Bydgoszcz, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa Bydgoszcz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz"

Transkrypt

1 Bydgoszcz, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B 2. Serwer - 1 szt. 3. Notebook- 5 szt. 4. Moduł Comarch ERP XL Administracja- 5 szt. 5. Moduł Comarch ERP XL Handel- Sprzedaż- 3 szt. 6. Moduł Comarch ERP XL Serwis- 2 szt. 7. Moduł Comarch ERP XL Zamówienia- 1 szt. 8. Licencja na silnik bazodanowy Microsoft SQL Server 2008R2-1 szt. 9. Licencje dostępowe do serwera Microsoft SQL Server 2008 R2-5 szt. 10. Licencja na oprogramowanie Windows Serwer Std 2012 SNGL OLPNL- 1 szt. 11. Licencje na oprogramowanie Windows Serwer Std 2012 SNGL OLPNL User CAL- 5 szt. 12. Moduł Comarch ERP XL CRM- 1 szt. 13. Moduł Comarch ERP XL Pulpit kontrahenta- 1 szt. 14. Moduł Obsługi Badań Diagnostycznych- 1 szt. 15. Podpis Elektroniczny- 1 szt. 16. Usługa instalacji i konfiguracji serwera- 60 rbg. 17. Administracja- 80 rbg 18. Handel- Sprzedaż- 150 rbg 19. Serwis- 80 rbg 20. Zamówienia- 90 rbg 21. CRM- 40 rbg 22. Pulpit Kontrahenta- 220 rbg

2 23. Integracja i konfiguracja Modułu Obsługi Badań Diagnostycznych - 60 rbg 24. Integracja Comarch ERP XL z Modułem Obsługi Badań Diagnostycznych- 150rbg. 25. Instalacja i konfiguracja Podpis Elektroniczny- 22 rbg 26. Migracja Danych- 170 rbg 27. Optymalizacja systemu B2B w zakresie wymiany danych- 130rbg. 28. Testy Systemu- 60 rbg 29. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi dedykowanego systemu B2B dla pracowników własnych X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX - 90rbg Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Integralną częścią zapytania ofertowego jest specyfikacja na podstawie, której należy dokonać wyceny. Oferent powinien wskazać parametry techniczne oferowanych środków trwałych lub załączyć specyfikacje do formularza ofertowego. Oferta powinna: zawierać dane oferenta posiadać datę sporządzenia termin ważności oferty V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na adres Ul. Modrzewiowa 3, Bydgoszcz. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z :Paweł Krix Termin nadsyłania ofert r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego. Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100% Załączniki: Specyfikacja Wzór formularza ofertowego

3 Specyfikacja do zapytania ofertowego 1. Serwer - 1 szt. Minimalne parametry: Serwer HP ProLiant ML350p Gen8 (1) Intel Xeon E (2.00GHz/6-core/15MB/7.2GT-s QPI/95W, DDR3-1333, HT, Turbo2-3/3/4/4/5/5), 8GB (2 x 4GB) DDR3 RDIMM, 1P 8GB-R, HP Smart Array P420i/512M FBWC Controller, 8 Hot plug SFF SAS/SATA HDD bays; upgradable to 24, (1) 460W PS Base Svr, HP Half-Height SATA DVD-ROM Optical Drive, Znak Energy Star - Technologia HP SmartMemory - Dynamic Power Capping - HP Power Advisor utility 2. Notebook- 5 szt. Minimalne parametry: Notebook Lenovo Edge E W HD AG i5-3210m 4GB/500GB DVDRW, znak Energy Star 3. Moduł Comarch ERP XL Administracja- 5 szt. Moduł stanowiskowy, zawierać będzie: wstępną konfigurację sytemu B2B, definiowanie typów i serii dokumentów, definiowanie Interfejsu dla poszczególnych użytkowników, funkcję przydzielania praw dostępu użytkowników do baz danych, oraz dostępu do funkcji programu, kopii zapasowych systemu B2B, indeksowania baz danych, tworzenia nowych okresów obrachunkowych z przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu. Moduł wymagany dla poprawnego działania systemu B2B. Stanowić będzie podstawę całego systemu. Umożliwi bieżącą konfigurację i nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez poszczególnych użytkowników systemu B2B. Podstawowe funkcjonalności modułu to: zarządzanie cennikami i organizowanymi wydarzeniami, zarządzanie obiektami i grupami miejsc w obiektach, zarządzanie terminami wydarzeń, tworzenie harmonogramów służących do automatyzowania dodawania terminów wydarzeń, zarządzanie pracownikami i nadawanie im uprawnień do poszczególnych modułów systemu b2b. 4. Moduł Comarch ERP XL Handel Sprzedaż- 3 szt. Moduł stanowiskowy. Pozwalał będzie na pełną obsługę zakupów i sprzedaży usług w systemie B2B. Moduł ten, umożliwi przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Posiadał będzie rozbudowane struktury tworzenia promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów partii towaru. Zaawansowane definiowane cenniki w połączeniu z mechanizmami zarządzania promocjami, progami rabatów dla grup i poszczególnych kart zarówno Partnerów jak i asortymentu staną się potężnym narzędziem do sprostania oczekiwaniom Partnerów biznesowych.

4 5. Moduł Comarch ERP XL Serwis 2 szt. Moduł stanowiskowy. Moduł będzie wykorzystywany do obsługi procesu reklamacyjnego z Partnerami. Istotnym elementem modułu będzie automatyczne pilnowanie terminów zgłoszeń serwisowych. Kolejną funkcjonalnością dla partnerów odbiorców, będzie możliwość sprawdzenia statusu reklamacji w trybie on-line z poziomu systemu B2B. Moduł serwis w połączeniu z Pulpitem Kontrahenta umożliwi elektroniczną wymianę zgłoszeń serwisowych tzw. e-serwis. 6. Moduł Comarch ERP XL Zamówienia 1 szt. moduł stanowiskowy. Będzie dopełnieniem modułu handel- sprzedaż i zarządzał będzie procesami związanymi z obsługą ofert i zamówień. W systemie B2B obieg dokumentów w tym zakresie będzie mógł przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez ofertę aż do zamówienia, które może być dalej automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych. Moduł umożliwi częściową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień można będzie rezerwować ilościowo, bądź ilościowo z przeznaczeniem pod konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia ma duże znaczenie przy sporej rotacji asortymentu. Moduł umożliwi tworzenie dokumentów przedpłat / zaliczek skojarzonych z konkretnym zamówieniem. 7. Moduł Comarch ERP XL CRM 1 szt. Moduł stanowiskowy. Moduł pozwalał będzie na zarządzanie kontaktami z Partnerami i przypominanie o wspólnych zadaniach. Moduł odpowiedzialny będzie za budowanie i zacieśnianie relacji z Partnerami biznesowymi, oraz umożliwi integrację na poziomie zadaniowym wspólnie realizowane zadania. Moduł pozwalał będzie na zarządzanie kontaktami z Partnerami, przypominanie o wspólnych zadaniach, oraz wspólne z partnerami definiowanie realizowanych Zamówień. Dzięki zastosowaniu modułu realizacja wspólnych procesów biznesowych koordynowana będzie przez system B2B przypomnienia, kalendarze, powiadomienia. 8. Moduł Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 1 szt. Moduł serwerowy, który pozwalał będzie na zdalną obsługę Partnerów w modelu B2B. Narzędzie to umożliwi wystawienie oraz udostępnienie do podglądu dokumentów Partnerom zarejestrowanym w bazie systemu B2B i będzie ono dostępne z poziomu przeglądarki internetowej po stronie Partnera. Jego podstawowa funkcja sprowadzać się będzie do prezentowania wyników działania systemu, kontroli stopnia realizacji zamówień wraz z ich statusami, monitorowania płatności. Każdy z uprawnionych przez administratora Partnerów, po zalogowaniu będzie miał wgląd w przypisane mu obszary w systemie B2B. Do obszarów tych m.in. należą: stopień i termin realizacji zamówień, aktualne stany zasobowe, rozliczenia, naliczone prowizje, aktualne promocje, zapotrzebowanie na surowce. Architektura tego modułu zapewniać będzie pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyż służyć będzie do komunikacji Partnerów, którzy korzystają z przeglądarki internetowej z serwerem aplikacji

5 X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX. Moduł będzie pracował z wykorzystaniem protokołu SSL, który zapewni szyfrowanie komunikacji serwera firmy X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX z Partnerami. Comarch ERP Pulpit Kontrahenta to aplikacja oparta o architekturę klient-serwer (Webserwices) Technologie, które będą wykorzystane w aplikacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta: Platforma ASP.Net 4.0 zbiór nowoczesnych technologii opartych na frameworku. Strony ASP.NET będą uruchamiane przy użyciu serwera, który umożliwi wygenerowanie treści rozpoznawanych oraz interpretowanych przez przeglądarki internetowe. ASP.NET jest wspierany przez separujący warstwę logiki od warstwy prezentacji, wątkowo-kierowany model programistyczny, co poprawi wydajność działania systemu B2B. Kontrolki Telerik innowacyjne komponenty interfejsu użytkownika, oferujące bogate możliwości prezentacji danych dla platform ASP.NET RadGrid RadNumericTextBox RadComboBox Javascript skryptowy język programowania C# obiektowy język programowania o wszechstronnych możliwościach zastosowania; obecnie należący do grupy najczęściej wykorzystywanych języków programowania wykorzystywanych w aplikacjach biznesowych w rozwiązaniach B2B Połączenie pomiędzy klientem a serwerem opisane jest przy pomocy określonych protokołów komunikacyjnych: HTTP (Hypertext Transfer Protocol) standardowo wykorzystywany protokół wymiany danych, SSL (Secure Socket Layer) protokół służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych, pozwalając na nawiązanie bezpiecznego połączenia z użyciem certyfikatów. Z poziomu konfiguracji IIS (Internet Information Services) możliwe będzie zarządzanie takimi kwestiami, jak np. protokół wykorzystywany do komunikacji klient-serwer. 9. Moduł Obsługi Badań Diagnostycznych- 1 szt. Moduł dedykowany zintegrowany poprzez API z systemem ERP XL i będzie odpowiedzialny za integrację systemu B2B z urządzeniami diagnostycznymi w celu prezentacji elektronicznej wyników badań diagnostycznych dla Partnera w systemie B2B (możliwość podglądu badań aktualnych, historycznych, zestawienie koniecznych do wykonania napraw i możliwość ich akceptacji w systemie B2B). Funkcjonalność pozwoli na pełną/ zdalną obsługę Partnera w systemie B2B wraz z udzieleniem kompleksowej informacji technicznej stanowiącej wynik badania diagnostycznego. Funkcjonalność modułu będzie odpowiadała za automatyczne zaczytywanie wyników badań diagnostycznych z urządzeń diagnostycznych do postaci elektronicznej oraz zapisywanie i udostępnianie Partnerom tych wyników w postaci elektronicznej w systemie B2B (tj. e-raportów

6 diagnostycznych). W systemie B2B - po zakończeniu badania diagnostycznego zostanie wygenerowany raport z wynikami badania diagnostycznego samochodu Partnera, który za pomocą modułu zostanie przesłany na konto Partnera w module Pulpit Kontrahenta. Ponadto, dzięki integracji modułu obsługi badań diagnostycznych z systemem B2B, Partner będzie mieć możliwość pobrania wyników badania diagnostycznego czy zamówienia dodatkowych usług. Korzyści: Integracja całego procesu diagnostycznego w jednym systemie z możliwością prezentacji wyników badań online przez Partnera, Możliwość automatycznego pobrania wyników badania diagnostycznego, zapisania się na przegląd techniczny, sprawdzenia obowiązujących cen, sprawdzenia płatności (rozliczenia), pobrania faktur oraz zgłoszenia reklamacji w systemie b2b online, 24 godziny na dobę Ewidencja badań diagnostycznych, bezpieczna archiwizacja i podgląd w pełną historię procesów biznesowych z Partnerem Raportowanie z wykonanych badań diagnostycznych w czasie rzeczywistym 10. Podpis Elektroniczny- 1 szt. W celu eliminacji papierowego obiegu dokumentów zostanie wdrożony moduł Podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny będzie używany do autoryzacji dokumentów wysyłanych do Partnerów (faktury, korekty). 11. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Etap obejmować będzie zakup usługi zewnętrznej odpowiedzialnej za opracowanie przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B. Umożliwi to odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B z uwzględnieniem automatyzacji przepływu informacji i danych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę dopasowania systemu do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX i jej partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z wdrożenia systemu B2B. Prawidłowo wykonana analiza przedwdrożeniowa stanowić będzie podstawę prawidłowo zaimplementowanego systemu B2B. 12. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi dedykowanego systemu B2B dla pracowników własnych Wnioskodawcy- 90rbg. Dla zapewnienia efektywnego wykorzystywania możliwości funkcjonalnych systemu platformy B2B, założono w projekcie, dla pracowników firmy X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX w ramach platformy B2B, cykl specjalistycznych szkoleń z obsługi dedykowanego oprogramowania. Celem szkoleń będzie urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy poprzez wykorzystanie możliwości jakie oferuje rozwiązanie B2B. Jest oczywistym, że dla wykorzystania w pełni potencjału jakie stwarza rozwiązanie klasy B2B niezbędna jest odpowiednia świadomość użytkowników. W ramach projektu

7 będzie przeprowadzone dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu - personelu własnego (użytkowników systemu B2B, 5 osób).

8 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy: Adres: Tel/Fax/ NIP Regon: Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX składamy następującą ofertę: Opis Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B Serwer 1 szt. Parametry:... Notebook- 5 szt. Parametry:... Moduł Comarch ERP XL Administracja- 5 szt. Moduł Comarch ERP XL Handel- Sprzedaż- 3 szt. Moduł Comarch ERP XL Serwis- 2 szt. Moduł Comarch ERP XL Zamówienia- 1 szt. Licencja na silnik bazodanowy Microsoft SQL Server 2008R2-1 szt. Licencje dostępowe do serwera Microsoft SQL Server 2008 R2-5 szt. Licencja na oprogramowanie Windows Serwer Std 2012 SNGL OLPNL- 1 szt. Licencje na oprogramowanie Windows Serwer Std 2012 SNGL OLPNL User CAL- 5 szt. Moduł Comarch ERP XL CRM- 1 szt. Moduł Comarch ERP XL Pulpit kontrahenta- 1 szt. Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto

9 Moduł Obsługi Badań Diagnostycznych- 1 szt. Podpis Elektroniczny- 1 szt. Usługa instalacji i konfiguracji serwera- 60 rbg. Administracja- 80 rbg Handel- Sprzedaż- 150 rbg Serwis- 80 rbg Zamówienia- 90 rbg CRM- 40 rbg Pulpit Kontrahenta- 220 rbg Integracja i konfiguracja Modułu Obsługi Badań Diagnostycznych - 60 rbg Integracja Comarch ERP XL z Modułem Obsługi Badań Diagnostycznych- 150rbg. Instalacja i konfiguracja Podpis Elektroniczny- 22 rbg Migracja Danych- 170 rbg Optymalizacja systemu B2B w zakresie wymiany danych- 130rbg. Testy Systemu- 60 rbg Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi dedykowanego systemu B2B dla pracowników własnych X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX - 90rbg Razem: Oferta ważna Oferent oświadcza, iż przedstawione w ofercie parametry sprzętu spełniają minimalne wymagania umieszczone w zapytaniu ofertowym. Podpis i pieczęć

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Lublin, dnia 01.09.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: "VICO" D.DANIŁOWSKI K. ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA UL. Droga Męczenników Majdanka 74 20-325 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557 m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl Załącznik do zapytania ofertowego: nr 03/POIG/2012 Specyfikacja wymagań Założenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo