DOTACJE NA INNOWACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE"

Transkrypt

1 Rzeszów, Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul. Ustrzycka 9A Rzeszów I. Przedmiot zmówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu B2B mającego na celu automatyzację procesów biznesowych pomiędzy producentem konfekcji Studio Mody Francoise, a 16 partnerami. System ten ma za zadanie automatyzację następujących procesów biznesowych: - przesyłanie zapytań ofertowych, - obsługa zamówień, - wymiana informacji o rozliczeniach, - obsługa reklamacji, - raportowanie zestawień oraz analiz dotyczących współpracy biznesowej, - zarządzanie sprzedażą komisową w składach konsygnacyjnych zdeponowanych u partnerów - zamówienia dedykowanych produktów ( kompletacja na indywidualne zamówienie) Realizacja zlecenia jest podzielona na 3 etapy: I Etap ( ) Zamawiający uruchomi i udostępni dostawcy (poprzez łącze internetowe wysokiej przepustowości) infrastrukturę serwerową. Zamawiane działania to: - Zakup dedykowanego silnika systemu B2B(wartość niematerialna i prawna) Budowa jądra silnika w której w skład będzie wchodziło - zaprojektowanie bazy danych, budowa tabel, relacji procedur, budowa struktury klasy systemu, budowa podstawowych zapytań SQL procedury, funkcje oraz budowa głównego interfejsu użytkownika. - Wdrożenie silnika systemu B2B na serwer instalacja plus konfiguracja (nabycie usług Szacuje się że instalacja oraz konfiguracja silnika systemu zajmie około 160 godzin, Na prace te składać się będą m.in. migracja plików, konfiguracja ustawień, przygotowanie do implementacji kolejnych modułów.

2 II Etap ( ) Zamawiane działania to: - Zakup modułu sprzedażowego (wartość niematerialna i prawna) Moduł ten będzie odpowiedzialny za pobieranie danych dotyczących aktualnego stanu magazynowego Wnioskodawcy jak również dane dotyczące szczegółowych informacji o produkcie. W związku z tym interfejs użytkownika w tym module będzie się wyróżniał bardziej złożoną strukturą jak również będzie bardziej rozbudowany niż interfejsy w pozostałych modułach. - Zakup modułu zapytań ofertowych ( wartość niematerialna i prawna) Aplikacja skoncentrowana na budowie podstawowych klas, funkcji, zapytań SQL itd. związanych z procesem ofertowania. W skład interfejsu będą wchodzić m.in.. narzędzia do negocjacji cenowych uwzgledniające rabaty z możliwością dalszych obniżek cenowych. - Zakup modułu zamówień (wartość niematerialna i prawna) Moduł odpowiedzialny za składanie zamówień bez udziału handlowca po stronie Wnioskodawcy jak również będzie umożliwiał podgląd zamówienia. - Zakup modułu rozrachunków ( wartość niematerialna i prawna) Odpowiedzialna za podgląd salda, należności oraz pobierania elektronicznych FV, wygenerowanych przez system. Za pomocą interfejsu Partner będzie miał również podgląd do historii rozliczeń jak również do terminów płatności. - Zakup modułu zarządzania składem konsygnacyjnym ( wartości niematerialne i prawne) Aplikacja dzięki której interfejs użytkownika będzie umożliwiał Wnioskodawcy jak i Partnerom wglądu do stanu składu konsygnacyjnego, dzięki temu będzie możliwość prognozowania zapotrzebowania zanim zostanie wygenerowane zamówienie jak również będzie istniała możliwość wprowadzenia stałego asortymentu dla danego Partnera. Aplikacja umożliwi łatwe wprowadzanie do systemu informacji o odsprzedaniu danego towaru jak również będzie automatycznie generowała kolejne zamówienia. - Zakup modułu obsługi reklamacji ( wartości niematerialne i prawne) Interfejs użytkownika w module pozwala na składanie reklamacji jak również podgląd stanu jego realizacji. Ponadto interfejs będzie posiadał opcję wprowadzania danych kontaktowych osoby reklamującej dzięki czemu umożliwi to generowanie stanu postępu reklamacji w postaci e-meila do klienta ostatecznego.

3 - Instalacja zakupionego oprogramowania B2B na serwerach (Nabycie usług Instalacja zakupionego oprogramowania B2B na serwerach godzin. Na działanie to, przewidywane w drugim etapie realizacji projektu, składać się będą prace wdrożeniowe związane z instalacją i konfiguracją poszczególnych modułów systemu B2B: - sprzedażowego (20h) - zapytań ofertowych (20h) - zamówień (20h) - rozrachunków (20h) - modułu zarządzania składem konsygnacyjnym (20h) - obsługi reklamacji (20h). III Etap ( ) Zamawiane działania to: - Zakup Business Connectora do komunikacji zewnętrznej dla systemu B2B (wartość niematerialna i prawna) Business Connector zostanie stworzony w oparciu o komunikację z bazą danych systemu B2B oraz z systemem Comarch. Dlatego też niezbędne jest stworzenie procedur import/eksportu danych, składające się na aplikację do komunikowania. Dane będą też, w poszczególnych aspektach przetwarzanie do formatu XML ustandaryzowanego zgodnie z procedurami bazy normatywnej EDIFACT. - Zakup modułu analizy posprzedażowych (wartość niematerialna i prawna) Moduł umożliwiający prezentację wizualną związaną ze sprzedażą produktów firmy Francoise. Dzięki tej opcji Partnerzy będą mieli stały wgląd nie tylko w dane analityczne ale również w podgląd historii współpracy w postaci wykresów. Będą również mieli możliwość wyznaczać linię trendu w oparciu o dane historyczne z uwzględnieniem asortymentu oraz wszystkich przedziałów cenowych co umożliwi im lepiej zaplanować wszystkie zamówienia u Wnioskodawcy. - Zakup modułu kompletacji pod indywidualne zamówienie (wartość niematerialna i prawna) Moduł będzie pozwalał na kompletację wszystkich danych potrzebnych do indywidualnego zamówienie które będą oparte o tzw. dostępność opcji (kolor, materiały z jakich ma być

4 wykonany produkt. Interfejs będzie pozwalał na wizualizację na podstawie predefiniowanych, podstawowych szablonów. Dzięki ten opcji będzie możliwość złożenia kompletnego zamówienia które system będzie przesyłał do działu handlowego i działu produkcji. Partner będzie otrzymywał informację zwrotną o kompletności zamówienia lub o braku dostępności. - Instalacja zakupionego oprogramowania B2B na serwerach (Nabycie usług Instalacja zakupionego oprogramowania B2B na serwerach godzin. Na działanie to, składać się będą prace wdrożeniowe związane z instalacją i konfigurację poszczególnych modułów systemu B2B oraz z instalacją business connectora systemu b2b: instalacja Business Connectora do komunikacji zewnętrznej dla systemu B2B (60h). Instalacja Business Connectora obejmuje również konfigurację komunikacji z serwerem Comarch oraz z COMARCH EDI Connectorem. instalacja modułu analiz posprzedażowych (20h) instalacja modułu kompletacji pod indywidualne zamówienia (20h). - Szkolenie dla pracowników firmy z obsługi programowania B2B (5 osób, 5 dni) (szkolenia specjalistyczne) Zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi systemu B2B, kierowane do pracowników, którzy będą obsługiwali ten system. W skład szkoleń będzie wchodzić, m.in.: - zarządzanie kontami, - zarządzanie uprawnieniami, - obsługa poszczególnych modułów, - konfiguracja produktów, - migracja danych, W ramach szkolenia zostaną też przygotowane materiały dydaktyczne, na potrzeby ewentualnych późniejszych wątpliwości związanych z obsługą systemu. II. Rodzaj zamówienia: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

5 Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania Szkolenia specjalistyczne III. Termin realizacji: Od do IV. Warunki udziału: Oferty wykonania dzieła mogą składać firmy, które łącznie spełnią następujące warunki: 1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert, w sposób podany w ogłoszeniu 2. Posiadają niezbędne doświadczenie w tworzeniu oprogramowania 3. Przedstawią konkretne oczekiwania odnośnie wynagrodzenia V. Procedura: 1. Termin składania ofert: do r. 2. Kryteria oceny: Oczekiwane wynagrodzenie 100% VI. Informacje administracyjne: Oferty należy składać: 1. Osobiście bądź listownie na adres: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul. Ustrzycka 9A Rzeszów 2. Mailem na adres: VII. Załączniki: 1. Wzór oferty

6 Załącznik nr 1 - wzór oferty Rzeszów, miejscowość, data... / pieczęć firmowa oferenta / OFERTA I. Oferta dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami II. Specyfikacja: Rozbudowany system B2B mający na celu automatyzację procesów biznesowych pomiędzy producentem konfekcji Studio Mody Francoise, a 16 partnerami. System ten ma za zadanie automatyzację następujących procesów biznesowych: - przesyłanie zapytań ofertowych, - obsługa zamówień, - wymiana informacji o rozliczeniach, - obsługa reklamacji, - raportowanie zestawień oraz analiz dotyczących współpracy biznesowej, - zarządzanie sprzedażą komisową w składach konsygnacyjnych zdeponowanych u partnerów - zamówienia dedykowanych produktów ( kompletacja na indywidualne zamówienie) Realizacja zlecenia jest podzielona na 3 etapy: I Etap ( ) Zamawiający uruchomi i udostępni dostawcy (poprzez łącze internetowe wysokiej przepustowości) infrastrukturę serwerową. Zamawiane działania to: - Zakup dedykowanego silnika systemu B2B(wartość niematerialna i prawna)

7 Budowa jądra silnika w której w skład będzie wchodziło - zaprojektowanie bazy danych, budowa tabel, relacji procedur, budowa struktury klasy systemu, budowa podstawowych zapytań SQL procedury, funkcje oraz budowa głównego interfejsu użytkownika. - Wdrożenie silnika systemu B2B na serwer instalacja plus konfiguracja (nabycie usług Szacuje się że instalacja oraz konfiguracja silnika systemu zajmie około 160 godzin, Na prace te składać się będą m.in. migracja plików, konfiguracja ustawień, przygotowanie do implementacji kolejnych modułów. II Etap ( ) Zamawiane działania to: - Zakup modułu sprzedażowego (wartość niematerialna i prawna) Moduł ten będzie odpowiedzialny za pobieranie danych dotyczących aktualnego stanu magazynowego Wnioskodawcy jak również dane dotyczące szczegółowych informacji o produkcie. W związku z tym interfejs użytkownika w tym module będzie się wyróżniał bardziej złożoną strukturą jak również będzie bardziej rozbudowany niż interfejsy w pozostałych modułach. - Zakup modułu zapytań ofertowych ( wartość niematerialna i prawna) Aplikacja skoncentrowana na budowie podstawowych klas, funkcji, zapytań SQL itd. związanych z procesem ofertowania. W skład interfejsu będą wchodzić m.in.. narzędzia do negocjacji cenowych uwzgledniające rabaty z możliwością dalszych obniżek cenowych. - Zakup modułu zamówień (wartość niematerialna i prawna) Moduł odpowiedzialny za składanie zamówień bez udziału handlowca po stronie Wnioskodawcy jak również będzie umożliwiał podgląd zamówienia. - Zakup modułu rozrachunków ( wartość niematerialna i prawna) Odpowiedzialna za podgląd salda, należności oraz pobierania elektronicznych FV, wygenerowanych przez system. Za pomocą interfejsu Partner będzie miał również podgląd do historii rozliczeń jak również do terminów płatności. - Zakup modułu zarządzania składem konsygnacyjnym ( wartości niematerialne i prawne) Aplikacja dzięki której interfejs użytkownika będzie umożliwiał Wnioskodawcy jak i Partnerom wglądu do stanu składu konsygnacyjnego, dzięki temu będzie możliwość prognozowania zapotrzebowania zanim zostanie wygenerowane zamówienie jak również będzie istniała możliwość wprowadzenia stałego asortymentu dla danego Partnera. Aplikacja umożliwi łatwe

8 wprowadzanie do systemu informacji o odsprzedaniu danego towaru jak również będzie automatycznie generowała kolejne zamówienia. - Zakup modułu obsługi reklamacji ( wartości niematerialne i prawne) Interfejs użytkownika w module pozwala na składanie reklamacji jak również podgląd stanu jego realizacji. Ponadto interfejs będzie posiadał opcję wprowadzania danych kontaktowych osoby reklamującej dzięki czemu umożliwi to generowanie stanu postępu reklamacji w postaci e-meila do klienta ostatecznego. - Instalacja zakupionego oprogramowania B2B na serwerach (Nabycie usług Instalacja zakupionego oprogramowania B2B na serwerach godzin. Na działanie to, przewidywane w drugim etapie realizacji projektu, składać się będą prace wdrożeniowe związane z instalacją i konfiguracją poszczególnych modułów systemu B2B: - sprzedażowego (20h) - zapytań ofertowych (20h) - zamówień (20h) - rozrachunków (20h) - modułu zarządzania składem konsygnacyjnym (20h) - obsługi reklamacji (20h). III Etap ( ) -Zakup Business Connectora do komunikacji zewnętrznej dla systemu B2B (wartość niematerialna i prawna) Business Connector zostanie stworzony w oparciu o komunikację z bazą danych systemu B2B oraz z systemem Comarch. Dlatego też niezbędne jest stworzenie procedur import/eksportu danych, składające się na aplikację do komunikowania. Dane będą też, w poszczególnych aspektach przetwarzanie do formatu XML ustandaryzowanego zgodnie z procedurami bazy normatywnej EDIFACT. - Zakup modułu analizy posprzedażowych (wartość niematerialna i prawna) Moduł umożliwiający prezentację wizualną związaną ze sprzedażą produktów firmy Francoise. Dzięki tej opcji Partnerzy będą mieli stały wgląd nie tylko w dane analityczne ale również w podgląd historii współpracy w postaci wykresów. Będzie również mieli możliwość wyznaczać

9 linię trendu w oparciu o dane historyczne z uwzględnieniem asortymentu oraz wszystkich przedziałów cenowych co umożliwi im lepiej zaplanować wszystkie zamówienia u Wnioskodawcy. - Zakup modułu kompletacji pod indywidualne zamówienie (wartość niematerialna i prawna) Moduł będzie pozwalał na kompletację wszystkich danych potrzebnych do indywidualnego zamówienie które będą oparte o tzw. dostępność opcji (kolor, materiały z jakich ma być wykonany produkt. Interfejs będzie pozwalał na wizualizację na podstawie predefiniowanych, podstawowych szablonów. Dzięki ten opcji będzie możliwość złożenia kompletnego zamówienia które system będzie przesyłał do działu handlowego i działu produkcji. Partner będzie otrzymywał informację zwrotną o kompletności zamówienia lub o braku dostępności. - Instalacja zakupionego oprogramowania B2B na serwerach (Nabycie usług Instalacja zakupionego oprogramowania B2B na serwerach godzin. Na działanie to, składać się będą prace wdrożeniowe związane z instalacją i konfigurację poszczególnych modułów systemu B2B oraz z instalacją business connectora systemu b2b: instalacja Business Connectora do komunikacji zewnętrznej dla systemu B2B (60h). Instalacja Business Connectora obejmuje również konfigurację komunikacji z serwerem Comarch oraz z COMARCH EDI Connectorem. instalacja modułu analiz posprzedażowych (20h) instalacja modułu kompletacji pod indywidualne zamówienia (20h). - Szkolenie dla pracowników firmy z obsługi programowania B2B (5 osób, 5 dni) (szkolenia specjalistyczne) Zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi systemu B2B, kierowane do pracowników, którzy będą obsługiwali ten system. W skład szkoleń będzie wchodzić, m.in.: - zarządzanie kontami, - zarządzanie uprawnieniami, - obsługa poszczególnych modułów, - konfiguracja produktów, - migracja danych,

10 W ramach szkolenia zostaną też przygotowane materiały dydaktyczne, na potrzeby ewentualnych późniejszych wątpliwości związanych z obsługą systemu. III. Dane oferenta: Nazwa oferenta, adres, NIP, REGON: IV. Oświadczenia Oświadczam, że: Posiadam doświadczenie w realizacji projektów B2B TAK NIE Posiadam możliwości techniczne i organizacyjne do terminowego wykonania zlecenia Deklaruję możliwość prowadzenia prac i spotkań organizacyjnych również w siedzibie Zamawiającego TAK TAK NIE NIE V. Wycena oferty: Wartość zamówienia netto:.. PLN Słownie: VI. Termin realizacji: Od dnia do dnia VI. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia.

11 Oświadczam, że do wykonania oferowanego przez nas zamówienia firma posiada odpowiednie zasoby oraz kwalifikacje. W przypadku przyznania firmie zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. VII. Termin ważności oferty Oferta ważna do dnia r.... Pieczęć i podpis oferenta

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.05.2014 r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów etap

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu na potrzeby realizacji projektu B2B Innowacyjny system automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt" Zamawiający: K&K Selekt

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław Wrocław, dnia 11 07 2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo