Lublin, dnia 2 lipca Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:"

Transkrypt

1 Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: 1. Zakup analizy przedwrożeniowej 136rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. 2. Komputer - 4 szt. 3. Platforma komunikacji biznesowej - 1 szt. 4. Licencja na oprogramowanie Windows 2008 Serwer R2 64Bit OEM - 1 szt. 5. Licencja na oprogramowanie MS External Connector - 1 szt. 6. Licencja na oprogramowanie terminalowe WinRmtDsktpSrvcsCAL szt. 7. System ERP - licencje dostępowe: MODUŁY: E-Produkcja, Obrót Towarowy, Logistyczny - 12 szt. 8. Serwer Bazy Danych - 1 szt. 9. Serwer Terminalowy - 1 szt. 10. Licencja na oprogramowanie Baza Danych - 1 szt. 11. Usługa wdrożeniowa Platforma Komunikacji Biznesowej rbg 12. Usługa instalacji i konfiguracji sprzętu - 80 rbg 13. Migracja Danych rbg 14. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi Systemu Help - Desk dla pracowników własnych Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Szkolenia dla administratora systemu (2 osoby) - 30 rbg. Szkolenie dla użytkowników systemu (12 osób) rbg 15. Wdrożenie systemu ERP w obszarze E-Produkcja rbg 16. Wdrożenie systemu ERP w obszarze Moduł Obrót Towarowy - 220rbg 17. Wdrożenie systemu ERP w obszarze Moduł Logistyczny rbg

2 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferent powinien wskazać parametry oferowanego sprzętu lub załączyć specyfikację. Oferta powinna: zawierać dane oferenta posiadać datę sporządzenia termin ważności oferty V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na adres: Ul. Mełgiewska 7-9, Lublin W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Ewelina Rakuś, tel. (81) Termin nadsyłania ofert: 7 dni (do ) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100% Załączniki: Specyfikacja Wzór formularza ofertowego

3 Specyfikacja do zapytania ofertowego 1. Zakup analizy przedwrożeniowej 136rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Zakup ten będzie obejmował zakup usługi zewnętrznej odpowiedzialnej za opracowanie przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B. Umożliwi to odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B z uwzględnieniem automatyzacji przepływu informacji i danych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę dopasowania systemu do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. i jego partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z wdrożenia systemu B2B. Prawidłowo wykonana analiza przedwdrożeniowa stanowi podstawę prawidłowo zaimplementowanego systemu B2B. 2. Komputer - 4 szt. Minimalne parametry: Intel Core 2 (2,5GHz), 2 GB RAM, 250 GB, monitor LCD Platforma komunikacji biznesowej - 1 szt. Platforma Komunikacji Biznesowej będzie służyła jako najwyższy element warstwy prezentacji odpowiedzialny bezpośrednio za przesyłanie danych partnerom, stanowiąc interfejs komunikacyjny pomiędzy użytkownikiem a warstwą logiki biznesowej i warstwą danych. Platforma Komunikacji Biznesowej będzie stanowić podstawę extranetowej części aplikacji B2B. Za pomocą platformy partnerzy będą przeglądać i wprowadzać dane do systemu B2B zdalnie poprzez przeglądarkę internetową. W ten sposób będą mogły być składane zamówienia, sprawdzane stany magazynowe, statusy realizacji zamówień, stany rozrachunków, itp. System będzie zabezpieczony hasłami dla zapewnienia dostępu tylko dla wybranych partnerów. Dane są replikowane z bazą danych, co zapewnia pełną aktualność informacji na platformie. Platforma będzie działać w architekturze trójwarstwowej (three tier). Platforma Komunikacji Biznesowej wykorzystuje następujące technologie: ASP.net Citrix.Xen.App Visual Basic HTML Java Script WebBrowser Logowanie do aplikacji będzie realizowane za pomocą loginu i hasła. W celu zabezpieczenia danych, zarówno wysyłanych jak i odbieranych przez system, zastosowana zostanie technologia

4 szyfrowanego połączenia SSL (Secure Socket Layer) wykorzystywana między innymi w sklepach internetowych czy systemach internetowego dostępu do kont bankowych. Protokół SSL będzie służył do szyfrowania danych pomiędzy serwerem bazy danych, a łączącym się z nim użytkownikiem. Technologia ta będzie pozwalać na zabezpieczenie się przed programami wyłapującymi dane przesyłane i odbierane przez dany komputer lub sieć komputerową (tzw. snifferami). Protokół SSL, dzięki szyfrowaniu asymetrycznemu oraz kluczom prywatnym i publicznym, będzie zabezpieczać przed zdekodowaniem przechwyconych informacji. Platforma komunikacji biznesowej będzie umożliwiać elektroniczny przesył takich informacji jak: Katalogi towarowe Statusy zamówień Warunki handlowe Dostępność asortymentowa Ponadto za pośrednictwem platformy będzie odbywała się komunikacja z partnerami z i do systemu B2B: Składanie zleceń produkcyjnych Awizowanie wysyłek Faktury do partnerów Rejestry zamówień Stan rozrachunków 4. System ERP - licencje dostępowe: MODUŁY: E-Produkcja, Obrót Towarowy, Logistyczny - 12 szt. System ERP będzie składał się z następujących, zintegrowanych ze sobą modułów funkcjonalnych: Moduł e-produkcja Moduł wspomagać będzie technologiczny proces wytworzenia produktów dla Partnerów. Będzie pozwalać na zdefiniowanie i zaplanowanie poszczególnych etapów produkcji w oparciu o zlecenia partnerów. Moduł będzie zawierał zestaw nowoczesnych narzędzi do kompleksowego zarządzania produkcją wyrobów dla Partnerów od zlecania, poprzez realizację i rozliczanie. Wdrożenie go pozwoli na Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. i Partnerom na pełną kontrolę i śledzenie procesów produkcyjnych. Moduł umożliwi dla partnerów biznesowych dokładne, precyzyjne potwierdzanie zamówień, ich realizację oraz wysyłki. Moduł pozwalać będzie partnerowi na określenie terminów realizacji zamówień realizowanych przez Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o., dzięki czemu partner będzie mógł zoptymalizować własny i wewnętrzny transport technologiczny. Moduł będzie umożliwiał partnerom wizualizację statusów poszczególnych zamówień, zlecenia w przygotowaniu, w toku, zakończone. Moduł będzie umożliwiać automatyczne przypisanie zamówienia do konkretnego partnera. Podstawowe funkcjonalności modułu:

5 Automatyczne tworzenie planu realizacji zleceń na podstawie zamówień od partnerów Automatyczne wyznaczenie daty uruchomienia zlecenia w stosunku do zadanej w planie daty odbioru wyrobów przez partnera Automatyczne przyjmowanie zleceń produkcyjnych od Partnerów Moduł Obrót Towarowy Moduł odpowiedzialny za kolekcję zamówień od partnerów. Będzie umożliwiał partnerom pracę na rzeczywistych stanach magazynowych Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Moduł będzie rejestrował wszystkie zdarzenia i operacje dokonywane na wyrobach. Moduł będzie dostarczał partnerom informacji o aktualnych stanach magazynowych, aktualnie obowiązujących cennikach, rejestrując transakcje magazynowe i emisje związanych z nimi dokumentów. Moduł umożliwi również na prognozowanie zapotrzebowania materiałowego pod konkretnego partnera. Moduł będzie obsługiwał funkcjonalność wirtualnego magazynu dla partnerów. Podstawowe funkcjonalności modułu: Wirtualny magazyn Operacje na wyrobach Prognozowanie zapotrzebowania pod potrzeby partnera Moduł Logistyczny Moduł będzie obsługiwał cały proces sprzedaży: od ofertowania przez przyjęcie zamówienia, wystawienie dokumentu WZ, wycenę, po fakturowanie. Moduł będzie automatycznie generować dokumenty WZ, umożliwiać partnerom biznesowym wizualizację statusów poszczególnych zamówień (z użyciem platformy komunikacji biznesowej). Moduł będzie umożliwiał automatyczne przypisanie zamówienia u partnera, elektroniczną integrację zarządzania procesami zamówień i zaopatrzenia. Moduł przeznaczony będzie ponadto, do zarządzania procesami biznesowymi z partnerami w zakresie technicznym wspólnego z partnerem planowania realizacji zleceń. Moduł będzie pozwalał na definiowanie zleceń od partnerów. Moduł będzie korzystał ze wspólnej dla całego systemu kartoteki partnerów, oraz kartoteki towarów i wyrobów gotowych. Analiza informacji zawartych w kartotece partnerów będzie pozwalać na optymalne dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb partnera. Funkcjonalności modułu: Automatyczne generowanie dokumentów wycen, WZ, faktur Powiązanie zamówień od partnerów z procesem realizacji zlecenia- potwierdzenie zamówienia powiązane z analizą zapasów i możliwościami przerobowymi partnera 5. Serwer Bazy Danych - 1 szt. Minimalne parametry:

6 IBM xseries 3500M3 obudowa Tower: procesor: 1x 6 CORE 2,4 GHz Intel Xeon; 32 GB RAM; HDD: 8x300GB SAS RAID10; 6. Serwer Terminalowy - 1 szt. Minimalne parametry: IBM xseries 3500M3 obudowa Tower: procesor: 1x 4 CORE 2,13 GHz Intel Xeon; 12 GB RAM; HDD: 3x146GB SAS RAID1; 7. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi Systemu Help - Desk dla pracowników własnych Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Szkolenia dla administratora systemu (2 osoby) - 30 rbg. Szkolenie dla użytkowników systemu (12 osób) rbg W ramach projektu będzie przeprowadzone dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu - personelu własnego. Szkolenia dla administratora systemu (2osoby)- 30rbg x 150zł/rbg. Szkolenia dla użytkowników systemu (12osób)- 120rbg x 150zł/rbg. Dla zapewnienia efektywnego wykorzystywania możliwości funkcjonalnych systemu platformy B2B dla pracowników Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. w ramach platformy B2B, zostanie przeprowadzony cykl specjalistycznych szkoleń z obsługi systemu B2B. Celem szkoleń będzie urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy poprzez wykorzystanie możliwości jakie oferuje rozwiązanie B2B. Jest oczywistym, że dla wykorzystania w pełni potencjału jakie stwarzać b będzie rozwiązanie klasy B2B niezbędna będzie odpowiednia świadomość użytkowników. Zostanie przeprowadzone dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu - personelu własnego.

7 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy: Adres: Tel/Fax/ NIP Regon: Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. składamy następującą ofertę: Opis 1. Zakup analizy przedwrożeniowej 136rbg - Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. 2. Komputer - 4 szt. Parametry: 3. Platforma komunikacji biznesowej - 1 szt. 4. Licencja na oprogramowanie Windows 2008 Serwer R2 64Bit OEM - 1 szt. 5. Licencja na oprogramowanie MS External Connector - 1 szt. 6. Licencja na oprogramowanie terminalowe WinRmtDsktpSrvcsCAL szt. 7. System ERP - licencje dostępowe: MODUŁY: E- Produkcja, Obrót Towarowy, Logistyczny - 12 szt. 8. Serwer Bazy Danych - 1 szt. Parametry: 9. Serwer Terminalowy - 1 szt.

8 Parametry: 10. Licencja na oprogramowanie Baza Danych - 1 szt. 11. Usługa wdrożeniowa Platforma Komunikacji Biznesowej rbg 12. Usługa instalacji i konfiguracji sprzętu - 80 rbg 13. Migracja Danych rbg 14. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi Systemu Help - Desk dla pracowników własnych Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Szkolenia dla administratora systemu (2 osoby) - 30 rbg. Szkolenie dla użytkowników systemu (12 osób) rbg 15. Wdrożenie systemu ERP w obszarze E-Produkcja rbg 16. Wdrożenie systemu ERP w obszarze Moduł Obrót Towarowy - 220rbg 17. Wdrożenie systemu ERP w obszarze Moduł Logistyczny rbg Razem: Oferta ważna Podpis i pieczęć

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Lublin, dnia 01.09.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: "VICO" D.DANIŁOWSKI K. ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA UL. Droga Męczenników Majdanka 74 20-325 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe "Madex"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe Madex Tychy, dnia 26.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Implementacja wielozadaniowego systemu B2B w firmie P.P.H.U Madex w celu reorganizacji procesów współpracy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/EKSPERT/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo