ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia r. w związku z realizacją projektu pn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B usprawniającego współpracę M&M Gastro z odbiorcami i wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi świadczonej w modelu SaaS realizowanego przez M&M Gastro Marcin Budarczyk, Michał Budarczyk Spółka Cywilna w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ogłasza się nabór ofert na: Kompleksową realizację projektu, obejmującą wykonanie usług doradczych i instalacyjnych, dostawę rozwiązań informatycznych oraz szkolenia zgodnie z załączoną specyfikacją wyszczególniającą poszczególne elementy stanowiącą załącznik nr do niniejszego zapytania. Zamawiający: M&M Gastro Marcin Budarczyk, Michał Budarczyk Spółka Cywilna ul. Teofila Ociepki 8A 40-4 Katowice 2. Sposób uzyskania szczegółowych informacji dot. zamówienia: Osoba do kontaktu: Marcin Budarczyk tel.: adres: ul. Teofila Ociepki 8A, 40-4 Katowice

2 . Opis przedmiotu zamówienia: Planowane do wdrożenia rozwiązanie informatyczne polegać będzie na uruchomieniu systemu elektronicznej wymiany informacji (B2B) w standardzie EDI lub równoważnym w oparciu o nabywane w ramach projektu niezbędne moduły informatyczne, które będą bezpośrednio związane z wdrożeniem rozwiązania B2B i będą automatyzowały współpracę z partnerami biznesowymi po stronie odbiorców sprzedawanych przez Zamawiającego produktów. Celem wdrożenia jest automatyzacja procesów biznesowych w ramach łańcucha dostaw: System powinien być zintegrowany z systemem informatycznym aktualnie wykorzystywanym przez Zamawiającego oraz umożliwiać eksportowanie danych w różnorodnych formatach umożliwiając zasilanie systemów wykorzystywanych przez odbiorców. Dzięki wystandaryzowaniu komunikatów płynących z systemu powinien umożliwiać ich przetwarzanie przez różnorodne oprogramowanie wykorzystywane aktualnie przez odbiorców. Zgodnei z założeniami szeroką dostępność systemu zapewniać będzie jego udostępnienie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności przeprowadzania przez odbiorców jakichkolwiek działań integrujących po stronie swoich systemów. Szkielet systemu stanowiło będzie rozbudowane w ramach realizowanego zamówienia oprogramowanie typu ERP oraz zaawansowany autorski system powiązanych narzędzi, skonstruowane jako zintegrowany pakiet ściśle powiązanych modułów. Realizacja projektu ma charakter złożony, wybrany w ramach postępowania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć następujące elementy projektu: A) Analizy przygotowawcze i usługi doradcze:. Opracowanie projektu rozbudowy systemu informatycznego wraz z schematem funkcjonalnym wymaganych modułów i szablonów projektów w modelu SaaS W ramach usługi należy zebrać niezbędne informacje służące do zdefiniowania i udokumentowania wymagań dotyczących rozbudowy systemu informatycznego aktualnie wykorzystywanego przez Zamawiającego o zaplanowane moduły. W wyniku realizacji usługi powinna powstać dokumentacja w postaci specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych względem planowanego systemu i jego modułów. Projekt powinien uwzględniać obowiązujące normy i standardy w zakresie modelowania zarówno procesów biznesowych jak i architektur środowisk informatycznych, specyfikę prowadzonej działalności oraz procesów biznesowych łączących Zamawiającego z partnerami. W opracowaniu powinna znaleźć się końcowa specyfikacja architektury środowiska, z uwzględnieniem relacji, interakcji i oddziaływań między poszczególnymi składowymi systemu, końcowy wybór technologii wraz z uzasadnieniem; wybór metod wytworzenia i sposobu realizacji

3 poszczególnych elementów składowych systemu, końcowa szczegółowa specyfikacja obszarów funkcjonalnych wraz z wyszczególnieniem wchodzących w ich skład funkcjonalności składowych jak i ich udziałowców. Dokumentacja funkcjonalności powinna uwzględniać zarówno aspekt statyczny jak i dynamiczny, tym samym powinna zawierać diagramy zarówno struktur danych jak i interakcji i przepływu danych, uzupełnione o dodatkowy opis działania i realizacji zadanych celów biznesowych oraz szablony. B) Dostawa wartości niematerialnych i prawnych:. Przemodelowanie struktur baz danych obecnego systemu B2B w celu dostosowania do potrzeb rozbudowywanego systemu 2. Rozbudowa systemu informatycznego B2B łączącego M&M Gastro z partnerami - moduł odpowiedzialny za realizację współpracy B2B z odbiorcami. odpowiedzialnego za realizację usług świadczonych w modelu SaaS- moduł profgastro.pl 4. odpowiedzialnego za realizację usług świadczonych w modelu SaaS- moduł pracagastro.pl 5. odpowiedzialnego za realizację usług świadczonych w modelu SaaS- moduł dlagastro.pl 6. Aplikacje mobilne na platformy Android i ios (2 szt.) 7. Rozbudowa systemu informatycznego B2B łączącego M&M Gastro z partnerami - moduł odpowiedzialny za realizację usług dla odbiorców świadczonych w modelu SaaS 8. odpowiedzialnego za realizację usług świadczonych w modelu SaaS- moduł lokalgastro.pl W ramach wymienionych powyżej zadań należy dostarczyć główną aplikację stanowiącą platformę B2B, której zadaniem będzie umożliwienie realizacji procesów biznesowych łączących Zamawiającego z odbiorcami ora zintegrowanego z nią modułu odpowiadającego za sterowanie platformą usługową w modelu SaaS, przeznaczoną dla partnerów. Aplikacja docelowo będzie się składała z modułów darmowych oraz płatnych, konfigurację będzie ustalał sam użytkownik po dokonaniu zalogowaniu. Jako integralne elementy pozwalające świadczyć tę usługę zaplanowane jest opracowanie czterech tematycznie i funkcjonalnie powiązanych z nią serwisów, w których będą wyświetlane dane pochodzące a aplikacji sterującej lokalgastro.pl, profgastro.pl, pracagastro.pl, dla gastro.pl. Dodatkowych informacje i szczegółowy opis poszczególnych modułów jest dostępny w siedzibie firmy oraz na prośbę oferenta istniej możliwość przesłania ich drogą elektroniczną.

4 C) Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania:. Implementacja, testowanie i optymalizacja modułu odpowiedzialnego za realizację współpracy B2B z odbiorcami 2. Implementacja, testowanie i optymalizacja serwisów wyświetlających dane z modułu SaaS D) Przeprowadzenie szkolenia. Szkolenie pracowników M&M Gastro w zakresie obsługi modułu odpowiedzialnego za realizację współpracy B2B z odbiorcami Wykonawca powinien przeszkolić 20 osób, odpowiedzialnych za obsługę systemu ze strony wnioskodawcy. Wymogiem jest przeprowadzenie szkolenia w mniejszych, 5 osobowych grupach w ciągu maksymalnie 8 dni szkoleniowych. 4. Termin wykonania zamówienia: do r., poszczególne elementy zamówienia zgodnie z poniższym harmonogramem: Lp. Okres realizacji Wyszczególnienie zadań w podziale na etapy 2 2 <0/0/4 - /05/4> <0/06/4-0/09/4> ETAP I Opracowanie projektu rozbudowy systemu informatycznego wraz z schematem funkcjonalnym wymaganych modułów i szablonów projektów w modelu SaaS Przemodelowanie struktur baz danych obecnego systemu B2B w celu dostosowania do potrzeb rozbudowywanego systemu Rozbudowa systemu informatycznego B2B łączącego M&M Gastro z partnerami - moduł odpowiedzialny za realizację współpracy B2B z odbiorcami ETAP II Implementacja, testowanie i optymalizacja modułu odpowiedzialnego za realizację współpracy B2B z odbiorcami Szkolenie pracowników M&M Gastro w zakresie obsługi modułu odpowiedzialnego za realizację współpracy B2B z odbiorcami

5 Rozbudowa systemu informatycznego B2B łączącego M&M Gastro z partnerami - moduł odpowiedzialny za realizację usług dla odbiorców świadczonych w modelu SaaS ETAP III SaaS- moduł profgastro.pl 2 <0/0/4 - /0/5> SaaS- moduł pracagastro.pl SaaS- moduł lokalgastro.pl ETAP IV SaaS- moduł dlagastro.pl 2 <0/02/5 - /05/5> Aplikacje mobilne na platformy Android i ios (2 szt.) Implementacja, testowanie i optymalizacja serwisów wyświetlających dane z modułu odpowiedzialnego za realizację usług świadczonych w modelu SaaS 5. Kryteria oceny ofert: LP KRYTERIUM MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW. CENA 00 pkt RAZEM 00 pkt Sposób dokonywania oceny: OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLĘDEM ŁĄCZNEJ CENY NETTO: uznaje się, że kryterium jest spełnione w 00% i przyznaje się 00 pkt KOLEJNE OFERTY OCENIONE POD WZGLĘDEM ŁĄCZNEJ CENY NETTO: Druga w kolejności pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że kryterium jest spełnione w 99% i przyznaje się 99 pkt Trzecia w kolejności pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że kryterium jest spełnione w 98% i przyznaje się 98 pkt.

6 Każda kolejna oferta z uszeregowanych pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że kryterium jest spełnione w odpowiednim % i tym samym przyznaje się adekwatną liczbę punktów, zgodnie z powyżej przedstawionym schematem. 6. Miejsce i termin składania ofert: Siedziba firmy M&M Gastro Marcin Budarczyk, Michał Budarczyk Spółka Cywilna ul. Teofila Ociepki 8A, 40-4 Katowice Oferty zgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku nr do niniejszego zapytania w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 0 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zostać opieczętowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Wymagany termin ważności oferty - 60 dni. 7. Pozostałe informacje: Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający zastrzega możliwość składania jedynie ofert obejmujących realizację pełnego zakresu zadań przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: Kielce, dnia 02022015 roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy usługi doradczej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Kielce 2014-07-01 FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska 19 25-647 Kielce KRS 0000339502 NIP 6572837794 REGON 260335667 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo