Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP KRS II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup informatycznego systemu klasy ERP z funkcjonalnością B2B wraz z instalacją, wdrożeniem, migracją danych, szkoleniami oraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu Wdrożenie systemu wspierającego procesy handlowe w firmie REDIX T. KOŚCIESZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, współfinansowanego ze środków PARP w ramach działania ) Oczekiwania odnośnie wprowadzanego systemu: a) redukcja kosztów, b) eliminacja błędów podczas wprowadzania danych, c) praca na opensource'owej bazie danych, d) integracja wszystkich modułów systemu, e) skrócenie cyklu sprzedaż-fakturowanie-zapłata, f) zarządzanie organizacją pracy, obiegiem zadań i dokumentów oraz procesami w firmie takimi jak: zaopatrzenie i gospodarka magazynowa oraz płatności, budżety, finanse i księgowość, g) informatyzacja produkcji, h) usprawnienie procesów sprzedaży, i) elektroniczna wymiana dokumentów EDI (B2B). 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Wymagania ogólne Strona 1 z 5

2 Baza danych i serwer bazy danych oparty o rozwiązania open source: Linux, PostgreSQL, MySQL Wsparcie dla wieloodziałowości i wielofirmowości. Możliwość prowadzenia wielu oddziałów i wielu firm w oparciu o jedną bazę danych, ze wspólną listą indeksów magazynowych, klientów i użytkowników Licencje na wdrażany system musza być dożywotnie b) CRM: wyszukiwanie klientów wg zaawansowanych kryteriów, prowadzenia akcji marketingowych, planowanie i przydzielanie zadań i kontaktów z kontrahentami, nadzór nad terminami, wyznaczanie osób odpowiedzialnych, rejestracja wykonania kontaktów i zadań, prowadzenie projektu i harmonogramowanie zadań w ramach projektu, własny klient pocztowy. c) Sprzedaż: ofertowanie - przygotowanie i wysyłanie ewidencja zamówień od klientów i do dostawców, możliwość realizacji częściowej zamówień i anulowania niezrealizowanych pozycji, wybór technologii (receptury) realizacji produktu, podczas przyjmowania zamówienia, możliwość zapisywania wszystkich dokumentów w formacie pdf i wysyłania mailem. d) Magazyn: możliwość obsługi wielu magazynów, definiowanie wielooddziałowej struktury firmy w ramach jednej, centralnej bazy danych, przyjmowanie i wydawanie towarów na wskazane miejsca magazynowe, możliwość wydawania, przyjmowania oraz przeprowadzania inwentaryzacji na magazynie za pomocą kolektora danych, obsługa kodów kreskowych w wielu standardach w tym kodów 2D, możliwość tworzenia dokumentów magazynowych (PZ, WZ, RW, PW, MM) oraz generowania jednych rodzajów dokumentów z drugiego rodzaju (np. FV z WZ lub z ZO), zapytania ofertowe do dostawców, składanie zamówień, rozbudowane analizy magazynowe: stany na dzień, stany wg partii, towary zalegające, obroty magazynowe, rozliczenia magazynu. e) Produkcja: tworzenie zleceń produkcyjnych, Strona 2 z 5

3 definiowanie wielu technologii do jednego indeksu, wyliczenie cen sprzedaży na podstawie ceny składników, zestawienie wykonania produkcji dla każdego pracownika w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym. f) Finanse i płatności: obsługa rozliczeń i rozrachunków, obsługa limitów kredytowych dla klientów i terminów płatności, rozliczanie zaliczek, wprowadzanie kompensat, obsługa wielu banków i kas, obsługa rachunków i kas walutowych, obsługa kantora walut, automatyczne rozliczanie różnic kursowych, generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych, wiekowanie należności i zobowiązań, współpraca z systemami bankowymi, analizy dotyczące płatności, g) Księga Handlowa: obsługa rejestrów VAT, księga główna z uwzględnieniem podziału na dzienniki księgowe, wielopoziomowe konta w planie kont, definiowanie elastycznych schematów księgowych, obsługa wymiarów - ośrodków powstawania kosztów i przychodów, przypisywanie wymiarów do kont i dekretacja zapisu, księga inwentarzowa i automatycznie wyliczana amortyzacja, obsługa raportów księgowych: bilans i rachunek wyników, raporty i analizy wg wymiarów, 4) Całość systemy ma być w pełni zintegrowana i ma zautomatyzować procesy zachodzące w firmie, usprawnić tworzenie i obieg dokumentacji wewnątrz i na zewnątrz firmy wykorzystując drogę elektroniczną (B2B). III. Opis sposobu przygotowania oferty: 1) Oferta powinna być przygotowana w sposób umożliwiający jej jednoznaczną ocenę. 2) Oferent może złożyć tylko ofertę kompleksową uwzględniającą wszystkie elementy zapytania. 3) Dostawca złoży ofertę w formie pisemnej lub mailowo. 4) Oferta powinna zawierać: Strona 3 z 5

4 a) nazwę oferenta, b) dane adresowe oferenta, c) numer NIP oferenta, d) adres oferenta do komunikacji związanej z postępowaniem, e) telefon kontaktowy oferenta, f) datę sporządzenia oferty, g) termin ważności oferty, h) cenę netto, wartość podatku VAT i cenę brutto każdego elementu z oferty, i) całkowitą cenę netto, całkowitą wartość podatku VAT i całkowitą cenę brutto oferty, j) termin realizacji zamówienia, k) czytelny podpis osoby/ób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Dostawcy. l) pieczątkę firmy. 5) Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 6) W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniała wyżej wymienionych wymogów zostanie odrzucona. IV. Termin realizacji zamówienia. 1) Termin wykonania dostawy wraz z wdrożeniem i migracją danych : do ) Termin wykonania integracji z systemami partnerów (B2B) + szkolenia: do V. Kryteria i zasady oceny ofert. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród nieodrzuconych ofert, które spełniają wszystkie wymogi określone w niniejszych warunkach. 2) Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena waga 50% b) Funkcjonalności systemu waga 40% c) Termin realizacji zamówienia waga 10% VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: lub też dostarczona osobiście na adres siedziby zamawiającego do dnia ) Otwarcie ofert nastąpi roku. 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Strona 4 z 5

5 5) Wybór dostawcy nastąpi do dnia roku. VII. Pytania dotyczące zapytania ofertowego Pytania należy przesyłać na adres mailowy lub kierować do VIII. Załączniki: 1) Formularz ofertowy Strona 5 z 5

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Gdynia, dnia 20.11.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: ANB sp.

Bardziej szczegółowo

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg Wrocław, dnia 3.12.2012 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Plac Strzelecki 20/2 50-224 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe Dąbrowa, 08.11.2013 Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia Toruń, 01.03.2013 r. F.H.U. RENOVA Tomasz Gołaś ul. Marii Skłodowskiej Curie 6 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Kraków, 1 sierpnia 2011 Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie technologii teleinformatycznych W ramach projektu nr umowy UDA-POIG.08.02.00-12-029/10-00 o tytule Stworzenie systemu B2B do integracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wschowa, 02.06.2014r. Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01 ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W związku z realizacją projektu pn.: Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 29 XI 2013 r. ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE

Gdańsk, 29 XI 2013 r. ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Gdańsk, 29 XI 203 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-82 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/203/I W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości- -Program

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 14.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego typu B2B; 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014; data: 29.05.2014

OGŁOSZENIE. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014; data: 29.05.2014 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie produkcji, magazynowania, zamówień, sprzedaży, realizacji dostaw i serwisu. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014;

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo