Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS)"

Transkrypt

1 Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej wymiany akumulatorów ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ). Oferta, zlecenie lub inna wzajemnie uzgodniona postać faktury lub potwierdzenia zamówienia (nazywana dalej Formularzem zamówienia ) będzie zawierać nazwę usługi lub usług oraz wybrane i zakupione elementy opcjonalne. Aby uzyskać dodatkową pomoc lub otrzymać kopię umowy serwisowej, należy kontaktować się z działem pomocy technicznej lub przedstawicielem handlowym firmy Dell. Omówienie usługi Usługa zapewnia wymianę akumulatorów w przypadku pewnych problemów z ich działaniem po upływie okresu gwarancyjnego lub w przypadku, gdy problemy te nie są objęte gwarancją. Ta Usługa dotyczy WYŁĄCZNIE produktów firmy Dell zawierających akumulatory główne, które nie są przeznaczone do wymiany bądź serwisowania przez Klienta. Usługa jest dostępna tylko wtedy, gdy firma Dell ustali, że produkt nie kwalifikuje się do serwisu w ramach istniejącej gwarancji lub umowy serwisowej. Usługa może być niedostępna w niektórych przypadkach lub niektórych lokalizacjach, a także może nie obejmować wszystkich produktów. Dział pomocy technicznej firmy Dell w drodze rozmowy telefonicznej ustali, czy akumulator wymaga wymiany, oraz poinformuje Klienta o szacunkowej cenie wykonania usługi. W ramach tej usługi firma Dell dokona naprawy na miejscu/w siedzibie klienta lub zapewni opcję szybkiego zwrotu do naprawy. Opłata musi zostać wniesiona przed wykonaniem usługi, przez telefon lub przelew. Partnerskie centra serwisowe firmy Dell nie mają autoryzacji do pobierania tej opłaty. Zakres Usługi Po opłaceniu usługi przez Klienta ( Opłata za wymianę akumulatora ) firma Dell lub jej partnerskie centrum serwisowe dokona wymiany akumulatora głównego w Obsługiwanym produkcie, pod warunkiem dopełnienia przez Klienta warunków określonych w tej Umowie. Usługa obejmuje wyłącznie akumulatory zawarte w Obsługiwanych produktach, które nie są dostępne dla Klienta. Ograniczenia zakresu Usługi: Usługa nie obejmuje między innymi następujących przypadków (poniższa lista nie jest wyczerpująca): Uszkodzenie wynikające z wypadku, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania, nieprzestrzegania instrukcji dotyczących prawidłowego użytkowania, konserwacji lub czyszczenia produktu, będące skutkiem niewłaściwego użytkowania produktu lub jego komponentu (w tym m.in. stosowania nieprawidłowego napięcia w linii, nieprawidłowych bezpieczników, niezgodnych urządzeń lub akcesoriów, niewłaściwej lub niewystarczającej wentylacji, nieprzestrzegania instrukcji użytkowania lub stosowania zaopatrzenia niezgodnego ze specyfikacjami) przez podmioty inne niż firma Dell (lub jej przedstawiciele). Uszkodzenia spowodowane wystąpieniem zdarzeń losowych, takich jak na przykład uderzenie pioruna, powódź, tornado, trzęsienie ziemi czy huragan. Usterki spowodowane przez czynnik zewnętrzny (pożar, powódź, wahania zasilania elektrycznego bądź klimatyzacji). Ładowanie oprogramowania, konfiguracja oprogramowania lub wszelkie pliki danych. Wszelkie problemy z siecią oraz usługi, które w szczególności dotyczyłyby działania produktu w sieci. Po wystąpieniu awarii akumulatora klienci powinni wykonać następujące czynności: Skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dell: W celu sprawdzenia, czy dany przypadek jest objęty Usługą oraz w celu zainicjowania zgłoszenia serwisowego należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dell. Za połączenie z pomocą techniczną firmy Dell może być naliczona opłata inna niż standardowa opłata za lokalne połączenie telefoniczne. Szczegółowe informacje o cenach są dostępne na stronie internetowej danego kraju w witrynie dell.com. Usługa wymiany akumulatorów, wersja [1.0] (9 lipca 2012) Strona 1 z 9

2 Dane kontaktowe działu pomocy technicznej firmy Dell znajdują się na stronie internetowej dell.com/technical support. Na tej stronie należy wybrać kraj z odpowiedniej listy rozwijanej w lewym górnym rogu strony, a następnie wybrać segment sprzedaży firmy Dell, w którym zakupiono Usługę (Małe i średnie firmy lub Duże firmy i sektor publiczny). Rozwiązywanie problemów: Pomoc techniczna firmy Dell, stosownie do lokalizacji Klienta, zdiagnozuje opisany problem. Jeśli firma Dell ustali, że akumulator kwalifikuje się do objęcia Usługą, dział pomocy technicznej firmy Dell zwróci się z pytaniem, czy Klient chce kupić Usługę. Płatność i opłaty dodatkowe: Jeśli Klient wyrazi zgodę na zakup Usługi, opłata musi zostać wniesiona na rzecz firmy Dell kartą kredytową lub przelewem bankowym przed wykonaniem Usługi. Oprócz Opłaty za wymianę akumulatora mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty, jeśli po dokonaniu inspekcji produktu firma Dell ustali, że uległy uszkodzeniu komponenty niezwiązane z akumulatorem oraz że wymagają one naprawy, aby była możliwa wymiana akumulatora lub dla zapewnienia poprawnego działania produktu. W takim przypadku firma Dell może powiadomić Klienta i przedstawić szczegółowe informacje o wymaganych naprawach. Jeśli uszkodzenia będą mogły zostać naprawione, firma Dell może zaproponować wniesienie opłaty za te dodatkowe naprawy. Jeśli Klient nie zgodzi się na wykonanie dodatkowych napraw przez firmę Dell, firma Dell zwróci produkt i nie podejmie żadnych czynności naprawczych. Jeśli uszkodzenia nie nadają się do naprawy lub jeśli Klient nie wyrazi zgody na wykonanie zalecanych napraw, forma Dell zwróci produkt i obciąży Klienta opłatą pokrywającą tylko koszty wysyłki i obsługi produktu w zakładzie naprawczym firmy Dell. Poziom usług serwisowych Po zdalnym wykonaniu diagnostyki i procedury rozwiązywania problemów Usługa zostanie wykonana na miejscu w następujący sposób: Naprawa w siedzibie Klienta. Wysłanie technika i/lub części serwisowych do miejsca, w którym Klient prowadzi działalność gospodarczą w celu dokonania naprawy i wykonania czynności serwisowych względem produktu objętego tą Usługą. Na żądanie technika należy przekazać mu pełny adres, pod którym znajduje się produkt. Zarówno wykonanie usługi, jak i czas reakcji zależy od pory odebrania połączenia przez firmę Dell, wykupionych opcji serwisowych, dostępności części, ograniczeń geograficznych, warunków atmosferycznych oraz warunków niniejszej Umowy. Jeśli Klient wykonał procedury opisane w niniejszej Umowie i jego problem wymaga wysłania technika, technik serwisowy zostanie wysłany i przybędzie do lokalizacji Klienta w celu wykonania Usługi w czasie trwania Zasadniczego Okresu Konserwacji Sprzętu ( PPM ). PPM obejmuje dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem powszechnie obchodzonych krajowych świąt (dni wolnych od pracy). Jeśli firma Dell odbierze zgłoszenie telefoniczne o takiej porze dnia, że technik zostałby wysłany po godzinie 17:00, wówczas technik może dotrzeć do siedziby Klienta w kolejnym dniu roboczym. Do celów związanych z niniejszą Umową wszystkie odniesienia do czasu oznaczają czas lokalny obowiązujący u Klienta. PONIŻSZA SEKCJA MA ZASTOSOWANIE DO PRODUKTÓW OBJĘTYCH OPCJĄ SZYBKIEGO ZWROTU DO NAPRAWY: Szybki zwrot do naprawy po wykonaniu zdalnej diagnostyki. Poziom czasu reakcji Usługi Opcje usługi wysyłki do naprawy Dodatkowe opcje (jeśli mają zastosowanie) Serwis z wysyłką pocztową (MIS) Szczegóły Serwis z wysyłką pocztową jest inicjowany przez telefoniczne skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Dell w opisany powyżej sposób. W trakcie telefonicznego procesu diagnostycznego technik firmy Dell ustali, czy problem wymaga wysłania Produktu do wyznaczonego przez firmę Dell centrum naprawczego w celu wykonania Naprawy kwalifikowanej. Czas wykonania Usługi (razem w wysyłką do centrum naprawczego i z powrotem do Klienta) wynosi zwykle od 4 do 6 dni roboczych od dnia wysłania Produktu przez Klienta do firmy Dell. Strona 2 z 9

3 Serwis z dostarczeniem przez klienta (CIS) Serwis z dostarczeniem przez klienta prowadzony przez partnera (CIS) (dostępna na niektórych rynkach wstępujących w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce) Serwis typu Odbiór i zwrot Warunki dotyczące wszystkich wymienionych wyżej opcji zwrotu do serwisu. Serwis z dostarczeniem przez klienta jest inicjowany przez telefoniczne skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Dell w opisany powyżej sposób. W trakcie telefonicznego procesu rozwiązywania problemu technik firmy Dell ustali, czy problem polega na awarii sprzętu. Jeśli tak, klient zostanie poproszony o dostarczenie objętego produktu do wyznaczonego przez firmę Dell centrum naprawczego lub miejsca wysyłki (na koszt klienta). Standardowymi godzinami pracy są lokalne godziny pracy przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem lokalnych świąt. Naprawa kwalifikowana zostanie przeprowadzona zgodnie z czasem reakcji określonym w Formularzu zamówienia. Po dokonaniu naprawy firma Dell skontaktuje się z klientem, aby ustalić sposób odbioru produktu. Umowy o poziomie usług serwisowych mogą się różnić w zależności od kraju i miasta. Serwis z dostarczeniem przez klienta jest inicjowany przez kontakt telefoniczny lub samodzielne dostarczenie Obsługiwanego produktu do wyznaczonego przez firmę Dell centrum naprawczego lub do lokalizacji, z której produkt zostanie wysłany na koszt Klienta. Standardowymi godzinami pracy są lokalne godziny pracy przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem lokalnych świąt. Naprawa kwalifikowana zostanie przeprowadzona zgodnie z czasem reakcji określonym w Formularzu zamówienia. Po dokonaniu naprawy autoryzowany serwis firmy Dell skontaktuje się z Klientem, aby ustalić sposób odbioru produktu. Umowy o poziomie usług serwisowych mogą się różnić w zależności od kraju i miasta. Serwis typu Odbiór i zwrot jest inicjowany przez telefoniczne skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Dell w opisany powyżej sposób. Jeśli zakwalifikowane zdarzenie dotyczące Obsługiwanego produktu zostanie zdiagnozowane, a wykonana przez technika firmy Dell telefoniczna procedura rozwiązywania problemów nie okaże się wystarczająca do usunięcia awarii, przedstawiciel firmy Dell odbierze Obsługiwany produkt i dostarczy go do wyznaczonego przez firmę Dell centrum naprawczego. Ta metoda serwisowania obejmuje naprawę lub wymianę części w głównej jednostce komputerowej, w tym monitorów, klawiatur i myszy, o ile nie zostały zamówione osobno. Naprawa kwalifikowana zostanie przeprowadzona zgodnie z czasem reakcji określonym w Formularzu zamówienia. Po naprawieniu Produktu objętego wsparciem technicznym zostanie on zwrócony do klienta. Procedura wysyłki: W trakcie telefonicznego procesu diagnostycznego technik firmy Dell poda instrukcje dotyczące sposobu zwrotu produktu do wyznaczonego przez firmę Dell centrum naprawczego. Obsługiwany produkt musi zostać wysłany na adres podany przez technika firmy Dell i w wyraźny sposób oznaczony numerem identyfikacyjnym. Numer identyfikacyjny zostanie podany przez technika firmy Dell. W celu przyspieszenia naprawy lub wymiany należy dołączyć skrócony opis problemu na piśmie. Zwracany produkt należy zapakować w oryginalne opakowanie. Jeśli oryginalne opakowanie jest niedostępne, technik firmy Dell może pomóc uzyskać opakowanie, jednak za tę usługę może zostać naliczona opłata. Środki ostrożności dotyczące wysyłki: klient nie powinien wysyłać instrukcji, informacji poufnych, zastrzeżonych lub osobistych ani takich nośników wymiennych, jak dyskietki, dyski DVD, karty PC itd. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone dane, uszkodzone lub utracone nośniki ani za informacje poufne, zastrzeżone lub osobiste klienta. Pomoc, którą należy zapewnić. Technik serwisowy musi uzyskać pełny dostęp do produktu oraz (bez kosztów dla firmy Dell) przestrzeń roboczą, dostęp do elektryczności oraz lokalnej linii telefonicznej. W przypadku niespełnienia tych wymagań firma Dell nie będzie zobowiązana do wykonania usługi. Strona 3 z 9

4 Nieobecność Klienta podczas wizyty serwisowej. Jeśli Klient lub jego upoważnieni przedstawiciele nie znajdują się w lokalizacji w chwili przybycia technika serwisowego, serwis produktu nie będzie możliwy. Technik serwisowy pozostawi kartkę informującą Klienta o wizycie. W takim przypadku Klient może zostać obciążony dodatkową opłatą za kolejną rozmowę telefoniczną. Części zamienne i obsługiwane produkty. Jeśli technik świadczący obsługę telefoniczną stwierdzi, że dla produktu jest wymagana część zamienna lub zamienny produkt, Klient upoważnia technika świadczącego usługę na miejscu do działania w roli agenta serwisowego, który wykona dostawę i zwrot części zamiennych niezbędnych do dokonania napraw na miejscu. Części i produkty Firma Dell używa nowych, używanych i odnowionych części i produktów różnych producentów, a części i produkty użyte do naprawy mogą być nowe, używane lub odnowione. Wszystkie części serwisowe wymontowane z Obsługiwanego produktu Klienta (zgodnie z definicją poniżej) oraz wszelkie oryginalne produkty, za które Klient otrzymał odpowiednio część zamienną lub zamienny produkt, stają się własnością firmy Dell. Za każdą część serwisową wymontowaną w Obsługiwanego produktu oraz za każdy oryginalny produkt, za który klient otrzymał produkt zamienny Klient jest zobowiązany zapłacić aktualną w danej chwili standardową cenę według cennika firmy Dell w przypadku nie zwrócenia ich firmie Dell we właściwy sposób. JEŚLI KLIENT NIE WNIESIE ZAPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK CZĘŚĆ LUB PRODUKT, FIRMA DELL MOŻE ANULOWAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ, ZAWIESIĆ GWARANCJĘ I/LUB UMOWĘ SERWISOWĄ DOTYCZĄCĄ WSZELKICH PRODUKTÓW FIRMY DELL ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POSIADANIU KLIENTA DO CZASU UISZCZENIA STOSOWNEJ OPŁATY I/LUB POWZIĄĆ INNE CZYNNOŚCI PRAWNE. Zawieszenie gwarancji lub umowy serwisowej w przypadku nie zwrócenia części lub produktu we właściwy sposób nie powoduje przedłużenia gwarancji lub umowy serwisowej, a taka gwarancja lub umowa serwisowa wygasną w pierwotnie przewidzianym terminie. Ochrona gwarancyjna Ta Usługa jest ograniczona do jednej wymiany akumulatora w okresie dwunastu miesięcy od otrzymania przez firmę Dell Opłaty za wymianę akumulatora ( Okres serwisowy wymienionego akumulatora ). Usługa kończy się w dniu, w którym Klient korzysta z usługi wymiany akumulatora zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Opisie usługi lub w dniu wygaśnięcia Okresu serwisowego wymienionego akumulatora, zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Żadne z postanowień przedstawionych w tym Opisie usługi nie wpływa na jakiekolwiek prawa ustawowe ani zadośćuczynienie, które przysługują Konsumentom zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowe informacje o gwarancjach i warunkach gwarancji dla klientów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie są dostępne na następującej stronie internetowej: Ogólne obowiązki Klienta Uprawnienie do udzielania dostępu. Klient oświadcza i gwarantuje, że uzyskał dla siebie i firmy Dell zezwolenie na dostęp i korzystanie z Obsługiwanych produktów, przechowywanych w nim danych oraz wszelkich zawartych w nim elementów sprzętu i oprogramowania w celu wykonania niniejszych Usług. Jeśli Klient nie uzyskał jeszcze takiego zezwolenia, musi je uzyskać na własny koszt, zanim zleci firmie Dell wykonanie tych Usług. Współpraca z pracownikiem pomocy technicznej udzielającym pomocy telefonicznej i z pracownikiem serwisu wykonującym Usługę w siedzibie Klienta. Klient zgadza się współpracować z pracownikiem pomocy technicznej firmy Dell udzielającym pomocy przez telefon i z serwisantami realizującymi usługę na miejscu. Jak wynika z doświadczenia, rozwiązanie większości problemów i sposoby usunięcia błędów można uzyskać przez telefon w wyniku ścisłej współpracy między Użytkownikiem a analitykiem lub technikiem. Przygotowanie miejsca pracy dla pracownika serwisu w siedzibie Klienta. Jeśli w ramach realizacji Usług wymagane jest przybycie technika do siedziby Klienta, Klient musi zapewnić technikowi swobodny, bezpieczny i wystarczający dostęp do swojej infrastruktury oraz Obsługiwanych produktów, z uwzględnieniem wystarczającej ilości miejsca roboczego, zasilania oraz lokalnej linii telefonicznej. Wymagane jest także udostępnienie serwisantowi monitora lub wyświetlacza, myszy (bądź innego urządzenia wskazującego) oraz klawiatury (bez obciążania firmy Dell jakimikolwiek kosztami), jeśli urządzenia te nie są podłączone do danego systemu. Zapewnienie zgodności oprogramowania i serwisowanych wersji. Klient będzie utrzymywać wskazane przez firmę Dell minimalne poziomy wydania i Obsługiwanych produktów, określone w systemie PowerLink dla produktów Dell EMC Storage lub EqualLogic, albo określonych w witrynie internetowej dla innych Obsługiwanych produktów. Obowiązkiem Klienta jest ponadto zainstalowanie części zamiennych, poprawek oraz aktualizacji i uaktualnień oprogramowania zgodnie z wytycznymi firmy Dell, jeśli Obsługiwane produkty mają nadal kwalifikować się do tej Usługi. Kopia zapasowa danych; usuwanie danych poufnych. Klient wykona kopie zapasowe wszystkich danych i programów znajdujących się na wszystkich systemach objętych Usługą przed rozpoczęciem korzystania z Usługi. Klient powinien regularnie tworzyć kopie zapasowe danych przechowywanych na wszystkich systemach objętych usługą jako zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami, zmianami lub utratą danych. Oprócz tego, obowiązkiem Klienta jest usunięcie wszelkich danych poufnych, zastrzeżonych lub osobistych oraz wszelkich nośników wymiennych, takich jak karty SIM, płyty CD lub karty PC, niezależnie od tego, czy pracownik serwisu wykonujący Usługę w siedzibie Klienta zapewnia również pomoc w tym zakresie. FIRMA DELL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: INFORMACJE POUFNE, ZASTRZEŻONE LUB OSOBISTE; UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH, PROGRAMÓW ALBO OPROGRAMOWANIA; Strona 4 z 9

5 USZKODZENIE LUB UTRATĘ NOŚNIKÓW WYMIENNYCH; OPŁATY ZA DANE LUB POŁĄCZENIA GŁOSOWE, BĘDĄCE SKUTKIEM ZANIEDBANIA USUNIĘCIA WSZYSTKICH KART SIM LUB INNYCH NOŚNIKÓW WYMIENNYCH Z WNĘTRZA OBSŁUGIWANYCH PRODUKTÓW, ZWRACANYCH DO FIRMY DELL; UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA SYSTEMU LUB SIECI; I/LUB WSZYSTKIE DZIAŁANIA PODJĘTE LUB NIEPODJĘTE, W TYM ZANIECHANIE, PRZEZ FIRMĘ DELL LUB USŁUGODAWCĘ ZEWNĘTRZNEGO. Firma Dell nie odpowiada za przywrócenie ani ponowną instalację jakichkolwiek programów lub danych. Zwracając Obsługiwany produkt lub jego część, Klient powinien przekazać tylko Obsługiwany produkt lub część, zgodnie z zaleceniem pracownika pomocy technicznej udzielającego pomocy telefonicznej. Gwarancje stron trzecich. Wykonanie tych Usług może wymagać dostępu do sprzętu lub oprogramowania producentów innych niż firma Dell. Wykonanie czynności serwisowych tego sprzętu lub oprogramowania przez firmę Dell lub jakąkolwiek firmę inną niż producent może unieważnić gwarancję producenta. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie, czy wykonanie Usług przez firmę Dell nie wpłynie na tego rodzaju gwarancje, a jeśli tak, czy skutek będzie do zaakceptowania przez Klienta. Firma Dell nie odpowiada za gwarancje firm trzecich ani za jakikolwiek wpływ wykonywanych przez nią usług na takie gwarancje. Strona 5 z 9

6 Warunki świadczenia usług firmy Dell Niniejszy Opis usługi stanowi porozumienie między Klientem ( Klient lub Użytkownik ) i oddziałem firmy Dell wskazanym na fakturze Klienta dotyczącej zakupu Usługi. Niniejsza Usługa podlega odrębnej umowie głównej podpisanej z Klientem przez firmę Dell, która wyraźnie zatwierdza zakup Usługi. W przypadku braku takiej umowy Usługa podlega w zależności od lokalizacji Klienta Warunkom umowy handlowej firmy Dell lub warunkom, do których odwołania znajdują się w tabeli poniżej ( Umowa ). W poniższej tabeli znajduje się lista adresów URL wskazujących lokalizacje, w których może znajdować się Umowa odpowiednia dla danej lokalizacji Klienta. Strony uznają, że zapoznały się z takimi warunkami opublikowanymi w Internecie i zgadzają się, że są nimi związane. Lokalizacja Klienta Zasady i warunki mające zastosowanie do realizowanego zakupu Usług firmy Dell Klienci nabywający usługi firmy Dell bezpośrednio od firmy Dell Klienci nabywający usługi firmy Dell przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Dell Stany Zjednoczone Kanada Ameryka Łacińska i Karaiby (angielski) (francuski Kanada) Lokalna strona internetowa dla danego kraju w witrynie lub (angielski) (francuski Kanada) Lokalna strona internetowa dla danego kraju w witrynie lub Azja, Pacyfik i Japonia Europa, Bliski Wschód i Afryka Lokalna strona internetowa dla danego kraju w witrynie lub Lokalna strona internetowa dla danego kraju w witrynie lub Ponadto, klienci znajdujący się we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii mogą wybrać odpowiednie adresy URL podane poniżej: Francja: Niemcy: Wielka Brytania: Opisy usług i inne dokumenty dotyczące usług firmy Dell przekazane Klientowi przez sprzedawcę nie będą stanowić umowy pomiędzy Klientem a firmą Dell, a tylko opis zawartości Usługi kupowanej przez Klienta od sprzedawcy, zobowiązań Klienta jako odbiorcy Usługi oraz ograniczeń dotyczących takiej Usługi. Z tego powodu wszystkie powołania się na Klienta w Opisie usługi lub innych dokumentach serwisowych firmy Dell należy rozumieć jako powołanie się wyłącznie na Klienta, a wszystkie powołania się na firmę Dell jako powołanie się na firmę Dell jako usługodawcę w imieniu sprzedawcy. W zakresie Opisu usługi nie zachodzi bezpośrednia relacja umowna między firmą Dell i Klientem. Aby uniknąć wątpliwości w sprawie warunków płatności lub innych warunków umowy, które ze swojej natury są uzgadniane wyłącznie między nabywcą i sprzedawcą nie mają bezpośredniego zastosowania do Klienta i obowiązują zgodnie z umową między Klientem i sprzedawcą. Opisy usług i inne dokumenty dotyczące usług firmy Dell przekazane Klientowi przez sprzedawcę nie będą stanowić umowy pomiędzy Klientem a firmą Dell, a tylko opis zawartości Usługi kupowanej przez Klienta od sprzedawcy, zobowiązań Klienta jako odbiorcy Usługi oraz ograniczeń dotyczących takiej Usługi. Z tego powodu wszystkie powołania się na Klienta w Opisie usługi lub innych dokumentach serwisowych firmy Dell należy rozumieć jako powołanie się wyłącznie na Klienta, a wszystkie powołania się na firmę Dell jako powołanie się na firmę Dell jako usługodawcę w imieniu sprzedawcy. W zakresie Opisu usługi nie zachodzi bezpośrednia relacja umowna między firmą Dell i Klientem. Aby uniknąć wątpliwości w sprawie warunków płatności lub innych warunków umowy, które ze swojej natury są uzgadniane wyłącznie między nabywcą i sprzedawcą nie mają bezpośredniego zastosowania do Klienta i obowiązują zgodnie z umową między Klientem i sprzedawcą. * Klienci mogą wyświetlić lokalną stronę internetową serwisu otwierając stronę na komputerze podłączonym do Internetu w miejscu przebywania lub wybierając odpowiednią opcję na stronie Wybierz region/kraj pod adresem Ponadto Klient zgadza się, że odnowienie, modyfikacja, przedłużenie lub kontynuacja korzystania z Usługi po pierwszym okresie spowoduje podleganie Usługi obowiązującemu w danym czasie Opisowi usługi, dostępnemu pod adresem W zakresie, w którym jakiekolwiek postanowienia tego Opisu usługi powodują konflikt z jakimikolwiek postanowieniami Umowy, postanowienia tego Opisu usługi będą wiążące, ale tylko w zakresie danego konfliktu i nie będą zastępować żadnych postanowień w Umowie, które nie są sprzeczne z tym Opisem usługi. Strona 6 z 9

7 Złożenie zamówienia na Usługi, odbiór realizacji Usługi, wykorzystanie Usługi lub powiązanego oprogramowania albo bądź kliknięcie/zaznaczenie przycisku, pola lub analogicznego elementu interfejsu o treści Wyrażam zgodę w witrynie Dell.com związanego z zakupem lub wyświetlanego w interfejsie oprogramowania Dell lub interfejsu internetowego, oznacza wyrażenie zgody na związanie się niniejszym Opisem usługi oraz umowami włączonymi na mocy powołania się na nie. Osoba akceptująca niniejszy Opis w imieniu firmy lub innej osoby prawnej oświadcza, że jest upoważniona do zobowiązania tego podmiotu do przestrzegania niniejszego Opisu. W takim przypadku pojęcie Klient lub Użytkownik oznacza podmiot, w imieniu którego zaakceptowano ten Opis usługi. Klienci w niektórych krajach poza otrzymaniem niniejszego Opisu usługi zobowiązani są także zrealizować podpisany Dokument zamówienia. Klienci, którzy dokonali zakupu bezpośrednio w firmie Dell i znajdują się w kraju członkowskim Unii Europejskiej: Klienci będący konsumentami zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży na odległość mogą anulować zakup w dowolnej chwili bez podania przyczyny i otrzymać zwrot opłaty pomniejszonej o wszelkie poniesione przez firmę Dell koszty odzyskania produktu lub związane z jego uszkodzeniem, które miało miejsce, kiedy produkt znajdował się w posiadaniu Klienta. W tym celu należy pisemnie poinformować firmę Dell w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia usługi lub przed aktywacją usługi. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do użytkowników i klientów biznesowych. Strona 7 z 9

8 Dodatkowe warunki i postanowienia dotyczące usług pomocy technicznej i gwarancji 1. Obsługiwane produkty Ta Usługa jest dostępna dla obsługiwanych produktów, które obejmują wybrane systemy i tablety Dell OptiPlex, Latitude, Inspiron, Precision, Vostro, Alienware i XPS zakupione w standardowej konfiguracji ( Obsługiwane produkty ). Lista Obsługiwanych produktów jest regularnie uzupełniana. Najbardziej aktualne informacje o Usługach dostępnych dla posiadanych produktów firmy Dell lub innych producentów można uzyskać od przedstawiciela handlowego firmy Dell. Każdy Obsługiwany produkt jest oznaczony numerem seryjnym ( Numer kodu serwisowego (Service Tag) ). Klient jest zobowiązany wykupić oddzielną umowę serwisową dla każdego Obsługiwanego produktu. Na przykład, drukarka kupiona z notebookiem nie jest objęta umową serwisową notebooka: drukarka i notebook wymagają oddzielnych umów serwisowych. W przypadku kontaktu z firmą Dell w związku z niniejszą Usługą należy przygotować Kod serwisowy (Service Tag) Obsługiwanego produktu. 2. Usługi pomocy technicznej A. Ograniczona gwarancja na sprzęt; Ograniczenia dotyczące objęcia sprzętu usługą. Usługi pomocy technicznej w zakresie kwalifikujących się incydentów dotyczących Obsługiwanych produktów mogą obejmować opcje pomocy technicznej (przez telefon, Internet itd.) oraz części zamienne lub usunięcie usterek w odpowiednim wymiarze i w okresie ograniczonej gwarancji przysługującej w przypadku Obsługiwanych produktów klienta ( Incydent kwalifikowany ). Ograniczona gwarancja na sprzęt jest dostępna do przeglądania na stronie lub przesłana do regionalnej witryny internetowej Dell.com.* Mogą mieć zastosowanie dodatkowe ograniczenia dotyczące objęcia sprzętu usługą. Mogą być również dostępne usługi rozszerzające zakres ochrony za dodatkową opłatą. Więcej informacji na temat gwarancji można uzyskać pod adresem lub u pracownika pomocy technicznej firmy Dell. B. Własność części zamiennych. Wszystkie serwisowe części firmy Dell wymontowane z Obsługiwanego produktu i zwrócone firmie Dell stają się jej własnością. Jeżeli Klient otrzymał części zamienne od firmy Dell, musi jej zapłacić obowiązującą cenę detaliczną za każdą część zamienną wyjętą z Obsługiwanego produktu, którą Klient zachowuje dla siebie (oprócz napędów dysków twardych pochodzących z Obsługiwanych produktów, które są objęte usługą Zachowaj swój dysk twardy ). Firma Dell wykorzystuje w naprawach gwarancyjnych, a Klient w sposób wyraźny zatwierdza wykorzystanie nowych i regenerowanych części, produkowanych przez różnych producentów. 3. Okres świadczenia Usługi. Ważność niniejszego Opisu usługi rozpoczyna się w dniu podanym w Zamówieniu i trwa zgodnie z okresem ( Okres ) wskazanym w Zamówieniu. W Zamówieniu Klienta wskazana jest, odpowiednio, liczba systemów, licencji, zarządzanych punktów końcowych lub użytkowników końcowych, dla których Klient zakupił jedną lub więcej Usług, stawka lub cena oraz mający zastosowanie okres świadczenia poszczególnych Usług. Jeśli firma Dell i Klient nie uzgodnią inaczej na piśmie, Usługi zakupione w ramach niniejszej Umowy są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego przez Klienta i nie mogą być odsprzedawane ani udostępniane w ramach pośrednictwa. 4. Ważne informacje dodatkowe A. Zmiana harmonogramu. Po ustaleniu harmonogramu usługi jakiekolwiek zmiany można wprowadzić nie później niż na 8 dni przed zaplanowaną datą. Jeśli Klient zmieni harmonogram świadczenia usługi na 7 lub mniej dni przed zaplanowaną datą, zostanie doliczona opłata za zmianę harmonogramu nieprzekraczająca 25% ceny usługi. Wszelkie zmiany w harmonogramie świadczenia usługi zostaną potwierdzone przez Klienta na co najmniej 8 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi. B. Uzasadnione ekonomicznie ograniczenia zakresu usługi. Firma Dell może odmówić świadczenia Usług, jeśli uzna, że wiązałoby się to z nieuzasadnionym ryzykiem dla niej lub jej usługodawców oraz jeśli uzna, że żądana usługa nie jest objęta zakresem Usług. Firma Dell nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia lub zwłoki w realizacji Usługi spowodowane przyczynami pozostającymi poza jej kontrolą. Dotyczy to także sytuacji, w których Klient nie dochował zobowiązań wynikających z niniejszego Opisu usługi. Usługa dotyczy wyłącznie zastosowań, do których Obsługiwany Produkt był przewidziany. C. Usługi opcjonalne. Firma Dell może oferować sprzedaż usług opcjonalnych (serwis w miejscu zapotrzebowania, instalacja, doradztwo, zarządzana i profesjonalna pomoc techniczna, szkolenia. Dostępność tych usług zależy od lokalizacji Klienta. Usługi opcjonalne wymagają osobnej umowy z firmą Dell. W razie braku takiej umowy usługi opcjonalne są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Opisu usługi. D. Przydzielenie zadań. Firma Dell może przydzielić wykonanie tej Usługi i/lub Opisu Usługi innemu, wykwalifikowanemu usługodawcy. E. Anulowanie. Firma Dell może anulować tę Usługę w każdej chwili w trakcie jej wykonywania z dowolnej z następujących przyczyn: Klient nie wniósł pełnej zapłaty za Usługę zgodnie z warunkami wymienionymi na fakturze. Nieodpowiednie zachowanie Klienta połączone z nieodpowiednim zachowaniem lub formułowaniem gróźb pod adresem analityka lub serwisanta albo odmowa współpracy z nimi. Klient nie dopełnił wszystkich zobowiązań i warunków wymienionych w tym Opisie usługi. Strona 8 z 9

9 Firma Dell poinformuje Klienta o anulowaniu Usługi na piśmie, wysyłając odpowiednią informację na adres wymieniony na fakturze przedstawionej Klientowi. W powiadomieniu zostanie wskazana przyczyna oraz skuteczna data anulowania Usługi, nie wcześniejsza niż dziesięć (10) dni od daty wysłania przez firmę Dell powiadomienia o anulowaniu do Klienta, o ile prawo lokalne lub stanowe nie wymaga dopełnienia innych czynności, na które niniejsza Umowa nie ma wpływu. Jeśli firma Dell zaprzestanie świadczenia Usługi na mocy niniejszego punktu, klientowi nie przysługuje zwrot żadnych kwot ani opłat zapłaconych lub należnych firmie Dell. F. Ograniczenia geograficzne i zmiana lokalizacji. Ta usługa zostanie wykonana w siedzibie lub siedzibach wymienionych na fakturze przedstawionej Klientowi. Ta usługa nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach. Opcje Usług, w tym poziomy Usługi, godziny świadczenia pomocy technicznej i czas reakcji w siedzibie Klienta, różnią się w zależności od regionu geograficznego, a niektóre opcje mogą być niedostępne do nabycia w lokalizacji Klienta, prosimy więc o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji. Zobowiązanie firmy Dell do świadczenia Usług w zakresie Obsługiwanych produktów, dla których zmieniła się lokalizacja geograficzna, zależy od różnych czynników, w tym między innymi od lokalnej dostępności Usługi, dodatkowych opłat oraz kontroli i ponownej certyfikacji przeniesionych Obsługiwanych produktów z zastosowaniem bieżących stawek za usługi doradztwa rozliczanych metodą robocizny i materiałów. G. Przeniesienie praw do korzystania z Usługi. Z zastrzeżeniem ograniczeń sformułowanych w niniejszym Opisie usługi, Klient może przenieść posiadane prawo do korzystania z Usługi na osobę trzecią, która zakupiła cały Obsługiwany produkt Klienta przed upływem aktualnie obowiązującego okresu świadczenia Usługi, pod warunkiem, że Klient jest pierwotnym nabywcą Obsługiwanego produktu i Usługi lub Klient kupił Obsługiwany produkt i Usługę od ich pierwotnego właściciela (albo osoby, która nabyła Obsługiwany produkt i Usługę od pierwotnego właściciela) i dopełnił wszelkich procedur związanych z przeniesieniem, które są dostępne pod adresem Z przeniesieniem może się wiązać konieczność uiszczenia odpowiednich opłat. Zwracamy uwagę, że po przemieszczeniu Obsługiwanego produktu przez Klienta lub jednostkę przejmującą do lokalizacji geograficznej, w której Usługa jest niedostępna w ogóle lub jest niedostępna w cenie identycznej z ceną zapłaconą przez Klienta, Usługa może nie być dostępna dla Klienta lub jednostki przejmującej od Klienta, albo utrzymanie takich samych kategorii gwarancji jak w oryginalnej lokalizacji może się wiązać z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat. Jeśli Klient lub jednostka przejmująca od Klienta nie pokryje takich dodatkowych opłat, poziom świadczonych usług może zostać automatycznie dostosowany do kategorii dostępnych w tej lub niższej cenie w nowej lokalizacji i nie będzie przysługiwał zwrot żadnych wniesionych opłat Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst może zawierać znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Drukowany egzemplarz warunków firmy Dell dotyczących sprzedaży jest dostępny na żądanie. Strona 9 z 9

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Usługi logistyczne firmy Dell są oferowane przez firmę Dell dla Obsługiwanych produktów i obejmują, między innymi:

Usługi logistyczne firmy Dell są oferowane przez firmę Dell dla Obsługiwanych produktów i obejmują, między innymi: Opis usługi Usługi logistyczne firmy Dell Wprowadzenie Usługi logistyczne firmy Dell (zwane pojedynczo Usługą lub Usługą logistyczną oraz łącznie Usługami lub Usługami logistycznymi ) to szeroka oferta

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for End User ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługi Dell System Track

Opis usługi Usługi Dell System Track Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy

Bardziej szczegółowo

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług firmy Dell IT Opis usług 1. WPROWADZENIE DO UMOWY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG : jest to zestaw usług mających na celu skrócenie przestojów i zapewnienie pomocy w zakresie optymalizacji środowiska IT poprzez

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR )

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Omówienie usługi CAR Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot zapewnia, oprócz praw ustawowych,

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Autodesk Warunki Abonamentu Abonent nabywa Abonament na określonych poniżej warunkach ( Umowa ). Każdy Abonament wykupiony przez Abonenta obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014)

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Data publikacji: 27.02.2015 www.redcoon.pl I. Definicje Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: Konsument osoba

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

Ograniczona gwarancja i pomoc techniczna na całym świecie

Ograniczona gwarancja i pomoc techniczna na całym świecie Ograniczona gwarancja i pomoc techniczna na całym świecie Niniejsza gwarancja obejmuje produkty wymienione w tym dokumencie, nabyte po 1 marca 2003 r. Warunki ogólne Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE SPRECYZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin. http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin. Spis treści

Regulamin. http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin. Spis treści Regulamin http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin Spis treści 1. DEFINICJE 2 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY SPRZEDAJĄCEGO ORAZ DANE KONTAKTOWE 3 4. OFERTA SKLEPU 3 5.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Sklep internetowy paznokcie-bass.pl, działający pod adresem http://www.paznokcie-bass.pl, prowadzony jest przez Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., z siedzibą przy ul. Lidzkiej 26 w Gdyni (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik REGULAMIN Sklep Internetowy działający pod adresem www.foi-mode.eu prowadzony jest przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo