ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE SPOSÓB WYBORU DOSTAWCY: PORÓWNANIE OFERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE SPOSÓB WYBORU DOSTAWCY: PORÓWNANIE OFERT"

Transkrypt

1 Toruń, 10/06/2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR Zamawiający: BIURFOL SP. Z O.O. UL. CHROBREGO TORUŃ ZAPYTANIE OFERTOWE SPOSÓB WYBORU DOSTAWCY: PORÓWNANIE OFERT W związku z realizacją projektu "Wdrożenie systemu B2B w celu zarządzania procesami biznesowymi w firmie BIURFOL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Biurfol sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu. Skrócony opis projektu: Projekt polega na stworzeniu i uruchomieniu systemu B2B do automatycznej wymiany danych z partnerami. Zostanie zainstalowany system informatyczny klasy ERP - CDN XL z modułami pozwalającymi na integrację poszczególnych etapów i procesów z uwzględnieniem działu produkcji, magazynu, sprzedaży i zakupów, handlu, obsługi klienta, kadr, księgowości, zarządzania firmą. Wdrożony system CDN XL zostanie zintegrowany z nabywanymi w projekcie systemami zarządzania magazynem Pulsar Grado i Pulsar Mobile Suite Soccoro (pracujący z urządzeniami mobilnymi - kolektory). Z takim systemem informatycznym zostanie zintegrowana Platforma EDI w standardzie EDIFACT/UN, która pozwoli też na integrację systemów partnerów. Oprogramowanie i nabywany sprzęt stanowią innowację w firmie; skutkiem tej inwestycji będzie innowacyjna organizacja pracy firmy w jej wszystkich działach i innowacyjny sposób współpracy z partnerami (zautomatyzowana wymiana danych). Wniosek obejmuje 2 partnerów, poza Wnioskodawcą, ich ilość będzie poszerzać się. Systemem B2B objętych zostanie 5 procesów biznesowych: 1. Zindywidualizowane informację ofertowe i zamówienia odbiorcy. 2. Proces produkcyjny. 3. Proces sprzedaży i zakupu. 4. Fakturowanie i rozliczenia. 5. Informacje dodatkowe - komunikaty związane z wymogami umów. 1

2 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego: 1 Planowany zakup:: wartości niematerialnych i prawnych jedn./ilość Licencja na serwer SQL Svr Std Ed RUNTIME 2012 All Lng Embedded MVL -licencja bazy a danych SQL do systemów CDN XL, Grado i Soccoro; 1 sztuka Licencja środowiskowa SQL CAL Runtime 2012 All Lng Embedded MVL Std -per User; 20 b sztuk Szt. 20 c Licencje dostępowe do serwera Windows Server CAL 2012 Sngl OLP NL User CAL; 20 sztuk Szt. 20 Windows Terminal Server CAL User - oprogramowanie do zdalnej pracy w systemie d Windows; 1 sztuka Licencja serwera Windows Svr Std 2012 SNGL OLP NL -główny serwer do bazy danych; 1 e sztuka CRM moduły do zarządzania relacjami z klientami - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z Szt. 9 f oprogramowaniem Pulsar Grado, Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; Moduł Import - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z oprogramowaniem Pulsar Grado, g Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; Moduł Zamówienia - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z oprogramowaniem Pulsar Grado, Szt. 5 h Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; Moduł Produkcja - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z oprogramowaniem Pulsar Grado, Szt. 2 i Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; Moduł Księgowość - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z oprogramowaniem Pulsar Grado, Szt. 3 j Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; k Business Intelligence Pakiet I Dostęp - licencja; Szt. 3 Moduł Środki Trwałe - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z oprogramowaniem Pulsar Grado, l Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; ibard24 Backup online do automatycznej archiwizacji danych (licencja roczna) - pakiet m platinum kopia zapasowa; HR Płace i Kadry - moduł do systemu wprowadzania eliminujący wielokrotne n wprowadzanie danych; ECOD Współpraca z odbiorcami (Import Zamówienia/Eksport faktury sprzedaży/eksport o Korekt)) - moduł serwerowy; Moduł Handel Sprzedaż - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z oprogramowaniem Szt. 9 p Pulsar Grado, Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; ECOD Współpraca z dostawcami (Eksport Zamówienia/Import faktury Zakupu/Import r Korekt) - moduł serwerowy; Administracja (w tym Definiowanie Interfejsu) -oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z Szt. 20 s oprogramowaniem Pulsar Grado, Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; t ECOD Mechanizm wymiany danych; u Interfejs Programistyczny moduł serwerowy; Business Intelligence Pakiet I Platforma licencja serwerowa (Księga Raportów, e-bi, Analiza dziedzinowa Logistyka, Analiza dziedzinowa jedna do wyboru spośród: Finanse i w Księgowość, CRM, Wizyty i Transport, Produkcja); 2

3 Moduł EDI Dokument - integracja systemu B2B z systemem CDN XL Comarch; na podstawie komunikatów EDI w systemie ERP są tworzone dokumenty (np. faktury zakupu i Rbh 32 z sprzedaży, zamówienia) i generowane odpowiednie pliki; Moduł EDI Connector do przesyłania komunikatów EDI między serwerem EDI a systemami x partnerów; Rbh 17 Moduł EDI Translator tłumaczącyy formaty dokumentów partnerów na format EDI w y systemie B2B Wnioskodawcy; Rbh 23 Moduł EDI DataServer do wymiany danych obsługujący pliki ORDER, INVOIC, PARTIN, aa PRICAT, DESADV; Rbh 146 Moduł EDI WebPanel system zamówień online; pozwala partnerom na generowanie przez www zamówień zakupu, umożliwia przeglądanie i odbieranie faktur wystawionych przez Rbh 100 ab partnera w formie obrazu; Moduł EDI Integro do integracji danych serwera przesyłu z serwerem SQL i zasila bazę ac danych WebSerwera informacjami o towarach i rozliczeniach; Rbh 32 ad Licencja Pulsar System Grado na serwer; ae Licencja Pulsar System Grado na urządzenia mobilne; Szt. 3 af Licencja System Pulsar Mobile Suite Soccoro na serwer wymiany danych; ag Licencja System Pulsar Mobile Suite Soccoro na urządzenia mobilne; Szt. 4 2 Planowany zakup: nowych środków trwałych Serwer bazodanowy IBM x3650 M4, Xeon 8C E W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 4x8GB(32GB), 4x300GB HS 2.5in SAS, 2x 128GB SATA SSD, SR M5110e, 750W p/s, Rack, 3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS)- sprzęt /serwer/ do pracy z a systemem Windows 2008 oraz SQL Server dla systemów CDN XL, Grado i Soccoro; Access Point Motorola specjalistyczne access pointy do pracy na halach magazynowych z b antenami kierunkowymi; Szt. 2 c Casio DT X8 - kolektory (urządzenia mobilne); Szt. 4 3 Planowany zakup: usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania a Konfiguracja stanowiskowa Comarch CDN XL.; Rbh 24 Konfiguracja Systemu Zarządzania Bazą Danych MS SQL 2005 oraz systemu Comarch CDN XL, w tym konfiguracja MS SQL na serwerze, konfiguracja MS SQL na końcówkach, Rbh 160 b instalacja bazy firmowej, konfiguracja ogólna Comarch CDN XL; Instalacja i konfiguracja systemów - instalacja MS SQL na serwerze, instalacja klientów MS c SQL, instalacja Comarch CDN XL na końcówkach; Rbh 56 d Asysta powdrożeniowa - nadzór nad rozruchem, monitorowanie i testowanie systemu; Rbh 80 Wdrożenie EDI proces integrowania modułów platformy EDI z systemem zarządzania w r firmie Wnioskodawcy; Rbh 146 f Instalacja i konfiguracja serwera wymiany danych Grado; Rbh 20 g Instalacja i konfiguracja 3 urządzeń mobilnych; Rbh 7/szt h Instalacja i konfiguracja serwera wymiany danych Soccoro; Rbh 20 i Instalacja i konfiguracja na PDA; dotyczy 4 urządzeń mobilnych; Rbh 7,5/szt j Instalacja i konfiguracja urządzeń WLAN; 2 sztuki; Rbh 20 4 Planowany zakup: usług doradczych i eksperckich Analiza przedwdrożeniowa dotycząca systemu zarządzania bazą danych MS SQL 2005 i a systemu CDN XL firmy Comarch; Rbh 112 b Dokumentacja projektu w kontekście rozwiązań Platformy EDIFACT/UN; Rbh 60 6 Planowany zakup:: szkolenia specjalistyczne [SZK] a Szkolenie administratorów systemu Comarch CDN XL; Rbh 19 3

4 b Szkolenie użytkowników w zakresie zakupionych modułów Comarch CDN XL; Rbh 280 Tryb udzielenia zamówienia oraz opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Porównanie ofert i wybór z zachowaniem zasad przejrzystości. 2. Zamówienie powyżej 14 tys. euro netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencji. 4. Do oceny i wyboru zostaną dopuszczone tylko oferty zawierające wszystkie wyszczególnione pozycje w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryterium wyboru jest najniższa cena, kompleksowa realizacja projektu oraz zapewnienie obsługi serwisowej. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, przy zapewnieniu ww warunków. 6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Biurfol sp. z o.o. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania Umowy do dnia r. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane a oferta podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. 3. Oferta powinna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że jest związany Ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty. 4. Do przygotowania oferty Wykonawca-Oferent może wykorzystać formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do niniejszej Zapytania Miejsce termin oraz sposób składania ofert: 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2013 roku do godziny 15: Ofertę wraz załącznikami należy dostarczyć do siedziby Spółki pod adresem: Biurfol sp. z o.o., Toruń, ul. B. Chrobrego 149. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami i udzielania szczegółowych informacji na temat niniejszego zapytania ofertowego: Wojciech Pyrek Zastrzeżenia: Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Biurfol sp. z o.o. do żadnego określonego działania. 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Biurfol sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Biurfol sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. Biurfol sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. Biurfol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. 4

5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Miejscowość, data:... Okres związania ofertą: 60 dni 1 Planowany zakup:: wartości niematerialnych i prawnych uwagi jedn./iloś cena jedn. wartość ć Licencja na serwer SQL Svr Std Ed RUNTIME 2012 All Lng Embedded MVL - a licencja bazy danych SQL do systemów CDN XL, Grado i Soccoro; 1 sztuka Licencja środowiskowa SQL CAL Runtime 2012 All Lng Embedded MVL Std - b per User; 20 sztuk Szt. 20 Licencje dostępowe do serwera Windows Server CAL 2012 Sngl OLP NL User c CAL; 20 sztuk Szt. 20 Windows Terminal Server CAL User - oprogramowanie do zdalnej d pracy w systemie Windows; 1 sztuka Licencja serwera Windows Svr Std 2012 SNGL OLP NL -główny serwer do e bazy danych; 1 sztuka CRM moduły do zarządzania relacjami z klientami - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z oprogramowaniem Pulsar Grado, Pulsar Szt. 9 f Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; Moduł Import - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z g oprogramowaniem Pulsar Grado, Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; Moduł Zamówienia - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z Szt. 5 h oprogramowaniem Pulsar Grado, Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; Moduł Produkcja - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z Szt. 2 i oprogramowaniem Pulsar Grado, Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; Moduł Księgowość - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z Szt. 3 j oprogramowaniem Pulsar Grado, Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; k Business Intelligence Pakiet I Dostęp - licencja; Szt. 3 5

6 Moduł Środki Trwałe - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z l oprogramowaniem Pulsar Grado, Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; ibard24 Backup online do automatycznej archiwizacji danych (licencja m roczna) - pakiet platinum kopia zapasowa; HR Płace i Kadry - moduł do systemu wprowadzania eliminujący wielokrotne n wprowadzanie danych; ECOD Współpraca z odbiorcami (Import Zamówienia/Eksport faktury o sprzedaży/eksport Korekt)) - moduł serwerowy; Moduł Handel Sprzedaż - oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z Szt. 9 p oprogramowaniem Pulsar Grado, Pulsar Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; ECOD Współpraca z dostawcami (Eksport Zamówienia/Import faktury r Zakupu/Import Korekt) - moduł serwerowy; Administracja (w tym Definiowanie Interfejsu) -oprogramowanie Comarch CDN XL dla stworzenia w firmie systemu zarządzania i umożliwienia zintegrowania tego systemu z oprogramowaniem Pulsar Grado, Pulsar Szt. 20 s Soccoro i Platforma EDIFACT/UN; t ECOD Mechanizm wymiany danych; u Interfejs Programistyczny moduł serwerowy; Business Intelligence Pakiet I Platforma licencja serwerowa (Księga Raportów, e-bi, Analiza dziedzinowa Logistyka, Analiza dziedzinowa jedna do wyboru spośród: Finanse i Księgowość, CRM, Wizyty i Transport, w Produkcja); Moduł EDI Dokument - integracja systemu B2B z systemem CDN XL Comarch; na podstawie komunikatów EDI w systemie ERP są tworzone dokumenty (np. faktury zakupu i sprzedaży, zamówienia) i generowane Rbh 32 z odpowiednie pliki; Moduł EDI Connector do przesyłania komunikatów EDI między serwerem x EDI a systemami partnerów; Rbh 17 Moduł EDI Translator tłumaczącyy formaty dokumentów partnerów na y format EDI w systemie B2B Wnioskodawcy; Rbh 23 6

7 Moduł EDI DataServer do wymiany danych obsługujący pliki ORDER, aa INVOIC, PARTIN, PRICAT, DESADV; Rbh 146 Moduł EDI WebPanel system zamówień online; pozwala partnerom na generowanie przez www zamówień zakupu, umożliwia przeglądanie i Rbh 100 ab odbieranie faktur wystawionych przez partnera w formie obrazu; Moduł EDI Integro do integracji danych serwera przesyłu z serwerem SQL i ac zasila bazę danych WebSerwera informacjami o towarach i rozliczeniach; Rbh 32 ad Licencja Pulsar System Grado na serwer; ae Licencja Pulsar System Grado na urządzenia mobilne; Szt. 3 af Licencja System Pulsar Mobile Suite Soccoro na serwer wymiany danych; ag Licencja System Pulsar Mobile Suite Soccoro na urządzenia mobilne; Szt. 4 2 Planowany zakup: nowych środków trwałych Serwer bazodanowy IBM x3650 M4, Xeon 8C E W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 4x8GB(32GB), 4x300GB HS 2.5in SAS, 2x 128GB SATA SSD, SR M5110e, 750W p/s, Rack, 3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS)- sprzęt /serwer/ do pracy z systemem Windows a 2008 oraz SQL Server dla systemów CDN XL, Grado i Soccoro; Access Point Motorola specjalistyczne access pointy do pracy na halach b magazynowych z antenami kierunkowymi; Szt. 2 c Casio DT X8 - kolektory (urządzenia mobilne); Szt. 4 Planowany zakup: usług informatycznych i technicznych związanych z 6 instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania a Konfiguracja stanowiskowa Comarch CDN XL.; Rbh 24 Konfiguracja Systemu Zarządzania Bazą Danych MS SQL 2005 oraz systemu Comarch CDN XL, w tym konfiguracja MS SQL na serwerze, konfiguracja MS SQL na końcówkach, instalacja bazy firmowej, konfiguracja ogólna Comarch Rbh 160 b CDN XL; Instalacja i konfiguracja systemów - instalacja MS SQL na serwerze, c instalacja klientów MS SQL, instalacja Comarch CDN XL na końcówkach; Rbh 56 Asysta powdrożeniowa - nadzór nad rozruchem, monitorowanie i testowanie d systemu; Rbh 80 Wdrożenie EDI proces integrowania modułów platformy EDI z systemem r zarządzania w firmie Wnioskodawcy; Rbh 146 7

8 f Instalacja i konfiguracja serwera wymiany danych Grado; Rbh 20 g Instalacja i konfiguracja 3 urządzeń mobilnych; Rbh 7/szt h Instalacja i konfiguracja serwera wymiany danych Soccoro; Rbh 20 i Instalacja i konfiguracja na PDA; dotyczy 4 urządzeń mobilnych; Rbh 7,5/szt j Instalacja i konfiguracja urządzeń WLAN; 2 sztuki; Rbh 20 4 Planowany zakup: usług doradczych i eksperckich Analiza przedwdrożeniowa dotycząca systemu zarządzania bazą danych MS a SQL 2005 i systemu CDN XL firmy Comarch; Rbh 112 b Dokumentacja projektu w kontekście rozwiązań Platformy EDIFACT/UN; Rbh 60 6 Planowany zakup:: szkolenia specjalistyczne [SZK] a Szkolenie administratorów systemu Comarch CDN XL; Rbh 19 b Szkolenie użytkowników w zakresie zakupionych modułów Comarch CDN XL; Rbh 280 RAZEM: 8

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL 10.0 Cennik

Comarch CDN XL 10.0 Cennik Comarch CDN XL 10.0 Cennik Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają 23% podatku VAT. Pozycje nowe lub zmodyfikowane w stosunku do poprzedniej wersji cennika są zaznaczone pogrubioną

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

ERP Comarch ERP XL START

ERP Comarch ERP XL START ERP Comarch ERP XL START Cennik Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają 23% podatku VAT. Cennik Administracja 1 stanowiskowy 200 Handel Sprzedaż stanowiskowy 2 000 Detal 2 stanowiskowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ERP CENNIK Obowiązujący od

ERP CENNIK Obowiązujący od ERP CENNIK Obowiązujący od 01.10.2017 Cennik Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu. Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Cennik. (nr.2/2012 ważny od 1.07.2012)

Cennik. (nr.2/2012 ważny od 1.07.2012) Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają 23% podatku VAT. Pozycje nowe lub zmodyfikowane w stosunku do poprzedniej wersji cennika są zaznaczone pogrubioną czcionką. Comarch ERP XL

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Marki, dnia 16.09.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Zapytanie ofertowe Spółka VINDEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22 zaprasza do składania ofert do realizacji projektu wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Oferta ramowa. na Zintegrowany System Zarządzania COMARCH CDN XL

Oferta ramowa. na Zintegrowany System Zarządzania COMARCH CDN XL Oferta ramowa na Zintegrowany System Zarządzania COMARCH CDN XL Przedstawiam Paostwu ramową ofertę na Zintegrowany System Zarządzania Comarch CDN XL. Podkreślając unikalnośd naszej oferty chciałbym zwrócid

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo

DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin

DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin data wpływy oferty. FORMULARZ OFERTOWY DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.01.2014 dotyczące

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Zapytanie ofertowe Spółka VINDEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22 zaprasza do składania ofert do realizacji projektu wdrożenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Bydgoszcz, dnia 05-12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Toruńska 170B/39 85-817 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość ZAPYTANIE OFERTOWE P.P.U.H. GOBOX Tadeusz Gorazd, Jarosław Boruch Sp. J. zwraca się z prośbą o złoŝenie oferty cenowej na dostawę wyspecyfikowanego poniŝej oprogramowania i sprzętu w ramach działania 8.2

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Szczecin, dnia 25/11/2014 RedSky Sp. z o.o. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin KRS: 0000209107 NIP: 6422683651 REGON: 276822679 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem Jordanów, 25. 06. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014 na dostawę serwera fizycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/1/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/1/2012 Warszawa, 31.01.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/1/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz Kalisz, dnia 2.07.2014r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tel/Fax (22) 886 55 79, dane kontaktowe: Krystian Chemski, Tel.: +(48)785 830 455, e-mail: k.chemski@vinderen.

Zapytanie ofertowe. Tel/Fax (22) 886 55 79, dane kontaktowe: Krystian Chemski, Tel.: +(48)785 830 455, e-mail: k.chemski@vinderen. Zapytanie ofertowe Spółka VINDEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22 zaprasza do składania ofert do realizacji projektu wdrożenia platformy sprzętowej i systemowej w Zakładzie Spółki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław Wrocław, dnia 11 07 2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla realizowanego projektu w ramach działania 8.2 PO IG Numer sprawy 2/EUROCENTRUM/2012

Zapytanie ofertowe dla realizowanego projektu w ramach działania 8.2 PO IG Numer sprawy 2/EUROCENTRUM/2012 Ostrów Wielkopolski, dnia 18.06.2012 EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Budowlanych 5 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. +48 62 735 06 68 fax. +48 62 736 10 27 mail: biuro@euro.ctiw.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 10.09.2014r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi: Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych (analizy przedwdrożeniowe),

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Firmą Zakład Produkcyjno - Handlowy "BASTA" mgr inż. Stanisław Barczyk Gołaczewy 23A, 32-340, NIP: 6370108678 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Dragon Poland. Zapytanie ofertowe

Dragon Poland. Zapytanie ofertowe , Kraków, 23.10.2013r. Zapytanie ofertowe na następuj pujące pozycje: 1. zestaw serwerów (komputerów) 2. wdrożenie oprogramowania serwerowego 3. licencje na oprogramowanie serwerowe 4. usługa backupu serwerów

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 12.11.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2013 Zakup sprzętu wraz z instalację i uruchomieniem systemu

Bardziej szczegółowo