Warunki świadczenia usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki świadczenia usług"

Transkrypt

1 Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługa polega na zdalnej konfiguracji kopii zapasowej PowerVault DL2000 firmy Dell na urządzeniu dyskowym, z konfiguracją oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych CommVault Simpana lub Symantec Backup Exec ( Obsługiwany produkt lub Obsługiwane produkty ), zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w niniejszych Warunkach świadczenia usług ( Usługa lub Usługi ). Usługa umożliwia Klientom firmy Dell przeprowadzającym fizyczną instalację zdalną współpracę z firmą Dell za pośrednictwem telefonu i bezpiecznego połączenia internetowego (o ile nie jest to zabronione przez przepisy obowiązującego prawa). Usługa obejmuje zdalną pomoc telefoniczną przy konfiguracji w następującym zakresie: Udzielanie wskazówek przy instalacji Obsługiwanego produktu Konfiguracja grup nadmiarowych macierzy niezależnych dysków ( RAID ) i jednostek logicznych ( LUN ) dla Produktu Instalacja oprogramowania w obsługiwanym środowisku Konfiguracja jednego serwera multimedialnego lub agenta multimediów Konfiguracja maksymalnie czterech obsługiwanych agentów (systemu plików lub aplikacji) Walidacja funkcjonalności oprogramowania na hostach (zgodnie z macierzą obsługi) Niniejsze Warunki świadczenia usług ( Warunki ) stanowią porozumienie między Klientem a oddziałem firmy Dell wskazanym na fakturze Klienta dotyczącej zakupu Usługi. Usługa jest świadczona na podstawie oddzielnej umowy ramowej o świadczenie usług zawartej między Klientem a firmą Dell, która wyraźnie dopuszcza sprzedaż przedmiotowej Usługi (zdefiniowanej w niniejszym dokumencie) lub, w przypadku braku takiej umowy, na podstawie warunków sprzedaży produktów firmy Dell, które można uzyskać pod adresem (lub w lokalnej witrynie Dell.com dla danego kraju) w Stanach Zjednoczonych dokładny adres ma postać i które uznaje się za włączone przez odniesienie do niniejszego dokumentu. Składając zamówienie na Usługi, korzystając z Usług lub związanego z nimi oprogramowania bądź klikając/zaznaczając przycisk/pole Zgadzam się w sekcji witryny Dell.com związanej z zakupem lub w interfejsie oprogramowania firmy Dell, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków oraz umów włączonych do nich przez odniesienie. Osoba akceptująca niniejsze Warunki w imieniu firmy lub innej osoby prawnej oświadcza, że jest upoważniona do zobowiązania tego podmiotu do przestrzegania niniejszych Warunków. W takim przypadku pojęcie Klient oznacza podmiot, w imieniu którego zaakceptowano Warunki. 1 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2012

2 Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Usługa obejmuje następujące główne etapy: Planowanie: 1. Uzyskanie i przegląd wymagań dotyczących środowiska i gotowości technicznej. 2. Przejrzenie niniejszych Warunków świadczenia usług w celu zapoznania się z zakresem prac. 3. Sprawdzenie, czy istniejące hosty spełniają minimalne wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania. 4. Walidacja środowiska sprzętu i oprogramowania. 5. Utworzenie pełnej mapy urządzeń do tworzenia kopii zapasowych na taśmie i na dysku, przyłączonych do hosta kopii zapasowej. 6. Zapewnienie zdalnego dostępu do wszystkich klientów. 7. Wykonanie czynności z listy kontrolnej gotowości: a. Zwykłe i odwrotne rozpoznawanie nazw. b. Powiązanie karty sieciowej z hostem kopii zapasowej, skonfigurowane jako pierwsze w kolejności wiązania. c. Odpowiednie dane kontaktowe na wypadek, gdyby do konfiguracji sieci lub hosta potrzebne były dodatkowe informacje. d. Istniejące zasady zapory (o ile istnieją). e. Konfiguracja zapory w oprogramowaniu CommVault i Backup Exec. f. Nazwy i adresy IP hosta kopii zapasowej oraz przyłączonych do niego klientów. g. Identyfikacja lokalizacji podstawowej kopii zapasowej DR. h. Dostęp RMU do biblioteki taśm firmy Dell. i. Sprawdzenie przepustowości sieci. j. Ocena wymagań w zakresie miejsca do magazynowania. i. Identyfikacja bibliotek magnetycznych. ii. Skonfigurowanie i sformatowanie magazynu (w razie potrzeby). iii. Dostępność wystarczającej ilości zatwierdzonych nośników taśmowych. iv. Zgodność sprzętu biblioteki. k. Identyfikacja dostępności zasobów systemowych dla harmonogramów zadań. l. Pobranie plików nośnika instalacyjnego i najnowszych dodatków Service Pack. m. Przeprowadzenie rejestracji licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. 8. Zaplanowanie świadczenia Usługi z Klientem. Wdrożenie: 1. Wykonanie czynności kreatora wstępnej konfiguracji systemu. 2. W razie potrzeby zainstalowanie krytycznych poprawek lub poprawek oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. 3. Połączenie się i załadowanie odpowiednich sterowników magazynu taśmowego (w razie potrzeby). 4. W razie potrzeby otwarcie konsoli zarządzania oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych i skonfigurowanie magazynu dyskowego. 5. Aktywacja podstawowych zasad deduplikacji. 6. Skonfigurowanie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych według projektu: i. Zainstalowanie agentów zdalnego systemu plików lub aplikacji. 2 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

3 ii. Zastosowanie aktualnych wersji poprawek i odpowiednich poprawek hot fix do całości oprogramowania objętego instalacją zdalną. 7. W razie potrzeby skonfigurowanie zasad testowania magazynu. Testowanie: 1. Sprawdzenie, czy wszyscy klienci zdalni mogą komunikować się z hostem kopii zapasowej. 2. We współpracy z Klientem utworzenie nowego pliku kopii zapasowej klienta pośredniego o rozmiarze co najmniej 10 MB i utworzenie w nim kopii zapasowej zgodnie z domyślnymi zasadami magazynowania. 3. Przeprowadzenie testowego odzyskania tych samych danych w nowej lokalizacji na kliencie. 4. Sprawdzenie poprawności wykrywania magazynu taśmowego przez oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. 5. Skonfigurowanie automatycznych aktualizacji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Znajomość produktu: 1. Przeprowadzenie krótkiego spotkania informacyjnego z Klientem w zakresie wdrożonych systemów oraz związanej z nimi dokumentacji. To omówienie nie zastępuje dostępnych kursów dla Klienta dotyczących tych produktów. 2. Przegląd podstawowych zasad deduplikacji. 3. Odesłanie Klienta do dokumentacji w celu pogłębienia wiedzy na temat oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. 4. Skonfigurowanie przykładowej kopii zapasowej dla każdego z hostów w celu zaprezentowania funkcjonalności rozwiązania. Zamknięcie projektu: 1. Dostarczenie Klientowi dokumentacji odzwierciedlającej zakres wykonanych Usług. 2. Uzyskanie potwierdzenia realizacji Usług od Klienta. Wyłączone usługi Fizyczna instalacja jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania niezwiązanego z Usługą. Okablowanie sieci i inne czynności związane ze środowiskiem lub zasilaniem. Konfiguracja jakiegokolwiek produktu zewnętrznego względem obudowy PowerVault, kabli i karty RAID firmy Dell. Usługi i prace wykonywane w siedzibie Klienta. Zaawansowana pomoc techniczna dla nieobsługiwanego oprogramowania. Konsultacje dotyczące sprzętu lub oprogramowania, które nie mogą być przeprowadzone zdalnie. Tworzenie skryptów niestandardowych. Ponowna kompilacja jądra systemu. Czynności związane z awariami obsługiwanymi w ramach osobnych umów serwisowych. Dostarczenie dodatkowego sprzętu lub licencji na oprogramowanie. Produkty, w zakresie których dostawca zakończył świadczenie usług pomocy technicznej i aktualizowania oprogramowania. Dostrajanie wydajności, optymalizacja systemu, tworzenie skryptów i podobne usługi. Instalowanie lub konfigurowanie funkcji aplikacji (np. Microsoft Exchange, Oracle ). Wstępna instalacja lub konfiguracja platformy Dell DX Object Storage Platform. Instalowanie lub konfigurowanie usługi Active Directory. Instalowanie lub konfigurowanie systemu nazw domen ( DNS ) dla ośrodka. Instalowanie lub konfigurowanie innych aplikacji czy systemów operacyjnych. Konfigurowanie zapory lub rozwiązywanie problemów z dostępem sieciowym do zdalnych klientów czy serwerów. Instalowanie lub konfigurowanie jakichkolwiek aplikacji, np. Microsoft Exchange, SQL Server czy usługi plików/drukowania. 3 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

4 Przyłączanie zewnętrznego magazynu PowerVault firmy Dell. Konfiguracja oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych innego niż oprogramowanie systemu DLxxxx. Jakiekolwiek czynności niewymienione wyraźnie w niniejszych Warunkach świadczenia Usług. Obowiązki Klienta związane z Usługą Wykonanie kopii zapasowej konfiguracji/oprogramowania/danych. Obowiązkiem Klienta jest wykonanie pełnej kopii zapasowej wszystkich danych i programów z obsługiwanych produktów przed rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek Usług przez firmę Dell. Ustawienia zabezpieczeń sieciowych i wymagania ich dotyczące. Obowiązkiem Klienta jest przekazanie firmie Dell wszelkich wymagań, parametrów i informacji niezbędnych jej do udzielenia odpowiedniej pomocy w zakresie konfiguracji i wdrażania wszystkich ustawień zabezpieczeń takich produktów. Firma Dell wdroży ustawienia wyłącznie zgodnie z dyspozycją i za zgodą Klienta. FIRMA DELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKI NARUSZENIA ZABEZPIECZEŃ, KRADZIEŻY DANYCH CZY NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW, APLIKACJI LUB SIECI. Dostępność. Klient zobowiązuje się być dostępnym w okresie świadczenia Usługi zgodnie z harmonogramem. Jeśli Klient nie może być dostępny do instalacji zdalnej zgodnie z harmonogramem, połączenie telefoniczne zostanie przełożone na termin wybrany przez firmę Dell (uzgodniony z Klientem). Jeśli początkowo zaplanowany termin zostanie przełożony na żądanie Klienta, wykonanie Usługi może znacznie się opóźnić w przypadku braku dostępności zasobów lub natłoku innych zobowiązań firmy Dell. Żądana konfiguracja musi spełniać minimalne wymagania systemowe dostawcy pod względem konfiguracji sprzętu i oprogramowania (dodatki Service Pack/jądro i system BIOS). Zadbanie o spełnienie wymagań technicznych i środowiskowych (np. dotyczących zasilania) przed wykonaniem Usługi. Zapewnienie dostępności co najmniej jednej osoby o uprawnieniach administratora systemu do kontaktów z firmą Dell w sprawach technicznych oraz przyznanie jej uprawnień na dostęp do odpowiednich obiektów/oddziałów/systemów, informacji na czas wykonywania Usługi. Wyrzucenie elementów opakowań oraz innych odpadów. Sprawdzenie, czy serwer kopii zapasowej ma dostęp do WSZYSTKICH klientów zdalnych przez zapory. Sprawdzenie, czy infrastruktura DNS jest w pełni funkcjonalna, od czego zależy sukces instalacji kopii zapasowej. Klient musi zachować poufność numeru zamówienia dostarczonego przez firmę Dell w związku z tymi Usługami. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie numeru umowy lub zlecenia Klienta. Klient zaświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę dla siebie i firmy Dell na użytkowanie i dostęp do całego sprzętu, oprogramowania i danych do celów związanych ze świadczeniem Usług. Jeśli Klient nie dysponuje jeszcze takim zezwoleniem, jego obowiązkiem jest uzyskanie go na własny koszt i przed zwróceniem się do firmy Dell z prośbą o wykonanie Usług. Klient musi uzyskać i posiadać ważne licencje na wszystkie elementy sprzętowe i programowe. Klient musi przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na wykonanie całości Usług. Zasadniczo Usługi nie wymagają przestojów systemu; mogą jednak wymagać wykonania w okresach przeznaczonych na konserwację. Klient odpowiada za wszystkie fizyczne instalacje bądź zmiany sprzętu niezbędne do zdalnego wykonania Usługi. Klient musi posiadać ważne umowy pomocy technicznej w zakresie sprzętu (takie jak Usługa ProSupport dla przedsiębiorstwa) dla wszystkich objętych urządzeń. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie sprzętu czy oprogramowania, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania Usługi. Obowiązkiem Klienta jest podpisanie odpowiedniej 4 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

5 umowy serwisowej z firmą Dell lub innym dostawcą celem uzyskania pomocy w zakresie napraw takich awarii. UWAGA: Jeśli Klient nie zastosuje się do wymagań i warunków określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, firma Dell nie ma obowiązku świadczenia Usług. 5 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

6 Dodatkowe warunki dotyczące Usługi 1 Produkty objęte wsparciem technicznym Niniejsza Usługa jest dostępna dla wybranych obsługiwanych Produktów firmy Dell, takich jak OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent oraz wybrane drukarki firmy Dell, zakupionych w konfiguracji standardowej. Lista Obsługiwanych produktów jest regularnie uzupełniana najbardziej aktualne informacje o Usługach dostępnych dla posiadanych produktów firmy Dell można uzyskać od przedstawiciela handlowego firmy Dell. Każdy Obsługiwany produkt jest oznaczony numerem seryjnym ( Numer kodu serwisowego ). Klient jest zobowiązany wykupić osobną umowę dotyczącą świadczenia usług dla każdego Obsługiwanego produktu. Na przykład drukarka kupiona z notebookiem nie jest objęta umową serwisową notebooka: drukarka i notebook wymagają oddzielnych umów serwisowych. W przypadku kontaktu z firmą Dell w związku z niniejszą Usługą należy przygotować Kod serwisowy obsługiwanego produktu. 2 Okres świadczenia Usługi A Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia zamówienia i obowiązuje przez Okres świadczenia Usługi. Okres świadczenia Usługi rozpoczyna się z dniem zakupu i trwa przez czas wskazany w Zamówieniu. Liczba systemów, licencji, instalacji, wdrożeń, zarządzanych punktów końcowych lub użytkowników końcowych, dla których Klient zakupił jedną lub więcej Usług (zdefiniowanych poniżej), stawki lub ceny oraz stosowny Okres świadczenia poszczególnych Usług są wyszczególnione w formularzu zamówienia Klienta lub w innej akceptowanej przez obie strony postaci faktury, potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zlecenia zakupu (łącznie zwanych Zamówieniami ). Usługi kupowane na mocy niniejszej Umowy są przeznaczone wyłącznie do własnego, wewnętrznego użytku Klienta, nie zaś do odsprzedaży lub świadczenia usług. 3 Obowiązki klienta A Zapewnienie dostępu. Klient oświadcza i gwarantuje, że uzyskał dla Klienta i firmy Dell zezwolenie na dostęp i korzystanie z Obsługiwanego produktu, przechowywanych w nim danych oraz wszelkich zawartych w nim elementów sprzętu i oprogramowania w celu wykonania niniejszych Usług. Jeśli Klient nie uzyskał jeszcze stosownego zezwolenia, jego obowiązkiem jest uzyskanie go na własny koszt przed zwróceniem się do firmy Dell z prośbą o wykonanie niniejszych Usług. B Współpraca z pracownikiem pomocy technicznej udzielającym pomocy telefonicznej i z pracownikiem serwisu wykonującym Usługę w siedzibie Klienta. Klient zgadza się współpracować z pracownikiem pomocy technicznej firmy Dell udzielającym pomocy przez telefon i z pracownikiem serwisu realizującym Usługę na miejscu; zobowiązuje się także do wykonywania ich instrukcji. Doświadczenie pokazuje, że większość problemów z systemem można rozwiązać przez telefon dzięki ścisłej współpracy między użytkownikiem i pracownikiem wsparcia technicznego bądź serwisantem. C Wymagania dotyczące siedziby Klienta. Jeśli w ramach realizacji Usług wymagane jest przybycie serwisanta do siedziby Klienta, Klient musi zapewnić serwisantowi bezpłatny, bezpieczny i wystarczający dostęp do swojej infrastruktury oraz Obsługiwanych produktów. Dostateczny dostęp obejmuje przestronną przestrzeń roboczą, elektryczność i dostęp do lokalnej linii telefonicznej. Wymagane jest także 6 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

7 udostępnienie serwisantowi monitora lub wyświetlacza, myszy (bądź innego urządzenia wskazującego) oraz klawiatury (bez obciążania firmy Dell jakimikolwiek kosztami), jeśli urządzenia te nie są podłączone do danego systemu. D Zapewnienie zgodności oprogramowania i serwisowanych wersji. Klient odpowiada za zapewnienie zgodności oprogramowania i Produktów objętych wsparciem technicznym ze wskazanymi przez firmę Dell wymaganiami minimalnymi dotyczącymi wersji i konfiguracji, które zostały określone w witrynie PowerLink dla rozwiązań Dell EMC Storage lub EqualLogic bądź w witrynie dotyczącej dodatkowych Produktów objętych wsparciem technicznym. Obowiązkiem Klienta jest ponadto zainstalowanie części zamiennych, poprawek oraz aktualizacji i uaktualnień oprogramowania zgodnie z wytycznymi firmy Dell, jeśli Obsługiwane produkty mają nadal kwalifikować się do tej Usługi. E Wykonanie kopii zapasowych danych. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi muszą zostać wykonane kopie zapasowe wszystkich danych i programów znajdujących się we wszystkich systemach objętych Usługą firmy Dell. FIRMA DELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB ODZYSKANIE DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA ani za niemożność korzystania z żadnych systemów, wynikłą z tej Usługi i związanych z nią czynności serwisowych albo z czynności lub niedopełnienia czynności, w tym zaniedbań, przez firmę Dell lub innego usługodawcę. 4 Ważne informacje dodatkowe A Płatność za składniki sprzętowe zakupione wraz z usługami instalacji i wdrażania. O ile pisemnie nie uzgodniono inaczej, płatność za składniki sprzętowe w żadnym przypadku nie jest uzależniona od wykonania zakupionych wraz z nimi usług instalacji i wdrażania. B Uzasadnione ekonomicznie ograniczenia zakresu Usług. Firma Dell może odmówić świadczenia Usług, jeśli uzna, że wiązałoby się to z nieuzasadnionym ryzykiem dla niej lub jej usługodawców, oraz jeśli uzna, że problem nie jest objęty zakresem Usług. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za żadną awarię ani przestój spowodowany czynnikami poza jej kontrolą. Usługa dotyczy wyłącznie zastosowań, do których Obsługiwany produkt był przewidziany. C Usługi opcjonalne. Firma Dell może oferować usługi opcjonalne (obejmujące wsparcie techniczne w miejscu, gdzie jest ono potrzebne, instalację, konsultacje, zarządzanie oraz profesjonalne usługi wsparcia technicznego lub szkolenia), przy czym będą się one różnić w zależności od lokalizacji Klienta. Usługi opcjonalne mogą wymagać zawarcia oddzielnej umowy z firmą Dell. W razie braku takiej umowy usługi opcjonalne są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. D Przekazanie. Firma Dell może zlecić realizację Usługi i/lub Warunków świadczenia usług uprawnionym firmom zewnętrznym. E Anulowanie. Firma Dell może anulować tę Usługę w każdej chwili w trakcie jej wykonywania z dowolnej z następujących przyczyn: Klient nie zapłaci całej kwoty za Usługę zgodnie z warunkami określonymi na fakturze. Klient odmówi współpracy ze wspomagającym analitykiem lub technikiem wykonującym czynności na miejscu. Klient nie dopełnił wszystkich postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi firma Dell prześle Klientowi pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy na adres podany na fakturze wystawionej Klientowi. W powiadomieniu zostanie 7 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

8 wskazana przyczyna oraz skuteczna data anulowania Usługi, nie wcześniejsza niż dziesięć (10) dni od daty wysłania powiadomienia o anulowaniu do Klienta przez firmę Dell, o ile prawo lokalne lub stanowe nie wymaga dopełnienia innych czynności, na które niniejsza Umowa nie ma wpływu. W PRZYPADKU ANULOWANIA USŁUGI PRZEZ FIRMĘ DELL ZGODNIE Z TYM PARAGRAFEM KLIENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ŻADNYCH KWOT WPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH FIRMIE DELL. F Ograniczenia geograficzne i zmiana lokalizacji. Usługa będzie realizowana w miejscach wskazanych na fakturze wystawionej Klientowi. Usługa nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Opcje Usług, w tym poziomy Usługi, godziny świadczenia pomocy technicznej i czas reakcji w siedzibie Klienta, różnią się w zależności od regionu geograficznego, a niektóre opcje mogą być niedostępne do nabycia w lokalizacji Klienta. Zobowiązanie firmy Dell do świadczenia Usług w zakresie Produktów objętych wsparciem technicznym, dla których zmieniła się lokalizacja geograficzna, może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat oraz kontrolą i ponowną certyfikacją przeniesionych Produktów objętych wsparciem technicznym z zastosowaniem aktualnych stawek za usługi doradztwa rozliczanych metodą robocizny i materiałów. W celu umożliwienia firmie Dell wypełnienia jej zobowiązań Klient zapewni jej przedstawicielom właściwy, bezpieczny i bezpłatny dostęp do swoich obiektów. G Przeniesienie praw do korzystania z Usługi. Z zastrzeżeniem ograniczeń sformułowanych w niniejszych Warunkach świadczenia usług Klient może przenieść posiadane prawo do korzystania z Usługi na osobę trzecią, która zakupiła cały Obsługiwany produkt Klienta przed upływem aktualnie obowiązującego okresu świadczenia Usługi, pod warunkiem że Klient jest pierwotnym nabywcą Obsługiwanego produktu i Usługi lub Klient kupił Produkt i Usługę od ich pierwotnego właściciela (albo osoby, która nabyła Obsługiwany produkt i Usługę od pierwotnego właściciela) i dopełnił wszelkich procedur związanych z przeniesieniem, które są dostępne pod adresem Z przeniesieniem może się wiązać konieczność uiszczenia odpowiednich opłat. Zwracamy uwagę, że po przemieszczeniu Obsługiwanego produktu do lokalizacji geograficznej, w której Usługa jest niedostępna w ogóle lub w cenie identycznej z ceną zapłaconą przez Klienta, Usługa może nie być dostępna dla Klienta lub utrzymanie takich samych kategorii gwarancji jak w oryginalnej lokalizacji może się wiązać z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat. Jeśli Klient zrezygnuje z uiszczenia takich opłat, zakres Usługi może się automatycznie zmienić i objąć kategorie dostępne w cenie nie wyższej niż kwota zapłacona przez Klienta, przy czym Klientowi nie przysługują żadne zwroty środków z tytułu zmniejszenia zakresu Usługi. Więcej informacji na temat oferty usług firmy Dell można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub pod adresem Dostępność usług zależy od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, klienci i Partnerzy Kanałowi firmy Dell mogą skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst niniejszego dokumentu może zawierać znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Dane techniczne są poprawne w chwili publikacji, ale zależą od dostępności produktów i w każdej chwili mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Dell i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia typograficzne lub fotograficzne. Obowiązujące warunki firmy Dell dotyczące sprzedaży są dostępne w witrynie oraz na żądanie. 8 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

9 Dodatek A Kod SKU usługi US SKU Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym EEC LA SKU Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym EEC BZ SKU Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym EEC EMEA SKU Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym EEC APJ POS SKU Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym EEC APJ APOS SKU Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym EEC 9 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

10 Dodatek B Godziny pracy firmy Dell wyjątki Kraj Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent, Trynidad, Wyspy Dziewicze, pozostała część anglojęzycznych Karaibów Barbados, Bahamy, Belize, Kostaryka, Salwador, Kajmany, Gwatemala, Honduras, Jamajka, Panama, Portoryko, Republika Dominikańska, Surinam, Wyspy Turks i Caicos Australia, Bermudy, Chiny, Haiti, Hongkong, Japonia, Korea, Malezja, Antyle Holenderskie, Nowa Zelandia, Singapur, Tajwan, Tajlandia Godziny pracy firmy Dell 07:00 16:00 08:00 17:00 09:00 17:00 Argentyna, Indie, Paragwaj, Urugwaj 09:00 18:00 Boliwia, Chile 09:00 19:00 10 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalna konfiguracja urządzenia KACE K1000 firmy Dell, Dział pomocy technicznej Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Ta usługa obejmuje przeprowadzenie zdalnej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego

Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Usługa ta uzupełnia standardową instalację nowego produktu

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect

Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Usługa ta obejmuje (jeśli jest to wymagane) fizyczną instalację jednego przełącznika Ethernet

Bardziej szczegółowo

Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent Opis usługi Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent Wprowadzenie do Umowy serwisowej Niniejsza Usługa obejmuje instalację jednego kontrolera pamięci masowej

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal

Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal Usługa ta obejmuje instalację i konfigurację portalu Dell Remote Portal

Bardziej szczegółowo

Opis Usługi. Zdalne wdrożenie macierzy Dell EqualLogic. Wprowadzenie do umowy dotyczącej Usługi

Opis Usługi. Zdalne wdrożenie macierzy Dell EqualLogic. Wprowadzenie do umowy dotyczącej Usługi Opis Usługi Zdalne wdrożenie macierzy Dell EqualLogic Wprowadzenie do umowy dotyczącej Usługi Niniejsza usługa ( Usługa lub Usługi ) polega na zdalnym wstępnym wdrożeniu jednej macierzy pamięci masowej

Bardziej szczegółowo

Zdalne wdrożenie macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Zdalne wdrożenie macierzy pamięci masowej Dell Compellent Opis usługi Zdalne wdrożenie macierzy pamięci masowej Dell Compellent Wprowadzenie do Umowy serwisowej Niniejsza Usługa obejmuje zdalne wdrożenie jednego środowiska macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Instalacja serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego firmy Dell

Warunki świadczenia usług Instalacja serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego firmy Dell Warunki świadczenia usług Instalacja serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego firmy Dell Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A. Omówienie usługi Usługa ta obejmuje fizyczną instalację i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Wdrożenie rozwiązania Dell vstart Compellent Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Niniejsza Usługa dotyczy wdrożenia u Klienta pojedynczego rozwiązania Dell vstart

Bardziej szczegółowo

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Wprowadzenie Firma Dell świadczy usługę Dell Compellent SAN Health Check ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług ( Warunki świadczenia usług ).

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługa niszczenia danych

Opis usługi Usługa niszczenia danych Opis usługi Usługa niszczenia danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia usługę niszczenia danych ( Usługa lub Usługi ) dla wybranych produktów ( Objęte produkty zdefiniowane poniżej)

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Instalacja oraz wdrożenie rozwiązania Dell vstart Compellent Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Niniejsza Usługa dotyczy instalacji oraz wdrożenia pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Omówienie usługi Niniejszy Opis usługi ( Opis usługi ) stanowi umowę między Klientem ( Klient lub Nabywca ) a jednostką firmy Dell wymienioną na fakturze zakupu

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Wprowadzenie do umowy serwisowej Firma Dell udostępnia usługi Dell ProSupport ( Usługi ) dotyczące wybranych produktów sieciowych firmy Dell ( Produkty lub Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia Usługę śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługę

Bardziej szczegółowo

Zdalne. wdrożenie lub. ( Warunki. i zakupione. lub Usługi ). Niniejsza usługa ( CIFS ) Krótkie

Zdalne. wdrożenie lub. ( Warunki. i zakupione. lub Usługi ). Niniejsza usługa ( CIFS ) Krótkie Warunki świadczenia usług Zdalne wdrożenie lub replikacja Dell EqualLogic FS7xxx Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferujee Zdalne wdrożenie pojedynczego rozwiązania pamięci masowej Dell EqualLogic

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa Zachowaj swój dysk twardy Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje usługę Zachowaj swój dysk twardy ( ZSDT,lub usługa/-i ) zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service)

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service) Omówienie usług Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usług RAS (Remote Advisory Services, RAS) ( Usługa lub Usługi ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Podstawowe usługi instalacyjne dla przedsiębiorstw

Warunki świadczenia usługi Podstawowe usługi instalacyjne dla przedsiębiorstw Warunki świadczenia usługi Podstawowe usługi instalacyjne dla przedsiębiorstw Wprowadzenie Dell świadczy Podstawowe usługi instalacyjne dla przedsiębiorstw Rozwiązania dla przedsiębiorstw (serwerowe, pamięci

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługi Dell System Track

Opis usługi Usługi Dell System Track Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell

Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell Usługa Dell Onsite Diagnosis (diagnostyka na miejscu u klienta) Wprowadzenie Firma Dell świadczy usługę Dell Onsite Diagnosis ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS)

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej wymiany akumulatorów ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ).

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zainstalowany sprzęt obejmuje wewnętrzne karty rozszerzeń, monitory marki Dell, klawiatury, myszy, głośniki, mikrofony i stacje dokujące.

Fabrycznie zainstalowany sprzęt obejmuje wewnętrzne karty rozszerzeń, monitory marki Dell, klawiatury, myszy, głośniki, mikrofony i stacje dokujące. Opis usługi Pogwarancyjna pomoc techniczna Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej pomocy technicznej ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ). Oferta, zlecenie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie)

Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie) Dell Usługi Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie) Usługa Your Hard Drive at Point of Need (Twój dysk twardy w firmie) Omówienie warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usługi Proactive Maintenance ( Usługa ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia usług ). umożliwia klientom

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług

Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług Opis usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RAS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług firmy Dell IT Opis usług 1. WPROWADZENIE DO UMOWY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG : jest to zestaw usług mających na celu skrócenie przestojów i zapewnienie pomocy w zakresie optymalizacji środowiska IT poprzez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością zapewnia usługi w zakresie sprzętu ( Usługa(i) ) zgodnie z warunkami świadczenia usług ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Instalacja u Klienta Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Firma Dell świadczy usługę Instalacji u Klienta ( Usługi ) zgodnie z tymi Warunkami świadczenia usług (

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa Omówienie usługi Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient ) i jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną na fakturze wystawionej Klientowi ( firma

Bardziej szczegółowo

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup obejmuje instalację

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Wprowadzenie Firma Dell ma przyjemność zapewnić usługę Basic Hardware Service (Podstawowe usługi w zakresie sprzętu) ( Usługa(i) ) zgodnie

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Usługa Dell ProSupport. Wprowadzenie. Zakres Usługi

Opis usługi. Usługa Dell ProSupport. Wprowadzenie. Zakres Usługi Opis usługi Usługa Dell ProSupport Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi Dell ProSupport Point of Need ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ). Oferta, zamówienie lub inna wzajemnie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Dell ProDeploy Enterprise Suite: ProDeploy Plus for Enterprise Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące warunków świadczenia usługi ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa

Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa Opis usługi Zdalna usługa doradztwa Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług Zdalne usługi doradztwa (Remote Advisory Services RAS ) zapewniają zdalną pomoc podczas wykonywania niektórych zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa Dell ProSupport Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi Dell ProSupport Point of Need ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ). Oferta, zlecenie

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i rozruchu pamięci masowych z rodziny HP MSA

Usługa instalacji i rozruchu pamięci masowych z rodziny HP MSA Dane techniczne Usługa instalacji i rozruchu pamięci Usługi HP Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central.

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central. Dane techniczne Usługa instalacji i rozruchu oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central Usługi HP Zalety usługi Ułatwienie zespołowi informatycznemu skoncentrowania się na jego głównych zadaniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Usługa Basic Hardware Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) jest zawarta pomiędzy klientem ( użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Usługi wdrożeniowe Dell dla Wyse Wprowadzenie Usługi wdrożeniowe firmy Dell dla Wyse (zwane dalej Usługą lub Usługą wdrożeniową, a wszystkie zwane Usługami wdrożeniowymi lub Usługami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Dell ProDeploy Enterprise Suite: ProDeploy for Enterprise Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące warunków świadczenia usługi ( Warunki świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki świadczenia usług ( Warunki świadczenia usług ) stanową porozumienie między Producentem oryginalnego

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska)

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska) Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support Omówienie usługi Dell świadczy usługi (zwanej dalej Usługą lub pakietem Basic ) zgodnie z niniejszym dokumentem (zwanym Warunkami świadczenia usług ) oraz poziomem usług świadczonych na miejscu i/lub za

Bardziej szczegółowo

Usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usług

Usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usług Usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usług 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki Świadczenia Usług stanowią porozumienie pomiędzy Klientem, a jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA)

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Janmedia Interactive Sp. z o.o. Data aktualizacji: 02.11.2015r. / Wersja 2015-02 1. Poziom gwarancji dostępności usług Janmedia gwarantuje dostępność usług na

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługi Dell EMC Services ProDeploy Client Suite (Basic Deployment, ProDeploy i ProDeploy Plus) Wprowadzenie Niniejszy dokument wraz z załącznikami ( Warunki świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt oprogramowania Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Cel audytu Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie uporządkowaniu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Zestawieniu dołączonym do powiązanego

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo