Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania"

Transkrypt

1 Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/ P42171_PL

2 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji oraz oprogramowania jest prawnie zabronione. Xerox, The Document Company, cyfrowe X i wszystkie produkty Xerox wymienione w tej publikacji są znakami handlowymi Xerox Corporation. Nazwy produktów i znaki handlowe innych firm są odpowiednio oznaczone. Szczegółowe informacje na temat licencjonowanych produktów znajdują się w części zatytułowanej Licencja. Informacje podane w tej dokumentacji są prawidłowe w czasie publikacji. Xerox rezerwuje sobie prawo zmiany informacji bez ostrzeżenia. Zmiany i techniczne uaktualnienia będą dodawane do kolejnych edycji dokumentacji. Najnowsze informacje można uzyskać na stronie internetowej

3 Spis treści SKRÓCONA INSTRUKCJA KONFIGURACJI OPIS:... 4 MATERIAŁY DODATKOWE:... 4 PROCEDURA KONFIGURACJI SKANOWANIA DO POCZTY SKANOWANIE DO POCZTY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... 5 SKRÓCONA INSTRUKCJA KONFIGURACJI SKANOWANIA DO SKRZYNKI... 6 OPIS:... 6 MATERIAŁY DODATKOWE:... 6 WYMAGANIA KONFIGURACJI SKANOWANIA DO SKRZYNKI POCZTOWEJ:... 6 PROCEDURA KONFIGURACJI SKANOWANIA DO SKRZYNKI POCZTOWEJ ZA POMOCĄ USŁUG INTERNETOWYCH:... 7 PROCEDURA KONFIGURACJI SKANOWANIA DO SKRZYNKI POCZTOWEJ ZA POMOCĄ LOKALNEGO INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA:... 7 SKRÓCONA INSTRUKCJA KONFIGURACJI SKANOWANIA SIECIOWEGO... 8 OPIS:... 8 MATERIAŁY DODATKOWE:... 8 WYMAGANIA KONFIGURACJI SKANOWANIA SIECIOWEGO:... 8 PROCEDURA USTAWIANIA SKANOWANIA SIECIOWEGO:... 9 SKRÓCONA INSTRUKCJA KONFIGURACJI SKANOWANIA DO FTP OPIS: MATERIAŁY DODATKOWE: WYMAGANIA KONFIGURACJI SKANOWANIA DO FTP PROCEDURA USTAWIANIA SKANOWANIA DO FTP: SKRÓCONA INSTRUKCJA KONFIGURACJI SKANOWANIA DO SMB OPIS: MATERIAŁY DODATKOWE: WYMAGANIA KONFIGURACJI SKANOWANIA DO SMB: PROCEDURA KONFIGURACJI SKANOWANIA DO SMB:... 11

4 Skrócona instrukcja konfiguracji Dla: WorkCentre Pro 123/128 Opis: Można skanować kopie dokumentów za pomocą urządzenia i wysyłać je do zdalnych klientów w postaci załączników o formacie pojedynczego TIFF, Multi TIFF, PDF lub JPEG. Do wysyłania i odbierania poczty stosowane są serwery poczty SMTP i POP3. Materiały dodatkowe: Podręcznik administratora systemu zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji . Podręcznik użytkownika zawiera informacje o wysyłaniu poczty oraz jak można korzystać z różnych adresów (adresy lokalne oraz adresy globalne LDAP). Wymagania konfiguracji skanowania do poczty 1. Sprawdź, czy dostępna jest istniejąca działająca sieć, w której stosowany jest protokół TCP/IP. 2. Sprawdź, czy DNS oraz nazwa domeny zostały ustawione poprawnie w urządzeniu M123/M Sprawdź, czy zostały włączone następujące porty: a. Skanowanie do poczty [Wyślij ] b. Drukowanie poczty [Odbierz ] c. Usługa powiadamiania o poczcie /powiadomienie o zakończeniu pracy przez [Usługa powiadamiania o poczcie] Dane do konfiguracji Nazwa serwera hosta poczty lub adres IP Nazwa logowania/hasło SMTP Adres urządzenia M123/M128 Adresy utworzone lokalnie w spisie adresów Adres serwera LDAP lub nazwa hosta Instalacja * Opcjonalne Opcjonalne Uwagi Jeżeli stosowany jest zewnętrzny serwer pocztowy, nazwę serwera pocztowego lub adres IP poda dostawca usług. * Tylko jeżeli serwer SMTP wymaga hasła i nazwy logowania przy uwierzytelnianiu. Wymagany, aby możliwe było wysyłanie wiadomości . Można utworzyć lokalny spis adresów, zawierający adresy . Wyświetla adresy tylko z wewnętrznego spisu adresów firmy (LDAP). Nie ma dostępu do innych danych LDAP. QSFSG Strona 4 z P42171_PL

5 Procedura konfiguracji skanowania do poczty Krok 1: Na komputerze otwórz przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer). Wpisz adres URL: (gdzie grupy xxx reprezentują adres IP urządzenia M123/M128). Jeżeli urządzenie zostało poprawnie podłączone, zostanie wyświetlona strona internetowa usług internetowych CentreWare urządzenia M123/M128. Krok 2: Konfiguracja serwera SMTP za pomocą usług internetowych CentreWare. Kliknij kartę Properties (Właściwości), a następnie kliknij folder Protocols Settings (Ustawienia protokołów), kliknij folder ( ) i wprowadź nazwę hosta lub adres IP i numer portu (domyślny port to 25). Krok 3: W urządzeniu M123/M128 załaduj dokument testowy do podajnika dokumentów, który zostanie wysłany pocztą . Naciśnij przycisk . Przeznaczenie można umieścić w adresie wiadomości na trzy sposoby. Kliknij Klawiatura, aby wprowadzić adres lokalnym interfejsie użytkownika. Kliknij Lokalny spis adresów i wybierz przeznaczenie wiadomości . (Uwaga: aby można było użyć lokalnego spisu adresów, należy go utworzyć za pomocą poleceń Wszystkie usługi --> Menu ustawienia). Jeżeli włączona jest usługa LDAP, należy kliknąć Globalny spis adresów i wybrać miejsce docelowe. Krok 4: Naciśnij przycisk Start (zielony). Sprawdź, czy wiadomość została z powodzeniem wysłana z urządzenia M123/M128. Krok 5: Sprawdź, czy odbiorca wiadomości otrzymał dokument. Skanowanie do poczty rozwiązywanie problemów W przypadku wewnętrznych serwerów pocztowych należy zastąpić słowo Firmowy na Dostawcy usług : Objawy Możliwa przyczyna Rozwiązanie/sprawdzenie Niepoprawna nazwa serwera poczty Błąd SMTP w urządzeniu M123/M128 Sprawdź, czy została poprawna nazwa serwera dostawcy usług w polu SMTP Host Name (nazwa hosta SMTP). Niepoprawne ustawienia aplikacji Microsoft Outlook Express Niepoprawny adres urządzenia M123/128 Dostawca usług wymaga uwierzytelniania SMTP przy korzystaniu z serwera poczty Sprawdź, czy możesz uzyskać dostęp do serwera poczty dostawcy internetowego za pomocą aplikacji Microsoft Outlook Express i czy wszystkie ustawienia są poprawne. Sprawdź, czy w urządzeniu stosowany jest właściwy adres w polu Od, podany przez dostawcę usług. Adres powinien być taki sam, jak adres którego oczekuje serwer pocztowy. Skonsultuj się z dostawcą usług, aby sprawdzić, czy jest to element wymagany. Jeżeli tak, włącz uwierzytelnianie SMTP za pomocą usług internetowych CentreWare do M123/M128. QSFSG Strona 5 z P42171_PL

6 Dostawca usług nie pozwala na działanie poczty przez standardowy port numer 25. Dostawca usług wymaga nazwy logowania do konta poprzez aplikację Microsoft Outlook przed wysłaniem poczty. Skonsultuj się z dostawcą usług, aby sprawdzić, czy jest problem. Dowiedz się, czy dostawca może przyjmować pocztę przez port o innym numerze. W takim razie zmień numer portu za pomocą usług internetowych CentreWare do M123/M128. Skonsultuj się z dostawcą usług, aby sprawdzić, czy jest to element wymagany. Jeżeli tak, zaloguj się do konta Microsoft Outlook Express i spróbuj wysłać pocztę. Jeżeli tym razem się powiedzie, możesz ustawić aplikację Outlook Express, tak aby sprawdzała konto urządzenia M123/M128 co 5 lub 10 minut. Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania do skrzynki Dla: WorkCentre Pro 123/128 Opis: Ta funkcja umożliwia przechowywanie dokumentów w skrzynkach pocztowych (publicznych lub prywatnych) w celu dalszego przetwarzania. Materiały dodatkowe: Podręcznik administratora systemu -- zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji skanowania sieciowego. Podręcznik użytkownika zawiera informacje o konfiguracji skrzynki pocztowej za pomocą lokalnego interfejsu użytkownika a także usług internetowych. Wymagania konfiguracji skanowania do skrzynki pocztowej: Sprawdź, czy dostępna jest istniejąca działająca sieć, w której stosowany jest protokół TCP/IP. Dane do konfiguracji skanowania do skrzynki pocztowej Skrzynki tworzone są w urządzeniu Instalacja sterownika skanowania Instalacja Opcjonalne Uwagi Patrz Podręcznik użytkownika, aby uzyskać informacje o tworzeniu skrzynek pocztowych. Ten program narzędziowy można zainstalować z dysku CD-ROM, aby przeglądać lub drukować skanowane dokumenty. Usługi internetowe Opcjonalne Usługi internetowe można stosować do tworzenia/edycji/przeglądani a i drukowania skanowanych dokumentów w skrzynkach pocztowych. QSFSG Strona 6 z P42171_PL

7 Procedura konfiguracji skanowania do skrzynki pocztowej za pomocą usług internetowych: Krok 1: Na komputerze otwórz przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer). Wpisz adres URL: (gdzie grupy xxx reprezentują adres IP urządzenia M123/M128). Jeżeli urządzenie zostało poprawnie podłączone, zostanie wyświetlona strona internetowa usług internetowych CentreWare urządzenia M123/M128. Krok 2: Utwórz skrzynki pocztowe za pomocą usług internetowych CentreWare. Kliknij kartę Properties (Właściwości), a następnie wybierz folder Mailboxes (Skrzynki pocztowe). Wybierz przycisk Edit (Edytuj) i wprowadź informacje. UWAGA: Jeżeli podczas tworzenia skrzynki pocztowe zostały zabezpieczone hasłem, przy dostępie do skrzynki wymagane będzie hasło. Krok 3: W urządzeniu M123/M128 wybierz funkcję Skanowanie do skrzynki. Wybierz numer skrzynki pocztowej, w której zostanie umieszczony zeskanowany dokument. Załaduj dokument testowy do podajnika dokumentów i naciśnij przycisk <Start>. Krok 4: Sprawdź, czy zeskanowany dokument został umieszczony w skrzynce pocztowej, podając numer skrzynki pocztowej, w której został umieszczony zeskanowany dokument i zaznaczając opcję Lista dokumentów. Procedura konfiguracji skanowania do skrzynki pocztowej za pomocą lokalnego interfejsu użytkownika: Krok 1: Na ekranie Wszystkie usługi zaznacz Menu ustawienia. Krok 2: Wybierz Skrzynka pocztowa. Step 3: Naciśnij przycisk Utwórz/Skasuj. Krok 4: Wprowadź wymagane informacje. Uwaga: jeżeli do skrzynki pocztowej wybrano hasło, do skrzynki nie można uzyskać dostępu bez podania hasła. Krok 5: Zaznacz opcję Skanowanie do skrzynki w menu Wszystkie usługi. Krok 6: Wybierz numer Skrzynki pocztowej i załaduj dokument testowy do podajnika dokumentów. Naciśnij zielony przycisk Start. Krok 7: Sprawdź, czy zeskanowany dokument został umieszczony w skrzynce pocztowej, podając numer skrzynki pocztowej, w której został umieszczony zeskanowany dokument i zaznaczając opcję Lista dokumentów. QSFSG Strona 7 z P42171_PL

8 Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania sieciowego Dla: WorkCentre Pro 123/128 Opis: W skanowaniu sieciowym stosowane są protokoły FTP lub SMB do przesyłania zeskanowanych dokumentów do serwera lub klienta. Przed rozpoczęciem skanowania sieciowego należy utworzyć foldery Templates (Szablony) i Repositories (Skład). Aby uzyskać informacje o tworzeniu szablonów i składów, patrz Podręcznik użytkownika. Materiały dodatkowe: Podręcznik administratora systemu zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji skanowania sieciowego. M123/M128 Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania do FTP zawiera informacje o konfiguracji skanowania do FTP. M123/M128 Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania do SMB zawiera informacje o konfiguracji skanowania do SMB. Podręcznik użytkownika zawiera informacje o tworzeniu szablonów i składów. Wymagania konfiguracji skanowania sieciowego: 1. Sprawdź, czy dostępna jest istniejąca działająca sieć, w której stosowany jest protokół TCP/IP. 2. Sprawdź, czy protokół transferu (FTP/SMB) został poprawnie skonfigurowany (patrz Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania do FTP/SMB). 3. Na serwerze FTP lub SMB należy utworzyć skład (folder) do przechowywania skanowanych dokumentów. 4. Sprawdź, czy zostały włączone następujące porty: a. Port TCP/IP b. Port klienta FTP lub port SMB (w zależności od używanego protokołu) c. Port SNMP d. Port SOAP. Dane do konfiguracji skanowania sieciowego Szablony tworzone są za pomocą usług internetowych lub innych aplikacji Xerox Network Scanning Solutions. Składy tworzone są za pomocą usług internetowych lub innych aplikacji Xerox Network Scanning Solutions. Instalacja Uwagi Patrz Podręcznik użytkownika Usługi internetowe CentreWare, aby uzyskać więcej informacji. Patrz Podręcznik użytkownika Usługi internetowe CentreWare, aby uzyskać więcej informacji. Adres IP Kerberos Opcjonalne Jeżeli wymagana jest zdalna identyfikacja, należy włączyć opcję Kerberos. QSFSG Strona 8 z P42171_PL

9 Procedura ustawiania skanowania sieciowego: Krok 1: Utwórz szablony i składy za pomocą usług internetowych. Krok 2: W lokalnym interfejsie użytkownika wybierz opcję Skanowanie sieciowe. Krok 3: Wybierz szablon z listy. Można również zmienić inne wartości za pomocą lokalnego interfejsu użytkownika. Nie będzie to miało wpływu na konfigurację szablonu; będą one dotyczyły tylko bieżącej pracy. Krok 4: Naciśnij zielony przycisk <Start>. Praca zostanie wysłana do serwera przy użyciu protokołu FTP lub SMB zdefiniowanego w szablonie. Krok 5: Zaloguj się w serwerze FTP lub SMB. Znajdź skład (przeznaczenie) podane wcześniej. W tym folderze będzie się znajdował zeskanowany dokument. UWAGA: Jeżeli została włączona funkcja Kerberos (zdalna identyfikacja), zostanie wyświetlone okno logowania po wybraniu funkcji skanowania sieciowego. Dokumenty nie będą skanowane do serwera, o ile serwer Kerberos nie zatwierdzi dostępu użytkownika. QSFSG Strona 9 z P42171_PL

10 Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania do FTP Dla: WorkCentre Pro 123/128 Opis: Zeskanowane pliki z urządzenia M123/M128 można przesyłać do serwera lub klienta za pomocą protokołu FTP. Na serwerze należy utworzyć strukturę katalogów (składów) do przechowywania zeskanowanych dokumentów. Materiały dodatkowe: Podręcznik administratora systemu zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji skanowania do FTP. M123/M128 Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania do FTP zawiera informacje o konfiguracji skanowania do FTP. Podręcznik użytkownika zawiera informacje o tworzeniu szablonów i składów. Wymagania konfiguracji skanowania do FTP 1. Sprawdź, czy dostępna jest istniejąca działająca sieć, w której stosowany jest protokół TCP/IP. 2. Powinien być zainstalowany i uruchomiony serwer/klient FTP. 3. Na serwerze FTP należy utworzyć skład (folder) do przechowywania skanowanych dokumentów. 4. Sprawdź, czy zostały włączone następujące porty: a. TCP/IP b. Klient FTP c. SNMP d. SOAP Dane do konfiguracji skanowania do FTP Na serwerze FTP należy utworzyć składy Instalacja Uwagi To lokalizacja (lub ścieżka) katalogu do zapisywania dokumentów. Adres IP serwera Adres IP serwera FTP. Nazwa logowania/hasło do FTP Opcjonalne Konieczne tylko wtedy, gdy serwer FTP wymaga identyfikacji (nazwa logowania/hasło). Większość serwerów FTP wymaga nazwy logowania i hasła. Adres IP Kerberos Opcjonalne Jeżeli wymagana jest zdalna identyfikacja, należy włączyć opcję Kerberos. Procedura ustawiania skanowania do FTP: Krok 1: W lokalnym interfejsie użytkownika wybierz opcję Skanowanie do FTP. Wprowadź wymagane informacje. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Podręcznik użytkownika. Krok 2: Po wprowadzeniu informacji w lokalnym interfejsie użytkownika, załaduj dokument testowy i naciśnij przycisk <Start>. Step 3: Zaloguj się w serwerze FTP. Znajdź katalog (skład) utworzony wcześniej na serwerze. Zeskanowany dokument znajduje się w podanym katalogu. UWAGA: Jeżeli została włączona funkcja Kerberos (zdalna identyfikacja), zostanie wyświetlone okno logowania po wybraniu funkcji skanowania do FTP. Dokumenty nie będą skanowane do serwera, o ile serwer Kerberos nie zatwierdzi dostępu użytkownika. QSFSG Strona 10 z P42171_PL

11 Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania do SMB Dla: WorkCentre Pro 123/128 Opis: Zeskanowane pliki z urządzenia M123/M128 można przesyłać do serwera lub klienta za pomocą protokołu SMB. Na serwerze należy utworzyć strukturę katalogów (składów) do przechowywania zeskanowanych dokumentów. Materiały dodatkowe: Podręcznik administratora systemu -- zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji skanowania do SMB. M123/M128 Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania do SMB zawiera informacje o konfiguracji skanowania do SMB. Podręcznik użytkownika zawiera informacje o tworzeniu szablonów i składów. Wymagania konfiguracji skanowania do SMB: 1. Sprawdź, czy dostępna jest istniejąca działająca sieć, w której stosowany jest protokół TCP/IP. 2. Powinien być zainstalowany i uruchomiony serwer SMB. 3. Na serwerze SMB należy utworzyć skład (folder) do przechowywania skanowanych dokumentów. 4. Sprawdź, czy zostały włączone następujące porty: a. Port TCP/IP b. Port SMB c. Port SNMP d. Port SOAP. Dane do konfiguracji Instalacja Uwagi skanowania do SMB Adres IP serwera Adres IP serwera SMB. Nazwa wspólna serwera To nazwa przypisana do wspólnego foldera na serwerze SMB. Skład (ścieżka katalogu), w którym przechowywany jest dokument na serwerze SMB To lokalizacja (lub ścieżka) katalogu do zapisywania dokumentów. Nazwa logowania/hasło do SMB Opcjonalne Konieczne tylko wtedy, gdy serwer SMB wymaga identyfikacji (nazwa logowania/hasło). Większość serwerów SMB wymaga nazwy logowania i hasła. Adres IP Kerberos Opcjonalne Jeżeli wymagana jest zdalna identyfikacja, należy włączyć opcję Kerberos. Procedura konfiguracji skanowania do SMB: Krok 1: W lokalnym interfejsie użytkownika wybierz opcję Skanowanie do SMB. Wprowadź wymagane informacje. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Podręcznik użytkownika. Krok 2: Po wprowadzeniu informacji w lokalnym interfejsie użytkownika, załaduj dokument testowy i naciśnij przycisk <Start>. Step 3: Zaloguj się w serwerze SMB. Znajdź katalog (skład) utworzony wcześniej na serwerze. Zeskanowany dokument znajduje się w podanym katalogu. UWAGA: Jeżeli została włączona funkcja Kerberos (zdalna identyfikacja), zostanie wyświetlone okno logowania po wybraniu funkcji skanowania do SMB. Dokumenty nie będą skanowane do serwera, o ile serwer Kerberos nie zatwierdzi dostępu użytkownika. QSFSG Strona 11 z P42171_PL

12 QSFSG Strona 12 z P42171_PL

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji Skanuj na serwer FTP

Instrukcja funkcji Skanuj na serwer FTP Instrukcja funkcji Skanuj na serwer FTP Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: patrz uu Instrukcja Obsługi dla Sieci. Aby uzyskać podstawowe

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Aficio BP20N. Podręcznik administratora

Aficio BP20N. Podręcznik administratora Podręcznik administratora Aficio BP20N Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

Bardziej szczegółowo

HP 9250C Digital Sender

HP 9250C Digital Sender HP 9250C Digital Sender Podręcznik użytkownika Informacja o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Usług Internetowych

Przewodnik Usług Internetowych Przewodnik Usług Internetowych Wersja 0 POL Omawiane modele Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: DCP-J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J470DW/J475DW/J650DW/J870DW Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas używania tego urządzenia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas działania W tym podręczniku

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows )

Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows ) Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows ) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother, patrz uu Instrukcja Obsługi dla Sieci. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200

Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200 Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200 Instrukcja instalacji sieciowej Prosimy o zapoznanie się z treścią podręcznika przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Zalecamy zachowanie go na wypadek potrzeby

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i instalacja

Konfiguracja i instalacja Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w tej instrukcji użytkownika pojawia się MFC, proszę czytać MFC jako DCP. Wersja 0 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Styczeń 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Wersja 1.0 Styczeń 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Wersja 1.0 Styczeń 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX oraz XEROX and Design są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Okresowo w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo