Wrocław, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 120 rbg. 2. Serwer - 1 szt. 3. UPS - 1 szt. 4. Microsoft SQL Server Standard Edition szt. 5. MS Windows Server szt. 6. Instalacja i konfiguracja serwera i bazy danych 40 rbg. 7. Comarch ERP XL CRM - 1 szt. 8. Comarch ERP XL Administracja - 9 szt. 9. Comarch ERP XL Handel - Sprzedaż - 9 szt. 10. Comarch ERP XL Zamówienia - 7 szt. 11. Wdrożenie Comarch ERP XL Administracja 40rbg. 12. Wdrożenie Comarch ERP XL Handel Sprzedaż 190rbg. 13. Wdrożenie Comarch ERP XL Zamówienia 150rbg. 14. Wdrożenie Comarch ERP XL CRM 60 rbg. 15. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta - 1 szt. 16. Comarch ERP XL Mobile Sprzedaż 4 szt. 17. Wdrożenie Comarch ERP XL Pulpitu Kontrahenta 250rbg. 18. Wdrożenie Comarch ERP XL Mobile Sprzedaż 60 rbg. 19. Migracja danych 120rbg. 20. Testy systemu B2B 60 rbg. 21. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi dedykowanego systemu B2B dla pracowników własnych firmy WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA - 50rbg.

2 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferent powinien wskazać parametry oferowanego sprzętu lub załączyć specyfikację. Oferta powinna: zawierać dane oferenta posiadać datę sporządzenia termin ważności oferty V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na adres ul. Orzechowa 46A, Wrocław W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Agnieszka Stawowy, tel Termin nadsyłania ofert Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego oferty. Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100% Załączniki: Specyfikacja Wzór formularza ofertowego

3 Specyfikacja do zapytania ofertowego 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 120 rbg. Będzie obejmować zakup usługi zewnętrznej odpowiedzialnej za opracowanie przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B. Umożliwi to odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B z uwzględnieniem automatyzacji przepływu informacji i danych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę dopasowania systemu do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA i jego partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z wdrożenia systemu B2B. 2. Serwer - 1 szt. Minimalne parametry techniczne: Serwer sprzętowy IBM z certyfikatem ENERGY STAR dedykowany dla XL: x3500 M4, Xeon 6C E W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 2x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower. Zastosowane technologie i rozwiązania: Zasilacze wysokowydajne 550W 80 PLUS Platinium zastosowane technologie Intel Intelligent Power Capability oraz Intel Turbo Boost Technology 2.0 zastosowane moduły pamięci zasilane napięciem 1,35V zastosowanie technologii IBM Calibrated Vectored Cooling IBM Systems Director Active Energy Manager Certyfikaty, Standardy, Regulacje: Energy Star 80 PLUS dla zasilaczy The Green Grid Uptime Institute Spec ASHRAE DMTF 3. UPS - 1 szt. Minimalne parametry techniczne: 1500VA, 230V, LCD TOWER UPS 4. Comarch ERP XL CRM - 1 szt. Moduł pozwoli na zarządzanie kontaktami z Partnerami i przypominanie o wspólnych zadaniach. Moduł odpowiedzialny będzie za budowanie i zacieśnianie relacji z Partnerami biznesowymi, oraz umożliwi integrację na poziomie zadaniowym wspólnie realizowane zadania. Moduł odpowiedzialny

4 będzie za budowanie i zacieśnianie relacji z Partnerami biznesowymi, oraz umożliwi integrację na poziomie zadaniowym wspólnie realizowane zadania. Dzięki zastosowaniu modułu, realizacja wspólnych procesów biznesowych koordynowana będzie przez system B2B przypomnienia, kalendarze, powiadomienia. 5. Comarch ERP XL Administracja - 9 szt. Będzie zawierał wstępną konfigurację systemu B2B; definiowanie typów i serii dokumentów; Definiowanie Interfejsu dla poszczególnych użytkowników, przydzielania praw dostępu użytkowników do baz danych, oraz dostępu do funkcji programu, kopii zapasowych systemu B2B, indeksowania baz danych; Tworzenia nowych okresów obrachunkowych z przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu. 6. Comarch ERP XL Handel - Sprzedaż - 9 szt. Będzie pozwalał na pełną obsługę zakupów i sprzedaży towarów w systemie B2B. Moduł ten, umożliwi przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Będzie posiadać rozbudowane struktury tworzenia promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów partii towaru. Innymi funkcjonalnościami modułu będą zaawansowane definiowane cenniki, mechanizmy promocji i rabatów dla grup i poszczególnych kart Partnerów i asortymentu. 7. Comarch ERP XL Zamówienia - 7 szt. Będzie dopełnieniem modułu sprzedażowego i będzie zarządzać procesami związanymi z obsługą ofert i zamówień. W systemie B2B obieg dokumentów w tym zakresie będzie mógł przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez ofertę aż do zamówienia, które będzie mogło być dalej automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych. Moduł umożliwi częściową bądź całościową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień będzie można rezerwować ilościowo, bądź ilościowo z przeznaczeniem pod konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia będzie miała duże znaczenie przy sporej rotacji asortymentu. Moduł umożliwi tworzenie dokumentów przedpłat / zaliczek skojarzonych z konkretnym zamówieniem. 8. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta - 1 szt. Moduł serwerowy, który będzie pozwalał na zdalną obsługę Partnerów w modelu B2B. Narzędzie to umożliwi wystawienie oraz udostępnienie do podglądu dokumentów Partnerom zarejestrowanym w bazie systemu B2B i będzie ono dostępne z poziomu przeglądarki internetowej po stronie Partnera. Jego podstawowa funkcja będzie sprowadzać się do prezentowania wyników działania systemu, kontroli stopnia realizacji zamówień wraz z ich statusami, monitorowania płatności. Każdy z

5 uprawnionych przez administratora Partnerów, po zalogowaniu będzie miał wgląd w przypisane mu obszary w systemie B2B. Do obszarów tych będą należeć m.in. należą: stopień i termin realizacji zamówień, aktualne stany zasobowe, rozliczenia, naliczone prowizje, aktualne promocje, zapotrzebowanie na surowce. Architektura tego modułu zapewni pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyż będzie służyć do komunikacji Partnerów, którzy korzystają z przeglądarki internetowej z serwerem aplikacji firmy WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA. Moduł będzie pracował z wykorzystaniem protokołu SSL, który zapewni szyfrowanie komunikacji serwera firmy WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA z Partnerami. Pulpit kontrahenta będzie miał w standardzie różne wersje językowe, w przypadku Partnera zagranicznego wybór języka nastąpi w panelu partnera w Pulpicie Kontrahenta. Comarch ERP Pulpit Kontrahenta to aplikacja oparta o architekturę klient-serwer (Webserwices) Technologie wykorzystane w aplikacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta: Platforma ASP.Net 4.0 Kontrolki Telerik RadGrid RadNumericTextBox RadComboBox Javascript C# Połączenie pomiędzy klientem a serwerem opisane będzie przy pomocy określonych protokołów komunikacyjnych: HTTP (Hypertext Transfer Protocol) SSL (Secure Socket Layer) Z poziomu konfiguracji IIS (Internet Information Services) możliwe będzie zarządzanie takimi kwestiami, jak np. protokół wykorzystywany do komunikacji klient-serwer. 9. Comarch ERP XL Mobile Sprzedaż 4 szt. Moduł na urządzenie Comarch Mobilny sprzedawca będzie działać na systemie operacyjnym Android/Windows Mobile i umożliwi pełną integrację i obsługę systemu B2B na wszelkich urządzeniach mobilnych jak tablety. Główne zalety aplikacji działającej na systemie operacyjnym Android/Windows Mobile to ergonomia i wydajność, oraz możliwość realizacji procesów w czasie rzeczywistym, m.in. możliwość obsługi zamówienia w czasie rzeczywistym, z odwzorowaniem postępu realizacji prac w systemie B2B, dzięki czemu Partner będzie miał bieżący podgląd na stan realizacji. Podstawowe funkcjonalności umożliwiają: zdalny pełny dostęp do asortymentu, dostęp do danych kontaktowych Partnera, przesyłanie informacji o zamówieniach, akceptowanie dokumentów lub warunków handlowych za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

6 10. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi dedykowanego systemu B2B dla pracowników własnych firmy WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA - 50rbg. Zostanie przeprowadzone dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu użytkowników systemu B2B - personelu własnego firmy WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA (9 użytkowników). Zakres szkolenia (główne obszary tematyczne) dla użytkowników (50rbg.): System B2B informacje ogólne Zasady korzystania z systemu B2B Funkcjonalności Comarch ERP XL Funkcjonalności modułów systemu B2B Dedykowane szkolenia dziedzinowe dla poszczególnych Działów

7 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy: Adres: Tel/Fax/ NIP Regon: Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA składamy następującą ofertę: Opis 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 120 rbg. Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto 2. Serwer - 1 szt. 3. UPS - 1 szt. 4. Microsoft SQL Server Standard Edition szt. 5. MS Windows Server szt. 6. Instalacja i konfiguracja serwera i bazy danych 40 rbg.

8 7. Comarch ERP XL CRM - 1 szt. 8. Comarch ERP XL Administracja - 9 szt. 9. Comarch ERP XL Handel - Sprzedaż - 9 szt. 10. Comarch ERP XL Zamówienia - 7 szt. 11. Wdrożenie Comarch ERP XL Administracja 40rbg. 12. Wdrożenie Comarch ERP XL Handel Sprzedaż 190rbg. 13. Wdrożenie Comarch ERP XL Zamówienia 150rbg. 14. Wdrożenie Comarch ERP XL CRM 60 rbg. 15. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta - 1 szt. 16. Comarch ERP XL Mobile Sprzedaż 4 szt. 17. Wdrożenie Comarch ERP XL Pulpitu Kontrahenta 250rbg.

9 18. Wdrożenie Comarch ERP XL Mobile Sprzedaż 60 rbg. 19. Migracja danych 120rbg. 20. Testy systemu B2B 60 rbg. 21. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi dedykowanego systemu B2B dla pracowników własnych firmy WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA - 50rbg. Razem: Oświadczam, iż oferowany sprzęt spełnia minimalne parametry wskazane w zapytaniu ofertowym. Oferent oświadcza, iż przedstawione w ofercie rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego. Oferent oświadcza, iż oferowane rozwiązanie obejmuje wszystkie funkcjonalności wskazane w specyfikacji będącej załącznikiem do zapytania ofertowego. Oferta ważna Podpis i pieczęć

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Lublin, dnia 01.09.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: "VICO" D.DANIŁOWSKI K. ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA UL. Droga Męczenników Majdanka 74 20-325 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/EKSPERT/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/01/LEOS/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo