licencji Moduł BI - Business Intelligence platforma analityczna umożliwiająca raportowanie 1 sztuka licencji Moduł Księgowość moduł do prowadzenia pełnej księgowości spółki i elementów finansowych 1 sztuka licencji Moduł Pulpit Kontrahenta moduł do ewidencji zamówień B2B przez przeglądarkę internetową 1 sztuk licencji Rozwiązanie wymiany danych EDI mechanizm wymiany danych z dostawcami i odbiorcami 1 sztuka licencji 2

3 2. Zakup usług informatycznych o charakterze wdrożeniowym - wdrożenie modułów Administrator, Sprzedaż, Zamówienia, CRM, BI systemu B2B Wdrożenie polegać będzie między innymi na konfiguracji i implementacji poszczególnych modułów i ich integracji oraz na testach działania poszczególnych modułów. Etap wdrożenia obejmie więc optymalizację procesów pod kątem nowych modułów, parametryzację konkretnych zadań modułów, ich modyfikację i dopasowywanie. Usługa obejmowała będzie uruchomienie modułu, dokonanie parametryzacji zgodnej z wynikami wcześniej analizy potrzeb i przetestowanie z udziałem wytypowanych pracowników. Następnie dokonana zostanie ewentualna modyfikacja parametrów z uwzględnieniem uwag pracowników Zamawiającego. 3. Zakup usług informatycznych o charakterze wdrożeniowym - wdrożenie modułu Księgowość systemu B2B Wdrożenie modułu Księgowość finansowego modułu w obszarze funkcjonalnym niezbędnym do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, importu i eksportu przelewów oraz wyciągów bankowych, dla automatyzacji procesu monitorowania należności i rozliczeń z partnerami. Usługa obejmowała będzie uruchomienie modułu, dokonanie parametryzacji zgodnej z wynikami wcześniej analizy potrzeb i przetestowanie z udziałem wytypowanych pracowników. Następnie dokonana zostanie ewentualna modyfikacja parametrów z uwzględnieniem uwag pracowników Zamawiającego. Wydatek będzie obejmował wdrożenie modułu Księgowego w obszarze funkcjonalnym niezbędnym do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, importu i eksportu przelewów oraz wyciągów bankowych. Etap III Okres realizacji Zakup usług informatycznych o charakterze wdrożeniowym wdrożenie modułu Pulpit Kontrahenta systemu B2B Wskazana usługa ma na celu przygotowanie Zamawiającego do eksploatacji systemu B2B, w skład, którego wchodzić będzie też platforma B2B w postaci Pulpitu Kontrahenta systemu B2B. Wdrożenie ma pomóc w odpowiednim zorganizowaniu procesu wymiany danych oraz zadbać o prawidłowe uruchomienie Pulpitu Kontrahenta. Usługa ma też pomóc w zaplanowaniu optymalnego wykorzystania przygotowanych rozwiązań. Pulpit Kontrahenta będzie uzupełniającym narzędziem dla partnera odbiorcy, który będzie mógł składać m.in. zamówienia zarówno z poziomu własnego systemu teleinformatycznego dzięki integracji jego systemu z systemem Zamawiającego, jak i poprzez Pulpit Kontrahenta, będący platformą B2B dostępną po zalogowaniu 2. Zakup szkoleń specjalistycznych do wdrożenia biznesu B2B szkolenia dla użytkowników Zakup pakietu szkoleń, który obejmie obszary objęte wdrożeniem systemu B2B, mających na celu zapoznanie się użytkowników z funkcjonowaniem nowego systemu B2B. Szkoleniem zostanie objętych 20 pracowników Zamawiającego. Szkolenie specjalistyczne zorientowane będzie przede wszystkim na prezentację oraz wyjaśnienie praktycznych aspektów współdziałania poszczególnych modułów w ramach wdrażanego systemu B2B, omówienie zasad działania poszczególnych sekcji, sposobu ich obsługi oraz charakterystyki danych. Najważniejszym elementem szkoleń będzie nauka koordynacji procesu kooperacji z partnerami w ramach wdrażanego systemu B2B. Szkolenia będą obejmowały przede wszystkim poszczególne procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami biznesowymi wskazanymi w niniejszym projekcie. 3

4 Obszary tematyczne szkoleń: omówienie ogólne wdrażanego systemu B2B i jego poszczególnych modułów, zapoznanie z rozkładami menu wdrażanego systemu, omówienie pracy ze słownikami występującymi w systemie, wprowadzanie i korzystanie z danych słownikowych, tworzenie scenariuszy realizacji zleceń Partnerów, potwierdzanie i korygowanie dokumentów, aktualizacja i weryfikacja danych handlowych dotyczących oferty, przeglądanie rozliczeń, możliwość personalizacji interfejsu użytkownika, zakładanie i modyfikacja użytkowników, szkolenie z kreatora raportów i tworzenia raportów złożonych, definiowanie sprawozdań i ich składników; uruchamianie i uzgadnianie sprawozdań, podstawowe tabele i opcje konfiguracyjne systemu, omówienie zasad konfiguracji wymiany danych i zapoznanie się z przebiegiem procesu wymiany danych, omówienie technologii, wyjaśnienie specyficznych pojęć i niezbędnych parametrów wymaganych do prawidłowej wymiany danych, omówienie narzędzi kontroli poprawności wymienianych danych, omówienie przykładowych rozwiązań konfiguracyjnych, szkolenie z usuwania błędów powstałych podczas wymiany danych, tworzenie przykładowych scenariuszy importu danych, omówienie zabezpieczeń procesu importu danych, szkolenie z zakresu świadczenia pomocy dla Partnerów przy imporcie danych (możliwe scenariusze błędów operatorów). 3. Zakup usług informatycznych związanych z instalacją oprogramowania i testami akceptacyjnymi. Dla osiągnięcia celu projektu, tj. dla wdrożenia skutecznego systemu B2B i zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania niezbędne jest przeprowadzenie testów, tak integracyjnych, jak i akceptacyjnych. Zamawiający wymaga przeprowadzenia następujących rodzajów testów: testy jednostkowe weryfikacji funkcjonalności pojedynczych modułów, w oderwaniu od reszty systemu, pod kątem zgodności ze zdefiniowanymi założeniami i zakresem danych. Wszystkie testy muszą się odbyć na ówcześnie przygotowanym środowisku i zasymulowanych danych. W tej fazie ujawnią się potrzeby walidacji danych czy zabezpieczeń funkcji, przecieki pamięci, odporność na błędne dane, testy integracyjne polegają na weryfikacji interfejsów i mechanizmów integracji pomiędzy elementami składowymi systemu B2B, testy systemowe - celem przeprowadzania testów systemowych będzie sprawdzenie, czy zintegrowany już system B2B spełnia wymagania funkcjonalne oraz wymagania systemowe zawarte w specyfikacji, testy akceptacyjne będzie to walidacja systemu pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego, który na swoim środowisku wykonuje przypadki testowe, przy udziale przedstawicieli projektu. 4. Zakup usług informatycznych o charakterze wdrożeniowym wdrożenie modułu elektronicznej wymiany danych EDI systemu B2B 4

5 Zaplanowana usługa wdrożeniowa ma na celu przygotowanie Zamawiającego do eksploatacji systemu i ma też pomóc w odpowiednim zorganizowaniu procesu wymiany danych oraz zadbać o prawidłowe uruchomienie tego rozwiązania i pomóc w zaplanowaniu optymalnego wykorzystania przygotowanych rozwiązań. Usługa będzie dotyczyła wdrożenia modułów wchodzących w skład rozwiązania elektronicznej wymiany danych EDI, tj. wdrożenie mechanizmu wymiany danych, modułu współpracy z dostawcami i modułu współpracy z odbiorcami. Kryteria wyboru: Kryteria wyboru Znaczenie Cena 100 % Sposób oceny kryteriów: Kryteria wyboru Cena netto oferty Ocena kryterium Cmin An = * 100 Cr gdzie: Cmin cena oferty najtańszej Cr cena oferty rozpatrywanej An ilość punktów przyznana ofercie Dodatkowe wymagania formalne: Złożona oferta powinna zawierać: datę wystawienia oferty, nazwę i adres oferenta, adresata oferty, okres ważności oferty (minimum 2 miesiące), kosztorys ofertowy netto określony w walucie PLN z podziałem na zadania wraz z terminem ich realizacji, podpis wystawcy oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Miejsce składania ofert: - za pośrednictwem poczty elektronicznej na - na adres pocztowy firmy: Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16, Nowy Tomyśl Termin dostarczania ofert: 29 listopada 2012 r. 5

6 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Ryszard Chmiela Tel.: Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta sp. j. do żadnego określonego działania. 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta sp. j. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta sp. j. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta sp. j. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta sp. j. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. 6

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dn. 10.03.2011r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający TPO. Sp. z o.o. 94-029 Łódź, ul. Mińska 2 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo