ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Działania 8.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , firma AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na zakup: 1. Serwer - 1 szt. 2. Komputer stacjonarny 2 szt. 3. Laptop 2 szt. 4. Szafa serwerowa 1 szt. 5. UPS 1 szt. 6. Zakup analizy przedwdrożeniowej 140 rbg. 7. Instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej i bazy danych 16 rbg. 8. Moduł Administracja 1 szt. 9. Moduł B2B Obsługa zleceń serwisowych 4 szt. 10. Moduł CRM 1 szt. 11. Moduł B2B Handel 1 szt. 12. Instalacja i konfiguracja Moduł Administracja- 18 rbg. 13. Instalacja i konfiguracja Moduł CRM- 18 rbg. 14. Instalacja i konfiguracja Moduł B2B Obsługa zleceń serwisowych- 220 rbg. 15. Instalacja i konfiguracja Moduł B2B Handel- 88 rbg. 16. Platforma Komunikacji Biznesowej 1 szt.

2 17. Moduł Elektronicznego Obiegu Dokumentów (Workflow) 1 szt. 18. Moduł Business Intelligence 1 szt. 19. Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi dedykowanego oprogramowania B2B 60rbg. 20. Migracja danych- 40 rbg. 21. Instalacja i konfiguracja Moduł Elektronicznego Obiegu Dokumentów (Workflow) -120 rbg. 22. Instalacja i konfiguracja Moduł Business Intelligence 40 rbg 23. Wdrożenie podpisu elektronicznego 10 rbg. 24. Podpis elektroniczny 1 szt. 25. Instalacja i konfiguracja Platforma Komunikacji Biznesowej 270 rbg. III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Integralną częścią zapytania ofertowego jest specyfikacja na podstawie, której należy dokonać wyceny. Oferent powinien wskazać parametry techniczne oferowanych środków trwałych na formularzu ofertowym lub załączyć specyfikacje do formularza ofertowego. Oferta powinna: - zawierać pełną nazwę i adres oferenta - posiadać datę sporządzenia i termin ważności oferty IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres lub faks lub dostarczona do biura na adres ul. Janowska 39-41, Lublin Osoba do kontaktu: Bartosz Lipert tel: Termin nadsyłania ofert do Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości wyboru częściowego. V. KRYTERIUM WYBORU

3 Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100% Zał. 1. Specyfikacja Zał. 2. Wzór formularza ofertowego SPECYFIKACJA 1. Serwer - 1szt. Dell PE T320 E C 3x8GBrgLV 3x600GB SAS 3,5 *H310 1x750W idrac Exp 3yNBD Serwer Dell PE T320 został zaprojektowany w celu spełnienia najnowszych wymagań i norm dotyczących oszczędności energii, takich jak najbardziej rygorystyczne wymogi standardu ENERGY STAR. Serwer ma być wyposażony w energooszczędną technologie i rozwiązania: a) Zasilacze wysokowydajne 750W Dell zasilacz o wysokiej sprawności energetycznej przy różnych stopniach obciążenia. Zasilacze wysokowydajne, o wydajności powyżej 80%. b) Serwer ma być wyposażony w wydajne wentylatory dostosowujące prędkość obrotową zgodnie z zapotrzebowaniem na chłodzenie, co maksymalnie ogranicza zbędny hałas. - procesory Intel Xeon /Six-Core/; - technologie Intel Intelligent Power Capability oraz Intel Turbo Boost Technology Komputer stacjonarny 2 szt. OptiPlex 7010DT i GB 500GB DVD-RW CIL SPEAKER WiFi W7Pro64, znak ENERGY STAR Wyposażone w wysoce wydajny zasilacz; 3. Laptop 2 szt. V3360 SILVER 13,3 WLED_HD i5-3317u 4GB 500GB HD4000 4cell W7P64, znak ENERGY STAR ; wyposażone w wysoce wydajny zasilacz;

4 4. Szafa serwerowa 1 szt. 19, 42U, 800x1000 Szafa serwerowa Modbox III z osłonami bocznymi 5. UPS 1 szt. APC Smart UPS 2200VA LCD RM 2u 230V 6. Zakup analizy przedwdrożeniowej 140 rbg. Zakup usługi zewnętrznej odpowiedzialnej za opracowanie przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B. Umożliwi to odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B z uwzględnieniem automatyzacji przepływu informacji i danych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę do dopasowania zaprojektowanego systemu do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT i jego Partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z wdrożenia systemu B2B. 7. Moduł Administracja 1 szt. Moduł serwerowy będzie służyć do zarządzania użytkownikami systemu B2B, przydzielania im uprawnień do obsługi wybranych obszarów systemu, funkcjonalności modułów, dokumentów. Można w nim będzie skonfigurować środowisko pracy i wygląd aplikacji na poszczególnych użytkowników. Moduł będzie również służył do konfiguracji danych słownikowych (serii dokumentów, kategorii finansowych). Moduł niezbędny i wymagany dla poprawnego działania systemu B2B. Funkcjonalności: Grupy użytkowników systemu B2B. Grupy użytkowników to nazwane listy użytkowników, którym można będzie przydzielać prawa, określać dostęp do funkcji oraz definiować ich ustawienia wizualne. Narzędzia. Funkcjonalność ta zawierać będzie dodatkowe opcje przydatne w administrowaniu systemem B2B, takie jak przeglądanie i konfigurowania alertów systemowych, list wysyłkowych czy podgląd logów, które tworzone będą przez system B2B. Użytkownicy systemu. Funkcjonalność pozwoli określić, jacy użytkownicy będą zdefiniowani w systemie. Zarządzanie dostępem do funkcji. Opcja umożliwi przyznawanie użytkownikom uprawnień do funkcji systemu B2B. Struktura. Opcja umożliwi definiowanie struktury firmy i zależności pomiędzy kontrahentami B2B.

5 8. Moduł B2B Obsługa zleceń serwisowych 4 szt. Moduł będzie służył do obsługi i zarządzania zleceniami w systemie B2B. Moduł umożliwi wprowadzenie zlecenia naprawy dla Partnera i wyznaczenie terminu z wolnym terminem na harmonogramie. Moduł B2B Obsługi Zleceń Serwisowych odpowiedzialny jest również za kojarzenie zleceń z zamówieniami części. W zleceniu serwisowym będzie pełna diagnoza naprawy samochodu, zapotrzebowanie na części, lista wydanych już części do naprawy, a także status naprawy. Harmonogram poprawi organizacje i efektywnie wykorzysta wolne moce przerobowe pracowników na bazie zleceń serwisowych, na harmonogramie będą widoczne wszystkie zlecenia przypisane do maszyn np. podnośnika lub Wyważarki. Do każdego zlecenia będzie przypisany pracownik, który je wykonuje a także jest możliwość podziału, jedno zlecenie wykonuje kilku pracowników w etapach np. malowanie lub przygotowanie przed malowaniem, system pozwoli przypisać pracownika do usługi, która w danym zleceniu jest wykonywana. Wydruk z poziomu zlecenia serwisowego odpowiednich dokumentów, które są przypisane do typu zlecenia: mechaniczne, blacharskie lub bez dokumentów dla zaleceń na wymianę opon ( usługa sezonowa). (4 sztuki dla 4 pracowników odpowiedzialnych za serwisowanie pojazdów) 9. Moduł CRM 1 szt. Moduł będzie pozwalać na zarządzanie kontaktami z Partnerami i przypominanie o wspólnych zadaniach. Moduł odpowiedzialny jest za budowanie i zacieśnianie relacji z Partnerami biznesowymi, oraz umożliwia integrację na poziomie zadaniowym wspólnie realizowane zadania. Moduł będzie pozwalać na zarządzanie kontaktami z Partnerami, przypominanie o wspólnych zadaniach, oraz wspólne z partnerami definiowanie realizowanych Zleceń. Moduł odpowiedzialny za budowanie i zacieśnianie relacji z Partnerami biznesowymi, oraz umożliwia integrację na poziomie zadaniowym wspólnie realizowane zadania. Dzięki zastosowaniu modułu realizacja wspólnych procesów biznesowych koordynowana jest przez system B2B przypomnienia, kalendarze, powiadomienia. 10. Moduł B2B Handel 1 szt. Moduł będzie realizował procesy handlowe pomiędzy firmą AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT, a Partnerami. Moduł będzie dopełnieniem modułu B2B Obsługa Zleceń Serwisowych i będzie pozwalać na wymianę baz asortymentowych, cenników, faktur i korekt, które będą do wglądu Partnera przez moduł Platforma Komunikacji Biznesowej. Ma posiadać rozbudowane struktury promocji i rabatów, przeliczniki marży, a także indywidualne cechy zasobów. Moduł ten umożliwia wymianę dokumentów handlowych. Funkcjonalność modułu będzie pozwalała na pobieranie dokumentów sprzedaży przez panel Partnera w formacie PDF. 11. Platforma Komunikacji Biznesowej 1 szt. Współpraca ze stałymi Partnerami może przebiegać sprawniej dzięki wykorzystaniu rozwiązania typu B2B Platforma Komunikacji Biznesowej. Jest to moduł, dzięki któremu Partnerzy będą mieli dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych dokumentów, które były wystawione dla danego Partnera. Ponadto moduł ten umożliwi składanie zleceń przez Partnerów z poziomu systemu B2B oraz publikowanie informacji dla nich. W tym module Partner będzie także miał

6 możliwość dostępu do analiz utworzonych w module Business Intelligence. Moduł wyposażony będzie w profil Partnera pozwalający na zmianę/bieżącą aktualizację danych firmowych oraz kontaktowych. Partner będzie miał również możliwość dokonywania Zleceń w samym module Platforma Komunikacji Biznesowej. Podstawową funkcjonalnością w ramach modułu będzie udostępnienie interfejsu dostępowego (webowego) do systemu w wersji on-line, co stworzy możliwość dokonywania zleceń także bezpośrednio w samym module na oraz podglądu dokumentów zleceń (historycznie) lub też ponownego dokonania zlecenia na bazie zlecenia historycznego. 12. Moduł Elektronicznego Obiegu Dokumentów (Workflow) 1 szt. CORE-ROOT-ENGINE jest kluczowym modułem systemu B2B. Będzie on wykorzystywany przez komponenty B2B w tych miejscach gdzie występuje potrzeba funkcjonalności obsługi decyzyjności i obsługi zdarzeń merytorycznych natywnych dla obsługiwanego w danej chwili procesu. Za pomocą narzędzi i funkcjonalności, jakie udostępnia ten komponent będzie możliwe wykreowanie routingu dowolnych obiektów B2B sterowanych zdarzeniami (decyzjami) podejmowanymi przez użytkownika B2B, który uczestniczy w danym routingu (ścieżce decyzyjnej) procesu. Akcja wywołana przez jednego uczestnika procesu wywoła automatycznie routing informacji i dokumentów w zamodelowanej ścieżce obiegu informacji i danych w systemie B2B. Dzięki modułowi będzie możliwe m.in. automatycznie zarejestrowane zlecenia serwisowego zostanie przekierowane do odpowiednich osób, zmiany statusu zlecenia, będą generowały powiadomienia i alerty zarówno w systemie (sms/ ). System powiadomi również osoby odpowiedzialne za realizację zlecenia o każdy dodaniu uwag przez Partnera do jego zlecenia bądź nowych informacjach dodanych do zlecenia w sposób automatyczny zgodnie ze zdefiniowanym obiegiem informacji w systemie B2B 13. Moduł Business Intelligence 1 szt. Moduł ten będzie służył do budowania wszelkiego rodzaju raportów oraz analiz ze wszystkich dostępnych danych, które wykorzystywane są w innych modułach do obsługi procesów biznesowych z Partnerami. Prezentacja raportów będzie realizowana za pomocą raportów tabelarycznych lub wykresów. Jego dodatkowym atutem ma być prosta obsługa, szybki dostęp do aktualnych danych, wielowymiarowość. Moduł BI zapewni odpowiedni kontroling i analitykę danych w oparciu o dane bazowe z systemu B2B. Ponadto, za sprawą modułu Business Intelligence możliwe będzie tworzenie różnego rodzaju analiz i raportów sprzedażowych, na podstawie danych pozyskanych ze wszystkich modułów składających się na system B2B, dzięki czemu Klient będzie mógł w pełni dostosować swoją ofertę do potrzeb Partnerów, na podstawie wniosków płynących z wygenerowanych przez system B2B, analiz. 14. Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi dedykowanego oprogramowania B2B 60rbg. Dla zapewnienia efektywnego wykorzystywania możliwości funkcjonalnych systemu B2B, założono w projekcie, dla pracowników firmy AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT w ramach B2B, cykl specjalistycznych szkoleń z obsługi dedykowanego oprogramowania. Celem szkoleń jest urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy poprzez wykorzystanie możliwości, jakie oferuje rozwiązanie B2B. Jest oczywistym, że dla wykorzystania w pełni potencjału, jakie stwarza rozwiązanie klasy B2B niezbędna jest

7 odpowiednia świadomość użytkowników. W ramach projektu będzie przeprowadzone dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu - personelu własnego. W ramach szkolenia przewidziano przeszkolenie 4 pracowników firmy AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT. 15. Podpis elektroniczny 1 szt. Podpis elektroniczny będzie używany do autoryzacji dokumentów wysyłanych do Partnerów (m.in.: faktury).

8 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data Nazwa Firmy: Adres:.. Tel/Fax/ .. NIP.. Regon: Osoba kontaktowa:.. Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT składamy następującą ofertę: 1 Serwer Nazwa Ilość Cena netto VAT Cena brutto 1 szt. 2 Komputer stacjonarny 2 szt. 3 Laptop 2 szt. 4 Szafa serwerowa 1 szt. 5 UPS 1 szt. 6 Zakup analizy przedwdrożeniowej 140 rbg.

9 7 Instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej i bazy danych Oferta ważna do rbg. 8 Moduł Administracja 1 szt. 9 Moduł B2B Obsługa zleceń serwisowych 4 szt. 10 Moduł CRM 1 szt. 11 Moduł B2B Handel 1 szt. 12 Instalacja i konfiguracja Moduł Administracja 18 rbg. 13 Instalacja i konfiguracja Moduł CRM 18 rbg Instalacja i konfiguracja Moduł B2B Obsługa zleceń serwisowych Instalacja i konfiguracja Moduł B2B Handel 220 rbg. 88 rbg. 16 Platforma Komunikacji Biznesowej 1 szt. 17 Moduł Elektronicznego Obiegu Dokumentów (Workflow) 1 szt. 18 Moduł Business Intelligence 1 szt. 19 Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi dedykowanego oprogramowania B2B 60 rbg. 20 Migracja danych 40 rbg Instalacja i konfiguracja Moduł Elektronicznego Obiegu Dokumentów (Workflow) Instalacja i konfiguracja Moduł Business Intelligence 120 rbg. 40 rbg. 23 Wdrożenie podpisu elektronicznego 10 rbg. 24 Podpis elektroniczny 1 szt. 25 Instalacja i konfiguracja Platforma Komunikacji Biznesowej RAZEM 270 rbg. Oferent oświadcza, iż przedstawione w ofercie parametry sprzętu spełniają minimalne wymagania określone w zapytaniu ofertowym.. Podpis i pieczęć

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe "Madex"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe Madex Tychy, dnia 26.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Implementacja wielozadaniowego systemu B2B w firmie P.P.H.U Madex w celu reorganizacji procesów współpracy

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo