DOTACJE NA INNOWACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE"

Transkrypt

1 Strzyżów, Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego Strzyżów I. Przedmiot zmówienia: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie systemu B2B mającego na celu automatyzację procesów biznesowych dealerem sprzętu komputerowego i oprogramowania firmą Triton, a 4 partnerami, którzy dzielą się na dostawców i odbiorców Wnioskodawcy. System ten ma za zadanie automatyzację następujących procesów biznesowych: - wgląd w bieżący stan katalogu produktów/towarów i identyfikacji produktów u Wnioskodawcy dla Partnera odbiorcy, - składanie zamówień przez Partnera odbiorcę u Wnioskodawcy, - dokonywanie płatności on-line, podgląd faktur oraz historii rozliczeń, kontrola rozrachunków przez Partnera odbiorcę, - podgląd stanu realizacji zamówień, obsługa dostaw i przesyłek przez Partnera odbiorcę, - obsługa serwisowa zgłaszanie i monitoring napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez Partnera odbiorcę, - proces kontroli stanu magazynowego Partnera dostawcy przez Wnioskodawcę, - proces automatycznych zapytań ofertowych oraz zleceń, przekierowanych od klientów Wnioskodawcy bezpośrednio do Partnera, - proces automatycznego wyrównania stanów magazynowych Wnioskodawcy, - elektroniczny obieg dokumentacji Realizacja zlecenia jest podzielona na 3 etapy: I Etap ( ) Zamawiane działania to: - Zakup serwerowej wersji oprogramowania PC Market (licencja) W celu integracji z systemem B2B oraz aby umożliwić zdalny dostęp 24/7 do zasobów systemu PC Market nastąpi wymiana na wersję serwerową. - Framework aplikacji B2B (licencja) Moduł aplikacji B2B, zostanie wykonany w oparciu o rozwiązanie frameworkowe, co pozwoli na skorzystanie z pewnych gotowych rozwiązań. Możliwość uniknięcia tworzenia

2 oprogramowania od podstaw pozwoli na obniżenie wartości wykonania modułu. Od technicznej strony framework będzie implementował architekturę systemu w oparciu o model warstwowy MVC oraz umożliwi podłączenie poszczególnych modułów. Zostaną wykonane prace związane z dostosowaniem do potrzeb projektu struktury bazy danych frameworka. Zostanie również zdefiniowana struktura klas do obsługi zadanych procesów biznesowych. II Etap ( ) Zamawiane działania to: - Moduł zarządzania użytkownikami i uprawnieniami i rolami (administracja systemu)(licencja) Moduł administracyjny systemu który zostanie oparty na tym samym framweworku co moduł główny. W oparciu o zastosowany framework zostanie stworzony moduł, pozwoli na zarządzanie kontami użytkowników poprzez definiowanie i przydzielanie odpowiednich uprawnień. Moduł zaimplementuje także mechanizmy bezpieczeństwa uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp. Obsługa modułu będzie odbywać się poprzez interfejs pozwalający na zarządzanie kontami użytkowników, przypisywanie im uprawnień oraz definiowanie im ról. - Panel klienta (licencja) Panel klienta będzie umożliwiał dostęp do zawartości systemu B2B dla klientów. Będzie on pobierał dane z bazy danych PC MARKET, co zapewni integralność danych, m.in. cen i stanów magazynowych. Rozwiązanie to będzie się charakteryzowało prostą obsługą a jednocześnie będzie dostosowane do obsługi dużych odbiorców korporacyjnych oraz złożonych zleceń. System będzie pozwalał na obsługę jedynie uwierzytelnionych partnerów odbiorców. Logowanie do panelu klienta będzie odbywać się poprzez szyfrowane połączenia, z wykorzystaniem certyfikatu bezpieczeństwa SSL. - Moduł do obsługi zamówień i porównywania ofert (licencja) Aplikacja pozwoli na rozróżnienie poziomu dostępności towaru realizacji procesów sprzedażowych, zmiana stanu magazynowego, zapytania o wycenę i porównania ofert po czym wybrania najkorzystniejszej ekonomicznie oferty i złożenie zamówienia. Dostawa towaru, przepływ dokumentów związanych z postępem realizacji zamówienia jak również rozliczenie, zmiana stanu magazynowego w systemach dostawców i w PC MARKET. - Dedykowanie API do komunikacji pomiędzy systemem B2B a systemem PC Market (licencja) W celu integracji panelu klienta z bazą danych PC MARKET niezbędne jest stworzenie API umożliwiającego pobieranie/wysyłanie danych z bazy danych. API będzie jednym z elementów aplikacji głównej systemu B2B.

3 Stworzenie API pozwoli na odczytywanie /wczytywanie do bazy danych systemu PC MARKET następujących informacji: - bieżące stany magazynowe - zmiany stanu magazynowego - ceny produktów - kody produktów - opis produktów - faktura własna - kontrola postępu realizacji zamówień (MW, WZ, ZW) dokumenty w standardzie EDI - stan rozliczeń - analiza sprzedaży - Prace wdrożeniowe związane z instalacją, integracją i uruchomieniem aplikacji B2B - część I Prace wykonywane podczas drugiego etapu realizacji projektu. W zakres prac wejdą: - instalacja i konfiguracja frameworka na serwerze - instalacja i konfiguracja modułu administracyjnego - instalacja i konfiguracja modułu obsługi zamówień i porównywania ofert - instalacja i konfiguracja panelu klienta (w tym wdrożenie API do komunikacji z bazą danych PC Market) - testy funkcjonalne komunikacji panelu klienta z systemem PC Market III Etap ( ) Zamawiane działania to: - Interfejsy komunikacyjne do wymiany danych z systemami dostawców (licencja) W celu integracji platformy B2B z systemami dostawców niezbędne jest utworzenie dwóch odrębnych interfejsów komunikacyjnych. Każdy z nich zostanie oparty o dokumentację techniczną API. Prace będą musiały objąć ustandaryzowanie formatu EDI przesyłania wybranych plików tak by były czytelne przez wszystkie zaangażowane w projekcie systemy. Standard wyjściowy pliku będzie dostosowany do właściwego systemu dostawcy natomiast pliki przechodzące będą transportowane do jednolitej postaci zgodnie ze standaryzacją EDI stosowaną przez system PC MARKET. W tym celu powstanie oprogramowanie, będące częścią składową aplikacji głównej systemu B2B - interfejsy do komunikacji z systemami dostawców. Pozwoli ono na automatyczne przesyłanie pomiędzy systemem B2B a systemami dostawców danych tj. złożenie i zmiany zamówienia, dane faktury wystawionej, postęp realizacji zamówień, informacja o produktach i cenach, numery seryjne produktów.

4 - Certyfikat SSL (licencja) Certyfikat umożliwiający bezpieczne, szyfrowanie połączeń. - Prace wdrożeniowe związane z instalacją, integracją i uruchomieniem aplikacji B2B - część II Prace wykonywane podczas trzeciego - ostatniego etapu realizacji projektu. W zakres prac wejdą: - instalacja i konfiguracja interfejsów na serwerze systemu b2b - integracja interfejsu z usługą Webserwices (system Action) - integracja interfejsu z usługą Gateweay (system ABC Data) - testy funkcjonalne komunikacji z systemami zewnętrznymi - testy funkcjonalne z działania całej platformy b2b II. Rodzaj zamówienia: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania III. Termin realizacji: Od do IV. Warunki udziału: Oferty wykonania dzieła mogą składać firmy, które łącznie spełnią następujące warunki: 1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert, w sposób podany w ogłoszeniu 2. Posiadają niezbędne doświadczenie w tworzeniu oprogramowania 3. Przedstawią konkretne oczekiwania odnośnie wynagrodzenia V. Procedura: 1. Termin składania ofert: do r. 2. Kryteria oceny: Oczekiwane wynagrodzenie 100%

5 VI. Informacje administracyjne: Oferty należy składać: 1. Osobiście bądź listownie na adres: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego Strzyżów 2. Mailem na adres: VII. Załączniki: 1. Wzór oferty

6 Załącznik nr 1 - wzór oferty.. miejscowość, data... / pieczęć firmowa oferenta / OFERTA I. Oferta dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami II. Specyfikacja: Stworzony system B2B mający na celu automatyzację procesów biznesowych dealerem sprzętu komputerowego i oprogramowania firmą Triton, a 4 partnerami, którzy dzielą się na dostawców i odbiorców Wnioskodawcy. System ten ma za zadanie automatyzację następujących procesów biznesowych: - wgląd w bieżący stan katalogu produktów/towarów i identyfikacji produktów u Wnioskodawcy dla Partnera odbiorcy, - składanie zamówień przez Partnera odbiorcę u Wnioskodawcy, - dokonywanie płatności on-line, podgląd faktur oraz historii rozliczeń, kontrola rozrachunków przez Partnera odbiorcę, - podgląd stanu realizacji zamówień, obsługa dostaw i przesyłek przez Partnera odbiorcę, - obsługa serwisowa zgłaszanie i monitoring napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez Partnera odbiorcę, - proces kontroli stanu magazynowego Partnera dostawcy przez Wnioskodawcę, - proces automatycznych zapytań ofertowych oraz zleceń, przekierowanych od klientów Wnioskodawcy bezpośrednio do Partnera, - proces automatycznego wyrównania stanów magazynowych Wnioskodawcy, - elektroniczny obieg dokumentacji Realizacja zlecenia jest podzielona na 3 etapy: I Etap ( )

7 Zamawiane działania to: - Zakup serwerowej wersji oprogramowania PC Market (licencja) W celu integracji z systemem B2B oraz aby umożliwić zdalny dostęp 24/7 do zasobów systemu PC Market nastąpi wymiana na wersję serwerową. - Framework aplikacji B2B (licencja) Moduł aplikacji B2B, zostanie wykonany w oparciu o rozwiązanie frameworkowe, co pozwoli na skorzystanie z pewnych gotowych rozwiązań. Możliwość uniknięcia tworzenia oprogramowania od podstaw pozwoli na obniżenie wartości wykonania modułu. Od technicznej strony framework będzie implementował architekturę systemu w oparciu o model warstwowy MVC oraz umożliwi podłączenie poszczególnych modułów. Zostaną wykonane prace związane z dostosowaniem do potrzeb projektu struktury bazy danych frameworka. Zostanie również zdefiniowana struktura klas do obsługi zadanych procesów biznesowych. II Etap ( ) Zamawiane działania to: - Moduł zarządzania użytkownikami i uprawnieniami i rolami (administracja systemu)(licencja) Moduł administracyjny systemu który zostanie oparty na tym samym framweworku co moduł główny. W oparciu o zastosowany framework zostanie stworzony moduł, pozwoli na zarządzanie kontami użytkowników poprzez definiowanie i przydzielanie odpowiednich uprawnień. Moduł zaimplementuje także mechanizmy bezpieczeństwa uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp. Obsługa modułu będzie odbywać się poprzez interfejs pozwalający na zarządzanie kontami użytkowników, przypisywanie im uprawnień oraz definiowanie im ról. - Panel klienta (licencja) Panel klienta będzie umożliwiał dostęp do zawartości systemu B2B dla klientów. Będzie on pobierał dane z bazy danych PC MARKET, co zapewni integralność danych, m.in. cen i stanów magazynowych. Rozwiązanie to będzie się charakteryzowało prostą obsługą a jednocześnie będzie dostosowane do obsługi dużych odbiorców korporacyjnych oraz złożonych zleceń. System będzie pozwalał na obsługę jedynie uwierzytelnionych partnerów odbiorców. Logowanie do panelu klienta będzie odbywać się poprzez szyfrowane połączenia, z wykorzystaniem certyfikatu bezpieczeństwa SSL. - Moduł do obsługi zamówień i porównywania ofert (licencja) Aplikacja pozwoli na rozróżnienie poziomu dostępności towaru realizacji procesów sprzedażowych, zmiana stanu magazynowego, zapytania o wycenę i porównania ofert po czym wybrania najkorzystniejszej ekonomicznie oferty i złożenie zamówienia.

8 Dostawa towaru, przepływ dokumentów związanych z postępem realizacji zamówienia jak również rozliczenie, zmiana stanu magazynowego w systemach dostawców i w PC MARKET. - Dedykowanie API do komunikacji pomiędzy systemem B2B a systemem PC Market (licencja) W celu integracji panelu klienta z bazą danych PC MARKET niezbędne jest stworzenie API umożliwiającego pobieranie/wysyłanie danych z bazy danych. API będzie jednym z elementów aplikacji głównej systemu B2B. Stworzenie API pozwoli na odczytywanie /wczytywanie do bazy danych systemu PC MARKET następujących informacji: - bieżące stany magazynowe - zmiany stanu magazynowego - ceny produktów - kody produktów - opis produktów - faktura własna - kontrola postępu realizacji zamówień (MW, WZ, ZW) dokumenty w standardzie EDI - stan rozliczeń - analiza sprzedaży - Prace wdrożeniowe związane z instalacją, integracją i uruchomieniem aplikacji B2B - część I Prace wykonywane podczas drugiego etapu realizacji projektu. W zakres prac wejdą: - instalacja i konfiguracja frameworka na serwerze - instalacja i konfiguracja modułu administracyjnego - instalacja i konfiguracja modułu obsługi zamówień i porównywania ofert - instalacja i konfiguracja panelu klienta (w tym wdrożenie API do komunikacji z bazą danych PC Market) - testy funkcjonalne komunikacji panelu klienta z systemem PC Market III Etap ( ) - Interfejsy komunikacyjne do wymiany danych z systemami dostawców (licencja) W celu integracji platformy B2B z systemami dostawców niezbędne jest utworzenie dwóch odrębnych interfejsów komunikacyjnych. Każdy z nich zostanie oparty o dokumentację techniczną API. Prace będą musiały objąć ustandaryzowanie formatu EDI przesyłania wybranych plików tak by były czytelne przez wszystkie zaangażowane w projekcie systemy. Standard wyjściowy pliku będzie dostosowany do właściwego systemu dostawcy natomiast pliki przechodzące będą transportowane do jednolitej postaci zgodnie ze standaryzacją EDI stosowaną przez system PC MARKET.

9 W tym celu powstanie oprogramowanie, będące częścią składową aplikacji głównej systemu B2B - interfejsy do komunikacji z systemami dostawców. Pozwoli ono na automatyczne przesyłanie pomiędzy systemem B2B a systemami dostawców danych tj. złożenie i zmiany zamówienia, dane faktury wystawionej, postęp realizacji zamówień, informacja o produktach i cenach, numery seryjne produktów. - Certyfikat SSL (licencja) Certyfikat umożliwiający bezpieczne, szyfrowanie połączeń. - Prace wdrożeniowe związane z instalacją, integracją i uruchomieniem aplikacji B2B - część II Prace wykonywane podczas trzeciego - ostatniego etapu realizacji projektu. W zakres prac wejdą: - instalacja i konfiguracja interfejsów na serwerze systemu b2b - integracja interfejsu z usługą Webserwices (system Action) - integracja interfejsu z usługą Gateweay (system ABC Data) - testy funkcjonalne komunikacji z systemami zewnętrznymi - testy funkcjonalne z działania całej platformy b2b III. Dane oferenta: Nazwa oferenta, adres, NIP, REGON: IV. Wycena oferty: Wartość zamówienia netto:..... PLN Słownie: V. Termin realizacji: Od dnia do dnia

10 VI. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że do wykonania oferowanego przez nas zamówienia firma posiada odpowiednie zasoby oraz kwalifikacje. W przypadku przyznania firmie zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. VII. Termin ważności oferty Oferta ważna do dnia :..... Pieczęć i podpis oferenta

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy zewnętrznej

Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy zewnętrznej Dobrzechów, 07.07.2014 r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy zewnętrznej Zamawiający: TRITON Usługi Reklamowe Marcin Bosek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 24.08.2012 Ogłoszenie o zamówieniu dedykowanej aplikacji przetwarzania danych SMS Zamawiający: ITDOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Grabskiego 8/4 35-312 Rzeszów I. Przedmiot zmówienia:

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.05.2014 r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów etap

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław Wrocław, dnia 11 07 2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Gdynia, dnia 20.11.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu na potrzeby realizacji projektu B2B Innowacyjny system automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt" Zamawiający: K&K Selekt

Bardziej szczegółowo