W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów"

Transkrypt

1 Bydgoszcz, dnia r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Toruńska 170B/ Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: 1. Laptop - 3 szt. 2. Serwer terminalowy - 1 szt. 3. Instalacja i konfiguracja funkcjonalna oprogramowania serwerowego i bazodanowego 60 rbg 4. Serwer bazodanowy - 1 szt. 5. Microsoft OEM Windows Server Standard 2008 R2 SP1 64 Bit/x64 1-4CPU 5User Polish 1pk - 1 szt. 6. Microsoft OEM Windows Server 2008 CAL Device Polish, 1pk - 1 szt. 7. Microsoft OEM Windows Server Std 2008 x64 POL 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM - 1 szt. 8. Windows Server CAL 2008 Polish 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL - 5 szt. 9. SQL Svr Std Ed RUNTIME 2008 R2 All Lng Embedded MVL - licencja na serwer - 1 szt. 10. SQL CAL Runtime 2012 All Lng Embedded MVL Std - per Device - 1szt. 11. Emulator ios na Windows 7-2 szt. 12. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi systemu B2B dla pracowników K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 48 rbg 13. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta - 1 szt. 14. Comarch ERP XL Interfejs Programistyczny - 1 szt.

2 15. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 290 rbg. 16. Comarch ERP XL CRM - 1 szt. 17. Comarch ERP XL Mobilny Sprzedawca - 2 szt. 18. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Mobilny Sprzedawca 80 rbg. 19. Comarch ERP XL Zamówienia - 2 szt. 20. Comarch ERP XL Handel - Sprzedaż - 2 szt. 21. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Administracja 70rbg. 22. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL CRM 60 rbg. 23. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Handel - Sprzedaż 160 rbg. 24. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Zamówienia 130 rbg. 25. Comarch ERP XL Administracja - 6 szt. 26. Asysta uczestnicząca - 80 rbg. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa. Integralną częścią zapytania ofertowego jest specyfikacja na podstawie, której należy dokonać wyceny. Oferent powinien wskazać parametry techniczne oferowanych środków trwałych na formularzu ofertowym lub załączyć specyfikacje do formularza ofertowego. Oferta powinna: - zawierać dane oferenta - posiadać datę sporządzenia - termin ważności oferty

3 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na adres: ul. Toruńska 170B/39, Bydgoszcz. Osoba do kontaktu: Krystian Waleśkiewicz Termin nadsyłania ofert do dnia r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiającym zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyny V. KRYTERIUM OCENY OFERT: Kryterium oceny ofert stanowi: Cena: Cena najniższa(znaczenie 90%) Punktacja za kryterium Cena gdzie: P liczba punktów za dane kryterium Cn wartość netto w ofercie najtańszej Cb wartość netto w ofercie badanej Cn P = Cb x 100 x 0,9 maksymalna ilość punktów do uzyskania za to kryterium wynosi 90 pkt. Doświadczenie Oferenta (ilość wdrożonych systemów B2B) znaczenie 10%. Punktacja za kryterium DOŚWIADCZENIE: Bd P = Nd x 100 x 0,1 gdzie: P liczba punktów za dane kryterium

4 Bd ilość wdrożonych systemów B2B w ofercie badanej Nd ilość wdrożeń w ofercie firmy, która wdrożyła najwięcej systemów B2B. Maksymalna ilość punktów do uzyskania za to kryterium wynosi 10 pkt. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Łącznie oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W oparciu o ustalone kryteria Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów. Załączniki: Specyfikacja Wzór formularza ofertowego

5 SPECYFIKACJA 1. Laptop 3 szt. Minimalne parametry: Dell XPS 15 DELL XPS 15 L521x i7-3632qm 8GB SSD 1TB GT640 WIN8, znak ENERGY STAR, 2. Serwer terminalowy 1 szt. Minimalne parametry: HP ML110-G7 E x2GB U B110i 2x500GB LFF DVD-ROM 1x350W + 3yr NBD Care Pack, procesor Intel Xeon E3 1220, znak ENERGY STAR Serwery HP ProLiant to energooszczędne produkty przy jednocześnie wysokiej wydajności. Nowoczesne i bardzo szybkie dyski SAS pobierają mało mocy, zastosowano płynne technologie chłodzenia (systemy oparte na architekturze parseka innowacji chłodzenia i płynnych), wysoko wydajne zasilacze oraz mikroprocesory, energooszczędne wentylatory, inteligentne zespoły napędowe. Serwery HP to inteligentny przełom chłodzenia z dynamicznym Smart Cooling. Po dodaniu do istniejących lub nowych danych obiektów centrum, HVAC DSC inteligentnie automatyzuje i optymalizuje systemy chłodzenia. 3. Serwer bazodanowy 1 szt. Minimalne parametry: HP ML110-G7 E x2GB U B110i 2x500GB LFF DVD-ROM 1x350W + 3yr NBD Care Pack, procesor Intel Xeon E3 1220, znak ENERGY STAR Serwery HP ProLiant to energooszczędne produkty przy jednocześnie wysokiej wydajności. Nowoczesne i bardzo szybkie dyski SAS pobierają mało mocy, zastosowano płynne technologie chłodzenia (systemy oparte na architekturze parseka innowacji chłodzenia i płynnych), wysoko wydajne zasilacze oraz mikroprocesory, energooszczędne wentylatory, inteligentne zespoły napędowe. Serwery HP to inteligentny przełom chłodzenia z dynamicznym Smart Cooling. Po dodaniu do istniejących lub nowych danych obiektów centrum, HVAC DSC inteligentnie automatyzuje i optymalizuje systemy chłodzenia. 4. Comarch ERP XL Administracja 6 szt. moduł serwerowy. Zawierać będzie wstępną konfigurację systemu B2B; definiowanie typów i serii dokumentów; Definiowanie Interfejsu dla poszczególnych użytkowników, przydzielania praw dostępu użytkowników do baz danych, oraz dostępu do funkcji programu, kopii zapasowych systemu B2B, indeksowanie baz danych; Tworzenie nowych okresów obrachunkowych z przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu.

6 5. Comarch ERP XL Handel-Sprzedaż 2 szt. moduł serwerowy. Moduł pozwalać będzie na pełną obsługę zakupów i sprzedaży towarów w systemie B2B. Moduł ten, umożliwiać będzie przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Moduł będzie posiadał rozbudowane struktury tworzenia promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów partii towaru. Funkcjonalności: 1. Zaawansowane definiowane cenniki, 2. Mechanizm zarządzania promocjami, progami rabatów dla grup i poszczególnych kart Partnerów i asortymentu. 6. Comarch ERP XL Zamówienia 2 szt. moduł serwerowy. Moduł będzie dopełnieniem modułu sprzedażowego i będzie zarządzać procesami związanymi z obsługą ofert i zamówień. Moduł będzie umożliwiał częściową bądź całościową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień będzie można rezerwować ilościowo, bądź ilościowo z przeznaczeniem pod konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia będzie miała duże znaczenie przy sporej rotacji asortymentu. Moduł umożliwiać będzie tworzenie dokumentów przedpłat / zaliczek skojarzonych z konkretnym zamówieniem. 7. Comarch ERP XL CRM 1 szt. - moduł serwerowy. Moduł pozwalać będzie na zarządzanie kontaktami z Partnerami i przypominanie o wspólnych zadaniach. Moduł odpowiedzialny będzie za budowanie i zacieśnianie relacji z Partnerami biznesowymi, oraz będzie umożliwiał integrację na poziomie zadaniowym wspólnie realizowane zadania. Moduł pozwalać będzie na zarządzanie kontaktami z Partnerami, przypominanie o wspólnych zadaniach, oraz wspólne z partnerami definiowanie realizowanych zamówień. Moduł odpowiedzialny będzie za budowanie i zacieśnianie relacji z Partnerami biznesowymi, oraz umożliwia integrację na poziomie zadaniowym wspólnie realizowane zadania. Dzięki zastosowaniu modułu, realizacja wspólnych procesów biznesowych koordynowana będzie przez system B2B alerty, powiadomienia. 8. Comarch ERP XL Mobilny Sprzedawca - 2 szt. Comarch ERP XL Mobilny sprzedawca działać będzie na systemie operacyjnym Android/Windows Mobile będzie umożliwiać pełną integrację i obsługę systemu B2B na urządzeniach mobilnych typu smartfon. Główne zalety aplikacji działającej na systemie operacyjnym Android/Windows Mobile to ergonomia i wydajność. Funkcjonalność ta będzie umożliwiać realizację wszystkich procesów biznesowych z Partnerami z użyciem urządzeń mobilnych typu smartfon w sposób zdalny niezależnie od miejsca i czasu. Podstawowe funkcjonalności umożliwiające: zdalny pełny dostęp do asortymentu, dostęp do danych kontaktowych Partnera, przesyłanie informacji o promocjach itp. Licencje będą umożliwiać podejmowanie kluczowych decyzji m.in. zdalne nadzorowanie i zatwierdzanie elektroniczne dokumentów w systemie B2B.

7 9. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta - 1 szt. - moduł serwerowy, który pozwalać będzie na zdalną obsługę Partnerów w modelu B2B. Narzędzie to będzie umożliwiało wystawienie oraz udostępnienie do podglądu dokumentów Partnerom zarejestrowanym w bazie systemu B2B i będzie ono dostępne z poziomu przeglądarki internetowej po stronie Partnera. Jego podstawowa funkcja sprowadzać się będzie do prezentowania wyników działania systemu, kontroli stopnia realizacji zamówień wraz z ich statusami, monitorowania płatności. Każdy z uprawnionych przez administratora Partnerów, po zalogowaniu będzie miał wgląd w przypisane mu obszary w systemie B2B. Do obszarów tych m.in. należeć będą: stopień i termin realizacji zamówień, aktualne stany zasobowe, rozliczenia, naliczone prowizje, aktualne promocje. Architektura tego modułu zapewniać będzie pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyż służyć będzie do komunikacji Partnerów, którzy korzystać będą z przeglądarki internetowej z serwerem aplikacji K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Moduł będzie pracował z wykorzystaniem protokołu SSL, który zapewni szyfrowanie komunikacji serwera K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Partnerami. Comarch ERP Pulpit Kontrahenta aplikacja będzie oparta o architekturę klient-serwer (Webserwices) Technologie wykorzystane w aplikacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta: o Platforma ASP.Net 4.0 o Kontrolki Telerik RadGrid RadNumericTextBox RadComboBox o Javascript skryptowy język programowania o C# Połączenie pomiędzy klientem a serwerem opisane będzie przy pomocy określonych protokołów komunikacyjnych: HTTP (Hypertext Transfer Protocol) SSL (Secure Socket Layer) Z poziomu konfiguracji IIS (Internet Information Services) możliwe bedzie zarządzanie takimi kwestiami, jak np. protokół wykorzystywany do komunikacji klient-serwer. 10. Comarch ERP XL Interfejs Programistyczny 1 szt. - moduł serwerowy. Moduł będzie umożliwiał rozbudowę systemu o nowe dedykowane rozwiązania funkcjonalne. Interfejs programistyczny aplikacji będzie definiował określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki poszczególne moduły będą się między sobą komunikować. Zadaniem modułu będzie dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych między modułami systemu B2B. 11. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi systemu B2B dla pracowników K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 48 rbg Przeprowadzony zostanie cykl specjalistycznych szkoleń z obsługi dedykowanego oprogramowania. (3 osoby).

8 Będzie przeprowadzone dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu użytkowników systemu B2B - personelu własnego firmy K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Zakres szkolenia (główne obszary tematyczne) dla użytkowników (48 rbg.): System B2B informacje ogólne Zasady korzystania z systemu B2B Szkolenia stanowiskowe

9 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy: Adres: Tel/Fax/ . NIP.. Regon: Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ składamy następującą ofertę: 1. Laptop - 3 szt. Opis Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto parametry: Serwer terminalowy - 1 szt. parametry: Instalacja i konfiguracja funkcjonalna oprogramowania serwerowego i bazodanowego 60 rbg 4. Serwer bazodanowy - 1 szt. parametry:.

10 5. Microsoft OEM Windows Server Standard 2008 R2 SP1 64 Bit/x64 1-4CPU 5User Polish 1pk - 1 szt. 6. Microsoft OEM Windows Server 2008 CAL Device Polish, 1pk - 1 szt. 7. Microsoft OEM Windows Server Std 2008 x64 POL 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM - 1 szt. 8. Windows Server CAL 2008 Polish 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL - 5 szt. 9. SQL Svr Std Ed RUNTIME 2008 R2 All Lng Embedded MVL - licencja na serwer - 1 szt. 10. SQL CAL Runtime 2012 All Lng Embedded MVL Std - per Device - 1szt. 11. Emulator ios na Windows 7-2 szt. 12. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi systemu B2B dla pracowników K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 48 rbg. 13. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta - 1 szt. 14. Comarch ERP XL Interfejs Programistyczny - 1 szt. 15. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 290 rbg. 16. Comarch ERP XL CRM - 1 szt. 17. Comarch ERP XL Mobilny Sprzedawca - 2 szt. 18. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Mobilny Sprzedawca 80 rbg. 19. Comarch ERP XL Zamówienia - 2 szt. 20. Comarch ERP XL Handel - Sprzedaż - 2 szt. 21. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Administracja 70rbg.

11 22. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL CRM 60 rbg. 23. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Handel - Sprzedaż 160 rbg. 24. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Zamówienia 130 rbg. 25. Comarch ERP XL Administracja - 6 szt. 26. Asysta uczestnicząca - 80 rbg. Razem: Oferent oświadcza, iż przedstawione w ofercie parametry sprzętu spełniają minimalne wymagania umieszczone w zapytaniu ofertowym. Termin ważności oferty:. Oświadczenie oferenta: Ilość wdrożonych systemów B2B -... Oświadczam, że posiadam ww. liczbę wdrożeń systemów B2B oraz jestem gotów przedłożyć stosowne referencje lub case study lub wykaz klientów w ciągu dwóch dni od skierowania pisemnej prośby przez K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.. Podpis i pieczęć

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Lublin, dnia 01.09.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: "VICO" D.DANIŁOWSKI K. ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA UL. Droga Męczenników Majdanka 74 20-325 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo