Warszawa, dnia Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: 1. Analiza przedwdrożeniowa 202 rbg 2. Serwer 1 szt. 3. WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc 2 szt. 4. WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL 28 szt. 5. SQLSvrStd 2012 SNGL OLP NL 1 szt. 6. SQLCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL 28 szt. 7. WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL 19 szt. 8. SAP Business One Professional User 28 szt. 9. Platforma komunikacji biznesowej B2B 1 szt. 10. CompuTec ExFace 1 szt. 11. Usługa instalacji i konfiguracji serwera 55 rbg 12. Wdrożenie platformy komunikacji biznesowej B2B 305 rbg 13. Migracja danych 50 rbg 14. Wdrożenie SAP Business One 872 rbg 15. Szkolenia specjalistyczne 80 rbg

2 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferent powinien wskazać parametry oferowanego sprzętu lub załączyć specyfikację. Oferta powinna: - zawierać pełną nazwę oferenta - adres oferenta - posiadać datę sporządzenia - termin ważności oferty V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na adres ul. Zwoleńska 17, Warszawa. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Aleksandra Pituch, Termin nadsyłania ofert do godziny Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100% Załączniki: Specyfikacja Wzór formularza ofertowego

3 Specyfikacja do zapytania ofertowego nr 1/ Analiza przedwdrożeniowa 202 rbg Przygotowanie realizacji projektu analizy potrzeb i możliwości firmy IOW TRADE Sp. z o.o. pod względem wykonalności wdrożenia systemu i jego poszczególnych funkcji w pełni dostosowanych do potrzeb korzystających firm. Etap ten, będzie obejmował opracowanie metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B, która umożliwi odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę do dopasowania zaprojektowanych systemów do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę IOW TRADE Sp. z o.o. i jej Partnerów biznesowych z uwzględnieniem oczekiwań firm, w zakresie rezultatów zastosowania nowych systemów przy uwzględnieniu wyposażenia sprzętowego i rozwiązań z zakresu IT, które wykorzystywane są przez te podmioty. 2. Serwer 1 szt. Minimalne parametry techniczne: Procesor - dwa ośmiordzeniowe procesory Intel Xeon E Pamięć ram - 32GB Dyski 2* 300 GB 3. SAP Business One Professional User 28 szt. MODUŁ SPRZEDAŻ Oferta. Rozwiązanie SAP Business One będzie bardzo pomocne podczas kalkulowania ofert dla Partnerów. Dzięki niemu w prosty sposób będzie można ustalić zysk brutto w przypadku oferty, zapasów (łącznie lub dla wybranych magazynów) oraz w odniesieniu do poszczególnych sald Partnerów będące w stanie wyświetlić ostatnie ceny, które zostały zaoferowane określonym Partnerom na dany towar w ustalonym zakresie cenowym. Po utworzeniu oferty będzie ona eksportowana do Platformy Komunikacji Biznesowej na konto Partnera. Moduł będzie automatyzować proces ofertowania Partnerów. Zlecenie sprzedaży. Rozwiązanie to będzie umożliwiać odbieranie elektronicznych zamówień od Partnerów i pozwalać na ustalenie, czy zamówione towary mogą zostać uwzględnione w zamówieniu wstecznym czy też dozwolona będzie dostawa częściowa w ramach realizacji danego zlecenia sprzedaży. W przypadku każdego zlecenia sprzedaży będzie można określić różne daty, to znaczy daty dostawy bądź anulowania dostawy.

4 Kompletacja. Każde zlecenie sprzedaży Partnera będzie przeanalizowane z uwzględnieniem danych magazynu. Po potwierdzeniu zlecenia sprzedaży będzie przechodzić ono etapy w trakcie pobrania, pobrane oraz po kompletacji, które będą umożliwiać Partnerowi śledzenie, na jakim poziomie dane zlecenie zostało wprowadzone w systemie. Dostawa (WZ). Funkcja ta będzie umożliwiać firmie IOW TRADE Sp. z o.o. transfer elektronicznych dokumentów zakupowych (WZ) bezpośrednio na konto Partnera - odbiorcy. Nie będzie ona obejmować tworzenia faktur, ale będzie powodować automatyczną aktualizację ilości zapasów magazynowych. Faktura. Jest to najważniejszy dokument sprzedaży. Faktura będzie tworzona automatycznie w powiązaniu z odpowiednim zapisem księgowym. Faktury będą automatycznie wysyłane na konta Partnerów Odbiorców w postaci pliku elektronicznego. Faktura i płatność. Rozwiązanie to będzie pozwalać na jednoczesne tworzenie faktury i pokwitowania za pomocą pojedynczego dokumentu elektronicznego przesyłanego na konto Partnerów w Platformie Komunikacji Biznesowej. Podsumowanie dokumentów. Będzie to przyjazny dla użytkownika kreator, który będzie umożliwiać grupowanie wszystkich dokumentów sprzedaży dla danego Partnera - odbiorcy w postaci pojedynczej faktury. MODUŁ ZAKUP Zamówienie zakupu. SAP Business One będzie pozwalać na generowanie zamówień zakupu, bezpośrednio na podstawie zamówień Partnerów (odbiorców). Dziennik transakcji. Będzie to obszar, w którym wyświetlane będą wszystkie zapisy księgowe dotyczące Partnerów. Można sortować je według dowolnie określonych okresów. MODUŁ RAPORTY Moduł raportowania będzie jednym z ważniejszych modułów systemu SAP Business One. Będzie on umożliwiał wykonanie wszystkich typów raportów oraz zainicjowanie natychmiastowej realizacji wszelkich niezbędnych korekt. Moduł ten będzie zawierał raporty dotyczące procesów realizowanych z Partnerami przepływy towarowe, księgowe, płatności. Eksport raportu dokonywany będzie na konto Partnera. MODUŁ ADMINISTRACJA SAP Business One będzie pozwalać na konfigurowanie podstawowych ustawień systemowych wszystkich komponentów. Moduł będzie obejmować inicjalizację systemu,

5 ustawianie parametrów dotyczących uprawnień, tworzenie ustawień poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS. 4. Platforma komunikacji biznesowej B2B 1 szt. Platforma webowa B2B będzie aplikacją dostępną z poziomu przeglądarki internetowej dla Partnerów firmy IOW TRADE Sp. z o.o., którzy otrzymają do niej dostęp (login, hasło). Platforma webowa będzie działać w architekturze trójwarstwowej w oparciu o cienkiego klienta przeglądarkowego. Platforma będzie służyła jako najwyższy element warstwy prezentacji odpowiedzialny bezpośrednio za udostępnianie danych Partnerom, stanowiąc interfejs komunikacyjny pomiędzy użytkownikiem a warstwą logiki biznesowej i warstwą danych. Platforma Komunikacji Biznesowej będzie stanowić podstawę extranetowej części aplikacji B2B. Oprogramowanie będzie wykonane w języku ASP.NET MVC i umieszczone na zewnętrznym serwerze. Platforma Komunikacji Biznesowej będzie działać w oparciu o następujące technologie: WebAPI ASP.NET MVC C# HTML JavaScript CSS Logowanie do aplikacji będzie realizowane za pomocą loginu i hasła. Komunikacja będzie odbywała się z wykorzystaniem protokołu JSON w technologii REST. Udostępniane metody będą komunikowały się poprzez narzędzie integracyjne SAP B1if z lokalnym serwerem SAP z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Platforma komunikacji biznesowej będzie umożliwiać elektroniczny dostęp do informacji związanych z wspólnie realizowanymi procesami, w szczególności: stopień zaawansowania zamówień, wzajemne rozliczenia faktury katalogi towarowe komunikaty systemowe (CRM)

6 informacje o promocjach Platforma Komunikacji Biznesowej będzie pozwalać Partnerom na: składanie zamówień, korzystając z bazy asortymentowej firmy IOW TRADE Sp. z o.o. wyświetlenie faktur podgląd stopnia zaawansowania realizacji zamówień, podgląd płatności i rozliczeń, podgląd dokumentów archiwalnych, zamawianie w oparcie o katalog towarowy (baza asortymentowa) dostęp do kartotek towarów. Platforma będzie pozwalać na automatyczną obsługę zamówień, oraz rozliczeń w modelu B2B. Narzędzie to będzie umożliwiać wystawienie oraz udostępnienie dokumentów marketingowych (faktury), oraz podglądu (rozliczenia, statusy) dokumentów Partnerom zarejestrowanym w bazie systemu B2B i będzie ono dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Na platformę będą wysyłane faktury dla każdego Partnera. Partner po zalogowaniu na swoje konto będzie mógł przeglądać fakturę, sprawdzić saldo rozliczeń, status zleceń. Ponadto platforma będzie automatycznie generowała powiadomienia SMS i komunikaty systemowe (towar do odebrania, kwota do zapłaty, informacja o promocji, itp.) Każdy z uprawnionych przez administratora Partnerów będzie miał wgląd w przypisane mu obszary w systemie firmy IOW TRADE Sp. z o.o. Do obszarów tych m.in. należą: stopień i termin realizacji zamówień, rozliczenia, faktury, statusy dokumentów. Architektura tego modułu będzie zapewniać pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyż służy do komunikacji Partnerów z serwerem aplikacji firmy IOW TRADE Sp. z o.o. Moduł będzie pracował z wykorzystaniem protokołu SSL, który będzie zapewniać szyfrowanie komunikacji serwera IOW TRADE Sp. z o.o. z Partnerami. Funkcjonalność modułu będzie zapewniała definiowanie oraz przechowywanie w systemie B2B obiektów biznesowych odpowiadających zamówieniom Partnerów. Ponadto moduł ten będzie umożliwiać dostęp do aktualnych stanów zaawansowania zamówień i przesyłanie komunikatów dla partnerów oraz publikowanie informacji handlowych ważnych dla partnerów (promocje, rabaty). Będzie pozwalać na informowanie partnerów o ważnych

7 wydarzeniach, umożliwiać przechowywanie archiwalnych dokumentów (zamówienia i ich statusy, faktury, korespondencja). Moduł wyposażony będzie w profil partnera pozwalający na zmianę danych firmowych oraz kontaktowych. Platforma zintegrowana z większością modułów w systemie będzie pozwalać na wizualne ustawienie dostępu do danych i funkcji dla Partnerów. Moduł odpowiedzialny będzie za stworzenie wirtualnej oferty asortymentowej dostępnej dla Partnerów z poziomu przeglądarki internetowej. Będzie on miał kluczowe znaczenie dla automatyzacji procesów biznesowych zwłaszcza z partnerami nieposiadającymi systemów informatycznych, lub posiadającymi systemy informatyczne trudne do zintegrowania. 5. CompuTec ExFace 1 szt. ExFace to aplikacja stworzona przez CompuTec do zarządzania danymi SAP Business One z poziomu interfejsu Microsoft Excel. Będzie ona umożliwiała między innymi masową edycję danych w wielu rekordach jednocześnie oraz wygodny import dużej ilości danych z dowolnego źródła obsługiwanego przez Microsoft Excel. Dzięki temu firma IOW TRADE Sp. z o.o. będzie mogła m.in. przeliczyć oferty z dużą liczbą pozycji lub cenniki wykorzystując w tym celu formuły Microsoft Excel, a następnie zapisać nowe wartości w SAP Business One za pomocą jednego przycisku. 6. Szkolenia specjalistyczne 80 rbg Dla zapewnienia efektywnego wykorzystywania możliwości funkcjonalnych systemu platformy B2B, założono w projekcie, dla pracowników firmy IOW TRADE Sp. z o.o. w ramach platformy B2B, cykl specjalistycznych szkoleń z obsługi dedykowanego oprogramowania. Celem szkoleń będzie urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy poprzez wykorzystanie możliwości będzie oferowało rozwiązanie B2B. Jest oczywistym, że dla wykorzystania w pełni potencjału będzie stwarzać rozwiązanie klasy B2B niezbędna jest odpowiednia świadomość użytkowników. W ramach projektu będzie przeprowadzone dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu - personelu własnego.

8 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy: Adres:..... Tel/Fax/ . NIP.. Regon: Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/2012 firmy IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ składamy następującą ofertę: Opis 1. Analiza przedwdrożeniowa 202 rbg Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto 2. Serwer 1 szt. 3. WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc 2 szt. 4. WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL 28 szt. 5. SQLSvrStd 2012 SNGL OLP NL 1 szt. 6. SQLCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL 28 szt. 7. WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL 19 szt. 8. SAP Business One Professional User 28 szt. 9. Platforma komunikacji biznesowej B2B 1 szt. 10. CompuTec ExFace 1 szt. 11. Usługa instalacji i konfiguracji serwera 55 rbg 12. Wdrożenie platformy komunikacji

9 biznesowej B2B 305 rbg 13. Migracja danych 50 rbg 14. Wdrożenie SAP Business One 872 rbg 15. Szkolenia specjalistyczne 80 rbg Razem: Oferta ważna.. Podpis i pieczęć

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Dotyczy umowy o dofinansowanie projektu, pt.: "Wdrożenie platformy B2B w firmie "Grupa Chorten" Sp. z o.o.", nr UDA-POIG.08.02.00-20-006/13-00.

Dotyczy umowy o dofinansowanie projektu, pt.: Wdrożenie platformy B2B w firmie Grupa Chorten Sp. z o.o., nr UDA-POIG.08.02.00-20-006/13-00. Białystok 18.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup oprogramowania informatycznego i sprzętu komputerowego systemu B2B w firmie Grupa Chorten sp. z

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia Warszawa, 10 stycznia 2014 r. Sentemo Sp. z o.o. ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46 NIP: 525-245-18-74 REGON: 141770898 KRS: 0000328532 Zaproszenie do składania ofert

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 27.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo