Warunki świadczenia usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki świadczenia usług"

Transkrypt

1 Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługa polega na zdalnej konfiguracji kopii zapasowej PowerVault DL2000 firmy Dell na urządzeniu dyskowym, z konfiguracją oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych CommVault Simpana lub Symantec Backup Exec ( Obsługiwany produkt lub Obsługiwane produkty ), zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w niniejszych Warunkach świadczenia usług ( Usługa lub Usługi ). Usługa umożliwia Klientom firmy Dell przeprowadzającym fizyczną instalację zdalną współpracę z firmą Dell za pośrednictwem telefonu i bezpiecznego połączenia internetowego (o ile nie jest to zabronione przez przepisy obowiązującego prawa). Usługa obejmuje zdalną pomoc telefoniczną przy konfiguracji w następującym zakresie: Udzielanie wskazówek przy instalacji Obsługiwanego produktu Konfiguracja grup nadmiarowych macierzy niezależnych dysków ( RAID ) i jednostek logicznych ( LUN ) dla Produktu Instalacja oprogramowania w obsługiwanym środowisku Konfiguracja jednego serwera multimedialnego lub agenta multimediów Konfiguracja maksymalnie czterech obsługiwanych agentów (systemu plików lub aplikacji) Walidacja funkcjonalności oprogramowania na hostach (zgodnie z macierzą obsługi) Niniejsze Warunki świadczenia usług ( Warunki ) stanowią porozumienie między Klientem a oddziałem firmy Dell wskazanym na fakturze Klienta dotyczącej zakupu Usługi. Usługa jest świadczona na podstawie oddzielnej umowy ramowej o świadczenie usług zawartej między Klientem a firmą Dell, która wyraźnie dopuszcza sprzedaż przedmiotowej Usługi (zdefiniowanej w niniejszym dokumencie) lub, w przypadku braku takiej umowy, na podstawie warunków sprzedaży produktów firmy Dell, które można uzyskać pod adresem (lub w lokalnej witrynie Dell.com dla danego kraju) w Stanach Zjednoczonych dokładny adres ma postać i które uznaje się za włączone przez odniesienie do niniejszego dokumentu. Składając zamówienie na Usługi, korzystając z Usług lub związanego z nimi oprogramowania bądź klikając/zaznaczając przycisk/pole Zgadzam się w sekcji witryny Dell.com związanej z zakupem lub w interfejsie oprogramowania firmy Dell, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków oraz umów włączonych do nich przez odniesienie. Osoba akceptująca niniejsze Warunki w imieniu firmy lub innej osoby prawnej oświadcza, że jest upoważniona do zobowiązania tego podmiotu do przestrzegania niniejszych Warunków. W takim przypadku pojęcie Klient oznacza podmiot, w imieniu którego zaakceptowano Warunki. 1 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2012

2 Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Usługa obejmuje następujące główne etapy: Planowanie: 1. Uzyskanie i przegląd wymagań dotyczących środowiska i gotowości technicznej. 2. Przejrzenie niniejszych Warunków świadczenia usług w celu zapoznania się z zakresem prac. 3. Sprawdzenie, czy istniejące hosty spełniają minimalne wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania. 4. Walidacja środowiska sprzętu i oprogramowania. 5. Utworzenie pełnej mapy urządzeń do tworzenia kopii zapasowych na taśmie i na dysku, przyłączonych do hosta kopii zapasowej. 6. Zapewnienie zdalnego dostępu do wszystkich klientów. 7. Wykonanie czynności z listy kontrolnej gotowości: a. Zwykłe i odwrotne rozpoznawanie nazw. b. Powiązanie karty sieciowej z hostem kopii zapasowej, skonfigurowane jako pierwsze w kolejności wiązania. c. Odpowiednie dane kontaktowe na wypadek, gdyby do konfiguracji sieci lub hosta potrzebne były dodatkowe informacje. d. Istniejące zasady zapory (o ile istnieją). e. Konfiguracja zapory w oprogramowaniu CommVault i Backup Exec. f. Nazwy i adresy IP hosta kopii zapasowej oraz przyłączonych do niego klientów. g. Identyfikacja lokalizacji podstawowej kopii zapasowej DR. h. Dostęp RMU do biblioteki taśm firmy Dell. i. Sprawdzenie przepustowości sieci. j. Ocena wymagań w zakresie miejsca do magazynowania. i. Identyfikacja bibliotek magnetycznych. ii. Skonfigurowanie i sformatowanie magazynu (w razie potrzeby). iii. Dostępność wystarczającej ilości zatwierdzonych nośników taśmowych. iv. Zgodność sprzętu biblioteki. k. Identyfikacja dostępności zasobów systemowych dla harmonogramów zadań. l. Pobranie plików nośnika instalacyjnego i najnowszych dodatków Service Pack. m. Przeprowadzenie rejestracji licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. 8. Zaplanowanie świadczenia Usługi z Klientem. Wdrożenie: 1. Wykonanie czynności kreatora wstępnej konfiguracji systemu. 2. W razie potrzeby zainstalowanie krytycznych poprawek lub poprawek oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. 3. Połączenie się i załadowanie odpowiednich sterowników magazynu taśmowego (w razie potrzeby). 4. W razie potrzeby otwarcie konsoli zarządzania oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych i skonfigurowanie magazynu dyskowego. 5. Aktywacja podstawowych zasad deduplikacji. 6. Skonfigurowanie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych według projektu: i. Zainstalowanie agentów zdalnego systemu plików lub aplikacji. 2 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

3 ii. Zastosowanie aktualnych wersji poprawek i odpowiednich poprawek hot fix do całości oprogramowania objętego instalacją zdalną. 7. W razie potrzeby skonfigurowanie zasad testowania magazynu. Testowanie: 1. Sprawdzenie, czy wszyscy klienci zdalni mogą komunikować się z hostem kopii zapasowej. 2. We współpracy z Klientem utworzenie nowego pliku kopii zapasowej klienta pośredniego o rozmiarze co najmniej 10 MB i utworzenie w nim kopii zapasowej zgodnie z domyślnymi zasadami magazynowania. 3. Przeprowadzenie testowego odzyskania tych samych danych w nowej lokalizacji na kliencie. 4. Sprawdzenie poprawności wykrywania magazynu taśmowego przez oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. 5. Skonfigurowanie automatycznych aktualizacji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Znajomość produktu: 1. Przeprowadzenie krótkiego spotkania informacyjnego z Klientem w zakresie wdrożonych systemów oraz związanej z nimi dokumentacji. To omówienie nie zastępuje dostępnych kursów dla Klienta dotyczących tych produktów. 2. Przegląd podstawowych zasad deduplikacji. 3. Odesłanie Klienta do dokumentacji w celu pogłębienia wiedzy na temat oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. 4. Skonfigurowanie przykładowej kopii zapasowej dla każdego z hostów w celu zaprezentowania funkcjonalności rozwiązania. Zamknięcie projektu: 1. Dostarczenie Klientowi dokumentacji odzwierciedlającej zakres wykonanych Usług. 2. Uzyskanie potwierdzenia realizacji Usług od Klienta. Wyłączone usługi Fizyczna instalacja jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania niezwiązanego z Usługą. Okablowanie sieci i inne czynności związane ze środowiskiem lub zasilaniem. Konfiguracja jakiegokolwiek produktu zewnętrznego względem obudowy PowerVault, kabli i karty RAID firmy Dell. Usługi i prace wykonywane w siedzibie Klienta. Zaawansowana pomoc techniczna dla nieobsługiwanego oprogramowania. Konsultacje dotyczące sprzętu lub oprogramowania, które nie mogą być przeprowadzone zdalnie. Tworzenie skryptów niestandardowych. Ponowna kompilacja jądra systemu. Czynności związane z awariami obsługiwanymi w ramach osobnych umów serwisowych. Dostarczenie dodatkowego sprzętu lub licencji na oprogramowanie. Produkty, w zakresie których dostawca zakończył świadczenie usług pomocy technicznej i aktualizowania oprogramowania. Dostrajanie wydajności, optymalizacja systemu, tworzenie skryptów i podobne usługi. Instalowanie lub konfigurowanie funkcji aplikacji (np. Microsoft Exchange, Oracle ). Wstępna instalacja lub konfiguracja platformy Dell DX Object Storage Platform. Instalowanie lub konfigurowanie usługi Active Directory. Instalowanie lub konfigurowanie systemu nazw domen ( DNS ) dla ośrodka. Instalowanie lub konfigurowanie innych aplikacji czy systemów operacyjnych. Konfigurowanie zapory lub rozwiązywanie problemów z dostępem sieciowym do zdalnych klientów czy serwerów. Instalowanie lub konfigurowanie jakichkolwiek aplikacji, np. Microsoft Exchange, SQL Server czy usługi plików/drukowania. 3 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

4 Przyłączanie zewnętrznego magazynu PowerVault firmy Dell. Konfiguracja oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych innego niż oprogramowanie systemu DLxxxx. Jakiekolwiek czynności niewymienione wyraźnie w niniejszych Warunkach świadczenia Usług. Obowiązki Klienta związane z Usługą Wykonanie kopii zapasowej konfiguracji/oprogramowania/danych. Obowiązkiem Klienta jest wykonanie pełnej kopii zapasowej wszystkich danych i programów z obsługiwanych produktów przed rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek Usług przez firmę Dell. Ustawienia zabezpieczeń sieciowych i wymagania ich dotyczące. Obowiązkiem Klienta jest przekazanie firmie Dell wszelkich wymagań, parametrów i informacji niezbędnych jej do udzielenia odpowiedniej pomocy w zakresie konfiguracji i wdrażania wszystkich ustawień zabezpieczeń takich produktów. Firma Dell wdroży ustawienia wyłącznie zgodnie z dyspozycją i za zgodą Klienta. FIRMA DELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKI NARUSZENIA ZABEZPIECZEŃ, KRADZIEŻY DANYCH CZY NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW, APLIKACJI LUB SIECI. Dostępność. Klient zobowiązuje się być dostępnym w okresie świadczenia Usługi zgodnie z harmonogramem. Jeśli Klient nie może być dostępny do instalacji zdalnej zgodnie z harmonogramem, połączenie telefoniczne zostanie przełożone na termin wybrany przez firmę Dell (uzgodniony z Klientem). Jeśli początkowo zaplanowany termin zostanie przełożony na żądanie Klienta, wykonanie Usługi może znacznie się opóźnić w przypadku braku dostępności zasobów lub natłoku innych zobowiązań firmy Dell. Żądana konfiguracja musi spełniać minimalne wymagania systemowe dostawcy pod względem konfiguracji sprzętu i oprogramowania (dodatki Service Pack/jądro i system BIOS). Zadbanie o spełnienie wymagań technicznych i środowiskowych (np. dotyczących zasilania) przed wykonaniem Usługi. Zapewnienie dostępności co najmniej jednej osoby o uprawnieniach administratora systemu do kontaktów z firmą Dell w sprawach technicznych oraz przyznanie jej uprawnień na dostęp do odpowiednich obiektów/oddziałów/systemów, informacji na czas wykonywania Usługi. Wyrzucenie elementów opakowań oraz innych odpadów. Sprawdzenie, czy serwer kopii zapasowej ma dostęp do WSZYSTKICH klientów zdalnych przez zapory. Sprawdzenie, czy infrastruktura DNS jest w pełni funkcjonalna, od czego zależy sukces instalacji kopii zapasowej. Klient musi zachować poufność numeru zamówienia dostarczonego przez firmę Dell w związku z tymi Usługami. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie numeru umowy lub zlecenia Klienta. Klient zaświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę dla siebie i firmy Dell na użytkowanie i dostęp do całego sprzętu, oprogramowania i danych do celów związanych ze świadczeniem Usług. Jeśli Klient nie dysponuje jeszcze takim zezwoleniem, jego obowiązkiem jest uzyskanie go na własny koszt i przed zwróceniem się do firmy Dell z prośbą o wykonanie Usług. Klient musi uzyskać i posiadać ważne licencje na wszystkie elementy sprzętowe i programowe. Klient musi przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na wykonanie całości Usług. Zasadniczo Usługi nie wymagają przestojów systemu; mogą jednak wymagać wykonania w okresach przeznaczonych na konserwację. Klient odpowiada za wszystkie fizyczne instalacje bądź zmiany sprzętu niezbędne do zdalnego wykonania Usługi. Klient musi posiadać ważne umowy pomocy technicznej w zakresie sprzętu (takie jak Usługa ProSupport dla przedsiębiorstwa) dla wszystkich objętych urządzeń. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie sprzętu czy oprogramowania, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania Usługi. Obowiązkiem Klienta jest podpisanie odpowiedniej 4 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

5 umowy serwisowej z firmą Dell lub innym dostawcą celem uzyskania pomocy w zakresie napraw takich awarii. UWAGA: Jeśli Klient nie zastosuje się do wymagań i warunków określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, firma Dell nie ma obowiązku świadczenia Usług. 5 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

6 Dodatkowe warunki dotyczące Usługi 1 Produkty objęte wsparciem technicznym Niniejsza Usługa jest dostępna dla wybranych obsługiwanych Produktów firmy Dell, takich jak OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent oraz wybrane drukarki firmy Dell, zakupionych w konfiguracji standardowej. Lista Obsługiwanych produktów jest regularnie uzupełniana najbardziej aktualne informacje o Usługach dostępnych dla posiadanych produktów firmy Dell można uzyskać od przedstawiciela handlowego firmy Dell. Każdy Obsługiwany produkt jest oznaczony numerem seryjnym ( Numer kodu serwisowego ). Klient jest zobowiązany wykupić osobną umowę dotyczącą świadczenia usług dla każdego Obsługiwanego produktu. Na przykład drukarka kupiona z notebookiem nie jest objęta umową serwisową notebooka: drukarka i notebook wymagają oddzielnych umów serwisowych. W przypadku kontaktu z firmą Dell w związku z niniejszą Usługą należy przygotować Kod serwisowy obsługiwanego produktu. 2 Okres świadczenia Usługi A Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia zamówienia i obowiązuje przez Okres świadczenia Usługi. Okres świadczenia Usługi rozpoczyna się z dniem zakupu i trwa przez czas wskazany w Zamówieniu. Liczba systemów, licencji, instalacji, wdrożeń, zarządzanych punktów końcowych lub użytkowników końcowych, dla których Klient zakupił jedną lub więcej Usług (zdefiniowanych poniżej), stawki lub ceny oraz stosowny Okres świadczenia poszczególnych Usług są wyszczególnione w formularzu zamówienia Klienta lub w innej akceptowanej przez obie strony postaci faktury, potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zlecenia zakupu (łącznie zwanych Zamówieniami ). Usługi kupowane na mocy niniejszej Umowy są przeznaczone wyłącznie do własnego, wewnętrznego użytku Klienta, nie zaś do odsprzedaży lub świadczenia usług. 3 Obowiązki klienta A Zapewnienie dostępu. Klient oświadcza i gwarantuje, że uzyskał dla Klienta i firmy Dell zezwolenie na dostęp i korzystanie z Obsługiwanego produktu, przechowywanych w nim danych oraz wszelkich zawartych w nim elementów sprzętu i oprogramowania w celu wykonania niniejszych Usług. Jeśli Klient nie uzyskał jeszcze stosownego zezwolenia, jego obowiązkiem jest uzyskanie go na własny koszt przed zwróceniem się do firmy Dell z prośbą o wykonanie niniejszych Usług. B Współpraca z pracownikiem pomocy technicznej udzielającym pomocy telefonicznej i z pracownikiem serwisu wykonującym Usługę w siedzibie Klienta. Klient zgadza się współpracować z pracownikiem pomocy technicznej firmy Dell udzielającym pomocy przez telefon i z pracownikiem serwisu realizującym Usługę na miejscu; zobowiązuje się także do wykonywania ich instrukcji. Doświadczenie pokazuje, że większość problemów z systemem można rozwiązać przez telefon dzięki ścisłej współpracy między użytkownikiem i pracownikiem wsparcia technicznego bądź serwisantem. C Wymagania dotyczące siedziby Klienta. Jeśli w ramach realizacji Usług wymagane jest przybycie serwisanta do siedziby Klienta, Klient musi zapewnić serwisantowi bezpłatny, bezpieczny i wystarczający dostęp do swojej infrastruktury oraz Obsługiwanych produktów. Dostateczny dostęp obejmuje przestronną przestrzeń roboczą, elektryczność i dostęp do lokalnej linii telefonicznej. Wymagane jest także 6 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

7 udostępnienie serwisantowi monitora lub wyświetlacza, myszy (bądź innego urządzenia wskazującego) oraz klawiatury (bez obciążania firmy Dell jakimikolwiek kosztami), jeśli urządzenia te nie są podłączone do danego systemu. D Zapewnienie zgodności oprogramowania i serwisowanych wersji. Klient odpowiada za zapewnienie zgodności oprogramowania i Produktów objętych wsparciem technicznym ze wskazanymi przez firmę Dell wymaganiami minimalnymi dotyczącymi wersji i konfiguracji, które zostały określone w witrynie PowerLink dla rozwiązań Dell EMC Storage lub EqualLogic bądź w witrynie dotyczącej dodatkowych Produktów objętych wsparciem technicznym. Obowiązkiem Klienta jest ponadto zainstalowanie części zamiennych, poprawek oraz aktualizacji i uaktualnień oprogramowania zgodnie z wytycznymi firmy Dell, jeśli Obsługiwane produkty mają nadal kwalifikować się do tej Usługi. E Wykonanie kopii zapasowych danych. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi muszą zostać wykonane kopie zapasowe wszystkich danych i programów znajdujących się we wszystkich systemach objętych Usługą firmy Dell. FIRMA DELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB ODZYSKANIE DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA ani za niemożność korzystania z żadnych systemów, wynikłą z tej Usługi i związanych z nią czynności serwisowych albo z czynności lub niedopełnienia czynności, w tym zaniedbań, przez firmę Dell lub innego usługodawcę. 4 Ważne informacje dodatkowe A Płatność za składniki sprzętowe zakupione wraz z usługami instalacji i wdrażania. O ile pisemnie nie uzgodniono inaczej, płatność za składniki sprzętowe w żadnym przypadku nie jest uzależniona od wykonania zakupionych wraz z nimi usług instalacji i wdrażania. B Uzasadnione ekonomicznie ograniczenia zakresu Usług. Firma Dell może odmówić świadczenia Usług, jeśli uzna, że wiązałoby się to z nieuzasadnionym ryzykiem dla niej lub jej usługodawców, oraz jeśli uzna, że problem nie jest objęty zakresem Usług. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za żadną awarię ani przestój spowodowany czynnikami poza jej kontrolą. Usługa dotyczy wyłącznie zastosowań, do których Obsługiwany produkt był przewidziany. C Usługi opcjonalne. Firma Dell może oferować usługi opcjonalne (obejmujące wsparcie techniczne w miejscu, gdzie jest ono potrzebne, instalację, konsultacje, zarządzanie oraz profesjonalne usługi wsparcia technicznego lub szkolenia), przy czym będą się one różnić w zależności od lokalizacji Klienta. Usługi opcjonalne mogą wymagać zawarcia oddzielnej umowy z firmą Dell. W razie braku takiej umowy usługi opcjonalne są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. D Przekazanie. Firma Dell może zlecić realizację Usługi i/lub Warunków świadczenia usług uprawnionym firmom zewnętrznym. E Anulowanie. Firma Dell może anulować tę Usługę w każdej chwili w trakcie jej wykonywania z dowolnej z następujących przyczyn: Klient nie zapłaci całej kwoty za Usługę zgodnie z warunkami określonymi na fakturze. Klient odmówi współpracy ze wspomagającym analitykiem lub technikiem wykonującym czynności na miejscu. Klient nie dopełnił wszystkich postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi firma Dell prześle Klientowi pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy na adres podany na fakturze wystawionej Klientowi. W powiadomieniu zostanie 7 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

8 wskazana przyczyna oraz skuteczna data anulowania Usługi, nie wcześniejsza niż dziesięć (10) dni od daty wysłania powiadomienia o anulowaniu do Klienta przez firmę Dell, o ile prawo lokalne lub stanowe nie wymaga dopełnienia innych czynności, na które niniejsza Umowa nie ma wpływu. W PRZYPADKU ANULOWANIA USŁUGI PRZEZ FIRMĘ DELL ZGODNIE Z TYM PARAGRAFEM KLIENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ŻADNYCH KWOT WPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH FIRMIE DELL. F Ograniczenia geograficzne i zmiana lokalizacji. Usługa będzie realizowana w miejscach wskazanych na fakturze wystawionej Klientowi. Usługa nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Opcje Usług, w tym poziomy Usługi, godziny świadczenia pomocy technicznej i czas reakcji w siedzibie Klienta, różnią się w zależności od regionu geograficznego, a niektóre opcje mogą być niedostępne do nabycia w lokalizacji Klienta. Zobowiązanie firmy Dell do świadczenia Usług w zakresie Produktów objętych wsparciem technicznym, dla których zmieniła się lokalizacja geograficzna, może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat oraz kontrolą i ponowną certyfikacją przeniesionych Produktów objętych wsparciem technicznym z zastosowaniem aktualnych stawek za usługi doradztwa rozliczanych metodą robocizny i materiałów. W celu umożliwienia firmie Dell wypełnienia jej zobowiązań Klient zapewni jej przedstawicielom właściwy, bezpieczny i bezpłatny dostęp do swoich obiektów. G Przeniesienie praw do korzystania z Usługi. Z zastrzeżeniem ograniczeń sformułowanych w niniejszych Warunkach świadczenia usług Klient może przenieść posiadane prawo do korzystania z Usługi na osobę trzecią, która zakupiła cały Obsługiwany produkt Klienta przed upływem aktualnie obowiązującego okresu świadczenia Usługi, pod warunkiem że Klient jest pierwotnym nabywcą Obsługiwanego produktu i Usługi lub Klient kupił Produkt i Usługę od ich pierwotnego właściciela (albo osoby, która nabyła Obsługiwany produkt i Usługę od pierwotnego właściciela) i dopełnił wszelkich procedur związanych z przeniesieniem, które są dostępne pod adresem Z przeniesieniem może się wiązać konieczność uiszczenia odpowiednich opłat. Zwracamy uwagę, że po przemieszczeniu Obsługiwanego produktu do lokalizacji geograficznej, w której Usługa jest niedostępna w ogóle lub w cenie identycznej z ceną zapłaconą przez Klienta, Usługa może nie być dostępna dla Klienta lub utrzymanie takich samych kategorii gwarancji jak w oryginalnej lokalizacji może się wiązać z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat. Jeśli Klient zrezygnuje z uiszczenia takich opłat, zakres Usługi może się automatycznie zmienić i objąć kategorie dostępne w cenie nie wyższej niż kwota zapłacona przez Klienta, przy czym Klientowi nie przysługują żadne zwroty środków z tytułu zmniejszenia zakresu Usługi. Więcej informacji na temat oferty usług firmy Dell można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub pod adresem Dostępność usług zależy od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, klienci i Partnerzy Kanałowi firmy Dell mogą skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst niniejszego dokumentu może zawierać znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Dane techniczne są poprawne w chwili publikacji, ale zależą od dostępności produktów i w każdej chwili mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Dell i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia typograficzne lub fotograficzne. Obowiązujące warunki firmy Dell dotyczące sprzedaży są dostępne w witrynie oraz na żądanie. 8 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

9 Dodatek A Kod SKU usługi US SKU Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym EEC LA SKU Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym EEC BZ SKU Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym EEC EMEA SKU Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym EEC APJ POS SKU Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym EEC APJ APOS SKU Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym EEC 9 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

10 Dodatek B Godziny pracy firmy Dell wyjątki Kraj Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent, Trynidad, Wyspy Dziewicze, pozostała część anglojęzycznych Karaibów Barbados, Bahamy, Belize, Kostaryka, Salwador, Kajmany, Gwatemala, Honduras, Jamajka, Panama, Portoryko, Republika Dominikańska, Surinam, Wyspy Turks i Caicos Australia, Bermudy, Chiny, Haiti, Hongkong, Japonia, Korea, Malezja, Antyle Holenderskie, Nowa Zelandia, Singapur, Tajwan, Tajlandia Godziny pracy firmy Dell 07:00 16:00 08:00 17:00 09:00 17:00 Argentyna, Indie, Paragwaj, Urugwaj 09:00 18:00 Boliwia, Chile 09:00 19:00 10 Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym w września 2011

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS)

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej wymiany akumulatorów ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ).

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług

Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług Opis usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługi Dell System Track

Opis usługi Usługi Dell System Track Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy

Bardziej szczegółowo

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług firmy Dell IT Opis usług 1. WPROWADZENIE DO UMOWY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG : jest to zestaw usług mających na celu skrócenie przestojów i zapewnienie pomocy w zakresie optymalizacji środowiska IT poprzez

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support Omówienie usługi Dell świadczy usługi (zwanej dalej Usługą lub pakietem Basic ) zgodnie z niniejszym dokumentem (zwanym Warunkami świadczenia usług ) oraz poziomem usług świadczonych na miejscu i/lub za

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for End User ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Usługi logistyczne firmy Dell są oferowane przez firmę Dell dla Obsługiwanych produktów i obejmują, między innymi:

Usługi logistyczne firmy Dell są oferowane przez firmę Dell dla Obsługiwanych produktów i obejmują, między innymi: Opis usługi Usługi logistyczne firmy Dell Wprowadzenie Usługi logistyczne firmy Dell (zwane pojedynczo Usługą lub Usługą logistyczną oraz łącznie Usługami lub Usługami logistycznymi ) to szeroka oferta

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa Omówienie usługi Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient ) i jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną na fakturze wystawionej Klientowi ( firma

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service)

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service) Omówienie usług Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usług RAS (Remote Advisory Services, RAS) ( Usługa lub Usługi ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa

Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa Opis usługi Zdalna usługa doradztwa Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług Zdalne usługi doradztwa (Remote Advisory Services RAS ) zapewniają zdalną pomoc podczas wykonywania niektórych zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usługi Proactive Maintenance ( Usługa ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia usług ). umożliwia klientom

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR )

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Omówienie usługi CAR Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot zapewnia, oprócz praw ustawowych,

Bardziej szczegółowo

Umowa Academic Select Plus

Umowa Academic Select Plus Umowa Academic Select Plus Spis treści 1. Definicje.... 1 2. Zasady programu Academic Select Plus.... 3 3. Ustalanie poziomu cenowego.... 3 4. Uprawnienia Zarejestrowanych Podmiotów Stowarzyszonych wynikające

Bardziej szczegółowo

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Autodesk Warunki Abonamentu Abonent nabywa Abonament na określonych poniżej warunkach ( Umowa ). Każdy Abonament wykupiony przez Abonenta obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne S Dział Storage Works (SWD) Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne Polski 321708-644 Maj 2007 1 Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 STA NDA RD Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NetIQ Sentinel TM Log Manager 1.2 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, POBIERAJĄC JE LUB UŻYWAJĄC GO W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Część II SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Umowie oznacza to niniejszą umowę na świadczenie Usług do posiadanego przez Zamawiającego Systemu e-oplatygeolog.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo