OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie JERID Polska Sp. z o.o. Projekt zostanie zrealizowany w następujących etapach: 1. Etap I: A. Zakup analizy przedwdroŝeniowej - przygotowanie załoŝeń do wdroŝenia Systemu Help-Desk Etap ten obejmuje zakup usługi zewnętrznej odpowiedzialnej za opracowanie przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii załoŝeń do wdroŝenia Systemu Help-Desk. UmoŜliwi to odpowiednie zaprojektowanie i wdroŝenie Systemu Help-Desk z uwzględnieniem automatyzacji przepływu informacji i danych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę dopasowania systemu do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Zamawiającego i jego partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z integracji Systemu Help-Desk. 2. Etap II: A. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: Multilicencja Systemu Help-Desk dla Zamawiającego oraz dla jego kontrahentów Systemu Help-Desk - Rdzeń Systemu- Platforma Komunikacji Biznesowej - 1 szt. System Help-Desk - Moduł Administracja- 1 szt. System Help-Desk - Moduł Zadania Partnerów- 1 szt. System Help-Desk - Moduł Zautomatyzowanej Asysty Technicznej- 1 szt. System Help-Desk - Moduł Synchronizacji danych z partnerami- 1 szt. System Help-Desk - Moduł Eksport Danych- 1 szt. W ramach realizacji projektu, nabyte zostanie niezbędne oprogramowanie do tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej (B2B). W wyniku tego zostanie stworzone zindywidualizowane rozwiązanie dla Zamawiającego oraz 1

2 współpracujących przedsiębiorstw w celu umoŝliwienia automatyzacji wymiany informacji (automatycznej komunikacji, automatyzacji realizacji procesów biznesowych). Architektura planowanego Systemu Help-Desk powinna być wielowarstwowa system składa się z następujących elementów realizujących funkcje B2B pomiędzy systemem wnioskodawcy, a systemami partnerów: Multilicencja systemu Help-Desk - Rdzeń systemu Platforma komunikacji biznesowej Aplikacja powinna być dostępna z poziomu przeglądarki internetowej dla Partnerów Zamawiającego, którzy otrzymają do niej dostęp (login, hasło). Platforma webowa powinna działać w architekturze trójwarstwowej. Platforma powinna słuŝyć jako najwyŝszy element warstwy prezentacji odpowiedzialny bezpośrednio za udostępnianie danych Partnerom, stanowiąc interfejs komunikacyjny pomiędzy uŝytkownikiem a warstwą logiki biznesowej i warstwą danych. Platforma Komunikacji Biznesowej powinna stanowić podstawę extranetowej części Systemu Help-Desk. Oprogramowanie powinno być wykonane w języku Microsoft Silverlight i umieszczone na wskazanym przez Zamawiającego serwerze. Platforma Komunikacji Biznesowej powinna działać w oparciu o następujące technologie: WebService Asp.Net C# HTML Java Script Silverlight Logowanie do aplikacji będzie realizowane za pomocą loginu i hasła. Komunikacja będzie odbywała się z wykorzystaniem protokołu HTML/XML w technologii WebService. Udostępniane metody będą komunikowały się z lokalnym serwerem bazodanowym SQL z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Architektura tego modułu musi zapewnić pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyŝ ma słuŝyć do komunikacji interfejsów partnerów z serwerem aplikacji Zamawiającego. Moduł będzie pracował z wykorzystaniem protokołu SSL, który zapewni szyfrowanie komunikacji serwera Zamawiającego z Partnerami. Platforma komunikacji biznesowej umoŝliwi elektroniczny dostęp do informacji związanych z prowadzonymi wspólnie projektami oraz zleceniami serwisowymi, w szczególności: numer i opis zlecenia stan zlecenia priorytet prac rozwojowych produkt termin realizacji 2

3 szacowany czas pracy przetworzona oferta Zamówienia Partnera zapisywane będą bezpośrednio w bazie danych w strukturach systemu Help-Desk. Tak więc od razu po złoŝeniu, zamówienia te będą widoczne w systemie Help-Desk, umoŝliwiając dalsze przetwarzanie. Platforma pozwoli na automatyczną obsługę zleceń serwisowych. Narzędzie to umoŝliwi wystawienie oraz udostępnienie do podglądu dokumentów Partnerom zarejestrowanym w bazie systemu Help-Desk i będzie ono dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Jego podstawowa funkcja sprowadzi się do prezentowania wyników działania systemu, kontroli stopnia realizacji zamówień wraz z ich statusami, monitorowania płatności. KaŜdy z uprawnionych przez administratora Partnerów będzie miał wgląd w przypisane mu obszary w systemie Zamawiającego. Do obszarów tych m.in. naleŝą: stopień i termin realizacji zleceń, rozliczenia, statusy dokumentów. System Help-Desk - Moduł Administracja Moduł będzie słuŝył do zarządzania dostępem uŝytkowników do systemu. Moduł umoŝliwi definiowanie w systemie nowych partnerów, przydzielanie im odpowiednich zakresów funkcji i dostępnych modułów. KaŜdy z uprawnionych przez administratora Partnerów będzie miał wgląd w przypisane mu obszary w systemie Zamawiającego. Administrator w tym module będzie ustawiać uŝytkownikowi login i hasło, za pomocą których uŝytkownik będzie logować się w systemie i następnie przypisze uprawnienia do zleceń danej firmy i do produktów, których dotyczą zlecenia System Help-Desk - Moduł Zadania Partnerów Moduł obsługi zamówień partnerów będzie odpowiadał za przyjmowanie i przetwarzanie zamówień bezpośrednio przez przeglądarkę internetową. W tym miejscu będzie moŝna w prosty sposób wypełniać formularz zamówieniowy i wysyłać do przetworzenia. Zamówienia będą zapisywane w bazie danych aplikacji oraz bezpośrednio po zaakceptowaniu wysyłane mailowo do odpowiednich osób. Z tego poziomu będzie moŝna szybko podejrzeć historię zamówień, pobrać czy wydrukować interesujący dokument. Dodatkowo zostanie on wyposaŝony w zaawansowany system filtrowania i grupowania danych uŝytkownicy będą mieli w znacznym stopniu ułatwiony dostęp do interesujących ich informacji. Moduł ten zostanie dodatkowo wyposaŝony w wbudowane raporty, dzięki którym szybko uzyskamy potrzebne wiadomości. System Help-Desk - Moduł zautomatyzowanej asysty technicznej Moduł będzie odpowiadał za realizację elektronicznego procesu przyjmowania zleceń serwisowych od partnerów. Funkcjonalność modułu będzie pozwalała na w pełni elektro- 3

4 niczną obsługę od zgłoszenia, do zamknięcia. Moduł będzie gromadził wszelkie dane niezbędne do realizacji zlecenia. System zapewni automatyczne informowanie o zdarzeniach dotyczących zleceń oraz czasie poświęconym na realizację po zakończeniu. UmoŜliwi to obsługę i rozliczanie zgłoszeń telefonicznych oraz tych przesyłanych pocztą elektroniczną. Moduł będzie miał takŝe interfejs graficzny dostępny przez przeglądarkę internetową, w którym to uŝytkownicy będą mogli śledzić i kontrolować stan realizacji poszczególnych zleceń. System Help-Desk - Moduł synchronizacji danych Moduł jest niezbędny do elektronicznej wymiany danych. Podstawową funkcjonalnością modułu będzie zarządzanie procesem przekazywania danych i ich statusów pomiędzy Platformą a systemem uŝywanym przez Zamawiającego. Moduł będzie wykorzystywany wszędzie tam, gdzie w systemie będzie występować wszelka automatyzacja generowania zleceń i udzielania informacji o ich realizacji. System Help-Desk - Moduł Export danych Moduł ten powinien zapewnić ogólną funkcjonalność eksportu danych w róŝnych formatach. Dane, które Partner filtruje w zestawieniach na Internecie, będzie mógł następnie zapisywać w róŝnych formatach w pliku i następnie z nimi pracować. Są to następujące formaty podstawowe: PDF XLS TXT CSV 3. III Etap: A. Usługi wdroŝeniowe - konfiguracja systemu: W ramach etapu III System Help-Desk zostanie na podstawie analizy przedwdroŝeniowej dostosowany do wymagań i potrzeb Zamawiającego dla poszczególnych modułów: Usługa wdroŝeniowa Multilicencja Systemu Help-Desk- Rdzeń Systemu- Platforma Komunikacji Biznesowej Usługa wdroŝeniowa System Help-Desk- Moduł Administracja Usługa wdroŝeniowa System Help-Desk- Moduł Zadania Partnerów Usługa wdroŝeniowa System Help-Desk- Moduł Zautomatyzowanej Asysty Technicznej Usługa wdroŝeniowa System Help-Desk- Moduł Synchronizacji danych z partnerami Usługa wdroŝeniowa System Help-Desk- Moduł Eksport Danych 4

5 B. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi Systemu Help-Desk dla pracowników Zamawiającego W ramach etapu III Wykonawca przeprowadzi szkolenia Systemu Help-Desk w niezbędnej ilości dla prawidłowego działania: Szkolenia dla administratora systemu - 1 osoba Szkolenia dla uŝytkowników systemu - 4 osoby 5

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO

ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO Legionowo, dnia 27.11.2013 Zapytanie ofertowe OFERENT I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław Wrocław, dnia 11 07 2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Strażów, dnia 12-12-2012 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PHU PULS Bielecki Wiesław Strażów 22 36-073 STRAŻÓW II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Czudec, 20-11-2013. Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE:

Czudec, 20-11-2013. Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: Czudec, 20-11-2013 Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ceramiczna 3, 38-120 Czudec II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Gdynia, dnia 20.11.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Olkusz, dnia. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE

Olkusz, dnia. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE Olkusz, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Biuro Finansowo-Podatkowe EUROFINANSE s.c. Agnieszka Łachowska Cieślak, Agnieszka Różańska ul. Dworcowa 7D 86-200 Chełmno

Biuro Finansowo-Podatkowe EUROFINANSE s.c. Agnieszka Łachowska Cieślak, Agnieszka Różańska ul. Dworcowa 7D 86-200 Chełmno Chełmno, dnia 05.12.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Biuro Finansowo-Podatkowe EUROFINANSE s.c. Agnieszka Łachowska Cieślak, Agnieszka Różańska ul. Dworcowa 7D 86-200 Chełmno II. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg Wrocław, dnia 3.12.2012 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Plac Strzelecki 20/2 50-224 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10.06.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa

Warszawa, dnia 10.06.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa Warszawa, dnia 10.06.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wschowa, 02.06.2014r. Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01 ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W związku z realizacją projektu pn.: Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo