1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia"

Transkrypt

1 Lublin, dnia Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy B2B, umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy M.S. DRAWEX Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma M.S. DRAWEX Sp. z o.o. zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. 2. Moduł B2B- obsługa zamówień sprzedaży 3 szt. 3. Moduł B2B integracja EDI 1 szt. 4. Moduł B2B- obsługa zamówień zakupu- 1 szt. 5. Moduł B2B- obsługa rozliczeń 1 szt. 6. Moduł Komunikacji Biznesowej- 1 szt. 7. Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi dedykowanego oprogramowania 60rbg. 8. Konfiguracja funkcjonalna Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI (uruchomienie połączeń z systemami Partnerów)- 255rbg. 9. Instalacja poszczególnych modułów systemu B2B- 40rbg. 10. Konfiguracja funkcjonalna obszarów Modułu B2B- obsługa zamówień sprzedaży, Modułu B2B- obsługa zamówień zakupu, Modułu B2B- obsługa rozliczeń- 180rbg.

2 11. Konfiguracja funkcjonalna Platformy Komunikacji Biznesowej (integracja kodów, baz asortymentowych)- 190rbg. 12. Serwer- 1 szt. 13. Komputer przenośny- 3 szt. 14. Firewall- 1 szt. 15. Licencja na oprogramowanie MS Windows 2008R2 Standard- 1 szt. 16. Licencja na oprogramowanie Microsoft SQL Windows Serwer 2008R 1 szt. 17. Usługa instalacji i konfiguracji serwera (instalacja aplikacji serwera, instalacja bazy danych SQL)- 40rbg. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferent powinien wskazać w ofercie parametry techniczne oferowanego sprzętu lub dołączyć specyfikację. Oferta powinna: - zawierać pełną nazwę oferenta - adres oferenta - posiadać datę sporządzenia - termin ważności oferty V. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE Udokumentowane wdrożenie min. 2 systemów ERP z Elektroniczną Wymianą Danych w standardzie EDI z wykorzystaniem bazy normatywnej EDIFACT (poparte referencjami lub case study lub zaświadczeniem Klienta, z podaniem pełnych danych kontaktowych do Klienta)

3 Czas reakcji serwisowej 3 godz on site Gwarancja 4 lata (dotyczy systemu oraz sprzętu znajdującego się w ofercie) VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na adres Magnoliowa 4, Lublin W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Agnieszka Furmaniak, Termin nadsyłania ofert Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Kryterium oceny ofert stanowi: Wskaźnik Drawex (max. 170 pkt) Wskaźnik Drawex = Cn Cb * P + 30 ISO Oznaczenia: Cn najniższa cena, jaka została wskazana wśród ofert spełniających kryteria Cb cena wskazana na badanej ofercie P posiadanie statusu Złotego lub Platynowego Partnera Comarch (posiadanie statusu P=1, brak statusu P=0) ISO posiadanie certyfikatu ISO 9001 (posiadanie certyfikatu ISO=1, brak certyfikatu ISO = 0) Załączniki: Specyfikacja Wzór formularza ofertowego Specyfikacja do zapytania ofertowego nr 1/02/2013

4 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Aby system B2B mógł być poprawnie wdrożony w firmie M.S. DRAWEX Sp. z o.o., niezbędny jest zakup analizy przedwdrożeniowej, która ma pozwolać na opracowanie przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B, które z kolei umożliwią odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B w obszarze zastosowania procesów biznesowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych pomiędzy firmą M.S. DRAWEX Sp. z o.o., a Partnerami. W ramach tego etapu ma nastąpić opracowanie analizy opisującej struktury danych przekazywanych od konkretnych kontrahentów do systemu B2B, analizy modułów systemu B2B i struktur danych systemów Partnerów oraz przygotowanie diagramów konwersji i przepływu danych w systemie B2B. Powstała analiza stanowić będzie podstawę do dopasowania zaprojektowanych systemów do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę M.S. DRAWEX Sp. z o.o. i jego Partnerów Biznesowych z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów zastosowania nowych systemów przy uwzględnieniu wyposażenia sprzętowego i rozwiązań z zakresu IT, które wykorzystywane będzie przez te podmioty. 2. Moduł B2B- obsługa zamówień sprzedaży 3 szt. To moduł odpowiadający za realizację procesu kolekcji i obsługi zamówień od partnerów. Funkcjonalność modułu będzie pozwalała na automatyczne przekazywanie zamówień sprzedaży do systemu B2B M.S. DRAWEX Sp. z o.o., otrzymanych od Partnerów w postaci standardowych plików XML zawierających komunikaty EDI. Moduł będzie stanowił interfejs pomiędzy systemem wewnętrznym firmy M.S. DRAWEX Sp. z o.o. a modułem integracji EDI. Moduł ma zapewniać pracę automatyczną na tych samych bazach asortymentowych na linii M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Partner, bez ich fizycznego ujednolicania. 3. Moduł B2B integracja EDI 1 szt. Moduł odpowiadający za realizację procesu składania i obsługi zamówień do partnerów. Funkcjonalność modułu będzie pozwalała na automatyczne przekazywanie zamówień zakupu z systemu B2B MS Drawex Sp. z o.o. do systemu

5 Partnerów w postaci standardowych plików XML zawierających komunikaty EDI. Moduł ten będzie stanowił interfejs pomiędzy systemem wewnętrznym firmy M.S. DRAWEX Sp. z o.o. a modułem integracji EDI. Moduł zapewni pracę automatyczną na tych samych bazach asortymentowych na linii M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Partner, bez ich fizycznego ujednolicania. 4. Moduł B2B- obsługa zamówień zakupu- 1 szt. To moduł odpowiadający za realizację procesu składania i obsługi zamówień do partnerów. Funkcjonalność modułu będzie pozwalała na automatyczne przekazywanie zamówień zakupu z systemu B2B M.S. DRAWEX Sp. z o.o. do systemu Partnerów w postaci standardowych plików XML z zawierających komunikaty EDI. Moduł ten stanowi interfejs pomiędzy systemem wewnętrznym M.S. DRAWEX Sp. z o.o. a modułem integracji EDI. Moduł zapewniać będzie pracę automatyczną na tych samych bazach asortymentowych na linii M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Partner, bez ich fizycznego ujednolicania. 5. Moduł B2B- obsługa rozliczeń 1 szt. Moduł zapewniający partnerom biznesowym dostąp do stanu rozliczeń, umożliwiający automatyczne powiadomienia o stanie rozliczeń. Moduł będzie umożliwiał partnerom kontrolę zarówno bieżącego salda płatności jak i stanu rozliczeń poszczególnych faktur. Moduł będzie automatycznie generował powiadomienia o płatnościach i wysyłał je do Partnera. 6. Moduł Komunikacji Biznesowej- 1 szt. Jest to moduł, w postaci portalu internetowego, w którym partnerzy biznesowi posiadający swoje konto będą mieli dostąp do wszystkich aktualnych i archiwalnych dokumentów, które były wystawione dla danego partnera z systemu B2B. Funkcjonalność modułu będzie zapewniała definiowanie oraz przechowywanie w systemie B2B obiektów biznesowych odpowiadających produktom oraz asortymentowi, który firma M.S. DRAWEX Sp. z o.o. posiada w sprzedaży. Ponadto moduł ten umożliwi przesyłanie komunikatów dla partnerów oraz publikowanie informacji handlowych ważnych dla partnerów. Będzie pozwalał na informowanie partnerów o ważnych wydarzeniach, umożliwiał przechowywanie archiwalnych dokumentów (Zamówienia i ich statusy, Faktury). Moduł wyposażony

6 będzie także w profil partnera pozwalający na zmianę danych firmowych oraz kontaktowych. Zintegrowany z większością modułów w systemie pozwalać będzie na wizualne ustawienie dostępu do danych i funkcji dla Partnerów oraz pracowników firmy. Platforma zapewniać będzie Partnerom wgląd z poziomu przeglądarki internetowej w podgląd posiadanych systemów grzewczych, serwisowanych przez firmę M.S. DRAWEX Sp. z o.o. 7. Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi dedykowanego oprogramowania 60rbg. Zakup szkolenia jest niezbędny dla wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Szkolenie będzie miało na celu wsparcie użytkowników (pracowników własnych firmy M.S. DRAWEX Sp. z o.o.) w osiągnięciu umiejętności, które są niezbędne, aby w sposób efektywny mogli oni użytkować wdrożony system B2B. Szkolenie jest niezbędne, gdyż wdrożenie systemu będzie stanowiło innowację procesową, oraz będzie nowym rozwiązaniem integrującym systemy informatyczne Partnerów z systemem informatycznym firmy M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Szkolenie dotyczyć będzie dedykowanego systemu B2B, oraz skierowane będzie wyłącznie dla pracowników firmy M.S. DRAWEX Sp. z o.o. - osób zaangażowanych w realizację projektu. Szkolenie będzie obejmować swoim zakresem: szkolenie administratora systemu 10rbg. (1osoba) szkolenie z zakresu obsługi systemu B2B dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych 50rbg. (5osób) 8. Serwer- 1 szt. Minimalne parametry: Serwer klasy HP DL380 G7 E5649/12GB RAM/R Obudowa typu RACK 19 2U do montażu w szafie. Procesor Intel Xeon E GHz 6 core Pamięć RAM 12GB 1333MHz registered Sterownik macieży dyskowej RAID HP P410/1GB Dyski hotswap 4x146GB SAS krpm

7 Zasilacz hotswap 2x460W 9. Komputer przenośny- 3 szt. Minimalne parametry: Komputer przenośny klasy SONY VAIO 16,4 Monitor LCD 16.4 TFT Procesor Intel i2.2ghz Pamięć RAM 8GB Dysk twardy 750GB Napęd optyczny BR-Combo System operacyjny Windows 7 HP 6 MB cache, Procesor 4-rdzeniowy 10. Firewall- 1 szt. Firewall NETASQ U30: - Stateful Inspection Firewall - Intrusion Prevention System (IPS) - SEISMO wewnętrzny audyt sieci - Virtual Private Networks (IPSec VPN, SSL VPN, PPTP) - Autoryzacja użytkowników (LDAP, AD) - Ochrona antywirusowa (Clam AV lub Kaspersky) - Ochrona przed spamem - Filtr URL

8 Wdrożenie systemu B2B ma na celu integrację systemu informatycznego firmy M.S. DRAWEX Sp. z o.o z systemami informatycznymi Partnerów działających na systemach: CDN OPTIMA oraz Macrologic. Stworzone w systemie B2B interfejsy do elektronicznej wymiany dokumentów mają być przygotowane do przyjmowania i wysyłania dokumentów zgodnych ze standardem EDI, które mają być zbudowane z wykorzystaniem Bazy Normatywnej EDIFACT. W celu zapewnienia autentyczności, bezpieczeństwa oraz integralności wymienianych danych elektronicznych ma być wprowadzona technologia podpisu elektronicznego. Extranetowa część aplikacji B2B musi być wykonana w języku skryptowym ASP-NET.Komunikacja w obrębie systemu będzie odbywała się za pomocą bezpiecznych szyfrowanych połączeń SSL.

9 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy: Adres:..... Tel/Fax/ . NIP.. Regon: Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy M.S. DRAWEX Sp. z o.o. nr 1/02/2013 składamy następującą ofertę: Opis Cena Wartość Wartość netto netto VAT brutto 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. 2. Moduł B2B- obsługa zamówień sprzedaży 3 szt. 3. Moduł B2B integracja EDI 1 szt. 4. Moduł B2B- obsługa zamówień zakupu- 1 szt. 5. Moduł B2B- obsługa rozliczeń 1 szt. 6. Moduł Komunikacji Biznesowej- 1 szt. 7. Zakup usług szkoleniowych operatorów z obsługi dedykowanego oprogramowania 60rbg. 8. Konfiguracja funkcjonalna Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI (uruchomienie połączeń z systemami Partnerów)- 255rbg.

10 9. Instalacja poszczególnych modułów systemu B2B- 40rbg. 10. Konfiguracja funkcjonalna obszarów Modułu B2B- obsługa zamówień sprzedaży, Modułu B2B- obsługa zamówień zakupu, Modułu B2B- obsługa rozliczeń- 180rbg. 11. Konfiguracja funkcjonalna Platformy Komunikacji Biznesowej (integracja kodów, baz asortymentowych)- 190rbg. 12. Serwer- 1 szt. Parametry: Komputer przenośny- 3 szt. Parametry: Firewall- 1 szt. Parametry: Licencja na oprogramowanie MS Windows 2008R2 Standard- 1 szt. 16. Licencja na oprogramowanie Microsoft SQL Windows Serwer 2008R 1 szt. 17. Usługa instalacji i konfiguracji serwera (instalacja aplikacji serwera, instalacja bazy danych SQL)- 40rbg. Razem: Oferta ważna Czas reakcji serwisowej 3 godz. on site Gwarancja 4 lata Ilość wdrożeń systemu ERP z Elektroniczną Wymianą Danych w standardzie EDI* -... Status Złotego lub Platynowego Partnera Comarch TAK/NIE** Certyfikat ISO 9001 TAK/NIE**.. Podpis i pieczęć * poparte referencjami lub case study lub zaświadczeniem Klienta, z podaniem pełnych danych kontaktowych do Klienta należy załączyć stosowne dokumenty. **należy wskazać prawidłową odpowiedź. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, należy dołączyć stosowne dokumenty weryfikacyjne

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe "Madex"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe Madex Tychy, dnia 26.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Implementacja wielozadaniowego systemu B2B w firmie P.P.H.U Madex w celu reorganizacji procesów współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B Nowy Tomyśl, dnia 12.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy Zdrovita Sp. z o.o., a jej partnerami. współfinsowanego

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo