I Przedmiot Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Przedmiot Zamówienia:"

Transkrypt

1 Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/ Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek Sp. z o.o. z partnerami biznesowymi współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B - firma Nitrotek Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Dostarczenie, konfiguracja i instalacja 1 serwera wraz z oprogramowaniem oraz przygotowanie, wdrożenie i testowanie modułu obsługi zamówień, modułu logistycznego, modułu wymiany danych oraz aplikacji użytkownika nowoczesnego systemu B2B dla firmy Nitrotek Sp. z o.o. I Przedmiot Zamówienia: 1.Cel zamówienia: Kompleksowe przygotowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego B2B w modelu dropshippingowym, który będzie wspomagał dystrybucję towarów firmy Nitrotek poprzez elektroniczną obsługę procesów biznesowych pomiędzy firmą Nitrotek a jej partnerami w zakresie: obsługi zamówień, logistyki, wymiany danych oraz aplikacji użytkownika. 2. Etapy Zamówienia 1)Dostarczenie, konfiguracja i instalacja 1 serwera wraz z oprogramowaniem a)dostarczenie serwera spełniającego co najmniej następujące parametry: Servrer HP Serii ProLiant ML350p Gen8 Opcja nadmiarowego zasilacza, nadmiarowych wentylatorów oraz ochrony macierzy RAID i pamięci Procesor Intel Xeon E rdzeni Monitorowanie systemu za pomocą Active Health Pojemność pamięci 384 GB Obudowa Tower (5U) Kontroler tablicy dysku Smart Array P420i Prędkość zegara pamięci 1333 megaherców Gwarancja 24 miesiące. b) Dostarczenie oprogramowania serwerowego Micosoft Windows Server

2 c)konfiguracja i instalacja serwera Instalacja i skonfigurowanie serwera nastąpi w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 2) Przygotowanie, wdrożenie i testowanie Modułu Obsługi Zamówień Celem modułu będzie usprawnienie procesu realizacji zamówień. Będzie on odpowiedzialny za pobieranie zamówień od partnerów Zamawiającego oraz wprowadzanie ich do systemu wymiany danych. Będzie on umożliwiał akceptowanie poprzez wykorzystanie systemu informatycznego wszystkich dostaw towarów. Jednocześnie będzie wskazywał na braki i nieprawidłowości podczas przyjmowania dostaw na stan. Dzięki Modułowi Obsługi Zamówień partner Zamawiającego będzie miał możliwość potwierdzania zgodności otrzymanych towarów z zamówieniem. W przypadku zaistnienia rozbieżności, moduł będzie tworzył tzw. protokół rozbieżności, który rozpocznie ewentualny proces reklamacyjny. a) Przeprowadzenie analizy przygotowawczej Modułu Obsługi Zamówień Określenie założeń rozwoju Modułu Obsługi Zamówień Określenie wymagań funkcjonalnych modułu b)przygotowanie Modułu Obsługi Zamówień wraz z oprogramowaniem Moduł powinien posiadać zaimplementowane następujące funkcjonalności: Pobranie zamówienia od partnera Przekazanie zamówienia do systemu wymiany danych Obsługa procesu przyjęcia dostawy, wraz z akceptacją Obsługa nieprawidłowości w dostawach Wgląd i akceptacja niezgodności przez dostawcę towaru Generowanie raportów rozbieżności Inicjowanie procesu reklamacyjnego dla niezaakceptowanych dostaw c)wdrożenie Modułu Obsługi Zamówień Instalacja Modułu Obsługi Zamówień na serwerze wskazanym przez Zamawiającego Integracja z systemem wymiany danych Zamawiającego Przygotowanie Modułu Obsługi Zamówień do migracji na dowolny serwer Konfiguracja modułu d)testowanie Modułu Obsługi Zamówień instalacja infrastruktury technicznej i oprogramowania Przeprowadzenie testów funkcjonalnych (w tym testów eksploracyjnych) Przeprowadzenie testów użyteczności (usability) Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa Przeprowadzenie testów wydajności

3 1) Przygotowanie, wdrożenie i testowanie Modułu Logistycznego Głównym celem modułu będzie usprawnienie procesu logistyki. Będzie on odpowiedzialny za pobieranie od dostawców zaopatrujących w towar Zamawiającego danych na temat wysyłek oraz przekazywanie zleceń do systemu partnera Zamawiającego firmy logistycznej. Moduł Logistyczny będzie obsługiwał pobieranie danych na temat realizacji zamówień, a następnie przekazywał je do systemu wymiany danych. Dzięki niemu, możliwy będzie bieżący monitoring postępów realizacji zamówienia u dostawców zaopatrujących w towar Zamawiającego. Poprzez użycie odpowiedniej nakładki na swój system, dostawca będzie mógł umieszczać adnotacje przy każdym zamówieniu, takie jak status, data dostawy, uwagi do zamówienia. Dzięki temu, partnerzy będą mieli możliwość podglądu statusu swojego zamówienia oraz możliwość interwencji na poziomie zamówienia poprzez wpisanie uwag i pytań. a)przeprowadzenie analizy przygotowawczej Modułu Logistycznego Określenie założeń rozwoju Modułu Logistycznego Określenie wymagań funkcjonalnych modułu b)przygotowanie Modułu Logistycznego wraz z oprogramowaniem Moduł powinien zawierać zaimplementowane następujące funkcjonalności: Pobieranie danych na temat zamówień Przekazywanie danych do systemów logistycznych Obsługa komunikacji z systemami firm logistycznych Pobieranie danych na temat realizacji zlecenia logistycznego Przekazywanie danych na temat realizacji zlecenia do systemu wymiany danych Umożliwienie dodawania adnotacji do zamówień przez dostawcę towaru Umożliwienie wglądu partnerom biznesowym do zamówienia logistycznego c)wdrożenie Modułu Logistycznego Instalacja Modułu Logistycznego na serwerze wskazanym przez Zamawiającego Integracja z systemem wymiany danych Zamawiającego Przygotowanie Modułu Logistycznego do migracji na dowolny serwer Konfiguracja modułu d)testowanie Modułu Logistycznego instalacja infrastruktury technicznej i oprogramowania Przeprowadzenie testów funkcjonalnych (w tym testów eksploracyjnych) Przeprowadzenie testów użyteczności (usability) Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa Przeprowadzenie testów wydajności

4 4)Przygotowanie, wdrożenie i testowanie Modułu Wymiany Danych wraz z oprogramowaniem Celem modułu będzie usprawnienie procesu sprzedaży w modelu dropshipingowym, realizacji zamówień oraz wymiany dokumentacji pomiędzy partnerami Zamawiającego. Moduł umożliwi pobieranie informacji z systemu Zamawiającego oraz przygotowywanie danych w postaci EDI do pobrania przez systemy partnerów Zamawiającego. Jednocześnie Moduł Wymiany Danych będzie służył do pobrania danych w formacie EDI oraz wprowadzenia ich do systemu Zamawiającego. Umożliwi on także zastosowanie we współpracy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. a)przeprowadzenie analizy przygotowawczej Modułu Wymiany Danych Analiza powinna obejmować następujące obszary: Określenie założeń rozwoju Modułu Wymiany Danych Określenie Wymagań Funkcjonalnych Modułu Analiza rozwiązań w zakresie podpisu kwalifikowanego Analiza rozwiązań w zakresie Elektronicznej Wymiany Dokumentów (EDI) Modelowanie systemu w języku UML b) Przygotowanie Modułu Wymiany Danych wraz z oprogramowaniem Umożliwiającego pobieranie i przetwarzanie dokumentów w postaci EDI (Elektroniczna wymiana dokumentów) Umożliwiającego konwertowanie dokumentów z systemu Zamawiającego na format EDI i wysyłanie ich do jego kontrahentów Posiadającego obsługę bezpiecznego podpisu elektronicznego, umożliwiającą zarówno podpisywanie dokumentów wysyłanych do kontrahentów, jak i weryfikacje otrzymywanych dokumentów. c) Wdrożenie Modułu Wymiany Danych, w tym: Instalacja Modułu Wymiany Danych na serwerze wskazanym przez Zamawiającego Określenie minimalnych wymagań technicznych serwera do uruchomienia Modułu Wymiany Danych Przygotowanie Modułu Wymiany Danych do migracji na dowolny serwer produkcyjny w odpowiednich parametrach technicznych co najmniej takich jak serwer deweloperski. d) Testowanie Modułu Wymiany Danych poprzez instalację infrastruktury technicznej i oprogramowania, w tym: Przeprowadzenie testów funkcjonalnych (w tym testów eksploracyjnych) Przeprowadzenie testów użyteczności (usability)

5 Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa Przeprowadzenie testów wydajności DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. 2) Przygotowanie, wdrożenie i testowanie Aplikacji Użytkownika Aplikacja Użytkownika będzie pobierała dane z systemu wymiany danych oraz będzie służyła do komunikacji pomiędzy Zamawiającym a jego partnerami. Aplikacja będzie umożliwiała Zamawiającemu oraz jego partnerom: Dostęp do wszystkich danych na temat współpracy oraz poszczególnych modułów Składanie zamówień Przegląd i pobieranie faktur Sprawdzanie stanu należności Podglądu stanu realizacji zamówień Wgląd w historię i stan reklamacji Dostęp do zamówień dropshipingowych a)przeprowadzenie analizy przygotowawczej Aplikacji Użytkownika, w tym: Określenie założeń rozwoju Aplikacji Użytkownika Określenie wymagań funkcjonalnych aplikacji a) Przygotowanie Aplikacji Użytkownika wraz z oprogramowaniem Aplikacja Użytkownika powinna umożliwiać komunikację pomiędzy Zamawiającym a jego partnerami poprzez zapewnienie dostępu do wszystkich danych dotyczących współpracy pomiędzy Zamawiającym a partnerami. Aplikacja użytkownika będzie zawierała webowy interfejs, który umożliwi dostęp do wszystkich danych na temat współpracy. Aplikacja powinna być skomunikowana ze wszystkimi modułami systemu B2B za pośrednictwem systemu wymiany danych. Aplikacja Użytkownika umożliwi dostęp do następujących funkcjonalności: Składanie zamówień Przeglądanie i pobieranie faktur Sprawdzanie stanu należności Podgląd stanu realizacji zamówienia Historia oraz stan reklamacji Dostęp do zamówień dropshippingowych b) Wdrożenie Aplikacji Użytkownika Instalacja Aplikacji Użytkownika na serwerze wskazanym przez Zamawiającego

6 Integracja z systemem wymiany danych Zamawiającego Przygotowanie Aplikacji Użytkownika do migracji na dowolny serwer Konfiguracja aplikacji c) Testowanie Aplikacji Użytkownika instalacja infrastruktury technicznej i oprogramowania Przeprowadzenie testów funkcjonalnych (w tym testy eksploracyjne) Testów użyteczności (usability) Testów bezpieczeństwa Testów wydajności 3. Termin realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy najpóźniej w terminie do dnia r. II Kryteria wyboru ofert: Nr 1 Kryteria wyboru Cmin Ocena kryterium Cena = * 100 Cena netto oferty Cr Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów. III Dodatkowe wymagania formalne: Wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego oraz złożenie oświadczeń według wzoru. IV Sposób dostarczenia ofert: gdzie: Cmin cena oferty najtańszej Cr cena ofert rozpatrywanej Za pośrednictwem poczty lub osobiście do lokalizacji projektu przy ul. Krzemienieckiej 50, Wrocław Za pośrednictwem poczty na adres: V Dodatkowe Informacje Termin składania ofert upływa w dniu: Minimalny termin ważności ofert - 60 dni od daty wystawienia Osoba do kontaktu:

7 Michał Łaska Mail: Tel.: Zastrzeżenia Nitrotek Sp. z o.o. nie może być pociągane do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Podpis

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe "Madex"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe Madex Tychy, dnia 26.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Implementacja wielozadaniowego systemu B2B w firmie P.P.H.U Madex w celu reorganizacji procesów współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. Rączna 58 32-060 Liszki. Zapytanie ofertowe

BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. Rączna 58 32-060 Liszki. Zapytanie ofertowe Rączna, dnia 23.05.2013 r. BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. Rączna 58 32-060 Liszki Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z planowaną przez BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia Warszawa, 10 stycznia 2014 r. Sentemo Sp. z o.o. ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46 NIP: 525-245-18-74 REGON: 141770898 KRS: 0000328532 Zaproszenie do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul.

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 74a Gostynin, dnia: 05.11.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo