DOTACJE NA INNOWACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE"

Transkrypt

1 Rzeszów, r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak, Krzysztof Leszczak, Tomasz Leszczak Spółka Jawna ul. Spółdzielcza 1A Strzyżów I. Przedmiot zmówienia: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu handlu hurtowego B2B, połączonego z modernizacją systemu wewnętrznego Wnioskodawcy Subiekt. System ten ma za zadanie automatyzację następujących procesów biznesowych. - wysyłanie zapytań ofertowych - obsługa zamówień - płatności - pobieranie dokumentów w wersji elektronicznej - zarządzanie reklamacjami - raportowanie zestawień oraz analiz dotyczących współpracy biznesowej Realizacja zlecenia przypada na III etapy projektu: I Etap ( ) - Wykonanie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej Efektem realizacji usługi będzie raport analizy przedwdrożeniowej, zawierający następujące informacje: - szczegółowa identyfikacja procesów biznesowych, jakie zostaną objęte nowym systemem - zakres organizacyjny wdrożenia - szczegółowa analiza i ocena infrastruktury technicznej i technologicznej 1

2 - Certyfikat SSL (licencja) Certyfikat umożliwiający bezpieczne, szyfrowane połączenie - Baza danych systemu b2b (licencja) - baza danych systemu B2B - baza danych będzie głównym modułem systemu B2B, przechowującym wszystkie informacje o realizowanych procesach biznesowych. Baz danych w trybie on-line będzie skomunikowana z bazą danych systemu Subiekt, dzięki czemu będzie posiadać ten sam co Subiekt, czyli rzeczywisty stan magazynowy. SPOSÓB KOMUNIKACJI: W celu integracji bazy danych systemu B2B z bazą danych Subiekt niezbędne będzie stworzenie aplikacji umożliwiającej przesyłanie pomiędzy nimi danych. Stworzona aplikacja pozwoli na odczytywanie / wczytywanie do bazy danych systemu Subiekt następujących informacji: - bieżące stany magazynowe - zmiana stanu magazynowego - ceny produktów - kody produktów - opis produktów - faktura własna - dokument w standardzie EDI - zamówienie - dokument w standardzie EDI - kontrola postępu realizacji zamówienia - magazyn wyda, wydanie zewnętrzne, zwrot do dostawcy - stan rozliczeń - analiza sprzedaży (dane historyczne) Zakładana przez Zamawiającego funkcjonalność platformy handlowej B2B (opis procesów biznesowych): Za obsługę procesów biznesowych będą odpowiedzialne następujące moduły procesowe (procesy wypunktowane): II Etap ( ) - Moduł sprzedażowy (licencja) Moduł sprzedażowy będzie aplikacją umożliwiającą Partnerom korzystanie z systemu B2B, zainstalowaną na serwerze B2B dostępną przez Internet. System B2B będzie pozwalał na obsługę jedynie uwierzytelnionych partnerów - odbiorców, z wykorzystaniem modułu sprzedażowego. 2

3 Logowanie do modułu będzie odbywać się poprzez szyfrowane połączenie, z wykorzystaniem protokołu bezpieczeństwa SSL. Moduł będzie wyświetlał dane z systemu B2B i umożliwiał Partnerom wywoływanie funkcji związanych z realizacją procesów biznesowych. Konstrukcja interfejsu obsługi modułu sprzedażowego systemu B2B będzie umożliwiała następujące funkcjonalności: - wgląd w bieżący stan katalogu produktów/towarów, - identyfikacja produktów po kodach EAN, - składanie zamówień, - wydruk zamówień, - dokonywanie płatności on-line, - podgląd stanu realizacji zamówień, - podgląd historii rozliczeń oraz faktur, - kontrola rozrachunków, - przechowywanie wybranych towarów w postaci "ulubionych", - konwersja "ulubionych" do koszyka. - pobieranie faktury VAT w wersji pdf oraz transponowanej do ustandaryzowanej wersji elektronicznej w standardzie EDI - obsługa dostaw i przesyłek (kontrola stanu realizacji zamówień) - obsługa napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych - analizowanie historii sprzedaży, historii ofert i zamówień, terminów realizacji dostaw itd. Ponadto odbiorca będzie miał udostępniony panel administracyjny, który będzie pozwalał na wykonywanie szeregu czynności, związanych z obsługą administracyjną systemu B2B od strony odbiorcy, m.in.: - aktualizacja danych firmy, - dodawanie osób upoważnionych do systemu, - przydzielanie poziomów dostępu do upoważnionych osób, - wymiana informacji administracyjnych i organizacyjnych z Zamawiającym Moduł sprzedażowy będzie modułem służącym Partnerom do obsługi systemu B2B. Za realizację poszczególnych procesów, wywoływanych przez moduł sprzedażowy odpowiadać będą poszczególne moduły, wchodzące w skład aplikacji B2B: - Moduł zamówień/ofert (licencja) 1. Wysyłanie zapytań ofertowych w obecnej sytuacji zapytania ofertowe są przesyłane za pomocą a lub faksem. Pracownicy w biurze muszą przepisać zapytanie do systemu komputerowego żeby 3

4 zrobić wycenę - którą odsyłają klientowi. Wdrożenie systemu pozwoli na zautomatyzowanie tego procesu. Moduł odpowiedzialny za generowanie zapytań ofertowych (związanych np. z większymi zamówieniami, podlegających indywidualnej wycenie). W tym czasie towar zostanie zarezerwowany a do Zamawiającego zostanie wygenerowany dodatkowy mail z informacją. Jeżeli obie strony zaakceptują ofertę moduł będzie generował zamówienie. Procedura składania zamówień będzie obejmować przekształcenie rezerwacji w zamówienie oraz dalsze czynności z tym związane (informacja na magazyn, kontrola postępu realizacji itd.). 2. Obsługa zamówień - składanie, statut, historia - Partner będzie mieć możliwość składania zamówień oraz wgląd w stan ich realizacji. Będzie rozróżniał 3 stany realizacji zamówienia magazyn wyda, wydanie zewnętrzne, zwrot na magazyn. Zamówienia będą mogły być składane bez wcześniejszego zapytania ofertowego lub automatycznie przekształcane z zaakceptowanej przez Partnera oferty. Zamówienie będzie transponowane do standardu EDI, w tym standardzie będzie przesyłane do systemu Subiekt. - Moduł rozrachunków (licencja) 1. Płatności - Zamawiający oraz Partnerzy będą mieć możliwość sprawdzenia stanu płatności na dany dzień. Partner będzie miał również możliwość wydrukowania polecenia wpłaty lub wejścia w system płatności online, w celu uregulowania zapłaty. 2. Pobranie dokumentów w wersji elektronicznej - system będzie automatycznie generował wszelką dokumentację związaną z obsługiwanymi procesami biznesowymi (FV, WZ itp.) w formacie pdf oraz w standardzie EDI. - Moduł obsługi reklamacji (licencja) 1. Zarządzanie reklamacjami (w tym aktualizowana informacja o postępie procedury), wymiana uwag dotyczących już nabytego towaru. Do reklamowanych produktów będą przypisane kody produktów z systemu handlu hurtowego, dzięki czemu będzie mogła nastąpić łatwa identyfikacja produktu, bez obawy o pomyłkę. - Prace wdrożeniowe związane z instalacją, integracją i uruchomieniem aplikacji B2B - część I Prace wykonywane podczas drugiego etapu realizacji projektu. W zakres prac wejdą: - instalacja i konfiguracja bazy danych systemu B2B na serwerze - instalacja i konfiguracja modułu sprzedażowego - instalacja i konfiguracja modułu zamówień/ofert 4

5 - instalacja i konfiguracja modułu rozrachunków - instalacja i konfiguracja modułu obsługi reklamacji III Etap ( ) - Interfejs do komunikacji systemu Subiekt z systemem B2B (licencja) moduł komunikacyjny będzie przesyłał pytania/odpowiedzi pomiędzy serwerem platformy B2B a systemami partnerów. - Moduł business intelligence 1. Raportowanie zestawień oraz analiz dotyczących współpracy biznesowej - możliwość oceny zakresu współpracy (np. w związku z kalkulacjami dotyczącymi wysokości rabatów) na podstawie automatycznie generowanych przez system zestawień. Ponadto analizy mające na celu ocenę działań, które Zamawiający i Partner przedsięwzięli w minionym okresie. Dzięki tym ocenom, strony będą miały podstawy do podejmowania kolejnych działań (np. podniesienie stopy rabatowej, zwiększenie zamówień itp.) - Prace wdrożeniowe związane z instalacją, integracją i uruchomieniem aplikacji B2B - część II Prace wykonywane podczas trzeciego - ostatniego etapu realizacji projektu. W zakres prac wejdą: - instalacja i konfiguracja modułu business intelligence - integracja systemu b2b z systemem Subiekt - wdrożenie interfejsu - testy funkcjonalne z działania całej platformy b2b II. Rodzaj zamówienia: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych Analizy przygotowawcze i usługi doradcze Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania III. Termin realizacji: Od do

6 IV. Warunki udziału: Oferty wykonania dzieła mogą składać firmy, które łącznie spełnią następujące warunki: 1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert, w sposób podany w ogłoszeniu 2. Posiadają niezbędne doświadczenie w tworzeniu oprogramowania 3. Przedstawią konkretne oczekiwania odnośnie wynagrodzenia V. Procedura: 1. Termin składania ofert: do r. 2. Kryteria oceny: Oczekiwane wynagrodzenie 100% VI. Informacje administracyjne: Oferty należy składać: 1. Osobiście bądź listownie na adres: MET-BUD Jacek Leszczak, Krzysztof Leszczak, Tomasz Leszczak Spółka Jawna ul. Spółdzielcza 1A Strzyżów 2. Mailem na adres: VII. Załączniki: 1. Wzór oferty 6

7 Załącznik nr 1 - wzór oferty Rzeszów,.. miejscowość, data... / pieczęć firmowa oferenta / OFERTA I. Oferta dotyczy: Ogłoszenia na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT II. Specyfikacja: I. Przedmiot zmówienia: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu handlu hurtowego B2B, połączonego z modernizacją systemu wewnętrznego Wnioskodawcy Subiekt. System ten ma za zadanie automatyzację następujących procesów biznesowych. - wysyłanie zapytań ofertowych - obsługa zamówień - płatności - pobieranie dokumentów w wersji elektronicznej - zarządzanie reklamacjami - raportowanie zestawień oraz analiz dotyczących współpracy biznesowej Realizacja zlecenia przypada na III etapy projektu: I Etap ( ) - Wykonanie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej 7

8 Efektem realizacji usługi będzie raport analizy przedwdrożeniowej, zawierający następujące informacje: - szczegółowa identyfikacja procesów biznesowych, jakie zostaną objęte nowym systemem - zakres organizacyjny wdrożenia - szczegółowa analiza i ocena infrastruktury technicznej i technologicznej - Certyfikat SSL (licencja) Certyfikat umożliwiający bezpieczne, szyfrowane połączenie. - Baza danych systemu b2b (licencja) - baza danych systemu B2B - baza danych będzie głównym modułem systemu B2B, przechowującym wszystkie informacje o realizowanych procesach biznesowych. Baz danych w trybie on-line będzie skomunikowana z bazą danych systemu Subiekt, dzięki czemu będzie posiadać ten sam co Subiekt, czyli rzeczywisty stan magazynowy. SPOSÓB KOMUNIKACJI: W celu integracji bazy danych systemu B2B z bazą danych Subiekt niezbędne będzie stworzenie aplikacji umożliwiającej przesyłanie pomiędzy nimi danych. Stworzona aplikacja pozwoli na odczytywanie / wczytywanie do bazy danych systemu Subiekt następujących informacji: - bieżące stany magazynowe - zmiana stanu magazynowego - ceny produktów - kody produktów - opis produktów - faktura własna - dokument w standardzie EDI - zamówienie - dokument w standardzie EDI - kontrola postępu realizacji zamówienia - magazyn wyda, wydanie zewnętrzne, zwrot do dostawcy - stan rozliczeń - analiza sprzedaży (dane historyczne) Zakładana przez Zamawiającego funkcjonalność platformy handlowej B2B (opis procesów biznesowych): 8

9 Za obsługę procesów biznesowych będą odpowiedzialne następujące moduły procesowe (procesy wypunktowane): II Etap ( ) - Moduł sprzedażowy (licencja) Moduł sprzedażowy będzie aplikacją umożliwiającą Partnerom korzystanie z systemu B2B, zainstalowaną na serwerze B2B dostępną przez Internet. System B2B będzie pozwalał na obsługę jedynie uwierzytelnionych partnerów - odbiorców, z wykorzystaniem modułu sprzedażowego. Logowanie do modułu będzie odbywać się poprzez szyfrowane połączenie, z wykorzystaniem protokołu bezpieczeństwa SSL. Moduł będzie wyświetlał dane z systemu B2B i umożliwiał Partnerom wywoływanie funkcji związanych z realizacją procesów biznesowych. Konstrukcja interfejsu obsługi modułu sprzedażowego systemu B2B będzie umożliwiała następujące funkcjonalności: - wgląd w bieżący stan katalogu produktów/towarów, - identyfikacja produktów po kodach EAN, - składanie zamówień, - wydruk zamówień, - dokonywanie płatności on-line, - podgląd stanu realizacji zamówień, - podgląd historii rozliczeń oraz faktur, - kontrola rozrachunków, - przechowywanie wybranych towarów w postaci "ulubionych", - konwersja "ulubionych" do koszyka. - pobieranie faktury VAT w wersji pdf oraz transponowanej do ustandaryzowanej wersji elektronicznej w standardzie EDI - obsługa dostaw i przesyłek (kontrola stanu realizacji zamówień) - obsługa napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych - analizowanie historii sprzedaży, historii ofert i zamówień, terminów realizacji dostaw itd. Ponadto odbiorca będzie miał udostępniony panel administracyjny, który będzie pozwalał na wykonywanie szeregu czynności, związanych z obsługą administracyjną systemu B2B od strony odbiorcy, m.in.: - aktualizacja danych firmy, - dodawanie osób upoważnionych do systemu, - przydzielanie poziomów dostępu do upoważnionych osób, 9

10 - wymiana informacji administracyjnych i organizacyjnych z Zamawiającym Moduł sprzedażowy będzie modułem służącym Partnerom do obsługi systemu B2B. Za realizację poszczególnych procesów, wywoływanych przez moduł sprzedażowy odpowiadać będą poszczególne moduły, wchodzące w skład aplikacji B2B: - Moduł zamówień/ofert (licencja) 1. Wysyłanie zapytań ofertowych w obecnej sytuacji zapytania ofertowe są przesyłane za pomocą a lub faksem. Pracownicy w biurze muszą przepisać zapytanie do systemu komputerowego żeby zrobić wycenę - którą odsyłają klientowi. Wdrożenie systemu pozwoli na zautomatyzowanie tego procesu. Moduł odpowiedzialny za generowanie zapytań ofertowych (związanych np. z większymi zamówieniami, podlegających indywidualnej wycenie). W tym czasie towar zostanie zarezerwowany a do Zamawiającego zostanie wygenerowany dodatkowy mail z informacją. Jeżeli obie strony zaakceptują ofertę moduł będzie generował zamówienie. Procedura składania zamówień będzie obejmować przekształcenie rezerwacji w zamówienie oraz dalsze czynności z tym związane (informacja na magazyn, kontrola postępu realizacji itd.). 2. Obsługa zamówień - składanie, statut, historia - Partner będzie mieć możliwość składania zamówień oraz wgląd w stan ich realizacji. Będzie rozróżniał 3 stany realizacji zamówienia magazyn wyda, wydanie zewnętrzne, zwrot na magazyn. Zamówienia będą mogły być składane bez wcześniejszego zapytania ofertowego lub automatycznie przekształcane z zaakceptowanej przez Partnera oferty. Zamówienie będzie transponowane do standardu EDI, w tym standardzie będzie przesyłane do systemu Subiekt. - Moduł rozrachunków (licencja) 1. Płatności - Zamawiający oraz Partnerzy będą mieć możliwość sprawdzenia stanu płatności na dany dzień. Partner będzie miał również możliwość wydrukowania polecenia wpłaty lub wejścia w system płatności online, w celu uregulowania zapłaty. 2. Pobranie dokumentów w wersji elektronicznej - system będzie automatycznie generował wszelką dokumentację związaną z obsługiwanymi procesami biznesowymi (FV, WZ itp.) w formacie pdf oraz w standardzie EDI. - Moduł obsługi reklamacji (licencja) 1. Zarządzanie reklamacjami (w tym aktualizowana informacja o postępie procedury), wymiana uwag dotyczących już nabytego towaru. Do reklamowanych produktów będą przypisane kody produktów z 10

11 systemu handlu hurtowego, dzięki czemu będzie mogła nastąpić łatwa identyfikacja produktu, bez obawy o pomyłkę. - Prace wdrożeniowe związane z instalacją, integracją i uruchomieniem aplikacji B2B - część I Prace wykonywane podczas drugiego etapu realizacji projektu. W zakres prac wejdą: - instalacja i konfiguracja bazy danych systemu B2B na serwerze - instalacja i konfiguracja modułu sprzedażowego - instalacja i konfiguracja modułu zamówień/ofert - instalacja i konfiguracja modułu rozrachunków - instalacja i konfiguracja modułu obsługi reklamacji III Etap ( ) - Interfejs do komunikacji systemu Subiekt z systemem B2B (licencja) moduł komunikacyjny będzie przesyłał pytania/odpowiedzi pomiędzy serwerem platformy B2B a systemami partnerów. - Moduł business intelligence 1. Raportowanie zestawień oraz analiz dotyczących współpracy biznesowej - możliwość oceny zakresu współpracy (np. w związku z kalkulacjami dotyczącymi wysokości rabatów) na podstawie automatycznie generowanych przez system zestawień. Ponadto analizy mające na celu ocenę działań, które Zamawiający i Partner przedsięwzięli w minionym okresie. Dzięki tym ocenom, strony będą miały podstawy do podejmowania kolejnych działań (np. podniesienie stopy rabatowej, zwiększenie zamówień itp.) - Prace wdrożeniowe związane z instalacją, integracją i uruchomieniem aplikacji B2B - część II Prace wykonywane podczas trzeciego - ostatniego etapu realizacji projektu. W zakres prac wejdą: - instalacja i konfiguracja modułu business intelligence - integracja systemu b2b z systemem Subiekt - wdrożenie interfejsu - testy funkcjonalne z działania całej platformy b2b 11

12 III. Dane oferenta: Nazwa oferenta, adres, NIP, REGON: IV. Oświadczenia Oświadczam, że: Posiadam doświadczenie w realizacji projektów B2B TAK NIE Posiadam możliwości techniczne i organizacyjne do terminowego wykonania zlecenia Deklaruję możliwość prowadzenia prac i spotkań organizacyjnych również w siedzibie Zamawiającego TAK TAK NIE NIE V. Wycena oferty: Wartość zamówienia netto:.. Słownie.. VI. Termin realizacji: Od do VII. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. 12

13 Oświadczam, że do wykonania oferowanego przez nas zamówienia firma posiada odpowiednie zasoby oraz kwalifikacje. W przypadku przyznania firmie zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. VII. Termin ważności oferty Oferta ważna do dnia r.... Pieczęć i podpis oferenta 13

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Gdynia, dnia 20.11.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.05.2014 r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów etap

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg Wrocław, dnia 3.12.2012 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Plac Strzelecki 20/2 50-224 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W

Bardziej szczegółowo