Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie"

Transkrypt

1 Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie kosztów zakupu osobnych uaktualnień poprzez oszczędności na subskrypcji Możliwość zwiększenia wydajności systemu i ograniczenia czasu Przewidywalny koszt uzyskania najnowszych wersji HP i wybranych produktów innych producentów Najważniejsze cechy usługi Dostęp do zasobów technicznych Analiza i rozwiązywanie problemów Zarządzanie procesem rozwiązywania problemów Licencja na wykorzystanie aktualizacji Aktualizacja i dokumentacji Wsparcie i doradztwo w zakresie instalacji Wsparcie dla funkcji i jego użytkowania Zdalny dostęp Identyfikacja problemu Dostęp do elektronicznych informacji i usług wsparcia Okno serwisowe Zalecana przez firmę HP metoda aktualizowania i dokumentacji Dodatkowe osoby zgłaszające problemy Usługa HP pomocy technicznej dla zapewnia pełne wsparcie HP i wybranych innych producentów. Zapewnia ona dostęp do zasobów pomocy technicznej HP przy rozwiązywaniu problemów z implementacją i użytkowaniem. HP udostępnia aktualizacje i dokumentacji jak tylko zostaną one opracowane i udostępnione. Aktualizacje wspieranych przez HP wybranych produktów innych producentów są udostępnianie w momencie ich przygotowania przez tych producentów. Usługa HP pomocy technicznej dla zawiera także licencję na korzystanie z aktualizacji na wszystkie systemy, dla wszystkich fizycznych procesorów, rdzeni procesorów i użytkowników końcowych, zgodnie z warunkami określonymi w pierwotnej, oryginalnej licencji HP lub innego producenta. Dodatkowo, usługa HP pomocy technicznej dla umożliwia dostęp elektroniczny do związanych z produktem i wsparciem informacji, umożliwiając pracownikom działu IT odnalezienie udostępnionych przez producentów istotnych informacji. Specyfikacje Tabela 1. Cechy usługi Dostęp do zasobów technicznych Analiza i rozwiązywanie problemów Zarządzanie procesem rozwiązywania problemów Licencja na wykorzystanie uaktualnień W celu uzyskania pomocy, przy rozwiązywaniu problemów z implementacją i użytkowaniem, Klient może skorzystać z zasobów pomocy technicznej HP telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu (jeżeli jest dostępny). Autoryzowany przez HP przedstawiciel kontaktuje się z Klientem, w celu rozpoczęcia wykonywania usługi pomocy technicznej dla w ciągu dwóch godzin od przyjęcia zgłoszenia serwisowego, jeżeli czas ten mieści się w obrębie wykupionego okna serwisowego. HP zapewnia pomoc przy rozwiązywaniu takich problemów z oprogramowaniem, które są możliwe do wykrycia i które Klient potrafi odtworzyć. Firma HP oferuje również wsparcie ułatwiające klientowi zidentyfikowanie problemów trudnych do odtworzenia. Dodatkowo klient może skorzystać z pomocy w rozwiązywaniu problemów i określaniu parametrów dotyczących obsługiwanych konfiguracji. HP stworzyło formalne procedury rozwiązywania problemów, w celu efektywnego rozwiązywania bardzo złożonych problemów sprzętowych. Lokalne biuro HP na bieżąco monitoruje przebieg działań, odpowiednio angażując zasoby HP oraz, w razie potrzeby, wybranych innych firm, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu. by ułatwić rozwiązywanie problemów z wybranymi programami firm zewnętrznych, w przypadku których firma HP zapewnia wsparcie dotyczące oraz usługi aktualizacji, HP będzie postępować zgodnie z uzgodnionymi procesami eskalacji między HP i dostawcą zewnętrznym. Klient uprawniony jest do aktualizacji objętego niniejszą umową HP oraz innych dostawców dla każdego systemu, fizycznego proce sora, rdzenia procesora i użytkownika końcowego na podstawie umów licencyjnych, zgodnie warunkami oryginalnej licencji HP lub innego dostawcy. Warunki licencji są zgodne z warunkami licencji HP odnoszącymi się do wymaganej pierwotnej, oryginalnej licencji na oprogramowanie, lub do aktualnych warunków licencji innych firm (jeżeli dotyczy), włączając wszelkie dodatkowe warunki licencji, które mogą towarzyszyć uaktualnieniom dostarczonym w ramach tej usługi.

2 Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Tabela 1. Cechy usługi (ciąg dalszy) Uaktualnienia i dokumentacji Wsparcie i doradztwo w zakresie instalacji Wsparcie dla funkcji i jego użytkowania Zdalny dostęp Identyfikacja problemu Najnowsze wersje i odpowiednie instrukcje obsługi są udostępniane Klientowi, wraz z wprowadzaniem uaktualnień HP. W przypadku wybranego innych producentów HP dostarcza aktualizacje, po ich opublikowaniu przez producentów. HP może także dostarczyć instrukcje na temat sposobu otrzymania tych aktualizacji bezpośrednio od producenta. W przypadku niektórych produktów Klient może wybrać typ nośnika. Klient może otrzymać również kod dostępu, klucz licencyjny lub instrukcje jak uzyskać kod dostępu lub klucz licencyjny, jeśli są potrzebne do zainstalowania i uruchomienia najnowszej wersji. Aktualizacje większości programów HP oraz wybranych programów firm zewnętrznych obsługiwanych przez firmę HP będą udostępniane w portalu aktualizacji i licencjonowania w centrum wsparcia HP. W portalu aktualizacji i licencjonowania klient może elektronicznie pobierać aktualizacje produktów programowych i dokumentacji oraz proaktywnie nimi zarządzać. W przypadku innych producentów, może być wymagane pobranie aktualizacji bezpośrednio ze strony internetowej jego producenta. Klient otrzymuje wsparcie w przypadku pojawienia się problemów podczas instalacji lub, gdy potrzebna jest porada w zakresie wyboru właściwego sposobu instalacji i dokonywania aktualizacji niezależnego. Dostępna jest także pomoc dla produktów instalowanych w środowisku sieciowym. Ten element usługi nie obejmuje pomocy przy pobieraniu pełnych pakietów oraz przeprowadzania klienta krok po kroku przez instalację od początku do końca. Tego rodzaju usługi dostępne są za dodatkową opłatą i można je zakupić osobno od HP. HP udostępnia opublikowane przez producentów informacje na temat najnowszych cech produktów, znanych problemów i dostępnych rozwiązań, oraz pomoc w zakresie funkcjonowania programów. Jako opcja, HP za zgodą Klienta oferuje wybrane narzędzia zdalnego dostępu, które umożliwiają łatwiejsze rozwiązanie problemów. Wykorzystanie tych narzędzi umożliwia interaktywną współpracę HP z Klientem i ułatwienie zdalnej diagnostyki problemów w systemie Klienta. Aby brać udział przy rozwiązaniu zgłoszonego problemu serwisowego, Klient może skorzystać z dowolnego z tych narzędzi zdalnego dostępu. W ramach tej funkcji stosowane mogą być tylko narzędzia dostarczone i zaakceptowane przez HP. Usługa zapewnia diagnozowanie problemów z oprogramowaniem. Klient jest informowany w przypadku, gdy przyczyną problemów jest urządzenie. Jeżeli urządzenie Klienta objęte jest opcjonalną usługą konserwacji urządzenia, zgłoszenie serwisowe zostanie w imieniu Klienta zarejestrowane. Za zgodą klienta, zgłoszenie serwisowe może zostać zarejestrowane w jego imieniu także w przypadku, gdy problemy związane z urządzeniem nie są objęte usługą konserwacji urządzenia. 2

3 Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Tabela 1. Cechy usługi (ciąg dalszy) Dostęp do elektronicznych informacji i usług wsparcia Okno serwisowe Zalecana przez firmę HP metoda aktualizowania i dokumentacji W ramach usługi, HP zapewnia dostęp do publikowanych przez producentów narzędzi elektronicznych i internetowych oferując Klientom: Dodatkowe możliwości, dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, np.: pobieranie wybranego HP i aktualizacji wewnętrznego, subskrypcję proaktywnych powiadomień serwisowych dotyczących urządzeń oraz udział w forum wsparcia, umożliwiającym rozwiązywanie problemów i współdzielenie dobrych praktyk z innymi zarejestrowanymi użytkownikami. Rozszerzony system wyszukiwania dokumentów dotyczących pomocy technicznej, aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów. Internetowe narzędzie umożliwiające przekazywanie pytań bezpośrednio do globalnego centrum wsparcia HP, które pomaga w szybkim rozwiązaniu problemów, dzięki procedurze wstępnej kwalifikacji problemu umożliwiającej przesłanie pytania odpowiednio do wykwalifikowanego inżyniera. Narzędzie to umożliwia także monitorowanie statusu zgłoszeń, w tym także zgłoszeń dokonanych telefonicznie. Obsługiwane przez firmę HP lub firmy zewnętrzne bazy wiedzy, które zawierają informacje o określonych produktach firm zewnętrznych. W tych bazach danych klienci mogą wyszukiwać i pobierać informacje o produktach, znajdować odpowiedzi na pytania dotyczące wsparcia, brać udział w dyskusjach na forach związanych ze wsparciem oraz pobierać poprawki. Portal aktualizacji i licencjonowania, w którym klienci mogą elektronicznie pobierać aktualizacje produktów programowych, zarządzać nimi proaktywnie oraz planować ich użycie. Portal jest dostępny z centrum wsparcia HP. Okno serwisowe określa czas, w którym usługa jest realizowana. Standardowe godziny pracy, standardowe dni pracy: Usługa jest dostępna od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Okno serwisowe ma zastosowanie wtedy, gdy wykupiona została usługa wsparcia dla w wersji 9x5. Wezwania telefoniczne otrzymane poza obowiązującym dla danej usługi oknem serwisowym zostaną przyjęte w następnym dniu, dla którego Klient posiada wykupione okno serwisowe (zależy od warunków lokalnych). 24 x 7: Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, włączając dni wolne od pracy. Okno serwisowe ma zastosowanie wtedy, gdy wykupiona została usługa wsparcia dla w wersji 24 x 7. Zalecana metoda dostarczania aktualizacji dokumentacji i HP lub zewnętrznego obsługiwanego przez firmę HP będzie określona przez HP. Podstawową metodą uzyskiwania dostępu do aktualizacji i dokumentacji będzie pobieranie ich z portalu aktualizacji i licencjonowania lub z witryny internetowej obsługiwanej przez firmę zewnętrzną. Tabela 2. Opcjonalne cechy usługi Następujący opcjonalny element usługi jest dostępny tylko wraz z usługami kontraktowymi: Dodatkowe osoby zgłaszające problemy W ramach usługi można wyznaczyć trzy osoby, które mogą zgłaszać problemy telefonicznie. Opcjonalnie można zakupić wsparcie dla dodatkowych osób. 3

4 Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Obowiązki Klienta Klient zobowiązany jest do: Przechowywania i dostarczania na żądanie HP wszystkich pierwotnych, oryginalnych licencji na oprogramowanie, umów licencyjnych, kluczy licencyjnych i informacji na temat rejestracji subskrypcji, w zakresie dotyczącym tej usługi. Korzystania z całego zgodnie z aktualnymi warunkami licencji HP wynikającymi z pierwotnej, oryginalnej licencji na oprogramowanie, lub zgodnie z aktualnymi warunkami licencji innych firm (jeżeli dotyczy), włączając wszelkie warunki licencyjne, które mogą towarzyszyć uaktualnieniom dostarczonym w ramach tej usługi. Odpowiadać za podjęcie odpowiednich działań na podstawie powiadomień dotyczących aktualizacji produktów programowych oraz przestarzałego otrzymywanych z centrum wsparcia HP. Zarejestrowania się w systemie, w celu uzyskania dostępu do elektronicznych narzędzi HP (lub znajdujących się u innego dostawcy) zawierających informacje o oprogramowaniu, pobierania łatek do oraz pobierania nowych wersji. Ograniczenia usługi Określony w tym dokumencie czas reakcji typowy początkowy czas reakcji na zgłoszenia klienta kierowane do działu wsparcia technicznego. Informacje na temat czasu reakcji w żaden sposób nie stanowią prawnego wymagania lub zobowiązania firmy HP do zapewnienia takiej reakcji zawsze w przedstawionym czasie. Dostęp klienta do technicznych zasobów firmy HP zapewniających wsparcie w zakresie z licencjami terminowymi może być ograniczony do rejestrowania zgłoszeń przez Internet. Aktualizacje nie są dostępne w przypadku wszystkich produktów programowych. Na życzenie klienta firma HP dostarczy listę rodzin produktów programowych, które obecnie nie obejmują aktualizacje. Jeśli ten element usługi jest niedostępny, nie zostanie on uwzględniony w usłudze. W przypadku niektórych programów, aktualizacje obejmują jedynie mniej istotne usprawnienia nowe wersje i poprawki muszą być zakupione oddzielnie. Na prośbę Klienta, HP może udostępnić listę programów, dla których uaktualnienia do nowszych wersji i poprawki nie są oferowane w ramach usługi aktualizacji. Koszt zakupu nowych wersji lub poprawek tych programów nie jest zawarty w cenie usługi HP aktualizacji. Wymagania związane z usługą Aby być uprawnionym do zakupu usługi, Klient musi posiadać właściwe, oryginalne licencje na użytkowanie wersji, z której korzysta, w chwili rozpoczęcia obowiązywania Umowy. W przeciwnym razie może zostać pobrana dodatkowa opłata w celu umożliwienia Klientowi korzystania z usługi. Usługa musi zostać wykupiona dla każdego systemu, procesora, gniazda, rdzenia procesora lub użytkownika końcowego w środowisku informatycznym Klienta, które ma być objęte usługą. W przypadku niektórych produktów innych niż HP producentów, zamiast zakupu pierwotnej licencji na produkt, usługa umożliwia Klientowi pobranie udostępnionych na stronie internetowej HP lub innego producenta bieżących wersji wraz ze wszystkimi aktualizacjami przez cały okres obowiązywania umowy. 4

5 Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Opłaty ogólne/inne wyłączenia Dystrybucja niektórych uaktualnień, licencji i kluczy licencyjnych innych producentów może być prowadzona bezpośrednio przez tych producentów. Dodatkowe informacje Aby uzyskać dalsze informacje lub zamówić usługi wsparcia dotyczące, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym HP. Więcej informacji: hp.com/go/cpc Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje: hp.com/go/getupdated Usługi HP są wykonywane na podstawie warunków ogólnych świadczenia usług serwisowych HP dostarczonych lub wskazanych klientowi w momencie zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe wynikające z obowiązujących lokalnych przepisów prawnych. Prawa te nie będą w żaden sposób naruszane przez warunki i postanowienia dotyczące usługi lub określone w ograniczonej gwarancji HP dostarczonej z produktem firmy HP. Copyright 2005, 2015 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są ustalane w wyraźnych oświadczeniach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie może być uznana za dodatkowy element gwarancji dorozumiany, faktyczny ani będący w prawie. Firma HP nie może być pociągana do odpowiedzialności za błędy techniczne i edycyjne, oraz za informacje pominięte w tym dokumencie. 4AA5-9599PLE, lipiec 2015

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z transportem w dwie strony to wysokiej klasy obsługa zapewniająca

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług firmy Dell IT Opis usług 1. WPROWADZENIE DO UMOWY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG : jest to zestaw usług mających na celu skrócenie przestojów i zapewnienie pomocy w zakresie optymalizacji środowiska IT poprzez

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług serwisowych

Warunki świadczenia usług serwisowych OP/PP/027/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ / nr 1 do Umowy Warunki świadczenia usług serwisowych Stosowane w niniejszym dokumencie określenie Klient lub Licencjobiorca odnosi się do Zamawiającego, a określenie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for End User ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługi Dell System Track

Opis usługi Usługi Dell System Track Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy

Bardziej szczegółowo

Usługa firmy HP w zakresie wymiany sprzętu przeznaczona dla konsumentów

Usługa firmy HP w zakresie wymiany sprzętu przeznaczona dla konsumentów Karta danych katalogowych Usługa firmy HP w zakresie wymiany sprzętu przeznaczona dla konsumentów Usługi HP Care Pack Zalety usługi Wygodna usługa od drzwi do drzwi Tańsza alternatywa dla naprawy w miejscu

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/50/14; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową SAP wraz z usługami

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa Omówienie usługi Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient ) i jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną na fakturze wystawionej Klientowi ( firma

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR )

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Omówienie usługi CAR Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot zapewnia, oprócz praw ustawowych,

Bardziej szczegółowo

Usługi logistyczne firmy Dell są oferowane przez firmę Dell dla Obsługiwanych produktów i obejmują, między innymi:

Usługi logistyczne firmy Dell są oferowane przez firmę Dell dla Obsługiwanych produktów i obejmują, między innymi: Opis usługi Usługi logistyczne firmy Dell Wprowadzenie Usługi logistyczne firmy Dell (zwane pojedynczo Usługą lub Usługą logistyczną oraz łącznie Usługami lub Usługami logistycznymi ) to szeroka oferta

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 12 czerwca 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 12 czerwca 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 12 czerwca 2015 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Warunki świadczenia usług asyty technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Wzór Umowy - PROJEKT Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Świadczenie usług serwisowych SAP Enterprise Support (ES) dla systemów

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 2011 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 1. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten dokument okaże się pomocny i dostarczy

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Small Office Security PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 3

Kaspersky Small Office Security PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 3 Kaspersky Small Office Security PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 3 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. 2012 r. Niniejsze Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A. Rozdział I Definicje i przedmiot Regulaminu Przedmiot Regulaminu 1 Regulamin Korzystania z Systemu Bankowości Internetowej

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo