Lublin, dnia r. Zapytanie ofertowe: Do: I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:"

Transkrypt

1 Lublin, dnia r. Zapytanie ofertowe: Do: I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ,HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: 1. Zakup analiz przygotowawczych - analiza przedwdrożeniowa 90 rbg. 2. Moduł Logistyka -1 szt. 3. Moduł e-kartotek- 1 szt. 4. Moduł Zapytań Ofertowych/Ofert/Zamówień -1 szt. 5. Moduł CRM -1 szt. 6. Certyfikat SSL- 1 szt. 7. Moduł Zgłoszeń Serwisowych i Reklamacji (RMA)- 1 szt. 8. Platforma Biznesowa WEB B2B- 1 szt. 9. Moduł Administracyjny- 1 szt. 10. Moduł Elektronicznej Wymiany Danych - 1 szt. 11. Instalacja i konfiguracja modułu Elektronicznej Wymiany Danych 120 rbg. 12. Instalacja i konfiguracja modułu CRM 30 rbg. 13. Instalacja i konfiguracja modułu Zapytań Ofertowych/Ofert/Zamówień 80 rbg. 14. Instalacja i konfiguracja modułu administracyjnego 40 rbg. 15. Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi dedykowanego oprogramowania B2B 40 rbg. 16. Testy systemu B2B 20 rbg. 17. Instalacja i konfiguracja modułu e-kartotek 90 rbg.

2 18. Instalacja i konfiguracja modułu logistyka 90 rbg. 19. Instalacja i konfiguracja modułu Zgłoszeń Serwisowych i Reklamacji (RMA) 80 rbg. 20. Instalacja i konfiguracja Platforma Biznesowa WEB B2B 130 rbg. Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Integralną częścią zapytania ofertowego jest specyfikacja na podstawie, której należy dokonać wyceny. Oferent powinien wskazać parametry techniczne oferowanych środków trwałych lub załączyć specyfikacje do formularza ofertowego. Oferta powinna: zawierać dane oferenta posiadać datę sporządzenia termin ważności oferty V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na adres: ul. Nowy Świat 38, Lublin. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Dorota Krucień. Termin nadsyłania oferty: r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego. Kryterium oceny ofert stanowi: cena 100% Załączniki: Specyfikacja Wzór formularza ofertowego

3 Specyfikacja do zapytania ofertowego System B2B ma wykorzystywać technologię wystandaryzowane takie jak: 1. zastosowanie Platformy WEB B2B do wymiany danych w formie elektronicznej 2. elektroniczna wymiana danych w standardzie EDI/XML z wykorzystaniem Webservices System B2B powinien być oparty o dedykowany mechanizm z interfejsem ekstranetowym. System skalowalny. Elementem systemu odpowiedzialnym za obsługę interfejsu programu w przeglądarce internetowej ma być platforma LAMP. Pakiet AMP (Apache, MySQL, PHP, Perl lub Python). 1. Zakup analiz przygotowawczych - analiza przedwdrożeniowa 90 rbg. Etap ten będzie obejmował zakup usługi zewnętrznej odpowiedzialnej za opracowanie przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B. Umożliwiać to będzie odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B z uwzględnieniem automatyzacji przepływu informacji i danych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę dopasowania systemu do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ,HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA i jego partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z wdrożenia systemu B2B. 2.Moduł Logistyka- 1 szt. Moduł umożliwiający integrację z systemami informatycznymi partnerów. System automatycznie będzie generować dokumenty WZ i PZ, umożliwia partnerom handlowym wizualizację statusów poszczególnych etapów zamówień (m.in. kompletacja zamówień, zarzadzanie realizacją zamówień, obsługa zamówień od odbiorców, obsługa zamówień do dostawców). Moduł umożliwiać będzie automatyczne przypisanie zamówienia u partnera, elektroniczną integrację zarządzania procesami zamówień i zaopatrzenia, oraz automatyzację procesu zakupowego. 3.Moduł e-kartotek- 1 szt. Moduł umożliwiający integrację z systemami informatycznymi partnerów, zawierać będzie wszelkie niezbędne dane wykorzystywane do działań handlowych poprzez system B2B m.in. kompletacja zamówień, zdalny podgląd stanów magazynowych towarów u dostawców, baza danych partnerów. 4.Moduł Zapytań Ofertowych/Ofert/Zamówień 1 szt. Moduł będzie odpowiedzialny za procesy związane z automatycznym przyjmowaniem zapytań ofertowych od partnerów biznesowych - odbiorców, ich obróbką oraz przygotowaniem ofert, następnie automatyczne wprowadzenie zamówień na podstawie przygotowanych ofert. Moduł będzie miał za zadanie przenieść klasyczny proces składania ofert w formie papierowej czy tez w formie dokumentów PDF na postać interaktywną. Dzięki temu usprawnieniu system B2B będzie weryfikował czas ważności oferty oraz powoli odbiorcy zakupić towar po ustalonych cenach bezpośrednio poprzez moduł ekstranet. Taką funkcjonalność ograniczać będzie czas jaki należy poświęcić na pracę przy dalszym procesie kontaktu z partnerem po złożeniu oferty. 5.Moduł CRM- 1 szt. Moduł rozwijający funkcjonalność systemu B2B w zakresie współpracy z partnerami poprzez powiazanie wiadomości z kluczowymi elementami systemu daje możliwość sprawnej i szybkiej nawigacji podczas procesów realizowanych poprzez system B2B. Moduł pozwalać będzie na zarządzanie kontaktami z partnerami, automatyczne przypominanie o wspólnych zadaniach, terminach, spotkaniach. W systemie można będzie ustalić klucz powiadomień w strukturach

4 Partnera i STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ,HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA w stosunku do wspólnie prowadzonych procesów. 6.Certyfikat SSL- 1 szt. W celu zabezpieczenia danych, zarówno wysyłanych jak i odbieranych przez system, zastosowana zostanie technologia szyfrowanego połączenia SSL (Secure Socket Layer) wykorzystywana między innymi w systemach bankowych. Będzie miało to na celu szyfrowanie danych pomiędzy serwerem www a łączącym się z nim użytkownikiem. Technologia ta pozwalać będzie na zabezpieczenie się przed programami tzw. snifferami, które przechwytują dane jakie są wysyłane i odbierane przez dany komputer lub podsieć. Protokół SSL dzięki szyfrowaniu asymetrycznemu oraz publicznym i prywatnym kluczom zabezpieczać będzie przed zdekodowaniem przechwyconych informacji. Specyfikacja certyfikatu SSL GeoTrust True BusinessID: - Pełna weryfikacja organizacji wnioskującej o certyfikat - Silne szyfrowanie do 128/256 bit, współczesny standard SSL - Darmowa dynamicznie generowana pieczęć GeoTrust True Site Seal - Gwarancja - Rozpoznawalny przez 99% przeglądarek internetowych i większość urządzeń mobilnych 7.Moduł Zgłoszeń Serwisowych i Reklamacji (RMA) 1 szt. Moduł wykorzystywany będzie do obsługi procesu reklamacyjnego z Partnerami. Istotnym elementem modułu będzie automatyczne pilnowanie terminów dla przesłanych do serwisu towarów. Kolejną funkcjonalnością dla partnerów odbiorców, będzie możliwość sprawdzenia statusu reklamacji w trybie on-line. 8.Platforma Biznesowa WEB B2B 1 szt. Platforma będzie aplikacją dostępną z poziomu przeglądarki internetowej dla Partnerów - Odbiorców, którzy otrzymają do niej dostęp (login, hasło). Platforma działać będzie w architekturze trójwarstwowej w oparciu o cienkiego klienta przeglądarkowego. Platforma będzie służyła jako najwyższy element warstwy prezentacji odpowiedzialny bezpośrednio za udostępnianie danych Partnerom, stanowiąc interfejs komunikacyjny pomiędzy użytkownikiem a warstwą logiki biznesowej i warstwą danych. Moduł będzie stanowić podstawę extranetowej części aplikacji B2B. Platforma umożliwiać będzie elektroniczny dostęp do informacji związanych z wspólnie realizowanymi procesami, w szczególności: stopień zaawansowania zamówienia, wzajemne rozliczenia reklamacje komunikaty systemowe wątki konwersacji informacje o promocjach cenniki/oferty dedykowane dla Partnera Platforma B2B będzie pozwalać Partnerom na: składanie zapytań, zamówień, podgląd stopnia zaawansowania realizacji zamówień, podgląd dokumentów archiwalnych, wymianę informacji/wątki konwersacji realizowane za pośrednictwem platformy Każdy z uprawnionych przez administratora Partnerów będzie miał wgląd w przypisane mu obszary w systemie B2B STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ,HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA. Do obszarów tych m.in. należeć będą: stopień i termin realizacji zamówień, statusy dokumentów, zapytań, zamówień. Architektura tego modułu zapewniać będzie pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyż służyć będzie do komunikacji Partnerów z serwerem aplikacji firmy STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ,HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA. Platforma WEB B2B będzie pracowała z wykorzystaniem protokołu

5 SSL, który zapewniać będzie szyfrowanie komunikacji serwera STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ,HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA z Partnerami. 9.Moduł Administracyjny- 1 szt. Moduł stanowiący część oprogramowania pozwalającą na zarządzanie funkcjonowaniem modułów systemu B2B, nadawaniem uprawnień dla partnerów oraz koordynacją prowadzonych prac. Moduł zawierać będzie konfigurację systemu B2B, definiowanie typów i serii dokumentów elektronicznych, definiowanie interfejsu dla poszczególnych użytkowników, przydzielania praw dostępu partnerów do baz danych, oraz dostępu do funkcji programu, kopii zapasowych systemu B2B, indeksowania baz danych. 10.Moduł Elektronicznej Wymiany Danych- 1 szt. Moduł wymagany będzie w celu zapewnienia wymiany danych z partnerami w standardzie EDI/XML. Moduł umożliwiający automatyczną wymianę informacji i dokumentów handlowych, np. zamówień, faktur, raportów sprzedaży w formie zgodnego z powszechnymi standardami dokumentu elektronicznego. 11. Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi dedykowanego oprogramowania B2B 40 rbg. Dla zapewnienia efektywnego wykorzystywania możliwości funkcjonalnych systemu B2B, założono w projekcie cykl specjalistycznych szkoleń dla użytkowników systemu B2B (Pracowników STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ,HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA odpowiedzialnych za realizację procesów B2B). Celem szkoleń będzie urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy poprzez wykorzystanie możliwości jakie oferuje rozwiązanie B2B.W ramach projektu będzie przeprowadzone dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu użytkowników systemu B2B - personelu własnego STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ,HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA. Zakres szkolenia (główne obszary tematyczne) dla 4 użytkowników: Zasady korzystania z systemu B2B Funkcjonalności modułów systemu B2B Szkolenie stanowiskowe z obsługi systemu B2B

6 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy:.. Adres:.... Tel/Fax/ NIP Regon:. Osoba kontaktowa:... Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ,HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA składamy następującą ofertę: Lp. Element składowy Cena netto: Liczba: J.m. Wartość netto: VAT 1 Zakup analiz przygotowawczych - analiza przedwdrożeniowa 90 rbg. 2 Moduł Logistyka 1 szt. 3 Moduł e-kartotek 1 szt. 4 Moduł Zapytań Ofertowych/Ofert/Zamówień 1 szt. 5 Moduł CRM 1 szt. 6 Certyfikat SSL 1 szt. 7 Moduł Zgłoszeń Serwisowych i Reklamacji (RMA) 1 szt. 8 Platforma Biznesowa WEB B2B 1 szt. 9 Moduł Administracyjny 1 szt. 10 Moduł Elektronicznej Wymiany Danych 1 szt. 11 Instalacja i konfiguracja modułu Elektronicznej Wymiany Danych 120 rbg. 12 Instalacja i konfiguracja modułu CRM 30 rbg. 13 Instalacja i konfiguracja modułu Zapytań Ofertowych/Ofert/Zamówień 80 rbg. 14 Instalacja i konfiguracja modułu administracyjnego 40 rbg. 15 Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi dedykowanego oprogramowania B2B 40 rbg. 16 Testy systemu B2B 20 rbg. 17 Instalacja i konfiguracja modułu e-kartotek 90 rbg. 18 Instalacja i konfiguracja modułu logistyka 90 rbg. 19 Instalacja i konfiguracja modułu Zgłoszeń Serwisowych i Reklamacji (RMA) 80 rbg. 20 Instalacja i konfiguracja Platforma Biznesowa WEB B2B 130 rbg. SUMA CAŁKOWITA: Wartość brutto: Oferta ważna Podpis i pieczęć

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg Wrocław, dnia 3.12.2012 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Plac Strzelecki 20/2 50-224 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław Wrocław, dnia 11 07 2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Czudec, 20-11-2013. Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE:

Czudec, 20-11-2013. Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: Czudec, 20-11-2013 Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ceramiczna 3, 38-120 Czudec II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10.06.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa

Warszawa, dnia 10.06.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa Warszawa, dnia 10.06.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Gdynia, dnia 20.11.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Bydgoszcz, dnia 05-12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Toruńska 170B/39 85-817 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami Kuków, 02-07-2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krzysztof Pacyga, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Pacyga PACYGA IMPORT EXPORT, posiadający adres główny prowadzonej działalności gospodarczej:

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo