1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B."

Transkrypt

1 Lubicz, dnia I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie systemu B2B w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma HYDROSYSTEM SP. Z O.O. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. 2. Zakup usług eksperckich w zakresie reinżynierii procesów biznesowych - opracowanie prototypu aplikacji 170 rbg. 3. Serwer - 2 szt. Minimalne parametry: IBM System x3650 M4 Initial processor : Intel Xeon Processor E C 2.4GHz 20MB, ENERGY STAR. - Wysoko wydajnościowe zasilacze sieciowe o mocach 550W, 750W I 900W spełniające certyfikację 80 PLUS. Dostępne również w opcji 750W zasilane prądem stałym. - Procesory z rodziny Intel Xeon E Technologia Intel Intelligent Power Capability - Nisko napięciowe pamięci 1,35V DDR3 RDIMM - Dyski w technologii SSD - IBM Systems Director Active Energy Manager - Tivoli Monitoring for Energy Management - Power Configurator 4. Sterownik PLC 1 szt.

2 Minimalne parametry: Sterownik PLC serii CX2020 wraz z kontrolerem serii BK i modułami wejść i wyjść serii KL firmy Beckhoff. Sterownik PLC - Programmable Logical Controllers. 5. Terminal - 1 szt. Minimalne parametry: Terminal Motorola MC9190-G RFID. 6. Czytnik 8 szt. Minimalne parametry: Czytnik Netronix 7. Microsoft SQL Server Standard Edition RUNTIME szt. 8. Windows Server CAL dostępy po 5 Userów (bazodanowy) - 2 szt. 9. Windows Server CAL dostępy po 5 Userów (controlingowy) - 1 szt. 10. Windows Server 2012 R2 64 Bit (bazodanowy) - 1 szt. 11. Windows Server 2012 R2 64 Bit (controllingowy) - 1 szt. 12. Comarch ERP XL Administracja 10 szt. 13. Comarch ERP XL Handel Sprzedaż 5 szt. 14. Comarch ERP XL Zamówienia 3 szt. 15. Comarch ERP XL Projekty 1 szt. 16. Comarch ERP XL Serwis 2 szt. 17. Comarch ERP XL Produkcja 3 szt. 18. Comarch ERP XL Księgowość 1 szt. 19. Comarch ERP XL CRM 1 szt. 20. Comarch ERP XL Business Intelligence 1 szt. 21. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 1 szt. 22. Comarch ERP XL Obieg Dokumentów 1 szt. 23. Comarch ERP XL Modelowanie procesów 1 szt. 24. Comarch ERP XL Interfejs programistyczny 1 szt. 25. Platforma wymiany danych logistycznych WMS 1 szt. 26. Oprogramowanie SCADA 1 szt. 27. Podpis elektroniczny 1 szt. 28. Wdrożenie oprogramowania serwerowego i bazodanowego 180 rbg. 29. Wdrożenie Comarch ERP XL Administracja 60 rbg.

3 30. Wdrożenie Comarch ERP XL Handel Sprzedaż 180 rbg. 31. Wdrożenie Comarch ERP XL Zamówienia 90 rbg. 32. Wdrożenie Comarch ERP XL Projekty 60 rbg. 33. Wdrożenie Comarch ERP XL Serwis 90 rbg. 34. Wdrożenie Comarch ERP XL Produkcja 70 rbg. 35. Wdrożenie Comarch ERP XL Księgowość 70 rbg. 36. Wdrożenie Comarch ERP XL CRM 60 rbg. 37. Wdrożenie Comarch ERP XL Business Intelligence 110 rbg. 38. Wdrożenie Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 250 rbg. 39. Wdrożenie Comarch ERP XL Obieg Dokumentów 210 rbg. 40. Wdrożenie Comarch ERP XL Modelowanie procesów 110 rbg. 41. Uruchomienie systemu B2B i asysta uczestnicząca 80 rbg. 42. Integracja Comarch ERP XL oraz Platformy Wymiany Danych Logistycznych WMS 470 rbg. 43. Optymalizacja systemu B2B 220 rbg. 44. Konfiguracja i zaprogramowanie sterowników PLC i czytników RFID 80 rbg. 45. Instalacja, konfiguracja i integracja oprogramowania SCADA z systemem B2B 130 rbg. 46. Migracja danych do systemu B2B 250 rbg. 47. Przeprowadzenie testów systemu 320 rbg. 48. Zakup szkoleń specjalistycznych dla użytkowników systemu B2B 180rbg. Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Integralną częścią zapytania ofertowego jest specyfikacja na podstawie, której należy dokonać wyceny. Oferent powinien wskazać parametry techniczne oferowanych środków trwałych lub załączyć specyfikacje do oferty. Oferta powinna:

4 zawierać dane oferenta posiadać datę sporządzenia termin ważności oferty V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na adres: Hydrosystem Sp. z o.o. ul. Lipnowska 88, Lubicz. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Klaudiusz Piekarek Termin nadsyłania ofert: Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego. Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100% Załączniki: Specyfikacja Wzór formularza ofertowego Specyfikacja do zapytania ofertowego

5 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg- przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Etap ten będzie obejmował zakup usługi zewnętrznej odpowiedzialnej za opracowanie przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B. Umożliwi to odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B z uwzględnieniem automatyzacji przepływu informacji i danych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę dopasowania systemu do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i jej partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z wdrożenia systemu B2B. 2. Zakup usług eksperckich w zakresie reinżynierii procesów biznesowych - opracowanie prototypu aplikacji 170 rbg. Na podstawie wspólnych ustaleń, eksperci z dziedziny rozwiązań informatycznych, oraz zarządzania opracują szczegółowy schemat reinżynierii procesów biznesowych, w tym prototyp systemu B2B. Celem tego będzie minimalizację ryzyka komunikacyjnego, oraz wydzielenie określonych funkcjonalności systemu B2B. Wstępnie zostanie sparametryzowany system, opracowane zostaną krytyczne modyfikacje, tak, aby możliwe było opracowanie ograniczonego prototypu aplikacji, bazując na rzeczywistości klienta. Reinżynieria będzie wykorzystywać zmianę procesów z uwzględnieniem systemu B2B z wykorzystaniem technologii WMS i RFID. 3. Comarch ERP XL Administracja 10 szt. Będzie zawierać: wstępną konfigurację sytemu B2B; definiowanie typów i serii dokumentów; Definiowanie Interfejsu dla poszczególnych użytkowników, przydzielania praw dostępu użytkowników do baz danych, oraz dostępu do funkcji programu, kopii zapasowych systemu B2B, indeksowania baz danych; Tworzenia nowych okresów obrachunkowych z przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu. Moduł wymagany dla poprawnego działania systemu B2B. 4. Comarch ERP XL Handel Sprzedaż 5 szt. Będzie pozwalać na pełną obsługę sprzedażową Partnerów w systemie B2B. Moduł ten, umożliwi przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów (Zamówienia, Księgowość), pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Będzie posiadał rozbudowane struktury tworzenia promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów partii towaru. Zaawansowane definiowane cenniki w połączeniu z mechanizmami zarządzania promocjami, progami rabatów dla grup i poszczególnych kart zarówno Partnerów jak i usług staną się potężnym narzędziem do sprostania oczekiwaniom Partnerów biznesowych. 5. Comarch ERP XL Zamówienia 3 szt.

6 Moduł będzie dopełnieniem modułu handlowego i zarządza procesami związanymi z obsługą ofert i zamówień. W systemie B2B obieg dokumentów w tym zakresie będzie mógł przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez ofertę aż do zamówienia, które może być dalej automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych. Moduł umożliwi częściową bądź całościową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień można rezerwować ilościowo, bądź ilościowo z przeznaczeniem pod konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia będzie miała duże znaczenie przy sporej rotacji części i komponentów. Rezerwacje dotyczą zasobów handlowych. 6. Comarch ERP XL Projekty 1 szt. Moduł umożliwi zarządzanie dokumentami w ramach danego zlecenia, umożliwi generowanie kosztorysu, a także import kosztorysów z zewnętrznych aplikacji, dzięki temu Partnerzy będą mieli większą kontrolę nad realizacją poszczególnych etapów procesu - akceptacją kosztorysów do danego zlecenia. Partner będzie miał pełen wgląd w aktualne i archiwalne zlecenia oraz akceptowane kosztorysy usług. Funkcjonalność modułu Projekty polegać będzie na generowaniu i obsłudze łańcucha dokumentów w ramach danego procesu. Dzięki takiemu mechanizmowi, przejrzystej strukturze, użytkownicy systemu B2B będą mogli jeszcze bardziej skutecznie kontrolować realizację poszczególnych etapów procesu (Hydrosystem Sp. z o.o. i Partnerzy Biznesowi). W ramach jednego projektu możliwe będzie generowanie kilku ścieżek według przedstawionego modelu. Istnieje również możliwość generowania wielu wersji kosztorysów, ofert itd. 7. Comarch ERP XL Serwis 2 szt. wykorzystywany do obsługi procesu reklamacyjnego z Partnerami. Istotnym elementem modułu będzie automatyczne pilnowanie terminów reklamacji i procedur reklamacyjnych odwzorowanych w systemie b2b. Kolejną funkcjonalnością dla partnerów odbiorców, będzie możliwość sprawdzenia statusu reklamacji w trybie on-line. Moduł serwis w połączeniu z Pulpitem Kontrahenta umożliwi elektroniczną wymianę zgłoszeń reklamacyjnych tzw. e-reklamacje. 8. Comarch ERP XL Produkcja 3 szt. Moduł pozwoli określić terminy realizacji zamówień od Partnerów. Dzięki modułowi Produkcja, Partner zyska funkcjonalność podglądu w kolejkowanie zamówień. Zamówienia na usługi Hydrosystem Sp. z o.o. tworzone w systemie B2B przez Partnera, będą uwzględniały pełną, zaktualizowaną on-line ofertę usługowo-towarową Hydrosystem Sp. z o.o. Moduł umożliwi partnerom dokonanie natychmiastowej weryfikacji możliwości technologicznych realizacji zlecenia, wizualizacji statusów poszczególnych zamówień, zlecenia w przygotowaniu, w toku, zakończone. Moduł umożliwi automatyczne przypisanie zamówienia do konkretnego partnera. Planowanie i realizacja produkcji (proces technologii napraw) wykonywane będą na podstawie technologii. Technologie stanowić będą zestaw informacji, wyczerpująco określających czynności wchodzące w skład procesu naprawczego (technologia procesu naprawczego).dla każdego zlecenia Partnera

7 system pozwoli dobrać odpowiednie części potrzebne do jej wykonania, a także półprodukty, które będą uzyskiwane w osobnych procesach technologicznych. Możliwe będzie tworzenie wielu wersji technologii, a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania efektu finalnego o specjalistycznych cechach. Dzięki współpracy modułu z Pulpitem Kontrahenta możliwe będzie przesyłanie Partnerom informacji o statusach zamówień w produkcji. 9. Comarch ERP XL CRM 1 szt. Moduł pozwoli na zarządzanie kontaktami z Partnerami i przypominanie o wspólnych zadaniach. Moduł odpowiedzialny będzie za budowanie i zacieśnianie relacji z Partnerami biznesowymi, oraz umożliwi integrację na poziomie zadaniowym wspólnie realizowane zadania. Moduł pozwoli na zarządzanie kontaktami z Partnerami, przypominanie o wspólnych zadaniach, oraz wspólne z partnerami definiowanie realizowanych Zamówień. Moduł odpowiedzialny będzie za budowanie i zacieśnianie relacji z Partnerami biznesowymi, oraz umożliwi integrację na poziomie zadaniowym wspólnie realizowane zadania. Dzięki zastosowaniu modułu, realizacja wspólnych procesów biznesowych koordynowana będzie przez system B2B przypomnienia, kalendarze, powiadomienia. 10. Comarch ERP XL Księgowość 1 szt. Moduł umożliwi zarządzanie dokumentami handlowymi (faktury i korekty) oraz pilnowanie należności i stanu rozrachunków z partnerami. Moduł umożliwi śledzenie historii transakcji i rozliczeń z partnerem jak również wgląd w obroty, stany kont na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu. Lista płatności w systemie będzie podzielona na wpłaty, których powinni dokonać na rzecz firmy kontrahenci (należności), dokonanie przelewu przez Partnera zmienia jego status w systemie B2B. Moduł pozwoli na obsługę skonta, czyli rabatu przydzielanego w przypadku dokonania płatności w określonym terminie. Skonto będzie mogło być ekwiwalentem za terminowe uregulowanie należności przez kontrahentów. Moduł pozwoli na zdefiniowanie kilku skont dla jednej płatności dla danego Partnera. 11. Comarch ERP XL Business Intelligence 1 szt. Business Intelligence to moduł umożliwiający raportowanie ze wszystkich obszarów funkcjonowania systemu B2B. Moduł będzie wyposażony w Księgę Raportów - będzie to rozwiązanie, którego rolą będzie umożliwienie prostego tworzenia zestawień analitycznych, nie tylko w formie tabel przestawnych czy wykresów, ale także map oraz karty wyników. Bardziej zaawansowane funkcjonalności modułu pozwolą na tworzenie dowolnych dedykowanych raportów SQL. Business Intelligence umożliwi planowanie i budżetowanie obszarów analitycznych współpracy z Partnerami, będzie posiadał zaimplementowane wygodne szablony budżetów do natychmiastowego zastosowania oraz zawiera mechanizmy ułatwiające wprowadzanie danych, mając na względzie łatwe identyfikowanie uprawnień dla osób wprowadzających budżet(zarówno ze strony Partnera, jak i Hydrosystem Sp. z o.o.). Dostęp do aplikacji oraz raportów będzie mógł odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej. Prezentacja raportów będzie realizowana za pomocą technologii OLAP

8 oraz raportów tabelarycznych lub wykresów. Moduł ten będzie współdzielił zasoby serwera zakupionego w ramach projektu. 12. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 1 szt. Współpraca ze stałymi partnerami biznesowymi będzie mogła przebiegać sprawniej dzięki wykorzystaniu rozwiązania typu B2B (Business to Business) Pulpit Kontrahenta. Będzie to moduł, dzięki któremu partnerzy będą mieli dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych dokumentów, które były wystawione dla danego partnera. Będzie on pozwalać na prezentowanie oferty firmy wraz z ich opisem, zdjęciami i cenami dedykowanymi dla danego partnera (po uwzględnieniu jego poziomu rabatowego, terminów płatności itp.). Funkcjonalność modułu będzie zapewniała definiowanie oraz przechowywanie w systemie B2B obiektów biznesowych odpowiadających aktualnie oferowanym usługom które są obecnie w sprzedaży, sprawdzaniem dostępności podzespołów i części do naprawy, uzgadnianiem terminów realizacji i czasochłonności zlecenia. Ponadto moduł ten będzie umożliwiał dostęp do aktualnych cenników usług, stanów magazynowych, przesyłanie komunikatów oraz publikowanie informacji handlowych dla partnerów. Moduł wyposażony będzie w profil partnera pozwalający na zmianę/bieżącą aktualizację danych firmowych oraz kontaktowych. Partner będzie miał również możliwość dokonywania zamówień w samym module. Podstawową funkcjonalnością w ramach modułu będzie udostępnienie interfejsu dostępowego (webowego) do systemu w wersji on-line co stworzy możliwość dokonywania zamówień, bezpośrednio w samym module na rzeczywistych stanach magazynowych w odniesieniu do komponentów i części, na rzeczywistych stanach magazynowych, w danym czasie, oraz podglądu dokumentów zamówień (historycznie) lub też ponownego dokonania zamówienia na bazie zamówienia historycznego (ponowne wykonanie zamówienia historycznego). Pulpit kontrahenta będzie miał w standardzie różne wersje językowe (12 wersji językowych) - w przypadku Partnera zagranicznego wybór języka następuje w panelu Partnera. Comarch ERP Pulpit Kontrahenta to aplikacja oparta o architekturę klient-serwer (Webserwices) Technologie wykorzystane w aplikacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta: o Platforma ASP.Net 4.0 zbiór nowoczesnych technologii opartych na frameworku. Strony ASP.NET są uruchamiane przy użyciu serwera, który będzie umożliwiał wygenerowanie treści rozpoznawanych oraz interpretowanych przez przeglądarki internetowe. ASP.NET będzie wspierany przez separujący warstwę logiki od warstwy prezentacji, wątkowo-kierowany model programistyczny, co poprawi wydajność działania systemu B2B. o Kontrolki Telerik innowacyjne komponenty interfejsu użytkownika, oferujące bogate możliwości prezentacji danych dla platform ASP.NET RadGrid RadNumericTextBox RadComboBox o Javascript skryptowy język programowania

9 o C# obiektowy język programowania o wszechstronnych możliwościach zastosowania; obecnie należący do grupy najczęściej wykorzystywanych języków programowania wykorzystywanych w aplikacjach biznesowych w rozwiązaniach B2B Połączenie pomiędzy klientem a serwerem opisane będzie przy pomocy określonych protokołów komunikacyjnych: HTTP (Hypertext Transfer Protocol) standardowo wykorzystywany protokół wymiany danych, SSL (Secure Socket Layer) protokół służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych, pozwalając na nawiązanie bezpiecznego połączenia z użyciem certyfikatów. Z poziomu konfiguracji IIS (Internet Information Services) możliwe będzie zarządzanie takimi kwestiami, jak np. protokół wykorzystywany do komunikacji klient-serwer. 13. Comarch ERP XL Obieg Dokumentów 1 szt. CORE-ROOT-ENGINE będzie kluczowym modułem serwerowym systemu B2B. Będzie on wykorzystywany przez wszystkie komponenty B2B w tych miejscach gdzie potrzebujemy funkcjonalności obsługi decyzyjności i obsługi zdarzeń merytorycznych natywnych dla obsługiwanego w danej chwili procesu. Za pomocą narzędzi i funkcjonalności jakie będzie udostępniał ten komponent będzie można wykreować routing dowolnych obiektów B2B sterowany zdarzeniami (decyzjami) podejmowanymi przez użytkownika B2B, który uczestniczy w danym routingu (ścieżce decyzyjnej) procesu. 14. Comarch ERP XL Modelowanie Procesów - 1 szt. Moduł serwerowy niezbędny w celu tworzenia schematów postępowania w systemie Comarch ERP XL, składających się z zadań przydzielonych do operatorów systemu. Zadania mogą dotyczyć wykonania operacji związanych z dokumentami wystawianymi w systemie B2B. Schemat taki, zwany definicją procesu, wyznacza sposób postępowania. Moduł niezbędny do wdrożenia ścieżki obiegu dokumentów, który będzie automatyzował kompleksowy obieg dokumentów w systemie B2B między Hydrosystem Sp. z o.o. a Partnerami. 15. Comarch ERP XL Interfejs Programistyczny 1 szt. Moduł serwerowy umożliwiający rozbudowę systemu o nowe dedykowane rozwiązania funkcjonalne. Interfejs programistyczny aplikacji będzie definiował określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki poszczególne moduły będą się między sobą komunikować. Zadaniem modułu będzie dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych między modułami systemu B2B. 16. Platforma wymiany danych logistycznych WMS 1 szt.

10 Platforma będzie ściśle zintegrowana poprzez API z modułami funkcjonalnymi Comarch ERP XL (rozszerza funkcjonalność modułów o zdalną obsługę logistyczną), i umożliwi zdalną, precyzyjną i szybką obsługę zamówień Partnerów na magazynie części i komponentów. Dzięki platformie operator systemu na magazynie będzie pracować realizując zadania w sposób narzucony zautomatyzowany przez System B2B, generując odpowiednie dokumenty wprost w aplikacji. Platforma wymiany danych logistycznych umożliwi dobranie prawidłowej części do naprawy sposobu kompletacji zamówienia, automatycznie narzuci który komponent musi wyjść z magazynu i w jakiej kolejności nastąpi kompletowanie całego zamówienia lub grupy zamówień tak aby proces wydania był najszybszy i najbardziej efektywny (automatyczne kolejkowanie zamówień, kolejność wychodzenia części do danego zamówienia). Będzie to szczególnie istotne z uwagi na rozbudowaną strukturę asortymentową części, co zdecydowanie uprości i przyśpieszy procesy usługowe i reklamacyjne z Partnerami. Platforma, dzięki zastosowaniu urządzeń przenośnych umożliwi automatyczną integrację elektronicznego obiegu informacji z fizycznym obiegiem części, komponentów z zastosowaniem kodowania EAN. Wybrane Korzyści biznesowe wynikające z zastosowania platformy wraz z terminalami: Szybka obsługa procesów B2B - wydania, przyjęcia, przesunięcia części i komponentów - Zastosowanie terminali w integracji z platformą skróci czas trwania procesów logistycznych do Partnerów o 30-40%. Za pomocą terminala pracownik będzie mógł automatycznie utworzyć dokument wydania części skanując kolejne pozycje asortymentu dla danego zamówienia Partnera lub pobrać z systemu przygotowane elektroniczne dokumenty magazynowe, na podstawie których ma nastąpić wydanie części oraz natychmiast zweryfikować ich poprawność. System dokładnie narzuci które części i komponenty i dla którego zlecenia od Partnera muszą wyjść z magazynu i w jakiej kolejności nastąpi kompletowanie całego zamówienia lub grupy zamówień tak by proces kompletacji był jak najszybszy i najbardziej efektywny (automatyczne kolejkowanie zamówień, gradacja zamówień, kolejność wychodzenia części do danego zamówienia). Ponadto, Partner będzie miał jeszcze większy wpływ na swoje zamówienie mogąc określić rodzaj i ilość komponentów/części, a system automatycznie narzuci sposób skompletowania tak złożonego zamówienia, by spełnić wszystkie oczekiwania Partnerów biznesowych. Eliminacja pomyłek. Dane nie będą wprowadzane ręcznie. Za pomocą systemu B2B i urządzeń mobilnych nastąpi automatyczna weryfikacja wydań i dokumentów dla Partnera. Pracownik będzie pracował na dokumentach dostępnych w systemie B2B, a weryfikacja będzie dokonywana z użyciem terminali. Jeżeli wszystkie dane w realizowanej dyspozycji się zgadzają system zaakceptuje zamówienie, w przypadku różnic system sam wygeneruje protokół różnic. Ograniczenie kosztów. Zastosowanie platformy umożliwi elektroniczny obieg dokumentów, bez konieczności drukowania Partnerom dokumentów w wersji papierowej. To z kolei pociągnie za sobą m.in. oszczędność papieru, materiałów eksploatacyjnych, drukarek itp.

11 Wirtualny magazyn zastosowanie platformy umożliwi Partnerom podgląd w dostępność poszczególnych części i komponentów na magazynie Wnioskodawcy z poziomu wyszukiwarki internetowej. Platforma wymiany danych logistycznych WMS to platforma serwerowa ściśle zintegrowana z modułami Comarch ERP XL skonstruowana specjalnie dla Hydrosystem Sp. z o.o. w następujących technologiach: o.net Framework 4.0 zbiór nowoczesnych technologii opartych na frameworku zaprojektowanym przez firmę Microsoft. o C# obiektowy język programowania o wszechstronnych możliwościach zastosowania; obecnie należący do grupy najczęściej wykorzystywanych języków programowania wykorzystywanych w aplikacjach biznesowych. o C++ - język programowania. Będzie się charakteryzował się wysoką wydajnością kodu wynikowego, bezpośrednim dostępem do zasobów sprzętowych i funkcji systemowych, niezależnością od konkretnej platformy sprzętowej lub systemowej oraz niewielkim środowiskiem uruchomieniowym. o platforma serwerowa to część która będzie napisana w ASP.NET 17. Oprogramowanie SCADA 1 szt. Będzie to oprogramowanie do zarządzania przepływem danych w strukturze RFID Jego główne funkcje będą obejmować zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych. 18. Podpis elektroniczny 1 szt. W celu eliminacji papierowego obiegu dokumentów zostanie wdrożony moduł Podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny będzie używany do autoryzacji dokumentów handlowych wysyłanych do Partner(m.in.: faktury, korekty) w celu wyeliminowania formy papierowej dokumentów. 19. Zakup szkoleń specjalistycznych dla użytkowników systemu B2B 180rbg. Dla zapewnienia efektywnego wykorzystywania możliwości funkcjonalnych systemu B2B, założono w projekcie cykl specjalistycznych szkoleń z obsługi dedykowanego oprogramowania dla użytkowników systemu B2B i jego administratorów (Pracowników Hydrosystem Sp. z o.o. odpowiedzialnych za realizację procesów B2B). Celem szkoleń będzie urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy poprzez wykorzystanie możliwości jakie będzie oferowało rozwiązanie B2B. Jest oczywistym, że dla wykorzystania w pełni potencjału jakie stwarza rozwiązanie klasy B2B niezbędna jest odpowiednia świadomość użytkowników. W ramach projektu będzie przeprowadzone dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu użytkowników systemu B2B - personelu własnego Hydrosystem Sp. z o.o. Ze względu na specyfikę pracy użytkowników oraz administratorów, oraz różne zakresy ich odpowiedzialności wymagane jest przeprowadzenie dedykowanych szkoleń dla administratorów oraz użytkowników systemu B2B (10 użytkowników).

12 - Zakres szkolenia (główne obszary tematyczne) dla użytkowników (140rbg.): - System B2B informacje ogólne - Zasady korzystania z systemu B2B - Funkcjonalności Comarch ERP XL - Funkcjonalności modułów systemu B2B - Dedykowane szkolenia dziedzinowe dla poszczególnych Działów FORMULARZ OFERTOWY

13 Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy: Adres: Tel/Fax/ NIP Regon: Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy Hydrosystem Sp. z o.o. składamy następującą ofertę: Opis Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg- przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Zakup usług eksperckich w zakresie reinżynierii procesów biznesowych - opracowanie prototypu aplikacji 170 rbg. Serwer 2 szt. Parametry:... Sterownik PLC 1 szt. Parametry:... Terminal - 1 szt. Parametry:... Czytnik 8 szt. Parametry:... Microsoft SQL Server Standard Edition RUNTIME szt. Windows Server CAL dostępy po 5 Userów (bazodanowy) - 2 szt. Windows Server CAL dostępy po 5 Userów (controlingowy) - 1 szt. Windows Server 2012 R2 64 Bit (bazodanowy) - 1 szt. Windows Server 2012 R2 64 Bit (controllingowy) - 1 szt. Comarch ERP XL Administracja 10 szt. Comarch ERP XL Handel Sprzedaż 5 szt. Comarch ERP XL Zamówienia 3 szt. Comarch ERP XL Projekty 1 szt. Comarch ERP XL Serwis 2 szt. Comarch ERP XL Produkcja 3 szt. Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto

14 Comarch ERP XL Księgowość 1 szt. Comarch ERP XL CRM 1 szt. Comarch ERP XL Business Intelligence 1 szt. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 1 szt. Comarch ERP XL Obieg Dokumentów 1 szt. Comarch ERP XL Modelowanie procesów 1 szt. Comarch ERP XL Interfejs programistyczny 1 szt. Platforma wymiany danych logistycznych WMS 1 szt. Oprogramowanie SCADA 1 szt. Podpis elektroniczny 1 szt. Wdrożenie oprogramowania serwerowego i bazodanowego 180 rbg. Wdrożenie Comarch ERP XL Administracja 60 rbg. Wdrożenie Comarch ERP XL Handel Sprzedaż 180 rbg. Wdrożenie Comarch ERP XL Zamówienia 90 rbg. Wdrożenie Comarch ERP XL Projekty 60 rbg. Wdrożenie Comarch ERP XL Serwis 90 rbg. Wdrożenie Comarch ERP XL Produkcja 70 rbg. Wdrożenie Comarch ERP XL Księgowość 70 rbg. Wdrożenie Comarch ERP XL CRM 60 rbg. Wdrożenie Comarch ERP XL Business Intelligence 110 rbg. Wdrożenie Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 250 rbg. Wdrożenie Comarch ERP XL Obieg Dokumentów 210 rbg. Wdrożenie Comarch ERP XL Modelowanie procesów 110 rbg. Uruchomienie systemu B2B i asysta uczestnicząca 80 rbg. Integracja Comarch ERP XL oraz Platformy Wymiany Danych Logistycznych WMS 470 rbg. Optymalizacja systemu B2B 220 rbg. Konfiguracja i zaprogramowanie sterowników PLC i czytników RFID 80 rbg. Instalacja, konfiguracja i integracja oprogramowania SCADA z systemem B2B 130 rbg. Migracja danych do systemu B2B 250 rbg. Przeprowadzenie testów systemu 320 rbg. Zakup szkoleń specjalistycznych dla użytkowników systemu B2B 180rbg. Razem: Oferta ważna

15 Oferent oświadcza, iż przedstawione w ofercie parametry sprzętu spełniają minimalne wymagania umieszczone w zapytaniu ofertowym. Podpis i pieczęć

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557 m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl Załącznik do zapytania ofertowego: nr 03/POIG/2012 Specyfikacja wymagań Założenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo