Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług"

Transkrypt

1 Opis usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych zadań związanych z infrastrukturą informatyczną ( Usługa lub Usługi ). Każde zadanie związane z usługami RCS objęte niniejszą Umową dotyczącą świadczenia usług zostało szczegółowo opisane w sekcji Zakres usługi poniżej. Ponieważ usługa jest świadczona zdalnie, każde wezwanie, które wymaga wizyty u klienta jest uznawane za wykraczające poza zakres tego Opisu usługi i może wymagać dodatkowych opłat. Niniejszy Opis usługi ( Opis usługi ) stanowi umowę między Klientem ( Klient lub Nabywca ) a jednostką firmy Dell wymienioną na fakturze za zakup tej Usługi. Ta Usługa podlega podpisanej oddzielnie przez Klienta głównej umowie dotyczącej świadczenia usług przez firmę Dell, która wyraźnie upoważnia do sprzedaży Usług zdalnego doradztwa lub, w przypadku braku takiej umowy, Handlowym warunkom sprzedaży firmy Dell albo lokalnej Głównej umowie dotyczącej świadczenia usług Klientowi, w zależności od lokalizacji Klienta. Są one dostępne na stronie lub w lokalnej witrynie internetowej dla danego kraju i niniejszym włączone do nich przez odniesienie oraz dostępne na żądanie w formie drukowanej w firmie Dell. Strony uznają, że zapoznały się z takimi warunkami opublikowanymi w Internecie i zgadzają się, że są nimi związane. Składając zamówienie na Usługi, korzystając z Usług lub związanego z nimi oprogramowania bądź klikając/zaznaczając przycisk/pole Zgadzam się w sekcji witryny firmy Dell.com związanej z zakupem lub w interfejsie oprogramowania firmy Dell, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Opisu usługi oraz umów włączonych do nich przez odniesienie. Osoba akceptująca niniejszy Opis usługi w imieniu firmy lub innej osoby prawnej oświadcza, że jest upoważniona do zobowiązania tego podmiotu do przestrzegania niniejszego Opisu usługi. W takim przypadku pojęcie Klient oznacza podmiot, w imieniu którego zaakceptowano Opis usługi. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług Zadania dotyczące usług RCS zawarte w tym Opisie usługi obejmują pomoc zdalną dotyczącą następujących tematów przez okres obowiązywania umowy, zgodnie z informacjami na fakturze Klienta. Usługi można wykupić w formie jednostkowych zgłoszeń. Jeśli realizacja zgłoszenia przekroczy określony czas, Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie dodatkowych zgłoszeń w ramach usług RCS za każdy dodatkowy okres (lub dowolną jego część). Dostępne usługi zdalnego doradztwa Wirtualizacja Microsoft Exchange Opis oferty usługowej* Konsultacje na tematy związane z oprogramowaniem, w tym instalacja, konfiguracja i zalecane procedury. Obejmuje serwery wirtualne lub infrastruktury wirtualnych komputerów biurkowych (VDI) w tym uproszczone urządzenia i komputery biurkowe w infrastrukturze VDI oraz komputery biurkowe jako usługa (DAAS). Konsultacje na tematy związane z oprogramowaniem, w tym instalacja, konfiguracja i zalecane procedury dla środowisk lokalnych, hostowanych i hybrydowych. Zakres produktów VMWare ESX 3.x i nowsze, Microsoft Hyper-V, Xen-Server Microsoft Exchange 2003 i nowsze, Microsoft Office 365

2 Zarządzanie systemami Ochrona i odzyskiwanie danych ( DPR ) Technologie pamięci masowych Bramy i zabezpieczenia sieci Konsultacje na tematy związane z aplikacjami do zarządzania systemami, w tym instalacja, konfiguracja i zalecane procedury. Konsultacje na tematy związane ze sprzętem firmy Dell używanym do ochrony danych i zalecenia w kwestii odzyskiwania, w tym ocena środowiska, instalacja, konfiguracja i zalecane procedury. Konsultacje na tematy związane z konfigurowaniem lub zalecanymi procedurami dotyczące pojedynczych urządzeń serii Dell EMC Clariion, Dell Compellent, macierzy serii Dell Equallogic PS, dodawania obudowy macierzy dysków (DAE), uaktualniania oprogramowania wewnętrznego przełączników FC i iscsi, rozbudowy sieci światłowodów FC, instalacji i uaktualniania oprogramowania sieci SAN opartej na hoście, dołączania hosta do urządzeń sieci SAN Dell EMC, Navisphere Express do Navisphere Manager w sieci SAN serii AX, instalacji oprogramowania Microsoft Server Clustering, instalacji oprogramowania Dell EMC Navisphere Quality of Service Manager (NQM) installation i wdrożenia protokołu Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) dla rozwiązania Dell EMC. Zmiany w konfiguracji/reinstalacja przełącznika Konfiguracja drzewa częściowego (STP) Konfiguracja protokołu IPSec w sieci VPN Konfiguracja translacji adresów sieciowych Konfiguracja uniwersalnego zarządzania zagrożeniami (UTM) Konfiguracja zapory Konfiguracja zabezpieczeń i zasad Altiris (Dell Management Console, Dell Client Manager, Dell Deployment Solution), Dell Management Plug-In do VMware vcenter, Dell OpenManage Essentials i Power Center, Dell SupportAssist, Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy, Microsoft Small Business Server 2003 lub nowszy, Office 365, Dell KACE. Backup Exec, CommVault Simpana, Dell AppAssure Zobacz Technologia pamięci masowych w sekcji Zakres usługi PowerConnect - bramy J, SonicWall, bramy Juniper Networks, karty sieciowe serwerów Dell PowerEdge i karty sieciowe FCoE HBA/konwergentne karty sieciowe, dodatkowe obsługiwane produkty sieciowe w zależności od dostępności i uzgodnienia z firmą Dell.

3 Sieci bezprzewodowe Sieci rozproszonego dostępu Sieć warstwy rdzeniowej/mpls Instalacja, konfiguracja, reinstalacja kontrolera PowerConnect, przełącznika lub punktu dostępu bezprzewodowego Konfiguracja protokołu IPSec w sieci VPN Konfiguracja translacji adresów sieciowych Konfiguracja zapory Konfiguracja zabezpieczeń Przekazywanie punktu dostępowego Konfiguracja oprogramowania Mobility w branży certyfikaty. Usługa RCS obejmuje pomoc zdalną dotyczącą następujących kwestii: Instalacja, zmiany w konfiguracji, reinstalacja przełącznika Konfiguracja protokołów POE i VOIP Konfiguracja monitorowania sieci Konfiguracja drzewa częściowego (STP) Konfiguracja routingu Konfiguracja zabezpieczeń sieci i zarządzania AAA Instalacja, zmiany w konfiguracji, reinstalacja przełącznika Konfiguracja monitorowania sieci Konfiguracja drzewa częściowego (STP) Konfiguracja routingu Konfiguracja zabezpieczeń sieci i zarządzania AAA Konfiguracja MPLS Konfiguracja IPv6 Dell PowerConnect, PowerConnect kontrolery i punkty dostępowe W, kontrolery sieciowe i punkty dostępowe Aruba, karty sieci bezprzewodowej, dodatkowe obsługiwane produkty sieciowe w zależności od dostępności i uzgodnienia z firmą Dell przełączniki PowerConnect (autonomiczne i serwer typu blade), przełączniki PowerConnect CBS 3xxx, PowerConnect przełączniki B, PowerConnect przełączniki J, przełączniki DBrocade, przełączniki Juniper, Cisco Catalyst i Nexus, karty sieciowe serwerów Dell PowerEdge, karty sieciowe FCoE HBA/konwergentne, dodatkowe obsługiwane produkty sieciowe w zależności od dostępności i uzgodnienia z firmą Dell PowerConnect routery B, PowerConnect routery J, routery Brocade, routery Juniper, karty sieciowe serwerów Dell PowerEdge i karty sieciowe FCoE HBA/konwergentne, dodatkowe obsługiwane produkty sieciowe w zależności od dostępności i uzgodnienia z firmą Dell. Uwaga: Wszystkie aktualne produkty Dell PowerConnect są obsługiwane w chwili zakupu. Niedostępne urządzenia Dell PowerConnect lub produkty firmy Cisco, Brocade i Juniper są obsługiwane wg uznania firmy Dell.

4 Sieci do obsługi sieciowej pamięci masowej (SAN) Zmiany w konfiguracji, reinstalacja przełącznika Konfiguracja monitorowania sieci Konfiguracja przełącznika iscsi Konfiguracja przełącznika Fiber Channel Konfiguracja funkcji Fiber Channel over Ethernet przełączniki PowerConnect (autonomiczne i serwer typu blade), PowerConnect przełączniki B, PowerConnect przełączniki J, przełączniki Brocade, przełączniki Juniper, Cisco Catalyst i Nexus, karty sieciowe serwerów Dell PowerEdge, karty HBA FC i karty sieciowe FCoE HBA/konwergentne, dodatkowe obsługiwane produkty sieciowe w zależności od dostępności i uzgodnienia z firmą Dell * W ramach tego Opisu usługi mogą być realizowane inne zadania i podlegają one warunkom oraz zasadom zawartym w niniejszym dokumencie. Jak skontaktować się z firmą Dell w celu zaplanowania usług Przedstawiciel firmy Dell kontaktuje się z Klientem w ciągu jednego dnia roboczego od daty podanej na fakturze w celu zaplanowania Usługi, a świadczenie Usługi rozpoczyna się po co najmniej trzech dniach roboczych, na podstawie obustronnej umowy i dostępności zasobów. Usługa zostanie wykonana w trakcie godzin pracy (8:00 18:00 czasu lokalnego klienta), od poniedziałku do piątku, oprócz świąt, chyba że uzgodniono inaczej z menedżerem projektu. Wszystkie hosty muszą być skonfigurowane w chwili rozpoczęcia zaplanowanej Usługi. Usługa nie obejmuje następujących elementów: Usługi i prace wykonywane w siedzibie Klienta. Zaawansowana pomoc techniczna dla nieobsługiwanego oprogramowania. Konsultacje dotyczące sprzętu lub oprogramowania, które nie mogą być przeprowadzone zdalnie. Tworzenie skryptów niestandardowych. Ponowna kompilacja jądra systemu. Czynności związane z awariami obsługiwanymi w ramach osobnych umów serwisowych. Dostarczenie dodatkowego sprzętu lub licencji na oprogramowanie. Produkty, w zakresie których dostawca zakończył świadczenie usług pomocy technicznej i aktualizowania oprogramowania. Jakiekolwiek czynności niewymienione wyraźnie w niniejszym Opisie usługi. Obowiązki klienta Wykonanie kopii zapasowej konfiguracji/oprogramowania/danych. Obowiązkiem Klienta jest wykonanie pełnej kopii zapasowej wszystkich danych i programów z obsługiwanych produktów przed rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek Usług przez firmę Dell. FIRMA DELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB ODZYSKIWANIE DANYCH LUB PROGRAMÓW ANI ZA BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW LUB SIECI. Ustawienia zabezpieczeń sieciowych i wymagania ich dotyczące. Obowiązkiem Klienta jest przekazanie firmie Dell wszelkich wymagań, parametrów i informacji niezbędnych jej do udzielenia odpowiedniej pomocy w zakresie konfiguracji i wdrażania wszystkich ustawień zabezpieczeń takich urządzeń. Firma Dell wdroży ustawienia wyłącznie zgodnie z dyspozycją i za zgodą Klienta. FIRMA DELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKI NARUSZENIA ZABEZPIECZEŃ, KRADZIEŻY DANYCH CZY NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW, APLIKACJI LUB SIECI.

5 Należy sprawdzić, czy wymagana konfiguracja spełnia minimalne wymagania systemowe pod względem konfiguracji sprzętu i oprogramowania (dodatki Service Pack/jądro, system BIOS itp.). Klient musi zachować poufność numeru zamówienia dostarczonego przez firmę Dell w związku z tymi Usługami. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie numeru umowy lub zlecenia Klienta. Klient zaświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę dla siebie i firmy Dell na użytkowanie i dostęp do całego sprzętu, oprogramowania i danych do celów związanych ze świadczeniem Usług. Jeśli Klient nie dysponuje jeszcze takim zezwoleniem, jego obowiązkiem jest uzyskanie go na własny koszt i przed zwróceniem się do firmy Dell z prośbą o wykonanie Usług. Klient musi uzyskać i posiadać ważne licencje na wszystkie elementy sprzętowe i programowe. Klient musi przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na wykonanie całości Usług. Zasadniczo Usługi nie wymagają przestojów systemu; mogą jednak wymagać wykonania w okresach przeznaczonych na konserwację. Jeśli jakiekolwiek czynności wymagają użycia oprogramowania firmy EMC, identyfikator lokalizacji klienta musi być zarejestrowany w witrynie EMC Powerlink. Klient odpowiada za wszystkie fizyczne instalacje bądź zmiany sprzętu niezbędne do zdalnego wykonania Usługi. Klient musi posiadać ważne umowy pomocy technicznej w zakresie sprzętu (takie jak Usługa ProSupport dla przedsiębiorstwa) dla wszystkich objętych urządzeń. Należy udostępnić punkt kontaktowy z możliwością komunikacji i dostępnością dla firmy Dell za pośrednictwem sesji internetowej przy połączeniu z szybkością 1 Mb/s lub większą. Należy fizycznie zainstalować sprzęt i wykonać u klienta wszystkie czynności wymagane do zdalnego świadczenia tej Usługi. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za żadne awarie sprzętu i oprogramowania, które mogą wystąpić podczas świadczenia Usług zdalnego doradztwa. Obowiązkiem Klienta jest podpisanie odpowiedniej umowy serwisowej z firmą Dell lub innym dostawcą celem uzyskania pomocy w zakresie napraw takich awarii. UWAGA: Jeśli Klient nie zastosuje się do wymagań i warunków określonych w niniejszym Opisie usługi, firma Dell nie ma obowiązku świadczenia Usług. Zakres usługi Technologie pamięci masowych. Pomoc udzielana Klientowi dotyczy jednego z produktów wymienionych poniżej. W ramach tej Usługi dostępny jest JEDEN z następujących produktów: Uaktualnienie systemu operacyjnego pamięci masowej Dell Compellent; Instalacja/uaktualnienie oprogramowania Enterprise Manager; Dell EMC AX i CX Series; Uaktualnienie oprogramowania wewnętrznego urządzenia Dell Equallogic; Instalacja urządzenia Dell Equallogic SAN HQ; Dodanie hostów do istniejącej macierzy pamięci masowej firmy Dell; Dodanie dysków lub obudowy macierzy dysków do istniejącej macierzy firmy Dell; Uaktualnienie oprogramowania sieci SAN na hostach połączonych z siecią SAN; Konfiguracja replikacji na urządzeniu Dell Equallogic (nie obejmuje tunelu sieciowego do komunikacji iscsi między lokalizacjami); Konfiguracja protokołu ASM/SNAP urządzenia Dell Equallogic; Uaktualnienie oprogramowania pakietu Host Integration Tool Kit (HIT Kit) urządzenia Dell Equallogic; lub Inne czynności uzgodnione przez firmę Dell i Klienta. Zadania w ramach usług RCS dotyczące sieci pamięci masowych są dostępne tylko dla obsługiwanych sieci SAN Dell EMC: CX-3 i CX-, Dell Compellent, Dell Equallogic oraz macierzy/urządzeń Dell PowerVault.

6 Ważne informacje dodatkowe Konsultacje merytoryczne. Firma Dell dołoży wszelkich starań, aby udzielić możliwie najlepszych odpowiedzi na pytania w danej kwestii w jak najkrótszym czasie. Jeśli w okresie współpracy pojawią się pytania, na które nie zostanie udzielona odpowiedź, lub wykraczające poza zakres wiedzy wyznaczonego konsultanta, firma Dell może wyznaczyć innego konsultanta, który udzieli dodatkowej pomocy. W tych warunkach należy uwzględnić dodatkowy czas wymagany do zapewnienia Klientowi odpowiednich konsultacji. Ograniczenia dotyczące pomocy technicznej. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za żadną awarię ani przestój spowodowany czynnikami poza jej kontrolą. Usługa dotyczy wyłącznie zastosowań, do których Obsługiwany Produkt był przewidziany. Okres obowiązywania. Usługi będą świadczone na rzecz klienta przez okres podany na fakturze Klienta lub w odpowiednich przypadkach, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Anulowanie. Firma Dell może zaprzestać świadczenia Usługi w dowolnym momencie okresu jej obowiązywania z następujących przyczyn: klient nie zapłacił łącznej ceny za Usługę na warunkach podanych na fakturze; klient błędnie przedstawił fakty firmie Dell lub pośrednikom działającym w jej imieniu; klient odmówił współpracy z serwisantem albo formułował pod jego adresem groźby; klient kilkakrotnie wykorzystał Usługę w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem; klient złamał lub w inny sposób nie przestrzegał postanowień określonych w niniejszym Opisie usługi. W przypadku rozwiązania Umowy firma Dell prześle Klientowi pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu na adres podany na fakturze wystawionej Klientowi. Zawiadomienie będzie zawierało przyczyny rozwiązania oraz datę jego wejścia w życie, która nie może być wcześniejsza niż trzydzieści (30) dni od dnia wysłania zawiadomienia, chyba że lokalne przepisy prawa określają inne warunki rozwiązywania umów, nadrzędne wobec postanowień niniejszej umowy. Klient jest uprawniony do otrzymania proporcjonalnego zwrotu kosztów za niesłusznie naliczone opłaty za pomoc techniczną, które poniósł. Wysokość zwrotu jest ustalana według uznania firmy Dell na podstawie ilości pozostałego czasu i/lub liczby zgłoszeń serwisowych. Klient nie może rozwiązać umowy na świadczenia tej Usługi z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez odpowiednie przepisy prawa obowiązującego w danym kraju, które nie mogą być zmienione przez tę umowę. Dotyczy tylko klientów z Brazylii: jeśli Klient anuluję tę Usługę przed zakończeniem okresu jej świadczenia bez żadnego powodu, Klient musi zapłacić firmie Dell 50% kwoty należnej firmie Dell na zakończenie okresu świadczenia Usług objętych umową jako karę, oprócz pozostałej należnej kwoty. Brak możliwości przeniesienia. Usługi nie podlegają przeniesieniu. Klient nie może korzystać z Usług w ramach świadczenia usług innym podmiotom ani w ramach jakiejkolwiek umowy dystrybucyjnej lub dotyczącej udostępniania, na rzecz stron trzecich lub w stosunku do sprzętu lub oprogramowania, które nie stanowi jego bezpośredniej własności. Autoryzacja/rezerwacja dostępu zdalnego. Zakup i przyjęcie Usług oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na umożliwienie firmie Dell i/lub jej wyznaczonym przedstawicielom zdalnego dostępu do odpowiednich systemów. Firma Dell zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Usługi, jeśli uzna, że zadania tego nie można wykonać zdalnie. Odpowiedzialność stron. ŻADNA ZE STRON NIE ODPOWIADA ZA SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, WYMAGAJĄCE NAWIĄZKI, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB USŁUG, PRODUKTÓW BĄDŹ OPROGRAMOWANIA DOSTARCZANEGO PRZEZ FIRMĘ DELL ALBO POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NIMI. ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASTĘPUJĄCE SYTUACJE, BEZPOŚREDNIE ANI POŚREDNIE: (A) UTRATĘ DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI; (B) UTRACONE LUB USZKODZONE DANE LUB OPROGRAMOWANIE, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA SYSTEMU(-ÓW) LUB SIECI ALBO MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA TYCHŻE; (C) UTRATĘ OKAZJI BIZNESOWEJ; (D) PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI LUB PRZESTOJE; (E) UTRATĘ RENOMY LUB REPUTACJI ALBO (F) W PRZYPADKU USŁUGI, PRODUKTÓW LUB OPROGRAMOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB DOSTARCZENIA ZASTĘPCZYCH USŁUG, PRODUKTÓW BĄDŹ OPROGRAMOWANIA. a) Całkowita odpowiedzialność firmy Dell za wszelkie roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszą Umową (w tym dowolnym dostarczanym oprogramowaniem) w dowolnym roku umowy nie może przekroczyć całkowitej kwoty zapłaconej przez klienta w trakcie poprzedniego roku trwania Opisu usług.

7 b) Powyższe ograniczenia, wyłączenia i zrzeczenia mają zastosowanie niezależnie od tego, czy podstawą danego roszczenia jest umowa, gwarancja, ścisła odpowiedzialność, zaniedbanie, czyn niedozwolony, czy inne w odniesieniu do dowolnego roszczenia. Jeśli obowiązujące prawo zabrania danego ograniczenia przedstawionego w niniejszym dokumencie, strony uzgadniają, że takie ograniczenie zostanie automatycznie zmodyfikowane, ale tylko w stopniu pozwalającym, aby ograniczenie na mocy danych przepisów było dozwolone w możliwie najszerszym zakresie. Strony postanawiają, że ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym dokumencie stanowią uzgodniony przydział ryzyka będący w części zobowiązaniem do sprzedaży Produktów, oprogramowania i Usług firmy Dell Klientowi; takie ograniczenia mają zastosowanie bez względu na nieosiągnięcie zasadniczego celu zastosowania wszelkich ograniczonych środków prawnych, nawet jeżeli strona została powiadomiona o możliwości zaistnienia takiej odpowiedzialności. Warunki dodatkowe. Każdy przypadek świadczenia usług RCS podlega odpowiedniemu Opisowi usługi, a także ograniczeniom (określonym w odpowiednich sekcjach każdego Opisu usługi, takich jak Przegląd usługi, Elementy nieobjęte tą Usługą i Obowiązki klienta ), przeglądowi działań (określonemu w odpowiedniej sekcji Najważniejsze działania związane z usługą każdego Opisu usługi) oraz innym warunkom i zasadom określonym w danym Opisie usługi. Equallogic, PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, Force 10, OptiPlex, Precision, Latitude są znakami towarowymi firmy Dell, Inc. Cisco Catalyst i Cisco Nexus są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. Brocade jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brocade Communication Systems, Inc. Juniper jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Juniper Networks, Inc. Aruba jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Aruba Networks, Inc. VMware jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy VMware, Inc. Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Red Hat jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Red Hat, Inc. Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. Novell, NetWare i SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. IBM i AIX są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Sun i Solaris są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. Backup Exec i Norton AntiVirus są znakami towarowymi firmy Symantec Corporation. CommVault Galaxy jest znakiem towarowym firmy CommVault Systems, Inc. EMC, CLARiiON i Navisphere są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy EMC, Corp.

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa

Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa Opis usługi Zdalna usługa doradztwa Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług Zdalne usługi doradztwa (Remote Advisory Services RAS ) zapewniają zdalną pomoc podczas wykonywania niektórych zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service)

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service) Omówienie usług Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usług RAS (Remote Advisory Services, RAS) ( Usługa lub Usługi ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa Omówienie usługi Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient ) i jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną na fakturze wystawionej Klientowi ( firma

Bardziej szczegółowo

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług firmy Dell IT Opis usług 1. WPROWADZENIE DO UMOWY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG : jest to zestaw usług mających na celu skrócenie przestojów i zapewnienie pomocy w zakresie optymalizacji środowiska IT poprzez

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usługi Proactive Maintenance ( Usługa ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia usług ). umożliwia klientom

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for End User ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługi Dell System Track

Opis usługi Usługi Dell System Track Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy

Bardziej szczegółowo

Usługi logistyczne firmy Dell są oferowane przez firmę Dell dla Obsługiwanych produktów i obejmują, między innymi:

Usługi logistyczne firmy Dell są oferowane przez firmę Dell dla Obsługiwanych produktów i obejmują, między innymi: Opis usługi Usługi logistyczne firmy Dell Wprowadzenie Usługi logistyczne firmy Dell (zwane pojedynczo Usługą lub Usługą logistyczną oraz łącznie Usługami lub Usługami logistycznymi ) to szeroka oferta

Bardziej szczegółowo

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NetIQ Sentinel TM Log Manager 1.2 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, POBIERAJĄC JE LUB UŻYWAJĄC GO W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton PONIŻSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA ( WARUNKI ) STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ PRAWNĄ POMIĘDZY FIRMĄ SYMANTEC CORPORATION I/LUB JEJ SPÓŁKAMI

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Wzór Umowy - PROJEKT Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Świadczenie usług serwisowych SAP Enterprise Support (ES) dla systemów

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Załącznik nr 3 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Regulamin usługi. Firma Dell ma przyjemność świadczyć Usługę Dell Backup and Recovery Cloud

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo