Mielec, r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego Mielec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec"

Transkrypt

1 Mielec, r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach realizowanego projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w firmie REMOG w celu automatyzacji procesów biznesowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.). Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów przewidzianych w ustawie Pzp ze względu na fakt, iż Zamawiający nie jest Zamawiającym w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 3 cytowanej ustawy oraz nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 tejże ustawy. REMOG POLSKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków trwałych, usług eksperckich/wdrożeniowych oraz budowę systemu B2B wspierającego współpracę firmy z partnerami biznesowymi w formie elektronicznej oraz szkoleń specjalistycznych z obsługi wdrożonego rozwiązania. Poniżej znajduje się harmonogram projektu, z dokładnym wskazaniem opisu działań oraz z podaniem nakładu pracy - godzin (oszacowanie wstępne) w ramach realizowanych działań:

2 1. Usługa doradcza analiza przedwdrożeniowa max. 295 godz. (1 szt.) Usługa będzie polegać na przeprowadzeniu analizy procesów w spółce REMOG Polska, przygotowaniu założeń do implementacji nowego systemu informatycznego, przygotowanie projektu funkcjonalnego, opisu architektury planowanego systemu. Dodatkowo w ramach usługi przeprowadzona zostanie dokładna analiza funkcjonowania poszczególnych partnerów biznesowych pod względem ich struktury organizacyjnej, zasobów technicznych oraz potrzeb i specyfiki funkcjonowania. Strona 2 W wyniku przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej powstaną mapy procesów biznesowych zachodzących w firmie REMOG Polska, założenia do implementacji nowego systemu informatycznego, opis wymaganych funkcjonalności i stworzony zostanie projekt funkcjonalny, opisana zostanie również architektura planowanego systemu. Prace zostaną przeprowadzone w siedzibie REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec)/bądź w siedzibie dostawcy usługi. 2. Zakup komputera serwerowego z oprogramowaniem systemowym 1 szt. Minimalne parametry serwera, na przykładzie wskazanego niżej modelu: Serwer dwuprocesorowy, każdy procesor minimum 6 rdzeni, 2 zasilacze redundantne, możliwość instalacji 16 dysków twardych, obsługa dysków SAS, sterownik macierzy RAID z podtrzymaniem bateryjnym, 22 GB pamięci RAM ECC DDR3, zainstalowane 6 dysków twardych, 146 GB SAS, napęd RDX 1TB zewnętrzny USB, zasilacz awaryjny min 1500VA Rack. Oprogramowanie MS Windows Server 2008 Std Ed. R2 (DVD media, 5-CAL) x 64 PL (lub wersja wyższa jeżeli będzie dostępna) oraz niezbędnym wyposażeniem tj. szafa rackowa, switche, zasilanie, przełączniki. Sprzęt zostanie dostarczony do siedziby REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec) i zainstalowany oraz skonfigurowany bezpłatnie na miejscu wraz ze wstępnym uruchomieniem. 3. Zakup serwera terminalowego 1 szt. Minimalne parametry serwera, na przykładzie wskazanego niżej modelu: Serwer jednoprocesorowy, każdy procesor posiada min. 4 rdzenie, 1 zasilacz redundantny, możliwość instalacji 8 dysków twardych, obsługa dysków SAS, sterownik macierzy RAID z możliwością podtrzymania bateryjnego, 20 GB pamięci RAM ECC DDR3, zainstalowane 2 dyski twarde, 300 GB SAS 10K. Oprogramowanie MS Windows Server 2008 Std Ed. R2 (DVD media, 10-CAL) x 64 PL.

3 Microsoft Windows terminal Server User Polish, 1 pl. Sprzęt zostanie dostarczony do siedziby REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec) i zainstalowany oraz skonfigurowany bezpłatnie na miejscu wraz ze wstępnym uruchomieniem. Strona 3 4. Zakup przenośnego komputera dla administratora systemu z oprogramowaniem systemowym 1 szt. Minimalne parametry komputera: Pamięć RAM 4GB, dysk twardy 500GB, karta graficzna X2000, DVD-RW, Monitor LCD 21,5, full HD, Oprogramowanie: Windows 7 64 bitowy. Sprzęt zostanie dostarczony do siedziby REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec) i zainstalowany oraz skonfigurowany bezpłatnie na miejscu wraz ze wstępnym uruchomieniem. 5. Zakup bazy danych Microsoft SQL Server (MS SQL) 2008 [lub wersja wyższa] 1 kpl. Parametry wydatku: - oprogramowanie Microsoft SQL Server (MS SQL) 2008 [lub wersja wyższa] dla 10 użytkowników Oprogramowanie zostanie dostarczone do siedziby REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec) i bezpłatnie zainstalowane na zakupionym sprzęcie. 6. Zakup oprogramowania COMARCH CDN XL 1 kpl. Specyfikacja licencji: - Księgowość 3 sztuki - Środki Trwałe 1 sztuka - Administrator 4 sztuki Oprogramowanie zostanie dostarczone do siedziby REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec) i bezpłatnie zainstalowane na zakupionym sprzęcie.

4 7. Wdrożenie CDN Księgowość, Środki Trwałe, Administrator max. 120 godz. Prace zostaną przeprowadzone w siedzibie REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec). 8. Migracja danych z wcześniej używanych systemów informatycznych max. 70 godz. Strona 4 Usługa ma na celu zachowanie dotychczasowych danych REMOG Polska w nowym systemie. Umożliwi to zachowanie ciągłości prowadzonej ewidencji zamówień, tak by dane za okresy historyczne były dostępne i widoczne w nowym systemie. Dzięki temu zachowana zostanie historia zamówień i procesu zarządzania jakością (w tym historia reklamacji) we współpracy z partnerami. Prace zostaną przeprowadzone w siedzibie dostawcy. 9. Zakup licencji systemu COMARCH CDN XL wspomagających proces Zarządzania Zamówieniami od kontrahentów zagranicznych 1 kpl. Specyfikacja licencji: -zamówienia 4 szt. -sprzedaż 4 szt. -magazyn wysokiego składowania 1 szt. -import 1 szt. -administrator (dostępowy) 10 szt. Oprogramowanie zostanie dostarczone do siedziby REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec) i bezpłatnie zainstalowane na zakupionym sprzęcie. 10. Instalacja i wdrożenie licencji COMARCH CDN XL wspomagających proces Zamówień max. 420 godz. Prace zostaną przeprowadzone w siedzibie REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec). 11. Budowa architektury platformy B2B (programistyczne prace) max. 570 godz. W celu umożliwienia wymiany informacji pomiędzy systemami REMOG POLSKA Sp. z o.o. a partnerów biznesowych, konieczne jest stworzenie platformy pośredniczącej. W Spółce REMOG POLSKA będzie udostępnione API służące do interakcji z partnerami biznesowymi. Dzięki takiemu

5 rozwiązaniu będą oni mogli uzyskać dostęp w czasie rzeczywistym do informacji udostępnionych przez REMOG a związanych z realizowanymi procesami. Budowa interfejsów będzie na tyle elastyczna by jednocześnie udostępnić jak najwięcej opcji oraz zapewnić intuicyjność w nawigacji. Ponadto będzie możliwość dodania niestandardowych opcji dostosowanych do wymagań użytkowników tak, aby wszelkie działania na platformie związane z realizowanymi procesami biznesowymi przebiegały w optymalny sposób. Aplikacja stanowić będzie rozszerzenie modułów systemu COMARCH CDN XL wspomagających proces zarządzania zamówieniami o funkcjonalności pozwalające na elektroniczną wymianę danych tj. dokonana zostanie integracja modułów z mechanizmem elektronicznej wymiany danych (sprzężenie z translatorem i interfejsami API i WebServices). Strona 5 Dodatkowo aplikacja zapewniać będzie rozbudowane funkcjonalności w zakresie kojarzenia z zamówieniami dokumentacji związanej z zapewnieniem jakości. Dzięki stworzonej aplikacji usprawniony zostanie proces Zarządzania Zamówieniami i Zarządzania Jakością miedzy REMOG POLSKA Sp. z o.o. a WILO SE i REMOG Munnerstadt. Aplikacja będzie usprawniała między innymi anulowanie zamówień i dokonywanie w nich ewentualnych korekt. Przełoży się to na korzyści w postaci zmniejszenia liczby zamówień błędnie zrealizowanych, optymalizację procesu zaopatrzenia w materiały niezbędne do realizacji zamówień, przyspieszenie realizacji zleceń produkcyjnych i w konsekwencji realizacji zamówienia dla partnerów. W procesie zarządzania jakością będzie podlegać wymiana takich dokumentów jak: dokumentacja techniczna (lista podzespołów, schematy, layout, karty techniczne), Raport Odbioru Pierwszej Sztuki, protokół z pomiarów, karty sterowania jakością, dokumentacja dla procesu, rysunki techniczne, protokół reklamacyjny. Automatyzacja procesu wymiany tych dokumentów pozwoli na monitorowanie w czasie rzeczywistym wskaźników efektywności procesów m.in. tj. wskaźnik OTD (dostaw na czas), wskaźnik PPM (Parts Per Milion wskazuje liczbę wad na milion), wskaźnik ilości reklamacji, wskaźnik On-Time In-Full (% nieterminowych lub niekompletnych dostaw do klientów). W konsekwencji przyczyni się to do bardziej optymalnego wykorzystania zasobów firmy i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Prace zostaną przeprowadzone w siedzibie dostawcy. 12. Zakup Aplikacji EDI zapewniającej translację (standaryzację) języka przesyłanych i odbieranych dokumentów 1 kpl.

6 Specyfikacja licencji: 1 szt. Aplikacja EDI Oprogramowanie zostanie dostarczone do siedziby REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec) i bezpłatnie zainstalowane na zakupionym sprzęcie. Strona Instalacja i konfiguracja Aplikacji EDI max. 70 godz. Zasadniczym elementem prac będzie konfiguracja słowników kodów, które będą wykorzystywane w ramach projektowanego systemu. Prawidłowa instalacja i konfiguracja aplikacji ma pozwolić na to aby dokumenty importowane z systemu COMARCH CDN XL były poprawnie tłumaczone na elektroniczne dokumenty a następnie szyfrowane. Prace zostaną przeprowadzone w siedzibie REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec). 14. Budowa interfejsów dla 2 odbiorców zagranicznych max. 550 godz. W ramach zadania powstaną niezbędne interfejsy dla systemów partnerów biznesowych, które będą umożliwiały bezpośrednią komunikację z systemem informatycznym REMOG POLSKA Sp. z o.o. Interfejsy automatyzować będą wywołania funkcji import/eksport w ramach systemu B2B, co zapewni docelowo automatyzację elektronicznej wymiany danych. Interfejsy umożliwią automatyczną komunikację i wymianę danych, które swoim obszarem obejmują procesy Zarządzania Zamówieniami i Zarządzania jakością zachodzące pomiędzy Spółką i partnerami biznesowymi. Zostaną również zaimplementowane algorytmy nowych funkcji będących odpowiedzią na zdefiniowane potrzeby REMOG POLSKA Sp. z o.o. i partnerów, tworząc tym samym docelową warstwę oprogramowania umożliwiającą automatyzację procesów biznesowych za pomocą elektronicznej wymiany danych. Prace zostaną przeprowadzone w siedzibie REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec)/bądź w siedzibie dostawcy usługi. 15. Testy platformy max. 125 godz. W celu weryfikacji automatyzacji udostępnienia danych, szybkości ich przesyłu pomiędzy REMOG POLSKA Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi należy przeprowadzić testy, które polegać będą na uruchomieniu systemu w rzeczywistym środowisku pracy przedsiębiorstw. Zostaną przetestowane interfejsy, dlatego na tym etapie konieczna jest współpraca partnerów z testerami po stronie Spółki. Niezwykle istotne jest, by nie powodowało to problemów i awarii wewnętrznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Celem testów jest weryfikacja czy, uruchomiony system B2B działa

7 poprawnie i czy zawiera wszystkie elementy zdefiniowane podczas analizy problemu. Taka weryfikacja pozwala wychwycić błędy logiczne oraz luki w pracy systemu. Prace zostaną przeprowadzone w siedzibie REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec). Strona Szkolenia specjalistyczne z obsługi platformy B2B max. 10 dni Szkolenie będzie obejmowało przejście krok po kroku przez wszystkie etapy procesu Zarządzania Zamówieniami i Zarządzania Jakością w nowej formule B2B z elektroniczną wymianą danych. Dodatkowo pracownicy REMOG POLSKA Sp. z o.o. zostaną zapoznani z funkcjonalnościami wdrożonego systemy B2B. Szkolenia zostanie przeprowadzone w siedzibie REMOG POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 16; Mielec). Zakończenie realizacji projektu nastąpi nie później niż z dniem roku. III. TERMIN SKŁADANIA OFERT Termin składania ofert upływa w dniu: 27 maja 2013 r. IV. TERMIN WYBORU DOSTAWCY Termin wyboru dostawcy nastąpi nie później niż 10 czerwca 2013 r../do tej daty przewidziane jest przeprowadzenie procedury otwarcia złożonych ofert handlowych, porównania, wyliczenia punktów zgodnie z kryterium wyboru, ewentualne negocjacje z Oferentami, wybór najkorzystniejszej oferty podpisanie protokołu wybory dostawcy/. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście. Jeden oferent w ramach niniejszego zapytania może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta składana w ramach procedury musi być kompletna, tzn. musi dotyczyć wszystkich działań wymienionych w ramach zapytania ofertowego. Nie można składać oferty na wybrane działania/elementy z całości

8 zapytania. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna: - zawierać pełną nazwę i adres oferenta Strona 8 - posiadać datę sporządzenia i termin ważności oferty nie krótszy niż do 30 czerwca 2013 r. - opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym - zawierać zaproponowaną cenę Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest pani Aneta Cieśla tel Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena (100%) Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującego wzoru: Cn P = x 100 Cb Gdzie: P ocena punktowa oferty Cn cena najniższej oferty netto Cb cena badanej oferty netto Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. V. ZAŁĄCZNIKI Wzór formularza ofertowego Firma zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

9 Wzór formularza ofertowego dostępny jest na stronie internetowej REMOG POLSKA Sp. z o.o. (http://www.remog.pl/16.html?&l=1). Podpis wystawiającego zapytanie ofertowe Strona 9

10 miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy: Strona 10 Adres:.. Tel/ . NIP.. Regon Osoba kontaktowa:.. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe REMOG POLSKA Sp. z o.o. poniżej przedstawiamy ofertę handlową: Opis cena netto Usługa doradcza analiza przedwdrożeniowa max. 295 godz. (1 szt.) Zakup komputera serwerowego z oprogramowaniem systemowym 1 szt. Specyfikacja sprzętu: Zakup serwera terminalowego 1 szt. Specyfikacja sprzętu:

11 Zakup przenośnego komputera dla administratora systemu z oprogramowaniem systemowym 1 szt. Specyfikacja sprzętu: Strona 11 Zakup bazy danych Microsoft SQL Server (MS SQL) 2008 [lub wersja wyższa] 1 kpl. Parametry oprogramowania: Zakup oprogramowania COMARCH CDN XL 1 kpl. Specyfikacja licencji: - Księgowość 3 sztuki - Środki Trwałe 1 sztuka - Administrator 4 sztuki Wdrożenie CDN Księgowość, Środki Trwałe, Administrator max. 120 godz. Migracja danych z wcześniej używanych systemów informatycznych max. 70 godz. Zakup licencji systemu COMARCH CDN XL wspomagających proces Zarządzania Zamówieniami od kontrahentów zagranicznych 1 kpl. Specyfikacja licencji: -zamówienia 4 szt. -sprzedaż 4 szt. -magazyn wysokiego składowania 1 szt. -import 1 szt. -administrator (dostępowy) 10 szt.

12 Instalacja i wdrożenie licencji CDN XL wspomagających proces Zamówień max. 420 godz. Budowa architektury platformy B2B (programistyczne prace) max. 570 godz. Strona 12 Zakup Aplikacji EDI zapewniającej translację (standaryzację) języka przesyłanych i odbieranych dokumentów 1 kpl. Instalacja i konfiguracja Aplikacji EDI max. 70 godz. Budowa interfejsów dla 2 odbiorców zagranicznych max. 550 godz. Testy platformy max. 125 godz. Szkolenia specjalistyczne z obsługi platformy B2B max. 10 dni Razem Oferta ważna do... Podpis i pieczęć

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Bydgoszcz, dnia 05-12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Toruńska 170B/39 85-817 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo