Chynów, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sułkowice Chynów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chynów, dnia 22.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sułkowice 4 05-650 Chynów"

Transkrypt

1 Chynów, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sułkowice Chynów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma MALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 45 rbg. - przygotowanie założeń do wdrożenia Platformy Wymiany danych logistycznych - ExpertWMS 2. Kolektor Danych- 5 szt. 3. Akumulator- 5 szt. 4. Ładowarka- 2 szt. 5. Stacja dokująca USB z zasilaczem- 2 szt. 6. Drukarka Kodów Kreskowych- 2 szt ExpertWMS Moduł Wydania- 3 szt. 8. ExpertWMS Moduł Klient- 5 szt. 9. ExpertWMS Moduł Klient ExpertPanel- 2 szt. 10. ExpertWMS Moduł Analizy licencja serwerowa- 1 szt. 11. ExpertWMS Moduł Kontrola Jakości licencja 12. ExpertWMS Moduł Paczki i Wysyłki licencja 13. ExpertWMS Moduł Kontrola Wyrywkowa- licencja 14. ExpertWMS Moduł Serwis Wydruków- licencja 15. logistycznych - ExpertWMS Moduł Wydania- 130rbg.

2 16. logistycznych ExpertWMS Moduł Klient- 70rbg. 17. logistycznych ExpertWMS Moduł Klient ExpertPanel- 85rbg. 18. logistycznych ExpertWMS Moduł Analizy licencja serwerowa-75rbg. 19. logistycznych ExpertWMS Moduł Kontrola Jakości licencja serwerowa- 55rbg. 20. logistycznych ExpertWMS Moduł Paczki i Wysyłki licencja serwerowa- 60rbg. 21. Instalacja i konfiguracja ExpertWMS Moduł Kontrola Wyrywkowa- licencja serwerowa- 20rbg. 22. Instalacja i konfiguracja ExpertWMS Moduł Serwis Wydruków- licencja serwerowa-20rbg. 23. Migracja Danych- 65rbg. 24. Asysta wdrożeniowa i optymalizacja systemu- 45rbg. 25. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi Platformy Wymiany danych logistycznych - ExpertWMS - 100rbg. Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Integralną częścią zapytania ofertowego jest specyfikacja na podstawie, której należy dokonać wyceny. Oferent powinien wskazać parametry techniczne oferowanych środków trwałych lub załączyć specyfikacje do formularza ofertowego. Oferta powinna: zawierać dane oferenta posiadać datę sporządzenia termin ważności oferty V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na adres Sułkowice 4, Chynów.

3 W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Joanna Brzezińska, Termin nadsyłania ofert do r. do godziny Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego. Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100% Załączniki: Specyfikacja Wzór formularza ofertowego Specyfikacja do zapytania ofertowego 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 45 rbg. - przygotowanie założeń do wdrożenia Platformy Wymiany danych logistycznych - ExpertWMS

4 Etap ten będzie obejmował zakup usługi zewnętrznej odpowiedzialnej za opracowanie przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B. Umożliwi to odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B z uwzględnieniem automatyzacji przepływu informacji i danych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę dopasowania systemu do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez MALCHEM SP. Z O.O. i jej partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z wdrożenia systemu B2B. 2. Kolektor Danych- 5 szt. Minimalne parametry: skaner 1D, gun, ekran dotykowy 9.4cm (3.7''), Bluetooth, Wi-Fi (802.11a/b/g), 480x640 pixels, procesor o częstotliwości 806 MHz, pamięć RAM: 256 MB, Flash: 1 GB, Win CE 6.0, IP64, Temperatura robocza od -20 C do 50 C, bezpieczny upadek z 1,8m na podłoże betonowe 3. Akumulator- 5 szt. Minimalne parametry: 2200mAh/3,7V 4. Ładowarka- 2 szt. Minimalne parametry: Ładowarka 4 -pozycyjna z zasilaczem 5. Stacja dokująca USB z zasilaczem- 2 szt. Stacja dokująca USB z zasilaczem. 6. Drukarka Kodów Kreskowych- 2 szt. Minimalne parametry: Drukarka termotransferowa, rozdzielczość 8 dots/mm (203 dpi), szerokość druku(max.): 104 mm, szybkość druku (max.): 127 mm/s, USB, print server, język programowania: EPL, ZPL, Temp. pracy: 4,4 C do 41 C, Wilgotność pracy: 5% do 95% bez kondensacji 7. - ExpertWMS Moduł Wydania- 3 szt. Moduł zapewni automatyzację obsługi wydań towarów z magazynu do Partnerów biznesowych. System bazować będzie mógł na dowolnym dokumencie handlowym, zamówieniach Partnerów, oraz zleceniach kompletacji. Proces wydania będzie mógł przebiegać nie tylko w oparciu o wiele dokumentów na raz, ale także w oparciu o wiele różnych typów dokumentów handlowych na raz, co będzie szczególnie przydatne przy kompletowaniu palet pod konkretnego Partnera. Zbieranie towaru opierać się będzie na zaawansowanych kolejkach wydań przygotowanych w oparciu o konkretne wymagania Partnera. Po zidentyfikowaniu lokalizacji startowej system będzie prowadził magazyniera najkrótszą ścieżką, uwzględniając przy tym lokalizacje zbiórkowe i tzw. zapas, a w razie potrzeby także wagę towaru, tak, aby układane na paletach towary zostały optymalnie ułożone. 8. ExpertWMS Moduł Klient- 5 szt.

5 Moduł Klient to licencja dostępowa do systemu ExpertWMS. Jedna licencja umożliwi zalogowanie do systemu za pomocą terminala zgodnie z przyznanymi uprawnieniami. 9. ExpertWMS Moduł Klient ExpertPanel- 2 szt. Moduł ExpertPanel to jedna z licencji dostępowych do systemu ExpertWMS. Jedna licencja umożliwi zalogowanie do aplikacji ExpertPanel na potrzeby konfiguracji systemu, zarządzania zadaniami lub obsługą wydań magazynowych do Partnerów (zgodnie z przyznanymi uprawnieniami). 10. ExpertWMS Moduł Analizy licencja Moduł udostępni firmie MALCHEM SP. Z O.O. i partnerom szczegółowe informacje o rotacji towarów. System udostępni także podgląd historii towaru, wgląd do lokalizacji preferowanych, ale także historię i stan pojedynczego adresu magazynowego. Konfigurowalne raporty dotyczące pracowników pozwolą ustalić średnie czasy realizacji dokumentów, śledzić obciążenie, co z kolei pozwoli firmie MALCHEM SP. Z O.O. i Partnerom bardziej efektywnie planować i optymalizować swoje procesy. 11. ExpertWMS Moduł Kontrola Jakości licencja Moduł dający możliwość przeprowadzenia kontroli jakości partii towarów wysyłanych do Partnerów. W zależności od rodzaju kontroli (masowa wymagana lub losowa) moduł umożliwi obsługę zaawansowanych algorytmów definiowania i poboru próbek podlegających kontroli, w oparciu o założone parametry, opis próbek oraz archiwizację. 12. ExpertWMS Moduł Paczki i Wysyłki licencja Moduł Paczki i wysyłki umożliwi automatyzację przepływu danych dotyczących wysyłek do Partnerów eliminując potrzebę ręcznego wystawiania listów przewozowych. 13. ExpertWMS Moduł Kontrola Wyrywkowalicencja Moduł będzie służył do kontroli realizacji dokumentów, oraz kontroli skompletowanych jednostek logistycznych. Umożliwi powtórne zeskanowanie towarów przygotowanych do wysyłki do Partnerów. Celem kontroli będzie wychwycenie potencjalnych braków i skorygowanie skompletowanych nadwyżek. Po przeskanowaniu towarów operator otrzyma wstępną, graficzną prezentacje wyników (przyporządkowanie kolorów do nadwyżek i braków), natomiast właściwe wyniki dostępne będą z poziomu aplikacji ExpertPanel. Samą kontrolę można będzie przeprowadzać wiele razy natomiast jej efekty (bilans dokumentu, elementy skorygowane, braki, nadwyżki) będzie można eksportować do arkusza kalkulacyjnego.

6 14. ExpertWMS Moduł Serwis Wydruków- licencja Moduł implementujący możliwość wydruku wprost z poziomu kolektora dokumentów, etykiet towarowych i logistycznych pod konkretną wysyłkę dla danego Partnera. Wydruki inicjowane będą automatycznie na podstawie założonych warunków. Przykładowo zrealizowanie w całości na magazynie dokumentu handlowego będzie mogło zainicjować wydruk dokumentu wydania magazynowego, a zakończenie kompletacji jednostki logistycznej wydruk etykiety na zamówienie dla Partnera. 15. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi Platformy Wymiany danych logistycznych- ExpertWMS - 100rbg. Dla zapewnienia efektywnego wykorzystywania możliwości funkcjonalnych systemu platformy B2B, założono w projekcie, dla pracowników firmy MALCHEM SP. Z O.O. w ramach platformy B2B, cykl specjalistycznych szkoleń z obsługi dedykowanego oprogramowania. Celem szkoleń będzie urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy poprzez wykorzystanie możliwości jakie będzie oferować rozwiązanie B2B. Jest oczywistym, że dla wykorzystania w pełni potencjału jakie stwarzać będzie rozwiązanie klasy B2B niezbędna jest odpowiednia świadomość użytkowników. W ramach projektu będzie przeprowadzone dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu - personelu własnego- 10 osób. FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data

7 Nazwa Wykonawcy: Adres: Tel/Fax/ NIP Regon: Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy MALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ składamy następującą ofertę: Opis Zakup analizy przedwdrożeniowej 45 rbg. - przygotowanie założeń do wdrożenia Platformy Wymiany danych logistycznych - ExpertWMS Kolektor Danych- 5 szt. Akumulator- 5 szt. Ładowarka- 2 szt. Stacja dokująca USB z zasilaczem- 2 szt. Drukarka Kodów Kreskowych- 2 szt. - ExpertWMS Moduł Wydania- 3 szt. ExpertWMS Moduł Klient- 5 szt. ExpertWMS Moduł Klient ExpertPanel- 2 szt. ExpertWMS Moduł Analizy licencja serwerowa- 1 szt. ExpertWMS Moduł Kontrola Jakości licencja Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto

8 ExpertWMS Moduł Paczki i Wysyłki licencja ExpertWMS Moduł Kontrola Wyrywkowa- licencja ExpertWMS Moduł Serwis Wydruków- licencja logistycznych - ExpertWMS Moduł Wydania- 130rbg. logistycznych ExpertWMS Moduł Klient- 70rbg. logistycznych ExpertWMS Moduł Klient ExpertPanel- 85rbg. logistycznych ExpertWMS Moduł Analizy licencja serwerowa-75rbg. logistycznych ExpertWMS Moduł Kontrola Jakości licencja serwerowa- 55rbg. logistycznych ExpertWMS Moduł Paczki i Wysyłki licencja serwerowa- 60rbg. Instalacja i konfiguracja Platforma Wymiany danych logistycznych ExpertWMS Moduł Kontrola Wyrywkowa- licencja serwerowa- 20rbg. Instalacja i konfiguracja Platforma Wymiany danych logistycznych ExpertWMS Moduł Serwis Wydrukówlicencja serwerowa-20rbg. Migracja Danych- 65rbg. Asysta wdrożeniowa i optymalizacja systemu- 45rbg. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi Platformy Wymiany danych logistycznych - ExpertWMS - 100rbg. Razem:

9 Oferta ważna Oferent oświadcza, iż przedstawione w ofercie parametry sprzętu spełniają minimalne wymagania umieszczone w zapytaniu ofertowym. Podpis i pieczęć

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg Wrocław, dnia 3.12.2012 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Plac Strzelecki 20/2 50-224 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO

ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO Legionowo, dnia 27.11.2013 Zapytanie ofertowe OFERENT I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10.06.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa

Warszawa, dnia 10.06.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa Warszawa, dnia 10.06.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław Wrocław, dnia 11 07 2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

Biuro Finansowo-Podatkowe EUROFINANSE s.c. Agnieszka Łachowska Cieślak, Agnieszka Różańska ul. Dworcowa 7D 86-200 Chełmno

Biuro Finansowo-Podatkowe EUROFINANSE s.c. Agnieszka Łachowska Cieślak, Agnieszka Różańska ul. Dworcowa 7D 86-200 Chełmno Chełmno, dnia 05.12.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Biuro Finansowo-Podatkowe EUROFINANSE s.c. Agnieszka Łachowska Cieślak, Agnieszka Różańska ul. Dworcowa 7D 86-200 Chełmno II. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

Czudec, 20-11-2013. Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE:

Czudec, 20-11-2013. Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: Czudec, 20-11-2013 Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ceramiczna 3, 38-120 Czudec II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Strażów, dnia 12-12-2012 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PHU PULS Bielecki Wiesław Strażów 22 36-073 STRAŻÓW II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Olkusz, dnia. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE

Olkusz, dnia. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE Olkusz, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Lublin, dnia 01.09.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: "VICO" D.DANIŁOWSKI K. ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA UL. Droga Męczenników Majdanka 74 20-325 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Gdynia, dnia 20.11.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wschowa, 02.06.2014r. Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01 ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W związku z realizacją projektu pn.: Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Bydgoszcz, dnia 05-12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Toruńska 170B/39 85-817 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo