Opis usługi Usługi Dell System Track

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis usługi Usługi Dell System Track"

Transkrypt

1 Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną na fakturze wystawionej Klientowi. Jeśli Klient zakupił Usługę (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie) od firmy innej niż Dell, np. od dystrybutora, niniejsze postanowienia mają zastosowanie zgodnie z umową zawartą przez Klienta z tą firmą. Nabywając Usługę od firmy Dell, Klient potwierdza, iż jest związany wszystkimi warunkami i postanowieniami sformułowanymi w niniejszej Umowie. Klient może odnawiać, modyfikować, rozszerzać Usługę lub korzystać z niej po upływie początkowego okresu zgodnie z obowiązującym w danym momencie Opisem usługi dostępnym pod adresem Ramowa umowa o świadczenie usług. Usługi są świadczone na rzecz Klienta zgodnie z oddzielną umową ramową o świadczenie usług lub, w przypadku braku takiej umowy, na podstawie umowy ramowej o świadczenie usług pomocy technicznej firmy Dell ( CMSA ) dostępnej do wglądu pod adresem która przez odwołanie została w całości uwzględniona w niniejszym dokumencie. Adres URL prowadzi Klienta do globalnej witryny kontraktów serwisowych firmy Dell, gdzie Klient może wybrać swój region geograficzny, preferowany język (jeśli jest dostępny) i właściwy segment biznesowy, w którym zakupił Usługę (np. duże przedsiębiorstwo, mała lub średnia firma i/lub sektor publiczny). Klient będzie mógł wtedy wybrać i przeczytać właściwą umowę serwisową. Aby uzyskać pomoc w związku z dowolnymi umowami serwisowymi, można również skontaktować się z przedstawicielem firmy Dell ds. sprzedaży. Umowa licencyjna i zasady dopuszczalnego użytkowania. Korzystanie z oprogramowania, w tym z aplikacji oferowanych w ramach hostingu i portali internetowych, przez Klienta (oraz inne osoby uprawnione przez Klienta do użytkowania Usług) w powiązaniu z niniejszą Umową podlega warunkom Umowy licencyjnej dotyczącej usług firmy oraz Zasadom dopuszczalnego użytkowania, które są dostępne pod adresem i przez odwołanie zostały w całości uwzględnione w niniejszym dokumencie. Omówienie usługi Usługi Dell System Track ( Usługi ) są dostępne w przypadku wybranych produktów ( Obsługiwane produkty ) w okresie wskazanym na fakturze Klienta i obejmują dwie następujące konfiguracje: Zestawienie usług System Track: Usługa dotycząca bezpieczeństwa danych i urządzeń zapewnia bezpieczeństwo danych i urządzeń. Standardowa usługa zapobiegania kradzieży zapewnia standardową ochronę przed kradzieżą. Usługa geotechnologiczna zapewnia dostęp do portalu internetowego, który umożliwia Klientom śledzenie położenia geograficznego Obsługiwanych produktów. Zaawansowane zarządzanie zasobami informatycznymi zapewnia dostęp do portalu internetowego, który umożliwia Klientom generowanie raportów na temat zasobów i zarządzanie zasadami. Dostępność w przypadku następujących Obsługiwanych produktów: ta Usługa jest dostępna z wybranymi notebookami Dell Latitude i Dell Precision oraz komputerami stacjonarnymi OptiPlex. Obsługiwany produkt, którego dotyczy niniejszy Opis usługi, jest wskazany na fakturze wystawionej Klientowi przez firmę Dell. Każdy Obsługiwany produkt jest oznaczony numerem identyfikacyjnym ( Numer etykiety serwisowej ). Klient jest zobowiązany wykupić osobną umowę serwisową dla każdego Obsługiwanego produktu. W przypadku gdy Usługi zostały zakupione niezależnie i oddzielnie od zakupu sprzętu ( Zakup posprzedażny lub APOS ), Klient otrzyma numery licencyjne ( Licencje ). W przypadku kontaktu z firmą Dell w związku z niniejszą Usługą Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 1 z 7

2 należy przygotować Numer etykiety serwisowej lub Licencję Obsługiwanego produktu. Etapy usługi i dodatkowe wymagania związane z korzystaniem z usług System Track zostały szczegółowo określone w portalu internetowym firmy Dell pod adresem Ta Usługa jest udostępniana przez firmę Dell za pośrednictwem innego usługodawcy. Etapy usługi 1. Klienci Usługi dotyczącej bezpieczeństwa danych i urządzeń: Obsługiwane produkty Klienta zostaną wstępnie skonfigurowane za pomocą trwałego modułu oprogramowania osadzonego w systemie BIOS (lub w oprogramowaniu wewnętrznym) oraz agenta oprogramowania ( Agent oprogramowania lub Agent ) zainstalowanego w systemie operacyjnym. Agent oprogramowania jest instalowany w fabryce firmy Dell po zakupie Usługi wraz z nowymi systemami lub jest instalowany przez Klienta po zakupie Usługi niezależnie i oddzielnie od sprzętu w ramach Zakupu posprzedażnego. Trwały moduł oprogramowania zapobiega zmianie stanu Agenta w przypadku ponownej instalacji systemu operacyjnego oraz sformatowania lub wymiany dysku twardego dzięki automatycznej ponownej instalacji po przeprowadzeniu takich działań. Agent oprogramowania regularnie i zgodnie z planem komunikuje się ( Połączenia ) przez Internet z zakładem firmy Dell obsługującym usługi System Track ( Centrum monitorowania ), podając dane dotyczące zasobu i lokalizacji w ramach każdego Połączenia. Agent oprogramowania System Track może zostać zainstalowany na produkcie firmy innej niż Dell, ale jego trwałe funkcje są dostępne tylko w przypadku wybranych urządzeń. Nie wszystkie produkty obsługują funkcje trwałe. Klienci, którzy zakupili oprogramowanie System Track niezależnie od sprzętu firmy Dell, powinni zapoznać się z listą produktów pod adresem aby sprawdzić, czy dany produkt obsługuje tą funkcje. W celu zapewnienia pełnego zakresu funkcji automatyczne, okresowe aktualizacje oprogramowania lub wersji będą pobierane i instalowane na Obsługiwanym produkcie po nawiązaniu przez Agenta komunikacji z Centrum monitorowania. Okres świadczenia Usługi rozpoczyna się z dniem zakupu Usługi System Track dotyczącej bezpieczeństwa danych i urządzeń i kończy się z datą wskazaną na fakturze. Komunikacja między Agentem oprogramowania i Centrum monitorowania jest oparta na niezawodnej technologii, która zawsze wymaga nawiązywania szyfrowanych połączeń TCP przez Agenta. Klienci mogą całodobowo uzyskiwać szczegółowe informacje na temat Obsługiwanych produktów za pośrednictwem bezpiecznego, chronionego hasłem portalu internetowego ( Portal Centrum klienta lub Centrum klienta ) dostępnego pod adresem Za pośrednictwem portalu Klienci mogą konfigurować polecenia dotyczące bezpieczeństwa danych i urządzeń, dzięki czemu można odzyskać dane poufne ze skradzionego lub utraconego komputera podczas następnego Połączenia urządzenia z Centrum monitorowania. Dostępne są między innymi następujące polecenia: A. Pobieranie plików o znaczeniu krytycznym. Klient może wywołać polecenia za pośrednictwem Centrum klienta, aby podczas następnego połączenia komputera z Centrum monitorowania rozpocząć pobieranie plików. Pliki do pobrania można określić według konkretnych katalogów. Po ukończeniu pobierania plik jest przechowywany w bezpiecznej lokalizacji na koncie Klienta i jest dostępny wyłącznie dla uprawnionych użytkowników. W przypadku gdy Klient zażąda równoczesnego pobrania i usunięcia danych, czynność usuwania NIE ZOSTANIE wykonana do momentu pomyślnego ukończenia pobierania pliku. Należy pamiętać, że większy rozmiar pliku do pobrania oznacza dłuższy czas realizacji żądania. Pobieranie plików Obsługiwanych produktów odbywa się dyskretnie w tle. Klient może w dowolnym momencie zatrzymać żądanie pobrania plików o znaczeniu krytycznym i poprosić firmę Dell o usunięcie danych w odpowiednim momencie. B. Zdalne usuwanie poufnych danych. Klient może wywołać polecenia za pośrednictwem Centrum klienta, aby podczas następnego połączenia komputera z Centrum monitorowania rozpocząć usuwanie określonych plików z danymi. Pliki do usunięcia można określić według konkretnych katalogów. Usuniętych danych nie można w żaden sposób odzyskać z komputera. Po pomyślnym wykonaniu Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 2 z 7

3 polecenia na koncie Centrum klienta tworzony jest plik dziennika zawierający potwierdzenie usunięcia danych. Dostępne są trzy różne rodzaje poleceń usunięcia danych: i. Określone pliki lub katalogi ii. Wszystkie pliki z wyjątkiem systemu operacyjnego iii. Wszystkie pliki wraz z systemem operacyjnym Wykonanie poleceń usunięcia danych może ograniczyć szanse na odzyskanie skradzionego komputera, ponieważ działania zdalne mogą wzbudzić czujność złodzieja i skłonić go do pozbycia się urządzenia. Jeśli polecenie usunięcia wszystkich danych wraz z systemem operacyjnym zostanie pomyślnie wykonane, komputer nie będzie nadawał się do użytku ani odzyskania do momentu zainstalowania systemu operacyjnego i podłączenia komputera do Internetu. C. Zablokowanie systemu. Klient może wywołać polecenie za pośrednictwem Centrum klienta, aby podczas następnego połączenia komputera z Centrum monitorowania zdalnie zablokować Obsługiwany produkt na poziomie systemu operacyjnego. Po pomyślnym zablokowaniu systemu na ekranie komputera będzie wyświetlany trwały komunikat. Komunikat może zachęcać użytkownika do skontaktowania się z administratorem systemu informatycznego lub do zwrócenia komputera. Komunikat pozostanie aktywny w urządzeniu do momentu zakończenia okresu świadczenia usługi. W przypadku uaktywnienia Usługi zapobiegania kradzieży Klient przyjmuje do wiadomości, że w ramach usługi polecenia zablokowania systemu mogą być wywoływane wyłącznie przez Pracowników ds. zapobiegania kradzieży (określonych przez Klienta) w imieniu Klienta. Należy pamiętać, że wykonanie polecenia zablokowania systemu może zmniejszyć szanse odzyskania skradzionego komputera, ponieważ może ono wzbudzić czujność złodzieja i skłonić go do pozbycia się urządzenia. Wszystkie funkcje i polecenia Usługi należące do kategorii bezpieczeństwa danych i urządzeń mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych pracowników Klienta. Formularze autoryzacji są dostępne w sekcji Dokumenty portalu Centrum klienta i muszą zostać podpisane i przesłane przed aktywowaniem tej funkcji na koncie Klienta. 2. Klienci Standardowej usługi zapobiegania kradzieży: Obsługiwane produkty Klienta zostaną wstępnie skonfigurowane za pomocą trwałego modułu oprogramowania osadzonego w systemie BIOS (lub w oprogramowaniu wewnętrznym) oraz Agenta oprogramowania ( Agent ) zainstalowanego w systemie operacyjnym. Agent oprogramowania jest instalowany w fabryce firmy Dell po zakupie Usługi wraz z nowymi systemami lub jest instalowany przez Klienta po zakupie Usługi niezależnie i oddzielnie od sprzętu w ramach Zakupu posprzedażnego. Trwały moduł oprogramowania zapobiega zmianie stanu Agenta w przypadku ponownej instalacji systemu operacyjnego oraz sformatowania lub wymiany dysku twardego. Agent oprogramowania regularnie i zgodnie z planem łączy się za pośrednictwem Internetu z Centrum monitorowania, zapewniając informacje na temat zasobów i lokalizacji dla poszczególnych Połączeń. Agent oprogramowania System Track może zostać zainstalowany na produkcie firmy innej niż Dell, ale jego trwałe funkcje są dostępne tylko w przypadku wybranych urządzeń. Nie wszystkie produkty obsługują funkcje trwałe. Klienci, którzy zakupili oprogramowanie System Track niezależnie od sprzętu firmy Dell, powinni zapoznać się z listą produktów pod adresem aby sprawdzić, czy dany produkt obsługuje tą funkcje. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności mogą występować okresowe aktualizacje Agenta podczas komunikowania się z Centrum monitorowania. Okres świadczenia Usługi rozpoczyna się z dniem zakupu Usługi odzyskiwania System Track i kończy się z datą wskazaną na fakturze. Agent oprogramowania przechowuje elektroniczny numer seryjny, który w unikatowy sposób identyfikuje komputer. Gdy komputer z zainstalowanym Agentem oprogramowania łączy się z Internetem lub korzysta z Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 3 z 7

4 bezpośredniego telefonicznego połączenia modemowego, Agent kontaktuje się z Centrum monitorowania w celu zgłoszenia lokalizacji komputera (adresu IP lub numeru używanego telefonu). Komunikacja między Agentem oprogramowania i Centrum monitorowania jest oparta na niezawodnej technologii, która zawsze wymaga nawiązywania szyfrowanych połączeń TCP przez Agenta. Komunikat jest krótki, niewidoczny i nie wymaga pytania ani interakcji z Klientem. Klienci mogą całodobowo uzyskiwać szczegółowe informacje na temat komputerów na koncie za pośrednictwem bezpiecznego, chronionego hasłem portalu internetowego Centrum klienta pod adresem W przypadku kradzieży komputera Klienci muszą skontaktować się z zespołem pomocy technicznej usługi lub zespołem ds. gwarancyjnej pomocy technicznej w zakresie sprzętu zgodnie z odpowiednią umową o świadczenie usług. Informacje kontaktowe zespołu pomocy technicznej usługi Dell System Track są dostępne pod adresem Świadczenie usługi odzyskiwania rozpoczyna się po przesłaniu przez Klienta zgłoszenia online na konto Centrum klienta pod adresem Klient musi załączyć szczegóły zgłoszenia kradzieży przekazanego lokalnej policji. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie może wypełnić zgłoszenia online, może zatelefonować do zespołu ds. pomocy technicznej usługi Dell System Track w celu przesłania faksu lub przekazania informacji przez telefon. Po zgłoszeniu i oznaczeniu komputera jako skradzionego w Centrum klienta częstotliwość łączenia się Agenta oprogramowania z Centrum monitorowania wzrośnie do 15 minut (w porównaniu z połączeniami co 24 godziny przed zgłoszeniem kradzieży Obsługiwanego produktu). Ułatwi to prowadzenie działań przez zespół ds. zapobiegania kradzieży. Podczas pierwszego połączenia Agenta po zgłoszeniu kradzieży zespół firmy Dell ds. usługi System Track dotyczącej zapobiegania kradzieży rozpocznie prace nad odzyskaniem skradzionego komputera. Zespół przeprowadzi analizę zdarzenia i komputera przy użyciu różnych procedur i technik. Zespół ds. usługi System Track dotyczącej zapobiegania kradzieży zapewni lokalnym przedstawicielom policji wszystkie informacje pomocne przy odzyskiwaniu komputera. Firma Dell nie gwarantuje odzyskania wszystkich Obsługiwanych produktów. Klient zostanie poinformowany o stanie procesu odzyskiwania komputera za pośrednictwem wiadomości lub portalu Centrum klienta. 3. Klienci Usługi geotechnologii: Firma Dell zapewnia uprawnionym Klientom dostęp do funkcji śledzenia położenia geograficznego ( Geotechnologia ) na koncie w portalu Centrum klienta. Geotechnologia umożliwia Klientom śledzenie i monitorowanie fizycznej lokalizacji Obsługiwanych produktów. Komputery muszą być wyposażone w zgodny moduł GPS i/lub prawidłowo działającą kartę sieci bezprzewodowej. Informacje na temat lokalizacji geograficznej takich Obsługiwanych produktów będą rejestrowane i udostępniane w Centrum monitorowania. Można je także wyświetlać na koncie w Centrum klienta. Informacje na temat lokalizacji są archiwizowane, zatem Klienci mają dostęp do danych bieżących i historycznych. Klient przyjmuje do wiadomości, że lokalizacja wyświetlana w Centrum klienta to przybliżone położenie geograficzne określone na podstawie danych zależnych od dostępnej technologii lokalizacji w uprawnionym systemie, zasięgu sieci bezprzewodowej usługodawcy internetowego, zasięgu i siły sygnału GPS oraz innych czynników. Przed aktywowaniem tej funkcji na koncie Klienta należy podpisać i przesłać Formularz autoryzacji funkcji śledzenia geolokalizacyjnego. Formularz autoryzacji jest dostępny w sekcji Dokumenty portalu Centrum klienta. 4. Klienci Usługi zaawansowanego zarządzania zasobami informatycznymi: Klienci mogą zarządzać Obsługiwanymi produktami na koncie Centrum klienta pod adresem Usługa zaawansowanego zarządzania zasobami informatycznymi umożliwia Klientom monitorowanie zmian w informacjach na temat zasobów, takich jak identyfikatory użytkowników, lokalizacja fizyczna oraz instalacja sprzętu lub oprogramowania. Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 4 z 7

5 Na podstawie informacji przekazywanych przez Agenta oprogramowania do Centrum monitorowania tworzone są raporty dotyczące sprzętu, oprogramowania, zabezpieczeń, leasingu, zarządzania kontami, historii połączeń dotyczących utraty i kontroli, lokalizacji komputerów itd., dzięki którym Klienci mogą lepiej zarządzać Obsługiwanymi produktami. Klienci mogą także tworzyć alerty. W określonych warunkach na przykład w przypadku zainstalowania w komputerze niedozwolonego sprzętu Klienci otrzymują powiadomienia w celu zbadania sytuacji i określenia konieczności podjęcia dalszych działań. Usługa nie obejmuje następujących elementów: 1. Ubezpieczenie od kradzieży komputera 2. Gwarancja odzyskania wszystkich Obsługiwanych produktów 3. Gwarancja zastosowania wszystkich poleceń dotyczących bezpieczeństwa danych i urządzeń 4. Odzyskanie danych usuniętych zdalnie 5. Jeśli Usługa jest używana przez Klienta w ramach oceny lub okresu próbnego, obowiązują następujące warunki: Usługa jest świadczona w stanie takim, jaki jest bez jakichkolwiek rękojmi lub gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych). Nie są przyznawane zwroty środków. Nie są świadczone usługi zapobiegania kradzieży. Obowiązki Klienta Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi muszą zostać wykonane kopie zapasowe wszystkich danych i programów znajdujących się na wszystkich komputerach objętych Usługą. FIRMA DELL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB KONIECZNOŚĆ PRZYWRÓCENIA DANYCH ALBO PROGRAMÓW, ani za awarie komputerów wynikające ze świadczenia usług, pomocy technicznej lub jakichkolwiek działań, w tym zaniedbań, ze strony firmy Dell lub uprawnionych usługodawców zewnętrznych. Klient przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest bezpieczne i poufne przechowywanie danych logowania i haseł. Do obowiązków Klienta należy zarządzanie uprawnieniami dostępu i przenoszeniem uprawnień w ramach jego organizacji. Firma Dell nie przyjmuje odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z portalu spowodowane nieuprawnionym dostępem. Klient przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i Usługi zostały zaprojektowane z myślą o śledzeniu informacji o zasobach i konfiguracji komputerów oraz zarządzaniu nimi, zatem mogą pośrednio służyć do monitorowania działań i lokalizacji osób używających komputera. Obowiązkiem Klienta jest korzystanie z Usługi wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych i prywatności, a także uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, m.in. powiadomienie pracowników objętych Usługą. Klient musi zapewnić prawidłową instalację Agenta oprogramowania usługi System Track dostarczonego po zakupie usługi System Track. Klient musi uaktywnić Usługę w trybie online pod adresem i od czasu do czasu łączyć się z Internetem. Klient musi zapewnić bezpieczeństwo poświadczeń logowania używanych w celu korzystania z konta Centrum klienta. Dodatkowe wymagania związane z korzystaniem z usług System Track zostały szczegółowo określone w Portalu internetowym firmy Dell pod adresem W celu korzystania z usług System Track Klient musi zapoznać się z tymi wymaganiami i stosować się do nich. Wszystkie funkcje i polecenia Usługi należące do kategorii bezpieczeństwa danych i urządzeń mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych pracowników Klienta. Formularze autoryzacji są dostępne w sekcji Dokumenty portalu Centrum klienta i muszą zostać podpisane i przesłane przed aktywowaniem tej funkcji na koncie Klienta. Klient musi zgłosić kradzież Obsługiwanych produktów w odpowiedniej lokalnej jednostce policji. Klient musi wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia kradzieży na konto Centrum klienta w ciągu 7 dni od wykrycia kradzieży, nie później niż 90 dni po faktycznej dacie kradzieży. Raport musi zawierać numer zgłoszenia z oficjalnego protokołu policyjnego. Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 5 z 7

6 Ważne informacje dodatkowe 1. Uzasadnione ekonomicznie ograniczenia zakresu Usługi. Firma Dell może odmówić świadczenia Usług, jeśli uzna, że wiązałoby się to z nieuzasadnionym ryzykiem dla niej lub jej usługodawców, oraz jeśli uzna, że problem nie jest objęty zakresem Usług. Firma Dell nie odpowiada za brak realizacji Usług i opóźnienia w ich realizacji powstałe z przyczyn od niej niezależnych. Usługi są świadczone wyłącznie w odniesieniu do objętych produktów, które Klient użytkuje zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Usługi opcjonalne. W firmie Dell mogą być dostępne usługi opcjonalne (obejmujące pomoc techniczną w miejscu, gdzie jest ona potrzebna, instalację, konsultacje, zarządzanie oraz profesjonalne usługi pomocy technicznej lub szkolenia), przy czym będą się one różnić w zależności od lokalizacji Klienta. Usługi opcjonalne mogą wymagać zawarcia oddzielnej umowy z firmą Dell. W przypadku braku takiej umowy usługi opcjonalne będą udostępniane zgodnie z niniejszą Umową. 3. Przekazanie. Firma Dell może zlecić realizację Usługi i/lub Opisu usługi uprawnionym firmom zewnętrznym. 4. Rozwiązanie. Z zastrzeżeniem zasad zwrotu produktów i usług obowiązujących w jego lokalizacji geograficznej Klient może wypowiedzieć umowę na świadczenie niniejszej Usługi w ciągu określonej liczby dni od otrzymania Obsługiwanego produktu przez przesłanie firmie Dell pisemnego zawiadomienia o rozwiązaniu umowy. Jeśli Klient rozwiąże umowę w przedmiotowym okresie, firma Dell zwróci mu pełną kwotę zapłaconą za Usługę, pomniejszoną o ewentualne koszty obsługi zgłoszeń serwisowych dokonanych na mocy tego Opisu usługi. Jeśli jednak Klient nie dochowa tego terminu, nie może rozwiązać umowy o świadczenie Usługi, z wyjątkiem przypadków dopuszczalnych przez ustawodawstwo kraju/regionu zwierzchnie wobec zapisów niniejszej Umowy. Firma Dell może rozwiązać Umowę o świadczeniu Usługi w dowolnym momencie w trakcie jej obowiązywania, jeśli nastąpi którakolwiek z następujących okoliczności: Klient nie zapłaci całej kwoty za Usługę zgodnie z warunkami określonymi na fakturze. Klient odmówi współpracy ze wspomagającym analitykiem lub technikiem wykonującym czynności na miejscu. Klient nie przestrzega któregokolwiek z warunków i postanowień określonych w niniejszym Opisie usługi. W przypadku rozwiązania Umowy firma Dell prześle Klientowi pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu na adres podany na fakturze wystawionej Klientowi. Zawiadomienie będzie zawierało przyczyny rozwiązania oraz datę jego wejścia w życie, która nie może być wcześniejsza niż dziesięć (10) dni od dnia wysłania zawiadomienia, chyba że lokalne przepisy prawa określają inne warunki rozwiązywania umów, zwierzchnie wobec postanowień niniejszej umowy. JEŚLI FIRMA DELL ROZWIĄŻE UMOWĘ O ŚWIADCZENIU USŁUGI NA MOCY NINIEJSZEGO PUNKTU, KLIENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ŻADNYCH KWOT ANI OPŁAT ZAPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH FIRMIE DELL. 5. Okres obowiązywania i wznowienie. Usługi będą świadczone Klientowi w okresie wskazanym na fakturze wystawionej przez firmę Dell. Przed upływem terminu wygaśnięcia umowy Klient może przedłużyć okres świadczenia Usług w zależności od opcji dostępnych w czasie zawierania nowej umowy i odpowiednio do obowiązujących wtedy procedur firmy Dell. Ponadto według własnego uznania firma Dell może zaproponować wznowienie Usługi przez wysłanie Klientowi faktury na nowy okres jej obowiązywania. Klient według własnego uznania (jeśli zezwalają na to przepisy prawa) może wyrazić zgodę na taki sposób wznowienia Usługi, opłacając fakturę w podanym terminie. Zapłata faktury za wznowienie Usługi oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przedłużenie okresu świadczenia Usługi. Wznowienie Usługi oznacza wyrażenie zgody na podleganie warunkom obowiązującym w nowym okresie. Jeśli Klient nie opłaci faktury za wznowienie, Usługi przestaną być świadczone w dniu wygaśnięcia umowy określonym na pierwotnej lub ostatniej zapłaconej fakturze Klienta. 6. Ograniczenia geograficzne i zmiana lokalizacji. Usługa będzie realizowana w miejscach wskazanych na fakturze wystawionej Klientowi. Usługa nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Opcje Usług, w tym poziomy Usługi, godziny pomocy technicznej i czas reakcji w siedzibie Klienta, różnią się w zależności od regionu geograficznego, a niektóre opcje mogą być niedostępne do nabycia w Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 6 z 7

7 lokalizacji Klienta. Zobowiązanie firmy Dell do świadczenia Usług wobec Obsługiwanych produktów, dla których zmieniła się lokalizacja geograficzna, może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat oraz kontrolą i ponowną certyfikacją przeniesionego Obsługiwanego produktu z zastosowaniem aktualnych stawek za usługi doradztwa, rozliczanych metodą robocizny i materiałów. 7. Przeniesienie praw do korzystania z Usługi. Z zastrzeżeniem ograniczeń sformułowanych w niniejszym Opisie usługi, Klient może przenieść posiadane prawo do korzystania z Usługi na osobę trzecią, która zakupiła cały Obsługiwany produkt Klienta przed upływem aktualnie obowiązującego okresu świadczenia Usługi, pod warunkiem, iż Klient jest pierwotnym nabywcą Obsługiwanego produktu i Usługi lub Klient kupił Obsługiwany produkt i Usługę od ich pierwotnego właściciela (albo osoby, która nabyła Obsługiwany produkt i Usługę od pierwotnego właściciela) i dopełnił wszelkich procedur związanych z przeniesieniem, które są dostępne pod adresem Z przeniesieniem może się wiązać konieczność uiszczenia odpowiednich opłat. Zwracamy uwagę, iż po przemieszczeniu Obsługiwanego produktu do lokalizacji geograficznej, w której Usługa jest niedostępna w ogóle lub w cenie identycznej z ceną zapłaconą przez Klienta, Usługa może nie być dostępna dla Klienta lub utrzymanie kategorii gwarancji jak w oryginalnej lokalizacji może się wiązać z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat. Jeśli Klient zrezygnuje z uiszczenia takich opłat, zakres Usługi może się automatycznie zmienić i objąć kategorie dostępne w cenie nie wyższej niż kwota zapłacona przez Klienta, przy czym Klientowi nie przysługują żadne refundacje z tytułu zmniejszenia zakresu Usługi. Dell Latitude, Dell Precision, Dell OptiPlex i Dell Vostro są znakami towarowymi firmy Dell, Inc. Usługi System Track w wersji 2.0 WERSJA KOŃCOWA POLSKA Strona 7 z 7

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR )

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Omówienie usługi CAR Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot zapewnia, oprócz praw ustawowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2 DEFINICJE... 1 3 REJESTRACJA... 4 4 UŻYTKOWNICY... 5 5 KONTO UŻYTKOWNIKA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 Dziękujemy za wybranie systemu Microsoft Windows 8.1. Niniejszy umowa licencyjna między Licencjobiorcą a Microsoft Corporation (lub, w zależności

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Regulamin usługi. Firma Dell ma przyjemność świadczyć Usługę Dell Backup and Recovery Cloud

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM wersja z dnia 28.11.2013 Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Usług

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT Niniejsza umowa licencyjna (zwana dalej Umową ) stanowi prawną i egzekwowalną umowę pomiędzy Użytkownikiem i firmą StorageCraft

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile PRzePis wstępny, definicje 1 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo