Opis usługi Usługi Dell System Track

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis usługi Usługi Dell System Track"

Transkrypt

1 Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną na fakturze wystawionej Klientowi. Jeśli Klient zakupił Usługę (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie) od firmy innej niż Dell, np. od dystrybutora, niniejsze postanowienia mają zastosowanie zgodnie z umową zawartą przez Klienta z tą firmą. Nabywając Usługę od firmy Dell, Klient potwierdza, iż jest związany wszystkimi warunkami i postanowieniami sformułowanymi w niniejszej Umowie. Klient może odnawiać, modyfikować, rozszerzać Usługę lub korzystać z niej po upływie początkowego okresu zgodnie z obowiązującym w danym momencie Opisem usługi dostępnym pod adresem Ramowa umowa o świadczenie usług. Usługi są świadczone na rzecz Klienta zgodnie z oddzielną umową ramową o świadczenie usług lub, w przypadku braku takiej umowy, na podstawie umowy ramowej o świadczenie usług pomocy technicznej firmy Dell ( CMSA ) dostępnej do wglądu pod adresem która przez odwołanie została w całości uwzględniona w niniejszym dokumencie. Adres URL prowadzi Klienta do globalnej witryny kontraktów serwisowych firmy Dell, gdzie Klient może wybrać swój region geograficzny, preferowany język (jeśli jest dostępny) i właściwy segment biznesowy, w którym zakupił Usługę (np. duże przedsiębiorstwo, mała lub średnia firma i/lub sektor publiczny). Klient będzie mógł wtedy wybrać i przeczytać właściwą umowę serwisową. Aby uzyskać pomoc w związku z dowolnymi umowami serwisowymi, można również skontaktować się z przedstawicielem firmy Dell ds. sprzedaży. Umowa licencyjna i zasady dopuszczalnego użytkowania. Korzystanie z oprogramowania, w tym z aplikacji oferowanych w ramach hostingu i portali internetowych, przez Klienta (oraz inne osoby uprawnione przez Klienta do użytkowania Usług) w powiązaniu z niniejszą Umową podlega warunkom Umowy licencyjnej dotyczącej usług firmy oraz Zasadom dopuszczalnego użytkowania, które są dostępne pod adresem i przez odwołanie zostały w całości uwzględnione w niniejszym dokumencie. Omówienie usługi Usługi Dell System Track ( Usługi ) są dostępne w przypadku wybranych produktów ( Obsługiwane produkty ) w okresie wskazanym na fakturze Klienta i obejmują dwie następujące konfiguracje: Zestawienie usług System Track: Usługa dotycząca bezpieczeństwa danych i urządzeń zapewnia bezpieczeństwo danych i urządzeń. Standardowa usługa zapobiegania kradzieży zapewnia standardową ochronę przed kradzieżą. Usługa geotechnologiczna zapewnia dostęp do portalu internetowego, który umożliwia Klientom śledzenie położenia geograficznego Obsługiwanych produktów. Zaawansowane zarządzanie zasobami informatycznymi zapewnia dostęp do portalu internetowego, który umożliwia Klientom generowanie raportów na temat zasobów i zarządzanie zasadami. Dostępność w przypadku następujących Obsługiwanych produktów: ta Usługa jest dostępna z wybranymi notebookami Dell Latitude i Dell Precision oraz komputerami stacjonarnymi OptiPlex. Obsługiwany produkt, którego dotyczy niniejszy Opis usługi, jest wskazany na fakturze wystawionej Klientowi przez firmę Dell. Każdy Obsługiwany produkt jest oznaczony numerem identyfikacyjnym ( Numer etykiety serwisowej ). Klient jest zobowiązany wykupić osobną umowę serwisową dla każdego Obsługiwanego produktu. W przypadku gdy Usługi zostały zakupione niezależnie i oddzielnie od zakupu sprzętu ( Zakup posprzedażny lub APOS ), Klient otrzyma numery licencyjne ( Licencje ). W przypadku kontaktu z firmą Dell w związku z niniejszą Usługą Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 1 z 7

2 należy przygotować Numer etykiety serwisowej lub Licencję Obsługiwanego produktu. Etapy usługi i dodatkowe wymagania związane z korzystaniem z usług System Track zostały szczegółowo określone w portalu internetowym firmy Dell pod adresem Ta Usługa jest udostępniana przez firmę Dell za pośrednictwem innego usługodawcy. Etapy usługi 1. Klienci Usługi dotyczącej bezpieczeństwa danych i urządzeń: Obsługiwane produkty Klienta zostaną wstępnie skonfigurowane za pomocą trwałego modułu oprogramowania osadzonego w systemie BIOS (lub w oprogramowaniu wewnętrznym) oraz agenta oprogramowania ( Agent oprogramowania lub Agent ) zainstalowanego w systemie operacyjnym. Agent oprogramowania jest instalowany w fabryce firmy Dell po zakupie Usługi wraz z nowymi systemami lub jest instalowany przez Klienta po zakupie Usługi niezależnie i oddzielnie od sprzętu w ramach Zakupu posprzedażnego. Trwały moduł oprogramowania zapobiega zmianie stanu Agenta w przypadku ponownej instalacji systemu operacyjnego oraz sformatowania lub wymiany dysku twardego dzięki automatycznej ponownej instalacji po przeprowadzeniu takich działań. Agent oprogramowania regularnie i zgodnie z planem komunikuje się ( Połączenia ) przez Internet z zakładem firmy Dell obsługującym usługi System Track ( Centrum monitorowania ), podając dane dotyczące zasobu i lokalizacji w ramach każdego Połączenia. Agent oprogramowania System Track może zostać zainstalowany na produkcie firmy innej niż Dell, ale jego trwałe funkcje są dostępne tylko w przypadku wybranych urządzeń. Nie wszystkie produkty obsługują funkcje trwałe. Klienci, którzy zakupili oprogramowanie System Track niezależnie od sprzętu firmy Dell, powinni zapoznać się z listą produktów pod adresem aby sprawdzić, czy dany produkt obsługuje tą funkcje. W celu zapewnienia pełnego zakresu funkcji automatyczne, okresowe aktualizacje oprogramowania lub wersji będą pobierane i instalowane na Obsługiwanym produkcie po nawiązaniu przez Agenta komunikacji z Centrum monitorowania. Okres świadczenia Usługi rozpoczyna się z dniem zakupu Usługi System Track dotyczącej bezpieczeństwa danych i urządzeń i kończy się z datą wskazaną na fakturze. Komunikacja między Agentem oprogramowania i Centrum monitorowania jest oparta na niezawodnej technologii, która zawsze wymaga nawiązywania szyfrowanych połączeń TCP przez Agenta. Klienci mogą całodobowo uzyskiwać szczegółowe informacje na temat Obsługiwanych produktów za pośrednictwem bezpiecznego, chronionego hasłem portalu internetowego ( Portal Centrum klienta lub Centrum klienta ) dostępnego pod adresem Za pośrednictwem portalu Klienci mogą konfigurować polecenia dotyczące bezpieczeństwa danych i urządzeń, dzięki czemu można odzyskać dane poufne ze skradzionego lub utraconego komputera podczas następnego Połączenia urządzenia z Centrum monitorowania. Dostępne są między innymi następujące polecenia: A. Pobieranie plików o znaczeniu krytycznym. Klient może wywołać polecenia za pośrednictwem Centrum klienta, aby podczas następnego połączenia komputera z Centrum monitorowania rozpocząć pobieranie plików. Pliki do pobrania można określić według konkretnych katalogów. Po ukończeniu pobierania plik jest przechowywany w bezpiecznej lokalizacji na koncie Klienta i jest dostępny wyłącznie dla uprawnionych użytkowników. W przypadku gdy Klient zażąda równoczesnego pobrania i usunięcia danych, czynność usuwania NIE ZOSTANIE wykonana do momentu pomyślnego ukończenia pobierania pliku. Należy pamiętać, że większy rozmiar pliku do pobrania oznacza dłuższy czas realizacji żądania. Pobieranie plików Obsługiwanych produktów odbywa się dyskretnie w tle. Klient może w dowolnym momencie zatrzymać żądanie pobrania plików o znaczeniu krytycznym i poprosić firmę Dell o usunięcie danych w odpowiednim momencie. B. Zdalne usuwanie poufnych danych. Klient może wywołać polecenia za pośrednictwem Centrum klienta, aby podczas następnego połączenia komputera z Centrum monitorowania rozpocząć usuwanie określonych plików z danymi. Pliki do usunięcia można określić według konkretnych katalogów. Usuniętych danych nie można w żaden sposób odzyskać z komputera. Po pomyślnym wykonaniu Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 2 z 7

3 polecenia na koncie Centrum klienta tworzony jest plik dziennika zawierający potwierdzenie usunięcia danych. Dostępne są trzy różne rodzaje poleceń usunięcia danych: i. Określone pliki lub katalogi ii. Wszystkie pliki z wyjątkiem systemu operacyjnego iii. Wszystkie pliki wraz z systemem operacyjnym Wykonanie poleceń usunięcia danych może ograniczyć szanse na odzyskanie skradzionego komputera, ponieważ działania zdalne mogą wzbudzić czujność złodzieja i skłonić go do pozbycia się urządzenia. Jeśli polecenie usunięcia wszystkich danych wraz z systemem operacyjnym zostanie pomyślnie wykonane, komputer nie będzie nadawał się do użytku ani odzyskania do momentu zainstalowania systemu operacyjnego i podłączenia komputera do Internetu. C. Zablokowanie systemu. Klient może wywołać polecenie za pośrednictwem Centrum klienta, aby podczas następnego połączenia komputera z Centrum monitorowania zdalnie zablokować Obsługiwany produkt na poziomie systemu operacyjnego. Po pomyślnym zablokowaniu systemu na ekranie komputera będzie wyświetlany trwały komunikat. Komunikat może zachęcać użytkownika do skontaktowania się z administratorem systemu informatycznego lub do zwrócenia komputera. Komunikat pozostanie aktywny w urządzeniu do momentu zakończenia okresu świadczenia usługi. W przypadku uaktywnienia Usługi zapobiegania kradzieży Klient przyjmuje do wiadomości, że w ramach usługi polecenia zablokowania systemu mogą być wywoływane wyłącznie przez Pracowników ds. zapobiegania kradzieży (określonych przez Klienta) w imieniu Klienta. Należy pamiętać, że wykonanie polecenia zablokowania systemu może zmniejszyć szanse odzyskania skradzionego komputera, ponieważ może ono wzbudzić czujność złodzieja i skłonić go do pozbycia się urządzenia. Wszystkie funkcje i polecenia Usługi należące do kategorii bezpieczeństwa danych i urządzeń mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych pracowników Klienta. Formularze autoryzacji są dostępne w sekcji Dokumenty portalu Centrum klienta i muszą zostać podpisane i przesłane przed aktywowaniem tej funkcji na koncie Klienta. 2. Klienci Standardowej usługi zapobiegania kradzieży: Obsługiwane produkty Klienta zostaną wstępnie skonfigurowane za pomocą trwałego modułu oprogramowania osadzonego w systemie BIOS (lub w oprogramowaniu wewnętrznym) oraz Agenta oprogramowania ( Agent ) zainstalowanego w systemie operacyjnym. Agent oprogramowania jest instalowany w fabryce firmy Dell po zakupie Usługi wraz z nowymi systemami lub jest instalowany przez Klienta po zakupie Usługi niezależnie i oddzielnie od sprzętu w ramach Zakupu posprzedażnego. Trwały moduł oprogramowania zapobiega zmianie stanu Agenta w przypadku ponownej instalacji systemu operacyjnego oraz sformatowania lub wymiany dysku twardego. Agent oprogramowania regularnie i zgodnie z planem łączy się za pośrednictwem Internetu z Centrum monitorowania, zapewniając informacje na temat zasobów i lokalizacji dla poszczególnych Połączeń. Agent oprogramowania System Track może zostać zainstalowany na produkcie firmy innej niż Dell, ale jego trwałe funkcje są dostępne tylko w przypadku wybranych urządzeń. Nie wszystkie produkty obsługują funkcje trwałe. Klienci, którzy zakupili oprogramowanie System Track niezależnie od sprzętu firmy Dell, powinni zapoznać się z listą produktów pod adresem aby sprawdzić, czy dany produkt obsługuje tą funkcje. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności mogą występować okresowe aktualizacje Agenta podczas komunikowania się z Centrum monitorowania. Okres świadczenia Usługi rozpoczyna się z dniem zakupu Usługi odzyskiwania System Track i kończy się z datą wskazaną na fakturze. Agent oprogramowania przechowuje elektroniczny numer seryjny, który w unikatowy sposób identyfikuje komputer. Gdy komputer z zainstalowanym Agentem oprogramowania łączy się z Internetem lub korzysta z Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 3 z 7

4 bezpośredniego telefonicznego połączenia modemowego, Agent kontaktuje się z Centrum monitorowania w celu zgłoszenia lokalizacji komputera (adresu IP lub numeru używanego telefonu). Komunikacja między Agentem oprogramowania i Centrum monitorowania jest oparta na niezawodnej technologii, która zawsze wymaga nawiązywania szyfrowanych połączeń TCP przez Agenta. Komunikat jest krótki, niewidoczny i nie wymaga pytania ani interakcji z Klientem. Klienci mogą całodobowo uzyskiwać szczegółowe informacje na temat komputerów na koncie za pośrednictwem bezpiecznego, chronionego hasłem portalu internetowego Centrum klienta pod adresem W przypadku kradzieży komputera Klienci muszą skontaktować się z zespołem pomocy technicznej usługi lub zespołem ds. gwarancyjnej pomocy technicznej w zakresie sprzętu zgodnie z odpowiednią umową o świadczenie usług. Informacje kontaktowe zespołu pomocy technicznej usługi Dell System Track są dostępne pod adresem Świadczenie usługi odzyskiwania rozpoczyna się po przesłaniu przez Klienta zgłoszenia online na konto Centrum klienta pod adresem Klient musi załączyć szczegóły zgłoszenia kradzieży przekazanego lokalnej policji. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie może wypełnić zgłoszenia online, może zatelefonować do zespołu ds. pomocy technicznej usługi Dell System Track w celu przesłania faksu lub przekazania informacji przez telefon. Po zgłoszeniu i oznaczeniu komputera jako skradzionego w Centrum klienta częstotliwość łączenia się Agenta oprogramowania z Centrum monitorowania wzrośnie do 15 minut (w porównaniu z połączeniami co 24 godziny przed zgłoszeniem kradzieży Obsługiwanego produktu). Ułatwi to prowadzenie działań przez zespół ds. zapobiegania kradzieży. Podczas pierwszego połączenia Agenta po zgłoszeniu kradzieży zespół firmy Dell ds. usługi System Track dotyczącej zapobiegania kradzieży rozpocznie prace nad odzyskaniem skradzionego komputera. Zespół przeprowadzi analizę zdarzenia i komputera przy użyciu różnych procedur i technik. Zespół ds. usługi System Track dotyczącej zapobiegania kradzieży zapewni lokalnym przedstawicielom policji wszystkie informacje pomocne przy odzyskiwaniu komputera. Firma Dell nie gwarantuje odzyskania wszystkich Obsługiwanych produktów. Klient zostanie poinformowany o stanie procesu odzyskiwania komputera za pośrednictwem wiadomości lub portalu Centrum klienta. 3. Klienci Usługi geotechnologii: Firma Dell zapewnia uprawnionym Klientom dostęp do funkcji śledzenia położenia geograficznego ( Geotechnologia ) na koncie w portalu Centrum klienta. Geotechnologia umożliwia Klientom śledzenie i monitorowanie fizycznej lokalizacji Obsługiwanych produktów. Komputery muszą być wyposażone w zgodny moduł GPS i/lub prawidłowo działającą kartę sieci bezprzewodowej. Informacje na temat lokalizacji geograficznej takich Obsługiwanych produktów będą rejestrowane i udostępniane w Centrum monitorowania. Można je także wyświetlać na koncie w Centrum klienta. Informacje na temat lokalizacji są archiwizowane, zatem Klienci mają dostęp do danych bieżących i historycznych. Klient przyjmuje do wiadomości, że lokalizacja wyświetlana w Centrum klienta to przybliżone położenie geograficzne określone na podstawie danych zależnych od dostępnej technologii lokalizacji w uprawnionym systemie, zasięgu sieci bezprzewodowej usługodawcy internetowego, zasięgu i siły sygnału GPS oraz innych czynników. Przed aktywowaniem tej funkcji na koncie Klienta należy podpisać i przesłać Formularz autoryzacji funkcji śledzenia geolokalizacyjnego. Formularz autoryzacji jest dostępny w sekcji Dokumenty portalu Centrum klienta. 4. Klienci Usługi zaawansowanego zarządzania zasobami informatycznymi: Klienci mogą zarządzać Obsługiwanymi produktami na koncie Centrum klienta pod adresem Usługa zaawansowanego zarządzania zasobami informatycznymi umożliwia Klientom monitorowanie zmian w informacjach na temat zasobów, takich jak identyfikatory użytkowników, lokalizacja fizyczna oraz instalacja sprzętu lub oprogramowania. Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 4 z 7

5 Na podstawie informacji przekazywanych przez Agenta oprogramowania do Centrum monitorowania tworzone są raporty dotyczące sprzętu, oprogramowania, zabezpieczeń, leasingu, zarządzania kontami, historii połączeń dotyczących utraty i kontroli, lokalizacji komputerów itd., dzięki którym Klienci mogą lepiej zarządzać Obsługiwanymi produktami. Klienci mogą także tworzyć alerty. W określonych warunkach na przykład w przypadku zainstalowania w komputerze niedozwolonego sprzętu Klienci otrzymują powiadomienia w celu zbadania sytuacji i określenia konieczności podjęcia dalszych działań. Usługa nie obejmuje następujących elementów: 1. Ubezpieczenie od kradzieży komputera 2. Gwarancja odzyskania wszystkich Obsługiwanych produktów 3. Gwarancja zastosowania wszystkich poleceń dotyczących bezpieczeństwa danych i urządzeń 4. Odzyskanie danych usuniętych zdalnie 5. Jeśli Usługa jest używana przez Klienta w ramach oceny lub okresu próbnego, obowiązują następujące warunki: Usługa jest świadczona w stanie takim, jaki jest bez jakichkolwiek rękojmi lub gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych). Nie są przyznawane zwroty środków. Nie są świadczone usługi zapobiegania kradzieży. Obowiązki Klienta Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi muszą zostać wykonane kopie zapasowe wszystkich danych i programów znajdujących się na wszystkich komputerach objętych Usługą. FIRMA DELL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB KONIECZNOŚĆ PRZYWRÓCENIA DANYCH ALBO PROGRAMÓW, ani za awarie komputerów wynikające ze świadczenia usług, pomocy technicznej lub jakichkolwiek działań, w tym zaniedbań, ze strony firmy Dell lub uprawnionych usługodawców zewnętrznych. Klient przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest bezpieczne i poufne przechowywanie danych logowania i haseł. Do obowiązków Klienta należy zarządzanie uprawnieniami dostępu i przenoszeniem uprawnień w ramach jego organizacji. Firma Dell nie przyjmuje odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z portalu spowodowane nieuprawnionym dostępem. Klient przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i Usługi zostały zaprojektowane z myślą o śledzeniu informacji o zasobach i konfiguracji komputerów oraz zarządzaniu nimi, zatem mogą pośrednio służyć do monitorowania działań i lokalizacji osób używających komputera. Obowiązkiem Klienta jest korzystanie z Usługi wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych i prywatności, a także uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, m.in. powiadomienie pracowników objętych Usługą. Klient musi zapewnić prawidłową instalację Agenta oprogramowania usługi System Track dostarczonego po zakupie usługi System Track. Klient musi uaktywnić Usługę w trybie online pod adresem i od czasu do czasu łączyć się z Internetem. Klient musi zapewnić bezpieczeństwo poświadczeń logowania używanych w celu korzystania z konta Centrum klienta. Dodatkowe wymagania związane z korzystaniem z usług System Track zostały szczegółowo określone w Portalu internetowym firmy Dell pod adresem W celu korzystania z usług System Track Klient musi zapoznać się z tymi wymaganiami i stosować się do nich. Wszystkie funkcje i polecenia Usługi należące do kategorii bezpieczeństwa danych i urządzeń mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych pracowników Klienta. Formularze autoryzacji są dostępne w sekcji Dokumenty portalu Centrum klienta i muszą zostać podpisane i przesłane przed aktywowaniem tej funkcji na koncie Klienta. Klient musi zgłosić kradzież Obsługiwanych produktów w odpowiedniej lokalnej jednostce policji. Klient musi wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia kradzieży na konto Centrum klienta w ciągu 7 dni od wykrycia kradzieży, nie później niż 90 dni po faktycznej dacie kradzieży. Raport musi zawierać numer zgłoszenia z oficjalnego protokołu policyjnego. Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 5 z 7

6 Ważne informacje dodatkowe 1. Uzasadnione ekonomicznie ograniczenia zakresu Usługi. Firma Dell może odmówić świadczenia Usług, jeśli uzna, że wiązałoby się to z nieuzasadnionym ryzykiem dla niej lub jej usługodawców, oraz jeśli uzna, że problem nie jest objęty zakresem Usług. Firma Dell nie odpowiada za brak realizacji Usług i opóźnienia w ich realizacji powstałe z przyczyn od niej niezależnych. Usługi są świadczone wyłącznie w odniesieniu do objętych produktów, które Klient użytkuje zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Usługi opcjonalne. W firmie Dell mogą być dostępne usługi opcjonalne (obejmujące pomoc techniczną w miejscu, gdzie jest ona potrzebna, instalację, konsultacje, zarządzanie oraz profesjonalne usługi pomocy technicznej lub szkolenia), przy czym będą się one różnić w zależności od lokalizacji Klienta. Usługi opcjonalne mogą wymagać zawarcia oddzielnej umowy z firmą Dell. W przypadku braku takiej umowy usługi opcjonalne będą udostępniane zgodnie z niniejszą Umową. 3. Przekazanie. Firma Dell może zlecić realizację Usługi i/lub Opisu usługi uprawnionym firmom zewnętrznym. 4. Rozwiązanie. Z zastrzeżeniem zasad zwrotu produktów i usług obowiązujących w jego lokalizacji geograficznej Klient może wypowiedzieć umowę na świadczenie niniejszej Usługi w ciągu określonej liczby dni od otrzymania Obsługiwanego produktu przez przesłanie firmie Dell pisemnego zawiadomienia o rozwiązaniu umowy. Jeśli Klient rozwiąże umowę w przedmiotowym okresie, firma Dell zwróci mu pełną kwotę zapłaconą za Usługę, pomniejszoną o ewentualne koszty obsługi zgłoszeń serwisowych dokonanych na mocy tego Opisu usługi. Jeśli jednak Klient nie dochowa tego terminu, nie może rozwiązać umowy o świadczenie Usługi, z wyjątkiem przypadków dopuszczalnych przez ustawodawstwo kraju/regionu zwierzchnie wobec zapisów niniejszej Umowy. Firma Dell może rozwiązać Umowę o świadczeniu Usługi w dowolnym momencie w trakcie jej obowiązywania, jeśli nastąpi którakolwiek z następujących okoliczności: Klient nie zapłaci całej kwoty za Usługę zgodnie z warunkami określonymi na fakturze. Klient odmówi współpracy ze wspomagającym analitykiem lub technikiem wykonującym czynności na miejscu. Klient nie przestrzega któregokolwiek z warunków i postanowień określonych w niniejszym Opisie usługi. W przypadku rozwiązania Umowy firma Dell prześle Klientowi pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu na adres podany na fakturze wystawionej Klientowi. Zawiadomienie będzie zawierało przyczyny rozwiązania oraz datę jego wejścia w życie, która nie może być wcześniejsza niż dziesięć (10) dni od dnia wysłania zawiadomienia, chyba że lokalne przepisy prawa określają inne warunki rozwiązywania umów, zwierzchnie wobec postanowień niniejszej umowy. JEŚLI FIRMA DELL ROZWIĄŻE UMOWĘ O ŚWIADCZENIU USŁUGI NA MOCY NINIEJSZEGO PUNKTU, KLIENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ŻADNYCH KWOT ANI OPŁAT ZAPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH FIRMIE DELL. 5. Okres obowiązywania i wznowienie. Usługi będą świadczone Klientowi w okresie wskazanym na fakturze wystawionej przez firmę Dell. Przed upływem terminu wygaśnięcia umowy Klient może przedłużyć okres świadczenia Usług w zależności od opcji dostępnych w czasie zawierania nowej umowy i odpowiednio do obowiązujących wtedy procedur firmy Dell. Ponadto według własnego uznania firma Dell może zaproponować wznowienie Usługi przez wysłanie Klientowi faktury na nowy okres jej obowiązywania. Klient według własnego uznania (jeśli zezwalają na to przepisy prawa) może wyrazić zgodę na taki sposób wznowienia Usługi, opłacając fakturę w podanym terminie. Zapłata faktury za wznowienie Usługi oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przedłużenie okresu świadczenia Usługi. Wznowienie Usługi oznacza wyrażenie zgody na podleganie warunkom obowiązującym w nowym okresie. Jeśli Klient nie opłaci faktury za wznowienie, Usługi przestaną być świadczone w dniu wygaśnięcia umowy określonym na pierwotnej lub ostatniej zapłaconej fakturze Klienta. 6. Ograniczenia geograficzne i zmiana lokalizacji. Usługa będzie realizowana w miejscach wskazanych na fakturze wystawionej Klientowi. Usługa nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Opcje Usług, w tym poziomy Usługi, godziny pomocy technicznej i czas reakcji w siedzibie Klienta, różnią się w zależności od regionu geograficznego, a niektóre opcje mogą być niedostępne do nabycia w Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 6 z 7

7 lokalizacji Klienta. Zobowiązanie firmy Dell do świadczenia Usług wobec Obsługiwanych produktów, dla których zmieniła się lokalizacja geograficzna, może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat oraz kontrolą i ponowną certyfikacją przeniesionego Obsługiwanego produktu z zastosowaniem aktualnych stawek za usługi doradztwa, rozliczanych metodą robocizny i materiałów. 7. Przeniesienie praw do korzystania z Usługi. Z zastrzeżeniem ograniczeń sformułowanych w niniejszym Opisie usługi, Klient może przenieść posiadane prawo do korzystania z Usługi na osobę trzecią, która zakupiła cały Obsługiwany produkt Klienta przed upływem aktualnie obowiązującego okresu świadczenia Usługi, pod warunkiem, iż Klient jest pierwotnym nabywcą Obsługiwanego produktu i Usługi lub Klient kupił Obsługiwany produkt i Usługę od ich pierwotnego właściciela (albo osoby, która nabyła Obsługiwany produkt i Usługę od pierwotnego właściciela) i dopełnił wszelkich procedur związanych z przeniesieniem, które są dostępne pod adresem Z przeniesieniem może się wiązać konieczność uiszczenia odpowiednich opłat. Zwracamy uwagę, iż po przemieszczeniu Obsługiwanego produktu do lokalizacji geograficznej, w której Usługa jest niedostępna w ogóle lub w cenie identycznej z ceną zapłaconą przez Klienta, Usługa może nie być dostępna dla Klienta lub utrzymanie kategorii gwarancji jak w oryginalnej lokalizacji może się wiązać z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat. Jeśli Klient zrezygnuje z uiszczenia takich opłat, zakres Usługi może się automatycznie zmienić i objąć kategorie dostępne w cenie nie wyższej niż kwota zapłacona przez Klienta, przy czym Klientowi nie przysługują żadne refundacje z tytułu zmniejszenia zakresu Usługi. Dell Latitude, Dell Precision, Dell OptiPlex i Dell Vostro są znakami towarowymi firmy Dell, Inc. Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 7 z 7

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia Usługę śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługę

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługa niszczenia danych

Opis usługi Usługa niszczenia danych Opis usługi Usługa niszczenia danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia usługę niszczenia danych ( Usługa lub Usługi ) dla wybranych produktów ( Objęte produkty zdefiniowane poniżej)

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Uprawnien. czystych. danych firmy Dell. zostaną zniszczone. Należy uważnie. Ta Usługa. obejmuje komputery. w niniejszym. poniżej.

Opis usługi. Uprawnien. czystych. danych firmy Dell. zostaną zniszczone. Należy uważnie. Ta Usługa. obejmuje komputery. w niniejszym. poniżej. Opis usługi Usługa Odzyskiwaniaa danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia usługę odzyskiwania danych z dysku twardego ( Usługa lub Usługi ) dla wybranych produktów ( Objęte produkty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2 Instrukcja użytkownika Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POPRAWNEGO DZIAŁANIA SYSTEMU... 2 Specyfikacja techniczna i funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń Oxeris to e-usługa, która ma na celu ochronę i zarządzanie zasobami informacyjnymi urządzeń mobilnych, zdalne zarządzanie tymi urządzeniami, oraz aktywne zapobieganie skutkom kradzieży urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Omówienie usługi Niniejszy Opis usługi ( Opis usługi ) stanowi umowę między Klientem ( Klient lub Nabywca ) a jednostką firmy Dell wymienioną na fakturze zakupu

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MDM T-MOBILE DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM IOS (FAMOC V 3.18)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MDM T-MOBILE DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM IOS (FAMOC V 3.18) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MDM T-MOBILE DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM IOS (FAMOC V 3.18) ROZWIĄZANIE BIZNESOWE, DZIĘKI KTÓREMU ZYSKASZ PEŁNĄ KONTROLĘ NAD WSZYSTKIMI FIRMOWYMI URZĄDZENIAMI MOBILNYMI. T-MOBILE

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient... Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...4 Logowanie...4 Panel startowy...4 Modele PrePaid i PostPaid...5

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal

Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal Usługa ta obejmuje instalację i konfigurację portalu Dell Remote Portal

Bardziej szczegółowo

Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS

Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS 3 Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Należy włożyć płytę DVD A1 ESI 2.0 do napędu w komputerze i uruchomić zaznaczoną stację

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect

Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Usługa ta obejmuje (jeśli jest to wymagane) fizyczną instalację jednego przełącznika Ethernet

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego

Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Usługa ta uzupełnia standardową instalację nowego produktu

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com Niniejszy dokument odnosi się do aplikacji Landing Hero realizowanej w ramach Działania 8.2 Landing Hero, Campaign Hero. Aplikacja Landing Hero jest prowadzona, zarządzana

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych informacji w celu zgłoszenia lub dokonania aktualizacji. Klient dokonuje zgłoszenia i nabywa Produkty

Bardziej szczegółowo

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA)

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Janmedia Interactive Sp. z o.o. Data aktualizacji: 02.11.2015r. / Wersja 2015-02 1. Poziom gwarancji dostępności usług Janmedia gwarantuje dostępność usług na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 146/34/17 z dnia 29 maja 2017 r. Szczegółowe wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem Software dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności http://tanieprojekty24h.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych Beata Dutkiewicz Stan Surowy 95-015 Głowno Ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla komputerów MAC

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla komputerów MAC APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla komputerów MAC Telewizja Internet Telefonia Mobilna VOD TV 3G GO Aby pobrać i zainstalować program należy zalogować się swoimi danymi autoryzacyjnymi do Portalu Abonenta

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji epay

Instrukcja obsługi aplikacji epay Instrukcja obsługi aplikacji epay Teleserwis PayTel Comp SA, Teleserwis PayTel ul. Działkowa 115a 02-234 Warszawa telefon: 58 660 10 66 faks: 58 660 10 67 email: teleserwis@paytel.pl Dział Obsługi Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Norton 360 Najczęściej zadawane pytania

Norton 360 Najczęściej zadawane pytania Norton 360 Najczęściej zadawane pytania 1. Czym jest Norton 360? Norton 360 to oprogramowanie przygotowane przez firmę Symantec specjalnie dla klientów T-Mobile. Główne cechy oprogramowania : jest to kompletny

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS 1. Warunki ogólne Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego ( Uczestnik ). Państwa dane osobowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz A. Definicje Dla potrzeb niniejszej polityki prywatności znajdują zastosowanie definicje zawarte w pkt. I Regulaminu, programu Karta Klienta Mercedes-Benz

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A.

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. I. Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Polski i Wielkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013 Symfonia Faktura Rejestracja i aktywacja Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000 Moja Polisa Podręcznik użytkownika Infolinia 801 120 000 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Wprowadzenie... 3 2 Serwis Moja Polisa... 3 2.1 Rejestracja użytkownika... 3 2.2 Logowanie... 5 2.3 Strona główna...

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Usługa Basic Hardware Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) jest zawarta pomiędzy klientem ( użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes na Start z rabatem obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Biznes na Start z rabatem obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Oferta Promocyjna Biznes na Start z rabatem obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes na Start z rabatem 1. Oferta Promocyjna Biznes na Start

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Wprowadzenie do umowy serwisowej Firma Dell udostępnia usługi Dell ProSupport ( Usługi ) dotyczące wybranych produktów sieciowych firmy Dell ( Produkty lub Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska)

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska) Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Windows Defender Centrum akcji

Windows Defender Centrum akcji Windows Defender Usługa Windows Defender stanowi pierwszą linię obrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem. W systemie Windows 7 jest on łatwiejszy w obsłudze, oferuje prostsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie SzEPP 3 Korzystanie z usług serwisu 4

Bardziej szczegółowo