Czudec, Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czudec, 20-11-2013. Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE:"

Transkrypt

1 Czudec, Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ceramiczna 3, Czudec II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Biznesowych z Partnerami w ramach Działania 8.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , firma KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na zakup: 1. Serwer - 2. Komputer stacjonarny 3 szt. 3. Licencja na oprogramowanie Microsoft SQL Serwer R2 4. Licencja na oprogramowanie Microsoft Windows Serwer R2 5. Instalacja i konfiguracja serwera - 55rbg. 6. Zakup analizy przygotowawczej analiza przedwdrożeniowa 150rbg. 7. Moduł Administracja 7szt. 8. Moduł Handel - Sprzedaż - 5 szt. 9. Moduł Zamówienia - 4 szt. 10. Moduł Produkcja Moduł Business Intelligence Instalacja i konfiguracja Moduł Administracja 50rbg. 13. Instalacja i konfiguracja Moduł Handel - Sprzedaż - 185rbg. 14. Instalacja i konfiguracja Moduł Zamówienia - 110rbg. 15. Instalacja i konfiguracja Moduł Produkcja - 95rbg. 16. Instalacja i konfiguracja Moduł Business Intelligence -40rbg. 17. Moduł CRM Moduł Elektroniczny Obieg Dokumentów

2 19. Moduł Pulpit Kontrahenta 20. Podpis elektroniczny Instalacja i konfiguracja Moduł CRM - 20rbg. 22. Instalacja i konfiguracja Moduł Elektroniczny Obieg Dokumentów 70rbg. 23. Instalacja i konfiguracja Moduł Pulpit Kontrahenta - 285rbg. 24. Wdrożenie podpisu elektronicznego 20rbg. 25. Migracja danych - 115rbg. 26. Zakup szkoleń specjalistycznych dla użytkowników systemu B2B- 120rbg. III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Integralną częścią zapytania ofertowego jest specyfikacja na podstawie, której należy dokonać wyceny. Oferent powinien wskazać parametry techniczne oferowanych środków trwałych na formularzu ofertowym lub załączyć specyfikacje do formularza ofertowego. Oferta powinna: - zawierać pełną nazwę i adres oferenta - posiadać datę sporządzenia i termin ważności oferty IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na adres ul. Ceramiczna 3, Czudec Osoba do kontaktu: Andrzej Jeż tel: Termin nadsyłania ofert do Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości wyboru częściowego. Firma KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny.

3 V. KRYTERIUM WYBORU Kryterium oceny ofert stanowi: Najwyższa cena 100% Zał. 1. Specyfikacja Zał. 2. Wzór formularza ofertowego

4 SPECYFIKACJA 1. Serwer - Minimalne parametry: Dell PE T420 2xE C 16GBrg LV 3x600GB SAS 3,5 * H310 idrac Exp 2x750W 3yNBD, Certyfikat ENERGY STAR, serwer powinien spełniać wymogi RoHS i REACH Infrastruktura sprzętowa będzie oparta o serwer, który będzie wyposażony w energooszczędną technologie i rozwiązania: Serwer ponadto powinien być wyposażony w: Zasilacze wysokowydajne 750W Dell; Serwer PowerEdge. - procesory Intel Xeon serii E5; - technologie Intel Intelligent Power Capability oraz Intel Turbo Boost Technology 2.0; Funkcję zarządzania energią. Interaktywny ekran LCD. 2. Komputer stacjonarny 3 szt. Minimalne parametry: HP Pro 3500 MT Ci GB 4GB SC DVDRW Win8/7 PRO 64 z certyfikatem ENERGY STAR, Monitor: HP LCD W1972 LED 18,5 TN 16: 9 wide5ms 600: 1 VGA DVI-D z certyfikatem ENERGY STAR 3. Zakup analizy przygotowawczej analiza przedwdrożeniowa 150rbg. Zakup ten będzie umożliwiał odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B z uwzględnieniem automatyzacji przepływu informacji i danych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę dopasowania systemu do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i jej partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z automatyzacji procesów biznesowych. Prawidłowo wykonana analiza przedwdrożeniowa stanowić będzie podstawę prawidłowo zaimplementowanego systemu B2B. 4. Moduł Administracja 7szt.

5 Moduł stanowiskowy, będzie zawierał: wstępną konfigurację sytemu B2B, definiowanie typów i serii dokumentów, definiowanie Interfejsu dla poszczególnych użytkowników, funkcję przydzielania praw dostępu użytkowników do baz danych, oraz dostępu do funkcji programu, kopii zapasowych systemu B2B, indeksowania baz danych, tworzenia nowych okresów obrachunkowych z przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu. Moduł będzie wymagany dla poprawnego działania systemu B2B. Będzie stanowił podstawę całego systemu. Będzie on umożliwiał bieżącą konfigurację i nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez poszczególnych użytkowników systemu B2B. 5. Moduł Handel - Sprzedaż - 5 szt. Moduł stanowiskowy. Będzie pozwalał na pełną obsługę zakupów i sprzedaży towarów, surowców oraz usług w systemie B2B. Moduł ten, będzie umożliwiał przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Moduł będzie posiadał rozbudowane struktury tworzenia promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów partii towaru. Zaawansowane definiowane cenniki w połączeniu z mechanizmami zarządzania promocjami, progami rabatów dla grup i poszczególnych kart zarówno Partnerów jak i asortymentu staną się potężnym narzędziem do sprostania oczekiwaniom Partnerów biznesowych. 6. Moduł Zamówienia - 4 szt. Moduł stanowiskowy. Będzie dopełnieniem modułu handlowego i będzie zarządzał procesami związanymi z obsługą ofert i zamówień. W systemie B2B obieg dokumentów w tym zakresie będzie mógł przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez ofertę aż do zamówienia, które będzie mogło być dalej automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych. Moduł będzie umożliwiał częściową bądź całościową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień będzie można rezerwować ilościowo, bądź ilościowo z przeznaczeniem pod konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia będzie miał duże znaczenie przy sporej rotacji asortymentu. Rezerwacje będą dotyczyły zasobów handlowych. Moduł będzie umożliwiał tworzenie dokumentów przedpłat / zaliczek skojarzonych z konkretnym zamówieniem. 7. Moduł Produkcja - Moduł stanowiskowy. Moduł będzie pozwalał określić terminy realizacji zamówień, dzięki czemu partner będzie mógł zoptymalizować własny i wewnętrzny transport technologiczny, jak również pracować w systemie just- in- time. Moduł będzie umożliwiał partnerom dokonanie natychmiastowej weryfikacji stanów magazynowych, możliwości technologicznych realizacji zlecenia, dokonanie wyceny, wizualizacji statusów poszczególnych zamówień, zlecenia w przygotowaniu, w toku, zakończone. Moduł będzie umożliwiał automatyczne przypisanie zamówienia do konkretnego partnera. Planowanie i realizacja produkcji wykonywane będą na podstawie technologii wytworzenia produktu. Technologie będą stanowiły zestaw informacji, wyczerpująco określających czynności wchodzących w skład procesu produkcji dla uzyskania konkretnego produktu (lub kilku produktów).

6 Dla każdej z czynności system będzie pozwalał dobrać odpowiednie surowce potrzebne do jej wykonania, a także półprodukty, które będą uzyskiwane w osobnych procesach technologicznych. Możliwe będzie tworzenie wielu wersji technologii, a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu/wyrobu o specjalistycznych cechach. Dzięki współpracy modułu z Pulpitem Kontrahenta możliwe będzie przesyłanie Partnerom informacji o statusach zamówień w produkcji. 8. Moduł Business Intelligence - Moduł serwerowy. Business Intelligence to moduł który będzie umożliwiał raportowanie ze wszystkich obszarów funkcjonowania systemu B2B. Moduł będzie wyposażony w Księgę Raportów - to rozwiązanie, którego rolą będzie umożliwienie prostego tworzenia zestawień analitycznych, nie tylko w formie tabel przestawnych czy wykresów, ale także map oraz karty wyników. Bardziej zaawansowane funkcjonalności modułu będą pozwalały na tworzenie dowolnych dedykowanych raportów SQL. Business Intelligence będzie umożliwiać planowanie i budżetowanie obszarów analitycznych współpracy z Partnerami, będzie posiadać zaimplementowane wygodne szablony budżetów do natychmiastowego zastosowania oraz będzie zawierać mechanizmy ułatwiające wprowadzanie danych, mając na względzie łatwe identyfikowanie uprawnień dla osób wprowadzających budżet(zarówno ze strony Partnera, jak i firmy KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ). Dostęp do aplikacji oraz raportów będzie mógł odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej poprzez wykorzystanie narzędzia jakim będzie e-bi. E-BI będzie umożliwiał analizę wielobazową w oparciu o bazy danych systemu B2B, a także informacje pobierane z systemów Partnerów i firmy KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Prezentacja raportów będzie realizowana za pomocą technologii OLAP oraz raportów tabelarycznych lub wykresów. 9. Moduł CRM - Moduł stanowiskowy. Będzie rozwijał funkcjonalność systemu B2B w zakresie współpracy z Partnerami. Poprzez powiązanie wiadomości z kluczowymi elementami systemu będzie dawał możliwość sprawnej i szybkiej nawigacji podczas procesów realizowanych poprzez system B2B. Moduł będzie pozwalał na zarządzanie kontaktami z Partnerami, przypominanie o wspólnych zadaniach, oraz wspólne z Partnerami definiowanie kampanii marketingowych. 10. Moduł Elektroniczny Obieg Dokumentów Moduł serwerowy. Moduł typu CORE-ROOT-ENGINE będzie kluczowym komponentem systemu B2B. Będzie on wykorzystywany przez prawie wszystkie komponenty i moduły B2B w tych miejscach gdzie będzie potrzeba funkcjonalności obsługi decyzyjności i obsługi zdarzeń merytorycznych natywnych dla obsługiwanego w danej chwili procesu. Za pomocą narzędzi i funkcjonalności jakie będzie udostępniał ten komponent będzie można wykreować routing dowolnych obiektów B2B sterowany zdarzeniami (decyzjami) podejmowanymi przez użytkownika B2B, który będzie uczestniczył w danym routingu (ścieżce decyzyjnej) procesu. 11. Moduł Pulpit Kontrahenta

7 Moduł serwerowy, który będzie pozwalał na zdalną obsługę Partnerów w modelu B2B. Narzędzie to będzie umożliwiało wystawienie oraz udostępnienie do podglądu dokumentów Partnerom zarejestrowanym w bazie systemu B2B i będzie ono dostępne z poziomu przeglądarki internetowej po stronie Partnera. Jego podstawowa funkcja sprowadzać się będzie do prezentowania wyników działania systemu, kontroli stopnia realizacji zamówień wraz z ich statusami, monitorowania płatności. Każdy z uprawnionych przez administratora Partnerów, po zalogowaniu będzie miał wgląd w przypisane mu obszary w systemie B2B. Do obszarów tych będą należały m.in.: stopień i termin realizacji zamówień, aktualne stany zasobowe, rozliczenia, naliczone prowizje, aktualne promocje, zapotrzebowanie na surowce. Architektura tego modułu będzie zapewniała pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyż będzie służyć do komunikacji Partnerów, którzy będą korzystali z przeglądarki internetowej z serwerem aplikacji firmy KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Moduł będzie pracował z wykorzystaniem protokołu SSL, który zapewni szyfrowanie komunikacji serwera firmy KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Partnerami. Comarch ERP Pulpit Kontrahenta to aplikacja która będzie oparta o architekturę klient-serwer (Webserwices) Technologie wykorzystane w aplikacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta: o Platforma ASP.Net 4.0; o o o Kontrolki Telerik; RadGrid RadNumericTextBox RadComboBox Javascript skryptowy język programowania; C#; HTTP (Hypertext Transfer Protocol) SSL (Secure Socket Layer) 12. Podpis elektroniczny - W celu eliminacji papierowego obiegu dokumentów będzie wdrożony moduł Podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny będzie używany do autoryzacji dokumentów wysyłanych do Partnerów (m.in.: faktury, korekty). 13. Zakup szkoleń specjalistycznych dla użytkowników systemu B2B- 120rbg. Dla zapewnienia efektywnego wykorzystywania możliwości funkcjonalnych systemu platformy B2B, zakłada się w ramach platformy B2B, cykl specjalistycznych szkoleń z obsługi oprogramowania. Celem szkoleń będzie urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy poprzez

8 wykorzystanie możliwości, jakie oferuje rozwiązanie B2B. Przeprowadzone będzie szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu - personelu własnego.

9 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data Nazwa Firmy: Adres:.. Tel/Fax/ .. NIP.. Regon: Osoba kontaktowa:.. Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ składamy następującą ofertę: 1 Serwer Parametry: Nazwa Ilość Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto 2 Komputer stacjonarny Parametry: 3 szt Licencja na oprogramowanie Microsoft SQL Serwer R2 Licencja na oprogramowanie Microsoft Windows Serwer R2 Instalacja i konfiguracja serwera Zakup analizy przygotowawczej analiza przedwdrożeniowa Moduł Administracja Moduł Handel - Sprzedaż Moduł Zamówienia Moduł Produkcja Moduł Business Intelligence 55 rbg. 150 rbg. 7 szt. 5 szt. 4 szt.

10 Instalacja i konfiguracja Moduł Administracja Instalacja i konfiguracja Moduł Handel - Sprzedaż Instalacja i konfiguracja Moduł Zamówienia Instalacja i konfiguracja Moduł Produkcja Instalacja i konfiguracja Moduł Business Intelligence Moduł CRM Moduł Elektroniczny Obieg Dokumentów Moduł Pulpit Kontrahenta Podpis elektroniczny Instalacja i konfiguracja Moduł CRM Instalacja i konfiguracja Moduł Elektroniczny Obieg Dokumentów Instalacja i konfiguracja Moduł Pulpit Kontrahenta 50 rbg. 185 rbg. 110 rbg. 95 rbg. 40 rbg. 20 rbg. 70 rbg. 285 rbg. 24 Wdrożenie podpisu elektronicznego 20 rbg. 25 Migracja danych 115 rbg. 26 Zakup szkoleń specjalistycznych dla użytkowników systemu B2B 120 rbg. RAZEM Oferta ważna do... Oferent oświadcza, iż przedstawione w ofercie parametry sprzętu spełniają minimalne wymagania określone w zapytaniu ofertowym.. Podpis i pieczęć

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław Wrocław, dnia 11 07 2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Bydgoszcz, dnia 05-12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Toruńska 170B/39 85-817 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg Wrocław, dnia 3.12.2012 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Plac Strzelecki 20/2 50-224 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10.06.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa

Warszawa, dnia 10.06.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa Warszawa, dnia 10.06.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami Kuków, 02-07-2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krzysztof Pacyga, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Pacyga PACYGA IMPORT EXPORT, posiadający adres główny prowadzonej działalności gospodarczej:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo