PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona Gdynia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia"

Transkrypt

1 Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: 1. Moduł Comarch ERP XL Administracja 40 szt. 2. Moduł Comarch ERP XL Handel-Sprzedaż 5 szt. 3. Moduł Comarch ERP XL Zamówienia 5 szt. 4. Moduł Comarch ERP XL Produkcja 4 szt. 5. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Administracja- 50 rbg 6. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Handel- Sprzedaż- 190 rbg 7. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Zamówienia- 160 bg. 8. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Produkcja - 80 rbg. 9. Moduł Comarch ERP XL CRM 21 szt. 10. Moduł Comarch ERP XL Księgowość 4 szt. 11. Moduł Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 1 szt. 12. Moduł Comarch ERP XL HR Kadry i Płace 2szt. 13. Moduł Comarch ERP XL Business Intelligence Pakiet II -1szt. 14. Moduł Comarch ERP XL Modelowanie Procesów 1 szt. 15. SQL Server 2008 R2 Standard - 1 Processor Runtime 1 szt. 16. Instalacja Systemu Zarządzania Bazą Danych MS SQL oraz Systemu Comarch XL 30 rbg 17. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL CRM 50 rbg 18. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Księgowość 60rbg 19. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 250rbg 20. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL HR Kadry i Płace 20rbg 21. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Business Intelligence Pakiet II 90rbg 22. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Modelowanie Procesów 120rbg 23. Migracja Danych 295rbg 24. Testy systemu 160rbg 25. Optymalizacja systemu B2B 180rbg 26. Asysta uczestnicząca podczas uruchomienia systemu B2B 120 rbg

2 27. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi dedykowanego systemu B2B dla pracowników własnych PRZEDSIĘBIORSTWA SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK - 180rbg Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna: zawierać dane oferenta posiadać datę sporządzenia termin ważności oferty V. KRYTERIA OCENY OFERT Cena znaczenie 90%, Doświadczenie Oferenta (ilość wdrożonych systemów B2B) znaczenie 10%. Punktacja za poszczególne kryteria obliczona będzie wg poniższych wzorów: Punktacja za kryterium Cena Cn P = Cb x 90 gdzie: P liczba punktów Cn Cena w ofercie najtańszej Cb Cena w ofercie badanej maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium Cena wynosi 90 pkt. Punktacja za kryterium DOŚWIADCZENIE:

3 Bd P = Nd x 10 gdzie: P liczba punktów Bd doświadczenie w ofercie badanej Nd największe doświadczenie Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium Doświadczenie wynosi 10 pkt. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Łącznie oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W oparciu o ustalone kryteria Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na adres ul. Waszyngtona 7, Gdynia. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Maciej Broniszewski dyrektor finansowy Termin nadsyłania ofert 20 listopada 2013r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego oferty. Załączniki: Specyfikacja Wzór formularza ofertowego

4 Specyfikacja do zapytania ofertowego 1. Moduł Comarch ERP XL Administracja 40 szt. moduł stanowiskowy, zawierający: wstępną konfigurację sytemu B2B; definiowanie typów i serii dokumentów; Definiowanie Interfejsu dla poszczególnych użytkowników, przydzielania praw dostępu użytkowników do baz danych, oraz dostępu do funkcji programu, kopii zapasowych systemu B2B, indeksowania baz danych; Tworzenia nowych okresów obrachunkowych z przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu. 2. Moduł Comarch ERP XL Handel-Sprzedaż 5 szt. - moduł stanowiskowy. Pozwalać będzie na pełną obsługę zakupów i sprzedaży produktów w systemie B2B. Moduł ten, umożliwi przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Posiadać będzie rozbudowane struktury tworzenia promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów partii towaru. Zaawansowane definiowane cenniki w połączeniu z mechanizmami zarządzania promocjami, progami rabatów dla grup i poszczególnych kart zarówno Partnerów jak i asortymentu stają się potężnym narzędziem do sprostania oczekiwaniom Partnerów biznesowych. 3. Moduł Comarch ERP XL Zamówienia 5 szt. - moduł stanowiskowy stanowiący dopełnienie modułu handlowego i zarządzania procesami związanymi z obsługą zamówień. Moduł umożliwi częściową bądź całościową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień można będzie rezerwować ilościowo z przeznaczeniem dla konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia ma duże znaczenie przy sporej rotacji asortymentu. Rezerwacje dotyczą zasobów handlowych. Moduł umożliwia tworzenie dokumentów przedpłat / zaliczek skojarzonych z konkretnym zamówieniem. 4. Moduł Comarch ERP XL Produkcja 4 szt. moduł stanowiskowy. Moduł pozwoli określić terminy realizacji zamówień/zleceń produkcyjnych, dzięki czemu partner będzie mógł zoptymalizować własny i wewnętrzny transport technologiczny, jak również pracować w systemie just- in- time. Moduł umożliwi partnerom dokonanie natychmiastowej weryfikacji możliwości technologicznych realizacji zlecenia produkcyjnego, dokonanie wyceny, wizualizacji statusów poszczególnych zamówień, zlecenia w przygotowaniu, w toku, zakończone. Planowanie i realizacja produkcji wykonywane będą na podstawie technologii wytworzenia produktu. Technologie stanowią zestaw informacji, wyczerpująco określających czynności wchodzące w skład procesu produkcji dla uzyskania konkretnego produktu (lub kilku produktów). Dla każdej z czynności system pozwoli dobrać odpowiednie surowce potrzebne do jej wykonania, a także półprodukty, które będą uzyskiwane w osobnych procesach technologicznych.

5 Możliwe będzie tworzenie wielu wersji technologii, a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu/wyrobu o specjalistycznych cechach. Dzięki współpracy modułu z Pulpitem Kontrahenta możliwe będzie przesyłanie Partnerom informacji o statusach zamówień w produkcji. 5. Moduł Comarch ERP XL CRM 21 szt. - moduł stanowiskowy. Moduł pozwoli na zarządzanie kontaktami z Partnerami i przypominanie o wspólnych zadaniach. Moduł odpowiedzialny będzie za budowanie i zacieśnianie relacji z Partnerami biznesowymi, oraz umożliwi integrację na poziomie zadaniowym wspólnie realizowane zadania. Moduł pozwoli na zarządzanie kontaktami z Partnerami, przypominanie o wspólnych zadaniach, oraz wspólne z partnerami definiowanie realizowanych Zamówień. Dzięki zastosowaniu modułu, realizacja wspólnych procesów biznesowych koordynowana będize przez system B2B przypomnienia, powiadomienia itp. CRM stanowić będzie narzędzie wsparcia i automatyzacji kontaktów z Partnerami. 6. Moduł Comarch ERP XL Księgowość 4 szt. - Moduł stanowiskowy. Moduł umożliwi zarządzanie dokumentami handlowymi (faktury i korekty) oraz pilnowanie należności i stanu rozrachunków z partnerami. Moduł umożliwi śledzenie historii transakcji i rozliczeń z partnerem jak również wglądu w obroty, stany kont należności danych Partnerów na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu. 7. Moduł Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 1 szt. - moduł serwerowy, który pozwala na zdalną obsługę Partnerów w modelu B2B. Będzie to platforma, dzięki której partnerzy będą mieli dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych dokumentów, które były wystawione dla danego partnera. Pozwala na prezentowanie produktów firmy wraz z ich opisem i cenami dedykowanymi dla danego partnera (po uwzględnieniu jego poziomu rabatowego, terminów płatności itp.). Funkcjonalność ta będzie zapewniała definiowanie oraz przechowywanie w systemie B2B obiektów biznesowych odpowiadających asortymentowi, który jest obecnie w sprzedaży. Ponadto Pulpit Kontrahenta umożliwi dostęp do aktualnych stanów magazynowych, przesyłanie komunikatów oraz publikowanie informacji handlowych i raportów analitycznych dla partnerów. Pulpit Kontrahenta wyposażony będzie w profil partnera pozwalający na zmianę/bieżącą aktualizację danych firmowych oraz kontaktowych. Podstawową funkcjonalnością będzie udostępnienie interfejsu dostępowego (webowego) do systemu w wersji on-line co stworzy możliwość dokonywania zamówień bezpośrednio w samym module na rzeczywistych stanach magazynowych w danym czasie oraz podglądu dokumentów zamówień (historycznie) lub też ponownego dokonania e-zamówienia na bazie zamówienia historycznego. Każdy z uprawnionych przez administratora Partnerów, po zalogowaniu będzie miał wgląd w przypisane mu obszary w systemie B2B. Do obszarów tych m.in. należą: dedykowane cenniki i promocje, stopień i termin realizacji zamówień, aktualne stany magazynowe, rozliczenia, naliczone prowizje, aktualne promocje, zestawienia i raporty. Architektura tego modułu zapewni pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyż służy do komunikacji Partnerów, którzy będą korzystać z przeglądarki

6 internetowej z serwerem aplikacji PRZEDSIĘBIORSTWA SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK. Moduł będzie pracował z wykorzystaniem protokołu SSL, który zapewni szyfrowanie komunikacji serwera PRZEDSIĘBIORSTWA SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK z Partnerami. Pulpit kontrahenta będzie miał w standardzie różne wersje językowe w przypadku Partnera zagranicznego wybór języka następuje w panelu Partnera. Comarch ERP Pulpit Kontrahenta będzie aplikacją opartą o architekturę klient-serwer (Webserwices) Technologie wykorzystane w aplikacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta: Platforma ASP.Net 4.0 Kontrolki Telerik RadGrid RadNumericTextBox RadComboBox Javascript C# Połączenie pomiędzy klientem a serwerem opisane będzie przy pomocy określonych protokołów komunikacyjnych: HTTP (Hypertext Transfer Protocol) SSL (Secure Socket Layer) Z poziomu konfiguracji IIS (Internet Information Services) możliwe będzie zarządzanie takimi kwestiami, jak np. protokół wykorzystywany do komunikacji klient-serwer. 8. Moduł Comarch ERP XL HR Kadry i Płace 2szt. moduł stanowiskowy. Moduł zintegrowany z innymi modułami systemu będzie pozwalał na identyfikację danego zasobu osobowego (pracownika) ze zdarzeniem odnotowanym w systemie. Umożliwi rezerwację zasobów osobowych pod kątem zleceń, realizacji zadań, śledzenia statusu zlecenia produkcyjnego od Partnerów w odniesieniu do zasobów osobowych uczestniczących w realizacji danego zlecenia dla Partnera. 9. Moduł Comarch ERP XL Business Intelligence Pakiet II -1szt. -moduł serwerowy. Business Intelligence to moduł umożliwiający raportowanie ze wszystkich obszarów funkcjonowania systemu B2B. Moduł będzie wyposażony w Księgę Raportów - to rozwiązanie, którego rolą jest umożliwienie prostego tworzenia zestawień analitycznych, nie tylko w formie tabel przestawnych czy wykresów, ale także map oraz karty wyników. Bardziej zaawansowane funkcjonalności modułu pozwalają na tworzenie dowolnych dedykowanych raportów SQL. Business Intelligence umożliwia planowanie i budżetowanie obszarów analitycznych współpracy z Partnerami, posiada zaimplementowane wygodne szablony raportów do natychmiastowego

7 zastosowania oraz zawiera mechanizmy ułatwiające wprowadzanie danych, mając na względzie łatwe identyfikowanie uprawnień dla osób wprowadzających dane. Dostęp do aplikacji oraz raportów może odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej poprzez wykorzystanie narzędzia jakim jest e-bi. E-BI umożliwi analizę wielobazową w oparciu o bazy danych systemu B2B. Prezentacja raportów będzie realizowana za pomocą technologii OLAP oraz raportów tabelarycznych lub wykresów. Business Intelligence ma być dodatkowo wyposażony w funkcję Data Mining, umożliwiającą eksplorację danych w całym systemie B2B oraz w opcję wieloźródłowości, która pozwala łatwo tworzyć sumaryczne analizy dotyczące łącznych danych z obszaru sprzedaży wielu grup asortymentowych. Dodatkowym atutem Business Intelligence będzie prosta obsługa, szybki dostęp do aktualnych danych, wielowymiarowość oraz możliwość wglądu w dane dotyczące funkcjonowania wszystkich procesów biznesowych między PRZEDSIĘBIORSTWEM SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK a Partnerami. Analizy tworzone dzięki Business Intelligence umożliwią optymalizację wspólnie z Partnerami realizowanych procesów. Na bazie tego modułu będą prowadzone procesy dotyczące wzajemnych rozliczeń. 10. Moduł Comarch ERP XL Modelowanie Procesów 1 szt. - moduł serwerowy. Moduł umożliwi tworzenie schematów postępowania w systemie ERP XL, składających się z zadań przydzielonych do operatorów systemu. Zadania mogą dotyczyć wykonania operacji związanych z e-dokumentami wystawianymi w systemie B2B. Schemat taki, zwany definicją procesu, wyznacza sposób postępowania. Moduł niezbędny do wdrożenia elektronicznej ścieżki obiegu elektronicznych dokumentów, który automatyzuje kompleksowy obieg dokumentów w systemie B2B między PRZEDSIĘBIORSTWEM SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK a Partnerami. 11. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi dedykowanego systemu B2B dla pracowników własnych PRZEDSIĘBIORSTWA SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK - 180rbg Celem szkoleń będzie urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy poprzez wykorzystanie możliwości jakie oferuje rozwiązanie B2B. W ramach projektu będzie przeprowadzone dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu - personelu własnego (40 użytkowników systemu B2B).

8 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy: Adres: Tel/Fax/ NIP Regon: Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK składamy następującą ofertę: Opis 1. Moduł Comarch ERP XL Administracja 40 szt. Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto 2. Moduł Comarch ERP XL Handel-Sprzedaż 5 szt. 3. Moduł Comarch ERP XL Zamówienia 5 szt. 4. Moduł Comarch ERP XL Produkcja 4 szt. 5. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Administracja- 50 rbg 6. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Handel- Sprzedaż- 190 rbg 7. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Zamówienia- 160 bg. 8. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Produkcja - 80 rbg. 9. Moduł Comarch ERP XL CRM 21 szt. 10. Moduł Comarch ERP XL Księgowość 4 szt. 11. Moduł Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 1 szt. 12. Moduł Comarch ERP XL HR Kadry i Płace 2szt. 13. Moduł Comarch ERP XL Business Intelligence Pakiet II -1szt. 14. Moduł Comarch ERP XL Modelowanie Procesów 1 szt. 15. SQL Server 2008 R2 Standard - 1 Processor Runtime

9 1 szt. 16. Instalacja Systemu Zarządzania Bazą Danych MS SQL oraz Systemu Comarch XL 30 rbg 17. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL CRM 50 rbg 18. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Księgowość 60rbg 19. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 250rbg 20. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL HR Kadry i Płace 20rbg 21. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Business Intelligence Pakiet II 90rbg 22. Instalacja i konfiguracja Moduł Comarch ERP XL Modelowanie Procesów 120rbg 23. Migracja Danych 295rbg 24. Testy systemu 160rbg 25. Optymalizacja systemu B2B 180rbg 26. Asysta uczestnicząca podczas uruchomienia systemu B2B 120 rbg 27. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi dedykowanego systemu B2B dla pracowników własnych PRZEDSIĘBIORSTWA SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK - 180rbg Razem: Doświadczenie Oferenta (Liczba wdrożonych systemów B2B) - Oferta ważna Podpis i pieczęć

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą Warszawa, dnia 6 listopada 2014 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Aston Legal sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Platforma

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557 m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl Załącznik do zapytania ofertowego: nr 03/POIG/2012 Specyfikacja wymagań Założenia

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo