Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:"

Transkrypt

1 Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/ Warszawa Warszawa, Do: Zapytanie ofertowe Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania wraz z niezbędnymi usługami, które pozwolą na automatyzację procesów biznesowych naszego przedsiębiorstwa. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie Ilość rbg. Analiza przedwdrożeniowa 200 Wartości niematerialne i prawne Ilość szt. Moduł Zamówień Moduł CRM Moduł Handlowy Moduł Rozliczeń Moduł Analiz Moduł Kartotek Kontrahentów Moduł Kartotek usług Moduł Kartotek towarów i produktów Moduł Elektronicznego Obiegu Dokumentów Platforma WEB B2B Usługi wdrożeniowe, instalacyjne i konfiguracyjne Ilość rbh modułu Zamówień 80 modułu CRM 60 modułu Handlowego modułu Rozliczeń modułu Analiz 50

2 modułu Kartotek Kontrahentów 8 modułu Kartotek usług 6 modułu Kartotek towarów i produktów 6 modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów 320 Migracja danych do Systemu B2B 40 konfiguracji modułu Platforma WEB B2B 390 Testy systemu 60 Szkolenia specjalistyczne Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi systemu dedykowanego oprogramowania B2B Ilość rbh 20 RAZEM Istotne warunki dot. składania ofert:. W trakcie składania ofert będziemy brali pod uwagę: Cenę 00% 2. Złożona oferta powinna zawierać: Nazwę i adres oferenta Datę sporządzenia Termin ważności oferty 3. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową, pod rygorem odrzucenia, musi być podpisana przez oferenta. 4. Oferty należy składać do 3 listopada 202 roku do godziny 5.00 osobiście w siedzibie Spółki, listownie, faxem lub w formie pdf na adres 5. Oferty dostarczone po ww. dacie nie będą rozpatrywane 6. Oferty nie mogą być wariantowe 7. Ważność oferty nie może być krótsza niż do 3 marca 203 roku. Z wyrazami szacunku Załączniki: Specyfikacja Formularz ofertowy...

3 Specyfikacja: Oferta powinna obejmować kompletną wycenę nabycia systemu B2B: Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie. Analiza przedwdrożeniowa 200rbg Przygotowanie realizacji projektu analizy potrzeb i możliwości firmy BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA pod względem wykonalności wdrożenia systemu i jego poszczególnych funkcji w pełni dostosowanych do potrzeb korzystających firm. Analiza ma obejmować opracowanie metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B i umożliwiać odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz technologii informacyjnokomunikacyjnych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę do dopasowania zaprojektowanych systemów do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA i jego Partnerów biznesowych z uwzględnieniem oczekiwań firm, w zakresie rezultatów zastosowania nowych systemów przy uwzględnieniu wyposażenia sprzętowego i rozwiązań z zakresu IT, które wykorzystywane są przez te podmioty. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Platforma WEB B2B szt. Będzie to jądro systemu, platforma, na której opiera się każdy z modułów. Najważniejsze parametry funkcjonalne i techniczne: interfejs webowy (korzystanie z oprogramowania z poziomu przeglądarki internetowej) instalacja na dowolnym serwerze opartym na platformie LAMP (zarówno w lokalizacji firmy, dzierżawionej maszynie, jak i na serwerze wirtualnym) praca rozproszona (wystarczy tylko dostęp do Internetu) wielopoziomowy system uprawnień współdzielenie bazy danych przez moduły używane dla poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy obsługa połączeń szyfrowanych SSL W skład platformy webowej WEB B2B mają wchodzić następujące elementy logiczne (panele webowe z wydzielonym dostępem oraz modułami):. Panel głównego administratora 2. Dla biura tłumaczeń BAS: Front-end dla klientów (Partnerzy odbiorcy usług tłumaczeniowych) Front-end dla tłumaczy (Partnerzy dostawcy usług tłumaczeniowych) Back-end dla pracowników biura 3. Dla Biura agencji marketingowej Baskreacja: Front-end dla klientów (odbiorcy produktów marketingowych) Back-end dla pracowników biura Platforma Komunikacji Biznesowej będzie służyła jako najwyższy element warstwy prezentacji odpowiedzialny bezpośrednio za przesyłanie danych Partnerom, stanowiąc interfejs komunikacyjny pomiędzy użytkownikiem a warstwą logiki biznesowej i warstwą danych. Platforma Komunikacji Biznesowej będzie stanowić podstawę extranetowej części aplikacji B2B. Oprogramowanie będzie wykonane w języku PHP.

4 Logowanie do aplikacji ma być realizowane za pomocą loginu i hasła. W celu zabezpieczenia danych, zarówno wysyłanych, jak i odbieranych przez system, ma zostać zastosowana technologia szyfrowanego połączenia SSL (Secure Socket Layer), która służyć będzie do szyfrowania danych pomiędzy serwerem WWW a łączącym się z nim użytkownikiem. Technologia ta pozwali zabezpieczyć się przed programami wyłapującymi dane przesyłane i odbierane przez dany komputer lub sieć komputerową (tzw. snifferami). Protokół SSL, dzięki szyfrowaniu asymetrycznemu oraz kluczom prywatnym i publicznym, zabezpiecza przed zdekodowaniem przechwyconych informacji. Platforma komunikacji biznesowej ma umożliwiać elektroniczny przesył takich informacji jak: Katalogi towarowe, cenniki, oferty, promocje Katalogi usług, cenniki, oferty, promocje Statusy zamówień Warunki umowy Faktury, Stan rozliczeń Platforma Komunikacji Biznesowej ma umożliwiać automatyczną wymianę kartotek usług, kartotek towarów, kartotek kontrahentów, podgląd stanów magazynowych i dokumentów archiwalnych takich jak zamówienia i faktury oraz rozrachunków, zweryfikowanym Partnerom pomiędzy systemami informatycznymi Partnera a BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA. Zamówienia Partnera mają być zapisywane bezpośrednio w bazie danych w strukturach systemu B2B. Tak więc od razu po złożeniu, zamówienia te mają być widoczne w systemie B2B, umożliwiając dalsze przetwarzanie. 2. Moduł CRM szt. Funkcjonalność modułu: ewidencjonowanie kontaktów z Partnerami zapis zdarzeń systemowych w historii kontaktów (złożenie zamówienia/zlecenia tłumaczenia/zlecenia wykonania usługi marketingowej, wysyłka e-oferty, negocjacje handlowe, itp.) rejestr wiadomości i zdarzeń systemowych powiązany z kartotekami kontrahentów, towarów, usług podgląd pełnych danych dotyczących współpracy z Partnerami tworzenie przypomnień obsługa wątków kontaktów zarządzanie kampaniami marketingowymi narzędzia do obsługi posprzedażowej/lojalnościowej Moduł ma rozwija funkcjonalność systemu B2B w zakresie współpracy z Partnerami poprzez powiązanie wiadomości z kluczowymi elementami systemu umożliwi sprawną i szybką nawigację podczas procesów realizowanych poprzez system B2B. Moduł pozwalający na zarządzanie kontaktami z Partnerami, automatyczne przypominanie o wspólnych zadaniach, terminach, spotkaniach. W systemie można będzie ustalić klucz powiadomień w strukturach Partnera i firmą BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA w stosunku do wspólnie prowadzonych procesów. 3. Moduł Handlowy szt.

5 Moduł pozwalający na pełną obsługę zakupów i sprzedaży towarów oraz usług w systemie B2B. Moduł umożliwiający przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Zaawansowane definiowane cenniki w połączeniu z mechanizmami zarządzania promocjami, progamami rabatów dla grup i poszczególnych kart zarówno Partnerów, jak i asortymentu mają być potężnym narzędziem do sprostania oczekiwaniom Partnerów biznesowych. Moduł ma być mocno zintegrowany z pozostałymi obszarami projektowanego systemu, to za jego pośrednictwem mają być tworzone dokumenty handlowe, które przy pomocy Modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz Platformy WEB B2B mają być przekazywane do danego partnera. Moduł ten ma być odpowiedzialny za realizowanie polityki cenowej ustalonej w firmie w procesie zamówień w systemie B2B. Moduł ma umożliwiać przypisanie każdemu partnerowi będzie indywidualnych warunków sprzedaży, które będą określać: rodzaje płatności, termin płatności, itd. Ponadto, moduł ma umożliwiać ustalenie limitów kredytowych oraz automatycznej blokady sprzedaży dla konkretnego kontrahenta. 4. Moduł Zamówień szt. Funkcjonalności modułu: przyjmowanie zamówień od partnerów na gadżety reklamowe, usługi marketingowe lub usługi tłumaczeniowe obsługa procesu realizacji zamówienia weryfikacja składników zamówienia przydzielenie dostawcy (tłumacza) do zamówienia (zlecenie do tłumacza) interaktywna wizualizacja zamówionych towarów lub usług Moduł będący dopełnieniem modułu handlowego i zarządzający procesami związanymi z obsługą ofert i zamówień. W systemie B2B obieg dokumentów w tym zakresie będzie mógł przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez ofertę aż do zamówienia, które ma być dalej automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych. Funkcjonalność modułu ma pozwalać na wymianę elektronicznych dokumentów pomiędzy systemem B2B a systemami Partnerów. Dokumenty mają być przesyłane pomiędzy systemami za pomocą szyfrowanego bezpiecznego protokołu SSL. Moduł ma mieć także interfejs graficzny dostępny w przeglądarce internetowej, w którym to Partnerzy będą mogli śledzić i kontrolować stan realizacji poszczególnych zamówień, a także dokonywać kolejnych zamówień. W ramach modułu ma być dostępna również funkcjonalność zlecania usług poszczególnym partnerom. 5. Moduł Rozliczeń szt. Moduł ten ma służyć do zarządzania i monitorowania rozliczeń z Partnerami. Rozliczenia mają być przedstawione w formie tabeli wyposażonej w zaawansowany system filtrowania i grupowania danych, dzięki czemu będzie można szybko uzyskać interesujące nas informacje. Moduł ma być wyposażony w serię gotowych raportów oraz dodatkowo ma zostać dołożony widok tabeli przestawnej, dzięki której w przyjazny sposób można będzie uzyskać dowolne informacje dotyczące rozliczeń. Moduł wymagany dla poprawnego działania systemu B2B. 6. Moduł Analiz szt.

6 Funkcjonalność modułu: kreator raportów powiązanie szczątkowych zestawień i analiz z elementami systemu: kartoteki, dokumenty generowanie raportów okresowych wg ustalonego harmonogramu wysyłka zdefiniowanych raportów w formacie elektronicznym eksport danych do formatów przejściowych Moduł umożliwiający raportowanie ze wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa wykorzystując dane z dowolnych modułów systemu B2B. Jest to rozwiązanie, którego rolą ma być umożliwienie prostego tworzenia zestawień analitycznych nie tylko w formie tabel przestawnych czy wykresów, ale także map oraz karty wyników. Bardziej zaawansowane funkcjonalności modułu mają pozwalać na tworzenie dowolnych dedykowanych raportów w połączeniu z elementami systemu kartotekami, dokumentami, itd. Moduł ma umożliwiać planowanie i budżetowanie obszarów analitycznych współpracy z Partnerami, posiada zaimplementowane wygodne szablony budżetów do natychmiastowego zastosowania oraz zawiera mechanizmy ułatwiające wprowadzanie danych, mając na względzie łatwe identyfikowanie uprawnień dla osób wprowadzających budżet. Dostęp do aplikacji oraz raportów może odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej poprzez wykorzystanie narzędzia jakim jest platforma WEB B2B. Moduł ma pozwala na analizę obrotów, zarówno przez firmę BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA, jak i Partnera w systemie B2B. 7. Moduł kartotek Kontrahentów szt. Funkcjonalność modułu: gromadzenie danych o kontrahentach podział na kartoteki dla biur tłumaczeń: dostawcy (tłumacze) i odbiorcy (klienci) dla biura Baskracja: dostawcy (producenci/pośrednicy) i odbiorcy (klienci) podział na predefiniowane grupy wydzielenie kontrahentów wspólnych dla biur BAS, etlumacz.pl oraz Baskreacja funkcjonalność przydzielania opiekuna dla partnera Moduł ma być w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami wdrażanego systemu B2B ma korzysta w szczególności z funkcjonalności dostępnych dzięki modułowi obiegu dokumentów oraz modułowi CRM. 8. Moduł Kartotek usług szt. Funkcjonalność modułu: definiowanie grup językowych definiowanie języków w jakich realizowane są usługi tłumaczeniowe ustalanie cennika usług optymalnych kombinacji językowych (z języka, na język), obsługa wykluczeń i generalizacji parametrów do kalkulacji wycen tłumaczeniowych

7 powiązanie kartotek dostawców (tłumaczy) z usługami tłumaczeniowymi (kombinacje językowe) Moduł ma umożliwi utworzenie zindywidualizowanego rozwiązania cennika usług tłumaczeniowych w zależności od określonych wcześniej parametrów (grup językowych). Dzięki stworzonemu rozwiązaniu partner będzie mógł sprawdzić cenę usługi, którą jest zainteresowany, a także zweryfikować czy usługa w ogóle może być wykonana (nie jest wykluczona z oferty). Pozwala to na określenie przejrzystych warunków współpracy. 9. Moduł Kartotek towarów i produktów szt. Moduł ten ma odpowiada za zarządzanie elektronicznym katalogiem towarów oraz produktów (gadżety marketingowe), zarządzanie cennikami towarów (z uwzględnieniem rabatów dla poszczególnych partnerów), zarządzanie cennikami produktów oraz zarządzanie warunkami handlowymi. Moduł ten ma posiada wielopoziomowy system drzewiasty, co umożliwi podział towarów firmy na grupy towarowe i produktowe, dzięki czemu łatwiejsza będzie ich identyfikacja przez partnera. Moduł ma pozwala na wielowymiarowe powiązania kartotek towarów i produktów oraz definiowanie wzorców. W takiej postaci ma przyczynia się do większej przejrzystości struktury towarowej i produktowej firmy BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA partner logując się platformie ma mieć dostęp do katalogu produktów i towarów firmy BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA, co ma pozwoli partnerowi na szybką identyfikację interesującego go towaru lub produktu firmy. Moduł ma pozwolać na zamawianie towarów/produktów firmy BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA bez uzgodnień telefonicznych odnoszących się do warunków zakupu (ceny, terminu, itd). 0. Moduł Elektronicznego Obiegu Dokumentów szt. Moduł będący kluczowym komponentem systemu B2B. Moduł ma umożliwiać import dokumentów z systemów partnerów oraz eksport dokumentów do ich systemów. Platforma ma rejestrować historię obiegu dokumentów oraz pozwala na obsługę plików binarnych (dołączanie skanów), atrybutów oraz cech dla dokumentów. Moduł ma obejmować centralną bibliotekę dokumentów elektronicznych. Dodatkowo, istniejący w ramach modułu wielopoziomowy system drzewiasty ma pozwalać na kategoryzację oraz obsługę powiązań systemowych. Moduł ma być wykorzystywany przez prawie wszystkie komponenty i moduły B2B w tych miejscach, gdzie potrzebujemy funkcjonalności obsługi decyzyjności i obsługi zdarzeń merytorycznych natywnych dla obsługiwanego w danej chwili procesu. Za pomocą narzędzi i funkcjonalności jakie ma udostępnia

8 ten komponent możliwe będzie wykreowanie routingu dowolnych obiektów B2B sterowanego zdarzeniami (decyzjami) podejmowanymi przez użytkownika B2B, który będzie uczestniczył w danym routingu (ścieżce decyzyjnej) procesu. Usługi wdrożeniowe, instalacyjne i konfiguracyjne. konfiguracji modułu Platforma WEB B2B 390rbg 2. modułu Zamówień 80rbg 3. modułu CRM 60rbg 4. modułu Handlowego 90rbg 5. modułu Rozliczeń 80rbg 6. modułu Analiz 50rbg 7. modułu Kartotek Kontrahentów 8rbg 8. modułu Kartotek usług 6rbg 9. modułu Kartotek towarów i produktów 6rbg 0. modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów 320rbg. Migracja danych do Systemu B2B 40rbg 2. Testy sytemu 60rbg Usługi wdrożeniowe, instalacyjne i konfiguracyjne mają obejmować instalację oprogramowania, konfigurację funkcjonalną, konfigurację przepływu danych, testowanie. Zakup szkoleń specjalistycznych. Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi systemu dedykowanego oprogramowania B2B 20rbg

9 ... Miejscowość, data Formularz ofertowy Nazwa wykonawcy:... Adres:... Telefon/fax/ ... NIP... Osoba kontaktowa... Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA składamy następującą ofertę: Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie Analiza przedwdrożenio wa Ilość rbg. Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto 200 SUMA Wartości niematerialne i Ilość szt. Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto prawne Moduł Zamówień Moduł CRM Moduł Handlowy Moduł Rozliczeń Moduł Analiz Moduł Kartotek Kontrahentów Moduł Kartotek usług Moduł Kartotek towarów i produktów Moduł Elektronicznego Obiegu Dokumentów Platforma WEB B2B SUMA

10 Usługi wdrożeniowe, instalacyjne i Ilość rbg Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto konfiguracyjne modułu 80 Zamówień 60 modułu CRM modułu 90 Handlowego modułu 80 Rozliczeń 50 modułu Analiz modułu Kartotek 8 Kontrahentów modułu Kartotek 6 usług modułu Kartotek 6 towarów i produktów modułu Elektronicznego 320 Obiegu Dokumentów Migracja danych do Systemu B2B 40 konfiguracji modułu 390 Platforma WEB B2B Testy systemu 60 SUMA Szkolenia specjalistyczne Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi systemu dedykowanego oprogramowania B2B Ilość rbg Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto 20

11 SUMA RAZEM Oferta ważna do (nie krócej niż do 3 marca 203 r.) Podpis i pieczęć

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/EKSPERT/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/01/LEOS/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo