DOTACJE NA INNOWACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE"

Transkrypt

1 Rzeszów, r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska Rzeszów NIP: I. Przedmiot zmówienia: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i wdrażanie systemu B2B. Projekt polega na zautomatyzowaniu współpracy w ramach tworzenia wspólnych produktów reklamowych. Wdrożenie B2B będzie pozwalało w sposób automatyczny przeprowadzić cały proces powstawania produktu reklamowego w kooperacji z partnerami biznesowymi, od ofert i zlecenia, poprzez kontrole cyklu życia projektu, po potwierdzenie realizacji i rozliczenie. Dodatkowo system B2B będzie archiwizował wszystkie zlecenia wraz z projektami graficznymi. Zautomatyzowanych zostanie 8 procesów biznesowych: - proces zapytań ofertowych do podwykonawców, - proces pozyskania oferty od podwykonawcy dla akceptacji klienta, - proces przekazania zlecenia/zadania do podwykonawcy, - proces konsultacji projektu graficznego - proces nadzoru nad wykonaniem, - proces odbioru zlecenia, - proces rozliczeń, - archiwizacja danych dotyczących wspólnych projektów. Szczegółowy opis zadań w poszczególnych etapach I Etap ( ) - Zakup modułu bazodanowego systemu - licencja Jest to najważniejsza część systemu B2B - tzw. silnik systemu. Odpowiadać będzie za integrację procesów na serwerze B2B, przekazywanie danych do interfejsów komunikacyjnych oraz będzie zawierać bazę danych systemu B2B. Moduł musi być oparty na technologii zgodnej z wybranym typem bazy danych SQL. - Prace instalacyjne i konfiguracyjne modułu bazodanowego systemu Instalacja i konfiguracja modułu bazodanowego. 1

2 II Etap ( ) - Zakup modułu PDM (moduł śledzenia cyklu życia projektu) licencja Moduł ten będzie odpowiedzialny za realizacje wspólnych procesów produkcyjnych. Ze względu na złożoność i specyfikę procesów produkcyjnych, niezbędny będzie zakup systemu dedykowanego do procesów produkcyjnych. Będzie to moduł współdzielony z partnerami, odpowiedzialny za realizację obiegu dokumentów we wszystkich procesach. Będzie też pozwalał na nadzór nad realizowanymi zleceniami. -Zakup modułu zarządzania relacjami - licencja Będzie to aplikacja integrująca wszystkie relacje zachodzące pomiędzy stronami projektu. Moduł ten będzie odpowiedzialny za realizację wszystkich relacji procesowych pomiędzy użytkownikami. Będzie również odpowiedzialny za wszystkie rozliczenia pomiędzy partnerami projektu i Wnioskodawcą. -Prace instalacyjne i konfiguracyjne - II etap Instalacja i konfiguracja modułów PDM i modułu zarządzania relacjami. III Etap ( ) - Zakup modułu podzleceń licencja Moduł - kompleksowy system do ofertowania, podzlecania i rozliczania projektów reklamowych. Będzie odpowiedzialny za realizację następujących procesów: zapytań ofertowych do podwykonawców, pozyskania oferty od podwykonawcy dla akceptacji klienta, przekazania zlecenia/zadania do podwykonawcy, procesu odbioru zlecenia. -Zakup modułu do archiwizowania wspólnych zleceń - licencja Aplikacja dedykowana do zarządzania wspólną bazą danych realizowanych wspólnie projektów. Będzie zawierać również panel zarządzania wydzielonym dostępem do archiwizowanych danych. Niezbędna będzie funkcja wielopoziomowego dostępu do tych samych danych (np. dla Wnioskodawcy pełne dane a dla partnera dane pomijające elementy wycen, zapytań do innego partnera itp). - Prace instalacyjne i konfiguracyjne - III etap Instalacja i konfiguracja modułu podzleceń i modułu do archiwizowania wspólnych zleceń. 2

3 IV Etap ( ) - Zakup modułu wymiany danych pomiędzy systemem B2B a systemami zewnętrznymi licencja Elektroniczny system wymiany dokumentów do komunikowania się z bazą danych systemu księgowo-magazynowego i platformą B2B będzie wykorzystywała technologię SOAP (protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań i najczęściej protokołów HTTP lub RPC do ich przenoszenia, możliwe jest jednak wykorzystanie innych protokołów do transportu danych) oraz bibliotekę wewnętrzną systemu, która będzie konwertowała dane poprzez pliki XML-owe przetwarzane wewnętrznie dzięki czemu będzie ustandaryzowana wymiana danych. Będzie on zawierał również mechanizmy implementacji i autoryzacji podpisu elektronicznego. - Prace instalacyjne i konfiguracyjne Instalacja i konfiguracja modułu wymiany danych. II. Rodzaj zamówienia: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych [WNP] Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania [INS] III. Termin realizacji: Od do r. IV. Warunki udziału: Oferty wykonania dzieła mogą składać firmy, które łącznie spełnią następujące warunki: 1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert, w sposób podany w ogłoszeniu, 2. Posiadają niezbędne doświadczenie w stworzeniu i wdrożeniu systemu B2B. 3. Przedstawią konkretne oczekiwania odnośnie wynagrodzenia. V. Procedura: 1. Termin składania ofert: do r. 2. Kryteria oceny: Oczekiwane wynagrodzenie 100% 3

4 VI. Informacje administracyjne: Oferty należy składać: 1. Osobiście bądź listownie na adres: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska Rzeszów NIP: Mailem na adres: VII. Załączniki: 1. Wzór oferty 4

5 Załącznik nr 1 - wzór oferty. miejscowość, data... / pieczęć firmowa oferenta / OFERTA I. Oferta dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego II. Specyfikacja: I. Przedmiot zmówienia: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i wdrażanie systemu B2B. Projekt polega na zautomatyzowaniu współpracy w ramach tworzenia wspólnych produktów reklamowych. Wdrożenie B2B będzie pozwalało w sposób automatyczny przeprowadzić cały proces powstawania produktu reklamowego w kooperacji z partnerami biznesowymi, od ofert i zlecenia, poprzez kontrole cyklu życia projektu, po potwierdzenie realizacji i rozliczenie. Dodatkowo system B2B będzie archiwizował wszystkie zlecenia wraz z projektami graficznymi. Zautomatyzowanych zostanie 8 procesów biznesowych: - proces zapytań ofertowych do podwykonawców, - proces pozyskania oferty od podwykonawcy dla akceptacji klienta, - proces przekazania zlecenia/zadania do podwykonawcy, - proces konsultacji projektu graficznego - proces nadzoru nad wykonaniem, - proces odbioru zlecenia, - proces rozliczeń, - archiwizacja danych dotyczących wspólnych projektów. Szczegółowy opis zadań w poszczególnych etapach I Etap ( ) 5

6 - Zakup modułu bazodanowego systemu - licencja Jest to najważniejsza część systemu B2B - tzw. silnik systemu. Odpowiadać będzie za integrację procesów na serwerze B2B, przekazywanie danych do interfejsów komunikacyjnych oraz będzie zawierać bazę danych systemu B2B. Moduł musi być oparty na technologii zgodnej z wybranym typem bazy danych SQL. - Prace instalacyjne i konfiguracyjne modułu bazodanowego systemu Instalacja i konfiguracja modułu bazodanowego II Etap ( ) - Zakup modułu PDM (moduł śledzenia cyklu życia projektu) licencja Moduł ten będzie odpowiedzialny za realizacje wspólnych procesów produkcyjnych. Ze względu na złożoność i specyfikę procesów produkcyjnych, niezbędny będzie zakup systemu dedykowanego do procesów produkcyjnych. Będzie to moduł współdzielony z partnerami, odpowiedzialny za realizację obiegu dokumentów we wszystkich procesach. Będzie też pozwalał na nadzór nad realizowanymi zleceniami. -Zakup modułu zarządzania relacjami - licencja Będzie to aplikacja integrująca wszystkie relacje zachodzące pomiędzy stronami projektu. Moduł ten będzie odpowiedzialny za realizację wszystkich relacji procesowych pomiędzy użytkownikami. Będzie również odpowiedzialny za wszystkie rozliczenia pomiędzy partnerami projektu i Wnioskodawcą. -Prace instalacyjne i konfiguracyjne - II etap Instalacja i konfiguracja modułów PDM i modułu zarządzania relacjami. III Etap ( ) - Zakup modułu podzleceń licencja Moduł - kompleksowy system do ofertowania, podzlecania i rozliczania projektów reklamowych. Będzie odpowiedzialny za realizację następujących procesów: zapytań ofertowych do podwykonawców, pozyskania oferty od podwykonawcy dla akceptacji klienta, przekazania zlecenia/zadania do podwykonawcy, procesu odbioru zlecenia. 6

7 -Zakup modułu do archiwizowania wspólnych zleceń - licencja Aplikacja dedykowana do zarządzania wspólną bazą danych realizowanych wspólnie projektów. Będzie zawierać również panel zarządzania wydzielonym dostępem do archiwizowanych danych. Niezbędna będzie funkcja wielopoziomowego dostępu do tych samych danych (np. dla Wnioskodawcy pełne dane a dla partnera dane pomijające elementy wycen, zapytań do innego partnera itp). - Prace instalacyjne i konfiguracyjne - III etap Instalacja i konfiguracja modułu podzleceń i modułu do archiwizowania wspólnych zleceń. IV Etap ( ) - Zakup modułu wymiany danych pomiędzy systemem B2B a systemami zewnętrznymi licencja Elektroniczny system wymiany dokumentów do komunikowania się z bazą danych systemu księgowo-magazynowego i platformą B2B będzie wykorzystywała technologię SOAP (protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań i najczęściej protokołów HTTP lub RPC do ich przenoszenia, możliwe jest jednak wykorzystanie innych protokołów do transportu danych) oraz bibliotekę wewnętrzną systemu, która będzie konwertowała dane poprzez pliki XML-owe przetwarzane wewnętrznie dzięki czemu będzie ustandaryzowana wymiana danych. Będzie on zawierał również mechanizmy implementacji i autoryzacji podpisu elektronicznego. - Prace instalacyjne i konfiguracyjne Instalacja i konfiguracja modułu wymiany danych. III. Dane oferenta: Nazwa oferenta, adres, NIP, REGON:

8 IV. Wycena oferty: Wartość zamówienia netto:.... Słownie:... V. Oświadczenia Oświadczam, że: Posiadam doświadczenie w realizacji projektów B2B TAK NIE Posiadam możliwości techniczne i organizacyjne do terminowego wykonania zlecenia Deklaruję możliwość prowadzenia prac i spotkań organizacyjnych również w siedzibie Zamawiającego TAK TAK NIE NIE VI. Termin realizacji: Od do r. VI. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że do wykonania oferowanego przez nas zamówienia firma posiada odpowiednie zasoby oraz kwalifikacje. W przypadku przyznania firmie zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. VII. Termin ważności oferty Oferta ważna do dnia r.... Pieczęć i podpis oferenta 8

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 25.06.2012r. Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego systemu automatycznej współpracy firmy Landeo z Partnerami Zamawiający: Landeo Sp. z o.o. Krasne 339 36-007 Krasne NIP: 517-018-90-51 I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 24.08.2012 Ogłoszenie o zamówieniu dedykowanej aplikacji przetwarzania danych SMS Zamawiający: ITDOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Grabskiego 8/4 35-312 Rzeszów I. Przedmiot zmówienia:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu na potrzeby realizacji projektu B2B Innowacyjny system automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt" Zamawiający: K&K Selekt

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.05.2014 r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów etap

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Gdynia, dnia 20.11.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Strażów, dnia 12-12-2012 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PHU PULS Bielecki Wiesław Strażów 22 36-073 STRAŻÓW II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy zewnętrznej

Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy zewnętrznej Dobrzechów, 07.07.2014 r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy zewnętrznej Zamawiający: TRITON Usługi Reklamowe Marcin Bosek

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO

ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO Legionowo, dnia 27.11.2013 Zapytanie ofertowe OFERENT I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław Wrocław, dnia 11 07 2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo